extension ExtPose

Keyword: modify -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (945+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (34+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (63+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
600,000 (+20.0% / +100,000)
4.1(+0.0000) (592+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (23+0 votes)
10,000
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (235+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (13+0 votes)
761 (+1.6% / +12)
4.1(+0.0000) (44+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (171+0 votes)
12
Charset
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (109+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (38+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (18+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
550 (+5.6% / +29)
50,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,901+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (253+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (133+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (175+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (517+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5,199+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
102 (+4.1% / +4)
700,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,316+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (60+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (60+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (23+0 votes)
50 (+2.0% / +1)
972 (+1.1% / +11)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (43+0 votes)
23 (-11.5% / -3)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
522 (+0.4% / +2)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
558 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
46
Allfeed
18 (+5.9% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+11.1% / +10,000)
3.1(+0.0000) (534+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (26+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (189+3 votes)
102 (+2.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (368+0 votes)
4.6(+0.0000) (124+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
163 (-2.4% / -4)
304 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
178 (+0.6% / +1)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
190 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (77+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
173 (+1.8% / +3)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
142 (+2.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
32 (-5.9% / -2)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (40+0 votes)
103 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
134 (+3.9% / +5)
5,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (22+0 votes)
72
Splitr
32 (+14.3% / +4)
2,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (44+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
82
Guides
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
777 (+1.0% / +8)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
921 (+0.8% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
752 (+0.4% / +3)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
86
VIT Go
722 (-0.8% / -6)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
739 (+1.2% / +9)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
959 (+1.1% / +10)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.1000) (500+2 votes)
780 (+1.0% / +8)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
739 (+1.0% / +7)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
93
fb-flo
456 (+1.3% / +6)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
813 (+0.6% / +5)
710 (+0.1% / +1)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (34+1 votes)
30 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (75+0 votes)
439 (+0.0% / +0)
344 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
238 (+1.3% / +3)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
287 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
357 (+1.4% / +5)
106
IHeader
342 (-2.0% / -7)
298 (+0.3% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
305 (+0.3% / +1)
302 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
113
Lit Prism
124 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
115 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
117 (+0.9% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (30+0 votes)
110 (+1.9% / +2)
100 (+1.0% / +1)
78 (-1.3% / -1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (19,604+102 votes)
94 (+0.0% / +0)
85 (+0.0% / +0)
124
VideoSkip
939 (+0.4% / +4)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
758 (+2.0% / +15)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
679 (+3.5% / +23)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
63 (-4.5% / -3)
27
5.0(+0.0000) (40+0 votes)
547 (-0.7% / -4)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
58 (-1.7% / -1)
58 (-3.3% / -2)
47 (-2.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
348 (+2.1% / +7)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (354,388+6 votes)
364 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
40 (+8.1% / +3)
40 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (19,202+8 votes)
404 (-1.5% / -6)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
291 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
277 (+1.8% / +5)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1,835+2 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,867+0 votes)
149
Superglue
32 (+0.0% / +0)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7,234+0 votes)
240 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
277 (-1.1% / -3)
226 (+2.3% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16,380+6 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (2,542+1 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (1,126+0 votes)
190 (+1.6% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,235-1 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (4,916+0 votes)
133 (-0.7% / -1)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
127 (+2.4% / +3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
162
StubTabs
148 (-2.0% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (54+0 votes)
164
Blocknify
108 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (94+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (5,919+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,050+3 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (22+0 votes)
169
Just Read
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (817+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
17 (+6.2% / +1)
400,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (83+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (247+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (263+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (201+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (1,337+0 votes)
92 (-1.1% / -1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (4,255+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,416+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13,699+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,115+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (93+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (866+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (274+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (116+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (708+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (785+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (563+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (291+2 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (908+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (304+0 votes)
72 (-1.4% / -1)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (2,781+0 votes)
195
Argent X
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (41+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (255+2 votes)
60,000 (+20.0% / +10,000)
4.8(+0.0000) (86+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (159-1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (653+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (178+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,610+0 votes)
203
Settings
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (93+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (36+1 votes)
205
IA4Chrome
100,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (10+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (106+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (64+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (55+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (102+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (145+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (128+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (211+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (84+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (50+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (89+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (324+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (181+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (617+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (49+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (73+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (104+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (47+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (104+1 votes)
228
Mereos
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (142+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (83+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (157+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (323+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
39 (-9.3% / -4)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (112+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (167+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (88-2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (89+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (78+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (62+0 votes)
33 (+17.9% / +5)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (45+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
250
Dark Mode
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (179+1 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (165+0 votes)
252
Page Edit
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (166+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
256
BBViewer
8,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (59+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (40+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (50+0 votes)
259
Asana2Go
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (222+0 votes)
261
GamingHub
9,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (71+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (36+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (39+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (119+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (43+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (44+0 votes)
274
FicLab
6,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (81+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (653+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (61+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (112+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (14+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
10,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (25+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.3(-0.2000) (12-1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (728+0 votes)
286
PvU Tool
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (107+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (66+0 votes)
289
HabitLab
6,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (30+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (419+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (181+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (76+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (135+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (40+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (242+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (187+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (28+0 votes)