extension ExtPose

Keyword: single day -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
12,780 (+0.0% / +0)
4.0556(+0.0000) (54+0 votes)
95,426 (+0.0% / +0)
4.4595(-0.0235) (148+1 votes)
203 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (27+0 votes)
2,783 (+0.0% / +0)
4.931(+0.0000) (29+0 votes)
3,328 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,129 (+0.0% / +0)
4.7111(+0.0000) (45+0 votes)
216 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
296 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
148,660 (+0.0% / +0)
4.8049(+0.0000) (82+0 votes)
128 (+0.0% / +0)
11
Quetext
7,922 (+0.0% / +0)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
2,378 (+0.0% / +0)
4.4667(+0.0000) (30+0 votes)
262 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
640 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,522 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
915 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
422 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
19
Twain
1,770 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
246,821 (+0.0% / +0)
2.7692(+0.0000) (52+0 votes)
9,943 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
11,574 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
137,690 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
2,814 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
38,976 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
279 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
27
VIT Go
942 (+0.0% / +0)
4.125(+0.0000) (24+0 votes)
840 (+0.0% / +0)
4.9054(+0.0000) (74+0 votes)
17,169 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
13,037 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
8,124 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
32
Bionic
346 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
161 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
4,193 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
2,779 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
9,268 (+0.0% / +0)
4.661(+0.0000) (59+0 votes)
301 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
229 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
170 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
43,616 (+0.0% / +0)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
3,853 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
290,198 (+0.0% / +0)
4.4556(+0.0000) (90+0 votes)
6,448 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
21 (+0.0% / +0)
3,006,640 (+0.0% / +0)
4.6636(+0.0000) (217+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
55
Talkie
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
18,205 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
10,928 (+0.0% / +0)
4.4324(+0.0000) (74+0 votes)
715,755 (+0.0% / +0)
4.039(+0.0000) (589+0 votes)
397,000 (+0.0% / +0)
3.6139(+0.0000) (259+0 votes)
16,327 (+0.0% / +0)
4.3897(+0.0023) (272+1 votes)
818,168 (+0.0% / +0)
4.7749(+0.0001) (12,685+36 votes)
240,470 (+0.0% / +0)
4.4318(+0.0000) (447+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
9,168 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
4,878 (+0.0% / +0)
4.88(+0.0000) (50+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
431,586 (+0.0% / +0)
4.7615(+0.0013) (369+2 votes)
728,459 (+0.0% / +0)
4.8724(-0.0001) (2,131-1 votes)
72,959 (+0.0% / +0)
4.4471(-0.0005) (9,729+3 votes)
153,185 (+0.0% / +0)
4.4575(+0.0000) (247+0 votes)
34,326 (+0.0% / +0)
4.4667(+0.0000) (45+0 votes)
368,342 (+0.0% / +0)
4.8472(+0.0000) (288+0 votes)
244,928 (+0.0% / +0)
4.0677(+0.0000) (192+0 votes)
304,934 (+0.0% / +0)
4.0129(+0.0051) (389+2 votes)
2,691,383 (+0.0% / +0)
4.2135(+0.0000) (384+0 votes)
1,039,134 (+0.0% / +0)
4.6341(-0.0000) (18,644-1 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,595,033 (+0.0% / +0)
4.2085(-0.0029) (849+2 votes)
2,157,334 (+0.0% / +0)
