extension ExtPose

Keyword: author -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
8,923 (+0.6% / +53)
4.0(+0.0000) (117+0 votes)
433 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
626 (+0.2% / +1)
974 (+0.4% / +4)
19 (-5.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
238 (-1.2% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
7
Nobias
813 (+0.5% / +4)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
775 (+0.8% / +6)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
13,092 (+0.4% / +53)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
101 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
306,616 (+0.2% / +545)
4.6(+0.0000) (43,203+1 votes)
1,125 (+0.5% / +6)
3.9(+0.0000) (51+0 votes)
8,001 (+0.2% / +17)
4.3(+0.0000) (35+1 votes)
115 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
489,632 (+0.3% / +1,681)
4.7(+0.0000) (12,295+0 votes)
16
KDSPY
14,797 (+0.5% / +70)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
119,113 (+1.5% / +1,787)
4.7(+0.0000) (175+4 votes)
458 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
404,000 (+0.5% / +1,928)
4.4(+0.0000) (163+0 votes)
39,805 (-0.0% / -15)
4.0(+0.0000) (116+1 votes)
1,176 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
622 (+0.6% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,092 (+0.6% / +7)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
151 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,011 (+0.1% / +6)
4.5(+0.0000) (80+0 votes)
135 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
28
TruSign
14 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
5,639 (+0.5% / +27)
4.2(+0.0000) (82+0 votes)
1,107,754 (+0.7% / +8,060)
3.6(+0.0000) (59+0 votes)
1,343 (-0.3% / -4)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
466,072 (+0.4% / +1,710)
3.4(+0.0000) (941+0 votes)
1,179 (+2.9% / +33)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
183 (+1.7% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
150,554 (+0.7% / +1,019)
4.4(+0.0000) (418+0 votes)
963 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (377+0 votes)
903 (+0.1% / +1)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
105,155 (+0.2% / +200)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
60,851 (+0.5% / +287)
4.1(+0.0000) (38+0 votes)
412 (+2.0% / +8)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
32,604 (+0.6% / +188)
4.6(+0.0000) (125+1 votes)
946 (-0.5% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27,824 (+0.3% / +95)
4.0(+0.0000) (97+0 votes)
89 (+2.3% / +2)
3 (+0.0% / +0)
18,362 (+0.6% / +116)
4.7(+0.0000) (45+0 votes)
58 (-3.3% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
22,046 (+0.9% / +204)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
18,885 (+0.2% / +41)
4.2(+0.0000) (53+0 votes)
348 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (94+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
11,603 (+0.4% / +47)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
182 (+0.6% / +1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
55
AK Spy
409 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
215 (+0.0% / +0)
45 (+4.7% / +2)
8,870 (+0.2% / +18)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
236 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
182 (-0.5% / -1)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
97 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,836 (+0.1% / +4)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
4,105 (+0.2% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
3,223 (+0.2% / +5)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
2,357 (+0.5% / +11)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,841 (-0.1% / -2)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
120 (+0.8% / +1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,232 (+0.5% / +11)
2.4(+0.0000) (7+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
91 (+2.2% / +2)
87 (-1.1% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
835 (+1.1% / +9)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
848 (+0.5% / +4)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
809 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (7+0 votes)
920 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (14+0 votes)
726 (+1.1% / +8)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
829 (+0.2% / +2)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
380 (-1.8% / -7)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
442 (-0.5% / -2)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
408 (+0.2% / +1)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
437 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
465 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
668 (+0.6% / +4)
24,394 (+0.4% / +95)
3.6(+0.0000) (25+0 votes)
16,454 (-0.2% / -35)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
587 (-1.3% / -8)
91
Kurator
318 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
291 (+0.7% / +2)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
7,993 (+0.3% / +27)
3.7(+0.0000) (126+0 votes)
9,784 (+0.2% / +22)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
274 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
