extension ExtPose

Keyword: method

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
18,020 (+1.0% / +170)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
65,829 (+0.0% / +10)
4.4(+0.0000) (216+0 votes)
509 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9,010 (+0.4% / +33)
4.2(+0.0000) (232+0 votes)
23,402 (+0.6% / +134)
4.6(+0.0000) (221+1 votes)
70 (+2.9% / +2)
1,615 (+3.3% / +52)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
24,695 (+0.1% / +25)
4.7(+0.0000) (266+0 votes)
27,944 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
1,350,555 (-0.2% / -2,215)
4.6(+0.0000) (2,834+1 votes)
128 (+0.0% / +0)
79 (+0.0% / +0)
2,494 (+0.0% / +0)
14
RestMan
14,900 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
206,377 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (440+0 votes)
351 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
71,483 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+1 votes)
55,068 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (279+0 votes)
51,149 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (31+0 votes)
97 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,659 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
34,261 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (78+0 votes)
4,860 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (347+0 votes)
1,030 (+0.0% / +0)
26,581 (-0.3% / -78)
4.3(+0.0000) (230+0 votes)
134 (-2.2% / -3)
4,189 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (24+0 votes)
2,896 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
501 (+0.0% / +0)
1,891 (+0.4% / +7)
3.8(+0.0000) (71+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
1,678 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (30+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
169 (+3.0% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,395 (+1.6% / +22)
122,360 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,537+0 votes)
32,081 (-0.2% / -62)
4.8(+0.0000) (23,496+0 votes)
2,256 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
821 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (22+0 votes)
354 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
48,773 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (150+0 votes)
25,488 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (480+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
669 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
12,757 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (59+0 votes)
16,467 (+3.7% / +589)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
4,290,828 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (1,526+1 votes)
10,172 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (81+0 votes)
14,252 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (13+0 votes)
106 (-1.9% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
4,042 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (44+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
3,893 (+1.1% / +41)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
3,085 (+0.5% / +14)
4.6(+0.0000) (54+0 votes)
105 (+0.0% / +0)
3,337 (+0.4% / +12)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
2,815 (+2.7% / +75)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
2,670 (-1.0% / -28)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
2,218 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
2,083 (-1.3% / -27)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
153 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,318 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (51+0 votes)
1,656 (+1.2% / +20)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
2,217 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (19+0 votes)
920 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
47,356 (+0.1% / +25)
3.1(+0.0000) (180+0 votes)
657 (+0.6% / +4)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
719 (-1.0% / -7)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
591 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
24,172 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
76
TFS+
595 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
561 (+0.2% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
527 (+0.6% / +3)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
348 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
411 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
12,815 (+0.2% / +20)
2.9(+0.0000) (67+0 votes)
6,899 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (423+0 votes)
366 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
320 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (15+0 votes)
342 (+0.0% / +0)
333 (+0.0% / +0)
243 (-1.2% / -3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
5,562 (+0.1% / +4)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
194 (+2.1% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
90
UnSeeIt
5 (+0.0% / +0)
166 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
191 (+0.0% / +0)
152 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
23 (-11.5% / -3)
171 (+0.0% / +0)
1,954 (-0.4% / -8)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
159 (+0.0% / +0)
133 (+3.1% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
148 (+0.0% / +0)
131 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
101
Kobi
107 (-1.8% / -2)
68 (-16.0% / -13)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
81 (+9.5% / +7)
66 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (30+0 votes)
645 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
107
Geheim
21 (+0.0% / +0)
41 (-2.4% / -1)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
564 (+2.5% / +14)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
110
Phone Spy
517 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
360 (+0.6% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
21,715 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (57+0 votes)
319 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
355 (+0.0% / +0)
25 (-3.8% / -1)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
120
MockMan
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
28 (+0.0% / +0)
166 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28 (+7.7% / +2)
125
Pea App
149 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
619,574 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7,040+1 votes)
411,675 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (42,998+3 votes)
371,612 (+0.3% / +1,062)
4.8(+0.0000) (570+3 votes)
401,625 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (770+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
132
Ruby Docs
18 (+0.0% / +0)
299,278 (-0.2% / -540)
3.1(+0.0000) (1,319+0 votes)
102,932 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (698+1 votes)
335,455 (-0.4% / -1,255)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
177,052 (+0.5% / +831)
4.3(+0.0000) (142+1 votes)
119,048 (-0.2% / -263)
4.3(+0.0000) (984+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
107,556 (+0.1% / +118)
4.2(+0.0000) (782+0 votes)
126,929 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (169+0 votes)
56,629 (-0.1% / -51)
4.8(+0.0000) (895+1 votes)
90,407 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (874+0 votes)
143
Visor
112,641 (+1.4% / +1,570)
4.0(+0.0000) (198-1 votes)
84,705 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (781+0 votes)
100,345 (-0.1% / -141)
4.2(+0.0000) (207+0 votes)
108,758 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (119+0 votes)
69 (+1.5% / +1)
148
Web Paint
115,940 (+0.0% / +0)
3.8(-0.1000) (26+1 votes)
99,935 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (64+0 votes)
70,949 (-0.0% / -10)
3.8(+0.0000) (453+1 votes)
64,473 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (839+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
81,701 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (73+0 votes)
50,746 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (412+0 votes)
41,834 (-0.6% / -273)
4.2(+0.0000) (1,013+0 votes)
44,375 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (575+5 votes)
158
Omnibug
60,707 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (42+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
46,478 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (143+0 votes)
7,824 (+0.9% / +69)
4.3(+0.0000) (57+0 votes)
43,463 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (62+0 votes)
27,964 (-0.1% / -19)
4.9(+0.0000) (109+0 votes)
40,168 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (81+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
135 (-1.5% / -2)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
34,212 (+0.3% / +108)
4.6(+0.0000) (130+0 votes)
32,584 (+0.3% / +95)
4.3(+0.0000) (68+0 votes)
25,543 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (234+0 votes)
33,402 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
33,124 (-0.4% / -143)
4.0(+0.0000) (34+0 votes)
31,938 (-0.2% / -67)
3.9(+0.0000) (31+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
19,449 (-0.2% / -46)
4.0(+0.0000) (194+1 votes)
20,558 (-0.2% / -45)
4.2(+0.0000) (86+0 votes)
24,184 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
33,124 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
11,740 (-0.1% / -13)
4.7(+0.0000) (115+0 votes)
17,507 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (53+0 votes)
181
Start!
