extension ExtPose

Keyword: pdf -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (40,861+55 votes)
3,281,335 (+0.4% / +12,655)
4.6(+0.0000) (2,865+0 votes)
2,522,756 (+1.8% / +45,435)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
1,322,860 (+0.1% / +1,498)
4.8(+0.0000) (386+0 votes)
3,683,024 (+0.3% / +10,568)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
1,431,802 (-0.0% / -97)
4.7(+0.0000) (746+4 votes)
3,473,399 (+0.4% / +13,468)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
929,105 (+0.0% / +213)
4.7(+0.0000) (2,148+6 votes)
592,188 (-0.0% / -69)
4.5(+0.0000) (2,209+7 votes)
970,404 (+1.6% / +15,309)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,066,250 (+1.7% / +17,569)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
1,070,922 (+0.0% / +4)
4.7(+0.0000) (441+0 votes)
1,017,622 (+2.4% / +24,237)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,266,785 (+0.5% / +6,674)
3.3(+0.0000) (2,617+0 votes)
484,523 (+0.0% / +21)
4.1(+0.0000) (2,643+1 votes)
229,940 (+0.1% / +267)
4.6(+0.0000) (689+3 votes)
311,726 (-0.0% / -16)
4.5(+0.0000) (48+0 votes)
270,163 (+0.5% / +1,340)
4.7(+0.0000) (256+2 votes)
322,010 (+0.1% / +162)
4.6(+0.0000) (167+0 votes)
413,573 (+0.2% / +921)
4.5(+0.0000) (178+0 votes)
1,645,032 (+0.1% / +1,320)
4.7(+0.0000) (9,413+0 votes)
2,128,953 (+0.0% / +62)
4.8(+0.0000) (1,016+51 votes)
522,090 (+0.3% / +1,497)
1.4(+0.0000) (692+0 votes)
134,401 (+0.5% / +704)
4.4(+0.0000) (688+0 votes)
203,964 (+33.2% / +50,796)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,375,628 (+0.6% / +8,086)
4.4(+0.1000) (2,374+0 votes)
1,410,329 (-0.1% / -852)
4.7(+0.0000) (724+1 votes)
3,383,665 (+0.4% / +12,560)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
265,040 (+0.4% / +935)
2.3(+0.0000) (774+1 votes)
184,921 (+0.3% / +546)
3.2(+0.0000) (135+0 votes)
81,731 (+1.1% / +905)
4.6(+0.0000) (456+5 votes)
65,184 (+0.3% / +203)
4.6(+0.0000) (462+0 votes)
120,265 (+7.9% / +8,786)
3.8(+0.0000) (70+0 votes)
2,955,392 (+0.3% / +9,827)
4.3(+0.0000) (61+0 votes)
117,189 (+0.4% / +485)
3.5(+0.0000) (49+0 votes)
69,260 (+0.3% / +234)
4.0(+0.0000) (325+1 votes)
565,875 (+0.8% / +4,560)
4.4(+0.0000) (310+0 votes)
156,162 (+0.1% / +138)
1.9(+0.0000) (182+0 votes)
61,745 (+0.1% / +56)
4.5(+0.0000) (66+0 votes)
60,641 (+1.7% / +1,033)
4.4(+0.0000) (29-1 votes)
532,165 (+2.6% / +13,442)
4.3(+0.0000) (1,944+8 votes)
59,538 (+0.6% / +344)
3.9(+0.0000) (149+0 votes)
66,977 (+0.9% / +628)
4.6(+0.0000) (47+0 votes)
45,971 (+0.4% / +189)
4.4(+0.0000) (333+0 votes)
44,945 (+0.3% / +138)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
40,306 (+0.2% / +84)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
5,563,076 (+0.6% / +32,881)
2.8(+0.0000) (60+0 votes)
288,603 (+0.6% / +1,853)
3.2(+0.0000) (1,951+1 votes)
448,319 (-0.0% / -69)
3.4(+0.0000) (275+0 votes)
33,988 (+0.5% / +153)
4.0(+0.0000) (109+0 votes)
39,278 (+0.6% / +234)
3.7(+0.0000) (89+0 votes)
34,368 (+0.2% / +79)
3.6(+0.0000) (239+0 votes)
22,131 (+0.8% / +166)
3.7(+0.0000) (69+0 votes)
25,133 (+0.8% / +192)
4.2(+0.0000) (45+0 votes)
21,504 (+0.6% / +138)
4.6(+0.0000) (38+0 votes)
22,276 (+0.3% / +66)
3.9(+0.0000) (29+0 votes)
57
DeftPDF
45,028 (+0.8% / +341)
3.4(+0.0000) (19+0 votes)
80,042 (+0.0% / +19)
4.1(+0.0000) (240+0 votes)
24,034 (+1.3% / +306)
3.6(+0.0000) (50+0 votes)
16,225 (+1.0% / +160)
3.7(+0.0000) (50+0 votes)
65,942 (-0.3% / -189)
2.4(+0.0000) (86+0 votes)
19,831 (+0.4% / +74)
3.2(+0.0000) (23+0 votes)
14,586 (+1.3% / +194)
3.9(+0.0000) (23+0 votes)
20,243 (+0.4% / +87)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
13,739 (+0.5% / +66)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
4,246 (+0.8% / +34)
4.8(+0.0000) (207+0 votes)
24,321 (+0.1% / +17)
16,723 (+0.6% / +93)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
11,554 (+0.6% / +68)
3.2(+0.0000) (31+0 votes)
14,237 (+0.4% / +51)
3.6(+0.0000) (47+0 votes)
13,692 (+0.5% / +69)
