extension ExtPose

Keyword: speed control -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
3,021,296 (+0.6% / +18,073)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
3,013,119 (+1.2% / +35,932)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
636,583 (+0.3% / +2,065)
4.7(+0.0000) (434+0 votes)
384,408 (+0.0% / +148)
4.7(+0.0000) (221+0 votes)
257,190 (+23.8% / +49,489)
5.0(+0.0000) (147+18 votes)
545,943 (+2.7% / +14,609)
4.8(+0.0000) (23+1 votes)
553,052 (+2.4% / +13,208)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
257,429 (+23.8% / +49,420)
4.9(+0.0000) (70+8 votes)
88,322 (+4.5% / +3,775)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
41,455 (+1.0% / +421)
4.5(+0.0000) (1,015+1 votes)
141,583 (+0.2% / +329)
4.7(+0.0000) (1,982-1 votes)
17,708 (-0.0% / -3)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
696,386 (+16.9% / +100,764)
4.8(-0.1000) (174+11 votes)
76,108 (+0.0% / +22)
4.6(+0.0000) (1,433+1 votes)
276,950 (-0.2% / -624)
4.8(+0.0000) (345+1 votes)
3,066,996 (+0.4% / +11,785)
4.6(+0.0000) (3,442+1 votes)
670 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
14,689 (-0.2% / -26)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
74,491 (-0.4% / -265)
4.6(+0.0000) (421+3 votes)
555 (+0.2% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
19,702 (+0.0% / +6)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
1,863 (+9.3% / +159)
12,711 (+1.7% / +215)
4.8(-0.1000) (67+2 votes)
37,107 (-0.1% / -33)
4.8(+0.0000) (26+0 votes)
944 (+1.8% / +17)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
489 (+2.3% / +11)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
20,395 (+0.5% / +92)
3.9(+0.0000) (43+0 votes)
19,275 (+0.8% / +161)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
7,639 (-0.1% / -7)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
1,276 (+6.5% / +78)
2,776 (+0.0% / +1)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
303 (+2.0% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,332 (+1.4% / +18)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
12,893 (+0.3% / +41)
4.7(+0.0000) (24+0 votes)
3,215 (+0.7% / +21)
628 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
363,054 (+0.7% / +2,440)
4.5(+0.0000) (6,427-1 votes)
64,213 (+0.4% / +267)
4.9(+0.0000) (1,147+0 votes)
891 (+2.9% / +25)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
920 (-0.2% / -2)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
2,148 (-0.6% / -12)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
354 (+4.7% / +16)
8,572 (+0.4% / +30)
4.6(+0.0000) (291+2 votes)
95,169 (+3.7% / +3,432)
4.5(+0.0000) (403+2 votes)
180 (+5.3% / +9)
262 (+3.1% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
104,864 (+0.4% / +381)
4.0(+0.0000) (101+1 votes)
2,983 (+4.6% / +130)
95,658 (+0.2% / +176)
4.7(+0.0000) (258+4 votes)
256 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
106,378 (+0.2% / +264)
4.3(+0.0000) (64+0 votes)
22,384 (+2.5% / +555)
4.0(+0.0000) (208+0 votes)
57,924 (-0.3% / -149)
4.8(+0.0000) (1,270+0 votes)
131 (-0.8% / -1)
569 (-1.2% / -7)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
93 (+8.1% / +7)
929 (+0.7% / +6)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
57,929 (+0.3% / +184)
4.6(+0.0000) (76+0 votes)
376 (-2.6% / -10)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
212 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,886 (+0.6% / +25)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
522 (+1.8% / +9)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,207 (-1.7% / -21)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,008 (+2.9% / +142)
4.9(+0.0000) (258+0 votes)
207 (+1.0% / +2)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
30 (+7.1% / +2)
23,491 (+0.3% / +63)
4.2(+0.0000) (161+0 votes)
720 (-2.0% / -15)
7 (+16.7% / +1)
3,925 (+1.0% / +39)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
3,085 (+1.0% / +31)
2.3(+0.0000) (18+0 votes)
695 (+0.9% / +6)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
1,126 (-0.6% / -7)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
4,687 (+0.9% / +40)
4.7(+0.0000) (59+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
90 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
64 (+6.7% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
451 (-0.7% / -3)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,445 (-0.2% / -7)
3.9(+0.0000) (194-1 votes)
166 (+6.4% / +10)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
51,299 (+0.7% / +360)
4.8(+0.0000) (588+6 votes)
572 (-2.4% / -14)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
1,632 (-0.5% / -8)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
28 (-9.7% / -3)
56 (-1.8% / -1)
52,070 (+0.1% / +43)
3.7(+0.0000) (176+0 votes)
12,450 (+0.7% / +87)
4.5(+0.0000) (28+1 votes)
13 (-13.3% / -2)
204 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,715 (+0.7% / +20)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
344 (+3.3% / +11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
14,987 (+0.4% / +57)
2.8(+0.0000) (30+0 votes)
8,772 (+1.7% / +147)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
