extension ExtPose

Keyword: point -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
118,099 (+2.6% / +3,022)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
47,016 (+9.4% / +4,042)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12,390 (+5.4% / +630)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
5,290 (+1.2% / +61)
4.5(-0.1000) (34+1 votes)
2,558 (+13.2% / +298)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,852 (+14.1% / +229)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
477,700 (-0.1% / -301)
4.6(+0.0000) (304+1 votes)
174,773 (-0.7% / -1,216)
3.4(+0.0000) (63+0 votes)
2,318,672 (+0.1% / +1,711)
4.6(+0.0000) (768+2 votes)
8,817 (+4.5% / +379)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
2,026 (-0.9% / -19)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
889 (-0.1% / -1)
490 (+30.3% / +114)
368 (+1.4% / +5)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
22,785 (-0.0% / -8)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
1,291 (+1.1% / +14)
3,651 (-0.4% / -16)
3.9(+0.0000) (44+0 votes)
105,800 (+2.1% / +2,141)
4.1(+0.0000) (330+0 votes)
1,019 (+0.8% / +8)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
105 (-0.9% / -1)
3,736 (+0.4% / +15)
4.4(+0.0000) (111+0 votes)
28,180 (+1.4% / +376)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
493 (+1.4% / +7)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
303,561 (+0.2% / +522)
4.6(+0.0000) (262+0 votes)
69,697 (+0.5% / +315)
4.7(+0.0000) (209+1 votes)
32,648 (+2.2% / +716)
4.9(+0.0000) (195+0 votes)
623 (-1.0% / -6)
462,905 (+0.1% / +646)
4.4(+0.0000) (306+0 votes)
563 (+19.0% / +90)
3,234,457 (-0.4% / -13,427)
4.0(+0.0000) (925+0 votes)
31
paint
298,864 (+0.1% / +351)
4.5(+0.0000) (137+0 votes)
62,736 (+0.2% / +114)
4.9(+0.0000) (1,145+0 votes)
463 (-1.7% / -8)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,582 (+0.9% / +31)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
2,883 (+0.5% / +14)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
45 (+4.7% / +2)
1,046 (-1.6% / -17)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
192,386 (+1.4% / +2,563)
4.8(+0.0000) (108+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,259 (+1.7% / +21)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
186,052 (-0.1% / -264)
4.8(+0.0000) (702+0 votes)
15,808 (-0.4% / -63)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
2,157 (-1.1% / -23)
4.9(+0.0000) (43+0 votes)
175 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
995 (+0.2% / +2)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
76 (+2.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
32,267 (-0.6% / -190)
3.6(+0.0000) (16+0 votes)
6,462 (-0.2% / -11)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
216 (-1.4% / -3)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
346,039 (+0.3% / +1,127)
4.7(+0.0000) (406+2 votes)
54,286 (-1.1% / -621)
4.7(+0.0000) (145+0 votes)
124 (+2.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
296,959 (+1.9% / +5,519)
3.8(+0.0000) (306+1 votes)
383,491 (-0.1% / -409)
4.7(+0.0000) (221+0 votes)
3,004,016 (+0.1% / +1,627)
4.9(+0.0000) (217+2 votes)
12,147 (+5.5% / +633)
533 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
201,829 (+2.9% / +5,763)
4.7(+0.0000) (73+1 votes)
7,386 (-3.1% / -235)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
61
uMatrix
99,389 (+0.2% / +180)
4.7(+0.0000) (798+0 votes)
140,251 (+0.2% / +237)
3.9(+0.0000) (134+0 votes)
63
Visor
130,091 (+3.3% / +4,106)
4.0(+0.0000) (216+0 votes)
535,361 (-0.1% / -292)
4.5(+0.0000) (394+0 votes)
2,560 (+3.1% / +77)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
14,784 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
391 (+0.8% / +3)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
576,068 (+0.0% / +83)
4.1(+0.0000) (1,654+1 votes)
14,704 (+0.5% / +73)
2.9(+0.0000) (34+0 votes)
46,758 (+0.6% / +284)
4.0(+0.0000) (88+0 votes)
21 (-8.7% / -2)
203,063 (+0.8% / +1,542)
4.6(+0.0000) (213+0 votes)
200 (+0.0% / +0)
39,222 (-0.5% / -183)
4.2(+0.0000) (58-1 votes)
32,377 (+0.6% / +186)
4.6(+0.0000) (80+0 votes)
24,468 (+0.2% / +49)
3.8(+0.0000) (324+1 votes)
1,802 (-0.1% / -1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
30,472 (+0.3% / +84)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
70 (+2.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,443 (+2.1% / +30)
15,668 (-0.6% / -93)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
575,007 (+0.1% / +688)
4.5(+0.0000) (1,835+7 votes)
1,458,870 (+0.3% / +3,639)
4.8(+0.0000) (58,407+2 votes)
14,760 (+4.2% / +590)
222,738 (+0.0% / +6)
4.6(+0.0000) (519+1 votes)
5,370 (-0.2% / -11)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
3,821,960 (+0.7% / +25,858)
4.5(+0.0000) (3,189+9 votes)
18 (+5.9% / +1)
561 (-0.7% / -4)
