extension ExtPose

Keyword: night -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
622,870 (-9.1% / -62,474)
3.8(+0.0000) (31+0 votes)
214,223 (+0.2% / +449)
4.5(+0.0000) (578+0 votes)
240,660 (-3.4% / -8,460)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
174,010 (+0.2% / +308)
4.1(+0.0000) (703+1 votes)
630,409 (-0.0% / -286)
4.2(+0.0000) (624+0 votes)
491,005 (+0.4% / +1,748)
4.3(+0.0000) (491+0 votes)
260,272 (+1.3% / +3,314)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,344 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (28+0 votes)
3,333 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
10
Dusk
1,532 (+1.6% / +24)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
69,567 (+0.1% / +48)
2.5(+0.0000) (1,021+0 votes)
76,905 (+0.2% / +122)
4.2(+0.0000) (645+0 votes)
203,055 (+0.3% / +514)
4.3(+0.0000) (2,220+2 votes)
99,895 (+0.0% / +12)
3.7(+0.0000) (358+0 votes)
14,360 (+0.1% / +20)
4.3(+0.0000) (246+0 votes)
888 (+1.0% / +9)
23,685 (+0.1% / +35)
4.7(+0.0000) (574+3 votes)
260,515 (+0.3% / +767)
4,494 (-0.6% / -29)
1.4(+0.0000) (1,076+0 votes)
481,076 (+0.3% / +1,227)
4.9(+0.0000) (3,781+3 votes)
2,383 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
4,885 (-0.1% / -7)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
121,151 (+0.3% / +355)
4.2(+0.0000) (71+0 votes)
852 (+0.7% / +6)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
636 (+4.3% / +26)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
363 (+2.8% / +10)
5,507 (+1.0% / +53)
4.9(+0.0000) (144+1 votes)
304 (+0.0% / +0)
7,175 (-0.2% / -12)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
201 (+6.9% / +13)
1,951 (+1.2% / +24)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
2,381 (+0.3% / +7)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
35,056 (+0.4% / +154)
3.5(+0.0000) (58+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
103 (+4.0% / +4)
2,678 (+0.4% / +10)
3.5(+0.0000) (83+0 votes)
8,484 (+0.8% / +64)
3.8(+0.0000) (24+0 votes)
147,303 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,394+0 votes)
87,732 (+0.5% / +434)
4.7(+0.0000) (1,031+8 votes)
2,812 (-0.3% / -8)
4.8(+0.0000) (66+0 votes)
3,484 (+1.0% / +36)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
8,106 (+1.3% / +102)
4.5(+0.0000) (12+1 votes)
4,491 (+0.7% / +30)
3.4(+0.0000) (45+0 votes)
2,788 (+0.3% / +7)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
520 (+1.2% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,830 (-0.2% / -4)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
262,108 (+0.2% / +421)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
1,661 (+0.7% / +11)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
8,740 (+0.3% / +28)
4.6(+0.0000) (88+0 votes)
59,777 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
242 (+1.3% / +3)
5.0(+0.0000) (64+0 votes)
476 (+2.1% / +10)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,635 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
23,645 (+0.1% / +12)
4.2(+0.0000) (219+0 votes)
511 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
178 (-0.6% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
23,641 (+2.9% / +674)
4.4(+0.0000) (25+1 votes)
1,640 (-0.5% / -9)
2.9(+0.0000) (9+0 votes)
3,702 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,256 (+1.3% / +16)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
134 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (47+0 votes)
2,017,323 (+0.3% / +5,248)
4.6(+0.0000) (35,788+1 votes)
488 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
231 (+0.4% / +1)
2,107 (+0.0% / +1)
4.3(+0.0000) (35+0 votes)
142 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
7,316 (-0.1% / -9)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
645 (+0.6% / +4)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
360 (+1.1% / +4)
182 (-2.7% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
284 (-0.4% / -1)
29,124 (+0.1% / +24)
3.9(+0.0000) (2,162+0 votes)
3,050 (+0.3% / +8)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
4,650 (-0.1% / -6)
1.7(+0.0000) (11+0 votes)
5,046 (+0.7% / +33)
205 (+0.5% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
13,176 (+4.3% / +538)
2.2(+0.0000) (3,456+1 votes)
199 (+2.6% / +5)
12,083 (-0.1% / -9)
4.1(+0.0000) (169+0 votes)
1,839 (+0.4% / +7)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
108 (+2.9% / +3)
119 (+1.7% / +2)
71 (-2.7% / -2)
520 (+0.6% / +3)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
1,441 (+0.1% / +1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
3,550,895 (+0.1% / +4,284)
4.7(+0.0000) (8,781+4 votes)
414 (-0.5% / -2)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
123 (+4.2% / +5)
353 (+2.0% / +7)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
353,463 (+0.0% / +0)
1.2(+0.0000) (6+0 votes)
