extension ExtPose

Keyword: easy -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5909(-0.0005) (1,166+6 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6113(+0.0000) (265+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.6654(+0.0008) (2,591+6 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
3.8889(+0.0000) (72+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6118(+0.0000) (152+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.3654(+0.0000) (52+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.8697(+0.0001) (2,133+1 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.495(-0.0022) (2,996+17 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.7736(+0.0000) (53+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7293(+0.0000) (9,420+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7765(-0.0021) (1,293+1 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7457(-0.0012) (633+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8193(+0.0000) (1,035+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9565(+0.0000) (92+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7127(+0.0000) (369+0 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
4.7097(+0.0000) (31+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.5756(+0.0000) (271+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8033(-0.0032) (61-1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.0426(+0.0000) (329+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5588(+0.0000) (102+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.5455(+0.0000) (66+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.1507(+0.0000) (146+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5778(+0.0096) (45+1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.0219(+0.0000) (593+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (45+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.5136(+0.0000) (660+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6052(-0.0032) (803+1 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.8497(+0.0000) (479+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6936(-0.0009) (4,308+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4948(+0.0012) (861+2 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.576(+0.0000) (217+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4949(+0.0000) (1,584+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.2651(+0.0000) (747+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.5817(-0.0103) (349+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.7658(+0.0000) (111+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6762(+0.0000) (349+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0968(+0.0000) (62+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.7989(+0.0000) (179+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.0769(+0.0000) (39+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (22+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6827(-0.0010) (687+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0585(+0.0000) (205+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.0462(+0.0022) (866+2 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.4526(+0.0058) (95+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.85(+0.0000) (20+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.2638(+0.0000) (796+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.6347(+0.0000) (219+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.643(+0.0000) (381+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.1927(+0.0000) (410+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5309(+0.0017) (567+2 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.8435(-0.0016) (1,553+3 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.8089(+0.0000) (293+0 votes)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
979 (+0.5% / +5)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
3.9286(+0.0000) (70+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4187(+0.0000) (449+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6429(+0.0000) (28+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (15+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.1213(+0.0000) (272+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
913 (+2.7% / +24)
3.9583(+0.0000) (24+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.8343(+0.0009) (1,074+6 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0833(+0.0000) (12+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
217 (-6.5% / -15)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.0455(+0.0000) (44+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4729(-0.0006) (1,971+9 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5735(+0.0000) (68+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0214) (21+1 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0013) (240+1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7333(+0.0000) (15+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.291(+0.0000) (189+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.997(+0.0000) (338+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.531(+0.0004) (1,113+3 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.4074(+0.0000) (27+0 votes)
818 (+0.6% / +5)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
271 (+0.4% / +1)
4.2(+0.2000) (5+1 votes)
164 (-5.2% / -9)
4.8387(+0.0000) (31+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
8,000,000 (+0.0% / +0)
4.123(+0.0000) (122+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.8106(+0.0000) (301+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7479(+0.0000) (119+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (18+0 votes)
302 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
170 (-2.9% / -5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6374(+0.0000) (433+0 votes)
103
Emoji
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7483(+0.0000) (147+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3793(+0.0000) (58+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7288(+0.0047) (59+1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.1875(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
123 (-3.9% / -5)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4231(+0.0000) (52+0 votes)
327 (-2.7% / -9)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2083(+0.0000) (72+0 votes)
897 (-0.4% / -4)
2.7619(+0.0000) (21+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.8387(+0.0000) (31+0 votes)
400,000 (-20.0% / -100,000)
4.3202(-0.0007) (2,205+8 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.819(+0.0000) (105+0 votes)
117
Fut Easy
1,000 (+0.0% / +0)
4.6774(+0.0000) (31+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.0937(+0.0000) (331+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.4174(+0.0008) (1,035+10 votes)
120
Read Easy
403 (+0.8% / +3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.1000) (5+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.807(+0.0000) (114+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.1579(+0.0000) (19+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4211(+0.0000) (19+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+1.7% / +17)
4.2353(+0.0000) (17+0 votes)
129
TabEasy
29 (+7.4% / +2)
10,000 (+0.0% / +0)
2.6429(+0.0000) (14+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.0938(+0.0000) (32+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.9091(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0402) (30+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6374(+0.0000) (91+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.2394(+0.0000) (614+0 votes)
