extension ExtPose

Keyword: single day -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (275,652+159 votes)
2,776,226 (-0.1% / -3,063)
4.8(+0.0000) (80,785-1 votes)
2,316,929 (+0.1% / +1,288)
4.4(+0.0000) (11,166-1 votes)
1,393,007 (+0.0% / +244)
4.3(+0.0000) (219+0 votes)
809,756 (-0.2% / -2,001)
4.7(+0.0000) (18,523+0 votes)
737,927 (+2.0% / +14,706)
4.7(+0.0000) (9,424-1 votes)
692,883 (-0.0% / -29)
4.2(+0.0000) (2,347+0 votes)
681,301 (+0.1% / +374)
4.7(+0.0000) (7,435+5 votes)
672,212 (+2.2% / +14,609)
4.5(+0.0000) (703+20 votes)
577,922 (+0.5% / +2,854)
4.2(+0.0000) (398+2 votes)
547,190 (+0.1% / +587)
4.8(+0.0000) (4,910+8 votes)
539,945 (+2.8% / +14,954)
4.5(+0.0000) (429+18 votes)
494,236 (-0.0% / -2)
4.3(+0.0000) (66+0 votes)
476,487 (+3.1% / +14,175)
4.4(+0.0000) (376+0 votes)
393,216 (+0.5% / +1,931)
4.6(+0.0000) (913+4 votes)
387,606 (+6.3% / +23,085)
4.4(+0.0000) (711+17 votes)
378,193 (+3.8% / +13,985)
4.8(+0.0000) (206+0 votes)
362,719 (-0.1% / -274)
4.6(+0.0000) (269+0 votes)
351,078 (+0.0% / +59)
4.4(+0.0000) (3,372+3 votes)
346,658 (+2.8% / +9,284)
4.5(+0.0000) (284+0 votes)
344,016 (+7.8% / +24,824)
4.8(+0.0000) (320+27 votes)
342,071 (+0.2% / +536)
4.7(+0.0000) (1,555+3 votes)
337,644 (+0.0% / +37)
4.7(+0.0000) (2,764+8 votes)
311,465 (-0.1% / -215)
4.6(+0.0000) (126+0 votes)
308,594 (+0.0% / +64)
308,129 (-0.0% / -14)
307,870 (+0.0% / +53)
289,398 (+0.5% / +1,410)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
283,122 (+0.4% / +1,169)
4.9(+0.0000) (28+1 votes)
273,909 (+1.7% / +4,520)
4.7(+0.0000) (353+1 votes)
272,534 (+0.0% / +73)
4.9(+0.0000) (227+0 votes)
244,371 (+1.8% / +4,392)
4.3(+0.0000) (218+1 votes)
238,601 (+0.1% / +316)
2.4(+0.0000) (723+0 votes)
220,700 (+4.1% / +8,593)
4.6(+0.0000) (191+0 votes)
219,606 (+4.2% / +8,788)
4.7(+0.0000) (270+0 votes)
215,608 (+4.2% / +8,639)
4.7(+0.0000) (271+0 votes)
188,621 (+0.1% / +206)
4.4(+0.0000) (155+3 votes)
182,160 (-0.0% / -1)
4.5(+0.0000) (432+0 votes)
177,474 (+4.8% / +8,106)
4.8(+0.0000) (84+3 votes)
156,503 (+0.2% / +304)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
146,805 (-0.0% / -6)
4.1(+0.0000) (558+0 votes)
145,897 (+0.0% / +27)
4.7(+0.0000) (162+0 votes)
142,721 (-0.0% / -57)
4.5(+0.0000) (4,163+0 votes)
142,573 (+0.8% / +1,168)
4.8(+0.0000) (53+0 votes)
139,249 (+1.2% / +1,666)
4.8(+0.0000) (710+1 votes)
116,923 (-0.1% / -121)
4.6(+0.0000) (528+0 votes)
115,739 (+0.4% / +477)
4.5(+0.0000) (86+0 votes)
93,618 (+0.1% / +60)
4.0(+0.0000) (160+0 votes)
84,621 (-0.3% / -266)
4.7(+0.0000) (568+0 votes)
78,627 (+0.2% / +125)
4.1(+0.0000) (56+0 votes)
73,856 (-0.0% / -13)
4.9(+0.0000) (571+0 votes)
68,661 (-0.1% / -98)
4.4(+0.0000) (9,727+1 votes)
68,596 (-0.0% / -6)
4.7(+0.0000) (700+0 votes)
67,988 (-0.6% / -385)
4.0(+0.0000) (480+0 votes)
66,889 (-0.1% / -62)
4.9(+0.0000) (184+0 votes)
63,424 (-0.0% / -17)
4.8(+0.0000) (4,276+4 votes)
63,405 (+0.1% / +41)
4.5(+0.0000) (378+0 votes)
63,112 (+0.0% / +31)
4.5(+0.0000) (139+0 votes)
62,708 (+0.2% / +127)
3.6(+0.0000) (69+0 votes)
58,772 (-2.2% / -1,308)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
55,008 (+0.2% / +97)
4.0(+0.0000) (44+1 votes)
54,633 (+0.0% / +22)
4.9(+0.0000) (612+0 votes)
54,488 (+0.7% / +405)
4.5(+0.0000) (413+0 votes)
64
ASIFY
52,222 (+0.3% / +160)
4.0(+0.0000) (107+0 votes)
50,923 (-0.0% / -9)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
50,583 (-0.2% / -112)
3.6(+0.0000) (159-1 votes)
50,480 (+1.3% / +640)
4.8(+0.0000) (2,049+4 votes)
45,332 (-0.3% / -153)
3.6(+0.0000) (218+0 votes)
44,173 (-0.5% / -208)
4.9(+0.0000) (1,177+0 votes)
43,685 (+0.1% / +46)
4.0(+0.0000) (160+0 votes)
38,411 (+0.4% / +159)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
37,638 (+0.1% / +45)
3.8(+0.0000) (28+0 votes)
36,593 (-0.1% / -29)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
33,356 (-0.1% / -19)
3.4(+0.0000) (57+0 votes)
