extension ExtPose

Keyword: modify -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
127,130 (+0.4% / +528)
4.5(+0.0000) (882+0 votes)
40,065 (+0.7% / +287)
3.4(+0.0000) (28+0 votes)
513,688 (-0.1% / -740)
4.1(+0.0000) (554+0 votes)
4,917 (+0.7% / +33)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
7,761 (+0.6% / +43)
3.6(+0.0000) (23+0 votes)
100 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
81,333 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (163+0 votes)
1,614 (+0.5% / +8)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
1,042 (+0.8% / +8)
4.1(+0.0000) (44+0 votes)
57,065 (+0.4% / +226)
3.2(+0.0000) (235+0 votes)
11
Charset
119,596 (+0.3% / +340)
4.8(+0.0000) (103+0 votes)
1,450 (+0.5% / +7)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,716 (+0.8% / +44)
4.0(+0.0000) (30+0 votes)
101 (+2.0% / +2)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
5,081 (+0.3% / +13)
3.6(+0.0000) (18+0 votes)
664 (+0.8% / +5)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
1,841 (-0.1% / -2)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
4,002 (-0.3% / -11)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
784 (+1.0% / +8)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
30,896 (+0.3% / +86)
4.7(+0.0000) (253+0 votes)
28,767 (+0.3% / +77)
4.2(+0.0000) (1,909+0 votes)
42,853 (+0.4% / +190)
3.7(+0.0000) (172+0 votes)
43,487 (+0.4% / +185)
3.4(+0.0000) (127+0 votes)
19,053 (+0.2% / +33)
3.2(+0.0000) (518+0 votes)
7,091 (+0.1% / +5)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
2,681,576 (+0.3% / +7,518)
4.0(+0.0000) (5,178+0 votes)
4,631 (+0.4% / +19)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
1,566,206 (+0.5% / +7,452)
4.6(+0.0000) (14,936+6 votes)
1,018 (+12.5% / +113)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,767 (+0.6% / +11)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
81 (+0.0% / +0)
564,982 (+0.3% / +1,596)
4.4(+0.0000) (1,876+0 votes)
1,107,754 (+0.7% / +8,060)
3.6(+0.0000) (59+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
4,492 (-0.2% / -10)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
1,042 (+0.6% / +6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
218,098 (+0.3% / +708)
4.1(+0.0000) (575+0 votes)
253 (+3.3% / +8)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
499 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (42+0 votes)
1,821 (+0.8% / +14)
3.0(+0.0000) (26+0 votes)
4,059 (+0.7% / +29)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
105,337 (+0.4% / +378)
3.1(+0.0000) (533+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
63,165 (+0.2% / +107)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
356 (-1.4% / -5)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
465 (+0.9% / +4)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
45,253 (+0.3% / +147)
4.6(+0.0000) (364+0 votes)
50
Allfeed
14 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
98,284 (+0.2% / +148)
2.0(+0.0000) (9+0 votes)
18,899 (+0.3% / +51)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
170 (+1.2% / +2)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
15 (-6.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,977 (+0.1% / +6)
4.6(+0.0000) (77+0 votes)
521 (+0.2% / +1)
1.8(+0.0000) (25+0 votes)
1,566,443 (+0.4% / +6,532)
4.4(+0.0000) (2,817+1 votes)
40 (+0.0% / +0)
141 (-0.7% / -1)
6,465 (+1.0% / +63)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
7,235 (+0.4% / +30)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
5,209 (+0.4% / +22)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
140 (-2.1% / -3)
4,292 (+0.4% / +17)
4.7(+0.0000) (16+0 votes)
111 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,065 (-0.4% / -19)
3,200 (+0.4% / +12)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
3,237 (+0.6% / +20)
3.4(+0.0000) (44+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,054 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
