extension ExtPose

Keyword: speed -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
500,000 (+0.0% / +0)
4.1(-0.1000) (26+1 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (115,392+7 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,402+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (178+1 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,937+1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (480+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (72+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (123+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (432+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (618+3 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,253+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (536+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (19,606+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (707+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (819+1 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (40+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (400+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (154+0 votes)
464 (+8.7% / +37)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (759+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (430+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
90,000 (+28.6% / +20,000)
4.0(+0.2000) (7+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (128+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8,043+1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (635+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (113+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (242+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (101+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (128+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (202+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
105 (-0.9% / -1)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (239+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (139+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (81+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (95+0 votes)
4,000 (+33.3% / +1,000)
4.2(+0.0000) (38+0 votes)
634 (-1.1% / -7)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
78 (+14.7% / +10)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,018+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (890+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (35+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.1000) (89+2 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (8,873+0 votes)
269 (+1.9% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,685+0 votes)
952 (-0.1% / -1)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
886 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (36+0 votes)
568 (+2.5% / +14)
2,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (23+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3,690+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (239+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (84+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (40+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (34+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
481 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
596 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
357 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
500 (+1.2% / +6)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (37+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (43+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (46+0 votes)
40 (+29.0% / +9)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (5,866+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,399+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (358+1 votes)
621 (-0.8% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
563 (+0.5% / +3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
274 (+4.2% / +11)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
542 (-0.6% / -3)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (682+0 votes)
387 (+0.5% / +2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+25.0% / +1,000)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
627 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (695+6 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (45,428+7 votes)
75 (+0.0% / +0)
323 (-0.3% / -1)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
36 (-7.7% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
194 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
474 (+1.1% / +5)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
224 (+2.3% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,722+8 votes)
611 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
425 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
203 (-1.9% / -4)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
392 (+4.0% / +15)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (49+0 votes)
130 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
8,000 (+14.3% / +1,000)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,907+1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (54+0 votes)
173 (+1.8% / +3)
934 (-0.3% / -3)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
410 (+0.5% / +2)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (60+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (255+4 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
986 (+0.3% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
326 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (4+0 votes)
150
Vidami
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
976 (+0.6% / +6)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
236 (+3.1% / +7)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (73+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (323+0 votes)
177 (+0.6% / +1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
579 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (41+0 votes)
392 (-0.8% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (148+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (66+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
534 (+1.1% / +6)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
148 (-1.3% / -2)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
444 (-0.7% / -3)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
165
2x Speed
359 (+0.8% / +3)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (152+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (170+0 votes)
125 (+0.8% / +1)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
495 (-1.4% / -7)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
536 (+4.5% / +23)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (236+0 votes)
506 (-1.0% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
74 (-1.3% / -1)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (95+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (167+1 votes)
158 (+0.6% / +1)
100,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (11+0 votes)
193 (+3.2% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
374 (-1.1% / -4)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
135 (+1.5% / +2)
490 (-0.8% / -4)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
783 (-0.1% / -1)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
63 (-1.6% / -1)
162 (-2.4% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
111 (+0.9% / +1)
398 (+1.0% / +4)
6,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (107+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (201+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11,496+2 votes)
161 (-0.6% / -1)
161 (-1.2% / -2)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
942 (-0.9% / -9)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,237+18 votes)
97 (+2.1% / +2)
252 (-2.7% / -7)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
144 (+2.9% / +4)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (171+0 votes)
249 (-1.2% / -3)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
515 (+1.2% / +6)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
129 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
213 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
204
HDify
70,000 (+40.0% / +20,000)
204 (-2.9% / -6)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
194 (+1.0% / +2)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (76+0 votes)
184 (+1.1% / +2)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
202 (+0.5% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
246 (+1.2% / +3)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
417 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (63+5 votes)
217 (-1.4% / -3)
201 (+4.1% / +8)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
503 (-1.4% / -7)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (41,099+31 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
181 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (9+0 votes)
146 (+2.1% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
128 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (30+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (333+0 votes)
232
Readsy
990 (-0.9% / -9)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (167+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (66+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (3,449+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,791+4 votes)
335 (+0.3% / +1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (56+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (28+0 votes)
51 (+4.1% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
32 (-3.0% / -1)
26 (+4.0% / +1)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (253+0 votes)
846 (-0.9% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
310 (+3.0% / +9)
4,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,098+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (77+0 votes)
72 (+2.9% / +2)
600,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (262+1 votes)
453 (+0.2% / +1)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (81+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (122+2 votes)
27 (+3.8% / +1)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (107+2 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
419 (-0.7% / -3)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (275+0 votes)
31 (-11.4% / -4)
10 (-9.1% / -1)
131 (+4.0% / +5)
57 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
62 (+3.3% / +2)
17 (-5.6% / -1)
270
Speedy
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (85+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (136+0 votes)
416 (-1.4% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
45 (-2.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
31 (-3.1% / -1)
390 (-1.0% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (37+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
426 (-0.7% / -3)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (53+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (61+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
43 (+0.0% / +0)
52 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
77 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (85+0 votes)
226 (+0.9% / +2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (44+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (28+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
824 (+0.1% / +1)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
34 (-2.9% / -1)
781 (-0.3% / -2)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
33 (+6.5% / +2)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (75+1 votes)
19 (+0.0% / +0)
674 (+0.7% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)