extension ExtPose

Keyword: history -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
25,348 (+1.4% / +339)
4.5(+0.0000) (47+0 votes)
1,852,432 (-1.0% / -19,425)
4.8(+0.0000) (63,929+0 votes)
46,457 (-0.4% / -187)
4.7(+0.0000) (291+0 votes)
135,280 (-0.4% / -587)
4.0(+0.0000) (237+0 votes)
36,726 (+0.2% / +85)
4.2(+0.0000) (62+0 votes)
24,122 (+0.6% / +153)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
107,694 (-0.1% / -143)
4.5(+0.0000) (493+0 votes)
3,677 (+0.2% / +9)
4.7(+0.0000) (65+0 votes)
24,331 (-0.4% / -105)
4.6(+0.0000) (219+0 votes)
4,233 (+0.2% / +10)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
919 (+0.9% / +8)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
13,988 (-0.1% / -20)
4.2(+0.0000) (65+0 votes)
13,235 (+0.2% / +22)
3.3(+0.0000) (28+0 votes)
12,479 (+0.1% / +18)
4.2(+0.0000) (64+0 votes)
38,120 (-0.3% / -132)
3.4(+0.0000) (107+0 votes)
13,201 (-0.3% / -34)
3.7(+0.0000) (169+0 votes)
339 (+1.2% / +4)
24,837 (-0.1% / -29)
3.1(+0.0000) (61+0 votes)
23,581 (+0.2% / +36)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
54,230 (-0.2% / -84)
4.5(+0.0000) (563+0 votes)
7,816 (-0.3% / -21)
4.5(+0.0000) (102+0 votes)
7,611 (-0.5% / -36)
4.8(+0.0000) (50+0 votes)
13,425 (+0.7% / +89)
4.7(+0.0000) (140+0 votes)
111 (-4.3% / -5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
19,049 (-0.5% / -87)
3.5(+0.0000) (32+0 votes)
8,086 (-4.0% / -337)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
75,549 (+0.2% / +118)
4.8(+0.0000) (959+0 votes)
1,229 (+15.5% / +165)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
26,989 (-0.4% / -120)
3.6(+0.0000) (26+0 votes)
15,644 (-0.9% / -135)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
55,310 (+0.1% / +72)
3.6(+0.0000) (338+0 votes)
881,274 (+0.0% / +62)
3.9(+0.0000) (300+0 votes)
1,287 (-0.4% / -5)
817 (+0.2% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
25,268 (+0.1% / +16)
4.1(+0.0000) (23+0 votes)
185,860 (+0.2% / +290)
4.3(+0.0000) (626+0 votes)
5,439 (-0.6% / -34)
4.1(+0.0000) (34+0 votes)
11,768 (-0.4% / -51)
4.3(+0.0000) (117+0 votes)
259 (+1.2% / +3)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
266,257 (-0.2% / -548)
4.5(+0.0000) (1,182+0 votes)
93,323 (-0.2% / -199)
4.7(+0.0000) (9,302+0 votes)
11,024 (-0.2% / -27)
4.2(+0.0000) (73+0 votes)
30,688 (-0.1% / -17)
4.4(+0.0000) (190+0 votes)
3,915 (-0.0% / -1)
4.5(+0.0000) (32+0 votes)
2,310,806 (-0.1% / -2,901)
4.8(+0.0000) (4,612+0 votes)
1,212 (+0.5% / +6)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
8,139 (+0.2% / +16)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
882 (-1.8% / -16)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
724 (-2.2% / -16)
2.2(+0.0000) (20+0 votes)
792 (+1.4% / +11)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
229 (-1.7% / -4)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
442 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (17+0 votes)
7,146 (+0.2% / +11)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,166 (+1.4% / +16)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
14,123 (-0.5% / -73)
4.1(+0.0000) (62+0 votes)
743 (+0.5% / +4)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
11,751 (+0.1% / +6)
3.7(+0.0000) (124+0 votes)
346 (-0.9% / -3)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
14,951 (+0.0% / +3)
3.6(+0.0000) (247+0 votes)
3,864 (-0.3% / -13)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
13,047 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
12,331 (-0.4% / -44)
4.1(+0.0000) (21+0 votes)
1,691 (-0.8% / -13)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
64
Vimium
415,727 (-0.3% / -1,085)
4.8(+0.0000) (4,820+0 votes)
105,436 (-0.1% / -62)
4.0(+0.0000) (393+0 votes)
2,276 (+0.3% / +7)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
894 (+0.4% / +4)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
2,895 (+0.2% / +7)
4.0(+0.0000) (25+0 votes)
3,114 (-4.9% / -162)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
3,408 (+0.1% / +4)
3.0(+0.0000) (47+0 votes)
35,351 (+0.5% / +179)
4.0(+0.0000) (372+0 votes)
615 (-1.1% / -7)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
506,090 (-0.5% / -2,557)
3.9(+0.0000) (276+0 votes)
73,364 (+2.4% / +1,749)
4.4(+0.0000) (62+0 votes)
822 (+0.4% / +3)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
2,049 (+0.0% / +1)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
2,188 (-0.5% / -10)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
3,675 (-0.2% / -6)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
365,541 (+1.4% / +5,152)
4.5(+0.0000) (169+0 votes)
39,704 (+0.5% / +178)
3.9(+0.0000) (244+0 votes)
4,913 (+0.3% / +16)
4.0(+0.0000) (45+0 votes)
4,829 (-0.5% / -24)
3.6(+0.0000) (144+1 votes)
5,293 (+0.1% / +5)
3.5(+0.0000) (26+0 votes)
4,331,878 (-0.4% / -18,684)
4.4(+0.0000) (16,604+0 votes)
8,551 (-24.5% / -2,773)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
696 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,161 (+0.8% / +9)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
955 (+0.1% / +1)
3.9(+0.0000) (39+0 votes)
2,707 (+0.2% / +6)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
934 (+0.2% / +2)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
1,006 (-1.1% / -11)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
132 (+1.5% / +2)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
430 (+4.1% / +17)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
813 (-1.2% / -10)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
208 (+3.5% / +7)
3.1(+0.0000) (11+0 votes)
