extension ExtPose

Keyword: capture take -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
547,887 (+5.5% / +28,367)
4.4(+0.0000) (376+0 votes)
209,145 (+8.3% / +15,995)
4.8(+0.0000) (89+2 votes)
797,469 (+1.9% / +14,994)
4.7(+0.0000) (9,425+0 votes)
358,468 (+4.1% / +14,056)
4.8(+0.0000) (178+4 votes)
6,074,169 (+0.2% / +13,975)
4.7(+0.0000) (9,991+2 votes)
83,207 (+15.5% / +11,163)
6,974,441 (+0.1% / +10,158)
4.9(+0.0000) (67,490+0 votes)
232,903 (+3.8% / +8,540)
4.7(+0.0000) (271+0 votes)
291,016 (+3.0% / +8,372)
4.8(+0.0000) (274+1 votes)
1,390,856 (+0.6% / +7,872)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
1,289,803 (+0.5% / +6,787)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
3,133,307 (+0.2% / +6,169)
4.6(+0.0000) (25,946+8 votes)
161,601 (+3.5% / +5,449)
4.6(+0.0000) (260+0 votes)
291,440 (+1.5% / +4,389)
4.7(+0.0000) (353+0 votes)
1,592,709 (+0.2% / +3,836)
3.7(+0.0000) (412+0 votes)
402,422 (+0.6% / +2,533)
4.6(+0.0000) (927+0 votes)
64,552 (+4.0% / +2,462)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
118,028 (+1.7% / +2,026)
4.8(+0.0000) (117+0 votes)
123,260 (+1.6% / +1,916)
28,537 (+6.8% / +1,820)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
241,790 (+0.6% / +1,538)
2.4(+0.0000) (725+0 votes)
334,150 (+0.4% / +1,171)
4.1(+0.0000) (13,471+22 votes)
23
paint
242,633 (+0.5% / +1,160)
4.5(+0.0000) (133+0 votes)
215,237 (+0.5% / +1,133)
4.7(+0.0000) (799+0 votes)
358,748 (+0.3% / +1,070)
4.6(+0.0000) (2,240+0 votes)
33,518 (+3.1% / +1,000)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
279,699 (+0.3% / +967)
4.9(+0.0000) (227+0 votes)
344,178 (+0.3% / +964)
4.7(+0.0000) (1,561+1 votes)
122,770 (+0.8% / +944)
3.8(+0.0000) (125+0 votes)
118,607 (+0.8% / +933)
4.5(+0.0000) (87+0 votes)
1,180,326 (+0.1% / +796)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
161,251 (+0.5% / +767)
4.7(+0.0000) (209+1 votes)
207,941 (+0.4% / +749)
4.0(+0.0000) (130+0 votes)
21,093 (+2.5% / +518)
4.8(+0.0000) (250+2 votes)
35
LINE
3,190,056 (+0.0% / +513)
3.7(+0.0000) (6,802+0 votes)
246,506 (+0.2% / +468)
4.0(+0.0000) (814+0 votes)
301,020 (+0.2% / +458)
4.6(+0.0000) (611+0 votes)
4,388 (+11.2% / +443)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
59,319 (+0.7% / +412)
4.9(+0.0000) (211+0 votes)
286,019 (+0.1% / +380)
4.7(+0.0000) (199+0 votes)
50,635 (+0.7% / +370)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
185,888 (+0.2% / +339)
3.9(+0.0000) (225+0 votes)
240,327 (+0.1% / +339)
4.7(+0.0000) (10,239+2 votes)
9,316 (+3.6% / +326)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
550,686 (+0.0% / +263)
4.8(+0.0000) (4,955+0 votes)
31,906 (+0.8% / +248)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
9,266 (+2.7% / +247)
4.7(+0.0000) (69+0 votes)
145,895 (+0.1% / +208)
4.2(+0.0000) (1,130+0 votes)
321,292 (+0.1% / +202)
3.6(+0.0000) (178+0 votes)
177,792 (+0.1% / +187)
4.3(+0.0000) (1,361+0 votes)
294,854 (+0.1% / +180)
4.6(+0.0000) (265+0 votes)
53,402 (+0.3% / +170)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
30,412 (+0.5% / +152)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
11,445 (+1.3% / +146)
40,490 (+0.4% / +145)
3.5(+0.0000) (81+0 votes)
17,372 (+0.8% / +143)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
13,844 (+1.0% / +139)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
78,907 (+0.2% / +136)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
51,713 (+0.3% / +129)
4.7(+0.0000) (136+0 votes)
16,510 (+0.8% / +126)
4.7(+0.1000) (29+3 votes)
221,444 (+0.1% / +125)
4.7(+0.0000) (1,094+0 votes)
19,564 (+0.6% / +108)
4.5(+0.0000) (103+0 votes)
166,747 (+0.1% / +108)
4.2(+0.0000) (174+0 votes)
15,575 (+0.6% / +91)
4.0(+0.0000) (133+0 votes)
26,215 (+0.3% / +85)
3.9(+0.0000) (39+0 votes)
1,393,843 (+0.0% / +81)
4.3(+0.0000) (219+0 votes)
22,767 (+0.3% / +78)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
8,488 (+0.9% / +76)
4.9(+0.0000) (76+0 votes)
30,941 (+0.2% / +74)
4.0(+0.0000) (227+0 votes)
3,195 (+2.1% / +66)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
58,368 (+0.1% / +65)
4.9(+0.0000) (1,058+3 votes)
5,386 (+1.2% / +64)
4.9(+0.0000) (47+0 votes)
160,700 (+0.0% / +62)
3.1(+0.0000) (535+0 votes)
15,050 (+0.4% / +58)
4.8(+0.0000) (239+0 votes)
135,312 (+0.0% / +56)
2.1(+0.0000) (135+0 votes)
69,439 (+0.1% / +55)
4.2(+0.0000) (107-1 votes)
1,671,823 (+0.0% / +54)
4.5(+0.0000) (401+0 votes)
3,972 (+1.4% / +54)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
2,894 (+1.8% / +52)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
18,673 (+0.3% / +51)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
4,961 (+0.9% / +45)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
15,921 (+0.3% / +45)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,114 (+1.5% / +45)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,506 (+2.2% / +33)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
76,718 (+0.0% / +32)
4.6(+0.0000) (209+1 votes)
3,397 (+1.0% / +32)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
2,426 (+1.3% / +30)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,158 (+1.4% / +30)
3,499 (+0.7% / +26)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
5,908 (+0.4% / +25)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
