extension ExtPose

Keyword: data

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
199,672 (+0.0% / +0)
4.1217(+0.0000) (526+0 votes)
81,004 (+0.0% / +0)
4.7172(+0.0000) (580+0 votes)
71,179 (+0.0% / +0)
4.6933(+0.0000) (538+0 votes)
63,620 (+0.0% / +0)
4.5886(+0.0000) (158+0 votes)
18,302 (+0.0% / +0)
4.8221(+0.0000) (551+0 votes)
16,222 (+0.0% / +0)
4.9038(+0.0000) (52+0 votes)
422,232 (+0.0% / +0)
4.5543(+0.0000) (2,690+0 votes)
950,706 (+0.0% / +0)
4.2387(+0.0000) (6,966+0 votes)
13,564 (+0.0% / +0)
4.3732(+0.0000) (142+0 votes)
497,253 (+0.0% / +0)
3.9378(+0.0000) (1,478+0 votes)
6,650,389 (+0.0% / +0)
4.829(+0.0000) (17,493+0 votes)
28,000 (+0.0% / +0)
4.8321(+0.0000) (137+0 votes)
3,384 (+0.0% / +0)
4.0526(+0.0000) (19+0 votes)
23,328 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (70+0 votes)
3,585 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
2,330,336 (+0.0% / +0)
4.7661(+0.0000) (63,955+0 votes)
17
Blur
148,698 (+0.0% / +0)
4.3188(+0.0000) (4,501+0 votes)
18
Sheetgo
3,958 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (21+0 votes)
195,827 (+0.0% / +0)
4.5236(+0.0000) (888+0 votes)
2,558,879 (+0.0% / +0)
4.748(+0.0000) (15,200+0 votes)
192,596 (+0.0% / +0)
3.9896(+0.0000) (673+0 votes)
19,246 (+0.0% / +0)
4.1951(+0.0000) (82+0 votes)
15,550 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (14+0 votes)
2,516,245 (+0.0% / +0)
3.8138(+0.0000) (35,136+0 votes)
10,660 (+0.0% / +0)
4.5676(+0.0000) (37+0 votes)
2,861 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (18+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.2165(+0.0000) (107,580+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4218(+0.0000) (24,251+0 votes)
29
IRIS
4,294 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
211,868 (+0.0% / +0)
4.5283(+0.0000) (53+0 votes)
485,398 (+0.0% / +0)
4.1982(+0.0000) (111+0 votes)
341,508 (+0.0% / +0)
4.1358(+0.0000) (685+0 votes)
1,206 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (6+0 votes)
12,009 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (56+0 votes)
116,119 (+0.0% / +0)
4.0132(+0.0000) (228+0 votes)
833 (+0.0% / +0)
461 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,659 (+0.0% / +0)
3.1176(+0.0000) (17+0 votes)
5,883 (+0.0% / +0)
4.6562(+0.0000) (32+0 votes)
130,665 (+0.0% / +0)
4.3598(+0.0000) (453+0 votes)
526,821 (+0.0% / +0)
4.844(+0.0000) (93,410+0 votes)
6,780 (+0.0% / +0)
4.9118(+0.0000) (34+0 votes)
14,114 (+0.0% / +0)
3.7419(+0.0000) (31+0 votes)
13,149 (+0.0% / +0)
4.3125(+0.0000) (48+0 votes)
2,957 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
177,343 (+0.0% / +0)
4.5028(+0.0000) (20,794+0 votes)
17,549 (+0.0% / +0)
4.2882(+0.0000) (170+0 votes)
5,156 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (21+0 votes)
157 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,732,725 (+0.0% / +0)
3.5911(+0.0000) (1,487+0 votes)
985 (+0.0% / +0)
2.6471(+0.0000) (17+0 votes)
22,129 (+0.0% / +0)
4.0988(+0.0000) (172+0 votes)
1,375 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
738,523 (+0.0% / +0)
4.5014(+0.0000) (1,045+0 votes)
554 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
5,404 (+0.0% / +0)
4.5978(+0.0000) (92+0 votes)
5,287 (+0.0% / +0)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
262,249 (+0.0% / +0)
4.8278(+0.0000) (2,747+0 votes)
59
Swash
494 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
266 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,359 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
203 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
639 (+0.0% / +0)
623 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
37,534 (+0.0% / +0)
4.3939(+0.0000) (33+0 votes)
183,623 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
313 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
23,117 (+0.0% / +0)
3.9672(+0.0000) (274+0 votes)
65,343 (+0.0% / +0)
4.7059(+0.0000) (68+0 votes)
1,349 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