3.5(+0.0000) (58+0 votes)
12,489 (+0.3% / +36)
17,777 (+0.8% / +134)
2.4(+0.0000) (8+0 votes)
7,806,258 (+0.6% / +49,155)
4.9(+0.0000) (71,555+27 votes)
12,778 (-0.0% / -2)
2.6(+0.0000) (9+0 votes)
12,998 (+0.7% / +91)
1.4(+0.0000) (9+0 votes)
23,949 (+0.3% / +60)
3.3(+0.0000) (30+0 votes)
7,971 (+0.8% / +65)
4.6(+0.0000) (34+0 votes)
6,339 (+0.1% / +7)
4.2(+0.0000) (27+0 votes)
31,712 (+0.4% / +123)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
6,440 (+0.8% / +49)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
6,545 (+1.2% / +80)
3.4(+0.0000) (136+0 votes)
512,760 (+0.9% / +4,608)
4.9(+0.0000) (556+3 votes)
7,097 (+1.4% / +99)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
3,449 (+1.4% / +49)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
23,117 (-0.0% / -9)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
5,891 (-0.2% / -9)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
7,551 (+0.2% / +16)
3.4(+0.0000) (19+0 votes)
6,478 (+2.1% / +133)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
2,212 (+3.4% / +73)
5.0(+0.0000) (32+4 votes)
3,834 (+0.2% / +9)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
4,977 (+0.5% / +27)
1.6(+0.0000) (7+0 votes)
2,560 (+6.2% / +150)
4.9(+0.1000) (60+3 votes)
49,002 (+1.2% / +585)
4.8(+0.0000) (658+14 votes)
6,067 (+0.5% / +28)
2.2(+0.0000) (16+0 votes)
14,339 (+0.5% / +65)
4.4(+0.0000) (30+0 votes)
3,168 (+1.3% / +42)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,549 (+0.4% / +14)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
3,804 (+0.4% / +15)
2.6(+0.0000) (24+0 votes)
5,482 (+0.6% / +33)
1.9(+0.0000) (12+0 votes)
20,671 (+1.1% / +228)
4.1(+0.0000) (85+0 votes)
3,735 (+1.6% / +59)
7,374 (+0.3% / +25)
3.1(+0.0000) (19+0 votes)
1,955 (+4.3% / +81)
4.7(+0.0000) (48+1 votes)
4,102 (+12.0% / +440)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,998 (-0.2% / -4)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
85,921 (-1.0% / -853)
108
FormatPDF
2,082 (+0.9% / +19)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
109
PDF Merge
5,297 (+0.8% / +40)
3.6(+0.0000) (16+0 votes)
8,869 (+1.1% / +93)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
2,547 (+0.8% / +20)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
30,910 (+0.4% / +128)
4.1(+0.0000) (258+0 votes)
42,322 (+0.5% / +207)
3.7(+0.0000) (29+0 votes)
32,631 (+0.2% / +67)
4.2(+0.0000) (127+0 votes)
30,383 (+0.5% / +139)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
116
PDF Hub
9,918 (+0.4% / +44)
6,840 (+0.4% / +26)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
118
DearPDF
4,145 (+1.5% / +62)
4.6(+0.0000) (43+0 votes)
36,533 (+0.4% / +132)
4.6(+0.0000) (240+0 votes)
2,994 (+1.6% / +47)
3.2(+0.0000) (28+0 votes)
2,218 (-0.5% / -11)
2.0(+0.0000) (5+0 votes)
39,847 (+0.5% / +200)
4.4(+0.0000) (85+0 votes)
2,682 (+0.8% / +20)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
9,706 (+0.3% / +29)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
2,792,659 (+0.3% / +8,758)
4.4(+0.0000) (11,178+0 votes)
3,539 (+1.8% / +61)
1.8(+0.0000) (10+0 votes)
127
Merge PDF
108,794 (+0.4% / +460)
3.5(+0.0000) (69+0 votes)
34,725 (-0.6% / -223)
129
PDF Shark
1,697 (-0.2% / -4)
1,871 (-0.1% / -2)
2.5(+0.0000) (10+0 votes)
4,574 (+1.1% / +48)
3.5(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+0.3% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,882 (+2.2% / +41)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
48,197 (+0.7% / +319)
4.5(-0.1000) (209+1 votes)
1,185 (-0.8% / -9)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
77,274 (+0.4% / +340)
3.3(+0.0000) (13+0 votes)
137
arxive
1,284 (+0.9% / +11)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,505,071 (+0.2% / +6,314)
4.8(+0.0000) (39,109+17 votes)
603 (+2.6% / +15)
4.4(+0.0000) (11+1 votes)
2,222 (+0.3% / +7)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
830 (+8.5% / +65)
4,197 (+1.0% / +40)
4.1(+0.0000) (39+0 votes)
