extension ExtPose

Keyword: spend -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (105+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,093+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (240+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
20,000 (+100.0% / +10,000)
4.7(+0.0000) (103+0 votes)
7
Dryft
990 (+2.3% / +22)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
255 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (459+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (37+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,754+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (30+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (151+2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (17+0 votes)
74 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
67 (+3.1% / +2)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (33+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
45 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
530 (+1.1% / +6)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
65 (+1.6% / +1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (92+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (7,475+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (101+0 votes)
212 (+1.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
572 (+0.2% / +1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
578 (+0.5% / +3)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (55+1 votes)
32
Prodeus
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
33
Chrono
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (365+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
1.3(+0.0000) (97+0 votes)
222 (+3.3% / +7)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (135+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (81+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
223 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,582+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
390 (+0.8% / +3)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (203+0 votes)
43 (-6.5% / -3)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
367 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
54 (+5.9% / +3)
897 (-1.1% / -10)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
311 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
110 (-3.5% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
155 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
58
Glance
121 (-0.8% / -1)
59
tabby
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (36+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.1000) (2,884+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
199 (+3.6% / +7)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
62 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (91+0 votes)
406 (+0.7% / +3)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (145+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (371+2 votes)
70
Givenio
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
71
Brex
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (229+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (246+0 votes)
51 (+2.0% / +1)
80,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (171+0 votes)
969 (+5.6% / +51)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
820 (-0.8% / -7)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
896 (+2.1% / +18)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
116 (-0.9% / -1)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
129 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
677 (-1.3% / -9)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
664 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
820 (-0.8% / -7)
56 (+3.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
605 (-0.7% / -4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (130+2 votes)
404 (-1.5% / -6)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (26+0 votes)
332 (+1.5% / +5)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (80+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (264+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
401 (+1.3% / +5)
2.7(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (-50.0% / -10,000)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
241 (+1.7% / +4)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
256 (+3.2% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
106
Clocker
62 (+6.9% / +4)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
107
Heck Yeah
21 (+0.0% / +0)
192 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (48+0 votes)
35 (-2.8% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (52+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
16 (+14.3% / +2)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
113 (+0.9% / +1)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
117
rpjeeves
78 (-1.3% / -1)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
118
Snap
86 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
117 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (27+0 votes)
121
Quinn
25 (-3.8% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
113 (-0.9% / -1)
5 (+0.0% / +0)
669 (+3.2% / +21)
5.0(+0.0000) (89+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
126
Minto
54 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
128
Cruxe
926 (+1.2% / +11)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
81 (+2.5% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
54 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
80 (-1.2% / -1)
14 (-6.7% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
134
Tackle
746 (-0.7% / -5)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
55 (-3.5% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
587 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
702 (+2.2% / +15)
4.4(-0.1000) (12+1 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
971 (+0.2% / +2)
141
Quickwise
12 (+0.0% / +0)
142
Next Tab
627 (-1.1% / -7)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
70,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (866+0 votes)
145
CouponX
350 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
343 (-1.7% / -6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10,017+2 votes)
368 (+1.9% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
312 (+1.3% / +4)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
328 (-0.9% / -3)
3.0(+0.0000) (14+0 votes)
152
Ostrich
301 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
153
Web Time
36 (+9.1% / +3)
252 (+2.0% / +5)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (58,344+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,344+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
297 (+1.7% / +5)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (7,748+0 votes)
191 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (26,237+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,096+2 votes)
164 (-1.2% / -2)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
28 (-6.7% / -2)
165
SteamHour
3 (+0.0% / +0)
212 (+0.0% / +0)
212 (-1.4% / -3)
25 (+19.0% / +4)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,246+4 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,316+0 votes)
145 (+2.1% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (70+2 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (23+0 votes)
157 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
158 (+3.3% / +5)
98 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,743+5 votes)
100 (-3.8% / -4)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
180
uberAgent
900,000 (+12.5% / +100,000)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (296+0 votes)
133 (-2.2% / -3)
122 (+0.8% / +1)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,327-1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (132+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (498+14 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,184+2 votes)
8 (+0.0% / +0)
15 (+7.1% / +1)
3 (-25.0% / -1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (915+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (223+1 votes)
193
Time BOSS
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
194
Syft
79 (+2.6% / +2)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (814+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (231+1 votes)
197
TimeTrack
13 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
199
Tripkicks
100,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (120+1 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (474+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (53+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (445-1 votes)
12 (+9.1% / +1)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (220+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (389+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
210
TimeFlow
2 (+0.0% / +0)
211
Feedbro
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (425+0 votes)
41 (-2.4% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
213
Papier
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (286+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (253+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (213+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (102+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (91+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (567+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (147+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (51+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (436+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (262+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (218+0 votes)
225
Refind
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (362+0 votes)
226
WebTime
28 (-3.4% / -1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
227
fluany
20,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (94+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (21+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (297+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (76+0 votes)
231
CPS Test
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (194+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (39+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (58+0 votes)
34 (-2.9% / -1)
8 (+33.3% / +2)
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (48+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
96 (-1.0% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (275+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (48+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (81+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (189+0 votes)
250
d3coder
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (44+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (55+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (88+0 votes)
253
Remind Me
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (51+0 votes)
254
Alarm Me!
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (114+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
258
Growthy
3 (+0.0% / +0)
9,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (87+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
6,000 (-14.3% / -1,000)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
267
Fready
7,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (35+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (92+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (46+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
273
Sheetgo
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (18+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (28+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
287
Fishtank
4,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (24+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (17+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (348+0 votes)
290
Toolsy
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
291
TabSaver
4,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
294
Vocus.io
4,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (37+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (59+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (22+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)