extension ExtPose

Keyword: donation

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
105,526 (+0.2% / +173)
4.4(+0.0000) (166+0 votes)
2
Prizle
1,436 (+0.4% / +6)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
93,528 (+0.2% / +142)
4.6(+0.0000) (294+0 votes)
9,166 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (669+0 votes)
73 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14,315 (-0.0% / -1)
3.5(+0.0000) (761+0 votes)
171 (+1.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,083 (-0.0% / -2)
4.5(+0.0000) (101+0 votes)
3,716 (+0.4% / +13)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
12,845 (-0.0% / -4)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (+10.5% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
14
4thWall
299 (+1.4% / +4)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
11,682 (-0.4% / -44)
4.7(+0.0000) (115+0 votes)
703 (-0.7% / -5)
4.7(+0.0000) (16+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
3,297,999 (+0.3% / +9,395)
3.8(+0.0000) (418+0 votes)
15,590 (-0.2% / -26)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
914 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,071,516 (+0.1% / +1,175)
3.6(+0.0000) (2,112+0 votes)
23
tipsy
42 (-2.3% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
414,790 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (501+0 votes)
2,889 (+0.2% / +5)
4.7(+0.0000) (37+0 votes)
681 (+0.6% / +4)
4.0(+0.0000) (40+0 votes)
27
WebGiv
81 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
28
Donatio
17 (+0.0% / +0)
325 (+1.6% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
156 (-0.6% / -1)
5 (+0.0% / +0)
25,388 (-0.2% / -39)
4.7(+0.0000) (480+0 votes)
33
Bourgad
256 (+1.2% / +3)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
50,626 (+0.2% / +86)
3.5(+0.0000) (583+0 votes)
141 (-0.7% / -1)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
37 (+5.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,906 (+0.4% / +82)
4.6(+0.0000) (47+0 votes)
12,260 (-0.3% / -36)
4.1(+0.0000) (391+0 votes)
39
Tipp
10 (+11.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (-25.0% / -1)
6,939 (-0.1% / -4)
4.8(+0.1000) (16+1 votes)
44 (-4.3% / -2)
43
Buoy Up
25 (-3.8% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
410,875 (+0.1% / +271)
4.6(+0.0000) (43,020+3 votes)
304,193 (-0.0% / -72)
4.4(+0.0000) (2,220+0 votes)
2,947 (+1.3% / +39)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
4,181 (+4.1% / +165)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
162 (+1.9% / +3)
138,249 (+0.0% / +39)
4.1(+0.0000) (344+0 votes)
51
EdShot
1,793 (-0.3% / -5)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
54,775 (-0.1% / -32)
4.8(+0.0000) (949+1 votes)
1,254 (+0.2% / +3)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
958 (-0.5% / -5)
4.0(+0.0000) (55+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
1,181 (+1.6% / +19)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
44,370 (+0.1% / +65)
4.4(+0.0000) (150+0 votes)
1,003 (+0.7% / +7)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
737 (+0.7% / +5)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
59,633 (-0.1% / -67)
3.2(+0.0000) (65+0 votes)
20,176 (+0.5% / +98)
5.0(+0.0000) (139+0 votes)
21,508 (-0.2% / -36)
4.6(+0.0000) (320+0 votes)
67
Donate
6 (+0.0% / +0)
771 (+1.3% / +10)
370 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
15 (+15.4% / +2)
459 (+1.3% / +6)
72
Pomelo
22 (-4.3% / -1)
232 (+1.3% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
29 (+7.4% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
21,112 (-0.3% / -56)
4.4(+0.0000) (434+1 votes)
2 (+0.0% / +0)
78
Form+
4,656 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
244 (+7.0% / +16)
184 (+1.1% / +2)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,034 (-0.6% / -18)
4.4(+0.0000) (58+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
151 (+1.3% / +2)
3.2(+0.0000) (13+0 votes)
2,044 (-0.2% / -4)
4.9(+0.0000) (32+0 votes)
2,690 (-1.7% / -46)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
2,542 (+0.2% / +4)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
106 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
132 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,845 (-0.1% / -1)
4.4(+0.0000) (127+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
22 (+0.0% / +0)
1,291 (-0.5% / -6)
5.0(+0.0000) (56+0 votes)
89 (+2.3% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
1,016 (+1.7% / +17)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
651 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
100
iFree
558 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (27+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
