extension ExtPose

Keyword: data -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
435,233 (+0.1% / +570)
4.8(+0.0000) (2,545+1 votes)
261,228 (+0.2% / +579)
4.0(+0.0000) (629+0 votes)
90,856 (+0.3% / +286)
3.7(+0.0000) (64+0 votes)
62,252 (-0.1% / -86)
4.6(+0.0000) (666+2 votes)
67,099 (+0.3% / +215)
3.9(+0.0000) (24+0 votes)
72,757 (-0.0% / -7)
2.7(+0.0000) (37+0 votes)
6,566,302 (+0.2% / +16,192)
4.7(+0.0000) (29,254+270 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (275,652+159 votes)
25,620 (+0.1% / +27)
4.7(+0.0000) (80+0 votes)
27,464 (-0.0% / -2)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26,245+1 votes)
24,659 (+0.5% / +132)
4.5(+0.0000) (132+0 votes)
21,056 (-0.4% / -78)
4.8(+0.0000) (53+0 votes)
30,321 (+0.0% / +14)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
4,244,039 (-0.3% / -14,713)
4.7(+0.0000) (9,259+37 votes)
5,850,750 (-0.2% / -13,113)
4.1(+0.0000) (51,042+12 votes)
14,276 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (113+0 votes)
34,757 (+1.8% / +616)
3.5(+0.0000) (12+0 votes)
16,098 (+1.1% / +180)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
1,682,559 (-2.2% / -37,856)
4.8(+0.0000) (58,592+3 votes)
34,196 (-0.0% / -7)
66,279 (-1.4% / -935)
14,557 (-0.1% / -14)
4.5(-0.1000) (15+1 votes)
12,501 (+0.4% / +56)
4.0(+0.0000) (25+0 votes)
2,202,783 (-0.3% / -6,002)
4.6(+0.1000) (8,600+60 votes)
853,463 (-0.0% / -220)
4.8(+0.0000) (8,105+2 votes)
11,703 (-0.3% / -40)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
751,740 (+0.2% / +1,601)
4.9(+0.0000) (7,005+17 votes)
2,837,055 (+0.5% / +12,822)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
1,434,956 (+0.1% / +981)
4.4(+0.0000) (1,686+0 votes)
5,751 (+0.1% / +3)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
6,838 (-0.3% / -19)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
809,756 (-0.2% / -2,001)
4.7(+0.0000) (18,523+0 votes)
5,881 (-0.7% / -40)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
5,992 (-0.3% / -17)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
716,683 (-0.1% / -749)
4.7(+0.0000) (538+0 votes)
926,011 (-0.2% / -2,084)
4.5(+0.0000) (1,078+0 votes)
799,747 (+0.6% / +4,525)
3.9(+0.0000) (1,553+0 votes)
45,343 (-0.3% / -117)
4.1(+0.0000) (104+0 votes)
520,414 (-0.0% / -97)
3.7(+0.0000) (9,356+0 votes)
238,962 (+0.1% / +297)
4.7(+0.0000) (10,233+0 votes)
1,176,928 (+0.1% / +1,000)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
614,011 (+0.1% / +370)
4.1(+0.0000) (784+1 votes)
388,555 (-0.2% / -881)
4.7(+0.0000) (624+2 votes)
4,564 (+0.2% / +11)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
3,550 (-0.0% / -1)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
632,975 (+0.0% / +304)
4.2(+0.0000) (106+0 votes)
4,407 (+0.0% / +1)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
331,629 (+9.3% / +28,130)
4.7(-0.1000) (277+19 votes)
366,449 (-0.4% / -1,370)
4.6(+0.0000) (1,773-1 votes)
3,353 (-0.1% / -2)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
494,086 (+0.0% / +151)
4.3(+0.0000) (138+0 votes)
7,093 (-0.4% / -27)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
343,445 (-0.1% / -502)
4.6(+0.0000) (531+1 votes)
277,090 (+0.2% / +439)
