extension ExtPose

Keyword: phrase -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
40,000 (+0.0% / +0)
3.8738(+0.0000) (214+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9843(-0.0094) (318+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6945(+0.0000) (4,307+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5935(-0.0010) (583+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.479(+0.0006) (883+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4727(+0.0013) (1,959+5 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.7989(+0.0000) (179+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.2969(+0.0000) (64+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8107(+0.0000) (428+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.5536(+0.0000) (56+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.76(+0.0000) (25+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7153(+0.0007) (404+1 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.4742(+0.0005) (1,261+3 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
3.7662(+0.0000) (77+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.85(+0.0000) (20+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.122(+0.0220) (41+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (28+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.8119(-0.0001) (4,667+2 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5591(+0.0000) (93+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5192(+0.0000) (52+0 votes)
111 (+3.7% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0833(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
657 (+1.9% / +12)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5828(-0.0009) (803+3 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3945(+0.0000) (109+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.4272(+0.0001) (6,049+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6441(+0.0000) (59+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4583(+0.0000) (48+0 votes)
35
HGLT
68 (-1.4% / -1)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
463 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
76 (+4.1% / +3)
378 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.0909(-0.0013) (143+2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.4231(+0.0000) (26+0 votes)
174 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.632(+0.0000) (1,345+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
566 (+1.4% / +8)
4.983(+0.0000) (294+0 votes)
346 (+0.3% / +1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
642 (-0.5% / -3)
4.1176(+0.0000) (34+0 votes)
254 (+1.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9167(-0.2652) (12+1 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.4286(+0.0000) (21+0 votes)
14 (-12.5% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8689(+0.0000) (61+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.8432(+0.0000) (236+0 votes)
55
FATRANK
70,000 (+0.0% / +0)
4.1086(+0.0000) (221+0 votes)
56
SFL
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8341(+0.0000) (205+0 votes)
206 (-1.9% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.1746(+0.0000) (63+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.4567(-0.0022) (208+1 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.8095(+0.0000) (21+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4179(+0.0088) (67+1 votes)
12 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
28 (-15.2% / -5)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1394(+0.0000) (251+0 votes)
380 (+2.2% / +8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4324(+0.0000) (37+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (21+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.8491(+0.0000) (53+0 votes)
263 (-1.5% / -4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
101 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2308(+0.0000) (13+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
77
NuFi
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
78
Vocably
1,000 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
137 (+4.6% / +6)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
105 (+1.9% / +2)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
635 (+0.2% / +1)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6972(+0.0000) (218+0 votes)
186 (-3.6% / -7)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
3.1111(+0.0000) (18+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1739(+0.0000) (46+0 votes)
4,000 (+33.3% / +1,000)
4.4118(+0.0000) (17+0 votes)
134 (-6.3% / -9)
77 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (172+0 votes)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9286(+0.0000) (84+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
234 (+0.4% / +1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
285 (+1.1% / +3)
2 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
253 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
869 (+0.7% / +6)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
705 (+1.6% / +11)
4.25(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.875(+0.0000) (16+0 votes)
868 (+0.3% / +3)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
111
MapIT
144 (-2.0% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
753 (-1.3% / -10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
629 (+0.2% / +1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
95 (-9.5% / -10)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
330 (+1.2% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
396 (-1.7% / -7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
135 (+0.7% / +1)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
118
Redacted
397 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
119
SearchSK
488 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
580 (+2.7% / +15)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
559 (+1.5% / +8)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
329 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
371 (-0.5% / -2)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
360 (+0.3% / +1)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
125
Quickfind
369 (+1.4% / +5)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
127
Kotoha
335 (+2.8% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8148(+0.0000) (27+0 votes)
508 (+1.6% / +8)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
265 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7737(-0.0003) (1,078+3 votes)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.2973(+0.0000) (37+0 votes)
174 (-1.1% / -2)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3503(+0.0000) (197+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2411(-0.0028) (448+1 votes)
204 (-1.9% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
30 (-6.2% / -2)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
242 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
