extension ExtPose

Keyword: tab switcher -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (78+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (67+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (73+0 votes)
125 (+3.3% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
431 (-0.9% / -4)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
192 (-0.5% / -1)
2.9(+0.0000) (9+0 votes)
36 (-2.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
74 (+4.2% / +3)
34 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13
hah
58 (-3.3% / -2)
262 (-0.8% / -2)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
16 (+23.1% / +3)
12 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
794 (-0.4% / -3)
18
ProTab
120 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
210 (+1.0% / +2)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
80,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (205+1 votes)
11 (-8.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
501 (+0.4% / +2)
4.7(+0.1000) (6+1 votes)
7 (-12.5% / -1)
717 (-0.3% / -2)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
200 (+2.6% / +5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
124 (-0.8% / -1)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,088+1 votes)
302 (-1.0% / -3)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (112+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
34
anchor
79 (+0.0% / +0)
80,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (228+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
39
Saka
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
32 (-8.6% / -3)
37 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (617+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (893+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
46
TabMate
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (578+2 votes)
205 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
57 (-1.7% / -1)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (81+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (576+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11,530-1 votes)
2 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (150+0 votes)
500,000 (+25.0% / +100,000)
4.6(+0.0000) (34+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (49+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (86+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (181+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (684+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
9,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (67+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (285+0 votes)
9,000 (+12.5% / +1,000)
4.8(+0.0000) (130+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (61+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
148 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (534+11 votes)
113 (+0.9% / +1)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
569 (+0.2% / +1)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (209+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,318+0 votes)
171 (-0.6% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (41+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (37+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (76+0 votes)
929 (-1.1% / -10)
2.8(+0.0000) (31+0 votes)
914 (+0.1% / +1)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
974 (+0.5% / +5)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (21+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (238+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (79+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (410+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (233,166+119 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (85+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (54+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (323+0 votes)
921 (+0.7% / +6)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
96
Tabist
59 (-1.7% / -1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (495+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5,188+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (599+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
103
alTab
5 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (249+0 votes)
106
Tab Menu
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (47+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (108+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (50+0 votes)
321 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
296 (-0.7% / -2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
132 (-1.5% / -2)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23-1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
597 (-1.0% / -6)
4.4(+0.0000) (32+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (15+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (63,721+0 votes)
122
Tabber
7 (-22.2% / -2)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
4.5(+0.0000) (65+10 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,619+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (196+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (24,636+2 votes)
1 (+0.0% / +0)
624 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
923 (-0.2% / -2)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (534+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
133
GTM Sonar
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (319+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (106+0 votes)
135 (-2.2% / -3)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9,724+0 votes)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
965 (+0.2% / +2)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(-0.1000) (89+1 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (1,388-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
153 (-1.9% / -3)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (314+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (118+0 votes)
641 (-0.3% / -2)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (249+0 votes)
156
ModHeader
500,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (589+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18,545+6 votes)
158
Tab Panel
116 (+2.7% / +3)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (604+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
366 (-1.3% / -5)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,260+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (196+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (87+0 votes)
166
Sound Tab
486 (-0.2% / -1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
161 (+0.0% / +0)
169
Mute Tab
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (26+0 votes)
987 (+0.1% / +1)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
166 (+1.8% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
172
SuperTabs
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (298+0 votes)
334 (+0.9% / +3)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
259 (+1.2% / +3)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,876+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
178
HackMD-it
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
114 (-3.4% / -4)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
181
inTab Pro
550 (-0.9% / -5)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
793 (+1.7% / +13)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
183
Quick Tab
7,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (127+0 votes)
101 (-1.0% / -1)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (155+0 votes)
40,000 (+33.3% / +10,000)
4.8(+0.0000) (128+0 votes)
187
PhotoShow
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (163+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (35+0 votes)
192 (+0.5% / +1)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (67+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (45+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (34+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,178+1 votes)
196
BBViewer
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
497 (-0.6% / -3)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
147 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (156+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
38 (-5.0% / -2)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (89+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (39+0 votes)
113 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
207
Partizion
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (68+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
209
TabPolish
276 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (105+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (87+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
213
Dark Mode
3,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7,422+34 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
216
UC Sync
5,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (334+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (75+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (688+0 votes)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
659 (+2.0% / +13)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (116+0 votes)
79 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (159+1 votes)
26 (+8.3% / +2)
226
01. Tabs
78 (-1.3% / -1)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
988 (-0.5% / -5)
4,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (28+0 votes)
230
Wizdler
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (425+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (73+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
233
intab
231 (+2.7% / +6)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
234
SplitCast
8,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (27+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (219+0 votes)
75 (-1.3% / -1)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,859+1 votes)
207 (-1.0% / -2)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (181+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (23+0 votes)
516 (-0.6% / -3)
3.0(+0.0000) (16+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (1,841+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (102+0 votes)
472 (-1.0% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
91 (-1.1% / -1)
200,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (204+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
171 (+0.0% / +0)
253
Fauxbar
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (202+0 votes)
100,000 (+11.1% / +10,000)
4.6(+0.0000) (1,506+3 votes)
255
Mytab
10,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
375 (+0.8% / +3)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (41+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (218+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
254 (-1.6% / -4)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
289 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (63+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (696+0 votes)
785 (-0.6% / -5)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
266
Omni Go
4 (+0.0% / +0)
267
jummp
13 (-7.1% / -1)
888 (+0.3% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
78 (-2.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
273
Value
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (35+0 votes)
934 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (41+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (58+0 votes)
295 (+0.3% / +1)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (188+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
972 (+0.9% / +9)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
283
Cycle Tab
431 (-0.5% / -2)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
630 (-1.1% / -7)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.1000) (43+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
809 (-0.2% / -2)
783 (+0.6% / +5)
437 (-0.2% / -1)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
716 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (314+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
293
Blink
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
294
TabMerger
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
814 (-0.7% / -6)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (12+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)