extension ExtPose

Keyword: modify

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
115,682 (-0.1% / -167)
4.5(+0.0000) (754+0 votes)
110,104 (-0.1% / -139)
3.7(+0.0000) (134+0 votes)
29,389 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (23+0 votes)
416,587 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (501+0 votes)
8,537 (-0.4% / -38)
3.6(+0.0000) (23+0 votes)
1,637 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,860 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
7,865 (+0.1% / +8)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
1,626 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (44+0 votes)
79,512 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (161+0 votes)
64,278 (-0.1% / -87)
3.3(+0.0000) (228+0 votes)
27,944 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
13
Charset
86,988 (-0.0% / -8)
4.8(+0.0000) (94+0 votes)
5,202 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (16+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
2,792 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (25+0 votes)
700 (-0.3% / -2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,601 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
31,411 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (255+0 votes)
34,183 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,917+0 votes)
43,001 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (172+0 votes)
28,180 (+0.3% / +77)
3.2(+0.0000) (519+0 votes)
197 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
45,311 (+0.9% / +397)
3.3(+0.0000) (119+0 votes)
466 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
2,500,891 (+0.2% / +3,948)
4.0(+0.0000) (5,117+0 votes)
1,814 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
718,898 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,825+3 votes)
76 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
1,757 (+3.4% / +57)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
852,027 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (57+0 votes)
4,685 (-0.1% / -3)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
215,893 (-0.1% / -221)
4.1(+0.0000) (536+0 votes)
123 (-3.1% / -4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
37
Allfeed
16 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
526 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (42+0 votes)
156,226 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (530-1 votes)
2,150 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (26+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
586 (+0.9% / +5)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
134,984 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (7+0 votes)
52,292 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (392+0 votes)
52,344 (-0.1% / -65)
4.6(+0.0000) (345+0 votes)
28 (-6.7% / -2)
40,677 (+0.2% / +93)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
291 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
16,270 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (920+0 votes)
26,028 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
20,321 (-0.1% / -28)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
54
Splitr
62 (+0.0% / +0)
13,778 (+0.3% / +48)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
12,371 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (63+0 votes)
161 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
521 (-1.3% / -7)
1.8(+0.0000) (23+0 votes)
9,568 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (77+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
8,610 (+0.3% / +26)
3.9(+0.0000) (29+0 votes)
155 (+0.0% / +0)
6,864 (+0.2% / +14)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
137 (+0.0% / +0)
125 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
8,503 (+0.0% / +0)
6,479 (+0.4% / +26)
3.3(+0.3000) (7+1 votes)
4,968 (+0.5% / +24)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
4,231 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
3,690 (-0.5% / -20)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
3,898 (-0.5% / -19)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,516 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (43+0 votes)
83 (+3.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,468 (+1.6% / +53)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
3,148 (-0.3% / -8)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,529 (+0.0% / +0)
409 (+0.0% / +0)
1,960 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
2,097 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
1,562 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
2,703 (+0.8% / +21)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,609 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,462 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
917 (-0.3% / -3)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
1,016 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,192 (+1.1% / +13)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
671 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
92
fb-flo
633 (+1.3% / +8)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
93
VIT Go
665 (+2.0% / +13)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
598 (+0.8% / +5)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
95
UnXSS
524 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
507 (-1.2% / -6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
504 (+2.2% / +11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
640 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
464 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
452 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
102
SP Editor
11,779 (-0.1% / -16)
4.8(+0.0000) (45+0 votes)
508 (+0.0% / +0)
336 (+1.8% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
380 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
328 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,823 (-0.1% / -5)
4.0(+0.0000) (44+0 votes)
338 (+0.9% / +3)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
110
IHeader
367 (+0.0% / +0)
7,633 (-0.1% / -6)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
234 (-0.4% / -1)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
354 (+0.0% / +0)
345 (+3.0% / +10)
230 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
225 (+2.3% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
26 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
250 (-2.3% / -6)
3,626 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (59+0 votes)
3,610 (+0.0% / +0)
4.4(+0.1000) (59+1 votes)
4,345 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,528 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
164 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
179 (+1.1% / +2)
123 (+1.7% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
158 (+0.0% / +0)
149 (+0.0% / +0)
141 (-0.7% / -1)
124 (+0.0% / +0)
120 (+1.7% / +2)
32 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
82 (-4.7% / -4)
815 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
82 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
818 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
64 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
606 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (15+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
433 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
8,247,642 (-0.2% / -13,311)
4.9(+0.0000) (348,474+30 votes)
2 (+0.0% / +0)
46 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
53 (+0.0% / +0)
37 (-2.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
44 (+4.8% / +2)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
229 (-0.4% / -1)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
266 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (1,460+5 votes)
2,454,037 (+0.1% / +2,138)
4.7(+0.0000) (2,785+0 votes)
2,445,005 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,056+1 votes)
270 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
1,022,813 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6,766+13 votes)
190 (+3.3% / +6)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
552,139 (-0.1% / -684)
4.8(+0.0000) (93,430+1 votes)