4.7916(+0.0000) (1,286+0 votes)
1,685,906 (+0.0% / +0)
4.7291(-0.0000) (9,448-1 votes)
5,745 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (33+0 votes)
1,447,655 (+0.0% / +0)
4.5827(+0.0000) (889+0 votes)
47,831 (+0.0% / +0)
4.856(-0.0006) (1,278+2 votes)
91,522 (+0.0% / +0)
4.6211(+0.0006) (607+1 votes)
960,289 (+0.0% / +0)
4.6621(+0.0007) (2,501+5 votes)
4,008,488 (+0.0% / +0)
4.4107(+0.0000) (56+0 votes)
2,192,098 (+0.0% / +0)
4.5157(+0.0015) (638+2 votes)
1,580 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
11,042 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
8,688 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (36+0 votes)
344,236 (+0.0% / +0)
4.3007(+0.0001) (3,602+2 votes)
1,155,335 (+0.0% / +0)
4.2591(+0.0010) (745+1 votes)
1,418,247 (+0.0% / +0)
4.6091(+0.0000) (793+0 votes)
18,498 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (114+0 votes)
818,085 (+0.0% / +0)
4.7492(+0.0008) (662+2 votes)
472,688 (+0.0% / +0)
4.376(+0.0006) (859+12 votes)
341,689 (+0.0% / +0)
4.6471(-0.0007) (425+2 votes)
3,039 (+0.0% / +0)
3.5135(+0.0000) (37+0 votes)
144,317 (+0.0% / +0)
4.5174(+0.0000) (4,138+0 votes)
7,717 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
103
mCoffee
444 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
1,217 (+0.0% / +0)
3.1333(+0.0000) (15+0 votes)
4,901 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
465 (+0.0% / +0)
4.7742(+0.0000) (31+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
23,184 (+0.0% / +0)
4.6367(+0.0014) (267+1 votes)
47,007 (+0.0% / +0)
4.4375(+0.0000) (48+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
14,961 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (63+0 votes)
686,440 (+0.0% / +0)
4.2578(+0.0000) (2,327+0 votes)
13,133 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
463,268 (+0.0% / +0)
4.6254(+0.0013) (3,425+4 votes)
242,425 (+0.0% / +0)
4.6519(-0.0002) (1,373+5 votes)
6,001 (+0.0% / +0)
4.8529(+0.0000) (34+0 votes)
942,890 (+0.0% / +0)
4.8557(+0.0002) (582+1 votes)
2,815 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
14,200 (+0.0% / +0)
4.7171(+0.0000) (152+0 votes)
1,409,663 (+0.0% / +0)
4.6401(+0.0006) (564+1 votes)
1,577,833 (+0.0% / +0)
4.8126(+0.0000) (427+0 votes)
8,814,642 (+0.0% / +0)
4.4988(-0.0016) (2,502+0 votes)
27,242 (+0.0% / +0)
4.8857(+0.0000) (105+0 votes)
2,391 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
494,005 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0250) (16+1 votes)
38,366 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
1,679 (+0.0% / +0)
18,415 (+0.0% / +0)
4.2609(+0.0000) (46+0 votes)
112,606 (+0.0% / +0)
4.0995(+0.0000) (201+0 votes)
4,256,651 (+0.0% / +0)
4.5196(+0.0000) (306+0 votes)
890,762 (+0.0% / +0)
4.6976(+0.0000) (549+0 votes)
281,812 (+0.0% / +0)
4.807(+0.0000) (114+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
6,131 (+0.0% / +0)
4.1207(+0.0000) (58+0 votes)
61,313 (+0.0% / +0)
3.6188(+0.0000) (223+0 votes)
121,963 (+0.0% / +0)
4.5453(+0.0000) (552+0 votes)
137,338 (+0.0% / +0)
3.819(-0.0009) (696+2 votes)
138
Momentum
3,189,132 (+0.0% / +0)
4.4751(+0.0005) (13,844+3 votes)
3,222 (+0.0% / +0)
3.3158(+0.0000) (19+0 votes)
169,280 (+0.0% / +0)
4.2226(+0.0007) (1,105+1 votes)
63,605 (+0.0% / +0)
4.5106(+0.0000) (425+0 votes)
4,575 (+0.0% / +0)
3.4706(-0.0494) (51+1 votes)
1,129 (+0.0% / +0)
4.5185(+0.0000) (27+0 votes)
2,237 (+0.0% / +0)
4.85(+0.0000) (20+0 votes)
8,412 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (34+0 votes)
24,810 (+0.0% / +0)
4.3814(+0.0000) (333+0 votes)
1,120,177 (+0.0% / +0)
4.702(+0.0000) (453+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
986,546 (+0.0% / +0)
4.8373(+0.0005) (338+1 votes)
23,219 (+0.0% / +0)
3.1351(+0.0518) (37+1 votes)
6,117 (+0.0% / +0)
4.9016(+0.0008) (122+1 votes)
5,819 (+0.0% / +0)
4.3478(+0.0000) (23+0 votes)
1,023,782 (+0.0% / +0)
