extension ExtPose

Keyword: author -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
9,268 (+0.0% / +0)
4.661(+0.0000) (59+0 votes)
8,772 (+0.0% / +0)
3.9231(+0.0000) (117+0 votes)
414 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
551 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,790 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,785 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
206 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,464 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
61,873 (+0.0% / +0)
3.753(-0.0174) (332+14 votes)
1,482 (+0.0% / +0)
4.96(+0.0000) (25+0 votes)
5,074 (+0.0% / +0)
4.5978(+0.0000) (92+0 votes)
12
Nobias
1,248 (+0.0% / +0)
4.7241(+0.0000) (29+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
1,347 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
251 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
4.83(-0.0017) (200-2 votes)
18
arxive
1,240 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,283 (+0.0% / +0)
3.9038(+0.0000) (52+0 votes)
109 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
38,366 (+0.0% / +0)
4.3529(+0.0000) (17+0 votes)
1,324 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
14,227 (+0.0% / +0)
4.8429(+0.0000) (70+0 votes)
773,806 (+0.0% / +0)
4.0485(+0.0085) (227+2 votes)
49,928 (+0.0% / +0)
4.4984(+0.0301) (305+21 votes)
3,158 (+0.0% / +0)
4.3684(+0.0000) (19+0 votes)
1,235 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,890 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
6,790 (+0.0% / +0)
4.5818(+0.0000) (55+0 votes)
5,485 (+0.0% / +0)
4.519(+0.0000) (79+0 votes)
66,844 (+0.0% / +0)
3.9167(+0.0000) (24+0 votes)
3,006,640 (+0.0% / +0)
4.6636(+0.0000) (217+0 votes)
1,045 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
34
Kurator
861 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
3,134 (+0.0% / +0)
4.4167(+0.0000) (12+0 votes)
703,924 (+0.0% / +0)
4.7989(+0.0000) (179+0 votes)
1,169 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
611,635 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (61+1 votes)
400,337 (+0.0% / +0)
4.431(+0.0000) (406+0 votes)
331,949 (+0.0% / +0)
3.688(+0.0268) (125+4 votes)
382 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
6,934 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,412 (+0.0% / +0)
4.1852(+0.0000) (81+0 votes)
514 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
68,217 (+0.0% / +0)
4.4867(+0.0000) (226+0 votes)
47,867 (+0.0% / +0)
4.7091(+0.0000) (55+0 votes)
71,086 (+0.0% / +0)
4.0962(+0.0000) (52+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
390 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
33,858 (+0.0% / +0)
3.8544(+0.0000) (103+0 votes)
26,911 (+0.0% / +0)
4.6939(+0.0000) (49+0 votes)
26,837 (+0.0% / +0)
4.1351(+0.0000) (111+0 votes)
736 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
21,942 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (63+0 votes)
2,246,076 (+0.0% / +0)
2.2891(-0.0102) (128+1 votes)
13,740 (+0.0% / +0)
4.0769(+0.0000) (403+0 votes)
342 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
12,296 (+0.0% / +0)
4.7083(+0.0000) (24+0 votes)
1,831 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,094 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5,525 (+0.0% / +0)
3.8846(+0.0000) (26+0 votes)
170 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
64
AK Spy
607 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,315 (+0.0% / +0)
4.0588(+0.0000) (17+0 votes)
2,677 (+0.0% / +0)
4.7059(+0.0000) (17+0 votes)
2,822 (+0.0% / +0)
4.475(+0.0000) (40+0 votes)
3,349 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
4,157 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
954 (+0.0% / +0)
4.1364(+0.0000) (44+0 votes)
1,977 (+0.0% / +0)
4.8261(+0.0000) (23+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
422 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,575 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
288 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,188 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22,546 (+0.0% / +0)
4.283(+0.0000) (53+0 votes)
271 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,120 (+0.0% / +0)
4.7308(+0.0000) (26+0 votes)
1,252 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,206 (+0.0% / +0)
2.75(+0.0000) (8+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
969 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
923 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
531 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
908 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
681,918 (+0.0% / +0)
4.7249(+0.0001) (12,454+1 votes)
501 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
377 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
330,952 (+0.0% / +0)
4.8378(-0.0001) (6,394+1 votes)
46 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
715,755 (+0.0% / +0)
4.039(+0.0000) (589+0 votes)
470 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
372 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
100
FavText
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,866 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
389,339 (+0.0% / +0)
4.3463(-0.0040) (589+1 votes)
263 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
187,882 (+0.0% / +0)
4.5939(+0.0007) (618+1 votes)
2 (+0.0% / +0)
211 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
196 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
196 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
189 (+0.0% / +0)
142 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
117
CYSCE
122 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
118
blurrit
97 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
28,100 (+0.0% / +0)
4.1984(+0.0000) (126+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25,301 (+0.0% / +0)
3.8659(+0.0000) (82+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
124
BibItNow!
