extension ExtPose

Keyword: capture take -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
72,044 (+10.1% / +6,581)
560 (+10.9% / +55)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
1,075,982 (+0.0% / +177)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
460 (+1.1% / +5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,945 (+5.9% / +219)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
26,717 (+3.1% / +814)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
193,150 (+4.3% / +7,889)
4.8(+0.0000) (87+0 votes)
150 (+1.4% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,508 (+0.9% / +22)
4.5(+0.0000) (45+0 votes)
415 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
209 (+5.0% / +10)
9 (+80.0% / +4)
204,297 (+0.6% / +1,134)
3.7(+0.0000) (1,079+0 votes)
2,842 (+3.5% / +95)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
403 (+5.2% / +20)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
668 (+0.9% / +6)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
8,990 (+9.4% / +771)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
21
Readily
642 (-2.1% / -14)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
155 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (57+0 votes)
9,019 (+5.7% / +483)
4.7(+0.0000) (69+0 votes)
36 (-2.7% / -1)
212,013 (+0.5% / +1,113)
4.7(+0.0000) (295+1 votes)
26
Opal
107 (+0.9% / +1)
17,229 (+0.2% / +36)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
28
Dashcam
39 (-2.5% / -1)
294,674 (+0.1% / +266)
4.6(+0.0000) (265+0 votes)
721 (+1.3% / +9)
1,473 (+1.7% / +24)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
54 (-1.8% / -1)
228 (+0.9% / +2)
120 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
11,299 (+2.5% / +271)
12 (-14.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
88 (+2.3% / +2)
1,458 (-0.3% / -5)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
865 (+2.0% / +17)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
282,644 (+1.5% / +4,228)
4.8(+0.0000) (273+0 votes)
1,167,852 (-13.6% / -184,517)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,322 (+2.3% / +118)
4.9(+0.0000) (47+0 votes)
74 (+5.7% / +4)
1,270,917 (+0.6% / +7,180)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
111 (+2.8% / +3)
600 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
88 (+7.3% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
743 (+1.1% / +8)
20,575 (+1.2% / +241)
4.8(+0.0000) (248+1 votes)
8 (+14.3% / +1)
3,129 (+1.1% / +33)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
105 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,074 (+0.5% / +22)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
760 (+2.8% / +21)
2,079 (+1.1% / +22)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,649 (-0.2% / -6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
390 (+0.3% / +1)
1,525 (+1.2% / +18)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
1,518 (+1.5% / +22)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,069 (+3.4% / +101)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8,412 (+0.3% / +21)
4.9(+0.0000) (76+1 votes)
1,378,773 (+0.6% / +8,879)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
287,051 (+3.2% / +8,958)
4.7(+0.0000) (353+0 votes)
749 (+0.8% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
65
Mereos
52 (+6.1% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,048 (+2.6% / +76)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
21 (-16.0% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
147 (+0.7% / +1)
87 (+2.4% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
247 (+2.9% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
31,658 (+1.0% / +320)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
72
SwappID
4,791 (-0.4% / -19)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
2,396 (+1.1% / +25)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
780 (+0.9% / +7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
76
mSecure
2,418 (+1.4% / +33)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
78
Weflow