12,963 (+0.4% / +55)
4.8(+0.0000) (50+0 votes)
468 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
173 (+1.2% / +2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,733 (-0.5% / -9)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
315 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
879,890 (-0.4% / -3,095)
4.4(+0.0000) (4,821+0 votes)
759,521 (-0.2% / -1,834)
4.5(+0.0000) (10,007+0 votes)
7,994 (+0.2% / +16)
4.5(+0.0000) (491+0 votes)
357 (+3.2% / +11)
2.7(+0.0000) (20+0 votes)
259 (+1.6% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
710,134 (+0.0% / +345)
4.5(+0.0000) (2,799+0 votes)
107
Autofill
633,504 (-0.4% / -2,343)
3.9(+0.0000) (1,543+0 votes)
51,135 (-0.3% / -161)
4.6(+0.0000) (36+0 votes)
618 (+0.7% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
110
U History
272 (-1.4% / -4)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
54 (+3.8% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
387 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
188 (+2.7% / +5)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
114
Plugins
518,895 (-0.2% / -1,174)
3.8(+0.0000) (295+0 votes)
115
Getcolor
50,876 (+2.2% / +1,086)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
116
Initab
4,554 (-0.7% / -31)
4.8(+0.0000) (52+0 votes)
117
Saka
1,997 (-0.4% / -8)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
2,183 (-2.0% / -44)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
49 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
41,367 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
365 (+1.7% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
227 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,990 (-0.0% / -1)
2.5(+0.0000) (61+0 votes)
2,196 (-1.0% / -23)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
6,236 (-2.4% / -153)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
643 (+0.6% / +4)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
221,263 (+0.5% / +1,195)
4.7(+0.0000) (105+0 votes)
20,649 (+0.2% / +47)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
267 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
130
ToggleTab
324 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
251 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,701 (+0.7% / +11)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (296,011+0 votes)
266 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
255 (-3.0% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
240 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
478 (+2.1% / +10)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
2,973 (+0.7% / +21)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
256 (+0.8% / +2)
2.7(+0.0000) (9+0 votes)
589 (-1.2% / -7)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,512 (-0.3% / -4)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
179,536 (+5.8% / +9,893)
3.8(+0.3000) (16+3 votes)
102,420 (+0.1% / +142)
3.9(+0.0000) (272+0 votes)
147 (-2.0% / -3)
193 (+1.0% / +2)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
203 (+4.6% / +9)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
147
JaSON
8,079 (+0.0% / +1)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
193 (-1.0% / -2)
78 (+4.0% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
150
Sneekr
799 (+0.1% / +1)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
103 (-2.8% / -3)
1,020 (-0.6% / -6)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
101 (+2.0% / +2)
4,175 (+0.1% / +4)
4.6(+0.0000) (42+0 votes)
3,859 (-0.2% / -7)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
152 (+0.7% / +1)
3,764 (-0.4% / -15)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
807,091 (-0.8% / -6,592)
4.7(+0.0000) (14,215+0 votes)
27,805 (+0.9% / +241)
4.6(+0.0000) (230+0 votes)
161
Re-newtab
2,296 (-0.5% / -12)
4.9(+0.0000) (70+0 votes)
141 (+0.7% / +1)
148 (-1.3% / -2)
3,468 (+0.1% / +2)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
165
Last Tabs
786 (-0.6% / -5)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
691 (+0.4% / +3)
657 (-1.1% / -7)
168
RestMan
25,479 (-0.2% / -39)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
18,864 (-0.5% / -88)
4.4(+0.0000) (133+0 votes)
38,074 (-0.4% / -140)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
178 (-0.6% / -1)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
13,405 (+0.2% / +26)
4.9(+0.0000) (91+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (7+0 votes)
377 (+1.3% / +5)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
14,902 (-0.2% / -30)
4.6(+0.0000) (150+0 votes)
80 (-7.0% / -6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,687 (+0.1% / +1)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
80 (-1.2% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
11,975 (-0.3% / -35)
4.5(+0.0000) (187+0 votes)
649 (+0.3% / +2)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
181
Adbear
2,475 (+6.5% / +150)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,067 (+0.6% / +6)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
10,903 (-0.6% / -63)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
281 (-0.7% / -2)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
68 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
82 (+1.2% / +1)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
7,044 (-0.6% / -44)
4.0(+0.0000) (141+0 votes)
43 (-2.3% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
98 (+0.0% / +0)
31 (+3.3% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
245 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