1,190 (+0.4% / +5)
2.5(+0.0000) (11+0 votes)
838 (-0.5% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
694 (+3.0% / +20)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
43,649 (+0.6% / +263)
2.9(+0.0000) (170+0 votes)
824 (-0.1% / -1)
1,511 (+0.9% / +14)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
149
View PDF
51,377 (+0.7% / +357)
150
Speedpdf
16,682 (+0.2% / +34)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
534 (+0.8% / +4)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,410 (+0.4% / +6)
981 (+2.0% / +19)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,392,322 (+1.2% / +16,748)
4.9(+0.0000) (9,468+113 votes)
7,851 (+0.4% / +29)
4.5(+0.0000) (78+0 votes)
8,266 (+1.1% / +90)
633 (+1.8% / +11)
2,539 (+0.0% / +1)
3.2(+0.0000) (39+0 votes)
584 (+0.0% / +0)
2,498 (+0.6% / +15)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
5,256 (+1.6% / +81)
3.1(+0.0000) (46+0 votes)
1,188 (+1.5% / +18)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
478 (+2.1% / +10)
1,861 (-0.3% / -5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
7,915 (+1.4% / +106)
4.8(+0.0000) (83+1 votes)
414 (-0.2% / -1)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
167
WPS PDF
2,705 (-0.1% / -3)
58,175 (-0.0% / -28)
4.9(+0.0000) (77+0 votes)
169
QweTab
9,601 (+0.3% / +33)
11,599 (+0.1% / +15)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,853 (+0.8% / +23)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
164,396 (+9.9% / +14,834)
4.9(+0.0000) (63+0 votes)
11,007 (+0.3% / +28)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
604 (+0.0% / +0)
306,866 (+2.9% / +8,566)
4.1(+0.0000) (204+0 votes)
3,996 (-0.0% / -1)
1.9(+0.0000) (12+0 votes)
163,960 (+7.8% / +11,837)
4.8(+0.0000) (35+0 votes)
156,464 (+1.5% / +2,252)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
910,139 (+0.5% / +4,523)
4.4(+0.0000) (135+0 votes)
6,097 (+2.1% / +124)
2.0(+0.0000) (5+0 votes)
429 (-0.9% / -4)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
121,681 (+8.8% / +9,813)
4.7(+0.0000) (72+0 votes)
2,262 (+3.1% / +67)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
131,306 (+4.2% / +5,279)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
120,875 (+0.4% / +461)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
93,723 (+10.7% / +9,066)
4.9(+0.0000) (47+0 votes)
15,548 (+0.3% / +44)
2.8(+0.0000) (30+0 votes)
591 (-0.2% / -1)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
280,682 (-0.0% / -99)
4.9(+0.0000) (110+0 votes)
3,480 (-0.5% / -17)
3.8(+0.0000) (57+0 votes)
38,450 (+0.5% / +175)
4.8(+0.0000) (198+1 votes)
15,931 (+0.6% / +96)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
760,500 (+0.3% / +2,416)
4.8(+0.0000) (10,022+43 votes)
304 (+2.7% / +8)
463 (+1.3% / +6)
196
u2Docs
4,418 (+1.9% / +82)
242,815 (+0.1% / +314)
3.7(+0.0000) (1,146+1 votes)
159 (-1.9% / -3)
2,799 (+6.9% / +181)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
791,018 (+0.1% / +836)
4.7(+0.0000) (776+0 votes)
979,315 (+0.0% / +330)
4.9(+0.0000) (335+28 votes)
177 (+5.4% / +9)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
106 (+3.9% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,628 (+2.0% / +32)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
205
PubmedX
5,073 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
678 (+0.7% / +5)
10,334 (+0.4% / +40)
2.4(+0.0000) (33+0 votes)
21,980 (+0.5% / +112)
4.6(+0.0000) (74+0 votes)
75 (-3.8% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
306 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
211
Right PDF
104 (-1.9% / -2)
5,509 (+0.9% / +50)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
6,004 (+0.3% / +16)
2.2(+0.0000) (38+0 votes)
1,236 (-0.3% / -4)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
15,885 (+2.8% / +429)
5.0(+0.0000) (42+1 votes)
5,111 (+0.9% / +48)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
892 (+5.2% / +44)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,628,845 (+0.4% / +32,629)