11,785 (-0.1% / -10)
4.3(+0.0000) (717+0 votes)
9,128 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (194+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
17,644 (-0.2% / -35)
3.7(+0.0000) (26+0 votes)
28,498 (+0.0% / +0)
33 (+0.0% / +0)
20,268 (-0.0% / -1)
3.0(-0.1000) (39+1 votes)
11,235 (-0.2% / -27)
4.3(+0.0000) (269+0 votes)
20,790 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (19+0 votes)
12,449 (-0.0% / -1)
3.9(+0.0000) (63+0 votes)
13,758 (-1.0% / -139)
4.3(+0.0000) (28+0 votes)
7,593 (-0.4% / -31)
4.7(+0.0000) (124+0 votes)
11,444 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (73+0 votes)
20,025 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (30+0 votes)
195
RESTer
10,306 (+0.5% / +50)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
10,402 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
8,968 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
9,909 (+0.7% / +73)
4.4(+0.0000) (36+4 votes)
6 (-14.3% / -1)
7 (+0.0% / +0)
7,572 (-0.0% / -3)
4.3(+0.0000) (147+0 votes)
9,485 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
10,120 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
8,610 (+0.3% / +26)
3.9(+0.0000) (29+0 votes)
6,881 (+0.9% / +63)
4.4(+0.0000) (71+0 votes)
206
Amzpecty
6,268 (-0.1% / -9)
4.2(+0.0000) (80+0 votes)
5,950 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
6,232 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (59+0 votes)
8,528 (-0.2% / -18)
3.0(+0.0000) (35+0 votes)
210
zoomWheel
6,966 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (204+0 votes)
211
W Zoom
5,549 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (44+0 votes)
4,838 (-0.3% / -14)
4.4(+0.0000) (104+0 votes)
6,621 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
5,557 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (22+0 votes)
2,733 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (168+0 votes)
4,674 (+0.0% / +2)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
4,568 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (44+0 votes)
4,248 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (67+0 votes)
7,302 (+0.1% / +8)
2.5(+0.0000) (13+0 votes)
4,011 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
6,251 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (59+0 votes)
3,404 (-0.2% / -8)
3.8(+0.0000) (49+0 votes)
223
Current
3,734 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
4,640 (+0.2% / +9)
2.9(+0.0000) (19+0 votes)
3,077 (-0.0% / -1)
4.4(+0.0000) (58+0 votes)
226
IRIS
5,655 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (9+0 votes)
5,538 (+0.0% / +0)
3,976 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
3,344 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
3,102 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (31+0 votes)
3,065 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
2,610 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
2,745 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (58+0 votes)
3,048 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (24+0 votes)
4,154 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,044 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
237
CourseGem
1,531 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (153+0 votes)
2,727 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
3,580 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (13+0 votes)
2,421 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
3,050 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,150 (+0.1% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,936 (+0.3% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,010 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
3,213 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,365 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
1,839 (+0.2% / +4)
4.6(+0.0000) (85+0 votes)
3,422 (+0.0% / +0)
3,047 (-0.7% / -22)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
1,995 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (24+0 votes)
2,018 (+0.0% / +1)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
2,519 (-0.0% / -1)
2.9(+0.0000) (16+0 votes)
2,628 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
255
Just Read
3,039 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,654 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
257
OpenTabs
1,670 (+0.7% / +12)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
2,874 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (7+0 votes)
1,647 (-0.4% / -7)
3.7(+0.0000) (17+0 votes)
260
+ GGather
1,631 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
1,981 (+0.2% / +4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,382 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
1,730 (-0.5% / -9)
3.0(+0.0000) (52+0 votes)
29,998 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,043+1 votes)
1,378 (-0.6% / -8)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
1,405 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
267
MemeBoard
1,514 (+1.2% / +18)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,632 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (19+0 votes)
1,480 (-0.6% / -9)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
950 (+1.2% / +11)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
1,350 (-0.3% / -4)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
2,001 (+0.0% / +0)
920 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
1,461 (+1.2% / +18)
3.5(+0.0000) (27+0 votes)
24,719 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (305+0 votes)
276
VIT Proxy
12 (+0.0% / +0)
277
Tabsets
1,122 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
1,777 (+1.9% / +33)
2.2(+0.0000) (11+0 votes)
911 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (38+0 votes)
1,335 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
625 (+1.1% / +7)
5.0(+0.0000) (61+0 votes)
282
Rappa
4 (+0.0% / +0)
1,321 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (8+0 votes)
1,543 (+0.0% / +0)
1,075 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
1,023 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
287
urlNeXT
854 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (32+0 votes)
1,395 (+0.0% / +0)
937 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
290
TextAid
732 (+0.3% / +2)
4.3(+0.0000) (64+0 votes)
555 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (52+0 votes)
825 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
1,351 (+7.8% / +98)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,295 (+0.0% / +0)
1,300 (+0.0% / +0)
848 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
1,256 (+2.4% / +30)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
831 (+0.8% / +7)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
1,025 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
981 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)