371 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
2,006 (+0.5% / +9)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
300 (+1.4% / +4)
137 (+0.7% / +1)
22,215 (+0.5% / +107)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
215,608 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (271+0 votes)
160,484 (-0.0% / -12)
4.7(+0.0000) (208+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
115 (+4.5% / +5)
3,365 (+1.2% / +41)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
89,002 (-0.8% / -684)
3.7(+0.0000) (1,748-1 votes)
15 (+7.1% / +1)
202 (-1.0% / -2)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
116,253 (+0.4% / +514)
4.5(+0.0000) (86+0 votes)
344,412 (+8.9% / +28,116)
4.8(+0.0000) (174+6 votes)
2,327 (+0.4% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
396 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
399,889 (+1.2% / +4,586)
4.6(+0.0000) (927+11 votes)
2,128 (+0.6% / +12)
285,915 (-0.1% / -261)
4.7(+0.0000) (199+0 votes)
98
Clarity
1,524 (+0.1% / +2)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
1,179,052 (+0.1% / +1,636)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
221,319 (+0.2% / +456)
4.7(+0.0000) (1,094+5 votes)
631 (+0.8% / +5)
275,388 (+1.0% / +2,854)
4.9(+0.0000) (227+0 votes)
321,090 (+0.3% / +953)
3.6(+0.0000) (178+0 votes)
211 (-1.9% / -4)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
120 (+3.4% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,458 (+3.5% / +118)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,748 (+0.8% / +14)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
16,637 (+0.7% / +118)
3.0(+0.0000) (21+0 votes)
444,835 (+0.0% / +108)
4.6(+0.0000) (357+0 votes)
950 (+0.5% / +5)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
133 (+2.3% / +3)
770 (+0.9% / +7)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
356 (+0.3% / +1)
36 (+9.1% / +3)
73 (+5.8% / +4)
117
FrameGrab
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
153 (-1.3% / -2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
2,837 (-0.1% / -2)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
32,518 (+2.3% / +734)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
9,631 (+0.4% / +41)
4.8(+0.0000) (128+3 votes)
62,090 (+11.0% / +6,158)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
39,238 (+0.1% / +32)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
6,044 (+0.9% / +52)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
270 (+5.1% / +13)
1,549 (+1.9% / +29)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
127
Highlight
301 (+2.4% / +7)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,903 (+0.3% / +9)
4.7(+0.0000) (90+0 votes)
3,161 (+1.3% / +40)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
7,666 (+0.7% / +56)
3.6(+0.1000) (132+1 votes)
83 (+2.5% / +2)
343,214 (+0.2% / +770)
4.7(+0.0000) (1,560+4 votes)
557 (+2.2% / +12)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
116,002 (+1.0% / +1,113)
4.8(+0.0000) (117+1 votes)
1,393,762 (+0.0% / +214)
4.3(+0.0000) (219+0 votes)
1,555 (-0.4% / -6)
98 (+2.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,671,769 (+0.0% / +345)
4.5(+0.0000) (401+0 votes)
3,473 (+0.8% / +26)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,881 (-0.2% / -3)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
548 (-0.4% / -2)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
121 (+3.4% / +4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
890 (+1.9% / +17)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
5,777 (+0.1% / +4)
4.8(+0.0000) (246+0 votes)
464 (+0.7% / +3)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
71 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,464 (+0.8% / +37)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
78,771 (+0.4% / +319)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
149
paint
241,473 (+0.7% / +1,736)
4.5(+0.0000) (133+0 votes)
782,475 (+4.0% / +30,283)
4.7(+0.0000) (9,425+0 votes)
16,384 (+1.2% / +193)
4.6(+0.0000) (26+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