88 (+6.0% / +5)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
7,469 (-0.5% / -36)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
104 (+1.0% / +1)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
87 (-1.1% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
196
Fauxbar
4,698 (-0.2% / -11)
4.3(+0.0000) (200+0 votes)
1,163 (-0.5% / -6)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
48 (+4.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
199
Erasure
633 (-0.9% / -6)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
956 (-1.5% / -15)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
91 (+4.6% / +4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
162,937 (-0.2% / -308)
4.4(+0.0000) (468+0 votes)
4,591 (+0.2% / +10)
4.0(+0.0000) (59+0 votes)
125,619 (-0.2% / -213)
4.3(+0.0000) (1,428+0 votes)
877 (+0.8% / +7)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
206
Homely
3,138 (-0.3% / -8)
4.7(+0.0000) (62+0 votes)
3,781 (-0.3% / -10)
4.6(+0.0000) (141+0 votes)
6,941 (-0.2% / -12)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
319 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,781 (-0.3% / -10)
4.6(+0.0000) (141+0 votes)
6,941 (-0.2% / -12)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
319 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
191 (-1.0% / -2)
3.6(+0.0000) (12+0 votes)
89 (+2.3% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
869 (-1.6% / -14)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
663 (+0.6% / +4)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
3,551 (-0.6% / -23)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
310 (-0.3% / -1)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
222
Ditto
246 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
609 (-1.0% / -6)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
57 (-1.7% / -1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,876 (-0.2% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
73 (+2.8% / +2)
255 (+0.4% / +1)
114 (+1.8% / +2)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
230
iBROWSE
390 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
231
Cleaner
2,597 (+0.2% / +4)
3.9(+0.0000) (24+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
156 (-0.6% / -1)
62,561 (-0.1% / -88)
4.6(+0.0000) (98+0 votes)
115 (+0.9% / +1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
113 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
237
A-blocker
3,317 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
458 (-0.2% / -1)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
48 (+4.3% / +2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
62 (+3.3% / +2)
73,995 (-0.1% / -89)
3.6(+0.0000) (52+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,575 (+0.2% / +13)
3.8(+0.0000) (217+0 votes)
38,463 (-0.3% / -100)
4.6(+0.0000) (141+0 votes)
2,480 (-0.1% / -3)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
31,642 (-0.2% / -49)
4.7(+0.0000) (59+0 votes)
1,460 (-1.2% / -18)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
36,997 (-0.0% / -14)
4.0(+0.0000) (101+0 votes)
383 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (15+0 votes)
112 (+2.8% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
362 (-1.6% / -6)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
52 (+2.0% / +1)
29 (-3.3% / -1)
255
[name]
1,523 (-0.8% / -12)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
32,348 (-0.1% / -37)
3.9(+0.0000) (34+0 votes)
395 (-0.5% / -2)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
1,272 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
291 (-1.4% / -4)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
18,943 (-0.1% / -24)
4.4(+0.0000) (366+0 votes)
369 (+0.5% / +2)
21,673 (+0.0% / +9)
4.6(+0.0000) (131+0 votes)
264
OneSearch
36,319 (-0.5% / -194)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
312 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
926 (-0.4% / -4)
4.0(+0.0000) (55+0 votes)
354 (+13.8% / +43)
20,198 (-0.1% / -16)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
16,458 (-0.1% / -18)
4.2(+0.0000) (191+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
813 (+0.2% / +2)
4.3(+0.0000) (35+0 votes)
35 (-5.4% / -2)
22 (-4.3% / -1)
274
Stat.VIN
1,075 (+1.3% / +14)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,997 (-1.3% / -197)
4.4(+0.0000) (33+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
34 (-2.9% / -1)
9,956 (+0.3% / +26)
4.8(+0.0000) (35+0 votes)
279
Adburner
910 (+12.8% / +103)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
34 (+3.0% / +1)
281
Earth 3D
14,694 (-0.2% / -24)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
9,631 (+0.2% / +21)
4.2(+0.0000) (53+0 votes)
7,323 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
142 (+2.2% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
285
Arweave
9,448 (+0.9% / +85)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
59 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
206 (+1.5% / +3)
9,093 (-0.5% / -45)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
631 (+1.1% / +7)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
293
HabitLab
8,913 (-0.2% / -22)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
28 (-6.7% / -2)
7,536 (-0.1% / -10)
3.9(+0.0000) (50+0 votes)
568 (+1.4% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,582 (-0.4% / -32)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
54 (+1.9% / +1)
5,044 (-0.2% / -8)
4.4(+0.0000) (193+0 votes)
5,691 (-0.3% / -15)
4.5(+0.0000) (83+0 votes)