extension ExtPose

Keyword: phrase

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,839 (-0.3% / -36)
4.0094(+0.0000) (106+0 votes)
1,625 (-1.0% / -16)
4.3077(+0.0000) (26+0 votes)
85,919 (-2.7% / -2,401)
4.8875(+0.0000) (1,520+0 votes)
509 (+1.4% / +7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,852 (-0.2% / -3)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
114 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
76,482 (-0.2% / -143)
4.1373(+0.0000) (51+0 votes)
610 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
55 (-5.2% / -3)
34,955 (-0.9% / -327)
4.5197(+0.0000) (229+0 votes)
356 (-0.8% / -3)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
39 (-2.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
37,627 (-0.5% / -179)
4.1477(+0.0000) (176+0 votes)
15
aiwa
593 (-3.3% / -20)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
576 (-2.9% / -17)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
2,273,543 (-0.1% / -1,650)
4.7155(+0.0000) (9,403+0 votes)
194 (+0.0% / +0)
4.8049(+0.0000) (41+0 votes)
282 (-1.1% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,621 (-0.8% / -29)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,788 (-0.4% / -12)
4.0556(+0.0000) (36+0 votes)
4,792 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
1,300 (-0.8% / -10)
4.1176(+0.0000) (34+0 votes)
109 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
131 (+1.6% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
161,922 (+0.1% / +217)
4.604(+0.0068) (702+2 votes)
508 (-1.7% / -9)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
665 (+0.6% / +4)
3.8824(+0.0000) (17+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
152 (+1.3% / +2)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
31
HGLT
14 (+0.0% / +0)
25,672 (+0.0% / +10)
4.0886(+0.0107) (79+2 votes)
33,862 (-0.2% / -84)
3.6104(+0.0000) (77+0 votes)
70 (-4.1% / -3)
2.2(+0.0000) (10+0 votes)
87 (+6.1% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,264 (-0.6% / -39)
4.0469(+0.0000) (64+0 votes)
4,958 (-1.7% / -88)
3.8804(+0.0000) (92+0 votes)
231 (-0.4% / -1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
40
Spoiled
132 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
1,037 (-0.9% / -9)
4.8475(+0.0000) (1,416+0 votes)
2,790 (-0.9% / -25)
4.3548(+0.0000) (31+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,306 (-0.6% / -13)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
62 (+3.3% / +2)
2,286 (-1.0% / -22)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
47
Timyo
1,655 (-1.1% / -19)
3.8889(+0.0000) (27+0 votes)
341 (+3.3% / +11)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
115,862 (-0.5% / -558)
4.2757(+0.0018) (399+1 votes)
119 (-0.8% / -1)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
1,347 (-0.8% / -11)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
56 (+3.7% / +2)
179 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
85 (+2.4% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
162 (+1.9% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,238 (-0.8% / -10)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
58
MapIT
75 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
81 (-1.2% / -1)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
935 (+0.9% / +8)
3.3333(+0.0000) (18+0 votes)
16 (+14.3% / +2)
3 (+0.0% / +0)
869 (-3.8% / -34)
101 (-1.9% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
49 (+2.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
24,049 (-0.3% / -75)
4.619(+0.0000) (21+0 votes)
67
Rosie
317 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
68
Kotoha
396 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
70
Gurn
251 (-3.1% / -8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
7,068 (-0.6% / -40)
4.1721(+0.0000) (122+0 votes)
231 (-1.7% / -4)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
255 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
327 (+0.9% / +3)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,333 (+2.5% / +181)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
208 (+0.5% / +1)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
186 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
197 (+0.5% / +1)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
112 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
145 (-1.4% / -2)
2.1053(+0.0000) (19+0 votes)
117 (-0.8% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
109 (-4.4% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
58 (+1.8% / +1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
54 (+3.8% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
321 (-3.3% / -11)
4.8235(+0.0000) (17+0 votes)
47 (+2.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
33 (+3.1% / +1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
427 (-3.2% / -14)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
46 (+7.0% / +3)
43 (-2.3% / -1)
