extension ExtPose

Keyword: capture take -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
891,615 (+43.0% / +268,073)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10 (+42.9% / +3)
45,052 (+34.2% / +11,479)
273,680 (+17.9% / +41,547)
4.8(+0.0000) (150+18 votes)
341,250 (+11.8% / +36,081)
3.2(+0.0000) (127+0 votes)
29,446 (+11.7% / +3,087)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
356 (+11.6% / +37)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8
Opal
99 (+11.2% / +10)
261,126 (+9.6% / +22,963)
4.8(+0.0000) (273+0 votes)
36 (+9.1% / +3)
7,780 (+8.5% / +611)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12
EdPage
1,047 (+8.4% / +81)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
27 (+8.0% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
736 (+7.4% / +51)
130 (+7.4% / +9)
448,102 (+6.8% / +28,665)
4.4(+0.0000) (375+0 votes)
2,961 (+6.8% / +189)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
293,909 (+6.3% / +17,366)
4.6(+0.0000) (265+0 votes)
159,877 (+6.2% / +9,388)
4.7(+0.0000) (208+0 votes)
45,080 (+6.2% / +2,636)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
444,180 (+6.1% / +25,378)
4.6(+0.0000) (357+0 votes)
87 (+6.1% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
52 (+6.1% / +3)
61,025 (+5.7% / +3,312)
36 (+5.9% / +2)
758 (+5.7% / +41)
172 (+5.5% / +9)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
57 (+5.6% / +3)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
153,559 (+5.3% / +7,695)
4.8(+0.0000) (75+3 votes)
2,378 (+5.0% / +113)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
49,503 (+4.7% / +2,238)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
234 (+4.5% / +10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
34
Mereos
46 (+4.5% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
202,690 (+4.2% / +8,213)
4.7(+0.0000) (271+1 votes)
22,614 (+4.0% / +866)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
746,618 (+3.9% / +27,780)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
1,433 (+3.5% / +49)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,445 (+3.4% / +342)
847 (+2.9% / +24)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,629 (+2.9% / +212)
4.8(+0.0000) (68+0 votes)
147 (+2.8% / +4)
3,228 (+2.8% / +87)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
112 (+2.8% / +3)
11,345 (+2.7% / +301)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
199 (+2.6% / +5)
120 (+2.6% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
731 (+2.5% / +18)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
199,648 (+2.3% / +4,539)
4.7(+0.0000) (287+3 votes)
93 (+2.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
142 (+2.2% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
695,137 (+2.1% / +14,402)
4.7(+0.0000) (9,422+1 votes)
99 (+2.1% / +2)
753 (+2.0% / +15)
1,424 (+2.0% / +28)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
260,585 (+1.9% / +4,803)
4.7(+0.0000) (351+0 votes)
225 (+1.8% / +4)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
1,324 (+1.8% / +23)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
117 (+1.7% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
313 (+1.6% / +5)
5,008 (+1.6% / +79)
4.9(+0.0000) (47+2 votes)
88,455 (+1.5% / +1,327)
3.7(+0.0000) (1,750+1 votes)
64
Ybug
1,066 (+1.5% / +16)
2,673 (+1.4% / +38)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
2,115 (+1.4% / +30)
564 (+1.4% / +8)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
3,116 (+1.4% / +44)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
713 (+1.4% / +10)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
19,602 (+1.4% / +273)
4.8(-0.1000) (237+3 votes)
216 (+1.4% / +3)
112,063 (+1.3% / +1,455)
4.8(+0.0000) (115+3 votes)
151,525 (+1.3% / +1,948)
4.6(+0.0000) (260+0 votes)
2,726 (+1.2% / +33)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
338 (+1.2% / +4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
631 (+1.1% / +7)
3,975 (+1.1% / +43)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