3,071 (+0.7% / +22)
3.3(+0.0000) (18+0 votes)
2,671 (+0.8% / +22)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,499 (+1.4% / +21)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
7,007 (+0.3% / +21)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
1,546 (+1.4% / +21)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
65,323 (+0.0% / +20)
4.5(+0.0000) (77+0 votes)
8,455 (+0.2% / +20)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
16,657 (+0.1% / +20)
3.0(+0.0000) (21+0 votes)
105 (+23.5% / +20)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,483 (+0.4% / +19)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
2,895 (+0.6% / +18)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
577 (+3.0% / +17)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
9,750 (+0.2% / +15)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,851 (+0.8% / +14)
3.5(+0.0000) (32+0 votes)
11,106 (+0.1% / +14)
4.9(+0.0000) (99+0 votes)
735 (+1.9% / +14)
39,251 (+0.0% / +13)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
3,471 (+0.4% / +13)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
1,561 (+0.8% / +12)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
414 (+2.7% / +11)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
51,965 (+0.0% / +11)
3.9(+0.0000) (153+0 votes)
754 (+1.5% / +11)
6,054 (+0.2% / +10)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,080 (+0.9% / +10)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
6,984 (+0.1% / +10)
4.8(+0.0000) (159+0 votes)
63,733 (+0.0% / +10)
4.5(+0.0000) (379+1 votes)
4,926 (+0.2% / +9)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
118
Readily
651 (+1.4% / +9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
677 (+1.3% / +9)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
104 (+9.5% / +9)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,820 (+0.5% / +9)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,244 (+0.6% / +8)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
23,167 (+0.0% / +8)
4.7(+0.0000) (95+0 votes)
124
Mereos
59 (+13.5% / +7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
112 (+6.7% / +7)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
217 (+2.8% / +6)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
3,054 (+0.2% / +6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
806 (+0.8% / +6)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
9,067 (+0.1% / +6)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
716 (+0.8% / +6)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
1,111 (+0.5% / +6)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
132
Bonjoro
5,086 (+0.1% / +5)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
133
mSecure
2,423 (+0.2% / +5)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
3,624 (+0.1% / +5)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
152 (+3.4% / +5)
2,011 (+0.2% / +5)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
103 (+5.1% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
84,668 (+0.0% / +5)
3.9(+0.0000) (289+0 votes)
3,166 (+0.2% / +5)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
140
Weflow
375 (+1.1% / +4)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
213 (+1.9% / +4)
217 (+1.9% / +4)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
325 (+1.2% / +4)
764 (+0.5% / +4)
444 (+0.7% / +3)
208 (+1.5% / +3)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
4,162 (+0.1% / +3)
2.2(+0.0000) (40+0 votes)
148
Chartnote
752 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
399 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
634 (+0.5% / +3)
1,520 (+0.1% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,156 (+0.2% / +2)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
739 (+0.3% / +2)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
54 (+3.8% / +2)
230 (+0.9% / +2)
2,839 (+0.1% / +2)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
157
Highlight
303 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
90 (+2.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
93 (+2.2% / +2)
2,745 (+0.1% / +2)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
272 (+0.7% / +2)
15 (+15.4% / +2)
163
Opal
109 (+1.9% / +2)
715 (+0.3% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
75 (+1.4% / +1)
2,509 (+0.0% / +1)
4.5(+0.0000) (45+0 votes)
416 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
156 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (57+0 votes)
301 (+0.3% / +1)
171
ET Sniper
9 (+12.5% / +1)
121 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
151 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
122 (+0.8% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
601 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
341 (+0.3% / +1)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
179
Fluxshot
37 (+2.8% / +1)
111 (+0.0% / +0)
181
Dashcam
39 (+0.0% / +0)
4,074 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
184
Zoof
10,922 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
358 (+0.0% / +0)
73 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
464 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11,651+0 votes)
460 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