366 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (20+0 votes)
251 (+0.0% / +0)
554 (+0.0% / +0)
15,133 (+0.6% / +83)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
134 (+1.5% / +2)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
202 (+3.1% / +6)
15,457 (+0.7% / +111)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
367 (+1.4% / +5)
1,211 (+1.4% / +17)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
146 (-1.4% / -2)
992 (+0.4% / +4)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
125 (-0.8% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,094 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
102 (+0.0% / +0)
43 (+7.5% / +3)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,054 (+0.4% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
94 (+4.4% / +4)
4.9(+0.0000) (9+1 votes)
16 (+0.0% / +0)
4,696 (+0.4% / +21)
1.6(+0.0000) (14+0 votes)
70 (+1.4% / +1)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
28,638 (+0.4% / +100)
4.8(+0.0000) (1,844+5 votes)
113
S-CSS-P
2,636 (+0.3% / +7)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
2,069 (-0.7% / -14)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
143 (+0.0% / +0)
63 (+1.6% / +1)
80 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
133 (-2.9% / -4)
27,168 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (171+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
27,528 (+4.2% / +1,113)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
17,559 (-0.6% / -108)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
25,568 (-26.1% / -9,008)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
44 (+7.3% / +3)
35 (+0.0% / +0)
1,432 (-0.1% / -1)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
195 (+6.0% / +11)
1,579 (+0.0% / +0)
576 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (44+0 votes)
23 (+9.5% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
131
Earth 3D
16,212 (+0.5% / +82)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
11 (+0.0% / +0)
134
Night Tab
46 (+2.2% / +1)
583 (+1.4% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
530 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
128 (-0.8% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5,388 (+0.8% / +43)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
506 (-0.2% / -1)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
27 (+3.8% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
7 (+0.0% / +0)
145
Dark Mode
1,707,026 (+0.3% / +5,365)
3.5(+0.0000) (1,497+1 votes)
355,223 (+0.5% / +1,648)
4.4(+0.0000) (2,278+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
250,459 (+0.2% / +461)
4.5(+0.0000) (5,840+0 votes)
13 (-13.3% / -2)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
147 (+0.7% / +1)
178 (-0.6% / -1)
987 (+1.9% / +18)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
1,149 (+0.2% / +2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
243,031 (+0.2% / +491)
4.1(+0.0000) (153+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
149,453 (+0.1% / +108)
4.3(+0.0000) (1,421+0 votes)
118 (+1.7% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
52 (-1.9% / -1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
159
Nightridr
136 (-2.2% / -3)
621,667 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
618,028 (-15.6% / -114,537)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
360,635 (+9.9% / +32,601)
165,060 (+0.1% / +243)
3.4(+0.0000) (153+0 votes)
123 (+3.4% / +4)
2,364 (+8.3% / +182)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
77,009 (+0.1% / +106)
3.9(+0.0000) (506+0 votes)
118,650 (-7.2% / -9,262)
2.0(+0.0000) (10+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
162,661 (+1.0% / +1,543)
46 (-2.1% / -1)
86 (+3.6% / +3)
130 (+3.2% / +4)
33,389 (+0.7% / +229)
4.6(+0.0000) (237+0 votes)
1,285 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
242 (+4.3% / +10)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
62,800 (+4.0% / +2,395)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
17,130 (+0.3% / +51)
4.4(+0.0000) (358+0 votes)
21,857 (-2.3% / -513)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
16,569 (-3.5% / -596)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
20,220 (+1.3% / +258)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
12,045 (+0.1% / +11)
3.8(+0.0000) (65+0 votes)
13,988 (+4.4% / +585)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
19,620 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
15,804 (-4.5% / -752)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
39 (+5.4% / +2)
16,974 (-1.5% / -255)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
116 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
191
Mata
7,966 (+0.5% / +43)
3.8(+0.0000) (115+0 votes)
197 (-1.0% / -2)
16,275 (-1.9% / -313)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
194
Invert!