1,249,360 (+1.1% / +13,407)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
655 (+1.1% / +7)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
5,831 (+1.1% / +62)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,975 (+1.1% / +31)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,941 (+1.0% / +29)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,139 (+1.0% / +21)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
1,249 (+1.0% / +12)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
2,086,903 (+0.9% / +18,155)
4.6(+0.0000) (33,471+1 votes)
114,833 (+0.9% / +979)
4.5(+0.0000) (86+1 votes)
3,874 (+0.8% / +32)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
122 (+0.8% / +1)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
1,158 (+0.8% / +9)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
216,165 (+0.8% / +1,649)
4.4(+0.0000) (733+2 votes)
91
Readily
655 (+0.8% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,069 (+0.8% / +8)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
3,101 (+0.7% / +23)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
688 (+0.7% / +5)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
95
Clarity
1,536 (+0.7% / +11)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
1,267 (+0.7% / +9)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,892 (+0.7% / +20)
4.7(+0.0000) (90+0 votes)
22,073 (+0.7% / +149)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
1,359,866 (+0.7% / +9,153)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
9,732 (+0.7% / +65)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
757 (+0.7% / +5)
102
Highlight
305 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
466 (+0.6% / +3)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
386,603 (+0.6% / +2,378)
4.6(+0.0000) (903+2 votes)
2,826 (+0.6% / +17)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
29,907 (+0.6% / +175)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
6,045,927 (+0.6% / +34,799)
4.7(+0.0000) (9,989-1 votes)
1,938,419 (+0.6% / +11,131)
4.6(+0.0000) (16,820+5 votes)
11,323 (+0.6% / +63)
4.1(+0.0000) (47+0 votes)
1,094 (+0.6% / +6)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
21,976 (+0.5% / +119)
4.7(+0.0000) (103+0 votes)
360,450 (+0.5% / +1,925)
4.6(+0.0000) (2,240+0 votes)
31,167 (+0.5% / +165)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
9,713 (+0.5% / +51)
4.8(+0.0000) (124+1 votes)
380 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,280 (+0.5% / +17)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
593 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
4,888 (+0.5% / +24)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
120,542 (+0.5% / +580)
3.8(+0.0000) (125+5 votes)
423 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,701 (+0.5% / +8)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
25,657 (+0.4% / +114)
3.9(+0.0000) (39+0 votes)
950 (+0.4% / +4)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
57,337 (+0.4% / +231)
4.9(+0.0000) (211-1 votes)
8,291 (+0.4% / +32)
4.9(+0.0000) (74+0 votes)
1,137 (+0.4% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
326,038 (+0.3% / +1,131)
4.4(+0.0000) (495+0 votes)
2,322 (+0.3% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
882 (+0.3% / +3)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
295,312 (+0.3% / +964)
4.6(+0.0000) (611+0 votes)
340 (+0.3% / +1)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
2,061 (+0.3% / +6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,078 (+0.3% / +3)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
16,462 (+0.3% / +45)
3.0(+0.0000) (21+0 votes)
736 (+0.3% / +2)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
3,364 (+0.3% / +9)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
272,654 (+0.3% / +711)
4.9(+0.0000) (227+0 votes)
1,582 (+0.3% / +4)
63,780 (+0.2% / +147)
4.5(+0.0000) (378+1 votes)
140
Monosnap
53,085 (+0.2% / +120)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
341,210 (+0.2% / +750)
4.7(+0.0000) (1,552+9 votes)