97
PinDown
8,611 (+0.2% / +13)
3.3(+0.0000) (109+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
26 (+0.0% / +0)
5,898 (+0.2% / +11)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
233 (+1.3% / +3)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
102
EditNet
2 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
183 (-0.5% / -1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
106
Save CSS
2,722 (+0.7% / +20)
3.8(+0.0000) (30+0 votes)
3,164 (+0.8% / +24)
3.2(+0.0000) (30+0 votes)
171 (+5.6% / +9)
121 (-1.6% / -2)
110
CYSCE
96 (-3.0% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,108 (+0.1% / +1)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
108 (-2.7% / -3)
1,663 (+0.5% / +8)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
1,138 (+1.0% / +11)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
1,832 (+1.6% / +29)
65 (-3.0% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
117
Annoup
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
918 (+1.5% / +14)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
532 (+0.4% / +2)
4.1(+0.0000) (64+0 votes)
510 (+1.8% / +9)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
624 (+1.0% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
489 (+1.5% / +7)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
124
VKleaner
398 (-0.7% / -3)
4.6(+0.0000) (38+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
46 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
29 (-6.5% / -2)
200 (+3.1% / +6)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
142 (+2.9% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
115 (+1.8% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
135
DownAlbum
421,504 (+0.2% / +865)
3.9(+0.0000) (3,540+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20 (+17.6% / +3)
19 (+5.6% / +1)
224,170 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,015+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
82 (+3.8% / +3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
159,587 (+0.4% / +637)
4.9(+0.0000) (220+1 votes)
151,413 (+0.2% / +305)
4.3(+0.0000) (3,509+0 votes)
180,386 (+0.3% / +510)
3.9(+0.0000) (613+0 votes)
145,288 (+0.2% / +319)
4.5(+0.0000) (914+2 votes)
85 (+2.4% / +2)
148
XML Tree
126,509 (+0.6% / +743)
4.1(+0.0000) (857+0 votes)
84 (-1.2% / -1)
401,167 (-25.7% / -138,454)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
114,867 (+0.3% / +396)
4.0(+0.0000) (336+0 votes)
71,232 (+0.1% / +97)
4.3(+0.0000) (2,898+0 votes)
47,921 (+0.2% / +103)
4.7(+0.0000) (1,191+2 votes)
10 (+0.0% / +0)
87 (+3.6% / +3)
81,137 (+0.6% / +497)
4.9(+0.0000) (92+0 votes)
116,392 (+0.3% / +400)
3.5(+0.0000) (474+0 votes)
158
Playspeed
565,364 (-5.5% / -33,038)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
69 (+3.0% / +2)
68,382 (+0.1% / +77)
4.3(+0.0000) (114+0 votes)
41,048 (-0.1% / -24)
4.1(+0.0000) (1,386+0 votes)
43,827 (+0.3% / +145)
3.8(+0.0000) (520+0 votes)
163
PE3
11 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
49,653 (+1.7% / +829)
4.5(+0.0000) (54+0 votes)
40,151 (+0.9% / +362)
4.8(+0.0000) (123+2 votes)
48,225 (+0.6% / +278)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
40,694 (+0.5% / +188)
4.0(+0.0000) (82+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
29,652 (+0.4% / +114)
4.6(+0.0000) (150+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
42 (+5.0% / +2)
175
Refind
12,503 (+0.3% / +41)
4.9(+0.0000) (362+0 votes)
11,787 (+0.3% / +30)
4.8(+0.0000) (408+0 votes)
177
Moto Key
1,042 (+0.8% / +8)
4.1(+0.0000) (44+0 votes)
178
BuzzSumo
25,688 (+0.3% / +77)
3.9(+0.0000) (24+0 votes)
14,321 (-0.0% / -6)
4.9(+0.0000) (97+0 votes)
23,516 (+0.5% / +125)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
18,857 (+0.3% / +48)
4.2(+0.0000) (62+0 votes)
14,980 (+1.5% / +219)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
17,761 (+0.5% / +83)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
11,308 (+0.2% / +20)
4.5(+0.0000) (682+0 votes)
23,313 (+0.8% / +181)
3.3(+0.0000) (27+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
14,918 (+0.4% / +56)
4.0(+0.0000) (74+0 votes)
22,066 (+1.0% / +219)
3.7(+0.0000) (44+0 votes)
11,391 (+0.1% / +8)
4.1(+0.0000) (392+0 votes)
19,202 (+0.2% / +39)
3.6(+0.0000) (47+0 votes)
14,948 (+0.1% / +9)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
11,941 (+0.6% / +66)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
10,809 (+0.5% / +50)
4.0(+0.0000) (162+0 votes)
8,519 (-0.1% / -6)
4.1(+0.0000) (534+0 votes)
16,610 (+0.4% / +67)
3.2(+0.0000) (75+0 votes)
13,245 (+0.1% / +14)
4.5(+0.0000) (31+0 votes)
197
Citable
11,532 (+0.4% / +49)
4.1(+0.0000) (71+0 votes)
11,424 (+0.3% / +29)
3.8(+0.0000) (64+0 votes)
199
Quotidian
20 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
6,747 (+0.7% / +44)
4.9(+0.0000) (152+0 votes)
11,932 (+0.0% / +4)
4.1(+0.0000) (40+0 votes)
13,317 (+0.1% / +13)
2.9(+0.0000) (320+0 votes)
234,390 (+2.7% / +6,157)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
12,948 (+0.7% / +93)
3.0(+0.0000) (13+0 votes)
205
Sky map
15,229 (+0.4% / +63)
3.3(+0.0000) (29+0 votes)
15,194 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
15,107 (-0.2% / -35)