11,114 (-0.3% / -37)
3.6(+0.0000) (47+0 votes)
17,161 (-0.8% / -132)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
14,207 (-1.4% / -204)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
197
Dark View
4,007 (+0.0% / +2)
4.7(+0.0000) (61+0 votes)
378 (+61.5% / +144)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,837 (+0.5% / +13)
4.9(+0.0000) (226+0 votes)
10,307 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
3,891 (+0.0% / +1)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
32,401 (+4.6% / +1,423)
127 (+4.1% / +5)
55 (+1.9% / +1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
7,962 (+1.7% / +135)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
3,351 (+0.9% / +31)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
5,470 (+0.8% / +43)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
2,543 (-0.2% / -4)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
2,543 (-0.2% / -4)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
4,539 (+0.2% / +8)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
29 (-14.7% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20 (-9.1% / -2)
214
Illumify
1,480 (+1.2% / +17)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
2,438 (-0.5% / -12)
2.3(+0.0000) (49+0 votes)
216
GGBlocker
662 (-0.3% / -2)
4.9(+0.0000) (192+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
3,705 (+8.8% / +301)
2,604 (+0.5% / +14)
54 (+1.9% / +1)
999 (-12.7% / -145)
3.6(+0.0000) (16+0 votes)
1,081 (-0.3% / -3)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
223
My cursor
130,850 (+32.8% / +32,320)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
1,078 (-0.6% / -7)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,319 (+0.5% / +6)
2.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,016 (-1.0% / -10)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
45 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
856 (+1.5% / +13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
708 (+1.0% / +7)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
35 (-2.8% / -1)
11 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
938 (+1.1% / +10)
49 (+6.5% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
236
Happy Owl
26 (-3.7% / -1)
237
NightMode
473 (-0.4% / -2)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
406 (+0.7% / +3)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
331 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
241
FNF MODS
1,049 (+2.7% / +28)
381 (-2.1% / -8)
2.4(+0.0000) (28+0 votes)
382 (-0.5% / -2)
177 (-1.1% / -2)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
287 (+0.0% / +0)
1,321 (+0.3% / +4)
3 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
18,076 (+20.4% / +3,063)
280 (+1.8% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
173 (+0.0% / +0)
130 (+2.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
299 (+12.0% / +32)
122 (+1.7% / +2)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
817 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
117 (+0.0% / +0)
11 (+10.0% / +1)
12 (+0.0% / +0)
105 (+5.0% / +5)
97 (+0.0% / +0)
83 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,331 (-0.6% / -27)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
58 (+3.6% / +2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
265
Night
4 (+0.0% / +0)
45 (-6.2% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
61 (-4.7% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
270
Dark mode
198 (+5.3% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
271
coolers
53 (-3.6% / -2)
50 (-2.0% / -1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
52 (+4.0% / +2)
43 (+4.9% / +2)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
42 (-2.3% / -1)
1,108,590 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (129,729+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
2,682,570 (+0.0% / +646)
4.4(+0.0000) (11,492+0 votes)
2,315 (+0.7% / +17)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
20 (+11.1% / +2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,829,278 (+0.7% / +13,130)
3.5(+0.0000) (174+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
254 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
21 (+5.0% / +1)
306,071 (+0.0% / +82)
4.6(+0.0000) (43,202+3 votes)
476,901 (+0.3% / +1,197)
4.5(+0.0000) (1,944+21 votes)
2 (+100.0% / +1)
256,528 (+0.7% / +1,872)
4.8(+0.0000) (1,575+1 votes)
378,302 (+0.1% / +409)
4.2(+0.0000) (1,648+0 votes)
161,431 (+0.5% / +767)
4.7(+0.0000) (4,231+5 votes)
74 (+2.8% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
224,170 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,015+0 votes)
206,706 (+0.1% / +269)
3.7(+0.0000) (718+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)