extension ExtPose

Keyword: focus -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6151(+0.0019) (995+5 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.4166(+0.0027) (1,025+15 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.5136(+0.0015) (660+2 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.4007(+0.0000) (292+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0035) (72+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1379(+0.0000) (29+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4414(+0.0002) (28,614+16 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.4643(+0.0000) (28+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1053(+0.0000) (19+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.4928(-0.0001) (13,670+3 votes)
999 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
40,000
4.5294(+0.0000) (17+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6197(+0.0000) (71+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2353(+0.0000) (17+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6818(+0.0059) (110+2 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
399 (+2.0% / +8)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9167(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (21+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
428 (+2.1% / +9)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
355 (+1.4% / +5)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4187(+0.0000) (449+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5932(+0.0094) (177+4 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4491(+0.0001) (9,716+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9565(+0.0000) (23+0 votes)
590 (-2.0% / -12)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
700 (+4.3% / +29)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.6169(+0.0000) (154+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8609(+0.0003) (417+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.4615(+0.0000) (91+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9487(+0.0000) (78+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0556(+0.0000) (54+0 votes)
2,000 (+100.0% / +1,000)
4.0435(+0.0000) (23+0 votes)
96 (+7.9% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
893 (+3.0% / +26)
4.8889(+0.0000) (18+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.775(-0.0004) (560-1 votes)
94 (+1.1% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8752(+0.0002) (13,400+37 votes)
308 (+2.7% / +8)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
510 (-0.8% / -4)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5686(+0.0000) (102+0 votes)
82 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.6614(+0.0003) (1,007+1 votes)
360 (-0.8% / -3)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.773(+0.0000) (185+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.7186(+0.0000) (938+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0833(+0.0000) (24+0 votes)
547 (+0.9% / +5)
4.7778(+0.0000) (18+0 votes)
151 (+2.0% / +3)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9565(+0.0000) (92+0 votes)
406 (-1.0% / -4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.313(+0.0000) (246+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4573(+0.0000) (164+0 votes)
530 (+3.1% / +16)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
230 (+1.3% / +3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
51 (+4.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
219 (-0.9% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
64
tabby
2,000 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (36+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.55(+0.0000) (120+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.7736(+0.0044) (53+1 votes)
701 (-1.7% / -12)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
148 (+0.7% / +1)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
180 (-3.7% / -7)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.55(-0.1342) (20+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
45 (-4.3% / -2)
109 (-1.8% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
646 (-1.1% / -7)
4.9545(+0.0000) (22+0 votes)
908 (+0.7% / +6)
4.9231(+0.0000) (13+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7127(+0.0000) (369+0 votes)
517 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (12+1 votes)
440 (-1.8% / -8)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
50 (-2.0% / -1)
24 (+9.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
398 (-0.5% / -2)
4.4167(+0.0000) (12+0 votes)
102 (-1.0% / -1)
4.7333(+0.0000) (15+0 votes)
40 (+11.1% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
57 (-3.4% / -2)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
67 (+6.3% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.807(+0.0000) (114+0 votes)
119 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6656(+0.0000) (302+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
89 (+6.0% / +5)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.0938(+0.0000) (32+0 votes)
100 (+7.5% / +7)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
213 (+1.4% / +3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
431 (-4.6% / -21)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7608(-0.0065) (577+1 votes)
98
Readima
923 (+1.5% / +14)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
99
Focus
193 (+1.6% / +3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
349 (+0.3% / +1)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5288(+0.0100) (624+13 votes)
102
Flora
1,000 (+0.0% / +0)
3.2727(+0.0000) (11+0 votes)
37 (-15.9% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
194 (-1.5% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
107
YT-Focus
24 (-4.0% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
89 (+4.7% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
158 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
292 (-3.9% / -12)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
327 (+0.9% / +3)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
113
Play Mate
57 (+3.6% / +2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.5769(+0.0000) (104+0 votes)
100 (+2.0% / +2)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9545(+0.0000) (22+0 votes)
21 (-8.7% / -2)
116 (+2.7% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
44 (+10.0% / +4)
122
focus
260 (+1.6% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
714 (+0.7% / +5)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
124
Noisli
100,000 (+0.0% / +0)
4.1402(+0.0000) (813+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
11 (+22.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
71 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
75 (+8.7% / +6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
100,000
4.483(-0.0239) (147+1 votes)
130
Visor
100,000 (+0.0% / +0)
4.0092(+0.0000) (218+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
132
Readwell
800,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3125(+0.0000) (16+0 votes)
302 (-6.5% / -21)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9529(+0.0000) (85+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7248(-0.0394) (109+3 votes)
66 (+8.2% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
129 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7229(+0.0000) (83+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7578(+0.0013) (384+2 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8534(+0.0000) (307+0 votes)
142
