extension ExtPose

Keyword: solve -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
474,943 (-12.1% / -65,147)
1.3(+0.0000) (3+0 votes)
17,955 (+0.1% / +20)
2.4(+0.0000) (32+0 votes)
489 (+0.2% / +1)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
278,205 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (452+0 votes)
716 (+0.7% / +5)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
404 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
154 (+1.3% / +2)
335,151 (-22.8% / -99,134)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
1,137 (+0.2% / +2)
3.0(+0.0000) (22+0 votes)
113,083 (+0.4% / +404)
3.9(+0.0000) (202+0 votes)
791,199 (+0.3% / +2,053)
4.7(+0.0000) (26,100+0 votes)
61 (+5.2% / +3)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
316 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,847 (+0.6% / +11)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
315,148 (+2.0% / +6,059)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
634 (-0.9% / -6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
152 (+2.0% / +3)
2,635 (+1.5% / +39)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
19
Loudly
403,800 (-16.1% / -77,771)
3.8(+0.0000) (32+0 votes)
215 (+0.0% / +0)
1,354 (+0.3% / +4)
621,667 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
555,094 (-10.2% / -62,934)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
258,103 (-0.9% / -2,401)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,790 (-0.5% / -9)
1.5(+0.0000) (42+0 votes)
178,668 (+0.5% / +864)
2.9(+0.0000) (144+0 votes)
354 (+0.6% / +2)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
66,328 (+0.2% / +117)
4.1(+0.0000) (205+0 votes)
1,036 (+2.3% / +23)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
50 (+4.2% / +2)
33,014 (+1.3% / +430)
4.0(+0.0000) (164+0 votes)
30,547 (+0.2% / +53)
3.9(+0.0000) (211+0 votes)
3,881 (+1.0% / +40)
2.0(+0.0000) (8+0 votes)
38,426 (+10.3% / +3,598)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
18,718 (+0.1% / +12)
4.1(+0.0000) (61+1 votes)
423 (+1.4% / +6)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
17,365 (+0.4% / +74)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
13,286 (+0.2% / +24)
4.1(+0.0000) (97+0 votes)
429 (-2.3% / -10)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
170,004 (+3.7% / +6,054)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
13,175 (+0.5% / +70)
4.2(+0.0000) (64+0 votes)
14,274 (+0.4% / +58)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
487 (-0.6% / -3)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
137 (+1.5% / +2)
44 (-2.2% / -1)
48
KIWI
1,094 (-0.2% / -2)
4.9(+0.0000) (87+0 votes)
2,008 (-0.0% / -1)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
1,610 (+0.4% / +7)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
51
Amplify
1,074 (+1.7% / +18)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,078 (-0.6% / -7)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
789 (-0.5% / -4)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
658 (+1.2% / +8)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
3 (-25.0% / -1)
741 (+1.2% / +9)
63 (+3.3% / +2)
9 (+0.0% / +0)
7,933 (+0.7% / +54)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
276 (-2.1% / -6)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
62
JigSaw
320 (-0.3% / -1)
244 (-0.4% / -1)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
4,492 (-0.2% / -10)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
218 (+0.0% / +0)
66
tabby
1,959 (+0.9% / +17)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
3,054 (+0.3% / +9)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
173 (+6.1% / +10)
299 (+12.0% / +32)
1,829 (+0.9% / +17)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,228 (+0.7% / +9)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
835 (+0.7% / +6)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,226 (+0.5% / +6)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
57 (+0.0% / +0)
11 (+10.0% / +1)
342 (+0.9% / +3)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
80
dryice
5 (+0.0% / +0)
48 (+2.1% / +1)
1,961,402 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (38,301+0 votes)
25,640 (+0.5% / +119)
4.5(+0.0000) (230+0 votes)
212 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
162 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
206 (-1.9% / -4)
119 (-3.3% / -4)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
368 (+1.9% / +7)
109 (+1.9% / +2)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
121 (+2.5% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
201 (+2.0% / +4)
256,528 (+0.7% / +1,872)
4.8(+0.0000) (1,575+1 votes)
112 (-3.4% / -4)
17 (+13.3% / +2)
19 (+0.0% / +0)
54,091 (+0.8% / +433)
4.6(+0.0000) (181+0 votes)
305,546 (+0.7% / +2,122)
4.3(+0.0000) (133+0 votes)
182,822 (+0.3% / +549)
4.2(+0.0000) (1,065+27 votes)
100
WAToolkit
64,231 (+0.3% / +181)
4.7(+0.0000) (3,930+0 votes)
277,804 (+2.1% / +5,728)
2.7(-0.3000) (7+1 votes)
102
HotCalc
2 (+0.0% / +0)
138,052 (+0.3% / +387)
3.8(+0.0000) (181+0 votes)
100,290 (+0.4% / +395)
3.7(+0.0000) (358+0 votes)
93,182 (+0.2% / +227)
3.9(+0.0000) (276+0 votes)
77,007 (-0.0% / -2)
3.9(+0.0000) (506+0 votes)
94,553 (+0.1% / +133)
4.6(+0.0000) (118+0 votes)
463 (-0.2% / -1)
104 (+22.4% / +19)
11 (+0.0% / +0)
111
Litcode
16 (+0.0% / +0)
12 (+9.1% / +1)
72,661 (+0.8% / +571)
