extension ExtPose

Keyword: alert

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
779,655 (+2.3% / +17,879)
4.3117(+0.0000) (895+0 votes)
29,190 (-1.2% / -347)
3.6308(+0.0000) (214+0 votes)
1,749 (+0.1% / +1)
4.3889(+0.0000) (18+0 votes)
591 (-1.7% / -10)
4.6154(+0.0000) (39+0 votes)
3,408 (+0.3% / +11)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
3,625 (+0.4% / +15)
4.4752(+0.0000) (101+0 votes)
683 (-1.4% / -10)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
707 (+1.4% / +10)
3.3636(+0.0000) (22+0 votes)
806 (+0.1% / +1)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
1,109 (+1.1% / +12)
4.9839(+0.0000) (62+0 votes)
2,093 (+0.1% / +3)
3.025(+0.0000) (40+0 votes)
429 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
759 (+0.4% / +3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,058 (+1.4% / +15)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
2,727 (+0.9% / +24)
4.4301(+0.0000) (93+0 votes)
17,070 (+0.8% / +142)
4.8556(+0.0000) (187+0 votes)
2,227 (+0.0% / +1)
2.9615(+0.0000) (26+0 votes)
747 (+0.7% / +5)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
7,136 (+0.2% / +15)
4.1852(+0.0000) (27+0 votes)
15,879 (+0.6% / +102)
4.3878(+0.0000) (49+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
93,343 (+0.0% / +8)
4.7605(+0.0001) (8,884+3 votes)
802 (+0.2% / +2)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,297 (+0.3% / +4)
4.0833(+0.0000) (12+0 votes)
34 (+3.0% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
8,343 (+0.0% / +0)
3.8913(+0.0000) (46+0 votes)
3,374 (+0.7% / +24)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
167 (-0.6% / -1)
4.7778(+0.0000) (18+0 votes)
219 (+1.4% / +3)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
387 (-0.3% / -1)
4.5897(+0.0000) (39+0 votes)
150 (-1.3% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
232 (-1.3% / -3)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
121 (+0.8% / +1)
474 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
401 (+2.0% / +8)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
947 (+2.0% / +19)
3.9615(+0.0000) (26+0 votes)
1,121 (+0.6% / +7)
4.8772(+0.0000) (57+0 votes)
444 (+0.5% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
42 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,199 (+0.5% / +47)
3.6174(+0.0000) (115+0 votes)
200,810 (+0.8% / +1,654)
4.5213(-0.0013) (798+2 votes)
1,003 (-1.6% / -16)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
51 (+4.1% / +2)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
991 (+0.8% / +8)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
50 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
570 (+0.7% / +4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
125 (+1.6% / +2)
4.9658(+0.0000) (117+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
495 (+1.6% / +8)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
52 (+4.0% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
72 (+2.9% / +2)
111,452 (+0.0% / +13)
4.4912(+0.0000) (1,590+0 votes)
1,523 (+1.9% / +28)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
227 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
23 (+27.8% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
81 (+2.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
884 (+1.4% / +12)
4.4286(+0.0000) (21+0 votes)
832 (+1.0% / +8)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
298 (-1.3% / -4)
4.15(+0.0000) (20+0 votes)
166 (+2.5% / +4)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
27 (+8.0% / +2)
128,003 (+0.3% / +366)
3.9416(+0.0000) (394+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
122 (+0.8% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
404 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (9+1 votes)
4,849 (+0.6% / +29)
4.5238(+0.0000) (21+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
283 (+0.7% / +2)
4.8095(+0.0000) (21+0 votes)
35 (-2.8% / -1)
462 (+2.4% / +11)
1.9143(+0.0000) (35+0 votes)
100 (-2.9% / -3)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
77
A-Alert
37 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
979,184 (+2.7% / +26,076)
4.1298(+0.0000) (285+0 votes)
1,636 (+1.1% / +18)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
5,214 (+0.0% / +1)
3.7674(-0.0421) (43+1 votes)
16 (+0.0% / +0)
164 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
84
CCS Max
625 (+0.2% / +1)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
637 (+0.6% / +4)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,152 (+0.8% / +18)
4.6098(+0.0000) (82+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
274 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
90 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
717 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
96
Qikfox
1,418 (+1.1% / +16)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
108,505 (+0.9% / +938)
3.8367(+0.0000) (49+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
53,949 (+0.4% / +196)
4.8048(+0.0000) (251+0 votes)
30,382 (+1.5% / +452)
4.7477(+0.0032) (1,094-2 votes)
4 (+0.0% / +0)
203 (+3.0% / +6)
4.9259(+0.0000) (108+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27,841 (+0.1% / +16)
4.5929(+0.0000) (1,872+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
27 (+8.0% / +2)
14 (-12.5% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
14 (+27.3% / +3)
312 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
135 (+1.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
118
SP Editor
10,188 (+1.0% / +103)
4.8409(+0.0000) (44+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
11,805 (+0.2% / +19)
4.0513(+0.0000) (78+0 votes)
9,835 (-0.2% / -24)
3.9837(+0.0000) (246+0 votes)
4,946 (-0.3% / -16)
4.6704(+0.0000) (710+0 votes)
22 (+29.4% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
124
Autoview
10,733 (+0.1% / +16)
4.1143(+0.0000) (70+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,978 (+0.2% / +18)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
49 (-3.9% / -2)
6 (+0.0% / +0)
8,776 (+0.5% / +40)
4.5(+0.0000) (44+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
6,511 (-0.2% / -11)
4.5833(+0.0000) (36+0 votes)
7,379 (+0.0% / +0)
3.5865(+0.0000) (237+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
333,188 (+0.2% / +756)
4.2102(+0.0000) (8,878+0 votes)
2,679 (-0.1% / -4)
4.5317(+0.0000) (252+0 votes)
2,663 (+0.9% / +25)
4.8333(+0.0000) (18+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,611 (+0.9% / +15)
4.6229(+0.0000) (297+0 votes)
2,269 (+0.8% / +19)
4.0345(+0.0000) (29+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
2,097 (-0.2% / -5)
3.9643(+0.0000) (28+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
