extension ExtPose

Keyword: lines icon -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
116,608 (+2.1% / +2,442)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
9,015 (-0.3% / -25)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
349,895 (+0.6% / +1,985)
4.5(+0.0000) (532+3 votes)
5,016,596 (+0.0% / +498)
4.9(+0.0000) (53,499+63 votes)
45,198 (+61.0% / +17,133)
4.6(+0.0000) (129+0 votes)
864,910 (-0.2% / -1,380)
3.5(+0.0000) (683+1 votes)
87,890 (+0.2% / +183)
4.0(-0.1000) (58+2 votes)
3,231 (-0.3% / -10)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
5,136 (+0.2% / +8)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
16,366 (+0.4% / +63)
4.6(+0.0000) (93+0 votes)
2,425 (-0.4% / -10)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
16,141 (+7.5% / +1,123)
3.7(+0.0000) (29+0 votes)
2,647 (-0.3% / -9)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
75,364 (+0.5% / +384)
4.5(+0.0000) (485+7 votes)
324,506 (-0.1% / -481)
3.7(+0.0000) (364+0 votes)
2,955 (+35.9% / +781)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
795 (+0.9% / +7)
4.2(+0.0000) (39+1 votes)
9,761 (-0.3% / -31)
4.6(+0.0000) (54+0 votes)
22,616 (+0.3% / +58)
4.2(+0.0000) (83+0 votes)
968 (+1.0% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
145,974 (+0.0% / +71)
4.5(+0.0000) (675+0 votes)
341,206 (-1.5% / -5,331)
4.9(+0.0000) (1,936+7 votes)
2,654 (+0.3% / +8)
4.6(+0.0000) (59+0 votes)
5,731 (+0.1% / +4)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
1,151 (+0.2% / +2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
57,869 (+0.0% / +12)
4.7(+0.0000) (117+0 votes)
19,530 (-0.2% / -40)
4.6(+0.0000) (322+0 votes)
838 (+5.3% / +42)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
82,539 (-0.0% / -32)
4.7(+0.0000) (220+0 votes)
30
HotLog
146 (-0.7% / -1)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
31
Doc2PDF
3,595 (+0.6% / +23)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
4,415 (+0.2% / +8)
3.4(+0.0000) (56+0 votes)
23,466 (-0.1% / -25)
4.8(+0.0000) (264+0 votes)
12,202 (-0.2% / -22)
4.3(+0.1000) (14+1 votes)
13,501 (-0.0% / -4)
1.7(+0.0000) (11+0 votes)
2,756 (+0.4% / +12)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
82,377 (+0.2% / +167)
4.7(+0.0000) (391+0 votes)
234 (+7.8% / +17)
500 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
368 (-0.3% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,789 (-0.2% / -8)
4.8(+0.0000) (119+1 votes)
59,044 (-0.0% / -18)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
2,142 (-0.1% / -2)
4.7(+0.0000) (209+0 votes)
4,799 (+0.1% / +6)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
252 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
4,894 (+0.1% / +6)
4,726 (+0.4% / +17)
305 (-1.0% / -3)
49
Tetr1s
17,574 (+0.1% / +24)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
270,738 (+0.1% / +161)
4.5(+0.0000) (1,202+3 votes)
1,316 (+0.2% / +2)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
82,714 (+0.1% / +111)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
66 (+34.7% / +17)
1,291 (+0.7% / +9)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
9,836 (+0.5% / +45)
4.5(+0.0000) (89+1 votes)
2,363 (-0.2% / -5)
1,765 (+0.5% / +9)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
676 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
883 (+0.3% / +3)
4.4(+0.0000) (118+0 votes)
1,096 (+0.3% / +3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
927 (-0.6% / -6)
4.4(+0.0000) (54+0 votes)
1,270 (+0.6% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
55,747 (-18.9% / -12,999)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
968 (+1.1% / +11)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
591 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
539 (+0.9% / +5)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
976 (+0.3% / +3)
967 (+1.0% / +10)
936 (-0.8% / -8)
543 (+0.4% / +2)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
448 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
42,023 (-0.4% / -187)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
22,989 (+0.0% / +11)
4.5(+0.0000) (131+0 votes)
6,360 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (65+0 votes)
7,975 (-0.1% / -4)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
76
FP App
630 (-1.6% / -10)
373 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
141,263 (+0.2% / +233)
4.6(+0.0000) (1,666+0 votes)
605 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
567 (+1.6% / +9)
257,860 (+0.0% / +76)
4.1(+0.0000) (1,882+1 votes)
993 (+0.4% / +4)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
1,216,339 (-0.0% / -195)
4.7(+0.0000) (12,319+0 votes)
373,130 (-0.1% / -202)
4.4(+0.0000) (2,270+0 votes)
397 (-1.2% / -5)
396 (+0.0% / +0)
228 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
133,216 (+0.6% / +731)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
239 (-2.8% / -7)
912 (-1.1% / -10)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