4.2(+0.0000) (97+1 votes)
67 (-1.5% / -1)
120,782 (+0.1% / +87)
3.6(+0.0000) (1,058+1 votes)
12 (+0.0% / +0)
117
Crispy2d
43 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
105,155 (+0.2% / +200)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
119
Sample
44,764 (+0.3% / +128)
4.1(+0.0000) (147+0 votes)
95,224 (+0.3% / +273)
2.3(+0.0000) (42+0 votes)
50 (+4.2% / +2)
47,186 (+0.4% / +197)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
30,932 (+0.2% / +57)
3.9(+0.0000) (395+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
23,761 (+0.5% / +113)
3.8(+0.0000) (567+0 votes)
23,801 (+0.8% / +185)
4.7(+0.0000) (68+0 votes)
67,846 (-0.1% / -64)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
61,335 (+0.2% / +109)
4.4(+0.0000) (58+0 votes)
31,439 (+0.2% / +51)
4.3(+0.0000) (60+0 votes)
1,971 (+0.5% / +9)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21,917 (+0.2% / +44)
3.7(+0.0000) (299+0 votes)
133
Bookolio
20,154 (+0.2% / +42)
4.4(+0.0000) (381+0 votes)
6,495 (+0.6% / +40)
3.5(+0.0000) (53+0 votes)
22,928 (-1.1% / -253)
3.8(+0.0000) (41+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
24,532 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (72+1 votes)
18,739 (+0.2% / +42)
4.6(+0.0000) (323+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5,130 (+0.1% / +4)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
27,102 (+0.2% / +57)
3.3(+0.0000) (122+0 votes)
3,461 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
14,213 (+0.3% / +47)
4.8(+0.0000) (75+0 votes)
17,742 (+0.5% / +90)
3.8(+0.0000) (142+0 votes)
12,574 (+0.4% / +54)
4.8(+0.0000) (111+0 votes)
102 (+1.0% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
17,559 (+0.5% / +90)
3.9(+0.0000) (51+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
38,208 (+3.5% / +1,275)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
20,060 (+1.3% / +256)
3.3(+0.0000) (30+0 votes)
15,414 (+0.9% / +140)
4.1(+0.0000) (34+0 votes)
13,423 (+0.5% / +63)
4.6(+0.0000) (36+0 votes)
2,906 (+0.7% / +19)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
25,628 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
10,275 (+0.1% / +11)
4.9(+0.0000) (24+0 votes)
935 (-0.4% / -4)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
16,343 (+1.2% / +191)
3.8(+0.0000) (209+2 votes)
4 (+0.0% / +0)
10,907 (+0.2% / +24)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
33 (+3.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
161
Scitru
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
162
Astronomy
16 (-11.1% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,840 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
2,483 (+0.4% / +11)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
6,771 (+0.1% / +9)
4.8(+0.0000) (49+0 votes)
5,384 (+0.4% / +22)
4.9(+0.0000) (110+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
561,250 (+0.3% / +1,909)
4.2(+0.0000) (308+0 votes)
171
AntiSwear
18 (-5.3% / -1)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
564 (+0.9% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
355,943 (+0.2% / +553)
4.6(+0.0000) (2,491+9 votes)
11,299 (+0.3% / +31)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
8,911 (+0.0% / +1)
3.6(+0.0000) (22+0 votes)
176
MyMenu
3,764 (-0.3% / -11)
4.7(+0.0000) (105+0 votes)
5,195 (+0.5% / +28)
4.3(+0.0000) (78+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
23 (+0.0% / +0)
6,973 (+0.2% / +16)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,253 (+0.1% / +4)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
4,482 (+0.3% / +14)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
4,038 (+0.2% / +10)
4.7(+0.0000) (43+0 votes)
4,073 (+0.5% / +19)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
4,355 (+0.8% / +34)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
4,633 (+0.4% / +20)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
3,761 (+0.1% / +3)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
4,266 (-0.7% / -31)
3.2(+0.0000) (46+0 votes)
189
AdHalt
7,001 (+1.4% / +95)
4.0(-0.2000) (7+1 votes)
83,011 (-0.1% / -102)
4.5(+0.0000) (1,042+3 votes)
3,265 (+1.0% / +31)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
192
Egerd
2,667 (+1.0% / +27)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,366 (+0.5% / +7)
4.9(+0.0000) (91+0 votes)
195
True OCR
5 (+0.0% / +0)
2,784 (+0.1% / +2)
3.3(+0.0000) (45+0 votes)
197
Rexmoji
199 (-1.5% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,343 (+0.8% / +19)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
58,173 (-0.3% / -147)
4.6(+0.0000) (217+0 votes)
1,766 (-0.1% / -2)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
1,533 (+1.1% / +16)
4.1(+0.0000) (69+0 votes)
2,005 (-0.2% / -5)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
1,914 (+0.2% / +3)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
1,618 (+0.7% / +11)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
1,839 (+1.1% / +20)
3.2(+0.0000) (24+0 votes)
1,315 (-0.7% / -9)
4.4(+0.0000) (28+0 votes)
1,368 (-1.4% / -20)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
33,389 (+0.7% / +229)
4.6(+0.0000) (237+0 votes)
1,580 (+1.6% / +25)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
33,389 (+0.7% / +229)
4.6(+0.0000) (237+0 votes)
1,580 (+1.6% / +25)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,604 (+0.2% / +4)
3.6(+0.0000) (20+0 votes)
