extension ExtPose

Keyword: program -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
74,274 (+11.3% / +7,513)
4.8(+0.0000) (118+0 votes)
1,057,039 (+0.0% / +493)
3.5(+0.0000) (679+0 votes)
5,462 (-0.1% / -8)
4.4(+0.0000) (244+0 votes)
212,954 (+0.8% / +1,658)
4.7(+0.0000) (105+0 votes)
16,837 (+0.4% / +60)
2.4(+0.0000) (16+0 votes)
151,061 (+1.1% / +1,591)
4.2(+0.0000) (167+0 votes)
115,552 (-0.1% / -142)
4.2(+0.0000) (884+0 votes)
119,138 (+0.0% / +29)
3.8(+0.0000) (263+0 votes)
10,726 (+4.8% / +489)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
76,791 (+0.0% / +25)
3.7(+0.0000) (31+0 votes)
29,190 (+0.4% / +108)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
315 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
17,624 (+0.0% / +8)
3.4(+0.0000) (12+0 votes)
3,891 (+0.4% / +16)
4,843 (+4.9% / +226)
878 (+0.3% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
12,912 (-0.1% / -16)
4.8(+0.0000) (51+0 votes)
1,629 (-1.0% / -17)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
176,515 (+1.5% / +2,646)
4.9(+0.0000) (1,507+0 votes)
6,960 (-0.3% / -22)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
3,847 (+0.3% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
56,459 (+0.2% / +101)
4.8(+0.0000) (116+0 votes)
58,298 (+0.7% / +420)
4.6(+0.0000) (406+0 votes)
76,436 (+0.4% / +297)
4.1(+0.0000) (48+0 votes)
53,421 (+0.4% / +190)
4.5(+0.0000) (71+0 votes)
254 (-0.4% / -1)
53 (-1.9% / -1)
27,481 (+3.5% / +917)
4.9(+0.0000) (137+0 votes)
1,426,787 (+0.2% / +2,521)
4.1(+0.0000) (782+0 votes)
18,980 (+0.6% / +111)
4.2(+0.0000) (80+0 votes)
3,424 (-0.1% / -3)
865 (+2.9% / +24)
2,566 (-0.2% / -4)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
12,793 (-0.2% / -21)
4.0(+0.0000) (68+0 votes)
353 (+1.1% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
346,731 (+0.1% / +500)
3.7(+0.0000) (2,158+0 votes)
1,778,791 (+0.3% / +5,875)
4.6(+0.0000) (14,478+0 votes)
32 (-3.0% / -1)
150 (+14.5% / +19)
501 (+0.4% / +2)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
896 (+3.0% / +26)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
83,273 (+0.6% / +500)
2.5(+0.0000) (23+0 votes)
137,310 (+1.0% / +1,354)
4.7(+0.0000) (108+0 votes)
89 (-3.3% / -3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
6,377 (+4.6% / +283)
164,356 (+0.1% / +182)
3.1(+0.0000) (129+0 votes)
1,279 (+0.9% / +12)
201,800 (+0.2% / +311)
2.6(+0.0000) (230+0 votes)
499,525 (+0.1% / +312)
3.9(+0.0000) (962+0 votes)
127,960 (-0.1% / -152)
2.7(+0.0000) (232+0 votes)
76,845 (+0.7% / +548)
4.6(+0.0000) (95+0 votes)
84,530 (-0.3% / -214)
3.6(+0.0000) (294+0 votes)
643 (-0.2% / -1)
49,320 (+0.4% / +220)
4.0(+0.0000) (148+0 votes)
408 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
27,763 (+0.2% / +42)
4.6(+0.0000) (130+0 votes)
707 (-0.1% / -1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
77 (+1.3% / +1)
115 (+0.9% / +1)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
284 (+1.1% / +3)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
4,654 (-0.1% / -4)
3.8(+0.0000) (59+0 votes)
15,758 (+1.0% / +162)
4.5(+0.0000) (103+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
917 (+1.1% / +10)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
15,521 (-0.0% / -1)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
15,411 (+0.3% / +44)
3.0(+0.0000) (69+0 votes)
11,054 (+0.6% / +69)
3.7(+0.0000) (64+0 votes)
38,023 (+0.1% / +42)
4.4(+0.0000) (45+0 votes)
2,975,135 (+0.8% / +24,503)
4.7(+0.0000) (31,287+0 votes)
72 (-4.0% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
175 (-1.1% / -2)
52 (+4.0% / +2)
3.5(+0.0000) (30+0 votes)
6,539,042 (-0.0% / -963)
4.0(+0.0000) (623+0 votes)
8,772 (-0.0% / -2)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
524 (+0.8% / +4)
4,584 (+0.2% / +11)
4.4(+0.0000) (30+0 votes)
7,529 (+0.3% / +19)
1.1(+0.0000) (9+0 votes)
1,523,785 (+0.2% / +3,345)
4.8(+0.0000) (2,954+0 votes)
4,956 (+0.5% / +25)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
1,806 (-0.3% / -5)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
18,939 (+0.3% / +54)
3.2(+0.0000) (56+0 votes)
2,790 (+0.1% / +3)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
884 (+2.1% / +18)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
2,389 (-2.8% / -70)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
480 (+0.6% / +3)
82 (-2.4% / -2)
3,370 (-0.3% / -11)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
430 (-0.7% / -3)
1,769 (+0.6% / +11)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
144,037 (+0.8% / +1,082)
4.7(+0.0000) (3,369+0 votes)
3,878 (+0.1% / +2)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
1,374 (+0.9% / +12)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
298,563 (+0.4% / +1,213)
4.6(+0.0000) (491+0 votes)
