extension ExtPose

Keyword: phrase

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
13,642 (-0.2% / -34)
3.9737(+0.0000) (114+0 votes)
911 (+2.8% / +25)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,625 (+0.1% / +3)
4.2143(+0.0000) (28+0 votes)
864 (-0.2% / -2)
131,522 (+0.1% / +102)
4.9009(+0.0000) (1,796+0 votes)
709,140 (+0.0% / +0)
4.6188(+0.0000) (160+0 votes)
501 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
89,321 (+1.0% / +909)
4.7067(+0.0000) (75+0 votes)
1,697 (-0.2% / -3)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
24,730 (+0.0% / +0)
4.144(+0.0000) (257+0 votes)
109 (+0.9% / +1)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
4,937 (+1.2% / +59)
3.4615(+0.0000) (26+0 votes)
89,468 (+0.4% / +320)
4.1139(+0.0000) (79+0 votes)
646 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
36,073 (-0.1% / -33)
4.5259(+0.0000) (232+0 votes)
487 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
48 (-2.0% / -1)
772 (+0.0% / +0)
4.8077(+0.0000) (26+0 votes)
36,844 (+0.6% / +227)
4.125(+0.0000) (184+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22
aiwa
586 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
2,627,492 (+0.0% / +1,250)
4.7116(+0.0000) (9,497+0 votes)
318 (+2.3% / +7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,647 (+0.1% / +2)
3.9512(+0.0000) (41+0 votes)
197 (+1.5% / +3)
4.8049(+0.0000) (41+0 votes)
3,816 (+1.2% / +44)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,153,062 (-2.9% / -33,887)
5.0(+0.0000) (33+0 votes)
1,086,153 (-1.5% / -16,632)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,128,640 (-2.5% / -28,875)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
4,922 (+0.8% / +41)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
1,225 (+0.2% / +3)
4.1176(+0.0000) (34+0 votes)
124 (+2.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
174 (+1.2% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
236,185 (+0.4% / +846)
4.615(+0.0000) (787+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
37
HGLT
20 (+0.0% / +0)
715 (-0.1% / -1)
3.8824(+0.0000) (17+0 votes)
4,616 (+2.2% / +99)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
3,009 (+0.3% / +9)
4.12(+0.0000) (25+0 votes)
167 (+1.2% / +2)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
31,366 (+0.1% / +46)
4.1758(+0.0000) (91+0 votes)
33,192 (+0.3% / +97)
3.6104(+0.0000) (77+0 votes)
102 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (10+0 votes)
11,104 (-0.2% / -26)
4.0519(+0.0000) (77+0 votes)
33 (+6.5% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
267 (+2.7% / +7)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
5,498 (+0.0% / +0)
3.8804(+0.0000) (92+0 votes)
51
Spoiled
128 (+0.8% / +1)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
2,901 (+0.9% / +27)
4.3548(+0.0000) (31+0 votes)
2,805 (+0.7% / +20)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,267 (+0.1% / +3)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
55 (-3.5% / -2)
40 (-2.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
130 (+1.6% / +2)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
338 (+1.5% / +5)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
115,097 (+0.3% / +319)
4.2857(+0.0000) (406+0 votes)
1,386 (+0.7% / +9)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
61
MapIT
108 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
194 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100 (+1.0% / +1)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
51 (-1.9% / -1)
1,408 (+0.4% / +6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
87 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
160 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,140 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
156,045 (+0.5% / +810)
4.6318(+0.0000) (5,598+0 votes)
757 (+0.3% / +2)
3.2632(+0.0000) (19+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
27,381 (+0.2% / +50)
4.6364(+0.0000) (22+0 votes)
24 (-7.7% / -2)
76 (-2.6% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
41 (+5.1% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
78
Rosie
274 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
79
Kotoha
386 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13,701 (+0.3% / +38)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
81
Gurn
241 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
252 (-1.2% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,829 (-0.1% / -3)
4.1653(+0.0000) (121+0 votes)
344 (+2.4% / +8)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
296 (+3.5% / +10)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
197 (-1.0% / -2)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
173 (-1.1% / -2)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
201 (-2.0% / -4)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
215 (-2.3% / -5)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
