extension ExtPose

Keyword: edge -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
4,311,006 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
336,643 (+0.0% / +0)
4.6017(-0.0082) (1,489+38 votes)
147,941 (+0.0% / +0)
4.4662(+0.0002) (399+32 votes)
112,747 (+0.0% / +0)
4.5531(+0.0020) (226+1 votes)
20,263 (+0.0% / +0)
3.7714(+0.0000) (35+0 votes)
17,144 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
240,470 (+0.0% / +0)
4.433(+0.0013) (448+1 votes)
7,334 (+0.0% / +0)
4.4643(+0.0893) (56+8 votes)
6,031 (+0.2% / +13)
3.3421(-0.0579) (190+0 votes)
1,680 (+0.0% / +0)
2.5455(+0.0000) (11+0 votes)
7,622 (+0.0% / +0)
3.76(+0.0000) (25+0 votes)
382 (+0.0% / +0)
3.6667(+2.6667) (3+2 votes)
1,882,822 (+4.5% / +81,608)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
44,100 (-92.4% / -538,249)
4.2264(-0.1736) (53+7 votes)
870,073 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (70+0 votes)
8,412 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (34+0 votes)
1,471,832 (+0.0% / +0)
4.9087(-0.0009) (22,565+482 votes)
2,793 (-0.1% / -2)
4.6667(-0.0333) (3+0 votes)
74,312 (+0.0% / +0)
4.6325(+0.0000) (721+0 votes)
137,690 (+0.0% / +0)
3.5556(+0.1806) (9+1 votes)
12,295 (+0.0% / +0)
3.7159(+0.0000) (88+0 votes)
176 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
40,687 (+0.0% / +0)
3.8768(+0.0000) (211+0 votes)
255,681 (+0.0% / +0)
4.6089(+0.0001) (3,644+1 votes)
4,547 (+9.0% / +374)
4.8323(-0.0677) (155+4 votes)
3,542 (+6.3% / +210)
4.5833(-0.0167) (24+1 votes)
244,928 (+0.0% / +0)
4.0955(-0.0188) (178+3 votes)
343,887 (+28.8% / +76,974)
5.0(+0.0000) (5+2 votes)
59,394 (+0.0% / +0)
4.7023(+0.0007) (1,663+4 votes)
246,821 (+0.0% / +0)
2.9091(+0.0486) (44+1 votes)
125,054 (+0.0% / +0)
3.7955(+0.0000) (264+0 votes)
1,120 (+0.7% / +8)
4.7407(+0.0407) (27+0 votes)
62,177 (+0.0% / +0)
4.6743(+0.0019) (175+1 votes)
1,354 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
62,600 (+0.5% / +294)
3.5957(-0.0043) (230+2 votes)
4,424 (-1.8% / -81)
4.4792(-0.0208) (48+0 votes)
1,004,767 (+0.0% / +0)
4.6194(+0.0007) (833+33 votes)
38,976 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (7+0 votes)
39
sk.edge
346 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
135 (-18.2% / -30)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,268 (+0.0% / +0)
4.6491(+0.0128) (57+2 votes)
102,598 (+0.0% / +0)
4.5981(+0.0026) (642+9 votes)
17,169 (+2.5% / +425)
3.6667(-0.0333) (3+0 votes)
12,108 (+0.0% / +0)
4.5357(+0.0000) (28+0 votes)
341,689 (+0.0% / +0)
4.6553(+0.0008) (409+1 votes)
354 (+0.0% / +0)
13,037 (+0.9% / +114)
4.4286(-0.5714) (7+2 votes)
8,360 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+1 votes)
8,124 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
148,759 (+0.0% / +0)
4.251(+0.0059) (255+2 votes)
6,527 (+0.0% / +0)
1.816(+0.0000) (125+0 votes)
4,193 (+2.9% / +119)
3.6667(-0.5333) (6+1 votes)
511 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
88,425 (+0.0% / +0)
3.4706(-0.1008) (51+2 votes)
1,745 (+0.0% / +0)
4.9394(+0.0135) (33+6 votes)
416 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,635 (-0.4% / -6)
4.6471(+0.0471) (17+0 votes)
47,007 (+0.0% / +0)
4.4318(+0.0000) (44+0 votes)
1,840 (+0.0% / +0)
3.6429(+0.0000) (14+0 votes)
18,408 (+0.7% / +129)
3.7901(+0.0000) (162+0 votes)
61
Test IE
31,533 (+0.0% / +0)
1.7618(+0.0000) (340+0 votes)
18,415 (+0.0% / +0)
4.4762(+0.0000) (42+0 votes)
854 (+0.5% / +4)
4.4545(-0.0455) (11+0 votes)
849 (+9.7% / +75)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
11,665 (+0.8% / +97)
4.4341(+0.0341) (182+3 votes)
6,781 (+0.3% / +17)
4.816(+0.0160) (250+1 votes)
9,275 (-1.1% / -103)
4.9375(+0.0375) (16+0 votes)
182 (+11.0% / +18)
5.0 (1 votes)
20 (-4.8% / -1)
2,593,018 (+0.0% / +0)