2,578 (+14.3% / +322)
67 (+3.1% / +2)
1,466 (+5.0% / +70)
130 (-0.8% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
4,118 (-0.6% / -23)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
938 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
100
TV
256,370 (-0.2% / -591)
3.0(+0.0000) (1,734+0 votes)
184 (-2.1% / -4)
1,028 (+11.6% / +107)
103,043 (+0.2% / +235)
4.2(+0.0000) (457+0 votes)
89,306 (-0.1% / -102)
4.0(+0.0000) (254+0 votes)
165,301 (+1.1% / +1,746)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
81,147 (+0.4% / +343)
4.1(+0.0000) (49+0 votes)
210 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
68,568 (+0.2% / +159)
4.3(+0.0000) (38+0 votes)
1,144 (+0.8% / +9)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
81 (+3.8% / +3)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
69,531 (+0.2% / +140)
2.9(+0.0000) (26+0 votes)
112
YoChat
1,001 (+0.6% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
37,071 (-0.1% / -26)
4.1(+0.0000) (102+0 votes)
353 (+2.3% / +8)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
34,873 (-0.0% / -15)
4.1(+0.0000) (88+0 votes)
37,375 (-0.2% / -68)
3.6(+0.0000) (132+0 votes)
886 (+6.2% / +52)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
246 (-0.4% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
20,232 (+0.2% / +36)
4.7(+0.0000) (162+0 votes)
40,941 (-0.1% / -33)
22,608 (-0.1% / -21)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
18,464 (+1.1% / +196)
4.5(+0.0000) (82+0 votes)
24,916 (+0.6% / +154)
2.7(+0.0000) (70+0 votes)
15,488 (+0.3% / +48)
4.1(+0.0000) (87+0 votes)
11,363 (-0.4% / -44)
4.8(+0.0000) (62+0 votes)
13,250 (-0.1% / -15)
4.2(+0.0000) (167+0 votes)
177 (-0.6% / -1)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
11,467 (-0.2% / -18)
4.4(+0.0000) (162+0 votes)
38 (-5.0% / -2)
7,815 (+7.1% / +520)
4.6(+0.0000) (51+0 votes)
7,874 (+0.1% / +4)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
8,474 (+0.2% / +18)
3.3(+0.0000) (34+0 votes)
7,222 (-0.8% / -60)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
5,883 (-0.4% / -22)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
5,055 (+0.5% / +26)
3.8(+0.0000) (78+0 votes)
6,598 (+2.8% / +181)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
4,399 (-0.0% / -1)
4.2(+0.0000) (45+0 votes)
139
Recognize
6,072 (+0.6% / +37)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
3,999 (+1.5% / +59)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
5,057 (-0.3% / -13)
2.8(+0.0000) (62+0 votes)
61 (+3.4% / +2)
24 (-7.7% / -2)
60 (+0.0% / +0)
3,276 (+0.2% / +5)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
3,653 (-0.2% / -6)
4.2(+0.0000) (16+0 votes)
3,982 (-0.2% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
4,601 (-0.0% / -1)
213,390 (+0.1% / +257)
4.6(+0.0000) (3,315+0 votes)
467,094 (-0.1% / -327)
2.8(+0.0000) (163+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
3,334 (-0.2% / -8)
2.9(+0.0000) (12+0 votes)
274 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,796 (-0.1% / -3)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
66 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
160 (-1.8% / -3)
158
A-blocker
2,965 (+2.8% / +82)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
98 (-4.9% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,493 (-0.2% / -4)
3.2(+0.0000) (11+0 votes)
1,729 (+0.2% / +4)
4.5(+0.0000) (25+0 votes)
2,681 (+0.3% / +7)
2.3(+0.0000) (8+0 votes)
2,019 (-0.1% / -3)
3.4(+0.0000) (23+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
1,870 (-0.1% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,503 (-0.1% / -1)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
61 (-3.2% / -2)
1,535 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
55 (-3.5% / -2)
1,488 (-0.5% / -7)
3.2(+0.0000) (19+0 votes)
47 (-2.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,568 (+1.0% / +16)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,735 (+0.4% / +7)
1,272 (+0.4% / +5)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
850 (+1.2% / +10)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
848 (-0.2% / -2)
3.9(+0.0000) (39+0 votes)
1,471 (+1.4% / +21)
1,297 (+0.2% / +2)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
799 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
1,051 (-0.5% / -5)
2.9(+0.0000) (30+0 votes)
720 (-1.0% / -7)
3.8(+0.0000) (28+0 votes)
183
PoseKey
7 (+16.7% / +1)
15 (+0.0% / +0)
918 (-0.4% / -4)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
549 (+0.4% / +2)
4.0(+0.0000) (42+0 votes)
899 (-0.4% / -4)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
188
Adburner
678 (+19.2% / +109)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
189
Dostindir
3 (+0.0% / +0)
601 (-0.2% / -1)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