164 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
123 (-3.1% / -4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
114 (-1.7% / -2)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
111 (+2.8% / +3)
2.1053(+0.0000) (19+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
70 (-2.8% / -2)
99
ezDefi
39 (+2.6% / +1)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
3 (-25.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
103
Tra câu
381 (+0.8% / +3)
4.8235(+0.0000) (17+0 votes)
104
Memslate
54 (+1.9% / +1)
537 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
36 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
334 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
109
Sorkalam
30 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
36 (+2.9% / +1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
111
wikiqwiki
3 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,133,478 (+0.1% / +3,308)
4.4118(+0.0000) (16,482+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
235 (-0.4% / -1)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
155 (-1.3% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
442,760 (+0.7% / +3,091)
4.7346(+0.0000) (9,636+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
121
SearchSK
14 (-6.7% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
70 (-5.4% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
115,751 (+0.9% / +988)
4.3723(+0.0000) (94+0 votes)
20,100 (+0.3% / +64)
4.1111(+0.0000) (18+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
10,400 (+0.5% / +48)
4.0625(+0.0000) (96+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
54,886 (+0.1% / +82)
4.3529(+0.0000) (153+0 votes)
87,467 (+0.5% / +411)
3.5556(+0.0000) (27+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
134
Notarikon
11 (+0.0% / +0)
135
Chengyu
44 (-2.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
22,928 (+0.0% / +2)
4.8263(+0.0000) (167+0 votes)
26,835 (+0.0% / +2)
4.3599(+0.0000) (339+0 votes)
57,831 (-43.9% / -45,345)
37 (+2.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
31,130 (+0.2% / +49)
3.8462(+0.0000) (26+0 votes)
22,731 (+0.1% / +34)
4.144(+0.0000) (125+0 votes)
6,009 (+0.1% / +7)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
30,066 (+3.9% / +1,118)
146
Trusty
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,373 (-0.2% / -17)
3.8333(+0.0000) (84+0 votes)
6,600 (-0.3% / -18)
4.6263(+0.0000) (99+0 votes)
153
Filter+
22 (-4.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,970 (+0.1% / +5)
4.1538(+0.0000) (26+0 votes)
155
SerpWorx
5,071 (+0.1% / +5)
4.425(+0.0000) (40+0 votes)
6,563 (+0.2% / +12)
3.3095(+0.0000) (42+0 votes)
4,832 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
158
Trendio
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
3,682 (+0.3% / +12)
4.45(+0.0000) (20+0 votes)
162
SCPper
2,435 (-0.3% / -7)
4.8(+0.0000) (35+0 votes)
3,786 (-0.3% / -13)
3.2308(+0.0000) (52+0 votes)
3,604 (+0.5% / +18)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
3,150 (+0.6% / +18)
2.75(+0.0000) (24+0 votes)
1,545 (+0.1% / +1)
4.8197(+0.0000) (61+0 votes)
1,923 (-0.2% / -4)
4.8667(+0.0000) (15+0 votes)
1,671 (-0.9% / -16)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
1,469 (+1.2% / +18)
4.9167(+0.0000) (24+0 votes)
1,269 (+0.2% / +3)
4.8537(+0.0000) (41+0 votes)
2,673 (-0.1% / -4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
50,779 (+0.6% / +302)
4.3352(+0.0000) (179+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1,514 (-0.6% / -9)
3.7556(+0.0000) (45+0 votes)
380 (+1.9% / +7)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
176
Kaikas
1,047 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
959 (+0.0% / +0)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
1,453 (-1.2% / -18)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
978 (-0.4% / -4)
4.0952(+0.0000) (21+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
181
Qikipedia
1,046 (+0.3% / +3)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
991 (+0.0% / +0)
4.1538(+0.0000) (13+0 votes)
9 (-18.2% / -2)
951 (-0.3% / -3)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
774 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
962 (-0.4% / -4)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
553 (-0.2% / -1)
4.6667(+0.0000) (24+0 votes)
646 (-0.8% / -5)
4.6389(+0.0000) (36+0 votes)
258 (+1.2% / +3)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
679 (+0.6% / +4)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
679 (+0.1% / +1)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
481 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
638 (-0.6% / -4)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
683 (+0.1% / +1)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
1,121 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
197
Highlit
551 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
399 (+0.3% / +1)
4.9375(+0.0000) (16+0 votes)