3.8295(-0.0131) (217+1 votes)
506,557 (+0.0% / +0)
4.7742(+0.0018) (124+1 votes)
8,253 (+0.0% / +0)
4.8452(+0.0000) (168+0 votes)
156
tabby
2,757 (+0.0% / +0)
4.6286(+0.0000) (35+0 votes)
383 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,030 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (32+4 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.83(+0.0000) (200+0 votes)
23,590 (+0.0% / +0)
3.931(+0.0000) (29+0 votes)
161
Dev Tabs
287 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23,518 (+0.0% / +0)
3.5758(+0.0000) (99+0 votes)
1,346,492 (+0.0% / +0)
4.497(+0.0000) (839+0 votes)
1,077,101 (+0.0% / +0)
4.6214(-0.0002) (618+5 votes)
1,338 (+0.0% / +0)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
39,660 (+0.0% / +0)
3.7241(+0.0000) (29+0 votes)
800,010 (+0.0% / +0)
4.4885(-0.0065) (1,304+13 votes)
168
Safeheron
228 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
6,765 (+0.0% / +0)
4.0439(+0.0085) (114+1 votes)
811 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
171
Utime
16,241 (+0.0% / +0)
4.5641(+0.0000) (78+0 votes)
7,797 (+0.0% / +0)
3.52(+0.0000) (25+0 votes)
4,489 (+0.0% / +0)
3.2667(-0.0905) (15+1 votes)
1,359,111 (+0.0% / +0)
3.8208(+0.0000) (106+0 votes)
175
Games Day
80 (+0.0% / +0)
2,818 (+0.0% / +0)
4.5641(+0.0000) (39+0 votes)
603,495 (+0.0% / +0)
4.5121(+0.0008) (2,810+13 votes)
7,469 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
999 (+0.0% / +0)
4.7303(+0.0000) (89+0 votes)
74,312 (+0.0% / +0)
4.6355(+0.0000) (727+0 votes)
35,626 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (55+0 votes)
8,582 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (15+0 votes)
1,160,742 (+0.0% / +0)
4.5426(+0.0000) (564+0 votes)
136,634 (+0.0% / +0)
4.6209(-0.0079) (459+1 votes)
83,010 (+0.0% / +0)
3.8413(+0.0285) (208+5 votes)
1,234,289 (+0.0% / +0)
3.8684(-0.0012) (1,512+2 votes)
3,508 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
3,727,484 (+0.0% / +0)
4.1812(+0.0004) (6,385+7 votes)
73 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
142,538 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
423,350 (+0.0% / +0)
4.7681(+0.0008) (595+2 votes)
549,562 (+0.0% / +0)
4.4923(+0.0013) (388+1 votes)
49,975 (+0.0% / +0)
4.92(+0.0000) (250+0 votes)
14,227 (+0.0% / +0)
4.8429(+0.0000) (70+0 votes)
7,624 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
567,223 (+0.0% / +0)
4.734(+0.0000) (391+0 votes)
401 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
11,409 (+0.0% / +0)
18,778 (+0.0% / +0)
3.0278(+0.0000) (36+0 votes)
2,836,211 (+0.0% / +0)
4.7678(+0.0000) (81,077+3 votes)
201
ASIFY
51,832 (+0.0% / +0)
3.931(+0.0000) (116+0 votes)
5,233 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (19+0 votes)
4,502 (+0.0% / +0)
4.7838(-0.0381) (74+1 votes)
15,301 (+0.0% / +0)
4.7313(+0.0041) (67+1 votes)
382 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0893) (8+1 votes)
2,337 (+0.0% / +0)
4.9452(+0.0000) (73+0 votes)
9,204 (+0.0% / +0)
4.893(+0.0015) (299+4 votes)
4,707 (+0.0% / +0)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
2,363 (+0.0% / +0)
4.7168(+0.0000) (113+0 votes)
284,652 (+0.0% / +0)
4.228(+0.0000) (636+0 votes)
211
Mahalo
661 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
77 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
115 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
27,446 (+0.0% / +0)
4.7179(+0.0000) (39+0 votes)
215
WordUp
8,948 (+0.0% / +0)
3.6486(+0.0000) (74+0 votes)
1,036 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
20,859 (+0.0% / +0)
4.5779(+0.0002) (597+5 votes)
211 (+0.0% / +0)
287 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
380,198 (+0.0% / +0)
4.7887(+0.0001) (7,874+3 votes)
234 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
222
TradeA1
949 (+0.0% / +0)
4.6842(+0.0000) (38+0 votes)
46,276 (+0.0% / +0)
4.1843(-0.0068) (472+1 votes)
1,284 (+0.0% / +0)
