extension ExtPose

Keyword: automate -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
3,559,189 (+0.0% / +0)
1.7788(+0.0000) (104+0 votes)
1,741,653 (+0.0% / +0)
1.9836(+0.0000) (61+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.83(+0.0000) (200+0 votes)
217,255 (+0.0% / +0)
4.4976(+0.0024) (209+1 votes)
301,389 (+0.0% / +0)
4.6118(+0.0000) (152+0 votes)
6,715 (+0.0% / +0)
4.0328(+0.0161) (61+1 votes)
110,500 (+0.0% / +0)
3.5766(+0.0000) (248+0 votes)
9,268 (+0.0% / +0)
4.661(+0.0000) (59+0 votes)
330,171 (+0.0% / +0)
4.8483(-0.0033) (2,472+6 votes)
18,498 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (114+0 votes)
3,559 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
120,842 (+0.0% / +0)
4.589(+0.0000) (163+0 votes)
4,901 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
16,868 (+0.0% / +0)
3.7222(+0.0000) (18+0 votes)
384,195 (+0.0% / +0)
4.3448(+0.0000) (58+0 votes)
292 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
127,952 (+0.0% / +0)
3.8883(+0.0000) (206+0 votes)
37,390 (+0.0% / +0)
2.3585(+0.0000) (106+0 votes)
5,595 (+0.0% / +0)
4.8696(+0.0000) (23+0 votes)
9,983 (+0.0% / +0)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
1,347 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
1,415 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
67,511 (+0.0% / +0)
3.2667(+0.0000) (15+0 votes)
463,268 (+0.0% / +0)
4.624(-0.0002) (3,439+6 votes)
1,760 (+0.0% / +0)
4.6332(+0.0000) (199+0 votes)
405 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
47,150 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
38,366 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
95,426 (+0.0% / +0)
4.4595(+0.0000) (148+0 votes)
3,946 (+0.0% / +0)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
562,983 (+0.0% / +0)
4.8127(+0.0000) (299+0 votes)
32,559 (+0.0% / +0)
3.2105(+0.0000) (19+0 votes)
2,352 (+0.0% / +0)
3.6471(+0.0000) (17+0 votes)
192 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,116 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
7,817 (+0.0% / +0)
4.881(+0.0000) (42+0 votes)
10,012 (+0.0% / +0)
263 (+0.0% / +0)
3,370 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
40
Tackle
2,067 (+0.0% / +0)
4.6875(+0.0000) (16+0 votes)
4,562 (+0.0% / +0)
42
Botpath
940 (+0.0% / +0)
4.7333(+0.0000) (30+0 votes)
14,862 (+0.0% / +0)
4.8547(+0.0000) (179+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
113 (+0.0% / +0)
4.9538(+0.0017) (195+7 votes)
38,358 (+0.0% / +0)
4.503(+0.0000) (167+0 votes)
42,776 (+0.0% / +0)
4.1753(+0.0000) (97+0 votes)
26,674 (+0.0% / +0)
4.7947(+0.0000) (151+0 votes)
399 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,709 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
24,036 (+0.0% / +0)
3.9586(-0.0055) (169+2 votes)
3,829 (+0.0% / +0)
4.9535(+0.0000) (43+0 votes)
913 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
2,727 (+0.0% / +0)
3.1481(+0.0000) (27+0 votes)
244,928 (+0.0% / +0)
4.0677(+0.0000) (192+0 votes)
101,062 (+0.0% / +0)
3.5097(+0.0146) (206+2 votes)
1,679 (+0.0% / +0)
4.7757(+0.0000) (107+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,841 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
10,808 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (105+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
291 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
13,343 (+0.0% / +0)
4.4737(+0.0000) (19+0 votes)
6,890 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
16,083 (+0.0% / +0)
3.883(+0.0000) (171+0 votes)
9,713 (+0.0% / +0)
3.1765(+0.0000) (17+0 votes)
116 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
2,225 (+0.0% / +0)
4.5294(+0.0000) (17+0 votes)
63,860 (+0.0% / +0)
4.1161(+0.0000) (155+0 votes)
3,516 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
71
Zapier
49,126 (+0.0% / +0)
3.959(-0.0162) (122+1 votes)
47,007 (+0.0% / +0)
4.4375(+0.0000) (48+0 votes)
148,759 (+0.0% / +0)
4.2539(+0.0000) (256+0 votes)
135,832 (+0.0% / +0)
4.78(+0.0011) (1,032+5 votes)
4,682 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
644 (+0.0% / +0)
3.7222(+0.0000) (18+0 votes)
977 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (10+0 votes)
1,476 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,465 (+0.0% / +0)
3.6757(+0.0000) (37+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
131 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,310 (+0.0% / +0)
3.6612(+0.0000) (121+0 votes)
699 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
815 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
90,335 (+0.0% / +0)
4.1722(+0.0000) (209+0 votes)
1,227 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
18,415 (+0.0% / +0)
4.2609(+0.0000) (46+0 votes)
8,253 (+0.0% / +0)
4.8452(+0.0000) (168+0 votes)
17,045 (+0.0% / +0)
3.6818(+0.0000) (44+0 votes)
908 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
