extension ExtPose

Keyword: test -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
97,643 (+2.6% / +2,474)
4.5(+0.0000) (410+7 votes)
128,335 (+2.1% / +2,602)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
50,896 (-0.1% / -39)
3.8(+0.0000) (479+0 votes)
176,147 (-0.9% / -1,616)
4.2(+0.0000) (173+0 votes)
52,990 (+3.2% / +1,627)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
35,125 (-0.9% / -315)
3.9(+0.0000) (18+0 votes)
56,406 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (501+0 votes)
537,318 (+0.1% / +330)
4.7(+0.0000) (16,012-3 votes)
29,878 (-0.1% / -37)
4.5(-0.3000) (10+1 votes)
21,100 (-0.3% / -64)
3.9(+0.0000) (168+0 votes)
16,152 (+0.0% / +1)
4.8(+0.0000) (46+0 votes)
12
Test IE
31,092 (-0.5% / -160)
1.8(+0.0000) (341+0 votes)
216,013 (+0.1% / +323)
4.5(+0.0000) (1,047+0 votes)
24,416 (-0.0% / -8)
3.3(+0.0000) (46+0 votes)
671,558 (+2.3% / +15,149)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
8,301 (-0.5% / -42)
4.9(+0.0000) (100+0 votes)
8,717 (+0.1% / +9)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
5,453 (+0.2% / +11)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
306,786 (+19.3% / +49,596)
5.0(+0.0000) (167+20 votes)
143,491 (-0.5% / -747)
4.2(+0.0000) (247+0 votes)
6,168 (+0.3% / +17)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
14,298 (-0.4% / -60)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
3,605 (+0.2% / +7)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
11,554 (+0.6% / +66)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
2,728 (+13.0% / +313)
5.0(+0.0000) (3-1 votes)
11,435 (+0.4% / +48)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
637,924 (+0.2% / +1,341)
4.7(+0.0000) (440+6 votes)
1,722 (+19.3% / +278)
8,687 (+3.1% / +262)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
85,576 (-0.4% / -322)
4.5(+0.0000) (25+0 votes)
1,668 (-0.1% / -1)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
13,109 (+7.3% / +892)
4.8(+0.0000) (19+3 votes)
147,152 (-0.3% / -474)
4.4(+0.0000) (147+0 votes)
977 (+3.2% / +30)
666 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (141+0 votes)
31,575 (+0.1% / +24)
3.5(+0.0000) (25+0 votes)
1,176,262 (+0.5% / +5,423)
2.7(+0.0000) (473+0 votes)
599 (-1.0% / -6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
673 (-1.6% / -11)
20,147 (-0.2% / -47)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
16,344 (+1.8% / +286)
2,340 (-0.5% / -11)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
59,176 (-1.9% / -1,134)
4.7(+0.0000) (39+0 votes)
558 (-0.7% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,459 (-1.2% / -30)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
389 (-1.3% / -5)
3,164 (-0.3% / -9)
3.4(+0.0000) (34+0 votes)
336 (-1.8% / -6)
298,436 (-0.2% / -618)
4.1(+0.0000) (96+0 votes)
214 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
489 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
743 (+1.2% / +9)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
16,855 (+0.3% / +46)
3.2(+0.0000) (43+0 votes)
987 (+0.9% / +9)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
4,586 (+0.8% / +38)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
239 (-2.4% / -6)
214 (+0.9% / +2)
10,873 (+0.3% / +32)
3.6(+0.0000) (27+0 votes)
39,711 (+2.1% / +802)
4.2(+0.0000) (58+0 votes)
42,323 (-0.4% / -180)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
156 (-3.7% / -6)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
126,806 (-0.7% / -867)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
6,540 (-0.1% / -8)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
425 (-0.5% / -2)
2,482 (+0.1% / +3)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
516,296 (+0.2% / +1,189)
4.8(+0.0000) (1,120+4 votes)
147 (+0.0% / +0)
462 (-3.3% / -16)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
203 (+0.0% / +0)
192 (+3.2% / +6)
1,970 (+0.4% / +8)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
507 (-0.8% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
384,576 (+0.0% / +168)
4.7(+0.0000) (221+0 votes)
123 (+0.0% / +0)
2,715 (+0.4% / +11)
5.0(+0.0000) (5-1 votes)
443 (-2.2% / -10)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
7,009 (+0.1% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
806 (+1.6% / +13)
18,969 (+0.2% / +35)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
911 (+6.1% / +52)
88 (-2.2% / -2)
3,878 (+0.7% / +27)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
521,290 (-0.1% / -678)
4.1(+0.0000) (133+0 votes)
149,768 (-0.6% / -860)
2.8(+0.0000) (90+0 votes)
28,756 (-0.3% / -85)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
194 (-2.0% / -4)
93,266 (+0.2% / +157)
4.2(+0.0000) (261+0 votes)
385 (-1.3% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
75 (+8.7% / +6)
386 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
626 (+0.2% / +1)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