4.7193(+0.0003) (4,001+18 votes)
19 (+5.6% / +1)
2,064,236 (+0.0% / +0)
4.714(-0.0177) (1,853+12 votes)
3,006,640 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (212+0 votes)
4,469,335 (+0.0% / +0)
3.7895(+0.0417) (114+3 votes)
2,088,606 (+4.4% / +88,606)
4.8483(+0.0000) (534+0 votes)
4,251,343 (+0.0% / +0)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
4,173 (+0.0% / +0)
3.375(+0.0000) (16+0 votes)
818,168 (+0.0% / +0)
4.7784(-0.0010) (11,857+143 votes)
3,828 (-0.0% / -1)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,124,696 (+0.0% / +0)
4.923(+0.0000) (844+0 votes)
986,070 (+0.0% / +0)
4.6358(-0.0109) (335+1 votes)
1,648,749 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
1,650,415 (+5.4% / +84,086)
4.8261(+0.0261) (23+0 votes)
1,627,245 (+4.6% / +71,416)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
1,017,476 (+0.0% / +0)
3.8877(+0.0015) (1,603+3 votes)
2,779 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
175 (+5.4% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
88
Zompz
2,617 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,505 (+0.0% / +0)
2.1429(+0.0000) (7+0 votes)
1,575,076 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,077 (-0.6% / -6)
4.1585(+0.0585) (82+1 votes)
900,000 (+18.6% / +140,857)
3.7407(+0.0000) (27+0 votes)
268,635 (+0.0% / +0)
4.8364(+0.0000) (275+0 votes)
957 (+0.0% / +0)
4.3824(+0.0000) (34+0 votes)
389,138 (+0.0% / +0)
4.5682(+0.0000) (44+0 votes)
327,814 (+0.0% / +0)
4.4(-0.0932) (75+2 votes)
370,145 (+2.9% / +10,577)
3.6481(-0.1519) (54+4 votes)
264,253 (+1.0% / +2,704)
4.7419(+0.0000) (31+0 votes)
254,992 (+3.0% / +7,409)
4.7586(-0.0414) (29+0 votes)
390,526 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (40+0 votes)
205,896 (+0.7% / +1,504)
4.3972(-0.0028) (214+5 votes)
166,928 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (36+0 votes)
696 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
100,174 (+0.0% / +0)
4.4453(+0.0002) (2,295+1 votes)
122,999 (+0.0% / +0)
4.585(+0.0000) (412+0 votes)
146,485 (+0.3% / +496)
4.4468(+0.0468) (141+0 votes)
173,079 (+0.0% / +0)
3.898(-0.0604) (49+1 votes)
220,980 (+9.4% / +19,007)
4.4286(+0.0286) (7+0 votes)
148,660 (+0.0% / +0)
4.9322(+0.0012) (59+1 votes)
150,799 (+0.0% / +0)
4.1915(-0.0694) (47+1 votes)
153,520 (+0.0% / +0)
4.6786(+0.0000) (28+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
127,483 (+0.0% / +0)
4.6452(+0.0000) (31+0 votes)
43,582 (+2.4% / +1,015)
4.7538(-0.0462) (792+8 votes)
122,323 (-5.3% / -6,825)
3.5615(-0.0385) (301+0 votes)
93,777 (+0.0% / +0)
4.4356(+0.0000) (101+0 votes)
94,747 (+5.9% / +5,247)
4.7586(-0.1414) (29+2 votes)
67,641 (+0.0% / +0)
4.507(+0.0000) (647+0 votes)
75,746 (+0.0% / +0)
4.651(+0.0000) (255+0 votes)
40,000 (-13.2% / -6,076)
4.8325(+0.0325) (203+4 votes)
82,426 (+0.7% / +574)
4.1525(-0.0475) (59+0 votes)
47,061 (+0.0% / +0)
4.8288(-0.0348) (111+1 votes)
435 (+6.4% / +26)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
55,311 (+10.6% / +5,311)
4.2073(+0.0000) (82+0 votes)
48,642 (+0.0% / +0)
3.7808(+0.0000) (146+0 votes)
47,797 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (56+0 votes)
42,425 (-0.8% / -327)
4.1013(+0.0013) (79+4 votes)
34,326 (+0.0% / +0)
4.5349(-0.0842) (43+1 votes)
57 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
38,366 (+0.0% / +0)
4.1765(+0.0000) (17+0 votes)
265 (-2.9% / -8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
36,945 (+0.0% / +0)
2.9815(+0.0000) (54+0 votes)
15,708 (+0.0% / +0)
4.6765(+0.0000) (102+0 votes)
303 (+0.0% / +0)
14,227 (+0.0% / +0)
4.7887(+0.0000) (71+0 votes)
256 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
250 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13,402 (+0.0% / +0)
4.5192(+0.0000) (104+0 votes)