926 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (169+0 votes)
1,723 (+0.0% / +0)
2.7778(+0.0000) (9+0 votes)
136,634 (+0.0% / +0)
4.618(-0.0029) (466+7 votes)
45,224 (+0.0% / +0)
3.4737(+0.0000) (190+0 votes)
382 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
5,682 (+0.0% / +0)
4.0588(+0.0000) (17+0 votes)
8,412 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (34+0 votes)
409 (+0.0% / +0)
1.16(+0.0000) (25+0 votes)
4,132 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,442 (+0.0% / +0)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
82 (+0.0% / +0)
123 (+0.0% / +0)
58,026 (+0.0% / +0)
4.5694(+0.0000) (692+0 votes)
7,656 (+0.0% / +0)
2.3953(+0.0000) (43+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,275 (+0.0% / +0)
4.8947(+0.0028) (38+1 votes)
2,815 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
1,262 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
159 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
28,415 (+0.0% / +0)
4.101(+0.0000) (683+0 votes)
355 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
207 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
204 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
32,780 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
206 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
227 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
14,809 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (18+0 votes)
199 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
248 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,102 (+0.0% / +0)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
546 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
747 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
4,067 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
228 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
838 (+0.0% / +0)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
8,886 (+0.0% / +0)
3.7317(+0.0000) (82+0 votes)
101 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,973 (+0.0% / +0)
3.3846(+0.0000) (13+0 votes)
188 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
55,311 (+0.0% / +0)
4.2169(+0.0000) (83+0 votes)
98,103 (+0.0% / +0)
2.9848(+0.0000) (328+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
137
LERA
3,798 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (45+0 votes)
857 (-0.5% / -4)
4.1765(+0.0000) (34+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,574 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
282,668 (+0.0% / +0)
4.3826(+0.0008) (771+1 votes)
558 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
442 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
549,562 (+0.0% / +0)
4.4911(+0.0013) (393+1 votes)
148 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
243 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
31,708 (+0.0% / +0)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19,053 (+0.0% / +0)
4.2667(+0.0000) (30+0 votes)
21,657 (+0.0% / +0)
4.2632(+0.0000) (133+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
4.9464(+0.0000) (112+0 votes)
15,228 (+0.0% / +0)
4.3571(+0.0000) (70+0 votes)
941 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
156 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
733 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
283 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
750 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,618 (+0.0% / +0)
3.9268(+0.0000) (41+0 votes)
1,035 (+0.0% / +0)
4.5417(+0.0000) (24+0 votes)
3,264 (+0.0% / +0)
3.7857(+0.0000) (196+0 votes)
80,227 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,596 (+0.0% / +0)
3.3571(+0.0000) (14+0 votes)
101,481 (+0.0% / +0)
4.1951(+0.0000) (41+0 votes)
643 (+0.0% / +0)
197 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,061 (+0.0% / +0)
4.3111(+0.0000) (45+0 votes)
316 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
239 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
24,810 (+0.0% / +0)
4.3814(+0.0000) (333+0 votes)
174
IA4Chrome
145,477 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (10+0 votes)
1,676 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
176
PixieBrix
34,186 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (73-1 votes)
177
Autoclick
215 (+0.0% / +0)
206 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
5,354 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,148 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
543 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
25,301 (+0.0% / +0)
3.8659(+0.0000) (82+0 votes)
349 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
31,327 (+0.0% / +0)
3.6417(-0.0109) (120+2 votes)
81 (+0.0% / +0)
17,191 (+0.0% / +0)
4.3134(+0.0000) (67+0 votes)
275 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
823 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,670 (+0.0% / +0)