1,830 (-0.2% / -4)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
1,581 (+1.1% / +17)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
1,646 (+0.4% / +7)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
2,013 (+1.4% / +28)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
2,102 (+0.0% / +1)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,463 (+0.8% / +12)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
81
Splitr
30 (+7.1% / +2)
7 (+0.0% / +0)
9,440 (+0.5% / +47)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
848 (+0.5% / +4)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
120,997 (+0.2% / +285)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
627 (-0.5% / -3)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
562 (-0.9% / -5)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
88
fb-flo
501 (-1.6% / -8)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
89
VIT Go
535 (+1.5% / +8)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
657 (+1.7% / +11)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
27,919 (+0.6% / +163)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
511 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
611 (+0.2% / +1)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
503 (+0.2% / +1)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
11,550 (+1.1% / +127)
4.8(+0.0000) (45+0 votes)
494 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
10,866 (+0.5% / +59)
4.0(+0.0000) (54+0 votes)
449 (-0.4% / -2)
395 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
349 (+0.6% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
30 (-3.2% / -1)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
104
IHeader
347 (-0.6% / -2)
6,134 (+0.4% / +22)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
275 (+0.0% / +0)
205 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
256 (+1.2% / +3)
231 (+1.3% / +3)
227 (+2.3% / +5)
12 (+0.0% / +0)
111 (+1.8% / +2)
228 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
1,071 (+0.1% / +1)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
82 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
753 (-0.3% / -2)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
62 (-1.6% / -1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
64 (+3.2% / +2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
698 (-0.4% / -3)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
356 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
568 (+0.2% / +1)
4.0(+0.0000) (15+0 votes)
65 (+1.6% / +1)
4 (+0.0% / +0)
7,927,458 (+0.3% / +20,133)
4.9(+0.0000) (354,484+8 votes)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
47 (-2.1% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
129
Superglue
38 (-2.6% / -1)
130
VideoSkip
336 (-0.3% / -1)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
269 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
34 (+3.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
33 (-8.3% / -3)
3,144,800 (+0.4% / +11,351)
4.7(+0.0000) (2,845+0 votes)
30 (+7.1% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1,700+1 votes)
1,876,044 (+0.3% / +5,753)
4.8(+0.0000) (14,544+20 votes)
265 (+2.3% / +6)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
2,332,976 (+0.5% / +12,701)
4.7(+0.0000) (2,209+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
262 (-1.5% / -4)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,366,743 (+0.4% / +8,910)
4.5(+0.0000) (7,184+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
19,889 (-2.4% / -479)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
4,297,845 (+0.3% / +13,183)
3.2(+0.0000) (1,057+0 votes)
212 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,883,440 (+0.7% / +12,219)
3.9(+0.0000) (2,511+2 votes)
175 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
144 (+1.4% / +2)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
150
StubTabs
191 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
210 (+0.5% / +1)
