extension ExtPose

Keyword: volume control -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
5,054,272 (+0.1% / +4,938)
4.8(+0.0000) (3,059+37 votes)
6,834,568 (+1.6% / +105,297)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
899,342 (-0.0% / -68)
4.8(+0.0000) (461+0 votes)
1,184,403 (+9.1% / +98,902)
4.6(+0.1000) (212+10 votes)
980,750 (+0.0% / +230)
5.0(+0.0000) (1,063-1 votes)
1,080,352 (+0.1% / +973)
4.7(+0.0000) (98+0 votes)
715,614 (+0.1% / +596)
4.7(+0.0000) (212+2 votes)
792,158 (+0.4% / +2,977)
4.6(+0.0000) (1,960+9 votes)
538,155 (+3.3% / +17,384)
4.7(+0.0000) (316+3 votes)
762,696 (+0.1% / +971)
4.8(+0.0000) (418-1 votes)
695,157 (+1.2% / +8,125)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
454,706 (+3.4% / +14,833)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
324,592 (+84.0% / +148,201)
4.6(+0.0000) (214+23 votes)
109,637 (+82.2% / +49,462)
4.9(+0.0000) (85+17 votes)
161,086 (+84.5% / +73,757)
4.8(+0.1000) (28+4 votes)
137,980 (+55.5% / +49,230)
4.9(+0.1000) (34+9 votes)
94,403 (+136.7% / +54,512)
5.0(+0.0000) (56+0 votes)
152,108 (+0.1% / +209)
4.5(+0.0000) (141+5 votes)
118,420 (-0.0% / -39)
4.5(+0.0000) (2,547+0 votes)
54,153 (+0.0% / +19)
4.3(+0.0000) (1,559+7 votes)
54,473 (+45.2% / +16,959)
5.0(+0.0000) (76+14 votes)
1,856 (+1.4% / +26)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
24,530 (+28.5% / +5,440)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
784 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
53,485 (+0.2% / +116)
4.6(+0.0000) (1,031+1 votes)
771 (+5.3% / +39)
702 (+0.0% / +0)
429 (+3.9% / +16)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,941 (+2.3% / +44)
4.7(+0.0000) (23+1 votes)
435 (+0.9% / +4)
53,037 (+0.1% / +40)
4.6(+0.0000) (132+0 votes)
21,391 (+0.1% / +19)
4.2(+0.0000) (300+1 votes)
17,052 (+1.6% / +264)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
34,075 (+0.2% / +60)
3.9(+0.0000) (192+0 votes)
501,157 (+3.1% / +15,104)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
1,264 (-0.1% / -1)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
991,631 (-1.0% / -10,207)
4.7(+0.0000) (128,440-2 votes)
678 (+0.6% / +4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
8,795 (+57.6% / +3,216)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
8,213 (-0.2% / -19)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
190,546 (+24.1% / +37,019)
62,861 (+0.2% / +125)
4.9(+0.0000) (1,147+2 votes)
317 (+1.9% / +6)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
145 (+1.4% / +2)
5,995 (+11.2% / +605)
4.8(+0.0000) (24+1 votes)
879 (+2.1% / +18)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
640 (-1.4% / -9)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
11,864 (+0.5% / +60)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
1,429 (+1.0% / +14)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
7,526 (+0.6% / +42)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
2,891 (-0.6% / -18)
4.8(+0.0000) (46+0 votes)
14,178 (-0.3% / -46)
4.4(+0.0000) (53-1 votes)
191 (+2.1% / +4)
1,933,166 (-0.0% / -184)
4.6(+0.0000) (33,476+0 votes)
19,483 (-0.1% / -11)
4.5(+0.0000) (235+0 votes)
97,800 (+30.7% / +22,969)
4.5(+0.0000) (96+0 votes)
985 (+1.3% / +13)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
135,267 (+1.4% / +1,857)
4.5(+0.0000) (129+0 votes)
13,032 (+0.0% / +5)
4.5(+0.0000) (607+2 votes)
20 (+5.3% / +1)
13,758 (+0.6% / +78)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
6,233 (-0.1% / -9)
4.3(+0.0000) (424+0 votes)
1,268 (-0.7% / -9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,019 (-0.6% / -6)
4.2(+0.0000) (52+0 votes)
17,047 (-0.1% / -14)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
70 (+11.1% / +7)
13 (+18.2% / +2)
3,945 (+0.4% / +15)
4.2(+0.0000) (73+0 votes)
1,054 (-0.2% / -2)
4.8(+0.0000) (51+0 votes)
70
Qudelix
11,534 (+1.7% / +192)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
4,508 (+0.1% / +4)
4.2(+0.0000) (35+0 votes)
6,959 (+1.0% / +66)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
73
Noisli
183,170 (-0.1% / -162)
