extension ExtPose

Keyword: group

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
54,075 (+0.3% / +147)
4.4292(+0.0002) (2,118+13 votes)
1,539 (+0.3% / +4)
4.8472(+0.0000) (72+0 votes)
2,114 (+0.1% / +2)
4.0417(+0.0000) (24+0 votes)
9,378 (-0.0% / -2)
4.6634(+0.0000) (101+0 votes)
31,844 (+0.1% / +45)
4.0106(+0.0000) (282+0 votes)
8,322 (-0.4% / -34)
3.8372(+0.0000) (43+0 votes)
313,837 (+0.5% / +1,412)
4.4757(+0.0025) (1,070+7 votes)
2,215 (-0.4% / -8)
3.6(+0.0000) (30+0 votes)
10,943 (-0.8% / -90)
4.3889(+0.0000) (36+0 votes)
503 (-0.4% / -2)
4.4118(+0.0000) (17+0 votes)
28,184 (-0.1% / -41)
4.3378(+0.0000) (225+0 votes)
12,986 (+0.3% / +43)
3.5194(+0.0000) (129+0 votes)
124,435 (+0.0% / +15)
4.6549(+0.0000) (113+0 votes)
67,946 (+0.2% / +129)
4.7066(+0.0002) (2,089+5 votes)
280 (-1.8% / -5)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
619 (+1.6% / +10)
2.0(+0.0000) (8+0 votes)
10,384 (-0.8% / -87)
3.7021(+0.0000) (47+0 votes)
1,957 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
38,896 (+0.1% / +42)
4.4333(+0.0000) (240+0 votes)
120 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
497 (-0.4% / -2)
1,123 (-3.1% / -36)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
422 (+2.4% / +10)
158 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
220 (-2.2% / -5)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
10,239 (-0.8% / -78)
4.9474(+0.0000) (76+0 votes)
8,387,427 (-0.7% / -60,551)
3.3865(+0.0001) (34,117-2 votes)
996 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
674,325 (-0.3% / -2,020)
4.7274(+0.0001) (112,262+10 votes)
5,755 (-0.6% / -33)
4.3253(+0.0000) (83+0 votes)
911 (+1.4% / +13)
4.8372(+0.0000) (43+0 votes)
93,720 (+0.6% / +602)
4.6083(+0.0015) (531+2 votes)
6,873 (-0.1% / -5)
3.8683(+0.0000) (205+0 votes)
281 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
425 (+1.2% / +5)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
73 (+5.8% / +4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,719 (+0.0% / +0)
3.2609(+0.0000) (23+0 votes)
141 (-2.8% / -4)
3.4615(+0.0000) (13+0 votes)
1,529 (+0.0% / +0)
3.3519(+0.0000) (54+0 votes)
676 (+0.6% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
70 (-1.4% / -1)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
346 (-0.9% / -3)
4.5909(+0.0000) (22+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
62 (-1.6% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
249 (-1.6% / -4)
2,388 (+0.0% / +1)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
220,813 (-0.3% / -558)
4.5686(+0.0008) (1,115+2 votes)
39,098 (+0.0% / +12)
4.9252(+0.0000) (147+0 votes)
4,966 (-0.1% / -5)
4.1282(+0.0000) (39+0 votes)
4,866 (+0.5% / +22)
4.3333(+0.0000) (36+0 votes)
201 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
52
ManExt
338 (-0.9% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,518 (-0.2% / -3)
4.1818(+0.0000) (55+0 votes)
162 (+0.6% / +1)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
58 (+1.8% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,626 (-0.9% / -14)
4.7447(+0.0000) (47+0 votes)
49 (-3.9% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
621 (+1.0% / +6)
4.5517(+0.0000) (87+0 votes)
59
DiG
1,109 (+1.4% / +15)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
2,288 (+0.7% / +16)
2.7692(+0.0000) (13+0 votes)
157 (+2.6% / +4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
70,127 (+0.4% / +290)
4.2993(+0.0007) (598+2 votes)
109 (+1.9% / +2)
61 (-1.6% / -1)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
8,727 (+0.1% / +13)
1.6733(+0.0000) (300+0 votes)
51 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,008 (+1.1% / +21)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
160 (-3.6% / -6)
8,204 (-0.1% / -10)
4.6024(+0.0000) (503+0 votes)
70
Groups
159 (-0.6% / -1)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
51,164 (+0.1% / +30)
4.3099(+0.0000) (342+0 votes)
6,585 (-0.1% / -9)
4.4583(+0.0000) (360+0 votes)
1,166 (-0.2% / -2)
3.3333(+0.0000) (24+0 votes)
2,467 (-0.5% / -12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
90 (-1.1% / -1)
2.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,180 (-0.4% / -5)
4.875(+0.0000) (24+0 votes)
944,117 (-0.1% / -1,371)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
74 (-1.3% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
314 (+0.3% / +1)
35 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
655,821 (+1.0% / +6,788)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
74 (+10.4% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,711 (+0.3% / +5)
2.8571(+0.0000) (21+0 votes)
751 (+1.3% / +10)
383 (+1.3% / +5)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
124,756 (-0.3% / -428)
4.2403(+0.0000) (591+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,603 (+0.4% / +11)
4.8966(+0.0000) (232+0 votes)
4,193 (-0.3% / -12)
4.7595(+0.0000) (158+0 votes)
764 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
12 (+20.0% / +2)
2,155 (-0.3% / -7)
4.7692(+0.0000) (39+0 votes)
35 (-2.8% / -1)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,758 (-1.0% / -17)