139
Open IE
19,719 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (60+0 votes)
13,410 (+0.0% / +0)
4.1975(+0.0000) (81+0 votes)
141
Red Block
16,980 (+0.3% / +49)
3.5(+0.0000) (66+1 votes)
8,192 (+0.4% / +33)
4.91(+0.0100) (100+0 votes)
17,209 (+0.2% / +39)
3.0345(+0.0345) (29+0 votes)
6,351 (+0.0% / +0)
4.8035(-0.0009) (229-1 votes)
17,203 (+0.0% / +0)
7,814 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
8,808 (-0.5% / -40)
4.6842(-0.0158) (19+0 votes)
10,046 (+0.9% / +89)
3.9231(+0.0231) (13+0 votes)
149
Safe Web
8,049 (-12.0% / -1,095)
4.5172(+0.0172) (29+0 votes)
7,858 (+0.0% / +0)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
8,590 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
134 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,856 (+0.0% / +0)
4.8462(+0.0000) (26+0 votes)
3,373 (+0.1% / +2)
4.6792(-0.0208) (106+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
3,224 (+0.0% / +0)
4.6875(+0.0000) (64+0 votes)
5,733 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,701 (-1.7% / -82)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,928 (-0.4% / -12)
4.2903(-0.0097) (124+2 votes)
83 (+10.7% / +8)
5.0 (1 votes)
63 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,853 (+0.0% / +0)
2,562 (+0.0% / +0)
3.9333(+0.0000) (15+0 votes)
2,952 (+0.0% / +0)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
2,831 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
2,973 (+0.0% / +0)
3.3846(+0.0000) (13+0 votes)
2,801 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0543) (32+9 votes)
2,811 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
170
Find Font
2,626 (+0.6% / +15)
1,672 (+0.9% / +15)
3.7778(-0.0222) (18+0 votes)
2,419 (+0.0% / +0)
2,321 (+3.8% / +86)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,549 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,591 (-1.4% / -22)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
2,212 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
1,169 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
1,593 (+0.9% / +14)
3.625(+0.0250) (8+0 votes)
1,557 (+0.8% / +13)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,574 (-1.4% / -22)
3.3636(+0.0000) (11+0 votes)
1,873 (+10.4% / +176)
1,858 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,479 (+1.4% / +20)
4.0 (1 votes)
46 (-8.0% / -4)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
990 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,401 (+21.0% / +243)
5.0 (2 votes)
1,099 (+1.0% / +11)
3.6429(+0.0429) (14+0 votes)
891 (+0.0% / +0)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
982 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,227 (+30.1% / +284)
4.0(+0.4000) (13+8 votes)
702 (+1.7% / +12)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
819 (-0.5% / -4)
4.8571(-0.0429) (7+0 votes)
807 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
723 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
821 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
959 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
942 (+0.0% / +0)
768 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
572 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
591 (+5.3% / +30)
3.1667(-0.0333) (6+0 votes)
625 (+0.0% / +0)
457 (-4.8% / -23)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
586 (+0.0% / +0)
407 (+1.0% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
391 (+1.0% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
365 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
292 (+21.7% / +52)
2.3333(+0.0333) (3+0 votes)
285 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
146 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
187 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