737 (+2.1% / +15)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
505,359 (+6.1% / +28,872)
4.4(+0.0000) (376+0 votes)
1,070 (+0.8% / +9)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
1,236 (+0.4% / +5)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
4,917 (+1.5% / +75)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
984 (+1.5% / +15)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
154 (+2.0% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,049 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
58,907 (+0.9% / +536)
4.9(+0.0000) (211+0 votes)
3,616 (+0.4% / +15)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
49,791 (+0.7% / +323)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
430 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
31 (-11.4% / -4)
12 (-7.7% / -1)
3,619 (+0.1% / +5)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
1,063 (-0.5% / -5)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
1,154 (+0.8% / +9)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
313,464 (-0.0% / -104)
3.9(+0.0000) (307+1 votes)
172
Bonjoro
5,081 (+0.3% / +15)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
51,584 (+0.2% / +94)
4.7(+0.0000) (136+0 votes)
1,324 (-0.8% / -11)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
11,092 (+0.3% / +31)
4.9(+0.0000) (99+0 votes)
58,303 (+0.1% / +32)
4.9(+0.0000) (1,055+0 votes)
177
SlidesPro
64,895 (-2.4% / -1,620)
178
Zoof
10,922 (-0.4% / -39)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
15,484 (+0.1% / +16)
4.0(+0.0000) (133+0 votes)
180
Hoverify
19,456 (+0.3% / +60)
4.5(+0.0000) (103+0 votes)
771 (+0.4% / +3)
361 (+2.0% / +7)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,124 (+0.1% / +2)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
214,104 (+1.6% / +3,394)
4.7(+0.0000) (799+12 votes)
550,423 (+0.5% / +2,595)
4.8(+0.0000) (4,955+33 votes)
186
Swash
48,860 (+0.2% / +93)
4.8(+0.0000) (5,097+0 votes)
15,876 (+0.7% / +117)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
321 (+1.6% / +5)
84,151 (+0.1% / +69)
3.9(+0.0000) (289+0 votes)
438 (+1.2% / +5)
63,723 (+0.4% / +249)
4.5(+0.0000) (378+0 votes)
768,848 (+2.4% / +17,710)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
239,988 (+0.4% / +1,026)
4.7(+0.0000) (10,237+4 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,856 (+0.2% / +7)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
332,979 (+0.4% / +1,453)
4.1(+0.0000) (13,449+20 votes)
121,826 (+0.4% / +501)
3.8(+0.0000) (125+0 votes)
121,344 (+3.6% / +4,224)
156,152 (+3.5% / +5,253)
4.6(+0.0000) (260+0 votes)
223 (-0.9% / -2)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
26,130 (+1.2% / +313)
3.9(+0.0000) (39+0 votes)
2,877 (+1.1% / +30)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11,340 (+0.5% / +62)
4.1(+0.0000) (47+0 votes)
298,730 (+0.3% / +992)
4.6(+0.0000) (611+0 votes)
3,049 (+0.4% / +11)
3.3(+0.0000) (18+0 votes)
6,504 (-1.0% / -63)
4.0(+0.0000) (30+0 votes)
62,789 (+0.1% / +81)
4.4(+0.0000) (293+0 votes)
2,091,836 (+0.0% / +1,014)
4.6(+0.0000) (33,468-1 votes)
5,794 (+0.8% / +48)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
65,303 (+0.2% / +107)
4.5(+0.0000) (77+0 votes)
83,897 (-0.9% / -755)
3.8(+0.0000) (87+0 votes)
30,260 (+1.1% / +328)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
1,588,873 (+0.3% / +4,746)
3.7(+0.0000) (412+0 votes)
214
Smartshot
14,847 (+0.7% / +96)
4.2(+0.0000) (1,026+0 votes)
76,686 (+0.2% / +145)
4.6(+0.0000) (208+0 votes)
30,867 (+0.2% / +57)
4.0(+0.0000) (227+0 votes)
9,735 (+1.6% / +158)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
683 (+0.3% / +2)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
73 (-3.9% / -3)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
54 (-1.8% / -1)
57 (-1.7% / -1)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
1,811 (+0.4% / +8)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
6,986 (+0.3% / +21)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
340 (-0.3% / -1)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
1,134 (-0.9% / -10)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