27 (+3.8% / +1)
842,138 (+0.3% / +2,635)
4.4(+0.0000) (4,842+0 votes)
127 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
119 (+3.5% / +4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
306,616 (+0.2% / +545)
4.6(+0.0000) (43,203+1 votes)
478,808 (+0.4% / +1,907)
4.5(+0.0000) (1,956+12 votes)
106 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
639,970 (+0.2% / +1,064)
3.5(+0.0000) (5,928+0 votes)
355,223 (+0.5% / +1,648)
4.4(+0.0000) (2,278+0 votes)
613,782 (+0.2% / +1,378)
4.3(+0.0000) (59+0 votes)
264,134 (+0.8% / +2,066)
4.9(+0.0000) (672+0 votes)
465,729 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (142+0 votes)
1,844 (+0.1% / +1)
1.6(+0.0000) (24+0 votes)
165
Just Read
206,830 (+0.4% / +862)
4.7(+0.0000) (795+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,160 (+0.2% / +2)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
301,568 (+0.4% / +1,219)
3.8(+0.0000) (156+0 votes)
224,170 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,015+0 votes)
267,625 (+0.2% / +586)
4.1(+0.0000) (260+0 votes)
171
Blocknify
77 (+4.1% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
322,938 (+0.5% / +1,447)
3.1(+0.0000) (1,329+0 votes)
208,236 (+0.4% / +876)
4.3(+0.0000) (221+0 votes)
152,836 (+0.3% / +499)
4.2(+0.0000) (1,412+0 votes)
102,924 (+0.3% / +326)
4.3(+0.0000) (13,750+0 votes)
106,019 (+0.7% / +691)
4.9(+0.0000) (625+0 votes)
111,657 (+0.4% / +450)
4.7(+0.0000) (4,270+0 votes)
117,857 (+0.2% / +239)
4.3(+0.0000) (2,122+0 votes)
81,001 (+0.5% / +411)
4.8(+0.0000) (840+0 votes)
346,015 (+1.4% / +4,736)
2.6(+0.0000) (54+0 votes)
544,083 (-10.1% / -61,057)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
569,965 (-15.4% / -104,146)
4.4(+0.0000) (139+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
161,960 (+1.3% / +2,120)
4.1(+0.0000) (70+0 votes)
125,314 (+0.5% / +677)
3.9(+0.0000) (319+0 votes)
63,747 (+0.1% / +75)
4.8(+0.0000) (647+0 votes)
103,722 (+0.6% / +597)
3.9(+0.0000) (562+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
86,169 (+0.2% / +131)
4.5(+0.0000) (901+0 votes)
121,976 (+0.3% / +384)
3.6(+0.0000) (2,800+0 votes)
94,528 (+0.3% / +246)
4.4(+0.0000) (297+0 votes)
143,389 (+0.1% / +199)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
111,201 (+0.4% / +439)
4.0(+0.0000) (65+0 votes)
156,881 (+0.4% / +577)
2.6(+0.0000) (609+0 votes)
150,075 (+0.1% / +197)
2.6(+0.0000) (59+0 votes)
79,251 (+0.2% / +187)
4.4(+0.0000) (56+0 votes)
77,740 (+0.1% / +50)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
44,751 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,610+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
123,823 (+0.2% / +211)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
122,738 (+0.4% / +437)
2.0(+0.0000) (169+0 votes)
162,661 (+1.0% / +1,543)
67 (+6.3% / +4)
60,949 (+0.5% / +301)
3.9(+0.0000) (80+0 votes)
62,927 (+0.1% / +58)
4.2(+0.0000) (36+0 votes)
45 (-4.3% / -2)
35,157 (-0.1% / -27)
4.7(+0.0000) (104+0 votes)
60,453 (+0.2% / +147)
3.2(+0.0000) (281+1 votes)
45 (-2.2% / -1)
60,453 (+0.2% / +147)
3.2(+0.0000) (281+1 votes)
45 (-2.2% / -1)
43,990 (+0.7% / +314)
4.5(+0.0000) (141+0 votes)
36,503 (+0.8% / +279)
4.1(+0.0000) (190+0 votes)
29,322 (+0.1% / +30)
4.5(+0.0000) (619+0 votes)
122,902 (+0.5% / +592)
28,386 (+0.7% / +207)
4.7(+0.0000) (49+0 votes)
118,112 (+0.0% / +0)
39,389 (+0.8% / +311)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
6,060 (+0.2% / +13)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
41,099 (+2.2% / +879)
3.4(+0.0000) (48+0 votes)
25,263 (+0.2% / +40)
4.0(+0.0000) (169+0 votes)
26,915 (+0.2% / +41)
3.9(+0.0000) (73+0 votes)
27,986 (+0.1% / +16)
4.4(+0.0000) (76+0 votes)
17,168 (+0.4% / +63)
4.8(+0.0000) (187+0 votes)
19,183 (+0.2% / +38)
4.8(+0.0000) (69+0 votes)
29,735 (+0.6% / +164)
4.2(+0.0000) (39+0 votes)
25,614 (+0.5% / +133)
4.5(+0.0000) (49+0 votes)
38,657 (+0.2% / +81)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
18,739 (+0.2% / +42)