140 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
190 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
216
Talink.ME
188 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
217
onhello
163 (+0.6% / +1)
218
Elli PiP
152 (-6.2% / -10)
3.6667(-1.3333) (3+1 votes)
144 (-0.7% / -1)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
220
WeDeex
120 (-6.2% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
131 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
129 (+33.0% / +32)
4.5 (2 votes)
122 (+14.0% / +15)
5.0 (1 votes)
117 (+0.0% / +0)
113 (-3.4% / -4)
111 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
107 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
228
Bolt
73 (+7.4% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
93 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
75 (+0.0% / +0)
69 (+4.5% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
233
WiseFax
8,233 (-1.1% / -89)
3.967(-0.0330) (182-8 votes)
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
235
AI Anyone
61 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
59 (+1.7% / +1)
59 (+3.5% / +2)
11,894 (-2.1% / -255)
3.08(-0.0200) (25+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6918(-0.0082) (58,748+182 votes)
54 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,003,544 (+0.0% / +0)
4.8903(-0.0000) (72,744+30 votes)
244
HakaPath
52 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
50 (+0.0% / +0)
39 (-4.9% / -2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
249
HamaColor
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4391(+0.0391) (181,119+159 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3454(-0.0008) (27,642+8 votes)
44 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
253
CMAsnap
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
43 (+13.2% / +5)
5.0 (1 votes)
255
*Collect*
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,487,960 (+0.0% / +0)
4.7554(+0.0001) (40,183+20 votes)
42 (+44.8% / +13)
41 (+0.0% / +0)
41 (-2.4% / -1)
5.0 (1 votes)
260
Smart
40 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
5,920,283 (+0.0% / +0)
4.2836(-0.0022) (2,017+5 votes)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
6,000,000 (-28.5% / -2,397,187)
4.5(-0.0200) (26+1 votes)
34 (+0.0% / +0)
3,319,593 (+0.0% / +0)
4.3634(-0.0007) (18,536+10 votes)
33 (+0.0% / +0)
3,052,818 (+0.0% / +0)
4.5101(+0.0002) (9,666+3 votes)
2,842,180 (+0.0% / +0)
4.4429(-0.0014) (11,213+5 votes)
5,403,770 (+0.0% / +0)
3.7933(+0.0000) (179+0 votes)
1,595,389 (+0.0% / +648)
4.7191(+0.0191) (4,219+50 votes)
9,913,694 (+0.0% / +0)
1.814(-0.0011) (715+1 votes)
4,607,465 (+0.0% / +0)
3.9602(+0.0211) (201+4 votes)
3,026,692 (+0.0% / +0)
4.0509(-0.0023) (1,061+8 votes)
2,686 (-0.5% / -14)
3.0(+0.2000) (11+1 votes)
277
2048 Game
1,909,420 (+0.0% / +291)
4.8924(-0.0076) (948+2 votes)
4,091,922 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,426,931 (+0.1% / +1,628)
4.8699(+0.0699) (1,653+607 votes)
1,409,663 (+0.0% / +0)
4.671(-0.0400) (535+9 votes)
824,280 (+0.0% / +0)
4.8196(-0.0005) (4,596+3 votes)
2,000,000 (-26.9% / -737,030)
4.7727(+0.0108) (22+1 votes)
2,894,788 (+2.9% / +82,674)
4.0448(+0.0448) (67+4 votes)
2,881,300 (+0.0% / +0)
4.0345(-0.0369) (58+2 votes)
2,442,941 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (24+0 votes)
287
deBingo
2 (+0.0% / +0)
288
SoftFocus
25 (+0.0% / +0)
289
EasyRead
25 (+0.0% / +0)
290
Keepface
24 (+4.3% / +1)
5.0 (1 votes)
24 (+0.0% / +0)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
665 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
65,419 (+0.0% / +0)
3.7389(+0.0000) (157+0 votes)
9,132 (+0.0% / +0)
4.9825(+0.0000) (57+0 votes)
5,555 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)