Readily
367 (+2.8% / +10)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (30+0 votes)
656 (+3.5% / +22)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
42 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
36 (-5.3% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
42 (+5.0% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
91 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
150
Focus App
101 (-3.8% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7966(+0.0012) (177+1 votes)
14 (+7.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0714(+0.0000) (14+0 votes)
927 (+0.9% / +8)
4.4667(+0.0000) (30+0 votes)
156 (+4.0% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1633(+0.0000) (98+0 votes)
33 (+175.0% / +21)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
11 (+0.0% / +0)
43 (+7.5% / +3)
1,000 (+0.0% / +0)
2.8462(+0.0000) (13+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.3704(+0.0000) (108+0 votes)
117 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.504(+0.0000) (6,540+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
32 (+14.3% / +4)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2319(+0.0000) (69+0 votes)
308 (-1.3% / -4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
169
Puzzicle
695 (+0.4% / +3)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (24+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.1032(+0.0000) (281+0 votes)
737 (+0.8% / +6)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4561(+0.0000) (57+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9643(+0.0000) (28+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
179
Focus Bar
17 (+13.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
180
Focused
92 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.9744(+0.0000) (39+0 votes)
400,000 (+33.3% / +100,000)
3.6879(+0.0000) (346+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
46 (-4.2% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
47 (-7.8% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
91 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.0645(+0.0000) (31+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
64 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9 (+28.6% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7582(+0.0000) (364+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7333(+0.0000) (15+0 votes)
76 (+5.6% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.9756(+0.0256) (41+1 votes)
199
Sortify
2,000 (+0.0% / +0)
4.4762(+0.0000) (21+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8478(+0.0000) (46+0 votes)
707 (+0.9% / +6)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
35 (-14.6% / -6)
88 (-2.2% / -2)
900,000 (+0.0% / +0)
3.9658(+0.0025) (1,667+4 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.1884(+0.0013) (1,534+5 votes)
206
SpanD
25 (-10.7% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
209
Readline
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.3182(+0.0000) (22+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9595(+0.0000) (74+0 votes)
211
Focuser
156 (+4.0% / +6)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
107 (-0.9% / -1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
214
Focus It!
13 (+0.0% / +0)
467 (+2.0% / +9)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (18+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3714(+0.0000) (35+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.3107(-0.0002) (2,977-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1905(+0.0000) (21+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6374(+0.0032) (433+1 votes)
172 (+0.0% / +0)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
39 (-11.4% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1288(+0.0000) (7,276+0 votes)
226
LikeFree
848 (-0.5% / -4)
4.1947(+0.0000) (113+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
32 (-5.9% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
231
Focus Pro
40 (-2.4% / -1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
9,000 (+12.5% / +1,000)
4.9674(+0.0000) (829+1 votes)
41 (+13.9% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
235
Meditopia
109 (-2.7% / -3)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
36 (-2.7% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
237
Pill
474 (+1.7% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47 (-2.1% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3038(-0.0210) (158+1 votes)
59 (+3.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+1 votes)
241
Focus
14 (+0.0% / +0)
242
Focus
19 (+5.6% / +1)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8024(+0.0008) (253+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9412(+0.0000) (51+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8361(+0.0000) (305+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2581(+0.0000) (31+0 votes)
126 (+0.8% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
161 (-1.2% / -2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
249
Focus
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8909(+0.0000) (55+0 votes)
200,000
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
153 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
253
IReader
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6471(+0.0221) (17+1 votes)
255
One Focus
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.7397(+0.0000) (292+0 votes)
411 (+1.2% / +5)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
258
Lofi Girl
10,000 (+0.0% / +0)
4.8235(+0.0000) (51+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4269(+0.0000) (260+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.1429(+0.0000) (14+0 votes)
262
Toby Mini
60,000 (+0.0% / +0)
4.2636(+0.0000) (258+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.0754(+0.0000) (252+0 votes)
470 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.3734(+0.0000) (391+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
75 (+7.1% / +5)
39 (+11.4% / +4)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
18 (+38.5% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
44 (+4.8% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
306 (+2.3% / +7)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
274
Meet Mute
40,000 (-20.0% / -10,000)
3.05(+0.0000) (20+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.943(+0.0000) (1,228+0 votes)
441 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.695(+0.0000) (141+0 votes)
278
Focus
27 (+3.8% / +1)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9352(+0.0000) (2,005+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
316 (+1.9% / +6)
2.6667(+0.0000) (6+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (75+0 votes)
29 (+7.4% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
59 (-1.7% / -1)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
21 (-8.7% / -2)
869 (+1.9% / +16)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2071(+0.0047) (169+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
213 (-3.6% / -8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
290
Focus
7 (+0.0% / +0)
189 (+6.8% / +12)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3766(+0.0000) (77+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.8154(+0.0005) (8,991+18 votes)
294
Tori
279 (+7.7% / +20)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
861 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0345(-0.0095) (319+1 votes)
90 (+1.1% / +1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6571(+0.0000) (35+0 votes)