extension ExtPose

Keyword: capture tool -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
341,210 (+0.2% / +750)
4.7(+0.0000) (1,552+9 votes)
680,735 (+3.4% / +22,622)
4.7(+0.0000) (9,421+0 votes)
194,477 (+8.5% / +15,239)
4.7(+0.0000) (270+0 votes)
285,622 (+6.4% / +17,093)
4.7(+0.0000) (199+0 votes)
419,437 (+8.2% / +31,687)
4.4(+0.0000) (375+5 votes)
9,888 (+0.5% / +48)
4.5(+0.0000) (113+0 votes)
386,603 (+0.6% / +2,378)
4.6(+0.0000) (903+2 votes)
1,938,419 (+0.6% / +11,131)
4.6(+0.0000) (16,820+5 votes)
273,680 (+17.9% / +41,547)
4.8(+0.0000) (150+18 votes)
150 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (57+0 votes)
293,909 (+6.3% / +17,366)
4.6(+0.0000) (265+0 votes)
444,180 (+6.1% / +25,378)
4.6(+0.0000) (357+0 votes)
216,165 (+0.8% / +1,649)
4.4(+0.0000) (733+2 votes)
363 (+0.0% / +0)
204,269 (+0.5% / +923)
3.7(+0.0000) (1,076+0 votes)
1,235,953 (+0.7% / +8,534)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
631 (+1.1% / +7)
53 (-1.9% / -1)
199,648 (+2.3% / +4,539)
4.7(+0.0000) (287+3 votes)
159,877 (+6.2% / +9,388)
4.7(+0.0000) (208+0 votes)
1,392,755 (+0.0% / +252)
4.3(+0.0000) (218+0 votes)
4,756 (+0.5% / +26)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
25,543 (+0.4% / +99)
3.9(+0.0000) (39+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
255,782 (+8.0% / +18,862)
4.7(+0.0000) (351+0 votes)
187 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
84,154 (+0.4% / +327)
3.9(+0.0000) (289+0 votes)
17,051 (-0.1% / -15)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
1,350,713 (+0.4% / +5,571)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
53,085 (+0.2% / +120)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
6,045,927 (+0.6% / +34,799)
4.7(+0.0000) (9,989-1 votes)
1,693 (+1.3% / +22)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
261,126 (+9.6% / +22,963)
4.8(+0.0000) (273+0 votes)
3,169,234 (+0.1% / +3,777)
4.4(+0.0000) (6,763+1 votes)
120 (+2.6% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
323,032 (-0.2% / -658)
3.6(+0.0000) (177+1 votes)
2,025 (-0.7% / -14)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
13,847 (-0.7% / -95)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
7,787 (+0.8% / +64)
13 (+8.3% / +1)
2,815,962 (-0.0% / -1,183)
4.4(+0.0000) (11,364+1 votes)
9 (+0.0% / +0)
21,857 (+0.8% / +164)
4.7(+0.0000) (103+0 votes)
109 (+0.9% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
11,113 (-0.5% / -56)
4.9(+0.0000) (99+0 votes)
360,450 (+0.5% / +1,925)
4.6(+0.0000) (2,240+0 votes)
3,228 (+2.8% / +87)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
16,153 (-0.1% / -19)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
7,016 (+0.0% / +3)
4.8(+0.0000) (159+0 votes)
259 (+0.0% / +0)
63,153 (+6.2% / +3,672)
4.8(+0.0000) (55+4 votes)
6,114 (-0.1% / -6)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
63,780 (+0.2% / +147)
4.5(+0.0000) (378+1 votes)
11,323 (+0.6% / +63)
4.1(+0.0000) (47+0 votes)
130 (-3.0% / -4)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
5,383 (+0.1% / +5)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
21,514 (+0.2% / +39)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
151,525 (+1.3% / +1,948)
4.6(+0.0000) (260+0 votes)
564 (+1.4% / +8)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
86,185 (+0.2% / +140)
4.3(+0.0000) (372+0 votes)
65 (+1.6% / +1)
322,587 (+2.2% / +6,931)
4.6(+0.0000) (101+0 votes)
734 (-1.3% / -10)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
847 (+2.9% / +24)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
437 (-0.5% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
10,807 (+0.2% / +21)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
2,726 (+1.2% / +33)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
2,657 (-0.3% / -8)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
172 (+5.5% / +9)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
713 (+1.4% / +10)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