2,337 (+0.8% / +18)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
1,625 (-0.4% / -6)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
5,864 (-0.3% / -20)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
238 (-1.7% / -4)
68,530 (-24.1% / -21,724)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
988 (-1.0% / -10)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
49,735 (+10.7% / +4,799)
4.7(+0.0000) (68+0 votes)
567 (-0.7% / -4)
56,271 (+1.8% / +1,019)
4.0(-0.1000) (66+1 votes)
44 (+2.3% / +1)
5,902 (+0.0% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,616 (+1.0% / +73)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
45,057 (-0.1% / -43)
4.6(+0.0000) (42+0 votes)
4,581 (+0.4% / +16)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
209 (+2.5% / +5)
39 (+14.7% / +5)
400 (+0.5% / +2)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
125,231 (-0.2% / -299)
3.9(+0.0000) (203+0 votes)
110
CPS Test
4,012 (-3.8% / -160)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
3,120 (-1.5% / -49)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
7,924 (+0.0% / +3)
4.9(+0.0000) (147+0 votes)
28,484 (+81.4% / +12,779)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
92 (-1.1% / -1)
3,492 (+0.6% / +22)
4.6(+0.0000) (8+1 votes)
2,652 (-0.7% / -19)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
25 (-10.7% / -3)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
13,867 (-0.0% / -6)
3.1(+0.0000) (70+0 votes)
61 (+13.0% / +7)
531 (-1.1% / -6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
7,041 (-0.3% / -18)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
122
LT Debug
1,650 (+1.1% / +18)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
10,581 (+3.9% / +397)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
121 (+2.5% / +3)
632 (+0.2% / +1)
21,655 (-0.0% / -9)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
502 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,846 (-0.6% / -12)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
129
EmuFlash
373,637 (+4.0% / +14,500)
25 (+4.2% / +1)
80 (-2.4% / -2)
126,649 (+0.3% / +358)
4.4(+0.0000) (118+0 votes)
5,568 (+716.4% / +4,886)
5.0(+0.0000) (43+0 votes)
44 (-13.7% / -7)
23,528 (+0.2% / +36)
4.1(+0.0000) (29+0 votes)
149 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
137
VCAT
123 (-4.7% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
95,808 (+0.2% / +150)
4.7(+0.0000) (258+0 votes)
139
GTP
212 (+2.4% / +5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
88 (-1.1% / -1)
355 (+1.1% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
81,880 (+0.2% / +180)
4.9(+0.0000) (884+1 votes)
8,278 (+0.8% / +63)
3.3(+0.0000) (36+0 votes)
1,266 (+0.5% / +6)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,788 (-0.5% / -9)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
5,505 (-1.3% / -73)
4.4(+0.0000) (52+0 votes)
422 (+2.7% / +11)
33 (-8.3% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
115 (+6.5% / +7)
85,160 (-1.8% / -1,533)
2.3(+0.0000) (7+0 votes)
254 (-2.7% / -7)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
4,167 (+2.1% / +85)
4.0(-0.4000) (8+1 votes)
192 (-3.0% / -6)
28,650 (-0.3% / -89)
4.2(+0.0000) (114+0 votes)
231 (+0.0% / +0)
16,796 (-0.7% / -113)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
509 (+1.0% / +5)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
52 (-1.9% / -1)
58 (+5.5% / +3)
451 (-0.9% / -4)
9,904 (+0.8% / +81)
4.7(+0.1000) (55+1 votes)
199 (+0.0% / +0)
517 (-1.7% / -9)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
315 (+4.0% / +12)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
166
Mereos
458 (+4.1% / +18)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
42 (+10.5% / +4)
12,079 (+0.5% / +64)
4.9(+0.0000) (67+0 votes)
1,190 (+0.8% / +10)
143 (+1.4% / +2)
6,430 (-0.4% / -27)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
379 (+1.6% / +6)
1,658 (+0.8% / +13)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,096 (-1.5% / -17)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
3,704 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
894 (-1.0% / -9)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
301 (-0.3% / -1)
180
MiaProva
1,710 (-0.9% / -15)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
82 (+2.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
1,395 (+0.0% / +0)
187 (+2.2% / +4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
6,531 (+2.1% / +132)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
249 (+0.0% / +0)
1,978 (+0.5% / +10)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
612 (+0.2% / +1)
1.3(+0.0000) (6+0 votes)
5,539 (-0.3% / -18)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
262 (+1.9% / +5)
182 (+4.6% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,173 (-1.0% / -12)
27,050 (+0.1% / +38)
4.7(+0.0000) (51+0 votes)
5,106 (-0.2% / -8)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