102
1-Line
211 (+0.5% / +1)
4.0(+0.0000) (30+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
8 (+0.0% / +0)
105
Walk2Help
23 (-4.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
188 (+1.1% / +2)
4.9(+0.0000) (27+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
109
iFoster
5 (-16.7% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
82,015 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,184+0 votes)
1,325,980 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (674+0 votes)
315,080 (+0.1% / +371)
4.9(+0.0000) (921+5 votes)
2 (+0.0% / +0)
9,358 (-0.1% / -9)
4.0(+0.0000) (247+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
119
Miniman
72 (-4.0% / -3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
113 (+2.7% / +3)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
343,587 (+0.0% / +156)
4.4(+0.0000) (657+1 votes)
18 (+5.9% / +1)
528,307 (+0.4% / +2,079)
3.5(+0.0000) (572+1 votes)
282,601 (+0.1% / +177)
4.3(+0.0000) (774+0 votes)
125
Code Red
19 (+11.8% / +2)
209,824 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,506+0 votes)
160,490 (+0.1% / +89)
4.5(+0.0000) (4,216+0 votes)
158,402 (-0.1% / -168)
4.6(+0.0000) (1,626+0 votes)
301,234 (+0.1% / +199)
3.5(+0.0000) (306+0 votes)
147,048 (+0.0% / +23)
4.6(+0.0000) (1,571+0 votes)
148,258 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,374+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
69 (-2.8% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
64 (-1.5% / -1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
137
MyIPCam
75,162 (+0.0% / +33)
3.8(+0.0000) (761+0 votes)
54,866 (+1.4% / +741)
4.9(+0.0000) (235+2 votes)
60,859 (+0.2% / +105)
4.4(+0.0000) (778+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
108,755 (+0.1% / +91)
3.3(+0.0000) (213+0 votes)
71,066 (+0.1% / +73)
4.6(+0.0000) (157+0 votes)
66,201 (+0.3% / +203)
4.6(+0.0000) (99+0 votes)
31,328 (+0.0% / +11)
4.7(+0.0000) (349+1 votes)
145
WdBlock
11 (+0.0% / +0)
103,853 (-0.0% / -16)
3.6(+0.0000) (3,082+1 votes)
19,769 (+0.0% / +9)
4.9(+0.0000) (1,504+1 votes)
8 (-20.0% / -2)
33 (-2.9% / -1)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
23,028 (+0.3% / +74)
4.7(+0.0000) (45+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
26,562 (+0.3% / +70)
4.0(+0.0000) (43+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
21,606 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (121+0 votes)
155
Gmail Mod
19,399 (-2.3% / -464)
4.7(+0.0000) (36+0 votes)
40 (+2.6% / +1)
18,369 (-0.1% / -23)
4.3(+0.0000) (249+0 votes)
30,918 (-0.1% / -40)
3.7(+0.0000) (117+0 votes)
18,192 (-0.0% / -1)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
17,523 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (168+0 votes)
161
GiveSmile
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
162
GiveBuy
112 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
8,157 (+0.1% / +9)
4.6(+0.0000) (500+0 votes)
12,533 (-18.4% / -2,833)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
8,088 (+0.1% / +11)
4.6(+0.0000) (137+0 votes)
6,989 (+0.0% / +3)
4.4(+0.0000) (212+0 votes)
168
Liveries
2 (-33.3% / -1)
5,809 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (51+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
4,493 (+0.4% / +18)
4.3(+0.0000) (49+0 votes)
3,401 (-0.1% / -5)
4.4(+0.0000) (30+0 votes)
3,718 (+0.1% / +5)
3.2(+0.0000) (14+0 votes)
2,483 (+0.0% / +1)
4.5(+0.0000) (38+0 votes)
2,254 (-0.7% / -15)
3.9(+0.0000) (18+0 votes)
176
Minimark
15 (+0.0% / +0)
1,833 (+0.8% / +14)
3.7(+0.0000) (44+0 votes)
2,508 (+0.0% / +1)
2.9(+0.0000) (23+0 votes)
1,688 (+0.5% / +9)
4.2(+0.0000) (38+0 votes)
48 (+4.3% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,657 (+1.0% / +16)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
364 (+1.1% / +4)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
1,584 (+0.1% / +1)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
1,649 (+0.5% / +8)
3.6(+0.0000) (52+0 votes)
380 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
20,641 (+0.4% / +78)
3.9(+0.0000) (2,165+0 votes)
1,111 (+0.4% / +4)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
1,160 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
1,350 (+3.4% / +44)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
887 (-0.3% / -3)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
788 (-0.4% / -3)
4.4(+0.0000) (69+0 votes)
893 (+1.1% / +10)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
782 (-1.3% / -10)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
785 (-0.3% / -2)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
922 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