3,119,492 (+0.2% / +5,260)
4.6(+0.0000) (25,902+27 votes)
4,888 (+0.5% / +24)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
22,614 (+4.0% / +866)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
16,462 (+0.3% / +45)
3.0(+0.0000) (21+0 votes)
23,450 (-0.1% / -16)
3.6(+0.0000) (67+1 votes)
525 (+1.2% / +6)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
818 (+2.5% / +20)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,289 (-0.1% / -6)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
153,559 (+5.3% / +7,695)
4.8(+0.0000) (75+3 votes)
340 (+0.3% / +1)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
61,660 (-0.1% / -57)
4.3(+0.0000) (145+0 votes)
240,049 (+0.1% / +159)
4.7(+0.0000) (10,232+4 votes)
1,947 (-1.6% / -32)
2.6(+0.0000) (11+0 votes)
623,542 (+27.4% / +134,051)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,673 (+1.4% / +38)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
7,955 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
62,923 (-0.3% / -158)
4.4(+0.0000) (293+0 votes)
12,411 (-0.4% / -53)
3.6(+0.0000) (51+0 votes)
214 (-2.7% / -6)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
5,284 (-0.0% / -2)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
420 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,511 (+0.1% / +8)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
49,258 (+0.3% / +131)
4.3(+0.0000) (80+0 votes)
237,376 (+0.4% / +840)
4.5(+0.0000) (133+0 votes)
324,907 (+1.8% / +5,655)
4.4(+0.0000) (495+0 votes)
58 (+3.6% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
47,319 (+0.1% / +31)
3.3(+0.0000) (128+0 votes)
6,470 (-0.4% / -28)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
19,602 (+1.4% / +273)
4.8(-0.1000) (237+3 votes)
271,943 (+0.4% / +1,213)
4.9(+0.0000) (227+0 votes)
84 (-1.2% / -1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
79,016 (+0.3% / +231)
4.6(+0.0000) (144+0 votes)
447 (-0.9% / -4)
56,712 (+0.1% / +72)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
3,621 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
2,061 (+0.3% / +6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
375 (+1.6% / +6)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
7,602 (+0.1% / +6)
4.0(+0.0000) (33+0 votes)
3,359 (+0.2% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
87 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
45,052 (+34.2% / +11,479)
159,786 (+0.4% / +622)
4.5(+0.0000) (540+1 votes)
3,052 (-0.7% / -23)
3.3(+0.0000) (18+0 votes)
13,868 (-0.4% / -49)
3.5(+0.0000) (33+0 votes)
2,745 (+0.1% / +4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
112 (+2.8% / +3)
117
Readily
655 (+0.8% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,772,958 (-0.4% / -7,527)
4.8(+0.0000) (58,591+1 votes)
1,307 (+1.7% / +22)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
81 (+2.5% / +2)
6,000 (-0.4% / -23)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4,200 (+0.1% / +5)
3.4(+0.0000) (27+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
124
Dooly
3,552 (+0.1% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11,649+1 votes)
348 (+6.7% / +22)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
5,806 (-0.2% / -11)
4.8(+0.0000) (246+0 votes)
128
Mereos
46 (+4.5% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
417 (-0.7% / -3)
1,775 (-0.4% / -7)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
2,465 (+0.2% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
121 (+2.5% / +3)
2,891 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
15,872 (+0.9% / +148)
4.8(+0.0000) (32-1 votes)
84,596 (+0.1% / +46)
3.8(+0.0000) (87+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
277 (+2.6% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,789 (-0.4% / -31)
4.8(+0.0000) (51+0 votes)
9,732 (+0.7% / +65)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,975 (+1.1% / +43)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
94,197 (+6.2% / +5,483)
