extension ExtPose

Keyword: google maps -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
352,725 (+0.4% / +1,386)
4.4(+0.0000) (1,715+0 votes)
33,880 (+0.0% / +15)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
14,648 (+0.8% / +110)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
129,465 (+1.0% / +1,232)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
54,546 (+0.1% / +67)
4.0(+0.0000) (112+0 votes)
735 (+1.4% / +10)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,318 (+0.1% / +10)
3.9(+0.0000) (49+0 votes)
199,008 (+0.1% / +268)
3.9(+0.0000) (613+0 votes)
18,035 (+0.0% / +9)
3.3(+0.0000) (29+0 votes)
21,085 (-0.2% / -44)
4.5(+0.0000) (40+0 votes)
14,892 (-0.3% / -39)
4.2(+0.0000) (476+0 votes)
23,665 (+0.3% / +68)
4.3(+0.0000) (249+0 votes)
541 (+1.5% / +8)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
19,289 (-0.2% / -35)
4.0(+0.0000) (241+0 votes)
2,989 (+0.2% / +7)
4.1(+0.0000) (58+0 votes)
301 (+0.7% / +2)
3,875 (+0.5% / +19)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
29,751 (-0.2% / -47)
3.8(+0.0000) (53+0 votes)
2,144 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
2,916 (+0.2% / +5)
2.5(+0.0000) (16+0 votes)
5,693 (+0.2% / +12)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
1,684 (+0.2% / +4)
3.6(+0.0000) (13+0 votes)
2,619 (+0.2% / +5)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
38,847 (+0.3% / +132)
3.6(+0.0000) (16+0 votes)
5,640 (+0.1% / +5)
4.0(+0.0000) (85+0 votes)
1,702 (-0.6% / -11)
3.0(+0.0000) (23+0 votes)
266,503 (+0.1% / +236)
4.5(+0.0000) (1,179+0 votes)
330 (-0.6% / -2)
676 (+0.1% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
74 (-1.3% / -1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
3,514 (+0.8% / +27)
3.7(+0.0000) (55+0 votes)
32
MapMe
8,687 (+0.6% / +49)
4.2(+0.0000) (51+0 votes)
10,911 (+0.7% / +75)
3.8(+0.0000) (37+0 votes)
1,207 (+1.4% / +17)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
4,519 (-0.0% / -2)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
18,856 (+0.3% / +62)
4.4(+0.0000) (55+0 votes)
2,630 (-0.6% / -17)
4.3(+0.0000) (80+0 votes)
64 (+4.9% / +3)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
32,608 (+0.2% / +79)
4.0(+0.0000) (44+0 votes)
1,038,089 (+0.5% / +4,848)
4.2(+0.0000) (5,234+0 votes)
94,902 (+0.1% / +87)
4.8(+0.0000) (4,607+0 votes)
2,983 (-0.7% / -21)
3.7(+0.1000) (15+1 votes)
6,282 (+0.1% / +8)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
835 (+0.2% / +2)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
10,002 (+0.4% / +40)
4.1(+0.0000) (38+0 votes)
35,065 (-0.2% / -72)
113 (+3.7% / +4)
18 (-5.3% / -1)
84 (+1.2% / +1)
323 (+1.9% / +6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
515 (-0.4% / -2)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
497 (+2.5% / +12)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
329,979 (+0.3% / +935)
4.6(+0.0000) (3,730+0 votes)
144,533 (+13.9% / +17,649)
2.8(+0.0000) (13+0 votes)
127 (+2.4% / +3)
111,177 (+15.5% / +14,886)
1.8(+0.0000) (6+0 votes)
57
MapIt!