123,755 (+0.2% / +283)
4.25(-0.0001) (2,740+1 votes)
3 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
124,519 (+0.3% / +337)
4.3703(+0.0000) (451+0 votes)
40 (-7.0% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
151
Plug X
1,337 (+1.9% / +25)
3.8026(+0.0000) (76+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
153
OpenFact
17 (+0.0% / +0)
115 (-1.7% / -2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
156
Buyhatke
71,838 (+0.1% / +85)
4.408(+0.0000) (500+0 votes)
34 (-5.6% / -2)
1,158 (-0.9% / -11)
4.1667(+0.0000) (18+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
912 (+0.8% / +7)
4.0(+0.0000) (34+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
645 (-0.2% / -1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
167
Fleedom
32 (-3.0% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
476 (+2.1% / +10)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
620 (-0.5% / -3)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
13,997 (+1.3% / +184)
4.4422(+0.0038) (147+1 votes)
14,460 (+1.8% / +249)
4.4821(+0.0000) (56+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
180
My Travis
340 (-0.9% / -3)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
482 (-0.6% / -3)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
470 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
258 (-0.8% / -2)
4.9333(+0.0000) (15+0 votes)
8,813 (+1.7% / +145)
4.9268(+0.0000) (41+0 votes)
42 (-8.7% / -4)
16 (+0.0% / +0)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
311 (-1.9% / -6)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
339 (+0.6% / +2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
8,888 (+0.6% / +54)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
10,754 (-0.2% / -17)
3.6338(+0.0000) (71+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
220 (+1.9% / +4)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
300 (+1.7% / +5)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
250 (+0.8% / +2)
2.6667(+0.0000) (6+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
200 (+2.6% / +5)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
182 (+2.8% / +5)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
169 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
196 (-0.5% / -1)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
3,536 (-0.9% / -33)
4.25(+0.0000) (60+0 votes)
223 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,371 (+0.6% / +19)
4.375(+0.0000) (24+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,207 (+0.3% / +11)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
214
Codify
118 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,484 (-0.2% / -4)
4.2353(+0.0000) (51+0 votes)
2,612 (-0.5% / -14)
3.3387(+0.0000) (124+0 votes)
100 (-2.9% / -3)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,604 (+0.4% / +7)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
2,063 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
109 (+12.4% / +12)
1,076 (+0.8% / +9)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,081 (+0.5% / +5)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
225
SEOInfo
1,117 (+0.4% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
226
TextAid
810 (-2.1% / -17)
4.3281(+0.0000) (64+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
1,054 (-1.5% / -16)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,001 (-2.0% / -20)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
794 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
67 (-2.9% / -2)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
53 (+1.9% / +1)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
584 (+1.9% / +11)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
645 (-0.6% / -4)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
49 (+4.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
240
Notify.me
6 (-14.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
35 (-2.8% / -1)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
53 (+6.0% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
57 (+3.6% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
52 (-3.7% / -2)
248
eG Alerts
2 (+100.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
505 (-0.8% / -4)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
456 (+0.4% / +2)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
391 (+0.8% / +3)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
493 (+1.2% / +6)
2.5714(+0.0000) (7+0 votes)
35 (-2.8% / -1)
3.4167(+0.0000) (12+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
8,522,920 (+1.3% / +109,451)
3.3867(+0.0000) (34,121+2 votes)
306 (-1.9% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
250 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,572 (-0.3% / -4)
4.4375(+0.0000) (16+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
258 (-3.0% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,579,720 (-0.0% / -3,908)
1.6309(+0.0000) (596+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
23 (-4.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
218 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
250 (-2.7% / -7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
168 (-4.0% / -7)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,542,170 (+0.8% / +12,104)
3.9915(+0.0000) (1,771+0 votes)
180 (-3.2% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
179 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
159 (+0.0% / +0)
3.2143(+0.0000) (14+0 votes)
1,786 (-0.4% / -8)
4.087(+0.0266) (115-1 votes)
165 (+1.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
966,338 (+0.3% / +2,958)
4.2703(+0.0000) (1,195+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
13,506 (+0.1% / +12)
1.2708(+0.0000) (96+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
424,557 (+0.0% / +0)
4.6479(+0.0000) (1,968+0 votes)
101 (-1.0% / -1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
600,384 (+7.5% / +42,141)
2.9723(+0.0000) (2,820+0 votes)
326,851 (+10.7% / +31,721)
4.6288(+0.0007) (528+1 votes)
269,394 (+0.4% / +1,029)
4.6511(+0.0003) (1,224+1 votes)
219,794 (-0.2% / -480)
4.2551(+0.0000) (1,086+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
223,588 (+4.6% / +9,904)
5.0(+0.0000) (85+0 votes)
184,249 (-0.2% / -439)
4.1713(+0.0000) (1,378+0 votes)
215,139 (+4.9% / +10,067)
4.7778(+0.0000) (54+0 votes)
226,455 (+13.6% / +27,061)
4.6667(+0.0000) (27+0 votes)
322,684 (+16.0% / +44,525)
3.0938(+0.0000) (32+0 votes)
203,247 (-0.1% / -258)
4.6504(+0.0058) (123+2 votes)
137,731 (+0.3% / +345)
3.8884(+0.0000) (1,470+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)