3.4(+0.0000) (17+0 votes)
47,265 (+2.9% / +1,352)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
2,765 (+0.4% / +12)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,582 (+0.3% / +4)
72 (-2.7% / -2)
1,927 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
10,429 (+0.2% / +16)
4.9(+0.0000) (775+0 votes)
238,317 (-0.0% / -94)
2.4(+0.0000) (722+1 votes)
1,185 (+0.3% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,324 (+1.8% / +23)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
319 (-0.3% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
659 (-0.6% / -4)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
746,618 (+3.9% / +27,780)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
24,307 (+0.4% / +93)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
316,282 (-0.0% / -48)
4.0(+0.0000) (347+0 votes)
223,076 (-0.2% / -340)
4.3(+0.0000) (299+1 votes)
1,663 (+8.4% / +129)
5.0(+0.0000) (84+0 votes)
757 (+0.7% / +5)
25 (-7.4% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,415 (+1.4% / +19)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
112,063 (+1.3% / +1,455)
4.8(+0.0000) (115+3 votes)
3,694 (-0.7% / -26)
4.4(+0.0000) (68+0 votes)
82,748 (+0.2% / +192)
4.7(+0.0000) (132+0 votes)
165
Guru
135,904 (-0.0% / -37)
4.4(+0.0000) (37+0 votes)
7,878 (-0.1% / -4)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
226 (-1.7% / -4)
1,482 (-1.2% / -18)
60,703 (-0.0% / -21)
4.0(+0.0000) (678+0 votes)
770 (-1.3% / -10)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
69,558 (-0.1% / -46)
4.2(+0.0000) (108+0 votes)
15,783 (-0.1% / -17)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
75 (-1.3% / -1)
174
ENKICAPT
38 (+18.8% / +6)
69,473 (-0.1% / -99)
3.7(+0.0000) (42+0 votes)
655 (+1.1% / +7)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
1,075 (+0.6% / +6)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
294 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
15,503 (+0.0% / +5)
4.0(+0.0000) (133+0 votes)
75,093 (-0.1% / -73)
3.3(+0.0000) (75+0 votes)
62,018 (-0.1% / -88)
3.1(+0.0000) (69+0 votes)
182
Zoof
11,049 (-0.0% / -4)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
1,320 (+0.5% / +7)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
97 (-1.0% / -1)
23,134 (-0.3% / -59)
4.7(+0.0000) (94+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
27,188 (+0.1% / +37)
4.3(+0.0000) (173+0 votes)
6,321 (+0.2% / +12)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
14,144 (-0.6% / -79)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
31,716 (-0.1% / -36)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
4,520 (-0.7% / -33)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
2,346 (+0.9% / +22)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
215 (+0.5% / +1)
58,299 (-0.1% / -41)
4.9(+0.0000) (1,053+3 votes)
152 (+1.3% / +2)
14 (+0.0% / +0)
120,542 (+0.5% / +580)
3.8(+0.0000) (125+5 votes)
1,459 (+2.0% / +28)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
13,687 (+1.5% / +204)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
111 (+0.9% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
131,029 (-0.1% / -160)
4.2(+0.0000) (1,640+0 votes)
466 (+0.6% / +3)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
1,724 (+0.1% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,547+0 votes)
84 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
765,305 (+8.3% / +58,480)
4.5(-0.1000) (237+3 votes)
1,659,760 (+0.0% / +169)
4.5(+0.0000) (401+0 votes)
11,345 (+2.7% / +301)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,357 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (22+0 votes)
211
MONJI-izm
3,140 (+1.3% / +39)
950 (+0.4% / +4)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,094 (-0.2% / -2)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
234 (+4.5% / +10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
17 (+13.3% / +2)
45,080 (+6.2% / +2,636)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