65 (+1.6% / +1)
844,743 (+0.2% / +1,656)
4.9(+0.0000) (9,964+46 votes)
1,165 (-1.1% / -13)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
1,739 (+1.2% / +21)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
620,658 (+0.1% / +565)
4.8(+0.0000) (7,159+93 votes)
2,977 (+4.3% / +122)
16 (+33.3% / +4)
99
Abway
27 (-3.6% / -1)
767 (-1.2% / -9)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
669,921 (-0.2% / -1,133)
4.1(+0.0000) (814+0 votes)
4,107 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
103
Web Ruler
2,292 (+0.3% / +7)
1.6(+0.0000) (33+0 votes)
577 (-1.9% / -11)
11 (+0.0% / +0)
151,823 (+0.2% / +307)
4.2(+0.0000) (148+0 votes)
228 (-0.4% / -1)
108
2048
459,694 (-0.7% / -3,292)
3.5(+0.0000) (2,103-1 votes)
204,983 (+0.1% / +122)
4.7(+0.0000) (8,589+1 votes)
110
Point.it
379 (+1.6% / +6)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
108 (-3.6% / -4)
259,323 (-0.0% / -83)
4.1(+0.0000) (83+0 votes)
81,165 (-0.1% / -96)
4.1(+0.0000) (168+0 votes)
285 (+7.5% / +20)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
147,083 (-0.4% / -619)
3.2(+0.0000) (46+0 votes)
159,171 (+1.0% / +1,536)
4.3(+0.0000) (116+1 votes)
1,806 (+2.6% / +46)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
88,564 (+3.1% / +2,689)
4.5(+0.0000) (387+7 votes)
135 (+2.3% / +3)
72,479 (+0.0% / +31)
4.6(+0.0000) (246+0 votes)
93,955 (+0.2% / +197)
4.5(+0.0000) (39+0 votes)
7,048 (-1.1% / -78)
2.3(+0.0000) (7+0 votes)
64,666 (+0.3% / +179)
4.4(+0.0000) (129+2 votes)
317 (+1.0% / +3)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
6 (-14.3% / -1)
479 (+0.2% / +1)
49,945 (+0.3% / +136)
4.2(+0.0000) (79+0 votes)
52,279 (-0.2% / -103)
3.9(+0.0000) (44-1 votes)
16,718 (+0.5% / +80)
4.1(+0.0000) (87-1 votes)
42 (+0.0% / +0)
3,518 (+0.3% / +10)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
26,721 (+63.9% / +10,419)
4.8(+0.0000) (68+0 votes)
137 (+3.8% / +5)
48 (-2.0% / -1)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
214 (-0.5% / -1)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
13,089 (+0.4% / +51)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
29,265 (+0.6% / +180)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
20,643 (+2.0% / +407)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
1,525 (+1.9% / +28)
4.9(+0.0000) (48+0 votes)
142
milapoint
102 (-1.9% / -2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
16,858 (-0.1% / -20)
4.2(+0.0000) (173+0 votes)
98 (-3.9% / -4)
10,425 (+1.8% / +182)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
147
Weatherly
13,875 (+0.3% / +41)
4.2(+0.0000) (64+0 votes)
11,563 (+0.9% / +101)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
179 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
6,178 (-0.2% / -13)
4.9(+0.0000) (185+0 votes)
18,785 (-2.4% / -471)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,352 (+1.0% / +53)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
87,710 (+0.8% / +719)
4.8(+0.0000) (628+5 votes)
110 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
9,871 (+0.0% / +4)
3.6(+0.0000) (63+0 votes)
12,612 (-0.1% / -16)
2.1(+0.0000) (214+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,361 (+168.9% / +2,111)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
161
Readima
816 (-1.6% / -13)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
7,045 (-0.4% / -25)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,472 (-0.6% / -33)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
291 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,685 (-1.0% / -39)
3.8(+0.0000) (14+0 votes)
77 (+5.5% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+100.0% / +1)
71,222 (+0.6% / +403)
1.7(+0.0000) (46+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
3,683 (-1.0% / -39)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
604 (+0.5% / +3)
173
FPL Tools
22,396 (+1.1% / +236)
4.5(+0.0000) (68+0 votes)
174
Get Gift
1,353 (+1.0% / +14)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,487 (+0.4% / +11)
3.3(+0.0000) (25+0 votes)
1,288 (+2.1% / +27)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
17,143 (+0.2% / +41)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
2,352 (-0.9% / -21)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
179
Scorer
8 (+0.0% / +0)
1,967 (-1.4% / -28)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,356 (+0.5% / +7)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
1,786 (-1.4% / -25)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,060 (+0.9% / +18)
1,480 (-0.6% / -9)
3.5(+0.0000) (65+0 votes)
716 (+7.8% / +52)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
1,739 (+1.0% / +18)
165 (+4.4% / +7)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,098 (+0.4% / +4)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