564 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
449 (+6.4% / +27)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
339 (-0.6% / -2)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
195
FastSNOW
25 (+4.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
318 (-0.6% / -2)
4.6(+0.0000) (26+0 votes)
21,512 (+0.0% / +1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
397 (+2.8% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
56 (+21.7% / +10)
418 (+0.2% / +1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
355 (-0.8% / -3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
17,512 (-2.5% / -442)
345 (-0.3% / -1)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
245 (-1.2% / -3)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
330 (-0.6% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
352 (-0.8% / -3)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
190 (+0.5% / +1)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
286 (-1.0% / -3)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
7,920 (-0.2% / -16)
3.8(+0.0000) (26+0 votes)
7,920 (-0.2% / -16)
3.8(+0.0000) (26+0 votes)
328 (-0.3% / -1)
271 (+0.7% / +2)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
213
LLink
34 (+0.0% / +0)
210 (+1.0% / +2)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
247 (-2.8% / -7)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
241 (-0.4% / -1)
184 (-2.6% / -5)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
226 (+2.3% / +5)
218 (-0.5% / -1)
209 (-0.5% / -1)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
223
Web Paint
6 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
3,929 (-0.4% / -15)
163 (+5.8% / +9)
159 (-1.9% / -3)
3 (+0.0% / +0)
229
DRCast
2,289 (-0.4% / -9)
4.0(+0.0000) (25+0 votes)
1,389 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
109 (+2.8% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30,780 (+0.0% / +8)
4.9(+0.0000) (42+0 votes)
233
Adpanda
133 (+9.0% / +11)
112 (-1.8% / -2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
235
NBlocker
124 (-1.6% / -2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,066 (-1.3% / -14)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
132 (+15.8% / +18)
72 (+2.9% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
12 (+9.1% / +1)
242
AdHalt
93 (+3.3% / +3)
93 (+1.1% / +1)
1,126 (+1.1% / +12)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
86 (+3.6% / +3)
84 (+1.2% / +1)
2,274 (-0.4% / -9)
3.5(+0.0000) (32+0 votes)
248
iEditor
71 (-2.7% / -2)
67 (+1.5% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
251
beGalileo
64 (+0.0% / +0)
60 (+1.7% / +1)
2 (+0.0% / +0)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (67,578+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (51,058+0 votes)
256
StopAds
53 (+23.3% / +10)
257
Adkrig
52 (+2.0% / +1)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (295,985+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (173,744+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
7 (+40.0% / +2)
39 (-7.1% / -3)
263
IE Tab
4,725,604 (+0.4% / +17,400)
4.3(+0.0000) (21,011+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
36 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
307 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
2,718,980 (+0.1% / +2,766)
4.4(+0.0000) (2,667+0 votes)
269
MEGA
2,332,809 (-0.1% / -2,839)
4.3(+0.0000) (7,125+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
271
TubeBuddy
1,528,547 (+0.3% / +4,895)
4.6(+0.0000) (7,782+0 votes)
1,496,717 (+0.2% / +2,806)
4.3(+0.0000) (1,234+0 votes)
4 (-20.0% / -1)
1,349,895 (+0.1% / +1,026)
3.9(+0.0000) (346+0 votes)
745,984 (+0.8% / +6,038)
4.5(+0.0000) (10,007+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
689,579 (+0.1% / +545)
4.5(+0.0000) (2,798+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
569,899 (+0.4% / +2,545)
4.6(+0.0000) (3,911+0 votes)
130 (-0.8% / -1)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
282
Buffer
310,469 (-0.0% / -133)
4.7(+0.0000) (3,143+0 votes)
143 (-0.7% / -1)
122 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
618,798 (-0.2% / -1,296)
4.3(+0.0000) (47+0 votes)
286
Koi
57 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
151,291 (+0.1% / +200)
4.7(+0.0000) (3,726+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
114 (-1.7% / -2)
314,116 (+1.5% / +4,575)
4.3(+0.0000) (480+0 votes)
331,060 (+0.3% / +1,058)
4.3(+0.0000) (330+0 votes)
182,806 (+0.1% / +224)
4.0(+0.0000) (5,790+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
4 (-20.0% / -1)
18 (+28.6% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
112,676 (+0.1% / +109)
4.0(+0.0000) (188+0 votes)
183,004 (+0.1% / +235)
4.2(+0.0000) (1,412+0 votes)
88 (-4.3% / -4)
15 (+0.0% / +0)