194,346 (+0.0% / +0)
4.6149(+0.0000) (8,050+0 votes)
35,182 (+0.0% / +0)
4.9165(+0.0000) (563+0 votes)
87,630 (+0.0% / +0)
3.5844(+0.0000) (717+0 votes)
2,705 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
1,646,299 (+0.0% / +0)
4.5138(+0.0000) (25,080+0 votes)
274 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
858 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
4,842 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (60+0 votes)
4,043,600 (+0.0% / +0)
3.2419(+0.0000) (992+0 votes)
16,384 (+0.0% / +0)
4.1935(+0.0000) (62+0 votes)
5,857 (+0.0% / +0)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
231,067 (+0.0% / +0)
4.7692(+0.0000) (52+0 votes)
191,811 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (100+0 votes)
857 (+0.0% / +0)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
85
Grabbly
523 (+0.0% / +0)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
11,938 (+0.0% / +0)
4.8438(+0.0000) (32+0 votes)
1,085,801 (+0.0% / +0)
4.7254(+0.0000) (874+0 votes)
11,617 (+0.0% / +0)
4.8667(+0.0000) (30+0 votes)
963,605 (+0.0% / +0)
4.4025(+0.0000) (1,570+0 votes)
7,549,710 (+0.0% / +0)
4.869(+0.0000) (346,783+0 votes)
1,806 (+0.0% / +0)
3.6111(+0.0000) (18+0 votes)
9,089 (+0.0% / +0)
4.7059(+0.0000) (34+0 votes)
3,113 (+0.0% / +0)
3.875(+0.0000) (16+0 votes)
99,146 (+0.0% / +0)
4.6124(+0.0000) (307+0 votes)
275 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,189 (+0.0% / +0)
3.4737(+0.0000) (19+0 votes)
1,269 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
411 (+0.0% / +0)
54,363 (+0.0% / +0)
4.0763(+0.0000) (1,036+0 votes)
963 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
386,723 (+0.0% / +0)
4.5705(+0.0000) (2,880+0 votes)
333 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
185 (+0.0% / +0)
4.9259(+0.0000) (27+0 votes)
5,622 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
3,777 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
175 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,320 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
1,288 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
846 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
240 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,515 (+0.0% / +0)
3.5789(+0.0000) (19+0 votes)
394 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
11,452 (+0.0% / +0)
4.3548(+0.0000) (31+0 votes)
114
Forget It
352 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
36,021 (+0.0% / +0)
4.5091(+0.0000) (55+0 votes)
490,742 (+0.0% / +0)
2,959 (+0.0% / +0)
4.7429(+0.0000) (35+0 votes)
33,844 (+0.0% / +0)
4.3019(+0.0000) (53+0 votes)
59,595 (+0.0% / +0)
120
Loginhood
1,296 (+0.0% / +0)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
875 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
316 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,449 (+0.0% / +0)
4.7308(+0.0000) (26+0 votes)
97 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
184,463 (+0.0% / +0)
4.3394(+0.0000) (109+0 votes)
89,764 (+0.0% / +0)
4.6926(+0.0000) (501+0 votes)
4,101 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,063,502 (+0.0% / +0)
4.7033(+0.0000) (17,377+0 votes)
166,360 (+0.0% / +0)
4.5185(+0.0000) (81+0 votes)
1,853,349 (+0.0% / +0)
4.2914(+0.0000) (16,805+0 votes)
129,541 (+0.0% / +0)
4.5083(+0.0000) (181+0 votes)
135,760 (+0.0% / +0)
4.4059(+0.0000) (101+0 votes)
2,189 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,390 (+0.0% / +0)
4.4571(+0.0000) (70+0 votes)
237,943 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (10+0 votes)
1,175 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (35+0 votes)
210 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
405 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
139
Noiszy
5,623 (+0.0% / +0)
3.7083(+0.0000) (24+0 votes)
802 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
568 (+0.0% / +0)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
53,905 (+0.0% / +0)
4.9919(+0.0000) (247+0 votes)
