extension ExtPose

Keyword: author

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,581 (+0.5% / +50)
4.0877(+0.0000) (114+0 votes)
679 (-2.0% / -14)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
275 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
25,001 (+0.2% / +61)
4.6692(-0.0126) (133+1 votes)
683 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16 (-11.1% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
111 (+0.9% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,589 (-0.4% / -20)
4.525(+0.0000) (120+0 votes)
332,485 (-0.1% / -207)
4.5971(+0.0000) (39,617+15 votes)
1,126 (+0.4% / +4)
3.92(+0.0000) (50+0 votes)
115 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12
Nobias
1,236 (-0.2% / -2)
4.8529(+0.0000) (34+0 votes)
13
KDSPY
4,965 (+0.4% / +19)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
62,158 (+0.8% / +466)
4.6952(+0.0006) (525+1 votes)
235,048 (+0.4% / +824)
4.5571(+0.0000) (140+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
569 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,057 (+0.7% / +43)
4.5132(+0.0000) (76+0 votes)
129 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,230 (-0.5% / -17)
4.3882(+0.0000) (85+0 votes)
8,620 (-0.0% / -4)
4.2143(+0.0000) (84+0 votes)
30 (-14.3% / -5)
24 (+0.0% / +0)
690,047 (+0.3% / +2,221)
3.5424(+0.0000) (59+0 votes)
430,552 (+0.2% / +802)
3.4784(+0.0000) (903+0 votes)
183,131 (+0.0% / +27)
4.3586(+0.0000) (396+0 votes)
966 (-0.2% / -2)
4.9241(+0.0000) (369+0 votes)
804 (-1.6% / -13)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
530 (+0.8% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
116 (+0.9% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
66 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
24,721 (+0.4% / +108)
4.0968(+0.0000) (93+0 votes)
441 (-1.3% / -6)
4.3191(+0.0000) (94+0 votes)
20,106 (+0.1% / +24)
4.2(+0.0000) (55+0 votes)
11,449 (+0.1% / +17)
4.7949(+0.0000) (39+0 votes)
163 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,427 (+1.0% / +54)
4.7561(+0.0000) (82+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
117 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,463 (-0.0% / -2)
2.4286(+0.0000) (7+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
242 (-1.6% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
67 (-4.3% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
11 (+0.0% / +0)
2,060 (+0.0% / +1)
4.6667(+0.0000) (36+0 votes)
2,266 (+1.0% / +23)
4.8636(+0.0000) (22+0 votes)
2,121 (-0.6% / -12)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
1,346 (-0.7% / -9)
4.8889(+0.0000) (18+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
1,746 (+0.1% / +1)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
21 (+16.7% / +3)
1,284 (+0.9% / +11)
3.9333(+0.0000) (15+0 votes)
808 (+0.9% / +7)
4.9268(+0.0000) (41+0 votes)
1,594 (-0.5% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
87 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
61 (+1.7% / +1)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
87 (-1.1% / -1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
994 (-0.3% / -3)
4.0(+0.0000) (19+0 votes)
1,163 (-1.0% / -12)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,266 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
957 (-0.2% / -2)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
804 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
737 (-0.1% / -1)
2.7857(+0.0000) (14+0 votes)
27,582 (+0.2% / +54)
3.572(+0.0000) (243+0 votes)
368 (-1.6% / -6)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
361 (-0.8% / -3)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
449 (+1.4% / +6)
3.5333(+0.0000) (15+0 votes)
10,365 (-0.4% / -41)
3.9837(+0.0000) (246+0 votes)
73
Kurator
289 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
12,317 (+0.3% / +37)
4.25(+0.0000) (16+0 votes)
386 (+0.5% / +2)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