19,443 (+0.0% / +0)
4.5938(+0.0000) (32+0 votes)
485 (+0.0% / +0)
78 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,591 (+0.0% / +0)
4.8095(+0.0000) (21+0 votes)
128
AEMFixes
8 (+0.0% / +0)
7,081 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (126+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
188 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,699 (+0.0% / +0)
4.5625(+0.0000) (16+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
135
WebextLLM
38 (+0.0% / +0)
4,206 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
5,391 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
138
Save CSS
2,667 (+0.0% / +0)
3.8621(+0.0000) (29+0 votes)
2,591 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
1,595,389 (+0.0% / +0)
4.703(-0.0006) (4,286+2 votes)
3,216 (+0.0% / +0)
3.2222(+0.0000) (9+0 votes)
2,701 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
1,827 (+0.0% / +0)
4.4615(+0.0000) (26+0 votes)
1,853 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,774,803 (+0.0% / +0)
4.68(+0.0000) (300+0 votes)
1,409,663 (+0.0% / +0)
4.6394(-0.0029) (563+1 votes)
1,577,833 (+0.0% / +0)
4.8126(+0.0000) (427+0 votes)
1,133,481 (+0.0% / +0)
4.8529(+0.0011) (1,965+15 votes)
979 (+0.0% / +0)
4.6842(+0.0000) (38+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,241 (+0.0% / +0)
4.0769(+0.0000) (26+0 votes)
1,663 (+0.0% / +0)
3.4167(+0.0000) (12+0 votes)
1,016 (+0.0% / +0)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
970 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
848 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
156
DownAlbum
377,431 (+0.0% / +0)
3.793(-0.0008) (3,643+1 votes)
9 (+0.0% / +0)
574,516 (+0.0% / +0)
3.2686(+0.0000) (1,035+0 votes)
212,857 (+0.0% / +0)
4.8239(+0.0004) (460+1 votes)
330,748 (+0.0% / +0)
4.0303(+0.0000) (660+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
309,253 (+0.0% / +0)
4.5947(+0.0000) (264+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
206,262 (+0.0% / +0)
3.9069(+0.0000) (612+0 votes)
244,928 (+0.0% / +0)
4.0677(-0.0060) (192+2 votes)
166
musicMate
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
129,178 (+0.0% / +0)
4.2968(+0.0000) (3,386+0 votes)
168
XML Tree
139,931 (+0.0% / +0)
4.0307(+0.0000) (554+0 votes)
169
VKleaner
370 (+0.0% / +0)
4.4872(+0.0000) (39+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
516 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
59,394 (+0.0% / +0)
4.6941(+0.0005) (1,690+3 votes)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
112,683 (+0.0% / +0)
3.997(+0.0000) (338+0 votes)
544 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
178
Illiad
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
101,781 (+0.0% / +0)
3.8459(+0.0000) (292+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
121,623 (+0.0% / +0)
3.9254(+0.0000) (67+0 votes)
71,458 (+0.0% / +0)
4.2191(+0.0000) (502+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
97,216 (+0.0% / +0)
3.1955(-0.0036) (220-1 votes)
55,142 (+0.0% / +0)
3.7908(+0.0000) (545+0 votes)
65,379 (+0.0% / +0)
3.7688(+0.0000) (173+0 votes)
91,715 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
41,004 (+0.0% / +0)
3.9187(+0.0000) (923+0 votes)
36,040 (+0.0% / +0)
4.8627(+0.0009) (153+1 votes)
55,311 (+0.0% / +0)
4.2169(+0.0000) (83+0 votes)
62,018 (+0.0% / +0)
4.2927(-0.0150) (41+2 votes)
47,007 (+0.0% / +0)
4.4375(+0.0120) (48+1 votes)
55,248 (+0.0% / +0)
4.4483(+0.0000) (58+0 votes)
263 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
195
PE3
10 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
197
Pluma
10 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,034 (+0.0% / +0)
4.6689(-0.0000) (453+3 votes)
47,250 (+0.0% / +0)
3.2695(-0.0032) (256+3 votes)
15,322 (+0.0% / +0)
4.7534(+0.0000) (438+0 votes)
26,204 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (35+0 votes)
202
Sourcer
172 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
25,789 (+0.0% / +0)
4.5647(+0.0000) (85+0 votes)
151 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
205
Citable
24,939 (+0.0% / +0)
4.0128(+0.0000) (78+0 votes)
36,423 (+0.0% / +0)
3.3846(+0.0000) (39+0 votes)
27,389 (+0.0% / +0)
3.5682(+0.0000) (44+0 votes)
24,727 (+0.0% / +0)
4.1714(+0.0000) (70+0 votes)
22,219 (+0.0% / +0)
4.8962(+0.0006) (1,253+7 votes)
20,752 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (32+0 votes)
17,421 (+0.0% / +0)
4.4872(+0.0000) (390+0 votes)
212
Refind
10,857 (+0.0% / +0)
4.9093(+0.0000) (364+0 votes)
213
Sky map
27,837 (+0.0% / +0)
3.3429(+0.0000) (35+0 votes)