32,987 (+0.1% / +39)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
31,022 (-0.1% / -45)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
30,850 (-0.2% / -65)
4.7(+0.0000) (108+0 votes)
29,867 (-0.1% / -39)
4.7(+0.0000) (247+0 votes)
27,776 (-0.8% / -235)
2.1(+0.0000) (28+0 votes)
26,977 (-0.4% / -105)
4.4(+0.0000) (340+0 votes)
26,275 (-0.1% / -24)
4.4(+0.0000) (142+0 votes)
25,511 (+0.8% / +204)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
25,349 (-0.1% / -17)
3.7(+0.0000) (74+0 votes)
24,207 (+0.2% / +49)
5.0(+0.0000) (94+0 votes)
23,003 (-0.1% / -31)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
21,946 (+0.9% / +203)
4.9(+0.0000) (203+0 votes)
19,352 (+0.1% / +10)
4.1(+0.0000) (37+0 votes)
19,003 (+0.3% / +58)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
18,531 (+0.3% / +53)
4.2(+0.0000) (52+0 votes)
18,140 (-0.0% / -5)
4.5(+0.0000) (110+0 votes)
17,595 (+0.3% / +52)
4.3(+0.0000) (65+0 votes)
17,168 (+5.0% / +820)
4.1(+0.0000) (25+0 votes)
16,841 (+0.8% / +140)
4.9(+0.0000) (334+1 votes)
16,804 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (246+0 votes)
15,882 (-0.4% / -58)
3.6(+0.0000) (39+0 votes)
96
Utime
15,829 (-0.3% / -41)
4.6(+0.0000) (79+0 votes)
14,852 (+0.1% / +12)
2.1(+0.0000) (33+0 votes)
13,815 (-0.1% / -7)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
13,810 (-0.9% / -119)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
100
Weatherly
13,786 (-0.2% / -25)
4.2(+0.0000) (61+0 votes)
13,585 (+0.7% / +99)
4.7(+0.0000) (36+0 votes)
13,237 (-0.3% / -36)
4.4(+0.0000) (70+0 votes)
12,851 (+0.4% / +53)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
12,808 (+0.1% / +15)
4.0(+0.0000) (53+0 votes)
12,416 (+0.2% / +27)
4.8(+0.0000) (144+0 votes)
12,326 (+1.2% / +144)
4.9(+0.0000) (1,990+2 votes)
10,938 (+0.5% / +55)
4.0(+0.0000) (93+0 votes)
9,671 (-0.4% / -36)
4.9(+0.0000) (435+0 votes)
109
News Tab
9,506 (+0.0% / +1)
4.7(+0.0000) (411+0 votes)
9,132 (+0.4% / +36)
4.4(+0.0000) (60+0 votes)
9,033 (+0.2% / +19)
4.4(+0.0000) (41+0 votes)
112
Wordle
9,003 (+0.1% / +6)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
8,943 (+0.2% / +22)
4.6(+0.0000) (82+0 votes)
8,642 (+0.3% / +27)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
8,510 (+1.8% / +148)
4.8(+0.0000) (68+1 votes)
8,343 (+0.6% / +51)
8,324 (+1.0% / +81)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
8,074 (+0.6% / +50)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,761 (+0.4% / +32)
4.7(+0.0000) (153+0 votes)
7,709 (-0.0% / -3)
4.9(+0.0000) (114+0 votes)
7,618 (+0.1% / +8)
4.8(+0.0000) (105+0 votes)
6,791 (-0.2% / -15)
3.3(+0.0000) (52+0 votes)
6,689 (+0.0% / +3)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
6,527 (-0.4% / -27)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
125
Freezetab
6,216 (+0.0% / +1)
3.8(+0.0000) (49+0 votes)
5,734 (-0.2% / -14)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
5,573 (-0.4% / -25)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
128
WordUp
5,470 (-0.0% / -1)
3.8(+0.0000) (43+0 votes)
5,379 (-0.4% / -22)
4.4(+0.0000) (51+0 votes)
5,335 (+0.4% / +22)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,233 (-0.2% / -12)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
5,106 (-0.5% / -28)
4.4(+0.0000) (77+0 votes)
5,069 (-0.2% / -8)
4.3(+0.0000) (34+0 votes)
4,905 (+0.5% / +23)
5.0(+0.0000) (139+0 votes)
4,903 (+0.9% / +43)
3.8(+0.0000) (35+0 votes)
4,884 (-0.1% / -7)
2.9(+0.0000) (45+0 votes)
4,872 (-0.5% / -26)
4.0(+0.0000) (19+0 votes)
4,853 (-0.2% / -12)
3.7(+0.0000) (90+0 votes)
4,721 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (40+0 votes)
4,609 (+0.1% / +6)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
4,527 (-0.6% / -29)
4.1(+0.0000) (70+0 votes)
4,405 (+0.6% / +27)
4,361 (+1.1% / +48)
4.1(+0.0000) (33+0 votes)
4,359 (-0.1% / -5)
4.7(-0.1000) (15-1 votes)
4,344 (-0.6% / -27)
