extension ExtPose

Keyword: usuários -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
400,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (296+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (207+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,454+7 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (68,328+5 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (41,145+20 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (34+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (781+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12,007+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (79+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (296,469+5 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (197,751+233 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (793+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (143+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (505+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26,235+2 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (17,910+1 votes)
200,000 (+100.0% / +100,000)
4.6(+0.1000) (1,902+23 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (25+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (397+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (347+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
24
Dusk
300,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (10+0 votes)
72 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (24,851+4 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (1,700+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (39+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (249+1 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (174,890+13 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (80,371+4 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,815+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,938+1 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (706+3 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (36+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (166+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (935+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (232+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (64+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (683+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (187+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (350+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (170+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (148+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (120+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (382+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (207+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (95+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (73+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (115+0 votes)
751 (+2.3% / +17)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (9+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
201 (+4.1% / +8)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
200 (-1.5% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
59
Lingofy
3,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
90,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (42+0 votes)
82 (-4.7% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (24+0 votes)
116 (+10.5% / +11)
7,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (72+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (17+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
188 (-2.6% / -5)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (41+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+100.0% / +2)
400,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (585+0 votes)
829 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
78
UFCGPro
510 (-1.7% / -9)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
515 (-0.8% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (8,989+4 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15,679+25 votes)
220 (+0.9% / +2)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (2,545+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5,780+7 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11,027+0 votes)
172 (-1.7% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,595+1 votes)
23 (+4.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10,565+2 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (725+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (522+0 votes)
145 (+2.1% / +3)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (4,543+14 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (416+1 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (43+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (571+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,279+0 votes)
300,000 (+50.0% / +100,000)
4.6(+0.0000) (374+0 votes)
112 (+0.9% / +1)
400,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (611+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (167+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,297+7 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (356+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,119+6 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (534+3 votes)
100,000 (+11.1% / +10,000)
3.6(+0.0000) (205+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (56+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,096+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,856-1 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
2.9(-0.1000) (137+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (173+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (90+0 votes)
42 (+2.4% / +1)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (109+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (83+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23+1 votes)
8 (+0.0% / +0)
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,266+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (28+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (21+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (37+0 votes)
128
V.G.S.O.
29 (-6.5% / -2)
9,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (31+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (81+0 votes)
131
Seelie
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (134+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
23 (+9.5% / +2)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (237+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (77+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
140
Aptoide
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
613 (-0.6% / -4)
5.0(+0.0000) (64+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (162+0 votes)
756 (+11.3% / +77)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
590 (+3.1% / +18)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (331+0 votes)
547 (+0.4% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
711 (+1.3% / +9)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
630 (+0.2% / +1)
535 (+1.7% / +9)
600,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10,678+3 votes)
468 (-0.6% / -3)
355 (+4.7% / +16)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,808+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,784+6 votes)
248 (+3.3% / +8)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
274 (+2.2% / +6)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.1000) (16+1 votes)
169
Allego
227 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
170
CanBuy
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
223 (+8.8% / +18)
172
Genus VPN
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
165 (+1.2% / +2)
131 (+7.4% / +9)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
175
AntiBan
74 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
151 (+1.3% / +2)
127 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
823 (+0.9% / +7)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
137 (+0.7% / +1)
180
Stylus
500,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (848+0 votes)
53 (+8.2% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
138 (+7.0% / +9)
125 (+0.0% / +0)
116 (-4.1% / -5)
118 (-0.8% / -1)
116 (-0.9% / -1)
112 (+0.9% / +1)
110 (+0.0% / +0)
113 (+5.6% / +6)
105 (+2.9% / +3)
99 (-3.9% / -4)
102 (+3.0% / +3)
101 (+1.0% / +1)
100 (-3.8% / -4)
102 (+3.0% / +3)
101 (+2.0% / +2)
92 (-1.1% / -1)
198
Dr. PDA
3 (-25.0% / -1)
90 (+0.0% / +0)
86 (-2.3% / -2)
87 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (185+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (150+0 votes)
84 (+0.0% / +0)
91 (+8.3% / +7)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (242+0 votes)
80 (-1.2% / -1)
210
GoQuestGo
44 (-8.3% / -4)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
76 (+2.7% / +2)
79 (+3.9% / +3)
74 (-5.1% / -4)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
72 (-1.4% / -1)
67 (+1.5% / +1)
61 (-7.6% / -5)
64 (-1.5% / -1)
50 (-3.8% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
61 (-1.6% / -1)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (36+0 votes)
61 (+3.4% / +2)
57 (+0.0% / +0)
60,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (81+0 votes)
57 (+3.6% / +2)
20,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (23+0 votes)
53 (-1.9% / -1)
58 (+7.4% / +4)
56 (+5.7% / +3)
55 (+5.8% / +3)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
47 (+6.8% / +3)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (53+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (238+0 votes)
45 (+2.3% / +1)
47 (+6.8% / +3)
42 (+5.0% / +2)
39 (-7.1% / -3)
42 (+5.0% / +2)
41 (+5.1% / +2)
41 (+5.1% / +2)
37 (+2.8% / +1)
35 (+0.0% / +0)
35 (+2.9% / +1)
33 (+10.0% / +3)
33 (+0.0% / +0)
33 (+6.5% / +2)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
32 (-3.0% / -1)
33 (+3.1% / +1)
31 (+3.3% / +1)
30 (+7.1% / +2)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (45+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
30 (+15.4% / +4)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
23 (-4.2% / -1)
24 (+9.1% / +2)
28 (+16.7% / +4)
22 (-4.3% / -1)
22 (+0.0% / +0)
22 (+0.0% / +0)
22 (+10.0% / +2)
21 (-4.5% / -1)
22 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
22 (+10.0% / +2)
20 (+0.0% / +0)
20 (+5.3% / +1)
18 (-10.0% / -2)
21 (+10.5% / +2)
1,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
17 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
800,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11,113+27 votes)
282
WebHelp
814 (+0.2% / +2)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
675 (+1.4% / +9)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
15 (+0.0% / +0)
16 (+6.7% / +1)
839 (+2.1% / +17)
5.0 (2 votes)