292 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,152,209 (-0.1% / -3,054)
4.4109(+0.0000) (16,473+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
192 (+0.5% / +1)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
170 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
418,818 (-0.3% / -1,123)
4.7372(-0.0004) (8,340+14 votes)
24 (+9.1% / +2)
23 (+4.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
97 (+2.1% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
111
SearchSK
13 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
62 (+5.1% / +3)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
57 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16,200 (+0.1% / +14)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
52,402 (-0.7% / -373)
4.3467(+0.0000) (150+0 votes)
117
Notarikon
11 (+0.0% / +0)
42,994 (-0.2% / -75)
4.2759(+0.0000) (203+0 votes)
39 (-4.9% / -2)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
73,273 (-0.1% / -72)
3.4783(+0.0000) (23+0 votes)
121
Chengyu
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23,315 (-0.5% / -116)
4.8373(+0.0000) (166+0 votes)
35,356 (+1.0% / +361)
4.4737(+0.0000) (76+0 votes)
26,056 (-0.5% / -118)
4.3609(+0.0000) (338+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,853 (-0.6% / -135)
4.152(-0.0254) (125+1 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21,514 (-0.1% / -21)
3.84(+0.0000) (25+0 votes)
4,710 (+0.1% / +6)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
131
ezPay
6 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
4,108 (+1.7% / +69)
3.6486(+0.0098) (37+1 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
44 (-4.3% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,384 (+0.4% / +39)
4.4416(+0.0000) (77+0 votes)
9,347 (-1.2% / -114)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
7,374 (-1.0% / -73)
3.8333(+0.0000) (84+0 votes)
7,505 (-1.1% / -81)
4.1538(+0.0000) (26+0 votes)
6,052 (+0.0% / +2)
4.6598(+0.0000) (97+0 votes)
5,334 (+0.1% / +6)
4.4412(+0.0000) (102+0 votes)
27 (+17.4% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,767 (-4.1% / -204)
4.5579(+0.0000) (95+0 votes)
6,934 (-0.5% / -32)
3.3095(+0.0000) (42+0 votes)
145
SerpWorx
5,294 (-0.4% / -22)
4.4103(+0.0000) (39+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
147
Trendio
16 (-5.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
3,225 (-1.5% / -50)
4.45(+0.0000) (20+0 votes)
150
SCPper
2,204 (-1.1% / -25)
4.6857(+0.0000) (35+0 votes)
151
Filter+
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,748 (-0.6% / -17)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,073 (-0.9% / -28)
3.24(+0.0000) (50+0 votes)
154
Trusty
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,513 (-0.3% / -5)
4.8667(+0.0000) (60+0 votes)
1,980 (-0.4% / -8)
4.8667(+0.0000) (15+0 votes)
2,722 (-0.3% / -8)
2.76(+0.0000) (25+0 votes)
1,672 (-1.0% / -17)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
1,397 (-0.4% / -5)
4.8537(+0.0000) (41+0 votes)
54,584 (-1.2% / -653)
4.3354(+0.0000) (164+0 votes)
1,566 (+0.3% / +5)
3.7556(+0.0000) (45+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
2,401 (-0.1% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,775 (+0.1% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
166
Newsglot
12 (+0.0% / +0)
868 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
305 (-0.3% / -1)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
170
Qikipedia
1,032 (+0.1% / +1)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
717 (-1.5% / -11)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
1,017 (-0.6% / -6)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
763 (-1.4% / -11)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
855 (-0.9% / -8)
4.0833(+0.0000) (12+0 votes)
677 (+0.7% / +5)
4.6389(+0.0000) (36+0 votes)
706 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
883 (-0.8% / -7)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
674 (-0.7% / -5)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
237 (+0.4% / +1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
682 (-0.4% / -3)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
572 (+0.4% / +2)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
487 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
184
Copymaker
696 (+1.5% / +10)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
709 (+2.6% / +18)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
566 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
557 (+0.5% / +3)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
589 (-0.2% / -1)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
383 (-3.5% / -14)
4.9375(+0.0000) (16+0 votes)
426 (+2.4% / +10)
4.2105(-0.1784) (19+1 votes)
362 (+0.8% / +3)
4.8571(+0.0000) (14+0 votes)
517 (-0.4% / -2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
194
MemPass
1 (+0.0% / +0)
195
BrowSync
484 (-1.2% / -6)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