4,209,181 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (1,012+0 votes)
1,983,380 (-0.1% / -2,654)
4.0(+0.0000) (2,466+0 votes)
1,540,479 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (7,064+1 votes)
167
StubTabs
222 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
169
Superglue
26 (+0.0% / +0)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
854,746 (+0.1% / +731)
4.4(+0.0000) (4,745+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
139 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
411,675 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (42,998+3 votes)
160 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,070,223 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (2,112+0 votes)
754,841 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (204+2 votes)
752,132 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (5,908+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
180
Just Read
248,912 (-0.0% / -9)
4.7(+0.0000) (758+0 votes)
305,388 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,219+0 votes)
1,889 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (24+0 votes)
93 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
92,980 (-0.2% / -157)
4.7(+0.0000) (4,262+1 votes)
329,078 (+0.5% / +1,669)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
254,863 (-0.1% / -308)
4.1(+0.0000) (253+1 votes)
16 (+0.0% / +0)
177,798 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,402+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
299,278 (-0.2% / -540)
3.1(+0.0000) (1,319+0 votes)
184,786 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (815+0 votes)
119,466 (-0.2% / -234)
4.3(+0.0000) (13,777-1 votes)
139,764 (-0.1% / -204)
4.3(+0.0000) (2,107+0 votes)
88,183 (-0.2% / -177)
4.8(+0.0000) (833+0 votes)
176,221 (+0.4% / +684)
4.3(+0.0000) (141+1 votes)
133,614 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (563+0 votes)
83 (-1.2% / -1)
15 (+15.4% / +2)
141,492 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (189+0 votes)
144,073 (-0.1% / -119)
3.6(+0.0000) (2,808+0 votes)
99,651 (+1.0% / +988)
4.5(+0.0000) (636+7 votes)
158,531 (+0.1% / +231)
2.9(+0.0000) (591+0 votes)
90,765 (-0.1% / -101)
4.5(+0.0000) (894+0 votes)
130,612 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (78+0 votes)
118,004 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (91+1 votes)
50,570 (+0.2% / +115)
4.8(+0.0000) (549+0 votes)
104,064 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (56+0 votes)
101,918 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (50+0 votes)
77,535 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (284+0 votes)
51,412 (+1.8% / +914)
4.9(+0.0000) (231+4 votes)
49,456 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,615+0 votes)
212
Blocknify
53 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
83,657 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (36+0 votes)
48 (-5.9% / -3)
46,340 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (617+0 votes)
44,375 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (575+5 votes)
217
VideoSkip
58 (+0.0% / +0)
55,396 (+0.6% / +343)
4.3(+0.0000) (69+0 votes)
35,901 (-0.2% / -57)
4.7(+0.0000) (102+0 votes)
69,420 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
40,842 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (176+0 votes)
38,884 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (209+0 votes)
51,149 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (31+0 votes)
84,387 (+0.2% / +156)
1.9(+0.0000) (165+0 votes)
36,475 (+0.0% / +10)
4.1(+0.0000) (187+0 votes)
43,639 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (54-1 votes)
40,938 (+0.2% / +92)
4.1(+0.0000) (60+0 votes)
36,440 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (82+0 votes)
46,886 (+0.0% / +0)
2.8(+0.1000) (81+1 votes)
53,513 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21,681 (-0.1% / -15)
4.6(+0.0000) (320+0 votes)
26,839 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (73+0 votes)
29,751 (+0.2% / +69)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
29,875 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
18,959 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (331+0 votes)
20,262 (+0.1% / +22)
4.2(+0.0000) (144+0 votes)
19,518 (-0.3% / -67)
4.3(+0.0000) (169+0 votes)
13,249 (+0.2% / +26)
4.8(+0.0000) (164+0 votes)
20,603 (-0.1% / -18)
4.2(+0.0000) (86+0 votes)
22,170 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
19,310 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (24+0 votes)
25,147 (+1.5% / +364)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
20,799 (+0.6% / +114)
4.6(+0.0000) (47+0 votes)
17,239 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (28+0 votes)
12,418 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (90+0 votes)
14,137 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (46+0 votes)
19,276 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
14,847 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (123+0 votes)
9,217 (-0.3% / -29)
4.8(+0.0000) (166+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
9,110 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (167+0 votes)
28,691 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (84+0 votes)
12,865 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (158+0 votes)
13,258 (+0.0% / +0)
4.1(-0.1000) (124-1 votes)
256
GamingHub
14,198 (-0.0% / -7)
4.2(+0.0000) (68+0 votes)
22,613 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
10,489 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (422+0 votes)
20,326 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
14,619 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
9,151 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (223+0 votes)
10,839 (+0.6% / +69)
4.8(+0.0000) (17+1 votes)
9,652 (+0.1% / +13)
4.2(+0.0000) (68+0 votes)
2,454 (+0.2% / +4)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
8,555 (-0.2% / -15)
4.3(+0.0000) (118+0 votes)
266
HabitLab
9,621 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
15,528 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (37+0 votes)
7,940 (-0.1% / -4)
4.1(+0.0000) (81+0 votes)
7,406 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (98+0 votes)
14,336 (-0.2% / -24)
1.8(+0.0000) (86+0 votes)
9,378 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
13,935 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (649+0 votes)
6,881 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (106+0 votes)
7,459 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (62+0 votes)
6,640 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (110+0 votes)
5,959 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
4,515 (-0.3% / -14)
4.5(+0.0000) (728+0 votes)
278
Asana2Go
6,497 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
10,066 (+0.4% / +39)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
280
BBViewer
4,974 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (48+0 votes)
10,684 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
1,526 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
7,234 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
5,219 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
4,067 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
4,700 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
5,010 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (28+0 votes)
5,321 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
3,716 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (187+0 votes)
206,377 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (440+0 votes)
7,294 (+0.6% / +41)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,490 (+0.0% / +0)
4,771 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
7,260 (+0.2% / +16)
2.2(+0.0000) (20+0 votes)
3,838 (+0.5% / +18)
4.6(+0.0000) (42+0 votes)
4,600 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
1,023 (-0.6% / -6)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
5,411 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
4,108 (+0.0% / +2)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
4,332 (-0.2% / -8)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)