2,762 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
2,587 (-0.6% / -16)
2.3(+0.0000) (16+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
87 (-1.1% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,557 (-0.4% / -7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,109 (-0.2% / -10)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
321 (-0.9% / -3)
1,115 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
900 (+0.3% / +3)
4.5(+0.0000) (154+0 votes)
684 (-0.1% / -1)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
9,522 (+0.4% / +41)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
104 (+3.0% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
31,143 (+0.0% / +13)
3.9(+0.0000) (2,166+0 votes)
72
MapIT
119 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,053 (-0.1% / -10)
3.8(+0.0000) (26+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
79 (+0.0% / +0)
1,122 (-0.8% / -9)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
77
GMBspy
8,292 (+0.2% / +15)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
9,748 (+45.1% / +3,030)
103 (+2.0% / +2)
586 (+0.5% / +3)
802 (-0.4% / -3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
51 (-1.9% / -1)
23 (+4.5% / +1)
203 (+0.5% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
17,885 (+0.3% / +47)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
78 (-8.2% / -7)
6,761 (-0.1% / -7)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
2,951 (+0.9% / +26)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
2,775 (-0.4% / -12)
4.6(+0.0000) (53+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
1,868 (-0.2% / -3)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
16,956 (+0.0% / +7)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
2,254 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
95
sez
95 (-2.1% / -2)
1,272 (+0.1% / +1)
1,862 (+0.6% / +11)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
7,773 (-0.2% / -15)
4.7(+0.0000) (79+0 votes)
99
Tafy
30 (-6.2% / -2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
8,796 (+0.1% / +10)
4.4(+0.0000) (68+0 votes)
407 (+1.5% / +6)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
102
Aliaser
181 (+0.6% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
103
GLaunch
356 (-3.0% / -11)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
37 (+27.6% / +8)
5,449 (-0.2% / -10)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,932 (+0.5% / +21)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
137 (+2.2% / +3)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
108
Web Paint
1,057,039 (+0.0% / +493)
3.5(+0.0000) (679+0 votes)
109
zzzap.it
577 (-1.4% / -8)
2.8(+0.0000) (19+0 votes)
64 (-1.5% / -1)
111
Gmappy
195 (+1.6% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,042 (+0.4% / +34)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
7,380 (+0.6% / +42)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
368 (+1.9% / +7)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
4,085 (+0.2% / +10)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
14,841 (+0.0% / +3)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
2,650 (+0.6% / +15)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
118
Mustsee
7,312 (+0.2% / +14)
4.9(+0.0000) (835+0 votes)
4,492 (+0.4% / +17)
54,805 (+0.1% / +53)
4.3(+0.0000) (259+0 votes)
15 (+15.4% / +2)
10,152 (+0.0% / +2)
3.2(+0.0000) (63+0 votes)
29 (+20.8% / +5)
335 (+1.8% / +6)
124 (+0.8% / +1)
9,152,360 (+0.0% / +3,745)
3.4(+0.0000) (34,101+0 votes)
127
Web paint
74,274 (+11.3% / +7,513)
4.8(+0.0000) (118+0 votes)
1,981 (-0.4% / -7)
2.9(+0.0000) (14+0 votes)
9,723 (-0.7% / -71)
3.6(+0.0000) (70+0 votes)
3,845 (+0.4% / +15)
4.3(+0.0000) (88+0 votes)
131
Dark Mode
7,746 (+64.6% / +3,040)
216 (+0.9% / +2)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
133
Exif Spy
325 (-3.0% / -10)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
817 (+0.7% / +6)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
309 (-2.2% / -7)
3,057 (+0.4% / +11)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
22 (+10.0% / +2)
22 (-4.3% / -1)
82,004 (+2.9% / +2,310)
391 (+2.4% / +9)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
4,779 (+0.7% / +35)
4.1(+0.0000) (54+0 votes)
549 (+1.3% / +7)
3.1(+0.0000) (17+0 votes)
7,899 (+0.8% / +62)
4.3(+0.0000) (148+0 votes)
1,077 (+0.7% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
709 (-0.3% / -2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,458 (-0.3% / -4)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
159 (+1.3% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
18,772 (-0.2% / -31)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
248 (-0.8% / -2)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
752 (+0.3% / +2)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
1,397 (+1.0% / +14)
28,735 (+0.0% / +10)
4.3(+0.0000) (74+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
1,210 (+1.1% / +13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,643 (+0.3% / +10)
4.6(+0.0000) (162+0 votes)
109,868 (+0.4% / +454)
4.7(+0.0000) (12,241+0 votes)
23,275 (-0.0% / -6)
4.7(+0.0000) (197+0 votes)
93,519 (+0.0% / +19)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
136 (+1.5% / +2)
162
Form+
5,302 (+0.2% / +9)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
16,932 (+0.3% / +53)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4,843 (+4.9% / +226)
166
APNG
29,377 (+0.2% / +64)
4.0(+0.0000) (320+0 votes)
75 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
168
GeoSrbija
67 (-2.9% / -2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
583 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19,129 (-0.0% / -8)
4.6(+0.0000) (132+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
50 (+2.0% / +1)
28 (+3.7% / +1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
147 (-2.6% / -4)
10,152 (+0.3% / +34)
3.5(+0.0000) (44+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,463 (-0.5% / -7)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