195
UXtweak
686 (-2.0% / -14)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
139 (-2.8% / -4)
166,016 (+0.5% / +836)
4.3(+0.0000) (118+1 votes)
198
Flashback
269,992 (+6.8% / +17,232)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
199
GoTestPro
42 (+5.0% / +2)
3,863 (-0.7% / -28)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
129 (+5.7% / +7)
890 (-1.4% / -13)
1.8(+0.0000) (13+0 votes)
880 (+1.4% / +12)
581 (-1.4% / -8)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
113 (+4.6% / +5)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
769 (+1.2% / +9)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,881 (+0.2% / +3)
3.0(+0.0000) (19+0 votes)
208
QTMHack
4,037 (-0.4% / -18)
3.1(+0.0000) (21+0 votes)
516 (-1.3% / -7)
4.9(+0.0000) (47+0 votes)
13,216 (-0.5% / -70)
4.9(+0.0000) (55+0 votes)
4,446 (+0.0% / +1)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
44 (-8.3% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
98 (+2.1% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
6,299 (+0.4% / +23)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
57 (+5.6% / +3)
2,530 (-0.2% / -4)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
603 (+0.8% / +5)
206 (-4.2% / -9)
1,654 (-1.4% / -24)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
4,263 (+3.7% / +152)
3.3(+0.0000) (17+0 votes)
34,184 (+1.0% / +345)
4.9(+0.0000) (197-1 votes)
111,344 (+0.3% / +311)
1.6(+0.0000) (38+0 votes)
224
Test Spy
59 (-4.8% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
51,262 (+0.4% / +226)
4.2(+0.0000) (79+0 votes)
2,243 (-0.3% / -7)
3.0(+0.0000) (18+0 votes)
227
FigPii
160 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11,263 (-0.1% / -7)
3.9(+0.0000) (28+0 votes)
229
RobusTest
85 (+1.2% / +1)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
271 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
438 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (39+0 votes)
137 (+4.6% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
47 (+2.2% / +1)
14,921 (+0.2% / +34)
1.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,307 (+0.7% / +9)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
759 (+1.2% / +9)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
74 (-2.6% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,300 (-0.7% / -17)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
26,896 (-0.8% / -226)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
26,033 (-1.2% / -321)
4.6(+0.0000) (119+0 votes)
3,604 (+0.7% / +26)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
30,318 (+0.3% / +86)
2.8(+0.0000) (664+0 votes)
161 (+2.5% / +4)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
1,694 (+0.3% / +5)
30 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
44,029 (+105.8% / +22,630)
65 (+1.6% / +1)
12 (+0.0% / +0)
22,566 (+1.0% / +218)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
20,006 (+0.5% / +91)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
18,286 (-0.1% / -24)
4.3(+0.0000) (68+0 votes)
71 (+2.9% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,252 (+0.3% / +4)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
33 (-2.9% / -1)
897 (-0.7% / -6)
126 (+3.3% / +4)
1,269 (+1.8% / +23)
872 (-0.6% / -5)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
2,355 (-0.3% / -8)
3.0 (2 votes)
30 (+7.1% / +2)
746,557 (+7.2% / +50,171)
4.8(+0.0000) (185+11 votes)
265
retire.js
21,379 (+0.3% / +65)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
10,973 (+0.2% / +22)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
50 (+4.2% / +2)
268
Headlamp
179 (-1.6% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
26,662 (+0.4% / +99)
1.9(+0.0000) (63+0 votes)
271
GTM Sonar
14,496 (-0.5% / -67)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
20,001 (+0.0% / +3)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
11,916 (+0.6% / +73)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
924 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
275
Dakka
143 (-3.4% / -5)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
188 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
191 (+2.7% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,441 (-0.1% / -9)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
4,736 (+0.4% / +19)
884 (+1.1% / +10)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
282
Tool EOP
9,465 (-5.5% / -550)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
15 (+15.4% / +2)
958 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
28,558 (-1.3% / -376)
3.3(+0.0000) (58+0 votes)
3,815 (-0.0% / -1)
330 (+2.5% / +8)
8,015 (-0.3% / -28)
4.4(+0.0000) (68+0 votes)
312 (-4.3% / -14)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,614 (-2.0% / -72)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
266 (+2.7% / +7)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)