88,918 (+0.0% / +0)
4.0588(+0.0000) (85+0 votes)
2,451 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
145
CMUnits
3,671 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
83,540 (+0.0% / +0)
3.7241(+0.0000) (29+0 votes)
832,130 (+0.0% / +0)
4.4715(+0.0000) (6,916+0 votes)
217 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
4.9107(+0.0000) (56+0 votes)
378 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
139 (+0.0% / +0)
376 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
475,579 (+0.0% / +0)
4.8379(+0.0000) (1,659+0 votes)
18,477 (+0.0% / +0)
2.5714(+0.0000) (7+0 votes)
9,173 (+0.0% / +0)
4.4211(+0.0000) (76+0 votes)
667,055 (+0.0% / +0)
4.4598(+0.0000) (2,449+0 votes)
16,477 (+0.0% / +0)
819,259 (+0.0% / +0)
4.1242(+0.0000) (298+0 votes)
1,998 (+0.0% / +0)
4.7755(+0.0000) (49+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
4,272 (+0.0% / +0)
4.125(+0.0000) (32+0 votes)
39,889 (+0.0% / +0)
4.2573(+0.0000) (206+0 votes)
647,823 (+0.0% / +0)
4.1491(+0.0000) (778+0 votes)
12,429 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
520,239 (+0.0% / +0)
4.4089(+0.0000) (2,893+0 votes)
5,379 (+0.0% / +0)
4.7429(+0.0000) (70+0 votes)
1,060 (+0.0% / +0)
2,324 (+0.0% / +0)
4.4865(+0.0000) (74+0 votes)
11,267 (+0.0% / +0)
3.3636(+0.0000) (11+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
36,415 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (60+0 votes)
72 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
173
ProKeys
29,583 (+0.0% / +0)
4.4976(+0.0000) (209+0 votes)
204 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
26,957 (+0.0% / +0)
4.7647(+0.0000) (34+0 votes)
7,887 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (40+0 votes)
418 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
178
ChromeLL
1,533 (+0.0% / +0)
4.9143(+0.0000) (35+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
26,939 (+0.0% / +0)
4.2419(+0.0000) (62+0 votes)
1,787 (+0.0% / +0)
4.6286(+0.0000) (35+0 votes)
182
TeamData
496 (+0.0% / +0)
4.4737(+0.0000) (19+0 votes)
251 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
184
Ads Feed
5,715 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
19,825 (+0.0% / +0)
4.3969(+0.0000) (325+0 votes)
1,451 (+0.0% / +0)
4.7273(+0.0000) (22+0 votes)
88 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,379 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,099 (+0.0% / +0)
3.5417(+0.0000) (24+0 votes)
229 (+0.0% / +0)
324 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
5,611 (+0.0% / +0)
3.2881(+0.0000) (59+0 votes)
202,011 (+0.0% / +0)
4.7578(+0.0000) (161+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
66 (+0.0% / +0)
196
Excelchat
2,459 (+0.0% / +0)
193 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21,101 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (35+0 votes)
11,482 (+0.0% / +0)
4.677(+0.0000) (161+0 votes)
247,799 (+0.0% / +0)
4.2289(+0.0000) (201+0 votes)
3,210 (+0.0% / +0)
4.1061(+0.0000) (132+0 votes)
2,961 (+0.0% / +0)
1,210 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
9,530 (+0.0% / +0)
4.9173(+0.0000) (133+0 votes)
133,508 (+0.0% / +0)
3.8314(+0.0000) (2,461+0 votes)
794 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
345 (+0.0% / +0)
4,487 (+0.0% / +0)
3.4545(+0.0000) (11+0 votes)
3,990 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
4,487 (+0.0% / +0)
3.4545(+0.0000) (11+0 votes)
3,990 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
964 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
213
SEOInfo
3,650 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
152,935 (+0.0% / +0)
3.7204(+0.0000) (329+0 votes)
215
Scraper
143,935 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (350+0 votes)
131,558 (+0.0% / +0)
4.2367(+0.0000) (600+0 votes)
13,399 (+0.0% / +0)
4.65(+0.0000) (40+0 votes)
1,863,686 (+0.0% / +0)
4.0402(+0.0000) (5,052+0 votes)
219
Zoof
1,470 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,478 (+0.0% / +0)