46 (-4.2% / -2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
179
XtendIn
756 (+0.5% / +4)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,131 (+2.3% / +25)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
105 (+2.9% / +3)
780 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
178 (+4.1% / +7)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
45,114 (+0.1% / +67)
4.9(+0.0000) (672+0 votes)
151,061 (+1.1% / +1,591)
4.2(+0.0000) (167+0 votes)
31 (-3.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
119,138 (+0.0% / +29)
3.8(+0.0000) (263+0 votes)
44 (+12.8% / +5)
1,048 (+2.9% / +30)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
2,087 (+0.2% / +5)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
254 (-1.6% / -4)
918 (-0.8% / -7)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
3,161 (+0.3% / +11)
3.2(+0.0000) (21+0 votes)
20 (+25.0% / +4)
196
map
65 (-5.8% / -4)
1,198 (-0.2% / -3)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
34,481 (+0.5% / +157)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
146 (+0.7% / +1)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
10,765 (+3.0% / +310)
4.7(+0.0000) (48+0 votes)
173 (+3.0% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,227 (+0.1% / +9)
4.9(+0.0000) (201+0 votes)
2,968 (-0.3% / -9)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,984 (+0.2% / +4)
4.8(+0.0000) (37+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
3,882 (+0.1% / +5)
34 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
211
Voyager
49 (-2.0% / -1)
119,545 (-0.1% / -120)
3.7(+0.0000) (39+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
1,140 (+0.3% / +3)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
7,849 (+0.5% / +38)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,503 (-0.1% / -1)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
935 (-0.7% / -7)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
11,309 (+0.2% / +23)
4.8(+0.0000) (38+0 votes)
6,592 (-0.0% / -2)
3.4(+0.0000) (28+0 votes)
25,533 (+0.1% / +23)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
39 (-2.5% / -1)
222
Mind maps
1,367 (-0.1% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
594 (+0.3% / +2)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
5,717 (-0.2% / -14)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
4,199 (+0.4% / +15)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,540 (+0.7% / +26)
4.6(+0.0000) (37+0 votes)
228
TLauncher
5,507 (+0.4% / +23)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
229
flashkill
3,020 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,777 (+0.9% / +16)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
7,924 (+0.2% / +14)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
3,422 (-0.0% / -1)
3.2(+0.0000) (26+0 votes)
91 (-3.2% / -3)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
1,010 (-0.6% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
27,868 (+0.5% / +139)
3.8(+0.0000) (21+0 votes)
237
mappit
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
174 (+0.0% / +0)
339 (-0.6% / -2)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
14,146 (-0.2% / -25)
3.8(+0.0000) (58+0 votes)
26,502 (+0.1% / +17)
4.2(+0.0000) (48+0 votes)
129 (-0.8% / -1)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
143 (+0.7% / +1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
245
PickMeUp
6 (+20.0% / +1)
345 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
733 (-1.2% / -9)
248
Pasty
69,897 (+2.5% / +1,712)
4.8(+0.0000) (63+0 votes)
748 (+0.3% / +2)
4.6(+0.0000) (74+0 votes)
567 (+1.1% / +6)
251
Fiskl
198 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
36 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
420 (-0.5% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
4,430 (-0.1% / -6)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
376 (+0.8% / +3)
604 (-0.5% / -3)
4.1(+0.0000) (32+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
651 (-1.1% / -7)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
260
AboveVTT
2,953 (+0.7% / +21)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
6,515 (+0.1% / +5)
3.4(+0.0000) (88+0 votes)
1,357 (-0.5% / -7)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
263
Mapswitch
16 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
280 (-1.1% / -3)
1,193 (-0.3% / -4)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
18,110 (-0.2% / -29)
3.7(+0.0000) (36+0 votes)
268
soLucky
689 (-1.9% / -13)
4.8(+0.0000) (26+0 votes)
6,358 (-0.4% / -26)
4.4(+0.0000) (163+0 votes)
541 (+0.4% / +2)
365 (+0.6% / +2)
214 (-0.5% / -1)
107 (+2.9% / +3)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
274
Cofactor
12 (+9.1% / +1)
520 (+0.4% / +2)
24 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
277
Midpoint
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
279
Atlas
17 (+0.0% / +0)
280
GButton
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,888 (+0.2% / +3)
264 (+0.8% / +2)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
2,078 (-0.4% / -8)
284
WordUp
2,370 (+0.5% / +12)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
285
Mapissimo
395 (-1.0% / -4)
793 (+0.3% / +2)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
820 (+0.7% / +6)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
28,678 (+0.7% / +190)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
290
Exify
1,064 (+0.4% / +4)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
123 (+0.8% / +1)
148,030 (+0.0% / +39)
4.1(+0.0000) (519+0 votes)
1,509 (-0.3% / -5)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
29,569 (+0.3% / +85)
4.5(+0.0000) (173+0 votes)
103 (+0.0% / +0)
296
IP Map
690 (-0.7% / -5)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
99 (+0.0% / +0)
928 (+0.4% / +4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
113 (+1.8% / +2)
883 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)