1,313 (+1.5% / +20)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
67,443 (-0.3% / -232)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,051 (+0.9% / +9)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
1,127 (-0.3% / -3)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
1,147 (+2.3% / +26)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
218
Mind maps
1,472 (+1.7% / +24)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,548 (+0.7% / +10)
2.3(+0.0000) (15+0 votes)
1,051 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,192 (+1.4% / +16)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
1,341 (-0.1% / -2)
2.5(+0.0000) (22+0 votes)
1,028 (+0.6% / +6)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
1,076 (+0.3% / +3)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
22,167 (+0.3% / +75)
4.2(+0.0000) (24+0 votes)
226
GiveWater
734 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,004 (+1.6% / +16)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
716 (-1.5% / -11)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
229
Spekit
15,210 (+0.2% / +24)
4.7(+0.0000) (36+0 votes)
1,176 (+0.5% / +6)
231
YouTube++
617 (-1.0% / -6)
3.9(+0.0000) (48+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
738 (+1.5% / +11)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
27,880 (+0.5% / +136)
1.7(+0.0000) (12+0 votes)
649 (+0.8% / +5)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
889 (-0.2% / -2)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
273 (-0.7% / -2)
4.9(+0.0000) (238+0 votes)
983 (+1.3% / +13)
2.3(+0.0000) (11+1 votes)
1,747,438 (+0.3% / +4,676)
4.8(+0.0000) (63,898-1 votes)
240
IE Tab
4,465,837 (+0.4% / +18,979)
4.3(+0.0000) (21,079+1 votes)
652 (+0.6% / +4)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
617 (-0.6% / -4)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
590 (+1.5% / +9)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
585 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
536 (-0.9% / -5)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
499 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (42+0 votes)
542 (-1.6% / -9)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
473 (+0.6% / +3)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
249
ktab
608 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
250
NightMode
901 (+2.5% / +22)
3.2(+0.0000) (19+0 votes)
480 (+0.4% / +2)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
354 (+0.3% / +1)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
253
Qwerto
350 (+0.9% / +3)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
694 (+1.0% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
693 (+2.8% / +19)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
256
AutoCogs
739 (+0.8% / +6)
516 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
258
Eye Rest
688 (-0.3% / -2)
1.9(+0.0000) (16+0 votes)
259
jdCaptcha
662 (-0.5% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
527 (-0.6% / -3)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
544 (+1.3% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
684 (+0.9% / +6)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
913 (-0.3% / -3)
556 (+1.1% / +6)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
404 (+0.7% / +3)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
1,084,822 (+0.6% / +6,195)
4.8(+0.0000) (3,759+4 votes)
551 (+0.2% / +1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
272 (+1.9% / +5)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
730 (+3.5% / +25)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,232 (+0.3% / +12)
4.8(+0.0000) (57+0 votes)
271
4thWall
254 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
488 (+0.2% / +1)
291 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
357 (-2.5% / -9)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
365 (+0.6% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
276
Slickiss
285 (+2.5% / +7)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
327 (+0.3% / +1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5,450 (-0.1% / -4)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
7,627 (+0.1% / +7)
1.7(+0.0000) (25+0 votes)
281
Maf Eqn
377 (+2.2% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,024,190 (+0.4% / +3,842)
4.4(+0.0000) (898+2 votes)
354 (+0.6% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
305 (+1.3% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
435 (+0.7% / +3)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
318 (-0.9% / -3)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
287
Webphone
328 (+1.5% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
318 (+1.6% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
375 (+0.5% / +2)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
3,746 (+0.2% / +7)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
285 (+0.7% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
292
Snackwyze
179 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
310 (+0.6% / +2)
294
ELMo
263 (-1.1% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
269,917 (+1.1% / +2,896)
4.7(+0.0000) (3,457+1 votes)
486,959 (+0.1% / +525)
3.9(+0.0000) (995+1 votes)
304 (+0.3% / +1)
298
TurboTab
215 (+0.5% / +1)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
584 (+0.2% / +1)
300
MOOCnager
249 (-2.7% / -7)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)