4.7(+0.0000) (113+0 votes)
146
Lingofy
4,294 (-0.0% / -2)
3.1(+0.0000) (18+0 votes)
4,284 (+0.7% / +30)
148
Quetext
4,032 (-0.5% / -20)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
3,893 (-0.4% / -17)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,845 (+0.1% / +2)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
3,841 (-0.1% / -4)
3.7(+0.0000) (46+0 votes)
152
Skeema
3,764 (-0.5% / -19)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
3,629 (+0.3% / +12)
4.4(+0.0000) (36+0 votes)
3,580 (+0.1% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,477 (+0.3% / +9)
3.9(+0.0000) (27+0 votes)
3,353 (+0.6% / +21)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,272 (+0.6% / +19)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
3,161 (-0.1% / -3)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
159
tabby
3,154 (-0.3% / -8)
4.6(+0.0000) (35+0 votes)
160
Edgar
3,145 (-0.2% / -5)
3.9(+0.0000) (33+0 votes)
3,136 (+0.6% / +19)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
3,055 (+0.7% / +22)
3.3(+0.0000) (18+0 votes)
2,870 (+0.7% / +21)
2,858 (-1.9% / -55)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
2,763 (+0.4% / +12)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
2,738 (+0.6% / +17)
4.4(+0.0000) (26+0 votes)
2,702 (+13.5% / +321)
2,604 (-0.3% / -8)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
2,556 (+0.1% / +3)
3.6(+0.0000) (37+0 votes)
2,479 (+0.5% / +12)
2.4(+0.0000) (23+0 votes)
2,433 (-0.1% / -2)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
2,368 (-0.7% / -17)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,342 (+2.9% / +66)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
2,158 (+0.3% / +6)
4.2(+0.0000) (12+0 votes)
2,126 (-0.3% / -6)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
176
ValeVPN
2,083 (+2.6% / +52)
5.0(+0.5000) (6+0 votes)
1,918 (-0.7% / -13)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
1,813 (+1.1% / +20)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,707 (+1.6% / +27)
1,695 (-0.4% / -6)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,679 (+0.2% / +3)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
1,676 (+0.4% / +6)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,641 (+0.4% / +6)
5.0(+0.0000) (84+0 votes)
1,505 (-1.2% / -19)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,426 (+0.6% / +8)
4.4(+0.0000) (52+0 votes)
1,371 (+0.4% / +5)
4.8(+0.0000) (24+1 votes)
1,190 (-0.3% / -3)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
1,120 (-0.1% / -1)
3.8(+0.0000) (29+0 votes)
1,103 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
1,089 (+0.3% / +3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,085 (-0.5% / -6)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,084 (-0.9% / -10)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,048 (-0.3% / -3)
3.0(+0.0000) (23+0 votes)
971 (-0.5% / -5)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
962 (+1.1% / +10)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
918 (+0.4% / +4)
4.9(+0.0000) (706+0 votes)
868 (-1.9% / -17)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
835 (+1.5% / +12)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
199
VIT Go
829 (-1.0% / -8)
4.1(+0.0000) (24+0 votes)
828 (-1.2% / -10)
4.7(+0.0000) (47+0 votes)
822 (-1.3% / -11)
4.9(+0.0000) (74+0 votes)
798 (-0.6% / -5)
715 (-0.7% / -5)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
204
Trolley
700 (+10.9% / +69)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
205
wa office
675 (+0.6% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
648 (-0.8% / -5)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
639 (-0.2% / -1)
208
AutoCogs
628 (+0.0% / +0)
614 (-3.6% / -23)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
599 (+0.7% / +4)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
579 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
