extension ExtPose

Keyword: theme -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (64+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (4,488+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (18,137+0 votes)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (604+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (310+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (205+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (775+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (549+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (175+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (512+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (154+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (15,627+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (32+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (48+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (134+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (37+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (421+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (51+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (76+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (169+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (177+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (44+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6,493+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (43+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (624+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (16+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (137+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (22+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (100+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (435+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (12+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (908+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (225+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,882+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (85+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (42+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
972 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6,141+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (53+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,104+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (11+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (120+0 votes)
700 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (25+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (135+0 votes)
853 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (251+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
730 (-1.2% / -9)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (12+0 votes)
644 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (28+0 votes)
630 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
478 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
561 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
534 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (124+0 votes)
948 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (200+0 votes)
405 (+0.2% / +1)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (316+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
644 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (41+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (14+0 votes)
464 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
419 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (39+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
448 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
608 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (41+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (94+0 votes)
386 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (42+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4,178+0 votes)
432 (+0.0% / +0)
312 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (75+0 votes)
338 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
365 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (47+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (70+0 votes)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
254 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
490 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (11+0 votes)
309 (+0.0% / +0)
279 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
945 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
274 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
392 (+0.0% / +0)
271 (+0.0% / +0)
227 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
286 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
634 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
146 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
436 (+0.0% / +0)
912 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (72+0 votes)
230 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (47+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
208 (+0.0% / +0)
413 (+0.0% / +0)
195 (+0.0% / +0)
195 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
176 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (181+0 votes)
684 (+0.1% / +1)
2.6(+0.0000) (11+0 votes)
271 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
172 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
314 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (7+0 votes)
158 (+0.0% / +0)
9,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (68+0 votes)
155 (+2.0% / +3)
113 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
403 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
154
Deezerify
2,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (12+0 votes)
155
Dark Mode
7,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (63+0 votes)
136 (+0.0% / +0)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
373 (-0.5% / -2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
351 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (50+0 votes)
207 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
841 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (37+0 votes)
5,000 (+25.0% / +1,000)
5.0(+0.0000) (51+1 votes)
336 (+0.0% / +0)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
124 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (69+0 votes)
314 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
114 (+0.0% / +0)
106 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (31+0 votes)
296 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (50+0 votes)
108 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
107 (+0.0% / +0)
317 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
669 (+0.3% / +2)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
777 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (2,139+0 votes)
167 (+0.0% / +0)
817 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
252 (+0.0% / +0)
761 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
760 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
239 (+0.0% / +0)
83 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
81 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
127 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (15+0 votes)
85 (+0.0% / +0)
62 (+0.0% / +0)
210 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
470 (-0.4% / -2)
4.5(+0.0000) (43+0 votes)
757 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
791 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
306 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (80+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
80 (-1.2% / -1)
541 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
128 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
288 (+0.0% / +0)
767 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
477 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
182 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (93+0 votes)
238 (+0.0% / +0)
471 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
115 (+0.0% / +0)
505 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
171 (+0.0% / +0)
226
Dark Mode
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (1,638+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
63 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
162 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
574 (+0.0% / +0)
393 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
170 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
237
Slack++
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
69 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (152+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (88+0 votes)