4.9085(+0.0000) (1,093+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
671 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+1 votes)
703 (+0.0% / +0)
4.96(+0.0000) (25+0 votes)
180 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
155,692 (+0.0% / +0)
4.8191(+0.0001) (1,233+1 votes)
50 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
6,967 (+0.0% / +0)
3.8947(+0.0000) (19+0 votes)
13,795 (+0.0% / +0)
3.2778(+0.0000) (36+0 votes)
5,211 (+0.0% / +0)
4.8406(+0.0000) (138+0 votes)
1,850 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
699 (+0.0% / +0)
4.931(+0.0000) (58+0 votes)
2,216 (+0.0% / +0)
97 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
8,683 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (21+0 votes)
1,625 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,808 (+0.0% / +0)
4.5238(+0.0000) (21+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,315 (+0.0% / +0)
4.3261(+0.0000) (46+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
4,854 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (96+0 votes)
82 (+0.0% / +0)
213 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
103 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
137 (+0.0% / +0)
5,600 (+0.0% / +0)
4.8235(+0.0000) (17+0 votes)
73,918 (+0.0% / +0)
4.3756(+0.0000) (426+0 votes)
113 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,971 (+0.0% / +0)
4.8629(-0.0035) (248+1 votes)
3,740 (+0.0% / +0)
3.5263(+0.0000) (19+0 votes)
227
Zoho RPA
44 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
228
Form+
5,963 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
77 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
649 (+0.0% / +0)
3.3636(+0.0000) (11+0 votes)
640 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
358 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
233
Xeedle
48 (+0.0% / +0)
4.64(+0.0000) (25+0 votes)
1,525 (+0.0% / +0)
4.7895(+0.0000) (19+0 votes)
486 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,216 (+0.0% / +0)
3.2222(+0.0000) (9+0 votes)
237
TestCraft
1,936 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
3,905 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (16+0 votes)
2,163 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
62,781 (+0.0% / +0)
4.1667(-0.0179) (132+2 votes)
537 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,534 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
4,032 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
2,988 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,762 (+0.0% / +0)
2.5741(+0.0000) (54+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,482 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (15+0 votes)
249
InboxPro
2,020 (+0.0% / +0)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
3,300 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
3,128 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,408 (+0.0% / +0)
4.4762(+0.0000) (21+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
51 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
255
KMS AI
424 (+0.0% / +0)
218 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,848 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
213 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,352 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
2,152 (+0.0% / +0)
875 (+0.0% / +0)
4.9348(+0.0000) (46+0 votes)
345 (+0.0% / +0)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
256 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
1,048 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
267
NaasAI
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,061 (+0.0% / +0)
4.2812(+0.0000) (32+0 votes)
1,018 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,547 (+0.0% / +0)
920 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
255 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
275
Dropified
1,163 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
11,766 (+0.0% / +0)
4.3667(+0.0000) (180+0 votes)
674 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (12+0 votes)
278
GPTSheets
1,098 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
192 (+0.0% / +0)
2,842,180 (+0.0% / +0)
4.4384(-0.0001) (11,223-2 votes)
124 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
767 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
167 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,615 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
351,104 (+0.0% / +0)
4.6903(+0.0002) (3,035+2 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
911 (+0.0% / +0)
4.4615(+0.0000) (13+0 votes)
716 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
5,362 (+0.0% / +0)
4.6133(+0.0000) (150+0 votes)
140,227 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
26,588 (+0.0% / +0)
3.3448(+0.0000) (58+0 votes)
9,672 (+0.0% / +0)
3.1481(+0.0000) (27+0 votes)