18,395 (+0.2% / +40)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
1,405 (+0.2% / +3)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
1,173,973 (+0.2% / +2,356)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
7,586 (+0.2% / +15)
3.5(+0.0000) (132+0 votes)
209,218 (+0.2% / +405)
4.7(+0.0000) (780+2 votes)
51,157 (+0.2% / +96)
4.7(+0.0000) (136+0 votes)
21,514 (+0.2% / +39)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
3,518 (+0.2% / +6)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
3,119,492 (+0.2% / +5,260)
4.6(+0.0000) (25,902+27 votes)
40,073 (+0.2% / +67)
3.5(+0.0000) (81+0 votes)
1,581,325 (+0.2% / +2,595)
3.7(+0.0000) (411+2 votes)
14,790 (+0.2% / +23)
4.8(+0.0000) (237+0 votes)
154
SwappID
4,632 (+0.2% / +7)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
155
Dooly
3,552 (+0.1% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
78,447 (+0.1% / +107)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
159,383 (+0.1% / +207)
3.1(+0.0000) (534+0 votes)
4,465 (+0.1% / +4)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
5,832 (+0.1% / +5)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
61,776 (+0.1% / +47)
4.0(+0.0000) (123+0 votes)
165,715 (+0.1% / +111)
4.2(+0.0000) (174+0 votes)
240,049 (+0.1% / +159)
4.7(+0.0000) (10,232+4 votes)
47,319 (+0.1% / +31)
3.3(+0.0000) (128+0 votes)
84,596 (+0.1% / +46)
3.8(+0.0000) (87+0 votes)
466,488 (+0.0% / +150)
4.4(+0.0000) (1,860+1 votes)
285,704 (+0.0% / +82)
4.7(+0.0000) (199+0 votes)
1,392,970 (+0.0% / +215)
4.3(+0.0000) (219+1 votes)
548,078 (+0.0% / +32)
4.8(+0.0000) (4,884+10 votes)
1,659,773 (+0.0% / +13)
4.5(+0.0000) (401+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
628 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
704 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
78 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
84 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
5.0 (2 votes)
1,116 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
259 (+0.0% / +0)
85 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,621 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
115 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
185
Fluxshot
33 (+0.0% / +0)
62 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
111 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
457 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11,649+1 votes)
204,246 (-0.0% / -23)
3.7(+0.0000) (1,077+1 votes)
8,371 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
330,810 (-0.0% / -110)
4.1(+0.0000) (13,364+54 votes)
194
Zoof
11,049 (-0.0% / -4)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
5,274 (-0.0% / -2)
3.4(+0.0000) (12+0 votes)
134,664 (-0.0% / -52)
2.2(+0.0000) (134+0 votes)
238,317 (-0.0% / -94)
2.4(+0.0000) (722+1 votes)
246,104 (-0.0% / -103)
4.0(+0.0000) (812+1 votes)
76,540 (-0.0% / -37)
4.6(+0.0000) (208+0 votes)
184,304 (-0.1% / -110)
3.9(+0.0000) (225+0 votes)
69,558 (-0.1% / -46)
4.2(+0.0000) (108+0 votes)
202
Smartshot
14,843 (-0.1% / -10)
4.2(+0.0000) (1,026+0 votes)
2,862 (-0.1% / -2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
58,299 (-0.1% / -41)
4.9(+0.0000) (1,053+3 votes)
17,051 (-0.1% / -15)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
65,133 (-0.1% / -60)
4.5(+0.0000) (77+0 votes)
15,783 (-0.1% / -17)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
16,153 (-0.1% / -19)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
815 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
1,528 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
84,031 (-0.1% / -123)
3.9(+0.0000) (289+0 votes)
212
Hoverify
19,414 (-0.2% / -31)
4.5(+0.0000) (103+0 votes)
31,016 (-0.2% / -50)
4.0(+0.0000) (227+0 votes)
3,332,934 (-0.2% / -5,754)
4.7(+0.0000) (36,560+5 votes)
9,014 (-0.2% / -16)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
5,806 (-0.2% / -11)
4.8(+0.0000) (246+0 votes)
2,373,833 (-0.2% / -4,592)
4.2(+0.0000) (7,758+0 votes)
218
LINE
3,184,492 (-0.2% / -6,234)
3.7(+0.0000) (6,802+0 votes)