196
Highlit
391 (+0.5% / +2)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
197
Soothe
225 (+1.4% / +3)
4.7949(+0.0000) (39+0 votes)
688 (+24.6% / +136)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
262 (-1.1% / -3)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
3 (-25.0% / -1)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,173 (-0.2% / -7)
3.8462(+0.0000) (13+0 votes)
286 (-1.0% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
206
Hapit
286 (-0.7% / -2)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
464 (+1.3% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
208
Qwote
278 (-1.4% / -4)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
248 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
174 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
211 (+1.4% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
205,151 (-0.3% / -517)
4.8226(+0.0000) (2,441+0 votes)
213
shush!
248 (+0.8% / +2)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
93 (-7.0% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
284,761 (-0.2% / -432)
4.1281(+0.0000) (2,194+0 votes)
196 (+1.6% / +3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
217
Hodor
141 (+4.4% / +6)
4.3333(+0.0000) (18+0 votes)
159 (+1.3% / +2)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
268,587 (-2.8% / -7,663)
4.4878(+0.0000) (41+0 votes)
220
ASL Tab
132 (+5.6% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
140 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
128 (+2.4% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
111 (+2.8% / +3)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
153 (+5.5% / +8)
138 (-2.1% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
99 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
78,826 (-0.2% / -122)
4.2333(+0.0000) (270+0 votes)
1,163 (+1.6% / +18)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
107 (+1.9% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
115 (+4.5% / +5)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
232
Twivo
97 (+4.3% / +4)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
88 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
110 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
92 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
66 (-1.5% / -1)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
43,289 (-0.4% / -188)
3.9231(+0.0083) (130+1 votes)
73 (+2.8% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
822 (-0.8% / -7)
650 (+1.4% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
97 (+6.6% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
394 (-2.2% / -9)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
18,905 (-1.7% / -324)
3.808(+0.0000) (125+0 votes)
246
Topo
61 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
45 (-2.2% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
60 (-1.6% / -1)
249
PushStop
60 (+1.7% / +1)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
47 (-4.1% / -2)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
41 (-2.4% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
254
phrasal
1 (+0.0% / +0)
341 (+4.0% / +13)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
256
Pronounce
10,440 (-0.1% / -8)
4.2281(+0.0000) (57+0 votes)
257
Clarifier
45 (+7.1% / +3)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
43 (-4.4% / -2)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
48 (+2.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
40 (-2.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
45 (+4.7% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
183 (-4.2% / -8)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
265
Cryonics
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
37 (-5.1% / -2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
39 (+5.4% / +2)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
269
Passable
33 (+3.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
34 (-2.9% / -1)
272
PersiPass
29 (-12.1% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
273
Tansa
5,895 (-0.8% / -46)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
275
Shalin
21 (+5.0% / +1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
28 (-9.7% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,650 (-0.5% / -12)
3.7755(+0.0000) (49+0 votes)
278
Via Mya
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,526 (-0.8% / -12)
4.3462(+0.0000) (26+0 votes)
284
Unitrans
1,548 (-1.0% / -16)
3.0625(+0.0000) (32+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,151 (+0.9% / +10)
3.4706(+0.0000) (17+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
46 (+2.2% / +1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
13 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
296
WordBird
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
299
Fuzzy🔍
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11 (+0.0% / +0)