4.1(+0.0000) (811+0 votes)
524 (-1.5% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
380 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
265 (+3.1% / +8)
5.0(+0.0000) (6+1 votes)
97 (+10.2% / +9)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
38,504 (-0.5% / -186)
4.1(+0.0000) (386+0 votes)
3,543 (+0.1% / +3)
3.0(-0.1000) (30+1 votes)
420 (-1.6% / -7)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
1,851 (-0.3% / -6)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
9,620 (+0.3% / +29)
4.8(+0.0000) (38+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
200 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,673 (+0.2% / +8)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
1,124 (+0.4% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
233 (+0.0% / +0)
302 (-1.3% / -4)
3.7(+0.0000) (33+0 votes)
325 (+1.2% / +4)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
4,652 (+1.1% / +52)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
14 (-12.5% / -2)
115,958 (-22.1% / -32,958)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
58 (+5.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,960 (+0.7% / +53)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
2,342 (+1.0% / +24)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
143 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
8,011 (+0.4% / +35)
4.0(+0.0000) (47+0 votes)
36,453 (+5.2% / +1,792)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
102
Metronome
288 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
58,650 (+12.3% / +6,408)
4.8(+0.0000) (284+2 votes)
1,084,231 (+2.8% / +29,970)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
470,876 (+0.0% / +65)
4.4(+0.0000) (1,848+1 votes)
2 (+0.0% / +0)
121,072 (+2.5% / +2,973)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
276,778 (-0.3% / -728)
4.8(+0.0000) (343+0 votes)
928 (+0.1% / +1)
4,153,705 (+0.2% / +7,455)
4.8(+0.0000) (29,119+45 votes)
47,480 (+1.0% / +464)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
29 (+7.4% / +2)
57 (+14.0% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
116
Pull Up
158 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
63 (+6.8% / +4)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
383,943 (+0.1% / +452)
4.7(+0.0000) (221+0 votes)
13,256 (+7.0% / +866)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
6,055 (+1.2% / +72)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,303 (-0.6% / -31)
4.9(+0.0000) (135+0 votes)
14,885 (+0.4% / +62)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
7,364 (-0.8% / -56)
3.5(+0.0000) (113+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
103,335 (-0.3% / -362)
4.0(+0.0000) (100+0 votes)
17,411 (-49.4% / -16,968)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
245,584 (-0.2% / -542)
3.7(+0.0000) (1,133+0 votes)
11,028 (+7.7% / +789)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
130
Boxel 3D
637,809 (-1.0% / -6,605)
4.6(+0.0000) (1,325+1 votes)
8,608 (+0.1% / +6)
4.1(+0.0000) (124+0 votes)
2,576 (-0.6% / -15)
3.0(+0.0000) (38+0 votes)
2,764 (+8.1% / +206)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,557 (+0.8% / +305)
3.9(+0.0000) (106+0 votes)
2,112 (+14.0% / +260)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,348 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
270,203 (-0.2% / -444)
4.6(+0.0000) (3,802+12 votes)
3,877 (+0.2% / +9)
4.9(+0.0000) (244+0 votes)
139
short-it
5 (+0.0% / +0)
163,259 (+0.0% / +5)
4.2(+0.0000) (4,345+0 votes)
77,662 (+0.7% / +546)
4.9(+0.0000) (725+4 votes)
8,668 (+0.1% / +7)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
245 (+2.1% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
358,241 (-0.4% / -1,521)
4.5(+0.0000) (6,426+1 votes)
107,185 (-0.6% / -659)
3.4(+0.0000) (134+0 votes)
632,744 (+0.2% / +1,196)
4.7(+0.0000) (431+3 votes)
669 (+36.5% / +179)
14,886 (-0.2% / -34)
2.8(+0.0000) (30+0 votes)
149
Mute Tabs
1,965 (-0.1% / -1)
3.2(+0.0000) (21+0 votes)
913 (+2.7% / +24)
257,912 (+6.4% / +15,579)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,669,251 (-1.0% / -16,609)