6,971 (-0.2% / -15)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
220
Swash
49,514 (-0.2% / -113)
4.8(+0.0000) (5,097+0 votes)
6,928,621 (-0.2% / -16,380)
4.9(+0.0000) (67,369+17 votes)
420 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
322,262 (-0.2% / -770)
3.6(+0.0000) (177+0 votes)
51,879 (-0.2% / -124)
3.9(+0.0000) (153+0 votes)
176,798 (-0.2% / -434)
4.3(+0.0000) (1,360+0 votes)
62,923 (-0.3% / -158)
4.4(+0.0000) (293+0 votes)
122,082 (-0.3% / -309)
394 (-0.3% / -1)
23,134 (-0.3% / -59)
4.7(+0.0000) (94+0 votes)
184,629 (-0.3% / -472)
3.7(+0.0000) (466+0 votes)
770 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
232
Weflow
368 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
6,997 (-0.3% / -19)
4.8(+0.0000) (159+0 votes)
220,357 (-0.3% / -610)
4.7(+0.0000) (1,080+1 votes)
1,805 (-0.3% / -5)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
20,966 (-0.3% / -61)
3.8(+0.0000) (137+0 votes)
15,457 (-0.3% / -46)
4.0(+0.0000) (133+0 votes)
2,657 (-0.3% / -8)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
979 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
240
Bonjoro
5,103 (-0.3% / -16)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
4,825 (-0.3% / -16)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
3,158,747 (-0.3% / -10,487)
4.4(+0.0000) (6,762-1 votes)
299 (-0.3% / -1)
3,147,789 (-0.3% / -10,649)
4.7(+0.0000) (130,145+0 votes)
314,573 (-0.3% / -1,072)
3.9(+0.0000) (307+0 votes)
2,400 (-0.4% / -9)
3.5(+0.0000) (45+0 votes)
6,000 (-0.4% / -23)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,457 (-0.4% / -10)
4.5(+0.0000) (45+0 votes)
41,792 (-0.4% / -171)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
250
mSecure
2,391 (-0.4% / -10)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
39,512 (-0.4% / -166)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
1,893 (-0.4% / -8)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
6,626 (-0.4% / -28)
4.0(+0.0000) (30+0 votes)
221 (-0.5% / -1)
2,881 (-0.4% / -13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
202 (-0.5% / -1)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
11,113 (-0.5% / -56)
4.9(+0.0000) (99+0 votes)
206,442 (-0.5% / -1,115)
4.0(+0.0000) (130+0 votes)
361 (-0.6% / -2)
4,169 (-0.6% / -24)
2.2(+0.0000) (40+0 votes)
148,277 (-0.6% / -892)
4.2(+0.0000) (1,131+0 votes)
8,455 (-0.7% / -56)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
150 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (57+0 votes)
2,025 (-0.7% / -14)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
6,649 (-0.7% / -49)
4.5(+0.0000) (25+0 votes)
3,052 (-0.7% / -23)
3.3(+0.0000) (18+0 votes)
771 (-0.8% / -6)
268
EdShot
1,510 (-0.8% / -12)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
447 (-0.9% / -4)
539 (-0.9% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,524 (-1.0% / -78)
4.0(+0.0000) (33+0 votes)
1,970 (-1.1% / -21)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
360 (-1.1% / -4)
84 (-1.2% / -1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
80 (-1.2% / -1)
770 (-1.3% / -10)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
734 (-1.3% / -10)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
70 (-1.4% / -1)
1,812 (-1.5% / -27)
3.5(+0.0000) (32+0 votes)
61 (-1.6% / -1)
121 (-1.6% / -2)
13,587 (-1.9% / -260)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
1,904 (-2.2% / -43)
2.6(+0.0000) (11+0 votes)
85 (-2.3% / -2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
153 (-2.5% / -4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
74 (-2.6% / -2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
214 (-2.7% / -6)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
26 (-3.7% / -1)
32 (-5.9% / -2)
14 (-6.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
103 (-6.4% / -7)
293
Dashcam
42 (-6.7% / -3)
294
FrameGrab
27 (-6.9% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
26 (-7.1% / -2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
53 (-8.6% / -5)
20 (-9.1% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)