24 (+9.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,121 (+0.3% / +26)
3.6457(+0.0000) (127+0 votes)
5,673 (+0.4% / +21)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
159 (-0.6% / -1)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
4,062 (+0.0% / +1)
3.1667(+0.0000) (30+0 votes)
3,066 (+0.2% / +6)
3.7667(+0.0000) (30+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
132 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
85
PinDown
2,569 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (59+0 votes)
1,413 (-0.8% / -11)
4.6842(+0.0000) (38+0 votes)
1,884 (+0.5% / +10)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
133 (+1.5% / +2)
119 (-1.7% / -2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,407 (-0.4% / -6)
4.0769(+0.0000) (26+0 votes)
86 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
738 (-0.8% / -6)
4.125(+0.0000) (64+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
1,277 (-0.2% / -2)
2.5714(+0.0000) (7+0 votes)
671 (+0.8% / +5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
13 (-13.3% / -2)
487 (-2.0% / -10)
4.5526(+0.0000) (38+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
463 (+0.2% / +1)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
352 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
3,108,419 (-0.1% / -1,804)
4.7008(+0.0000) (34,593+1 votes)
4,621,892 (+0.2% / +7,443)
3.9368(+0.0000) (5,051+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
572,960 (+0.0% / +122)
4.8437(-0.0000) (93,488-1 votes)
22 (-4.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
181 (+1.1% / +2)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
138 (+1.5% / +2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
24 (+9.1% / +2)
210,844 (-0.4% / -778)
4.8938(+0.0001) (14,687+17 votes)
18 (-5.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
89 (-2.2% / -2)
3.913(+0.0000) (23+0 votes)
261,275 (-0.1% / -288)
4.3997(-0.0005) (13,959+2 votes)
371,671 (-0.7% / -2,690)
4.6325(+0.0003) (1,181+1 votes)
249,154 (+0.0% / +21)
4.9903(+0.0000) (310+0 votes)
15 (-11.8% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
119,131 (-0.1% / -126)
4.6842(+0.0000) (4,345+0 votes)
419,342 (+0.4% / +1,547)
4.4394(+0.0000) (66+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
167,935 (-0.1% / -106)
4.3147(+0.0000) (3,480+0 votes)
375,319 (+0.0% / +91)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
132,884 (-0.2% / -230)
3.8038(+0.0000) (4,221+0 votes)
172,494 (-0.0% / -11)
3.8387(+0.0000) (595+0 votes)
126
XML Tree
139,000 (+0.2% / +212)
4.1313(+0.0000) (853+0 votes)
127
copper
87 (-1.1% / -1)
11 (+10.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
83,590 (+0.1% / +102)
4.2887(+0.0000) (2,899+0 votes)
110,530 (-0.4% / -396)
3.997(+0.0000) (331+0 votes)
56,529 (+0.2% / +134)
4.7822(+0.0000) (909+0 votes)
63,467 (+0.3% / +204)
4.2669(+0.0000) (9,315+0 votes)
68,477 (-0.2% / -166)
4.336(+0.0000) (3,348+0 votes)
83,518 (-0.1% / -89)
4.2411(+0.0000) (419+0 votes)
79,719 (+0.1% / +101)
4.529(+0.0000) (397+0 votes)
56,963 (+0.6% / +343)
4.7251(+0.0000) (171+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
105,122 (+0.2% / +178)
3.4946(+0.0000) (461+0 votes)
50 (+4.2% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
49,779 (+0.1% / +57)
4.0652(+0.0000) (1,395+0 votes)
60,056 (-0.6% / -349)
4.429(+0.0000) (338+0 votes)
94,111 (+0.0% / +20)
3.4962(+0.0000) (260+0 votes)
44,865 (+0.1% / +62)
3.796(+0.0000) (1,044+0 votes)
50,013 (+0.4% / +178)
3.8554(+0.0000) (498+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
27,450 (+0.1% / +18)
4.7836(+0.0006) (730+2 votes)
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11 (+22.2% / +2)
4 (+0.0% / +0)
45,028 (-1.0% / -454)
3.8155(+0.0000) (168+0 votes)
152
Moto Key
1,892 (-1.5% / -29)
4.2857(+0.0000) (42+0 votes)
51,463 (+0.1% / +65)
4.2667(+0.0000) (15+0 votes)
36,861 (+0.2% / +73)
4.5441(+0.0000) (136+0 votes)
155
PE3