14,260 (+0.0% / +0)
4.8281(-0.0026) (64-1 votes)
22,563 (+0.0% / +0)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
19,730 (+0.0% / +0)
4.3667(+0.0000) (30+0 votes)
16,947 (+0.0% / +0)
3.9744(+0.0000) (78+0 votes)
16,256 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (21+0 votes)
24,110 (+0.0% / +0)
3.6087(+0.0000) (46+0 votes)
18,415 (+0.0% / +0)
4.2609(-0.1028) (46+2 votes)
24,487 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (27+0 votes)
12,389 (+0.0% / +0)
4.5708(+0.0000) (445+0 votes)
136 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
17,687 (+0.0% / +0)
3.9474(+0.0000) (19+0 votes)
9,842 (+0.0% / +0)
4.6818(+0.0000) (66+0 votes)
19,612 (+0.0% / +0)
3.5789(+0.0000) (19+0 votes)
13,584 (+0.0% / +0)
4.0652(+0.0000) (46+0 votes)
12,587 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (66+0 votes)
12,358 (+0.0% / +0)
4.6396(+0.0033) (111+1 votes)
9,814 (+0.0% / +0)
4.8125(+0.0000) (48+0 votes)
14,770 (+0.0% / +0)
2.7117(-0.0061) (281+1 votes)
13,135 (+0.0% / +0)
4.1935(+0.0000) (31+0 votes)
10,160 (+0.0% / +0)
3.9481(+0.0000) (154+0 votes)
6,889 (+0.0% / +0)
4.9045(+0.0000) (157+0 votes)
235
12ft Free
12,471 (+0.0% / +0)
4.2353(+0.0000) (34+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,983 (+0.0% / +0)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
15,016 (+0.0% / +0)
2.9412(+0.0000) (17+0 votes)
6,984 (+0.0% / +0)
4.1331(+0.0000) (526+0 votes)
240
Poemer
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
130 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,103 (+0.0% / +0)
3.7805(+0.0000) (41+0 votes)
15,239 (+0.0% / +0)
2.8182(+0.0000) (11+0 votes)
8,412 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (34+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
5,846 (+0.0% / +0)
4.7429(+0.0000) (35+0 votes)
9,282 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
8,192 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (16+0 votes)
8,100 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
5,754 (+0.0% / +0)
4.72(+0.0000) (25+0 votes)
7,044 (+0.0% / +0)
4.6562(+0.0000) (32+0 votes)
9,809 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,791 (+0.0% / +0)
4.7396(+0.0055) (96+2 votes)
7,614 (+0.0% / +0)
4.0714(+0.0000) (14+0 votes)
6,285 (+0.0% / +0)
4.0556(+0.0363) (54+2 votes)
5,082 (+0.0% / +0)
4.4631(+0.0000) (149+0 votes)
6,276 (+0.0% / +0)
4.2353(+0.0478) (34+2 votes)
4,185 (+0.0% / +0)
4.6462(+0.0000) (65+0 votes)
4,668 (+0.0% / +0)
4.8417(+0.0027) (120+2 votes)
7,114 (+0.0% / +0)
4.1538(+0.0000) (13+0 votes)
5,402 (+0.0% / +0)
4.3091(+0.0000) (55+0 votes)
7,945 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,899 (+0.0% / +0)
4.8696(+0.0000) (46+0 votes)
265
Re-newtab
3,293 (+0.0% / +0)
4.8081(+0.0000) (99+0 votes)
6,802 (+0.0% / +0)
3.3571(+0.0000) (56+0 votes)
4,607 (+0.0% / +0)
4.8409(-0.0893) (44+1 votes)
6,328 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
5,455 (+0.0% / +0)
4.0385(+0.0000) (26+0 votes)
5,117 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (33+0 votes)
6,885 (+0.0% / +0)
2.7059(+0.0000) (17+0 votes)
272
Linkalyze
5,244 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4,274 (+0.0% / +0)
4.1077(+0.0000) (65+0 votes)
5,744 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (22+0 votes)
4,452 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,851 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (45+0 votes)
5,522 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
3,955 (+0.0% / +0)
4.1786(+0.0000) (28+0 votes)
2,467 (+0.0% / +0)
4.8689(+0.0000) (61+0 votes)
280
Dreditor
2,891 (+0.0% / +0)
4.8667(+0.0000) (30+0 votes)
4,853 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,565 (+0.0% / +0)
4.1389(+0.0000) (36+0 votes)
283
SCPper
2,649 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (40+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,768 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
4,626 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
287
TabSpeech
3,670 (+0.0% / +0)
4.3684(+0.0000) (19+0 votes)
4,772 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (9+0 votes)
3,761 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
3,356 (+0.0% / +0)
3.875(+0.0000) (24+0 votes)
665 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
4.0833(+0.0000) (12+0 votes)
1,543 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
144 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,600 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (60+0 votes)
296
CCFrank
15,943 (+0.0% / +0)
4.3548(+0.0000) (31+0 votes)