4.6(+0.0000) (8,004+6 votes)
4 (+0.0% / +0)
1,731 (-0.7% / -12)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
2,643 (+3.2% / +83)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,683 (+0.4% / +6)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
1,218 (+0.6% / +7)
4.8(+0.0000) (26+0 votes)
5,708,922 (-0.0% / -116)
4.9(+0.0000) (957+1 votes)
596 (+2.1% / +12)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
160
Copy XML
237 (+1.7% / +4)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
20,831 (+2.8% / +566)
4.0(+0.0000) (208-1 votes)
162
SVideo
188 (-3.1% / -6)
38,607 (+0.1% / +40)
3.9(+0.0000) (198+0 votes)
4,436 (+4.8% / +202)
4.9(+0.1000) (27+1 votes)
12,468 (-0.7% / -83)
4.2(+0.0000) (88+0 votes)
166
Overtone
4 (+0.0% / +0)
1,932 (+0.3% / +5)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
175,306 (-0.2% / -373)
4.0(+0.0000) (255+0 votes)
11,492 (-0.8% / -89)
4.1(+0.0000) (139+0 votes)
2,486 (+1.8% / +44)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
389 (+1.3% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
73 (-1.4% / -1)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
1,025 (+0.3% / +3)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
907,229 (-0.1% / -626)
4.7(+0.0000) (1,959+4 votes)
492 (+1.0% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,690,108 (+0.8% / +14,174)
4.7(+0.0000) (13,870-1 votes)
509,719 (+36.7% / +136,803)
4.7(+0.0000) (358+31 votes)
170 (+2.4% / +4)
7,089 (-1.0% / -73)
4.1(+0.0000) (94+0 votes)
4,648 (+0.1% / +5)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
67,744 (-0.1% / -67)
4.5(+0.0000) (247+0 votes)
738,479 (+0.1% / +618)
4.8(+0.0000) (280+0 votes)
9,439 (-0.0% / -1)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
6,883 (+0.4% / +29)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
1,101,537 (+0.9% / +10,057)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
7,717 (+3.0% / +228)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
3,145 (+0.1% / +3)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
79,835 (+42.1% / +23,664)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
441,531 (+0.1% / +625)
3.7(+0.0000) (255+0 votes)
170 (+3.7% / +6)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
40,111 (-0.5% / -204)
4.6(+0.0000) (254+0 votes)
81,790 (-0.1% / -66)
4.1(+0.0000) (129+0 votes)
2,876 (+0.0% / +1)
4.5(+0.0000) (46+0 votes)
2,714 (+0.7% / +19)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
59 (-4.8% / -3)
62,854 (+1.2% / +743)
3.1(+0.0000) (549+0 votes)
1,269 (+0.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
198
DevilEar
11,037 (+0.5% / +59)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
1,898 (+0.5% / +9)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
248,639 (-0.1% / -211)
4.8(+0.0000) (139+0 votes)
227 (+1.8% / +4)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
6,053 (-0.7% / -45)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
1,309 (-1.3% / -17)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
65,650 (+122.6% / +36,155)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
10,947 (+0.1% / +7)
3.7(+0.0000) (83-1 votes)
7,970 (-0.9% / -70)
1.3(+0.0000) (1,267-1 votes)
108 (+3.8% / +4)
4,371 (+0.6% / +25)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
1,410 (-0.9% / -13)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
210
VidRate
500,774 (+3.0% / +14,442)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
4,589 (-0.2% / -9)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
349 (+2.3% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
213
Louder
4,136 (-0.1% / -4)
3.4(+0.0000) (18+0 votes)
171 (+3.6% / +6)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,036 (-1.3% / -14)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
2,442 (+1.0% / +25)
4.0(+0.0000) (15+0 votes)
2,748 (+0.3% / +8)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
155 (+4.7% / +7)
4.9(+0.0000) (55+0 votes)
8,845 (+0.8% / +71)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