2.5(+0.0000) (37+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
209
Asana2Go
7,751 (+0.3% / +23)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
11,904 (+0.4% / +44)
3.5(+0.0000) (24+0 votes)
7,806 (+0.3% / +23)
4.6(+0.0000) (35+0 votes)
10,476 (+1.3% / +138)
5,553 (+0.4% / +21)
4.6(+0.0000) (424+0 votes)
11,602 (+0.6% / +66)
2.9(+0.0000) (9+0 votes)
7,139 (+0.3% / +23)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
216
EZProxy
6,666 (+0.4% / +26)
4.4(+0.0000) (43+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
4,429 (+0.7% / +30)
4.9(+0.0000) (48+0 votes)
7,554 (+0.6% / +43)
3.2(+0.0000) (66+0 votes)
6,369 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
5,986 (+0.2% / +10)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
9,665 (+0.8% / +73)
2.7(+0.0000) (17+0 votes)
4,630 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
16 (-11.1% / -2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,024 (+0.4% / +27)
3.5(+0.0000) (35+0 votes)
4,197 (+0.6% / +26)
4.8(+0.0000) (28+0 votes)
5,209 (+0.3% / +15)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
8,444 (+0.2% / +20)
2.4(+0.0000) (12+0 votes)
5,179 (+0.6% / +32)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
7,130 (+0.3% / +24)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
2,675 (-0.2% / -5)
4.8(+0.0000) (124+0 votes)
5,211 (+0.5% / +25)
3.2(+0.0000) (137+0 votes)
5,967 (+0.3% / +19)
3.5(+0.0000) (24+0 votes)
4,085 (-0.3% / -11)
4.3(+0.0000) (51+0 votes)
5,449 (+0.9% / +51)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
237
Dreditor
3,199 (+0.4% / +12)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
238
RecipEase
19 (+11.8% / +2)
16 (+0.0% / +0)
3,736 (+0.2% / +9)
4.3(+0.0000) (54+0 votes)
6,158 (+1.2% / +72)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
5,629 (+0.4% / +25)
3.1(+0.0000) (14+0 votes)
4,028 (+0.1% / +3)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
244
Re-newtab
2,309 (+0.1% / +2)
4.9(+0.0000) (72+0 votes)
3,304 (+1.2% / +40)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
7,962 (+1.7% / +135)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
3,324 (+0.4% / +12)
4.3(+0.0000) (34+0 votes)
248
SCPper
2,441 (+0.6% / +15)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
2,585 (+0.2% / +6)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
3,304 (+0.9% / +30)
4.1(+0.0000) (29+0 votes)
2,513 (-0.1% / -3)
4.9(+0.0000) (27+0 votes)
3,482 (+0.5% / +17)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
3,070 (+0.3% / +8)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
2,334 (+0.4% / +10)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
255
TREND'IN
2,761 (+1.2% / +34)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,508 (+0.5% / +12)
4.6(+0.0000) (61+0 votes)
3,916 (+1.1% / +41)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,421 (+0.4% / +9)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
3,438 (+0.1% / +2)
3.1(+0.0000) (15+0 votes)
261
TabSpeech
2,894 (+1.4% / +40)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
2,643 (+0.8% / +22)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
2,650 (+0.6% / +17)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
264
RepoHatch
3 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
20 (+5.3% / +1)
2,857 (+0.0% / +1)
3.4(+0.0000) (30+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
2,305 (-0.1% / -3)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
2,153 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
3,912 (+0.2% / +7)
1.7(+0.0000) (16+0 votes)
2,677 (+0.2% / +5)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,070 (+0.4% / +8)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
275
Lavender
1,557 (+0.7% / +11)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
1,459 (+0.1% / +2)
4.5(+0.0000) (62+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
278
45to75
1,808 (+0.2% / +4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,399 (-0.5% / -11)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,094 (+0.4% / +4)
4.8(+0.0000) (42+0 votes)
1,585 (+0.1% / +2)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
1,254 (+0.2% / +3)
4.2(+0.0000) (76+0 votes)
1,821 (+0.8% / +14)
3.0(+0.0000) (26+0 votes)
2,319 (+0.3% / +7)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,194 (-0.3% / -4)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
1,385 (-0.7% / -10)
4.5(+0.0000) (32+0 votes)
1,577 (-0.8% / -13)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
2,635 (-1.0% / -26)
3.1(+0.0000) (18+0 votes)
289
Tab Split
2,281 (+0.5% / +12)
1,302 (-1.1% / -14)
4.3(+0.0000) (28+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
1,739 (+1.8% / +30)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
945 (-0.1% / -1)
4.8(+0.0000) (38+0 votes)
1,898 (+1.4% / +26)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,484 (-0.3% / -4)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
2,359 (+1.1% / +26)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,054 (-0.5% / -5)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
1,148 (+1.4% / +16)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
299
EZCite
1,105 (+0.9% / +10)
3.8(+0.0000) (21+0 votes)
300
iNewTab
19 (+5.6% / +1)