763 (+0.1% / +1)
14 (+0.0% / +0)
800 (+0.5% / +4)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
134,349 (+0.2% / +213)
2.2(+0.0000) (134+0 votes)
1,939,814 (+0.5% / +8,784)
4.6(+0.0000) (16,829+3 votes)
357,678 (+1.0% / +3,674)
4.6(+0.0000) (2,240+0 votes)
368 (-1.3% / -5)
13,705 (+8.6% / +1,088)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
214 (+1.9% / +4)
3,166,667 (+0.5% / +16,050)
4.4(+0.0000) (6,764+1 votes)
237
LINE
3,189,543 (+0.2% / +4,958)
3.7(+0.0000) (6,802+0 votes)
713 (+0.3% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
5,883 (+1.1% / +63)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
18,557 (+0.7% / +133)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
3,144,958 (+0.3% / +7,963)
4.7(+0.0000) (130,147+0 votes)
637 (+2.2% / +14)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
122 (+2.5% / +3)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
244
Dooly
3,545 (+0.5% / +16)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,060,194 (+1.3% / +75,815)
4.7(+0.0000) (9,989+0 votes)
4,149 (+0.4% / +16)
2.2(+0.0000) (40+0 votes)
145,687 (+1.1% / +1,519)
4.2(+0.0000) (1,130+0 votes)
248
Monosnap
53,232 (+0.7% / +353)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
23,159 (+0.8% / +183)
4.7(+0.0000) (95+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11,651+0 votes)
251
EdPage
1,073 (+1.8% / +19)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
22,032 (+0.4% / +83)
4.7(+0.0000) (103+0 votes)
154,606 (+0.1% / +144)
3.1(+0.0000) (535+0 votes)
240,252 (+0.6% / +1,435)
2.4(+0.0000) (725+1 votes)
8,435 (+0.5% / +44)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
51,954 (+0.6% / +298)
3.9(+0.0000) (153+0 votes)
185,549 (+0.4% / +707)
3.9(+0.0000) (225+0 votes)
469,638 (+0.7% / +3,304)
4.4(+0.0000) (1,866+4 votes)
14,992 (+1.1% / +166)
4.8(+0.0000) (239+1 votes)
1,233 (-0.6% / -7)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
6,954 (-0.2% / -12)
4.8(+0.0000) (159+0 votes)
323,438 (+0.2% / +634)
4.4(+0.0000) (496+0 votes)
263
EdShot
1,494 (-0.3% / -4)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
207,192 (+0.8% / +1,639)
4.0(+0.0000) (130+0 votes)
185,245 (+0.6% / +1,054)
3.7(+0.0000) (466+1 votes)
246,038 (+0.4% / +887)
4.0(+0.0000) (814+0 votes)
166,639 (+0.9% / +1,436)
4.2(+0.0000) (174+0 votes)
7,557 (+0.4% / +30)
4.0(+0.0000) (33+0 votes)
2,743 (-0.1% / -3)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
6,612 (-0.2% / -16)
4.5(+0.0000) (25+0 votes)
740 (+0.4% / +3)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
350,551 (+1.2% / +4,151)
3.2(+0.0000) (127+0 votes)
219,580 (+1.0% / +2,078)
4.4(+0.0000) (740+1 votes)
1,099 (+2.3% / +25)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
11,665 (+1.1% / +128)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
40,345 (+0.2% / +96)
3.5(+0.0000) (81+0 votes)
5,303 (+1.0% / +51)
3.4(+0.0000) (12+0 votes)
39,770 (-1.6% / -664)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
69,384 (+0.1% / +60)
4.2(+0.0000) (108+0 votes)
2,371,165 (+0.3% / +6,084)
4.2(+0.0000) (7,760+1 votes)
1,914 (+5.3% / +96)
2.6(+0.0000) (11+0 votes)
21,455 (+0.4% / +85)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
177,605 (+0.4% / +752)
4.3(+0.0000) (1,361+1 votes)
21,017 (+0.3% / +62)
3.8(+0.0000) (137+0 votes)
710 (+0.4% / +3)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
9,061 (+0.9% / +82)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
3,326,167 (+0.1% / +2,053)
4.7(+0.0000) (36,585+10 votes)
1,105 (-0.5% / -6)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
8,363 (+0.4% / +32)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
6,964,283 (+0.5% / +36,341)
4.9(+0.0000) (67,490+54 votes)
2,378 (+0.2% / +5)
3.5(+0.0000) (46+0 votes)
4,916 (+0.5% / +25)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
293
Ybug
1,069 (+3.6% / +37)
1,837 (+0.5% / +9)
3.5(+0.0000) (32+0 votes)
3,918 (+1.0% / +40)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
101 (-1.0% / -1)
3,127,138 (+0.5% / +16,854)
4.6(+0.0000) (25,938+8 votes)