628 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
39,083 (-0.2% / -94)
3.5(+0.0000) (186+0 votes)
766 (+0.8% / +6)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
11 (+10.0% / +1)
22 (+0.0% / +0)
856 (+0.2% / +2)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
4,950 (+9.9% / +446)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12,725 (-0.0% / -1)
3.3(+0.0000) (18+0 votes)
1,171,617 (+0.2% / +2,365)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
35 (+6.1% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
3,280 (+0.5% / +17)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
520,185 (+0.1% / +585)
3.7(+0.0000) (631+0 votes)
3,101 (+0.7% / +23)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
2,862 (-0.1% / -2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
78,447 (+0.1% / +107)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
121 (-3.2% / -4)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
235
Helium 10
999,433 (-0.2% / -1,527)
4.0(+0.0000) (266+1 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,688 (+0.4% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25,284 (+0.1% / +25)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
1,581,325 (+0.2% / +2,595)
3.7(+0.0000) (411+2 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0 (2 votes)
48 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
182 (-1.6% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
338 (+1.2% / +4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
39,678 (-0.2% / -73)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
242 (+2.5% / +6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
84 (+2.4% / +2)
2 (-33.3% / -1)
130 (+7.4% / +9)
249
Web Maker
58,511 (-0.2% / -103)
4.8(+0.0000) (986+0 votes)
7,135 (+0.0% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19,969 (+0.1% / +13)
3.4(+0.0000) (20+0 votes)
121 (-1.6% / -2)
22 (-4.3% / -1)
179 (-0.6% / -1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
11,963 (-0.2% / -23)
2.8(+0.0000) (30+0 votes)
256
Aiwozo
77 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
907 (-0.8% / -7)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
86 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
33 (-10.8% / -4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
261
Fluxshot
33 (+0.0% / +0)
262
Kurator
546 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
3,874 (+0.8% / +32)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
264
Scraper
178,237 (-0.0% / -80)
3.9(+0.0000) (324+0 votes)
257 (+2.0% / +5)
74 (-2.6% / -2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
16,297 (+0.7% / +115)
4.3(+0.0000) (51+0 votes)
2,961 (+6.8% / +189)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
330,810 (-0.0% / -110)
4.1(+0.0000) (13,364+54 votes)
59 (+1.7% / +1)
13 (-7.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
796,042 (-0.2% / -1,565)
4.5(+0.0000) (6,537+0 votes)
2,512 (-0.0% / -1)
83,838 (-0.0% / -18)
3.9(+0.0000) (177+0 votes)
124 (-2.4% / -3)
117 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (76+0 votes)
278
WARCreate
1,565 (-0.4% / -6)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
477 (+0.6% / +3)
281
ShareGPT
1,134 (+2.8% / +31)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
53,218 (+0.3% / +159)
4.6(+0.0000) (30+1 votes)
284
Snap&Read
3,458,072 (+5.6% / +182,561)
2.8(+0.0000) (130+1 votes)
3 (+0.0% / +0)
286
Harvestr
914 (-0.7% / -6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
120,722 (+3.5% / +4,093)
3.9(+0.1000) (182+10 votes)
40 (-4.8% / -2)
19 (-5.0% / -1)
56 (+0.0% / +0)
408 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
14,767 (+0.7% / +97)
4.8(+0.0000) (237+0 votes)
33,757 (+0.2% / +77)
4.5(+0.0000) (97+1 votes)
56 (+0.0% / +0)
308,522 (+5.7% / +16,512)
3.4(+0.0000) (74+0 votes)
31,850 (+1.0% / +306)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
9,713 (+0.5% / +51)
4.8(+0.0000) (124+1 votes)
12,700 (+0.3% / +38)
3.2(+0.0000) (13+0 votes)