4.0938(+0.0000) (96+0 votes)
657 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
222
Tabello
685 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
861 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
114,596 (+0.0% / +0)
4.3584(+0.0000) (385+0 votes)
10,251 (+0.0% / +0)
4.3467(+0.0000) (75+0 votes)
143,712 (+0.0% / +0)
4.0299(+0.0000) (67+0 votes)
555 (+0.0% / +0)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
229
udata
8,638 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (30+0 votes)
230
JunkFill
8,947 (+0.0% / +0)
3.8991(+0.0000) (109+0 votes)
171 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
155 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,927 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (24+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
394 (+0.0% / +0)
49,106 (+0.0% / +0)
4.8026(+0.0000) (861+0 votes)
1,326 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
373 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,529 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
240
Plucker
448 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
73,453 (+0.0% / +0)
4.5302(+0.0000) (398+0 votes)
105,193 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
184 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,827 (+0.0% / +0)
3.7917(+0.0000) (24+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
600 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
247
Maikr
28,932 (+0.0% / +0)
4.7797(+0.0000) (1,103+0 votes)
3,625,528 (+0.0% / +0)
4.6371(+0.0000) (68,952+0 votes)
249
Uget Data
205 (+0.0% / +0)
1,805 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,269,202 (+0.0% / +0)
4.7841(+0.0000) (130,844+0 votes)
4,341 (+0.0% / +0)
4.7581(+0.0000) (62+0 votes)
271 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
64,832 (+0.0% / +0)
4.9412(+0.0000) (17+0 votes)
1,972 (+0.0% / +0)
2.8333(+0.0000) (12+0 votes)
48,745 (+0.0% / +0)
3.6964(+0.0000) (168+0 votes)
2,291,348 (+0.0% / +0)
4.7179(+0.0000) (1,996+0 votes)
5,842 (+0.0% / +0)
3.5519(+0.0000) (212+0 votes)
1,176 (+0.0% / +0)
4.3111(+0.0000) (45+0 votes)
262
gem
700 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
825 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
124 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
265
Grey Tab
4,221 (+0.0% / +0)
4.8421(+0.0000) (19+0 votes)
266
UpVoice
4,995 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
350 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
38,899 (+0.0% / +0)
3.9858(+0.0000) (212+0 votes)
32,090 (+0.0% / +0)
4.4026(+0.0000) (760+0 votes)
53,867 (+0.0% / +0)
3.5181(+0.0000) (442+0 votes)
288 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
117 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,938 (+0.0% / +0)
4.4464(+0.0000) (56+0 votes)
255 (+0.0% / +0)
2.6957(+0.0000) (23+0 votes)
314 (+0.0% / +0)
31,871 (+0.0% / +0)
3.7195(+0.0000) (221+0 votes)
2,249 (+0.0% / +0)
4.9167(+0.0000) (120+0 votes)
34,401 (+0.0% / +0)
4.8095(+0.0000) (21+0 votes)
4,663 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
31,772 (+0.0% / +0)
4.4409(+0.0000) (93+0 votes)
281 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
276 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
45,906 (+0.0% / +0)
3.4074(+0.0000) (27+0 votes)
29,386 (+0.0% / +0)
4.1413(+0.0000) (92+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47,132 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
584,682 (+0.0% / +0)
4.7921(+0.0000) (12,859+0 votes)
290
MOOCnager
283 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,224,158 (+0.0% / +0)
4.5389(+0.0000) (8,389+0 votes)
40,784 (+0.0% / +0)
2.7778(+0.0000) (18+0 votes)
789 (+0.0% / +0)
4.5161(+0.0000) (31+0 votes)
1,322 (+0.0% / +0)
79 (+0.0% / +0)
18,040 (+0.0% / +0)
4.6742(+0.0000) (89+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
538 (+0.0% / +0)
855 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
1,251 (+0.0% / +0)
1.8333(+0.0000) (6+0 votes)