204 (+2.0% / +4)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
214,376 (+0.2% / +500)
2.3(+0.0000) (19+0 votes)
212 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,455 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (38+0 votes)
218 (-0.9% / -2)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
3,260 (-0.2% / -7)
2.7(+0.0000) (7+0 votes)
159 (-3.0% / -5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
211 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,812,388 (-0.3% / -5,270)
4.8(+0.0000) (63,921-2 votes)
79,398 (+0.1% / +48)
3.2(+0.0000) (53+0 votes)
228 (+0.4% / +1)
31,274 (+0.4% / +112)
4.6(+0.0000) (231+1 votes)
4,115 (-0.0% / -2)
4.3(+0.0000) (43+0 votes)
104
Validity
39,917 (-0.3% / -109)
4.0(+0.0000) (268+0 votes)
7,723 (+0.5% / +36)
4.8(+0.0000) (52+0 votes)
188 (-3.1% / -6)
182 (+0.6% / +1)
181 (-1.6% / -3)
3,944 (+0.6% / +24)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
110
Columns
359 (+1.1% / +4)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
141 (+6.0% / +8)
112
FP Apps
138 (-0.7% / -1)
35,671 (-0.4% / -153)
4.3(+0.0000) (265+1 votes)
5,148 (-0.0% / -1)
4.7(+0.0000) (57+0 votes)
115
UF tools
50 (-3.8% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,833 (-0.0% / -2)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
7,998 (+0.4% / +35)
4.5(+0.0000) (67+0 votes)
102 (+2.0% / +2)
4,820 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
4,935 (+0.8% / +41)
1.8(+0.0000) (8+0 votes)
95,270 (+0.0% / +3)
4.6(+0.0000) (791+0 votes)
7,205 (-0.2% / -13)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
83 (-1.2% / -1)
1,507 (-0.2% / -3)
126
Copy Cat
823 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
127
Snap&Read
1,271,954 (-0.7% / -9,410)
2.9(+0.0000) (146+0 votes)
6,534 (+0.4% / +25)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
40 (-2.4% / -1)
125 (-4.6% / -6)
51 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
61 (-3.2% / -2)
181 (-0.5% / -1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
4,342 (-0.6% / -27)
1.7(+0.0000) (6+0 votes)
54 (-1.8% / -1)
136
CYSCE
112 (+3.7% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
42 (-6.7% / -3)
901,025 (+0.1% / +541)
3.9(+0.0000) (310+2 votes)
362,282 (+0.1% / +294)
4.3(+0.0000) (401+0 votes)
1,333 (+0.4% / +5)
5.0(+0.0000) (63+0 votes)
142
YoJoTab
33 (-2.9% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
13,701 (-0.1% / -12)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
523,704 (+6.3% / +31,251)
3.7(+0.3000) (6+1 votes)
206,177 (+0.4% / +917)
4.2(+0.0000) (764+12 votes)
35,624 (+91.4% / +17,010)
4.4(+0.0000) (135+1 votes)
18,607 (-0.2% / -30)
3.8(+0.0000) (140+0 votes)
2,746 (+0.3% / +8)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
67 (-2.9% / -2)
151
My cursor
775 (+2.2% / +17)
1,864 (-0.4% / -7)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5,603 (-0.2% / -13)
4.8(+0.0000) (31+0 votes)
155
fusidebar
205 (-0.5% / -1)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
26,588 (-0.2% / -60)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
43,650 (+0.0% / +5)
4.6(+0.0000) (900+0 votes)
22,365 (+0.1% / +32)
4.8(+0.0000) (106+0 votes)
8,057 (+0.6% / +47)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,231 (-0.2% / -20)
2.0(+0.0000) (9+0 votes)
27 (+12.5% / +3)
23 (+15.0% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
495,868 (+0.0% / +66)
4.7(+0.0000) (12,285+2 votes)
3,299 (+0.5% / +15)
4.6(+0.1000) (25+1 votes)
166
FusionKey
14 (+0.0% / +0)
18,881 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (57+0 votes)
168
Ruler
45,660 (+0.0% / +21)
2.3(+0.0000) (102+0 votes)
29,811 (+6.6% / +1,851)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
170
WebToEpub
18,225 (+0.2% / +42)
4.8(+0.0000) (174+0 votes)
26,177 (+0.1% / +18)
2.7(+0.0000) (21+0 votes)
172
JustLines
227 (+2.3% / +5)
11,752 (+0.4% / +50)
5.0(+0.0000) (35+1 votes)
547 (+0.9% / +5)
1.8(+0.0000) (25+0 votes)
5,197 (-0.2% / -13)
3.8(+0.0000) (38+0 votes)
176
gPass
218 (-3.1% / -7)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
241 (-1.2% / -3)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
11,940 (+0.2% / +28)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
1,088 (-1.0% / -11)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
126,877 (+1.2% / +1,554)
4.2(-0.1000) (107+2 votes)
7,981 (-0.2% / -14)
1.7(+0.0000) (28+0 votes)
112 (+0.9% / +1)
11 (+0.0% / +0)
310 (+1.3% / +4)
454 (+0.7% / +3)
104 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
47,720 (+0.1% / +70)
4.6(+0.0000) (150+0 votes)
189
Collamark
2,409 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
2,458 (+0.2% / +6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
43 (+4.9% / +2)
66 (-1.5% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
569 (+3.8% / +21)
1,983 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
1,860 (+0.2% / +3)
4.4(+0.0000) (33+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