4.2(+0.0000) (1,230+0 votes)
230,501 (+4.0% / +8,852)
4.8(+0.0000) (277+0 votes)
499,010 (+0.1% / +430)
3.5(+0.0000) (249+0 votes)
213,753 (+2.1% / +4,361)
4.7(+0.0000) (269+0 votes)
304,468 (-0.1% / -240)
4.3(+0.0000) (291+0 votes)
352,358 (+0.3% / +1,005)
4.2(+0.0000) (105+0 votes)
2,572 (+0.3% / +7)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
432,499 (-0.1% / -329)
3.6(+0.0000) (222+10 votes)
239,250 (-0.1% / -320)
4.0(+0.0000) (599+0 votes)
4,146,906 (+0.1% / +2,954)
3.1(+0.0000) (1,160+0 votes)
2,808 (-0.5% / -14)
3.6(+0.0000) (39+0 votes)
114,302 (-0.1% / -143)
4.8(+0.0000) (1,222+0 votes)
1,505 (-0.3% / -4)
4.9(+0.0000) (44+0 votes)
221,088 (+4.1% / +8,775)
4.6(+0.0000) (366+5 votes)
176,632 (+0.0% / +46)
4.3(+0.0000) (1,360+0 votes)
209,101 (+0.2% / +460)
4.5(+0.0000) (442+1 votes)
290,733 (+0.5% / +1,335)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
182,160 (-0.0% / -1)
4.5(+0.0000) (432+0 votes)
127,178 (+0.1% / +112)
4.7(+0.0000) (279+3 votes)
1,912 (-1.8% / -35)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
204,360 (+0.8% / +1,685)
4.4(-0.1000) (133+1 votes)
107,621 (+0.0% / +18)
4.3(+0.0000) (4,418+1 votes)
131,117 (+0.6% / +778)
4.1(+0.0000) (1,134+0 votes)
148,620 (+0.2% / +322)
4.9(+0.0000) (55-1 votes)
1,387 (+1.2% / +16)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
100,844 (+0.3% / +344)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
81
Swash
48,935 (+0.4% / +178)
4.8(+0.0000) (5,097+0 votes)
142,994 (+0.2% / +314)
4.3(+0.0000) (117+0 votes)
1,642 (+0.4% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
80,260 (-4.9% / -4,148)
4.8(+0.0000) (200+0 votes)
1,531 (+0.2% / +3)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
115,739 (+0.4% / +477)
4.5(+0.0000) (86+0 votes)
335,356 (-0.0% / -155)
4.7(+0.0000) (3,411+14 votes)
5,501,970 (-0.0% / -892)
4.9(+0.0000) (357,899+34 votes)
608,705 (+0.0% / +108)
4.5(+0.0000) (3,260+2 votes)
109,884 (-0.5% / -499)
4.6(+0.0000) (78+0 votes)
1,545 (-0.1% / -1)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
952 (-0.6% / -6)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
965 (+0.7% / +7)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
62,753 (-0.1% / -79)
4.1(+0.0000) (1,023+0 votes)
99,973 (-0.3% / -266)
3.5(+0.0000) (639+0 votes)
93,839 (+2.7% / +2,511)
4.6(+0.0000) (21+1 votes)
1,371 (-0.7% / -10)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
87,546 (+5.7% / +4,713)
3.9(+0.0000) (23+0 votes)
934 (-0.6% / -6)
4.6(+0.0000) (26+0 votes)
1,115 (+2.6% / +28)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
45,612 (+0.0% / +16)
4.8(+0.0000) (130+0 votes)
75,590 (-0.2% / -163)
3.8(+0.0000) (50+0 votes)
57,766 (+0.1% / +50)
4.5(+0.0000) (222+1 votes)
40,302 (+0.1% / +43)
4.7(+0.0000) (173+0 votes)
452,993 (-0.1% / -348)
3.9(+0.0000) (318+1 votes)
868 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,080 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
79,899 (-0.4% / -292)
3.6(+0.0000) (20+0 votes)
1,600 (-0.6% / -9)
5.0(+0.0000) (8+1 votes)
62,322 (+2.7% / +1,659)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
831 (+1.3% / +11)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,938 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