4.8478(+0.0000) (46+0 votes)
274 (+0.7% / +2)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
718 (-1.6% / -12)
4.418(+0.0000) (122+0 votes)
84 (-3.4% / -3)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
413 (-1.2% / -5)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
115 (+1.8% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
22,957 (+0.2% / +44)
2.8182(+0.0000) (11+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,363 (-0.1% / -12)
4.3077(+0.0000) (117+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
33 (-2.9% / -1)
86 (+3.6% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
917 (-0.1% / -1)
2.6154(+0.0000) (13+0 votes)
123,016 (-0.0% / -10)
3.7922(+0.0000) (741+0 votes)
109
Proto Tab
51,125 (-0.0% / -6)
110
Helix Tab
51,122 (-0.0% / -5)
28 (-6.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
112
Tab Team
271 (+1.5% / +4)
3.0667(+0.0000) (15+0 votes)
326 (-0.6% / -2)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
1,573 (+0.1% / +1)
4.52(+0.0000) (50+0 votes)
2,408 (+0.5% / +13)
14 (+0.0% / +0)
569 (+1.4% / +8)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
24,816 (+0.1% / +34)
3.6452(+0.0000) (31+0 votes)
228 (-1.3% / -3)
4.717(+0.0000) (53+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
388 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (5+1 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,974 (+0.1% / +2)
4.4524(+0.0134) (42+1 votes)
886 (+0.1% / +1)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
9,619 (-0.2% / -21)
3.9672(+0.0000) (61+0 votes)
126
Slick RSS
32,630 (+0.1% / +44)
4.2368(+0.0000) (760+0 votes)
35,589 (-0.1% / -30)
4.1959(+0.0000) (342+0 votes)
128
Jump Send
10,477 (+0.0% / +0)
4.4615(+0.0000) (26+0 votes)
737 (-0.5% / -4)
4.0833(+0.0000) (12+0 votes)
130
HabitLab
9,419 (-0.5% / -52)
4.6538(+0.0000) (26+0 votes)
191 (-1.0% / -2)
132
Dropizi
9,161 (+0.3% / +30)
4.2778(+0.0000) (18+0 votes)
2,298 (-0.6% / -15)
4.2963(+0.0000) (54+0 votes)
87 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,871 (-0.2% / -18)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
596 (-4.5% / -28)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,801 (-0.1% / -4)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
54 (-8.5% / -5)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
18,186 (+0.0% / +4)
4.2787(+0.0000) (574+0 votes)
142
StartUp
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
143
WEBres
88 (-1.1% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,511 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
19,735 (+0.2% / +37)
4.2262(+0.0000) (84+0 votes)
62 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
208 (+0.5% / +1)
4.8378(+0.0000) (37+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,065 (+0.1% / +7)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,252,545 (+0.0% / +980)
3.978(+0.0000) (1,410+0 votes)
12,330 (-0.0% / -6)
4.3077(+0.0000) (39+0 votes)
967 (-0.3% / -3)
4.0556(+0.0000) (54+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
235 (-3.3% / -8)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
3,705,260 (+0.9% / +33,882)
1.3244(+0.0002) (1,338-1 votes)
3,226 (-0.3% / -11)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
12,186 (-0.9% / -105)
3.3571(+0.0000) (14+0 votes)
1,973 (+0.2% / +4)
4.8667(+0.0000) (15+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
1,224 (-1.2% / -15)
1,434 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
293 (-0.3% / -1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
674 (-0.4% / -3)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,302 (+0.5% / +6)
4.8571(+0.0000) (14+0 votes)
4,127 (+0.3% / +13)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
169
MapsNT
2,194 (-0.6% / -13)
14 (+7.7% / +1)
28 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,019 (-0.4% / -45)
4.7381(+0.0000) (42+0 votes)
1,492 (+1.0% / +15)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,742 (-0.3% / -11)
4.0526(+0.0000) (19+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
84 (-1.2% / -1)
4.7895(+0.0000) (19+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
123,472 (-0.2% / -279)
4.2501(+0.0000) (2,739+0 votes)
2,249 (+0.2% / +4)
3.7273(+0.0000) (33+0 votes)
255,120 (-1.6% / -4,280)
3.6667(+0.0000) (12+0 votes)
772 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
597 (+1.7% / +10)
4.5789(+0.0000) (38+0 votes)
121 (+1.7% / +2)
720 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
171 (+3.0% / +5)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
24 (-11.1% / -3)
16 (+0.0% / +0)
94,810 (-0.1% / -114)
4.5598(+0.0000) (259+0 votes)
1,499 (-0.2% / -3)
4.2308(+0.0000) (13+0 votes)
233 (+2.6% / +6)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
193
AntiBan
67 (-1.5% / -1)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
61,731 (-0.1% / -75)
4.6281(+0.0000) (242+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
445 (+0.7% / +3)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
197
Resonance
804 (+0.1% / +1)
4.7778(+0.0000) (36+0 votes)