4.8428(+0.0000) (706+0 votes)
331,019 (+0.0% / +0)
4.0772(+0.0000) (324+0 votes)
813,063 (+0.0% / +0)
4.4771(-0.0016) (1,203+6 votes)
713 (+0.0% / +0)
17,191 (+0.0% / +0)
4.3134(+0.0000) (67+0 votes)
1,088,474 (+0.0% / +0)
4.8283(-0.0001) (8,517+6 votes)
16,921 (+0.0% / +0)
4.2115(+0.0000) (52+0 votes)
9,999,963 (+0.0% / +0)
4.4445(-0.0001) (311,236+238 votes)
694,159 (+0.0% / +0)
4.1948(+0.0000) (77+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
949 (+0.0% / +0)
2.7619(+0.0000) (21+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9679(+0.0000) (156+0 votes)
6,886 (+0.0% / +0)
4.4375(+0.0000) (16+0 votes)
413 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
40,810 (+0.0% / +0)
4.5008(+0.0008) (601+1 votes)
1,131,133 (+0.0% / +0)
4.4958(-0.0024) (843+2 votes)
9,565 (+0.0% / +0)
4.6848(+0.0035) (92+1 votes)
263,132 (+0.0% / +0)
4.3677(+0.0002) (1,855+7 votes)
13,369 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
17,966 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,271 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,151 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
15,298 (+0.0% / +0)
4.8056(+0.0000) (72+0 votes)
3,553 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
334 (+0.0% / +0)
64,866 (+0.0% / +0)
4.0514(+0.0000) (486+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
622 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
55,311 (+0.0% / +0)
4.2169(+0.0000) (83+0 votes)
112 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
18,250 (+0.0% / +0)
2.0571(+0.0000) (35+0 votes)
700,435 (+0.0% / +0)
4.5903(-0.0029) (952+3 votes)
1,595,389 (+0.0% / +0)
4.6991(+0.0000) (4,291+0 votes)
5,618 (+0.0% / +0)
3.9268(+0.0000) (41+0 votes)
139,674 (+0.0% / +0)
4.5544(+0.0000) (285+0 votes)
11,609 (+0.0% / +0)
4.8491(+0.0000) (212+0 votes)
5,755 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (48+0 votes)
78,699 (+0.0% / +0)
4.8963(-0.0007) (955+13 votes)
1,980 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
458 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
471,286 (+0.0% / +0)
4.2078(+0.0000) (231+0 votes)
13,717 (+0.0% / +0)
4.0(-0.3333) (7+1 votes)
305,684 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
717 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,894 (+0.0% / +0)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
2,226 (+0.0% / +0)
4.9487(+0.0000) (78+0 votes)
53,319 (+0.0% / +0)
4.5048(+0.0000) (416+0 votes)
3,874 (+0.0% / +0)
4.359(+0.0000) (39+0 votes)
82 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,626 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
3,947 (+0.0% / +0)
3.931(+0.0000) (29+0 votes)
112 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,200,741 (+0.0% / +0)
4.4635(-0.0001) (1,892+7 votes)
1,137,113 (+0.0% / +0)
4.1051(-0.0026) (799+1 votes)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21,317 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,261 (+0.0% / +0)
4.3467(+0.0000) (75+0 votes)
38,826 (+0.0% / +0)
4.9623(+0.0000) (106+0 votes)
11,766 (+0.0% / +0)
4.3667(+0.0000) (180+0 votes)
703,924 (+0.0% / +0)
4.7989(+0.0000) (179+0 votes)
2,973 (+0.0% / +0)
3.3846(+0.0000) (13+0 votes)
33,003 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (26+0 votes)
2,637 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
101,357 (+0.0% / +0)
4.7537(+0.0000) (341+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
3,526 (+0.0% / +0)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
838 (+0.0% / +0)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
2,361 (+0.0% / +0)
2.3913(+0.0000) (23+0 votes)
503,017 (+0.0% / +0)
4.044(+0.0000) (318+0 votes)
60,801 (+0.0% / +0)
4.8474(+0.0000) (629+0 votes)
3,955 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
767,659 (+0.0% / +0)
4.3307(+0.0007) (505-1 votes)
1,211 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)