extension ExtPose

Keyword: recorder -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7293(+0.0000) (9,420+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7786(+0.0000) (1,292+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5832(+0.0009) (907+2 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6112(-0.0001) (17,228+5 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.6646(-0.0004) (2,585+6 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8411(+0.0000) (1,706+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.3654(+0.0000) (52+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.0938(+0.0000) (32+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6052(-0.0032) (803+1 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6897(+0.0111) (29+1 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.6546(-0.0001) (27,409+10 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.7067(+0.0000) (300+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.2651(+0.0010) (747+1 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
2,000,000 (+100.0% / +1,000,000)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.1863(-0.0075) (424+1 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.7093(-0.0028) (860+2 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.6207(+0.0000) (29+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6982(+0.0029) (1,259-1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2667(+0.0000) (255+0 votes)
12,000,000+ (-7.7% / -1,000,000)
3.9707(-0.0003) (11,520+1 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.7397(+0.0000) (292+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.1729(-0.0001) (17,000+5 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6656(+0.0000) (302+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6879(+0.0004) (881+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5967(-0.0037) (429+6 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.0556(+0.0000) (18+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.6923(+0.0000) (26+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (18+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (28+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3793(+0.0000) (58+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.6295(-0.0016) (1,676+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.509(+0.0000) (222+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.2648(-0.0005) (1,416-1 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5238(+0.0000) (21+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (27+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5117(+0.0000) (426+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
3.8055(+0.0007) (1,594+1 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.115(+0.0000) (287+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3421(+0.0000) (497+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.1435(-0.0008) (1,289+7 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (14+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.7537(+0.0003) (869+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1901(+0.0000) (1,631+0 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
4.6499(-0.0003) (10,067+2 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (21+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8065(+0.0000) (62+0 votes)
80,000
3.1111(+0.0000) (9+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.2157(+0.0157) (51+1 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.3542(+0.0000) (48+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4465(-0.0038) (645+1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.6098(+0.0000) (41+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (17+0 votes)
615 (-0.8% / -5)
4.6364(+0.0000) (55+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.0288(+0.0000) (660+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7459(+0.0000) (185+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.8333(-0.0016) (1,068+8 votes)
577 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7482(-0.0023) (1,978+2 votes)
40,000 (+33.3% / +10,000)
4.125(+0.0000) (24+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.6987(+0.0000) (239+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7479(+0.0000) (119+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.0909(+0.0000) (11+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.8667(+0.0000) (15+0 votes)
786 (+1.2% / +9)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6364(-0.1732) (22+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7196(+0.0000) (107+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.902(+0.0000) (51+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8509(+0.0009) (161+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (230+0 votes)
252 (-1.6% / -4)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
591 (+1.0% / +6)
2.3333(+0.0000) (6+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1633(+0.0000) (49+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.2692(+0.0000) (26+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5821(+0.0000) (67+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (9+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
493 (-0.2% / -1)
3.8462(+0.0000) (13+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.9261(+0.0000) (176+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
216 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7263(+0.0000) (274+0 votes)
700 (-0.7% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (33+0 votes)
97 (-2.0% / -2)
7,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
430 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
301 (+4.5% / +13)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8125(+0.0000) (16+0 votes)
498 (+1.0% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
306 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.5783(+0.0000) (249+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
2.8545(+0.0000) (55+0 votes)
384 (+0.3% / +1)
4.9892(+0.0000) (93+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.717(+0.0000) (53+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.413(+0.0000) (46+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.8077(+0.0000) (26+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.8497(+0.0000) (479+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7449(+0.0000) (98+0 votes)
595 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (45+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3448(+0.0000) (29+0 votes)
255 (+6.7% / +16)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
567 (-1.0% / -6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
650 (-0.6% / -4)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7351(+0.0000) (151+0 votes)
178 (+1.7% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5406(+0.0118) (640+16 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.3333(+0.0000) (3+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8929(+0.0000) (28+0 votes)
44 (-4.3% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
111 (+8.8% / +9)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
999 (-0.1% / -1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
964 (-0.6% / -6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
843 (-1.1% / -9)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
218 (+3.3% / +7)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.4375(+0.0000) (16+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1892(+0.0000) (37+0 votes)
251 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
894 (+0.1% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
715 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
163 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
510 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
213 (-2.3% / -5)
3,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
601 (-1.5% / -9)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9111(+0.0000) (45+0 votes)
80 (+3.9% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
580 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1765(+0.0000) (17+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
452 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+50.0% / +1,000)
2.875(+0.0000) (8+0 votes)
361 (-0.6% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (18+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.4971(-0.0018) (2,979+13 votes)
416 (+2.5% / +10)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.25(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8321(-0.0003) (655-1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2429(+0.0000) (140+0 votes)
299 (-0.7% / -2)
101 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
540 (+2.5% / +13)
5.0(+0.0000) (39+0 votes)
157 (-3.1% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9253(-0.0001) (776-1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
3.5745(+0.0000) (47+0 votes)
143 (+4.4% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2512(+0.0012) (625+1 votes)
174 (+5.5% / +9)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
771 (+0.1% / +1)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
529 (-0.8% / -4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
723 (+1.0% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
121 (-2.4% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
125 (+1.6% / +2)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
427 (+3.1% / +13)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
525 (-1.3% / -7)
135 (-1.5% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
456 (-0.7% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.1154(+0.0000) (26+0 votes)
445 (+4.5% / +19)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
91 (+9.6% / +8)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
14 (+16.7% / +2)
35 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
314 (-3.1% / -10)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
270 (-0.4% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
28 (+3.7% / +1)
72 (+10.8% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4091(+0.0000) (22+0 votes)
348 (-2.0% / -7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
288 (+1.1% / +3)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.629(+0.0030) (124+1 votes)
75 (-2.6% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
74 (-5.1% / -4)
242 (+0.4% / +1)
189 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
253 (-1.9% / -5)
53 (-5.4% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
279 (-1.4% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
81 (+3.8% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
195 (+2.1% / +4)
93 (+12.0% / +10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
124 (-3.9% / -5)
33 (-2.9% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
40 (-9.1% / -4)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
34 (+3.0% / +1)
92 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+50.0% / +1,000)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
104 (-1.0% / -1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
100 (+1.0% / +1)
96 (+2.1% / +2)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.4136(-0.0005) (11,423+3 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.9085(-0.0000) (34,580+196 votes)
44 (-2.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
126 (-0.8% / -1)
107 (+0.9% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6516(+0.0000) (155+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
72 (+2.9% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
65 (+6.6% / +4)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
82 (+1.2% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
75 (+2.7% / +2)
16 (-15.8% / -3)
64 (+1.6% / +1)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4973(+0.0027) (187+1 votes)
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
22 (-12.0% / -3)
520 (-1.0% / -5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
38 (-2.6% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
65 (+8.3% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
63 (-1.6% / -1)
974 (+2.3% / +22)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
455 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
50 (+11.1% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
65 (+3.2% / +2)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
377 (-1.6% / -6)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
114 (+7.5% / +8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
33 (-2.9% / -1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
160 (-5.9% / -10)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7672(+0.0000) (116+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
3.4217(+0.0000) (83+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.298(-0.0065) (510+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.1452(+0.0000) (62+0 votes)
1,000 (+0.2% / +2)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.1429(+0.0000) (7+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)