113 (+1.8% / +2)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2381(+0.0000) (21+0 votes)
461 (+1.3% / +6)
4.6667(+0.0000) (24+0 votes)
108 (+3.8% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
216 (-0.9% / -2)
2.0(+0.0000) (17+0 votes)
19 (-9.5% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0103) (30+1 votes)
3.4242(+0.0000) (33+0 votes)
498 (+1.6% / +8)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
152
Swapper
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
130 (-2.3% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
693 (+2.8% / +19)
3.15(+0.0000) (20+0 votes)
82 (-5.7% / -5)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
152 (+4.1% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7324(+0.0181) (71+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7162(+0.0000) (74+0 votes)
93 (+2.2% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
365 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
32 (-3.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1-1 votes)
247 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
113 (+3.7% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
195 (+3.7% / +7)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
169
Peek
9 (-18.2% / -2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
59 (-3.3% / -2)
2 (+0.0% / +0)
61 (-3.2% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
173
Rosie
134 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
37 (-2.6% / -1)
56 (+1.8% / +1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.3628(-0.0002) (13,645+1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1789(+0.0000) (123+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.9119(+0.0000) (1,124+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.3438(+0.0000) (32+0 votes)
70 (-2.8% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
186
Tra câu
1,000 (+0.0% / +0)
4.6316(+0.0000) (19+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
44 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
189
Conradish
135 (+2.3% / +3)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.714(-0.0002) (15,146+3 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (16+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8396(+0.0000) (2,226+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
3.7739(+0.0000) (1,614+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
235 (+1.7% / +4)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
15 (-6.2% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8123(-0.0007) (1,348+11 votes)
91 (+7.1% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8117(+0.0000) (377+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8994(+0.0001) (10,955+37 votes)
404 (+2.5% / +10)
4.9839(+0.0000) (62+0 votes)
203
DAD2.0
20 (-4.8% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
204
Liberton
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7561(+0.0011) (656+3 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.2826(+0.0000) (138+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.87(+0.0000) (1,169+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
2.9348(+0.0000) (46+0 votes)
210
Armadillo
20 (-9.1% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
692 (+1.0% / +7)
3.4667(+0.0000) (15+0 votes)
29 (-9.4% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5094(+0.0000) (106+0 votes)
687 (-2.1% / -15)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9742(+0.0000) (6,011+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
218
Kaikas
200,000 (+0.0% / +0)
2.9091(+0.0000) (77+0 votes)
444 (+3.5% / +15)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
220
Eternl
100,000 (+0.0% / +0)
4.7213(+0.0000) (61+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8055(+0.0000) (293+0 votes)
384 (+1.1% / +4)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9432(+0.0000) (1,514+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2258(+0.0000) (31+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
458 (-0.4% / -2)
231
ShardEx
13 (+0.0% / +0)
11 (-8.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6129(+0.0957) (31+2 votes)
286 (+1.1% / +3)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8438(+0.0000) (32+0 votes)
44 (+4.8% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2169(+0.0000) (83+0 votes)
270 (-0.4% / -1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5676(+0.0000) (37+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.773(+0.0000) (185+0 votes)
242
ZEBLANG
4 (+33.3% / +1)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7156(+0.0026) (109+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8984(+0.0000) (187+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9778(+0.0000) (315+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
248
BitMask
30,000 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
250
Quizzard
40,000 (+0.0% / +0)
3.6667(-0.0920) (30+1 votes)
214 (+3.9% / +8)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4839(+0.0000) (31+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
256
Bize
141 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8429(+0.0000) (70+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7297(+0.0000) (37+0 votes)
259
DuoCards
20,000 (+0.0% / +0)
3.175(+0.0000) (40+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (48+0 votes)
262
EditOn
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (49+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6545(+0.0000) (55+0 votes)
266
Memslate
179 (-2.2% / -4)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
267
Notarikon
19 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0673(+0.0000) (104+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5904(+0.0000) (83+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6721(+0.0000) (61+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.882(+0.0000) (161+0 votes)
4.2963(+0.0000) (27+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.8214(+0.0000) (84+0 votes)
275
SerpWorx
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (45+0 votes)
276
BBOtext
84 (+7.7% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.7241(+0.0000) (87+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9167(+0.0000) (12+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
182 (+3.4% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+50.0% / +1,000)
4.5957(+0.0000) (47+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (21+0 votes)
72 (+4.3% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5238(+0.0000) (21+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7857(+0.0000) (28+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.2727(+0.0000) (11+0 votes)
619 (+3.9% / +23)
51 (-3.8% / -2)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
292
SCPper
2,000 (+0.0% / +0)
4.6585(+0.0000) (41+0 votes)
293
Chengyu
61 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
60 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3694(+0.0000) (333+0 votes)