561 (+0.7% / +4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
556 (-0.5% / -3)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
519 (+1.4% / +7)
4.1(+0.0000) (61+0 votes)
494 (-1.0% / -5)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
469 (-1.1% / -5)
458 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
449 (+0.2% / +1)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
435 (-0.9% / -4)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
421 (+0.2% / +1)
419 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
416 (-0.5% / -2)
223
Ostrich
395 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
375 (-1.8% / -7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
225
mCoffee
367 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
363 (-0.8% / -3)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
345 (-1.7% / -6)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
228
Tabson
343 (+0.9% / +3)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
332 (-1.5% / -5)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
318 (+1.9% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
231
Bionic
296 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
287 (-0.3% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
282 (+2.9% / +8)
234
Dev Tabs
265 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
265 (-1.1% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
236
Platstack
262 (+1.9% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
250 (+2.0% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
241 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
233 (+1.3% / +3)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
231 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
225 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (5+1 votes)
222 (-0.4% / -1)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
243
Quotes
205 (-2.8% / -6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
192 (+0.5% / +1)
187 (-1.6% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
246
Safeheron
180 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
247
Games Day
172 (-5.0% / -9)
166 (-2.9% / -5)
163 (-0.6% / -1)
162 (+1.9% / +3)
158 (-0.6% / -1)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
155 (-0.6% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
139 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
119 (-1.7% / -2)
255
Quote
114 (+2.7% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
111 (-5.1% / -6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
107 (+3.9% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
104 (-1.9% / -2)
99 (+2.1% / +2)
98 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
97 (-3.0% / -3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
94 (+3.3% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
87 (+1.2% / +1)
86 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
85 (-2.3% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
85 (+1.2% / +1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
81 (+9.5% / +7)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
75 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
72 (+5.9% / +4)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
70 (-4.1% / -3)
69 (-4.2% / -3)
56 (+1.8% / +1)
274
copylify
54 (+3.8% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
53 (-5.4% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
53 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
53 (+6.0% / +3)
278
U CONNECT
53 (-8.6% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
43 (-6.5% / -3)
37 (+0.0% / +0)
35 (-5.4% / -2)
34 (-2.9% / -1)
283
ServeJoy
32 (+3.2% / +1)
32 (-3.0% / -1)
22 (-8.3% / -2)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
291
LI Tools
16 (+0.0% / +0)
13 (-7.1% / -1)
11 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5 (-16.7% / -1)
1 (+0.0% / +0)