extension ExtPose

Keyword: volume control -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (290+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (71+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,697+15 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (414+0 votes)
100,000 (+100.0% / +50,000)
4.6(+0.0000) (124+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.1000) (89+4 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (190-1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (48+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,442+6 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.1000) (1,264+5 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (744+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (218+5 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (66+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (132+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (129,493+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
553 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.2000) (241+44 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
405 (+1.5% / +6)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
294 (-0.3% / -1)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
674 (+3.1% / +20)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
54 (-3.6% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (118+0 votes)
47 (-7.8% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (36+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (345+0 votes)
651 (+1.4% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
33 (+3.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
956 (+1.8% / +17)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (240+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,877-2 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (19,260+44 votes)
905 (+0.2% / +2)
4.1(+0.0000) (52+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (566+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (82+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (220+2 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (425+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (140+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (118+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (607+5 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (4,357+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (227+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (121+0 votes)
46 (+4.5% / +2)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (113+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6,172-1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.1000) (331+2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (51+0 votes)
48 (+9.1% / +4)
421 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,186+2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
353 (-0.3% / -1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
315 (-5.4% / -18)
3.9(+0.0000) (55+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (60+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (186+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (249+0 votes)
321 (-0.3% / -1)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (88+0 votes)
204 (+3.6% / +7)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12,469+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (161+0 votes)
132 (-0.8% / -1)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
263 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
161 (+1.3% / +2)
8,000 (+0.0% / +0)
1.3(+0.0000) (1,268+0 votes)
664 (+0.9% / +6)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
341 (+1.8% / +6)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
85
Qudelix
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
6,000 (-14.3% / -1,000)
4.1(+0.0000) (91+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (109+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(-0.3000) (11+1 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (25+0 votes)
539 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
224 (-1.3% / -3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (15-1 votes)
783 (-0.1% / -1)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
110 (-2.7% / -3)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
98
Noisli
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (814+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (15+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
123 (+2.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
126 (+3.3% / +4)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (69+1 votes)
90 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
166 (-1.8% / -3)
75 (-2.6% / -2)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (86+0 votes)
75 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
111
unBlob
28 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (42+6 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (28+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (120+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (231+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
119
Bandcamp+
14 (+0.0% / +0)
21 (-4.5% / -1)
409 (-0.7% / -3)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
141 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
311 (-1.0% / -3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (58+0 votes)
904 (-1.3% / -12)
4.3(+0.0000) (44+0 votes)
289 (+1.0% / +3)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
406 (-0.7% / -3)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (46+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3,233+0 votes)
768 (+2.1% / +16)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
58 (+3.6% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
138 (+0.7% / +1)
128 (-3.0% / -4)
73 (-2.7% / -2)
377 (-1.0% / -4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
327 (-0.3% / -1)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
128 (+2.4% / +3)
615 (-0.3% / -2)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (190+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
146
Beep Link
36 (-5.3% / -2)
263 (+2.3% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (29+0 votes)
217 (+0.9% / +2)
400,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (3,286+0 votes)
250 (-1.2% / -3)
153
MiniPlay
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
75 (+5.6% / +4)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (27+0 votes)
59 (-1.7% / -1)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (49+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
106 (-2.8% / -3)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
161
DSReviews
5,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
162
Cast Kodi
321 (+2.9% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
94 (-3.1% / -3)
409 (+1.5% / +6)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
737 (-0.9% / -7)
4.6(+0.6000) (10-2 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (50+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
170
BetterVRV
676 (-1.0% / -7)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
40 (-9.1% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
99 (-2.0% / -2)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (58+0 votes)
55 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
144 (-3.4% / -5)
2.8(+0.0000) (10+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (10+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (133+0 votes)
180
CozyCave
229 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (115+0 votes)
132 (-2.2% / -3)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
278 (+2.2% / +6)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (322+0 votes)
38 (-2.6% / -1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (581+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (22+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
38 (-2.6% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (106+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(-0.1000) (101+1 votes)
3 (+0.0% / +0)
800,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (1,432-1 votes)
148 (+2.1% / +3)
2.4(+0.0000) (9+0 votes)
723 (+0.7% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
524 (+0.4% / +2)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
9 (-18.2% / -2)
4,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (68+0 votes)
225 (+1.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
263 (+2.3% / +6)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (62+0 votes)
177 (-2.2% / -4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (482+0 votes)
206
MixFix
52 (-3.7% / -2)
53 (-7.0% / -4)
4.9(+0.0000) (46+0 votes)
53 (-5.4% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (-50.0% / -10,000)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(-0.1000) (89+1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,694+1 votes)
850 (+1.3% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (18+0 votes)
958 (-0.9% / -9)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (3,096+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (293+0 votes)
701 (-0.1% / -1)
1.7(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (25+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (210+0 votes)
42 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (107+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (308+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6,402+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,243+4 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (36+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
161 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (151+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (41+1 votes)
239
Pull Up
137 (-2.8% / -4)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (84+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,029-1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,787+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (44+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (534+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (253+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (332+0 votes)
170 (+1.2% / +2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
218 (+3.3% / +7)
50,000 (-16.7% / -10,000)
4.4(+0.0000) (9,710+1 votes)
630 (-0.8% / -5)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (91+0 votes)
3,000 (+50.0% / +1,000)
4.9(+0.0000) (56+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (66+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
8,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (56+0 votes)
78 (-4.9% / -4)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (30+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (17,743+40 votes)
170 (+4.3% / +7)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (35+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,577+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.1000) (17+4 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (62+0 votes)
882 (+0.1% / +1)
2.6(+0.0000) (38+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (53+0 votes)
3 (-25.0% / -1)
272
Elpass
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
261 (-0.8% / -2)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (307+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
276
MuteTab
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (83+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.1000) (52-1 votes)
187 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (69+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (43+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (32+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
54 (+10.2% / +5)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (134+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (307+0 votes)
286
Louder
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (17+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (107+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
289
tabtiles
3.7(+0.0000) (43+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (289+0 votes)
340 (+2.1% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (37+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (213+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (4,916+0 votes)
100 (-1.0% / -1)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (687+0 votes)