extension ExtPose

Keyword: author

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,097 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (116+0 votes)
671 (-0.3% / -2)
881 (+0.0% / +0)
21 (+5.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
545 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
411,675 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (42,998+3 votes)
1,187 (-0.3% / -4)
4.0(+0.0000) (48+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
81,450 (+0.0% / +20)
4.7(+0.0000) (860+0 votes)
4,739 (-0.0% / -2)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
12
Nobias
1,068 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
13
KDSPY
8,325 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
285,078 (+0.1% / +315)
4.5(+0.0000) (144+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
610 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,438 (-0.3% / -21)
4.5(+0.0000) (77+0 votes)
126 (-2.3% / -3)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
4,951,326 (+0.3% / +16,330)
3.9(+0.0000) (5,156+3 votes)
111 (+3.7% / +4)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
400 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
327 (-0.3% / -1)
23
TruSign
17 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
6,480 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (82+0 votes)
852,027 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (57+0 votes)
468,204 (-0.2% / -1,033)
3.4(+0.0000) (925+0 votes)
1,103 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
200,605 (+0.8% / +1,513)
4.4(+0.0000) (418+0 votes)
789 (+41.7% / +232)
4.6(+0.0000) (20+3 votes)
842 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
971 (+0.5% / +5)
4.9(+0.0000) (371+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
90,491 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
415 (-0.7% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
35,398 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (266+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
918 (+0.4% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
38,513 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
26,343 (-0.1% / -16)
4.1(+0.0000) (95+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,606 (-0.1% / -16)
4.3(+0.0000) (54+0 votes)
397 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (94+0 votes)
14,406 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (42+0 votes)
65 (+3.2% / +2)
151 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
49
EditNet
4 (+0.0% / +0)
233 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,346 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
2,411 (+0.0% / +1)
4.9(+0.0000) (24+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
2,952 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,312 (+0.5% / +11)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
114 (-1.7% / -2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,601 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
1,658 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
107 (-2.7% / -3)
1,268 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
1,206 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
1,016 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
521 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (42+0 votes)
671 (-0.1% / -1)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
874 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
876 (+0.1% / +1)
2.8(+0.0000) (13+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
36 (+5.9% / +2)
671 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
450 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
18,698 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
456 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (15+0 votes)
80
Kurator
324 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
505 (+0.0% / +0)
445 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
54 (+3.8% / +2)
9,392 (-0.6% / -52)
4.0(+0.0000) (247+0 votes)
10,305 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
253 (-0.8% / -2)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
7,784 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
9,459 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (127+0 votes)
89
Annoup
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,017 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
21 (+0.0% / +0)
5,562 (+0.1% / +4)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
2,945 (+0.4% / +13)
3.8(+0.0000) (30+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
3,669 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (30+0 votes)
161 (+0.0% / +0)
23 (+0.0% / +0)
144 (-1.4% / -2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,261 (+0.2% / +2)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
102
PinDown
2,059 (+0.6% / +12)
3.0(+0.0000) (68+0 votes)
1,309 (-0.2% / -3)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
104
CYSCE
95 (+2.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
72 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
686 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (64+0 votes)
762 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
109
VKleaner
459 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (38+0 votes)
698 (+2.2% / +15)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
470 (-0.8% / -4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
490 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
394 (-3.2% / -13)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
290 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
552,139 (-0.1% / -684)
4.8(+0.0000) (93,430+1 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
199 (+1.5% / +3)
24 (+0.0% / +0)
15 (+7.1% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
228,431 (+0.1% / +208)
4.9(+0.0000) (17,164+9 votes)
127
DownAlbum
479,055 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3,340+1 votes)
371,612 (+0.3% / +1,062)
4.8(+0.0000) (570+3 votes)
21 (+0.0% / +0)
349,799 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (378+1 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
78 (-1.3% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
157,147 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3,487+0 votes)
183,766 (+0.0% / +17)
3.9(+0.0000) (609+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
129,705 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4,334+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
140
XML Tree
135,055 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (854+0 votes)
141
copper
86 (-2.3% / -2)
65 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
107,235 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (940+0 votes)
121,170 (-0.0% / -5)
4.0(+0.0000) (332+1 votes)
79 (+0.0% / +0)
80,062 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,901+1 votes)
56,680 (-0.0% / -8)
4.8(+0.0000) (894+1 votes)
54,941 (-0.1% / -76)
4.8(+0.0000) (948+0 votes)
120,803 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (122+1 votes)
41,588 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (966+0 votes)
71,292 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (412+0 votes)
109,919 (-0.1% / -87)
3.5(+0.0000) (470+0 votes)
47,059 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (1,384+0 votes)
46,389 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (506+0 votes)
44,375 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (575+5 votes)
156
PE3
11 (+0.0% / +0)
55,372 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (93+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
57,939 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (302+1 votes)
51 (+0.0% / +0)
50 (+0.0% / +0)
43 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
43,577 (-0.3% / -141)
4.6(+0.0000) (48+0 votes)
48,220 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
165
Moto Key
1,626 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (44+0 votes)
33,608 (+0.1% / +30)
4.6(+0.0000) (141+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
168
Refind