1,177 (-0.8% / -10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
570 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
191
Two Dots
1,469 (+3.5% / +49)
52 (+20.9% / +9)
567 (+2.0% / +11)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,359 (-0.7% / -10)
617 (+1.0% / +6)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
41 (-4.7% / -2)
850 (-0.4% / -3)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
996 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,153 (+8.5% / +90)
7,086 (+0.8% / +56)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
851 (-0.5% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
831 (-1.0% / -8)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
705 (-0.4% / -3)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
705 (+0.9% / +6)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
470,811 (+0.9% / +4,100)
4.4(+0.0000) (1,847+4 votes)
757 (+0.0% / +0)
32 (-5.9% / -2)
4,114 (+0.5% / +19)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
461 (+2.2% / +10)
5.0(+0.0000) (8+1 votes)
211
NoDetour
558 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
697 (+0.0% / +0)
420 (+0.2% / +1)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
54 (-1.8% / -1)
123 (+5.1% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
438 (+0.7% / +3)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
557 (-1.2% / -7)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
612 (+0.0% / +0)
5,388 (-0.1% / -6)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
391 (+2.4% / +9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
400 (+3.6% / +14)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
201 (+11.0% / +20)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
266 (+2.7% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
486 (+0.6% / +3)
91 (+16.7% / +13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
427 (+0.2% / +1)
308 (-2.2% / -7)
2,997 (+0.6% / +18)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
324,119 (-0.2% / -651)
4.0(+0.0000) (350+0 votes)
334 (-2.3% / -8)
146 (+2.8% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
62 (+14.8% / +8)
299 (-1.3% / -4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
146 (-3.3% / -5)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
146,472 (+1.5% / +2,175)
4.8(+0.0000) (272+1 votes)
238 (+1.3% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
240 (+0.4% / +1)
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
930 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
245
Dino 3D
146,903 (+18.7% / +23,195)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
945 (-0.9% / -9)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
148,916 (+10.0% / +13,568)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
30 (+7.1% / +2)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
160 (+4.6% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
152 (-1.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
155 (+2.6% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
145 (-5.2% / -8)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
178 (+1.1% / +2)
254
Asterix
121 (+4.3% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
663 (+0.8% / +5)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
678 (-0.9% / -6)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
120 (+7.1% / +8)
69,086 (-1.3% / -943)
3.2(+0.0000) (506+0 votes)
137 (+3.8% / +5)
134 (+4.7% / +6)
101 (+2.0% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
131 (-1.5% / -2)
17,578 (+0.9% / +162)
4.3(+0.0000) (65+0 votes)
32,036 (-0.2% / -52)
1.9(+0.0000) (1,076+0 votes)
269
RobusTest
79 (+2.6% / +2)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
270
Easy Kana
75 (-1.3% / -1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
92 (+1.1% / +1)
518 (+1.6% / +8)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
110 (+2.8% / +3)
14,240 (+0.3% / +36)
4.4(+0.0000) (47+0 votes)
108 (-0.9% / -1)
2 (+0.0% / +0)
86 (-5.5% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
527 (-1.3% / -7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
99 (-1.0% / -1)
3 (+0.0% / +0)
3 (-25.0% / -1)
11,471 (+2.6% / +286)
4.8(+0.0000) (342+1 votes)
542 (+0.7% / +4)
29 (-3.3% / -1)
7,082 (-0.4% / -26)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
384 (-1.5% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,489 (+3.4% / +248)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
42 (+7.7% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
226 (-3.4% / -8)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
5,439 (-2.3% / -126)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
67 (+3.1% / +2)
13,508 (-2.3% / -322)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
57 (+7.5% / +4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)