4.6(+0.0000) (323+0 votes)
16,567 (+0.9% / +155)
4.9(+0.0000) (91+0 votes)
20,416 (+0.1% / +27)
4.2(+0.0000) (151+0 votes)
22,599 (+0.8% / +189)
4.5(+0.0000) (63+1 votes)
23,398 (+0.3% / +74)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
17,481 (+0.5% / +84)
4.3(+0.0000) (167+0 votes)
18,074 (+0.7% / +129)
4.2(+0.0000) (87+0 votes)
35,884 (+0.3% / +119)
2.4(+0.0000) (84+0 votes)
16,688 (+0.3% / +42)
4.5(+0.0000) (123+0 votes)
17,144 (+0.7% / +113)
4.1(-0.1000) (88+1 votes)
11,799 (+0.3% / +36)
4.9(+0.0000) (71+0 votes)
24,405 (+0.9% / +210)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
3,164 (+0.1% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
8,180 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (166+0 votes)
26,625 (+0.4% / +98)
13,732 (+0.1% / +19)
3.9(+0.0000) (68+0 votes)
7,965 (-0.0% / -1)
4.9(+0.0000) (166+0 votes)
17,366 (+0.2% / +31)
3.6(+0.0000) (59+0 votes)
10,360 (-0.1% / -6)
4.4(+0.0000) (162+0 votes)
9,194 (+0.3% / +28)
4.8(+0.0000) (57+0 votes)
8,458 (+0.6% / +51)
4.6(+0.0000) (223+0 votes)
252
GamingHub
9,730 (+0.2% / +22)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
12,180 (+0.2% / +24)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
6,431 (-0.3% / -20)
4.1(+0.0000) (420+0 votes)
12,364 (+0.8% / +101)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
10,367 (+1.5% / +153)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
11,820 (+0.1% / +9)
3.1(+0.0000) (102+0 votes)
16,357 (+0.4% / +64)
1.8(+0.0000) (89+0 votes)
259
Dark Mode
5,507 (+1.0% / +53)
4.9(+0.0000) (144+1 votes)
7,663 (+0.6% / +42)
4.3(+0.0000) (120+0 votes)
261
Asana2Go
7,751 (+0.3% / +23)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
14,318 (+0.5% / +78)
4.3(+0.0000) (48+0 votes)
6,852 (+0.6% / +39)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
264
BBViewer
6,459 (-0.2% / -11)
5.0(+0.0000) (54+0 votes)
6,162 (+0.8% / +50)
4.8(+0.0000) (61+0 votes)
7,066 (+0.1% / +10)
4.1(+0.0000) (81+0 votes)
12,781 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (652+0 votes)
268
HabitLab
7,556 (+0.1% / +11)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
6,219 (+0.1% / +5)
4.2(+0.0000) (110+0 votes)
2,282 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1,199+0 votes)
6,763 (-0.1% / -6)
3.8(+0.0000) (61+0 votes)
7,946 (+0.9% / +69)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
9,264 (+0.3% / +28)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
5,882 (+0.4% / +21)
4.0(+0.0000) (106+0 votes)
4,220 (-0.4% / -17)
4.5(+0.0000) (728+0 votes)
276
Page Edit
7,400 (+0.5% / +34)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
6,988 (+0.9% / +60)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
7,854 (+0.7% / +52)
3.2(+0.0000) (30+1 votes)
7,863 (+0.9% / +70)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
4,222 (+0.1% / +3)
3.8(+0.0000) (188+0 votes)
6,405 (+0.6% / +40)
4.6(+0.0000) (50+2 votes)
9,299 (+0.3% / +30)
2.2(+0.0000) (22+0 votes)
7,086 (+0.6% / +43)
3.4(+0.0000) (31+0 votes)
6,056 (+0.5% / +28)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
3,889 (+0.4% / +17)
4.5(+0.0000) (235+0 votes)
6,356 (-0.9% / -57)
3.1(+0.0000) (13+0 votes)
4,917 (+0.4% / +18)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
14 (+7.7% / +1)
212,263 (+0.5% / +1,099)
4.1(+0.0000) (440+0 votes)
291
FicLab
4,035 (+0.5% / +19)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
4,253 (+0.1% / +4)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
4,851 (-0.1% / -3)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
5,308 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,828 (-0.1% / -5)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
3,390 (+0.3% / +9)
3.7(+0.0000) (130+0 votes)
5,870 (+0.2% / +10)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,980 (+0.4% / +16)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
4,749 (+0.7% / +32)
3.4(+0.0000) (36+0 votes)
4,351 (+0.3% / +12)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)