14,669 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (343+0 votes)
22,817 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (45+0 votes)
170
Downloads
33,710 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
171
BuzzSumo
29,314 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (25+0 votes)
25,827 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (56-1 votes)
11,907 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (374+0 votes)
21,235 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (57+0 votes)
175
PhotoShow
19,445 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (101+0 votes)
176
Citable
20,514 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (66+0 votes)
177
Apps
26,913 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
18,837 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (72+0 votes)
11,023 (-0.0% / -2)
4.9(+0.0000) (184+0 votes)
27,286 (-0.5% / -129)
2.9(+0.0000) (27+0 votes)
21,148 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (27+0 votes)
18,530 (-0.0% / -8)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
24,253 (-0.1% / -25)
3.6(+0.0000) (45+0 votes)
18,997 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
11,067 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (678+0 votes)
11,296 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (534+0 votes)
12,875 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
12,553 (+0.0% / +2)
4.1(+0.0000) (163+0 votes)
23,306 (+1.4% / +322)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
20,016 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (41+0 votes)
15,115 (-0.0% / -5)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
14,040 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (30+0 votes)
12,449 (-0.0% / -1)
3.9(+0.0000) (63+0 votes)
6,797 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (154+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
12,344 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (314+0 votes)
10,701 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
198
Sky map
13,608 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (27+0 votes)
5,202 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (192+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
8,753 (-0.1% / -11)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
10,788 (-0.4% / -44)
2.7(+0.0000) (17+0 votes)
6,881 (+0.9% / +63)
4.4(+0.0000) (71+0 votes)
7,284 (+0.2% / +15)
4.6(+0.0000) (36+0 votes)
205
EZProxy
7,041 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (43+0 votes)
206
Asana2Go
6,497 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
5,038 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (47+0 votes)
8,097 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
6,996 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
9,535 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (7+0 votes)
7,316 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
8,623 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
23 (+0.0% / +0)
7,802 (+0.0% / +1)
3.7(+0.0000) (35+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,775 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (56+0 votes)
4,317 (+0.5% / +20)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
7,617 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (9+0 votes)
5,929 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (154+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
6 (+0.0% / +0)
2,831 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (124+0 votes)
224
Dreditor
3,848 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
6,340 (-0.6% / -37)
3.5(+0.0000) (24+0 votes)
4,150 (-0.3% / -14)
4.3(+0.0000) (54+0 votes)
7,419 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (12+0 votes)
5,845 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (22+0 votes)
229
Quotidian
13 (+8.3% / +1)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
3,817 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (46+0 votes)
2,938 (+0.0% / +1)
4.7(+0.0000) (41+0 votes)
4,178 (+0.4% / +15)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
3,216 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
2,505 (-0.4% / -9)
4.7(+0.0000) (52+0 votes)
4,025 (+0.3% / +11)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
2,813 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
3,511 (-0.1% / -5)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
3,762 (+0.1% / +4)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
239
SCPper
2,632 (-0.2% / -4)
4.8(+0.0000) (35+0 votes)
2,631 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
2,284 (-0.5% / -12)
4.6(+0.0000) (414+0 votes)
5,574 (+0.0% / +0)
3,960 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
3,853 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,990 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
246
Re-newtab
1,793 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (60+0 votes)
2,828 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (22+0 votes)
248
Allfeed
16 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,907 (+1.1% / +33)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
4,336 (+0.0% / +0)
2,881 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
2,909 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
4,083 (+0.0% / +0)
2,635 (-0.3% / -7)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
2,822 (-0.2% / -7)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
256
Bookmarks
2,616 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
257
TabSpeech
2,767 (+0.1% / +3)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
259
RepoHatch
5 (+0.0% / +0)
15 (-6.2% / -1)
3,239 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,051 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
264
Playspeed
3,170 (-0.1% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
2,256 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
267
nGabe
1,567 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (85-1 votes)
2,751 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,918 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
2,150 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (26+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1,367 (+3.6% / +48)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
273
45to75
1,883 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,452 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (58+0 votes)
1,844 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
1,362 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (75+0 votes)
2,514 (-0.1% / -2)
2.5(+0.0000) (41+0 votes)
1,599 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
1,067 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (42+0 votes)
2,212 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
281
Tab Split
2,421 (+0.0% / +0)
1,752 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
1,033 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (37+0 votes)
1,479 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
1,278 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (31+0 votes)
1,731 (-0.2% / -4)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
1,344 (+0.5% / +7)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,562 (+0.8% / +12)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
289
TREND'IN
1,336 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,440 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
1,093 (-0.5% / -5)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
1,517 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,098 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (37+0 votes)
294
Backend
1,019 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
1,075 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,273 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
2,065 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (17+0 votes)
1,046 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
299
musery
1,016 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (28+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)