994 (+2.8% / +27)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
75,570 (-0.1% / -61)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
82,444 (+0.0% / +16)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,174,427 (+0.3% / +8,411)
4.8(+0.0000) (5,118+6 votes)
62,464 (-0.1% / -87)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
24,948 (+2.0% / +498)
4.9(+0.0000) (153+8 votes)
2,177,839 (-0.0% / -916)
4.7(+0.0000) (20,395+0 votes)
6,444,702 (+0.0% / +263)
4.3(+0.0000) (1,959+1 votes)
1,889 (-1.0% / -20)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
703 (-0.7% / -5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
35,410 (+0.4% / +148)
4.6(+0.0000) (143+0 votes)
2,053,187 (+0.3% / +5,315)
4.7(+0.0000) (17,868+40 votes)
39,290 (+0.2% / +61)
4.5(+0.0000) (56+0 votes)
962 (+0.0% / +0)
32,981 (+0.8% / +276)
4.0(+0.0000) (117+0 votes)
17,596 (+0.9% / +150)
4.7(+0.0000) (353+0 votes)
22,654 (+0.7% / +152)
4.8(+0.0000) (115+0 votes)
28,893 (+0.0% / +5)
4.6(+0.0000) (226+0 votes)
40,954 (+0.4% / +167)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
32,903 (+0.0% / +5)
4.1(+0.0000) (53+0 votes)
2,918,839 (-0.0% / -64)
4.2(+0.0000) (18,230+22 votes)
3,026 (+0.5% / +14)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
51,717 (+13.0% / +5,948)
20,388 (+0.2% / +35)
4.8(+0.0000) (59+0 votes)
620 (+1.0% / +6)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
138
Date Time
3,704 (-0.6% / -21)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,676,913 (+0.1% / +2,697)
4.1(+0.0000) (4,869+9 votes)
20,487 (-0.1% / -11)
4.8(+0.0000) (33+0 votes)
142,203 (+0.0% / +50)
4.2(+0.0000) (240+0 votes)
19,940 (+0.0% / +4)
4.2(+0.0000) (171+0 votes)
11,756 (+0.1% / +10)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
22,538 (-0.1% / -12)
4.5(+0.0000) (72+0 votes)
104,362 (-0.0% / -7)
4.7(+0.0000) (110+0 votes)
1,792,757 (-0.0% / -21)
4.4(+0.0000) (26,317-1 votes)
18,725 (+0.2% / +41)
4.3(+0.0000) (167+0 votes)
23,085 (+0.1% / +18)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
1,821,205 (-0.4% / -7,815)
4.6(+0.0000) (7,829+2 votes)
30,352 (+0.4% / +124)
3.4(+0.0000) (15+0 votes)
15,798 (+0.0% / +3)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
102,000 (+1.2% / +1,236)
3.9(+0.0000) (297+0 votes)
3,534,336 (+0.1% / +2,082)
2.9(+0.0000) (1,152+1 votes)
14,223 (+0.2% / +33)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
443 (+1.4% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,950 (+0.4% / +26)
4.9(+0.0000) (792+5 votes)
724,110 (+0.2% / +1,300)
4.8(+0.0000) (6,546+10 votes)
23,383 (+0.1% / +31)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
565 (+1.6% / +9)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
413 (+1.7% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
14,055 (-0.0% / -7)
3.9(+0.0000) (133+0 votes)
18,859 (-0.3% / -57)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
163
Swisscows
17,308 (+0.1% / +20)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
164
Casper AI
16,846 (+1.4% / +239)
4.4(+0.0000) (27+3 votes)
1,933 (+1.3% / +25)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
166
BibItNow!