851 (-14.9% / -149)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6512(+0.0000) (86+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6469(+0.0000) (303+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.7067(+0.0000) (300+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3036(+0.0000) (336+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
136 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
618 (-0.8% / -5)
2.8889(+0.0000) (9+0 votes)
149
Easy A+
57 (+7.5% / +4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.434(+0.0000) (53+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.7892(-0.0252) (223+2 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.5152(+0.0000) (33+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
706 (-0.4% / -3)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
790 (+0.5% / +4)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.3676(-0.0503) (68+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.506(+0.0000) (168+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.5556(+0.0000) (9+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.6553(+0.0000) (351+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.0816(+0.0000) (49+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4392(+0.0000) (337+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.088(-0.0016) (1,171+10 votes)
388 (+2.1% / +8)
200,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (12+0 votes)
214 (+1.4% / +3)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4889(+0.0000) (45+0 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (56+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.2743(-0.0101) (113+4 votes)
523 (+0.8% / +4)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
172
Dino 3D
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7931(+0.0000) (29+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9669(+0.0000) (151+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.6207(+0.0000) (29+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
537 (+1.1% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2638(+0.0000) (163+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7222(+0.0000) (90+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.4847(-0.0027) (3,136+5 votes)
178 (-4.8% / -9)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7455(+0.0007) (389+1 votes)
185
Tackle
1,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (15+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9211(+0.0000) (38+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
823 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
393 (+2.3% / +9)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8614(-0.0014) (101-1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6986(+0.0000) (73+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8537(+0.0000) (41+0 votes)
682 (+1.2% / +8)
3.15(+0.0000) (20+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
559 (+0.5% / +3)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1081(+0.0000) (37+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.2558(-0.0537) (43+1 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.4483(+0.0000) (29+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.2747(+0.0000) (1,034+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.3521(+0.0016) (801+2 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5831(-0.0002) (909+2 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3996(+0.0000) (468+0 votes)
447 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
3.44(+0.0000) (50+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.0426(+0.0000) (47+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.7472(-0.0003) (704+3 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3714(+0.0000) (35+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9806(+0.0000) (206+0 votes)
223 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
216
Active8
70,000 (-12.5% / -10,000)
4.8947(+0.0000) (19+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0238) (7+1 votes)
152 (-2.6% / -4)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.5499(+0.0006) (782+1 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.451(+0.0000) (51+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5499(+0.0000) (551+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7686(+0.0000) (242+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.6522(+0.0000) (23+0 votes)
311 (-1.6% / -5)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
302 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
70 (-4.1% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
116 (-3.3% / -4)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
259 (+1.2% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
632 (+0.2% / +1)
2.5556(+0.0000) (9+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.1844(+0.0005) (6,490+10 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (21+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.2402(+0.0000) (1,174+0 votes)
414 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
136 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
806 (-6.0% / -51)
3.3333(+0.0000) (6+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.4987(+0.0000) (385+0 votes)
713 (-1.7% / -12)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8352(+0.0000) (904+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6774(+0.0000) (248+0 votes)
629 (-2.0% / -13)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.875(+0.0000) (192+0 votes)
247
Easy Shop
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
248
EASY CORS
5,000 (+0.0% / +0)
4.6471(+0.0000) (17+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
122 (-4.7% / -6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.744(+0.0043) (293+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7207(+0.0000) (512+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+8 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.9497(+0.0000) (159+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (26+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
189 (+2.7% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (40+0 votes)
443 (+1.4% / +6)
4.0714(+0.0000) (14+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2525(+0.0000) (305+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7614(-0.0005) (2,850+3 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8126(+0.0000) (731+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
1.6471(+0.0000) (34+0 votes)
265
Adkrig
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.2545(+0.0000) (55+0 votes)
20,000 (-33.3% / -10,000)
4.2634(+0.0625) (262+28 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7582(+0.0000) (364+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2429(+0.0000) (140+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4231(+0.0000) (52+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
427 (+0.7% / +3)
700,000 (+0.0% / +0)
4.6031(+0.0000) (509+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (-25.0% / -1,000)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5008(-0.0039) (647+1 votes)
416 (-3.7% / -16)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
900 (+0.3% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
135 (+1.5% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.5849(+0.0135) (106+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.1557(+0.0000) (167+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.2638(-0.0010) (1,414-2 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7553(+0.0000) (282+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (28+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3889(+0.0000) (18+0 votes)
293
uBlock
700,000 (+0.0% / +0)
3.6585(+0.0000) (1,924+0 votes)
326 (+0.6% / +2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0345(+0.0000) (319+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
855 (-0.7% / -6)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0769(+0.0000) (13+0 votes)