10 (+0.0% / +0)
32,424 (-1.3% / -434)
4.408(+0.0000) (125+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
28,552 (+0.5% / +135)
4.0784(+0.0000) (153+0 votes)
32,160 (+0.1% / +17)
4.5556(+0.0000) (45+0 votes)
160
Citable
25,508 (+0.1% / +28)
4.1429(+0.0000) (63+0 votes)
24,366 (+0.2% / +58)
3.9589(+0.0000) (73+0 votes)
28,420 (+0.1% / +21)
4.5556(+0.0000) (18+0 votes)
163
Refind
11,718 (+0.3% / +40)
4.9132(+0.0000) (311+0 votes)
164
Quotidian
23 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
165
BuzzSumo
24,154 (+0.2% / +51)
4.25(+0.0000) (24+0 votes)
21,295 (-0.4% / -96)
3.6889(+0.0000) (45+0 votes)
167
PokePaper
31 (-3.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,467 (+0.4% / +35)
4.8354(-0.0005) (322-1 votes)
13,469 (+0.1% / +8)
4.1375(+0.0000) (531+0 votes)
170
Downloads
20,802 (+0.3% / +68)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
14,259 (+0.3% / +36)
4.1049(+0.0000) (162+0 votes)
9,657 (+0.1% / +5)
4.9268(+0.0000) (164+0 votes)
11,087 (+1.1% / +118)
4.5059(+0.0000) (682+0 votes)
17,186 (+0.1% / +13)
3.8824(+0.0000) (34+0 votes)
16,979 (+0.6% / +95)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
18,827 (-0.1% / -19)
3.1473(+0.0000) (319+0 votes)
16,581 (-0.3% / -53)
4.4(+0.0000) (30+0 votes)
14,921 (+0.4% / +53)
3.878(+0.0000) (41+0 votes)
13,048 (+0.4% / +53)
3.8889(+0.0000) (63+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
13,018 (-0.2% / -29)
4.25(+0.0000) (32+0 votes)
6,946 (+0.4% / +29)
4.8889(+0.0000) (153+0 votes)
10,052 (+0.7% / +68)
4.8621(+0.0000) (29+0 votes)
184
Apps
18,146 (+0.9% / +165)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
11,132 (+0.9% / +102)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
16,566 (+0.5% / +81)
3.6364(+0.0000) (11+0 votes)
12,642 (+0.4% / +51)
4.15(+0.0000) (20+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
189
NGN
7 (+0.0% / +0)
8,076 (+0.2% / +13)
3.7736(+0.0000) (106+0 votes)
9,446 (+0.4% / +36)
2.8442(+0.0000) (308+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,967 (-0.1% / -4)
4.1667(+0.0000) (30+0 votes)
194
Sky map
10,055 (-0.3% / -29)
3.25(+0.0000) (24+0 votes)
5,230 (+0.4% / +23)
4.8667(+0.0000) (45+0 votes)
196
EZProxy
6,769 (+1.0% / +64)
4.3721(+0.0000) (43+0 votes)
7,555 (+0.2% / +14)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
5,565 (-0.4% / -21)
4.5912(+0.0030) (137+1 votes)
11,431 (+1.0% / +117)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
200
EditNet
1 (+0.0% / +0)
21 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,673 (+0.8% / +72)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
6,374 (+0.4% / +24)
4.2174(+0.0000) (23+0 votes)
6,585 (-0.2% / -15)
3.4481(+0.0000) (154+0 votes)
5,601 (+0.9% / +51)
3.9(-0.0474) (20+1 votes)
6,380 (+0.5% / +30)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
207
Dreditor
4,146 (+0.1% / +5)
4.8519(+0.0000) (27+0 votes)
5,906 (+0.3% / +19)
4.2308(+0.0000) (13+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
4,931 (+0.7% / +32)
4.6111(+0.0000) (36+0 votes)
4,093 (+0.6% / +25)
4.9167(+0.0000) (24+0 votes)
213
Asana2Go
4,395 (+0.6% / +28)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
2,705 (-0.6% / -15)
4.8095(+0.0000) (126+0 votes)
7,825 (-0.4% / -29)
2.6(+0.0000) (15+0 votes)
4,270 (+0.5% / +20)
4.2963(+0.0000) (54+0 votes)
5,233 (+0.3% / +14)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
2,864 (+0.4% / +11)
4.5864(+0.0000) (411+0 votes)
2,338 (+0.3% / +6)
4.9655(+0.0000) (116+0 votes)
2,940 (-0.3% / -10)
4.675(+0.0000) (40+0 votes)
5,058 (-1.7% / -85)
3.093(+0.0000) (43+0 votes)
5,696 (+0.8% / +45)
2.7143(+0.0000) (7+0 votes)
2,975 (-0.4% / -11)
4.9286(+0.0000) (28+0 votes)
4,955 (+0.1% / +3)
3.625(+0.0000) (24+0 votes)
1,899 (+0.6% / +11)
4.9924(+0.0000) (132+0 votes)
3,334 (-0.1% / -3)
4.3125(+0.0000) (32+0 votes)
227
PhotoShow
2,877 (+1.5% / +42)
4.4103(-0.0053) (78+1 votes)
3,634 (+0.9% / +31)
3.7857(+0.0000) (14+0 votes)