16,423 (-0.2% / -34)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
68,777 (-0.2% / -158)
4.6(+0.0000) (514+0 votes)
168
IRIS
26,359 (+1.2% / +304)
1.2(+0.0000) (86+0 votes)
19,270 (+0.2% / +41)
3.1(+0.0000) (61+0 votes)
50,689 (-0.0% / -17)
4.7(+0.0000) (222+2 votes)
22,780 (-0.2% / -49)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
81,442 (+0.3% / +255)
4.3(+0.0000) (104+0 votes)
13,698 (+0.8% / +111)
4.3(+0.0000) (54+0 votes)
14,608 (+0.3% / +38)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
12,834 (+0.4% / +47)
4.0(+0.0000) (76+0 votes)
2,550 (+0.1% / +2)
14,927 (+0.0% / +4)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
16,938 (-0.2% / -27)
2.8(+0.0000) (101+0 votes)
245 (+2.5% / +6)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
1,116,041 (+0.4% / +4,601)
4.6(+0.0000) (2,274+0 votes)
12,256 (+0.1% / +9)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
13,633 (-0.6% / -87)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
471 (-1.5% / -7)
184
SEOInfo
13,371 (-0.3% / -38)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
6,966 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (159+0 votes)
8,026 (-0.2% / -14)
4.9(+0.0000) (84+0 votes)
187
Zoof
10,961 (-0.1% / -12)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
1,659,075 (+0.0% / +335)
3.6(+0.0000) (2,329+0 votes)
189
ProKeys
57,688 (-0.1% / -56)
4.4(+0.0000) (218+0 votes)
10,876 (+0.2% / +20)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
72,132 (+0.1% / +84)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
61,055 (-0.0% / -27)
4.5(+0.0000) (95+0 votes)
95,944 (-0.8% / -795)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
14,386 (+0.4% / +51)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
416 (+1.0% / +4)
9,124 (+0.1% / +5)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
197
Helium 10
995,700 (+0.0% / +423)
4.0(+0.0000) (267+0 votes)
28,160 (+0.0% / +10)
4.8(+0.0000) (344+0 votes)
5,973 (+0.0% / +2)
4.8(+0.0000) (109+0 votes)
12,843 (+0.1% / +14)
3.5(+0.0000) (46+0 votes)
347 (-1.4% / -5)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
12,262 (-0.1% / -12)
3.5(+0.0000) (42+0 votes)
70,043 (-0.1% / -70)
3.1(+0.0000) (57+0 votes)
59,304 (-0.6% / -366)
3.7(+0.0000) (20+0 votes)
39,349 (+0.2% / +78)
4.8(+0.0000) (38+1 votes)
4,299 (+0.3% / +11)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
10,393 (-0.1% / -15)
3.5(+0.0000) (62+0 votes)
6,604 (-0.1% / -8)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
209
ZeroBlur
7,493 (+0.1% / +4)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
540 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,687 (+0.0% / +1)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
37,912 (+0.0% / +11)
4.3(+0.0000) (91+0 votes)
500,243 (+0.0% / +32)
4.6(+0.0000) (872+1 votes)
8,038 (+0.1% / +5)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
215
Surf
25,240 (+0.1% / +32)
4.4(+0.0000) (1,024+0 votes)
6,137 (+0.0% / +2)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
217
AWAX
6,119 (-0.1% / -8)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
5,836 (+0.1% / +6)
4.4(+0.0000) (127+0 votes)
6,626 (+0.2% / +11)
4.4(+0.0000) (53+0 votes)
6,782 (-0.2% / -11)
4.2(+0.0000) (45+0 votes)
170 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
9,561 (+0.2% / +17)
3.7(+0.0000) (20+0 votes)
27,080 (+1.3% / +343)
4.6(+0.0000) (447+1 votes)
268 (+1.1% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
834 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
4,933 (+0.1% / +3)
4.8(+0.0000) (40+0 votes)
7,465 (+0.2% / +12)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
6,277 (+0.1% / +8)
4.3(+0.0000) (43+0 votes)
25,541 (+1.9% / +469)
5.0(+0.0000) (49+0 votes)
337,644 (+0.0% / +37)
4.7(+0.0000) (2,764+8 votes)
4,335 (+6.5% / +263)
5.0(+0.0000) (57+0 votes)
6,394 (+0.1% / +6)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
31,876 (-0.3% / -89)