3.9(+0.0000) (4,768+2 votes)
927 (-1.8% / -17)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
566 (-0.5% / -3)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,181 (+0.5% / +6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
28,797 (+0.4% / +119)
4.1(+0.0000) (392+0 votes)
958 (+0.7% / +7)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
846 (+0.1% / +1)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
178 (+1.7% / +3)
477 (+8.4% / +37)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
142 (+7.6% / +10)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,900 (+1.2% / +33)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
229
Brick PDF
23,721 (-0.1% / -35)
13,965 (+0.3% / +40)
3.8(+0.0000) (29+0 votes)
3,004 (+0.4% / +12)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
133 (-1.5% / -2)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
354 (-0.3% / -1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
649 (+0.6% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
42,865 (+0.4% / +173)
2.2(+0.0000) (162+2 votes)
135 (+19.5% / +22)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
69 (+7.8% / +5)
238
Print
18,734 (+0.5% / +98)
3.7(+0.0000) (125+0 votes)
118,588 (+0.1% / +139)
4.5(+0.0000) (220+0 votes)
2,687 (+1.7% / +45)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
359 (-1.6% / -6)
2.7(-0.8000) (3+1 votes)
242
PDF Plus
90 (+5.9% / +5)
94 (+5.6% / +5)
1,512 (+0.3% / +5)
4.8(+0.0000) (31+0 votes)
2,271 (+1.6% / +35)
246
Tabello
2,245 (-0.1% / -2)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,467 (+0.8% / +12)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
269 (+0.4% / +1)
1,873 (-0.6% / -12)
6,983 (+0.5% / +37)
4.8(+0.0000) (119+1 votes)
1,290 (-0.8% / -11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
252
Fast OCR
12,150 (+1.6% / +189)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
233 (-0.4% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
50 (+6.4% / +3)
10,933 (+1.9% / +207)
4.4(+0.0000) (40+3 votes)
556,967 (+0.1% / +671)
4.9(+0.0000) (1,600+2 votes)
7,298 (+0.2% / +18)
4.7(+0.0000) (47+0 votes)
743,298 (+0.0% / +63)
4.7(+0.0000) (284+0 votes)
441 (-0.7% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
235 (+3.1% / +7)
4,917 (+0.7% / +34)
2.4(+0.0000) (19+0 votes)
601,994 (-0.1% / -473)
4.4(+0.0000) (6,012+5 votes)
1,795 (-0.6% / -10)
49,987 (+1.0% / +489)
3.8(+0.0000) (67+0 votes)
706,025 (+0.3% / +2,078)
4.0(+0.0000) (761+1 votes)
266
PDF Drop
82 (+0.0% / +0)
37,608 (+0.4% / +154)
3.9(+0.0000) (163+0 votes)
199 (-3.4% / -7)
57 (+0.0% / +0)
39,686 (+0.3% / +128)
3.7(+0.0000) (97+0 votes)
519 (+15.1% / +68)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
191 (+1.6% / +3)
113 (-1.7% / -2)
384 (-0.3% / -1)
33 (+3.1% / +1)
846 (+1.3% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,525 (+0.4% / +10)
3.4(+0.0000) (13+0 votes)
170 (+0.0% / +0)
3,038 (+0.8% / +25)
331,403 (+0.0% / +49)
4.6(+0.0000) (1,632+1 votes)
7,507 (+0.5% / +34)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
34 (+13.3% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
283
D-ToolBox
4,126 (+1.2% / +48)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
236,896 (+0.7% / +1,757)
4.7(+0.0000) (173+0 votes)
1,355 (+3.3% / +43)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
288 (+2.1% / +6)
42 (-4.5% / -2)
748 (+0.8% / +6)
17,192 (+0.2% / +31)
3.9(+0.0000) (77+0 votes)
132 (+1.5% / +2)
251 (+0.8% / +2)
225,091 (+0.7% / +1,568)
4.2(+0.0000) (148+3 votes)
3,215 (-0.0% / -1)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
1,668 (-0.5% / -8)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
156,775 (+0.9% / +1,473)
4.4(+0.0000) (463+15 votes)
2,759 (+6.9% / +177)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
298
PDF2DOCS
13,794 (+0.3% / +42)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
299
PDFdoctor
61 (+0.0% / +0)
1,803 (+0.2% / +4)