903 (+0.9% / +8)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
53,334 (+22.0% / +9,602)
4.1(+0.0000) (65+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,112 (+0.9% / +146)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
3,972 (+0.3% / +13)
4.6(+0.0000) (54+0 votes)
109,087 (+82.6% / +49,338)
5.0(+0.1000) (45+13 votes)
75,792 (+6.1% / +4,353)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
1,334 (+3.3% / +43)
2,398 (+0.0% / +1)
3.2(+0.0000) (28+0 votes)
1,693 (+0.5% / +8)
4.9(+0.0000) (23+1 votes)
1,557,788 (+0.1% / +980)
4.7(+0.0000) (9,399+3 votes)
52,345 (+0.1% / +66)
3.9(+0.0000) (44+0 votes)
8,378 (-0.4% / -37)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
8,548 (-0.4% / -33)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
543,968 (+0.5% / +2,523)
4.6(+0.0000) (263+0 votes)
429,306 (+58.0% / +157,522)
4.9(+0.0000) (67+12 votes)
587 (+2.3% / +13)
5.0(+0.0000) (50+0 votes)
1,035,225 (+1.2% / +12,555)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
1,440 (-1.5% / -22)
4.7(+0.0000) (43+0 votes)
1,016 (-0.3% / -3)
4.2(+0.0000) (44+0 votes)
11,755 (+3.6% / +411)
1,009,363 (+2.4% / +23,193)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
2,692 (-1.1% / -29)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
228 (-1.7% / -4)
1,409,597 (+0.0% / +4)
4.5(+0.1000) (416+93 votes)
1,841 (-1.0% / -18)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
26,599 (+0.6% / +166)
4.8(+0.0000) (505+13 votes)
1,099 (-1.3% / -15)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
196,406 (-0.3% / -510)
3.9(+0.0000) (535+0 votes)
4,938 (-0.8% / -42)
4.0(+0.0000) (107+0 votes)
60 (-1.6% / -1)
1,468 (-1.7% / -26)
3.0(+0.0000) (27+0 votes)
1,560,365 (+0.1% / +1,446)
4.9(+0.0000) (3,619+7 votes)
75 (+7.1% / +5)
726,111 (+0.0% / +350)
4.6(+0.0000) (307+1 votes)
1,156 (+1.0% / +12)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
2,140 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
6,196 (-0.3% / -16)
4.8(+0.0000) (247+0 votes)
14,688 (+0.0% / +1)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
25,767 (-0.2% / -39)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
446,756 (-0.4% / -1,654)
4.2(+0.0000) (1,632-1 votes)
133,664 (-0.3% / -454)
3.1(+0.0000) (198+1 votes)
5,918 (-0.6% / -38)
4.3(+0.0000) (55+0 votes)
2,979,760 (+0.4% / +13,294)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
2,080 (+1.3% / +27)
4.2(+0.0000) (24+0 votes)
89,713 (-0.3% / -228)
4.4(+0.0000) (296+1 votes)
3,845 (-0.4% / -14)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
17,857 (+2.2% / +392)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
34,035 (-0.0% / -3)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
1,024,528 (+0.8% / +7,935)
4.0(+0.0000) (79+0 votes)
9,308 (+1.3% / +120)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
341 (+4.0% / +13)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,175 (+1.7% / +134)
4.8(+0.0000) (169+3 votes)
212,679 (+0.2% / +385)
4.7(+0.0000) (1,260+0 votes)
91,101 (-0.3% / -298)
3.5(+0.0000) (2,887+0 votes)
33,622 (+0.8% / +259)
4.9(+0.0000) (579+0 votes)
216,888 (-0.3% / -586)
4.5(+0.0000) (701+1 votes)
12,779 (+0.0% / +5)
4.7(+0.0000) (24+0 votes)
782 (-3.9% / -32)
3.1(+0.0000) (8+0 votes)
32,434 (+0.2% / +57)
4.5(-0.1000) (81+1 votes)
1,029 (-2.4% / -25)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
186,763 (+0.2% / +384)
4.4(+0.0000) (1,585+1 votes)
535,437 (+0.1% / +342)
4.5(+0.0000) (3,411+1 votes)
346 (+0.6% / +2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
3,031 (+0.5% / +16)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
21,567 (-0.3% / -61)
4.3(+0.0000) (428+0 votes)
9,707 (+0.1% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,327 (+3.3% / +296)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,794 (+1.4% / +24)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
45,509 (-0.1% / -28)
3.1(+0.2000) (18-1 votes)
14,562 (+0.2% / +34)
2.9(+0.0000) (228+0 votes)
427,368 (+0.0% / +93)
4.5(+0.0000) (105+0 votes)
5,027 (+0.6% / +29)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)