516 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
200
Copymaker
623 (-1.3% / -8)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
687 (+1.0% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
230 (+1.3% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
584 (+0.9% / +5)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
349 (+0.3% / +1)
4.8571(+0.0000) (14+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
206
MemPass
1 (+0.0% / +0)
207
BrowSync
484 (-1.6% / -8)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
208
Soothe
227 (+0.0% / +0)
4.7436(+0.0000) (39+0 votes)
373 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
210
BrowSync
484 (-1.6% / -8)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
211
Soothe
227 (+0.0% / +0)
4.7436(+0.0000) (39+0 votes)
373 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
215
Newsglot
7 (+0.0% / +0)
321 (-0.9% / -3)
3.6364(+0.0000) (22+0 votes)
217
Hapit
306 (+0.3% / +1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
2 (+0.0% / +0)
221 (+0.5% / +1)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
262 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
277 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
451 (-0.7% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
273 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
225
Qwote
252 (-1.2% / -3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
206,667 (+0.0% / +23)
4.8197(+0.0000) (2,463+0 votes)
3,477 (+1.0% / +33)
3.3077(+0.0000) (13+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
229
shush!
231 (-1.7% / -4)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
152 (-1.9% / -3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
297,645 (+0.2% / +539)
4.1282(+0.0000) (2,200+0 votes)
188 (+3.3% / +6)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
233
Hodor
136 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (18+0 votes)
154 (-2.5% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
237
ASL Tab
136 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
147 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
154 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
146 (+0.7% / +1)
111 (-0.9% / -1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
109 (-1.8% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
93,095 (+0.0% / +26)
4.2336(+0.0000) (274+0 votes)
139 (+2.2% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
95 (-1.0% / -1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
118 (+0.9% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
248
Twivo
100 (+1.0% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
121 (+0.8% / +1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
118 (+1.7% / +2)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,146 (+1.7% / +19)
112 (+3.7% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
89 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
45,304 (+0.2% / +98)
3.9392(+0.0000) (148+0 votes)
63 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
72 (-5.3% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
259
Olifano
71 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
93 (-3.1% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
667 (-1.0% / -7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
263
YOBDRAGON
2 (+0.0% / +0)
77 (+2.7% / +2)
597 (+0.8% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
266
vx
75 (+2.7% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
267
Topo
64 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
42 (+5.0% / +2)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
318 (-0.3% / -1)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
44 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
272
Pronounce
15,316 (+0.0% / +0)
4.2203(+0.0000) (59+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
274
PushStop
64 (+12.3% / +7)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
276
phrasal
1 (+0.0% / +0)
38 (-5.0% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
278
Clarifier
42 (+2.4% / +1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
279
Cryonics
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
281
Shalin
33 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
42 (+5.0% / +2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
38 (+2.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
156 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
35 (-2.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
291
Tansa
5,504 (-1.4% / -80)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
292
PersiPass
29 (-3.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,136 (+0.8% / +24)
3.7755(+0.0000) (49+0 votes)
294
Via Mya
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
31 (+14.8% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
22 (-8.3% / -2)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
20 (-13.0% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)