5,290 (+0.0% / +0)
2.4444(+0.0000) (9+0 votes)
2,142 (+0.2% / +5)
4.8511(+0.0000) (47+0 votes)
231
SCPper
2,254 (-0.4% / -9)
4.6857(+0.0000) (35+0 votes)
232
PixivKit
3,381 (-0.8% / -27)
3.6333(+0.0000) (90+0 votes)
3,073 (+0.1% / +3)
3.9412(+0.0000) (17+0 votes)
2,977 (+0.7% / +21)
4.2632(+0.0000) (19+0 votes)
2,934 (-0.1% / -2)
3.8333(+0.0000) (18+0 votes)
236
Allfeed
16 (-5.9% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,378 (+0.3% / +11)
3.1364(+0.0000) (22+0 votes)
2,399 (-0.2% / -4)
4.5(+0.0000) (40+0 votes)
2,473 (+0.1% / +3)
4.12(+0.0000) (25+0 votes)
240
RepoHatch
5 (+0.0% / +0)
241
nGabe
1,952 (-0.8% / -16)
3.7303(+0.0000) (89+0 votes)
2,907 (+0.3% / +10)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,941 (+0.4% / +7)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
2,946 (+1.4% / +42)
3.4286(-0.2381) (7+1 votes)
245
Bookmarks
2,219 (+0.1% / +2)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
15 (-11.8% / -2)
15 (+0.0% / +0)
2,648 (+0.2% / +4)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,514 (+0.4% / +11)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,355 (-0.5% / -11)
2.9615(+0.0000) (26+0 votes)
251
45to75
2,056 (+1.3% / +27)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,461 (-0.2% / -3)
4.2027(+0.0000) (74+0 votes)
1,225 (+0.2% / +2)
4.8056(+0.0000) (36+0 votes)
1,874 (-0.4% / -8)
3.6667(+0.0000) (12+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
1,777 (+0.6% / +10)
4.3571(+0.0000) (14+0 votes)
2,446 (+0.4% / +9)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,515 (-0.1% / -2)
3.9(+0.0000) (30+0 votes)
1,033 (+0.9% / +9)
4.825(+0.0000) (40+0 votes)
2,080 (-0.2% / -5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
262
SaltyBet+
1,345 (+0.8% / +11)
4.1081(+0.0000) (37+0 votes)
263
Re-newtab
958 (+2.4% / +22)
4.9362(+0.0000) (47+0 votes)
66,220 (+0.0% / +9)
2.875(+0.0000) (24+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,537 (+0.5% / +8)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
1,181 (-0.4% / -5)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,687 (-0.7% / -12)
3.25(+0.0000) (12+0 votes)
269
Backend
1,077 (+0.9% / +10)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
1,048 (+0.4% / +4)
4.5088(+0.0000) (57+0 votes)
1,248 (+0.0% / +0)
3.8824(+0.0000) (17+0 votes)
900 (-0.4% / -4)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
42,743 (+0.5% / +198)
3.6095(+0.0000) (105+0 votes)
1,065 (+1.8% / +19)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
276
TabSpeech
1,202 (+1.8% / +21)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
921 (-0.2% / -2)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
1,139 (+0.2% / +2)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,544 (+0.0% / +0)
799 (-1.1% / -9)
4.6081(+0.0000) (74+0 votes)
1,092 (-0.5% / -5)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
834 (+0.7% / +6)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
1,315 (+0.6% / +8)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,135 (-1.1% / -13)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
286
Emoty
1,151 (+0.0% / +0)
3.6364(+0.0000) (11+0 votes)
1,164 (+0.2% / +2)
2.8889(+0.0000) (9+0 votes)
1,040 (-0.4% / -4)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
873 (-1.5% / -13)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
954 (-0.3% / -3)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
1,342 (-2.1% / -29)
2.4286(+0.0000) (35+0 votes)
884 (-0.3% / -3)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
1,061 (+0.6% / +6)
3.3333(+0.0000) (18+0 votes)
799 (+0.0% / +0)
4.2105(+0.0000) (19+0 votes)
1,207 (+0.8% / +9)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
807 (-0.7% / -6)
4.3077(+0.0000) (13+0 votes)
706 (-0.1% / -1)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
605 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
758 (+0.1% / +1)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)