12 (+20.0% / +2)
1,393 (-1.2% / -17)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,294 (-0.6% / -26)
3.3333(+0.0000) (42+0 votes)
556 (-0.2% / -1)
2.3636(+0.0000) (11+0 votes)
540 (-0.6% / -3)
1,522 (-0.5% / -7)
2.5333(+0.0000) (15+0 votes)
532 (+0.2% / +1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
58 (+1.8% / +1)
107 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
502 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
60,233 (+0.3% / +193)
3.1(+0.0000) (180+0 votes)
67 (+6.3% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
52,678 (-1.4% / -745)
3.9048(+0.0000) (21+0 votes)
220 (+0.9% / +2)
1.75(+0.0000) (16+0 votes)
212
WACAO
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
213
Gruppo.io
57 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
940 (+0.9% / +8)
2.7778(+0.0000) (9+0 votes)
290 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
18,839 (-0.4% / -71)
4.2041(+0.0000) (921+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
31,494 (-0.9% / -275)
3.5854(+0.0000) (123+0 votes)
646 (-0.9% / -6)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
77 (+0.0% / +0)
1.7143(+0.0000) (7+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
37,775 (-0.1% / -36)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22,758 (-0.3% / -61)
3.21(+0.0000) (381+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
7,447 (-0.4% / -30)
4.6683(+0.0000) (398+0 votes)
269 (+1.1% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16,023 (+0.6% / +98)
4.1176(+0.0000) (34+0 votes)
43 (-6.5% / -3)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
52 (+6.1% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,402 (+0.0% / +6)
4.4085(+0.0000) (71+0 votes)
16,965 (+0.0% / +3)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
12,266 (-0.3% / -32)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
6,396 (+0.0% / +2)
4.8755(+0.0000) (257+0 votes)
230 (-0.4% / -1)
177 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
182 (+1.1% / +2)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
320 (-1.8% / -6)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
18,176 (+0.0% / +3)
2.4335(-0.0083) (173+1 votes)
8,803 (-0.7% / -59)
4.5691(+0.0000) (123+0 votes)
13,054 (+0.4% / +51)
3.2857(+0.0000) (42+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
245
Jewels HD
7,959 (+0.1% / +10)
3.8095(+0.0000) (105+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
38 (+2.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
55 (+10.0% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,795 (-0.9% / -74)
4.0(+0.0000) (55+0 votes)
5,932 (+0.3% / +19)
4.1085(+0.0000) (258+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
8,059 (-0.4% / -29)
4.3415(+0.0000) (41+0 votes)
210 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
919,505 (+0.1% / +854)
4.0238(+0.0000) (7,515+0 votes)
257
Canaltech
4,366 (-0.2% / -7)
4.8276(+0.0000) (58+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
122 (-0.8% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,886 (+1.0% / +76)
3.5789(+0.0000) (19+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
208 (+8.9% / +17)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
7,222 (+0.8% / +57)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,699 (-0.1% / -5)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
267
BibItNow!
5,224 (-2.7% / -144)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
3,361 (-0.2% / -7)
4.08(+0.0000) (150+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
90 (-1.1% / -1)
4,064 (+0.0% / +2)
4.3438(+0.0000) (32+0 votes)
4,024 (+0.2% / +7)
4.1071(+0.0000) (28+0 votes)
3,705 (+0.7% / +24)
4.6364(+0.0000) (33+0 votes)
2,976 (-0.2% / -5)
4.9167(+0.0000) (24+0 votes)
3,634 (+0.2% / +7)
4.1304(+0.0000) (23+0 votes)
3,682 (+0.4% / +14)
3.4237(+0.0000) (439+0 votes)
2,779 (-0.8% / -23)
4.2655(+0.0000) (113+0 votes)
90 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
308,584 (+0.2% / +700)
4.7836(+0.0000) (134+0 votes)
75 (-5.1% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,274 (-0.1% / -4)
3.6154(+0.0000) (52+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
284
2Bound
17 (+6.2% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
286
Wrapper
2,433 (+0.6% / +14)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
287
GoodGantt
3,047 (+0.2% / +6)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
77 (-2.5% / -2)
2,373 (+0.3% / +6)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
290
Tabmark
256 (+0.0% / +0)
3.8421(+0.0000) (19+0 votes)
1,625 (+0.3% / +5)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
62 (+5.1% / +3)
293
Glomium
75 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,907 (-1.3% / -26)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
295
Synonym
1,905 (+0.3% / +5)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
1,332 (+1.1% / +14)
4.92(+0.0000) (25+0 votes)
2,378 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
1,714 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,525 (+0.0% / +0)
4.2973(+0.0000) (37+0 votes)