3.7(+0.0000) (63+0 votes)
6,548 (+0.2% / +10)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
419,096 (-0.1% / -629)
4.6(+0.0000) (471+3 votes)
8,813 (+0.3% / +27)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,125 (+0.1% / +9)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
29,916 (-0.1% / -21)
3.9(+0.0000) (68+0 votes)
4,211 (+0.9% / +38)
5.0(+0.0000) (49+0 votes)
24,574 (+0.1% / +16)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
6,591 (+0.2% / +10)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
25,562 (+0.1% / +19)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
237 (+1.3% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
29,684 (-1.9% / -590)
4.2(+0.0000) (44+0 votes)
4,722 (+2.6% / +118)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
504 (-1.4% / -7)
22,647 (+0.2% / +49)
4.7(+0.0000) (245+0 votes)
248
KDP Miner
5,780 (-0.0% / -1)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
491 (-0.4% / -2)
7,110 (-0.1% / -6)
3.3(+0.0000) (24+0 votes)
362,719 (-0.1% / -274)
4.6(+0.0000) (269+0 votes)
3,271 (+0.2% / +5)
4.9(+0.0000) (64+0 votes)
24,769 (-0.2% / -44)
3.9(+0.0000) (38+0 votes)
339,257 (+0.0% / +14)
3.9(+0.0000) (147+0 votes)
28,817 (+0.3% / +92)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
17,552 (+0.1% / +15)
4.3(+0.0000) (283+0 votes)
245,151 (+0.1% / +186)
4.0(+0.0000) (814+0 votes)
23,233 (+0.4% / +104)
4.3(+0.0000) (38+0 votes)
5,283 (+0.3% / +17)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
3,779 (+0.6% / +24)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
261
Dataverse
5,137 (+0.6% / +32)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
4,582 (+0.4% / +17)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
231 (+0.9% / +2)
160 (+3.9% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,564 (+0.2% / +11)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,704 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (71+0 votes)
860 (+0.5% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
211,905 (-0.1% / -110)
4.4(+0.0000) (644+0 votes)
5,129 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
3,444,568 (-0.1% / -3,885)
4.0(+0.0000) (5,228-1 votes)
271
SwappID
4,805 (+1.1% / +51)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
4,275 (+0.0% / +1)
3.7(+0.0000) (17+0 votes)
233,471 (+0.2% / +353)
4.5(+0.0000) (223+0 votes)
17,595 (+0.3% / +52)
4.3(+0.0000) (65+0 votes)
16,463 (+0.0% / +6)
4.6(+0.0000) (84+0 votes)
142,721 (-0.0% / -57)
4.5(+0.0000) (4,163+0 votes)
4,380 (-0.1% / -3)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
5,329 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
146 (+2.1% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,395 (+0.9% / +97)
4.8(+0.0000) (131+1 votes)
13,270 (+0.6% / +81)
4.5(+0.0000) (272+3 votes)
3,018 (-1.5% / -46)
4.4(+0.0000) (90+0 votes)
4,319 (-0.2% / -8)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
200 (-1.0% / -2)
4,131 (+0.0% / +2)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
4,839 (+3.6% / +169)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
287
Scraper
177,648 (+0.0% / +2)
3.9(+0.0000) (324+0 votes)
2,784 (+0.1% / +4)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
257,537 (-0.7% / -1,798)
3.4(+0.0000) (535-1 votes)
4,604 (+0.8% / +36)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,747 (+0.7% / +18)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
2,271 (+2.9% / +63)
5.0(+0.0000) (40+0 votes)
188 (-2.6% / -5)
3,097 (+0.3% / +8)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
112,156 (+0.2% / +168)
3.9(+0.0000) (2,583+0 votes)
507 (+1.0% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,937 (+0.1% / +1)
4.7(+0.0000) (54+0 votes)
4,052 (-0.6% / -26)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,104 (-0.2% / -25)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
2,474 (+0.1% / +3)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)