2,126 (-0.3% / -7)
4.5(+0.0000) (61+0 votes)
59 (-1.7% / -1)
9,211 (-1.1% / -98)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
10,330 (+0.3% / +33)
4.8(+0.0000) (145+1 votes)
69 (+7.8% / +5)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
99 (+3.1% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,114 (+1.7% / +84)
4.6(+0.0000) (12+1 votes)
48 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
650 (+2.8% / +18)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
29,915 (+1.2% / +368)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
125,733 (+0.5% / +641)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
51,363 (+2.0% / +1,025)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,442 (+0.2% / +10)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
276 (-2.5% / -7)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,133 (+0.1% / +1)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
480,317 (+0.1% / +493)
4.4(+0.0000) (1,856+6 votes)
113 (+0.9% / +1)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
33,020 (+0.6% / +200)
4.5(+0.0000) (81+0 votes)
5,296 (-1.0% / -53)
4.9(+0.0000) (137+1 votes)
2 (+0.0% / +0)
110,261 (-8.3% / -10,004)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
280 (+0.7% / +2)
332 (+0.9% / +3)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,728 (+13.0% / +313)
5.0(+0.0000) (3-1 votes)
34,767 (+0.8% / +272)
3.9(+0.0000) (193+0 votes)
421 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
1,444 (+96.5% / +709)
2,208 (+8.3% / +170)
4.8(+0.0000) (117+4 votes)
27 (+0.0% / +0)
16,058 (+3.3% / +514)
262 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (+100.0% / +1)
947 (+1.2% / +11)
31 (-3.1% / -1)
420,629 (+0.4% / +1,717)
4.6(+0.0000) (577+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
302 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
40,566 (-0.1% / -23)
4.6(+0.0000) (254+0 votes)
10,545 (+0.3% / +32)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
230 (-3.4% / -8)
4.1(-0.2000) (9+1 votes)
129,369 (-2.3% / -3,033)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
301,048 (+0.2% / +533)
4.3(+0.0000) (985+1 votes)
5,098 (-0.3% / -17)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
246,430 (+0.2% / +503)
3.7(+0.0000) (1,133+0 votes)
2,282 (+0.4% / +8)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
5,169 (+0.2% / +12)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
2,194 (+0.8% / +18)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
859 (+10.8% / +84)
1,415 (+3.4% / +46)
2,104 (+0.7% / +14)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
7,004 (-4.1% / -297)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
49,760 (+0.4% / +183)
4.2(+0.0000) (76+0 votes)
1,098 (+1.7% / +18)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
810 (+0.4% / +3)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
151,068 (+12.8% / +17,084)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
67,683 (-13.2% / -10,272)
4.8(+0.0000) (287+1 votes)
45 (-4.3% / -2)
6,921 (+0.6% / +41)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
6,584 (+1.3% / +84)
4.2(+0.0000) (68+0 votes)
225 (+4.7% / +10)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
434 (+1.6% / +7)
135,791 (+0.2% / +294)
3.1(+0.0000) (198+0 votes)
273,173 (+6.8% / +17,308)
4.8(+0.0000) (382+2 votes)
7,386 (+1.0% / +74)
4.2(+0.0000) (42+0 votes)
345 (+6.8% / +22)
4,864 (+6.6% / +300)
4.8(+0.0000) (29+1 votes)
166
FastVideo
5 (-16.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
167
HyperTube
6 (-14.3% / -1)
238,207 (+0.1% / +186)
4.5(+0.0000) (440+0 votes)
183 (-0.5% / -1)
520,536 (+0.6% / +2,904)
4.4(+0.0000) (467+1 votes)
12,605 (+0.1% / +14)
4.2(+0.0000) (88+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
160 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
17,791 (+0.2% / +38)
4.7(+0.0000) (58+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
32,048 (+1.1% / +362)
4.5(+0.0000) (98+0 votes)
6,287 (+0.6% / +35)
4.8(+0.0000) (247+0 votes)
134,899 (-0.5% / -726)
4.5(+0.0000) (129+0 votes)
108,610 (-6.3% / -7,348)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
206,914 (-0.7% / -1,418)
4.5(+0.0000) (1,420+0 votes)
80 (+9.6% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
726 (+5.5% / +38)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
228 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
7,192 (+0.6% / +46)
4.1(+0.0000) (94+0 votes)
61 (-1.6% / -1)
1,689,693 (-0.1% / -1,134)
4.7(+0.0000) (13,886+5 votes)
1,321 (+1.5% / +19)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
762,074 (+1.6% / +11,863)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
480 (-2.8% / -14)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19,540 (+0.9% / +171)
4.4(+0.0000) (52+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
3,935 (+0.2% / +9)
3.3(+0.0000) (27+0 votes)
24,594 (-2.9% / -739)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
1,624,493 (+1.2% / +19,375)
4.6(+0.0000) (2,591-1 votes)
6,152 (+0.6% / +34)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
1 (+0.0% / +0)
545,102 (+4.5% / +23,379)
3.9(-0.1000) (30+1 votes)