935 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
13,756 (+0.0% / +4)
4.6(+0.0000) (70+0 votes)
678 (-1.2% / -8)
3.2(+0.0000) (16+0 votes)
848 (+2.3% / +19)
766 (+0.8% / +6)
608 (-0.5% / -3)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
479 (+1.7% / +8)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
452 (+0.4% / +2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
480 (-4.6% / -23)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
549 (-1.1% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
344 (-1.1% / -4)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
495 (+0.8% / +4)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
2,973 (+0.1% / +2)
4.8(+0.0000) (446+0 votes)
227 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (59+0 votes)
345 (-0.6% / -2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
212
Balances
3 (+0.0% / +0)
305 (+0.3% / +1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
312 (-0.3% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
240 (+0.8% / +2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
240 (+0.4% / +1)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
148 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
201 (+1.5% / +3)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
221
OpenTabs
1,734 (+2.0% / +34)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
183 (+0.5% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
227 (+1.3% / +3)
125 (-0.8% / -1)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
231
My Page
118 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
143 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
132 (+9.1% / +11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
115,877 (+0.0% / +5)
4.5(+0.0000) (361+0 votes)
136 (+2.3% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
154 (+2.7% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
97,950 (+0.1% / +84)
4.1(+0.0000) (113+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
241
PreMiD
93,729 (+2.3% / +2,077)
4.4(+0.0000) (99+0 votes)
126 (+2.4% / +3)
243
Electra
60 (+1.7% / +1)
4.9(+0.0000) (24+0 votes)
160 (+1.9% / +3)
93 (-1.1% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
94 (-4.1% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
247
libdoge
44,322 (-0.0% / -1)
4.3(+0.0000) (916+0 votes)
110 (+1.9% / +2)
249
QR Coin
79 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
74 (+1.4% / +1)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
648 (+1.2% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
253
popCoin
65 (-3.0% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
74 (-1.3% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
106 (+1.0% / +1)
256
myASUedu
81 (-4.7% / -4)
77 (-3.8% / -3)
2.2(+0.0000) (6+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
479 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
75 (+2.7% / +2)
66 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
72 (+1.4% / +1)
264
RateFlix
20,440 (+0.2% / +50)
3.8(+0.0000) (110+0 votes)
18,799 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (159+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
47 (-4.1% / -2)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
268
Wishgenie
1 (+0.0% / +0)
68 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
24,569 (-0.0% / -5)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
18,473 (-0.0% / -3)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
47 (-2.1% / -1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (6+0 votes)
18,601 (+7.1% / +1,240)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
275
Browsy
247 (-1.2% / -3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
11,733 (-0.0% / -4)
4.4(+0.0000) (159+0 votes)
7,329 (-0.0% / -1)
4.7(+0.0000) (159+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
51 (-1.9% / -1)
11,918 (+0.0% / +5)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
60 (-3.2% / -2)
48 (+0.0% / +0)
43 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
15,935 (+7.3% / +1,087)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
10,989 (+0.1% / +6)
3.2(+0.0000) (150+0 votes)
7,066 (-0.1% / -9)
4.6(+0.0000) (55+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
166 (+1.2% / +2)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
35 (-5.4% / -2)
32 (-5.9% / -2)
30 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,989 (-0.3% / -11)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
132 (-1.5% / -2)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,858 (+0.8% / +23)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,408 (-0.7% / -18)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
26 (+4.0% / +1)