1,735 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (29+0 votes)
17,553 (+0.3% / +55)
4.8(+0.0000) (129+0 votes)
137 (-1.4% / -2)
3.2(+0.0000) (14+0 votes)
203 (+0.0% / +0)
201
EQSearch
7 (-12.5% / -1)
17 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,122 (-0.4% / -4)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
2,370 (+0.7% / +16)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
9,861 (+0.4% / +40)
4.7(+0.0000) (224+1 votes)
134 (+2.3% / +3)
207
Find Font
28 (+21.7% / +5)
13,179 (+0.2% / +32)
4.6(+0.0000) (161+1 votes)
81 (+3.8% / +3)
11,161 (+0.3% / +33)
4.7(+0.0000) (46+0 votes)
5,619 (+0.1% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
156,960 (-5.9% / -9,923)
4.2(+0.0000) (99+0 votes)
745 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
214
Hypeshot
323 (+1.3% / +4)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
228 (-1.3% / -3)
96 (-1.0% / -1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,074 (-0.6% / -6)
9,646 (+0.2% / +17)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
16,566 (-0.1% / -16)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
892 (-0.9% / -8)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
19,221 (+0.1% / +11)
3.7(+0.0000) (321+0 votes)
20,412 (+13.3% / +2,397)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
659 (-1.3% / -9)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
228
Web Paint
714 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,328 (+0.0% / +1)
4.2(+0.0000) (34+0 votes)
661 (-0.3% / -2)
154 (+4.1% / +6)
15,924 (+21.3% / +2,795)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
13,535 (+0.1% / +11)
3.2(+0.0000) (41+0 votes)
330 (+2.2% / +7)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
311 (-0.3% / -1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,920 (+0.4% / +17)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
237
Plugins
5,205 (+0.0% / +2)
403 (-0.7% / -3)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
6,257 (+1.0% / +60)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
5,456 (+0.6% / +33)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
242
Skinny
242 (-0.4% / -1)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
488 (+9.7% / +43)
1,380 (-0.6% / -8)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
246
OneLine
3,746 (-0.5% / -17)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
247
Eklegu!
236 (+0.4% / +1)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
4,377 (+0.6% / +24)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
249
Epiverse
1,595 (-0.3% / -5)
4.1(+0.0000) (24+0 votes)
250
PR Status
123 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,367 (+0.7% / +16)
332 (+0.6% / +2)
2,216 (-0.5% / -12)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
238 (+0.4% / +1)
757 (-1.6% / -12)
2.2(+0.0000) (10+0 votes)
1,219 (+0.1% / +1)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
257
Autofill
643,891 (-0.0% / -306)
3.9(+0.0000) (1,544+0 votes)
1,888 (+0.0% / +0)
259
Dusk
326 (+12.4% / +36)
4,922 (-0.1% / -7)
4.0(+0.0000) (45+0 votes)
1,860 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,693 (+0.2% / +3)
4.2(+0.0000) (23+1 votes)
143 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,110 (-1.7% / -19)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
758 (-2.9% / -23)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
146 (-2.0% / -3)
289,034 (+0.1% / +259)
3.9(+0.0000) (146+0 votes)
129 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
674 (+3.9% / +25)
138,618 (-0.1% / -105)
4.6(+0.0000) (1,574+0 votes)
271
Tarnhelm
116 (+1.8% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
327 (-0.3% / -1)
523 (-1.1% / -6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
622 (-1.7% / -11)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
275
X-blocker
103 (-1.0% / -1)
131,599 (+0.1% / +127)
4.2(+0.0000) (78+0 votes)
520 (+0.6% / +3)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
278
TopSearch
3 (+0.0% / +0)
614 (-5.0% / -32)
106,055 (-0.1% / -96)
3.9(+0.0000) (111+0 votes)
1,106 (-2.2% / -25)
554 (+1.8% / +10)
55,707 (-0.1% / -50)
4.9(+0.0000) (165+0 votes)
4,757 (-0.3% / -14)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
23,266 (+0.1% / +12)
4.8(+0.0000) (4,173+0 votes)
73 (-2.7% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
287
Ice Dodo
84,988 (-0.2% / -137)
4.3(+0.1000) (26+1 votes)
464 (+1.3% / +6)
2,006 (-0.3% / -7)
3.3(+0.0000) (125+0 votes)
290
memosnag
321 (-0.9% / -3)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
123 (+2.5% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
73 (+2.8% / +2)
8,924 (-0.2% / -19)
4.2(+0.0000) (296+0 votes)
295
CodeArea
415 (-1.0% / -4)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
110 (+0.0% / +0)
231 (+0.4% / +1)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
298
Ditto
264 (-1.9% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
82 (+9.3% / +7)
409 (-1.0% / -4)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)