244,737 (-0.0% / -11)
4.2(+0.0000) (347+0 votes)
66,331 (-1.8% / -1,205)
3.2(+0.0000) (506+0 votes)
384 (-1.3% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
203
LMUCast+
4 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
1,465 (+0.2% / +3)
3,033 (+3.7% / +109)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
710,699 (+2.0% / +13,846)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
3,805,538 (+0.4% / +16,255)
4.0(+0.0000) (125+0 votes)
209
Snap VPN
3,041,362 (+1.0% / +31,510)
4.0(+0.0000) (134+0 votes)
1 (-50.0% / -1)
2,444 (-0.9% / -22)
4.3(+0.0000) (50+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
970 (-2.4% / -24)
1,394 (-0.1% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
873 (+1.9% / +16)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
216
uMatrix
99,915 (+0.2% / +157)
4.7(+0.0000) (798+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
617 (-1.1% / -7)
8,175 (+2.5% / +200)
3.7(-0.5000) (7+1 votes)
193 (+3.2% / +6)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
221
Gifaster
2 (+0.0% / +0)
975 (-1.4% / -14)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
67 (-2.9% / -2)
905 (+0.7% / +6)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
3,344,174 (+0.4% / +14,196)
3.9(+0.0000) (61+1 votes)
738 (+1.9% / +14)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
200,741 (+0.2% / +365)
4.7(+0.0000) (973+0 votes)
759,220 (+0.1% / +589)
4.6(+0.0000) (272+0 votes)
366,441 (+4.4% / +15,526)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
25 (+8.7% / +2)
5,711 (-19.5% / -1,380)
4.9(+0.0000) (844+0 votes)
55,252 (-2.5% / -1,430)
4.1(+0.0000) (65+0 votes)
34,463 (+0.1% / +43)
4.2(+0.0000) (153-1 votes)
2,145 (+3.4% / +70)
4.2(+0.0000) (24+0 votes)
1,431 (-0.1% / -2)
4.7(+0.0000) (43+0 votes)
266,994 (+23.5% / +50,773)
4.9(+0.0000) (152+18 votes)
1,168 (+1.0% / +12)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
78,445 (-4.3% / -3,528)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
27,298 (-0.1% / -18)
4.3(+0.0000) (335+0 votes)
112,295 (+0.1% / +117)
3.9(+0.0000) (2,581+0 votes)
241
BetterVRV
522 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
128,018 (+0.3% / +438)
4.3(+0.0000) (397+1 votes)
12,455 (-0.8% / -105)
2.1(+0.0000) (214+0 votes)
114 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
245
Link VPN
590,014 (+2.6% / +14,765)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
22,522 (+0.1% / +20)
4.5(+0.0000) (77+0 votes)
58,614 (+0.1% / +70)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
102 (-1.0% / -1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
107,848 (-1.6% / -1,760)
4.5(+0.0000) (13+1 votes)
12,985 (-3.6% / -489)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,399 (+1.4% / +86)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
4,507 (+0.4% / +19)
4.2(+0.0000) (35+0 votes)
455 (-0.9% / -4)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
70,481 (+36.9% / +19,016)
3.9(+0.0000) (44+0 votes)
58,180 (-0.2% / -95)
4.3(+0.0000) (144+0 votes)
61,961 (-0.0% / -21)
4.5(+0.0000) (69+0 votes)
119 (-5.6% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
29,838 (+0.2% / +67)
4.6(+0.0000) (148+0 votes)
3,461 (+1.5% / +52)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
42,540 (-0.1% / -22)
4.7(+0.0000) (370+0 votes)
1,060 (-1.1% / -12)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
3,942 (+2.3% / +90)
3.8(+0.0000) (19+0 votes)
263
Canvas+
10,450 (+1.3% / +131)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
14,496 (-1.3% / -191)
14,161 (+0.1% / +19)
4.7(+0.0000) (52+0 votes)
34,197 (+0.1% / +18)
4.5(+0.0000) (29+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
45,412 (+0.3% / +151)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
92,337 (+0.1% / +59)
3.5(+0.0000) (2,887+0 votes)
10,951 (+3.5% / +371)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
16,749 (-0.0% / -4)
4.5(+0.0000) (390+0 votes)
22,916 (-3.3% / -788)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
273
BBViewer
12,653 (-0.3% / -39)
5.0(+0.0000) (60+0 votes)
22,420 (+1.0% / +214)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
80,241 (+2.8% / +2,161)
4.9(+0.0000) (729+2 votes)
2,165 (-0.5% / -11)
277
Toppings
26 (+13.0% / +3)
5.0(+0.0000) (12+1 votes)
8,635 (-0.9% / -78)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
685 (+1.6% / +11)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,708 (+1.8% / +49)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
841 (+1.4% / +12)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
259 (+2.4% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,682 (+1.6% / +27)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,229 (-0.3% / -18)
4.5(+0.0000) (139+0 votes)
64,112 (-0.9% / -575)
4.7(+0.0000) (192+0 votes)
1,031 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,520 (-1.6% / -25)
2,973,579 (+1.1% / +31,506)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
3,024 (-0.5% / -16)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
10,889 (+0.5% / +54)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
748 (+2.3% / +17)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)