73 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
865 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
200
FrameGrab
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
120 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
556 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
11 (-8.3% / -1)
1,323 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
770 (-0.1% / -1)
2,326 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
82 (-1.2% / -1)
889 (-0.1% / -1)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
213
Clarity
1,522 (-0.1% / -2)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
1,061 (-0.2% / -2)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
21 (-8.7% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,901 (-0.1% / -2)
4.7(+0.0000) (90+0 votes)
56 (-3.4% / -2)
245 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
71 (-2.7% / -2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
3,614 (-0.1% / -2)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
7,663 (-0.0% / -3)
3.6(+0.0000) (132+0 votes)
211 (-1.4% / -3)
981 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
387 (-0.8% / -3)
1,911 (-0.2% / -3)
2.6(+0.0000) (11+0 votes)
112 (-2.6% / -3)
123 (-2.4% / -3)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
946 (-0.4% / -4)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
149 (-2.6% / -4)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
230
Dooly
3,541 (-0.1% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
97 (-4.0% / -4)
766 (-0.5% / -4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,851 (-0.2% / -5)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
33 (-13.2% / -5)
775 (-0.6% / -5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
356 (-1.4% / -5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,227 (-0.5% / -6)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
734 (-0.8% / -6)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
368 (-1.9% / -7)
129 (-5.8% / -8)
422 (-1.9% / -8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,753 (-0.5% / -8)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
123 (-7.5% / -10)
626 (-1.7% / -11)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,367 (-0.5% / -11)
3.5(+0.0000) (46+0 votes)
752 (-1.4% / -11)
247
EdPage
1,078 (-1.0% / -11)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
2,067 (-0.6% / -12)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
5,291 (-0.2% / -12)
3.4(+0.0000) (12+0 votes)
21,443 (-0.1% / -12)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
5,781 (-0.2% / -13)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
8,350 (-0.2% / -13)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
253
Smartshot
14,834 (-0.1% / -13)
4.2(+0.0000) (1,026+0 votes)
1,086 (-1.2% / -13)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
2,035 (-0.7% / -14)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
1,867 (-0.7% / -14)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
669 (-2.0% / -14)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
258
Ybug
1,054 (-1.4% / -15)
7,543 (-0.2% / -17)
4.0(+0.0000) (33+0 votes)
5,760 (-0.3% / -17)
4.8(+0.0000) (246+0 votes)
6,595 (-0.3% / -17)
4.5(+0.0000) (25+0 votes)
1,117 (-1.5% / -17)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,537 (-1.2% / -18)
530 (-3.3% / -18)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
265
EdShot
1,475 (-1.3% / -19)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
2,104 (-0.9% / -20)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
267
SwappID
4,764 (-0.6% / -27)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
6,473 (-0.5% / -31)
4.0(+0.0000) (30+0 votes)
11,624 (-0.4% / -41)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
62,742 (-0.1% / -47)
4.4(+0.0000) (293+0 votes)
20,997 (-0.3% / -67)
3.8(+0.0000) (137+0 votes)
219,441 (-0.1% / -139)
4.4(+0.0000) (740+0 votes)
9,483 (-1.5% / -148)
4.8(+0.0000) (128+0 votes)
185,155 (-0.1% / -160)
3.7(+0.0000) (466+0 votes)
275
Swash
48,656 (-0.4% / -204)
4.8(+0.0000) (5,097+0 votes)
469,426 (-0.0% / -212)
4.4(+0.0000) (1,866+0 votes)
204,070 (-0.1% / -227)
3.7(+0.0000) (1,079+0 votes)
444,522 (-0.1% / -313)
4.6(+0.0000) (356-1 votes)
211,604 (-0.2% / -409)
4.7(+0.0000) (295+0 votes)
1,074,933 (-0.1% / -595)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
83,269 (-0.7% / -628)
3.8(+0.0000) (87+0 votes)
332,363 (-0.3% / -944)
4.4(+0.0000) (496+0 votes)
38,669 (-2.8% / -1,101)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
20,743 (-5.1% / -1,117)
4.7(+0.0000) (103+0 votes)
86,683 (-1.8% / -1,568)
3.7(+0.0000) (1,748+0 votes)
3,142,786 (-0.1% / -2,172)
4.7(+0.0000) (130,145-2 votes)
1,937,389 (-0.1% / -2,425)
4.6(+0.0000) (16,830+1 votes)
288
SlidesPro
62,436 (-3.8% / -2,459)
313,922 (-1.0% / -3,317)
3.9(+0.0000) (307+0 votes)
2,088,639 (-0.2% / -3,853)
4.6(+0.0000) (33,469+0 votes)
3,165,934 (-0.1% / -4,196)
4.4(+0.0000) (6,764+0 votes)
3,329,159 (-0.2% / -6,192)
4.7(+0.0000) (36,610+0 votes)
340,126 (-3.0% / -10,425)
3.2(+0.0000) (127+0 votes)
752,197 (-2.2% / -16,651)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
765,588 (-34.4% / -402,264)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)