extension ExtPose

Keyword: theme -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
4,268,695 (+2.0% / +82,550)
4.7(+0.0000) (2,370+0 votes)
6,011,297 (+0.4% / +26,464)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
3,067,008 (+5,043.1% / +3,007,374)
5.0(+0.0000) (203+0 votes)
3,620,463 (+0.6% / +22,848)
4.0(+0.0000) (33+0 votes)
2,108,402 (+0.0% / +227)
4.8(+0.0000) (51+0 votes)
2,407,045 (+0.7% / +17,280)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
1,903,059 (+0.0% / +45)
4.7(+0.0000) (37+0 votes)
739,816 (-0.0% / -152)
4.8(+0.0000) (730+1 votes)
1,949,007 (+0.7% / +13,105)
4.6(+0.0000) (14+1 votes)
407,396 (-0.1% / -376)
4.9(+0.0000) (4,667+0 votes)
6,029,391 (+0.3% / +19,968)
4.1(+0.0000) (115+1 votes)
2,226,293 (+0.7% / +16,375)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
214,552 (+0.0% / +12)
4.6(+0.0000) (89+0 votes)
49,422 (-0.1% / -59)
4.7(+0.0000) (1,034+5 votes)
85,180 (-0.2% / -209)
4.0(+0.0000) (314+0 votes)
83,075 (-0.2% / -207)
4.3(+0.0000) (210+0 votes)
2,866,737 (-0.2% / -7,069)
4.2(+0.0000) (18,871+15 votes)
59,703 (+0.3% / +204)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
26,751 (-0.0% / -4)
4.7(+0.0000) (548+0 votes)
74,648 (+0.1% / +71)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
28,859 (-0.4% / -114)
4.7(+0.0000) (171+0 votes)
33,089 (+0.1% / +17)
4.5(+0.0000) (513+0 votes)
579,689 (+0.1% / +799)
4.9(+0.0000) (18,067+17 votes)
35,462 (+0.5% / +161)
3.8(+0.0000) (48+0 votes)
1,862,573 (+0.3% / +4,910)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
26,225 (-0.5% / -122)
4.6(+0.0000) (50+2 votes)
21,822 (+0.5% / +116)
3.9(+0.0000) (46+0 votes)
39,246 (-0.3% / -131)
2.1(+0.0000) (45+0 votes)
15,763 (-0.1% / -19)
3.9(+0.0000) (120+0 votes)
20,741 (-0.5% / -95)
3.6(+0.0000) (134+0 votes)
16,011 (+0.0% / +8)
4.2(+0.0000) (57+0 votes)
20,869 (+0.2% / +33)
4.3(+0.0000) (450+0 votes)
29,666 (-0.2% / -55)
4.5(+0.0000) (172+0 votes)
18,129 (+0.0% / +8)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
11,787 (+0.2% / +28)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
10,156 (+109.2% / +5,302)
5,821 (-0.4% / -26)
4.0(+0.0000) (180+0 votes)
6,932 (+0.9% / +59)
4.3(+0.0000) (43+0 votes)
8,211 (+0.4% / +36)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
11,303 (+0.2% / +18)
4.9(+0.0000) (57+0 votes)
398,761 (-0.2% / -934)
4.7(+0.0000) (6,633+2 votes)
57,425 (+0.2% / +90)
4.5(+0.0000) (31+0 votes)
8,416 (+0.3% / +25)
2.2(+0.0000) (34+0 votes)
2,133,122 (+0.2% / +4,336)
4.8(+0.0000) (21,581+21 votes)
215,630 (-0.0% / -66)
4.5(+0.0000) (637+0 votes)
3,506 (-0.9% / -31)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
3,614 (-0.4% / -16)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
58,527 (+0.1% / +68)
4.0(+0.0000) (122+0 votes)
4,936 (+0.2% / +10)
202,750 (-0.4% / -725)
4.6(+0.0000) (8,583-1 votes)
8,548 (+0.2% / +21)
3.1(+0.0000) (12+0 votes)
2,041 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
236,794 (-0.1% / -232)
4.3(+0.0000) (959+0 votes)
162,795 (+0.3% / +537)
4.7(+0.0000) (259+1 votes)
2,424 (+0.1% / +3)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
385,474 (+0.4% / +1,578)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
173,461 (+0.0% / +65)
4.8(+0.0000) (106+0 votes)
7,476 (-0.9% / -66)
1.9(+0.0000) (137+0 votes)
64,925 (+0.2% / +111)
4.8(+0.0000) (4,408+10 votes)
2,220,332 (+0.7% / +16,238)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
62,387 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (244+0 votes)
1,880 (-0.4% / -8)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
154,766 (+0.2% / +326)
4.3(+0.0000) (132+0 votes)
1,539 (-1.8% / -29)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
180,489 (-0.0% / -82)
4.5(+0.0000) (433+0 votes)
1,454 (-1.4% / -21)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
1,798 (+0.6% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,430 (-0.5% / -11)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
36,873 (+0.3% / +111)
4.4(+0.0000) (172+0 votes)
1,656 (-0.6% / -10)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,359 (-0.1% / -1)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,705 (-0.1% / -1)
2.0(+0.0000) (14+0 votes)
35,575 (-0.1% / -32)
3.7(+0.0000) (46+0 votes)
44,508 (-0.2% / -80)
4.9(+0.0000) (1,197+2 votes)
10,366 (-0.1% / -10)
3.2(+0.0000) (46+0 votes)
358,836 (+0.3% / +1,066)
4.5(+0.0000) (6,363+1 votes)
6,575 (+0.3% / +18)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
813 (+2.1% / +17)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
1,220 (-0.2% / -2)
3.4(+0.0000) (54+0 votes)
740 (+3.2% / +23)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
14,808 (+0.3% / +48)
4.9(+0.0000) (2,100+2 votes)
24,444 (+0.1% / +19)
4.7(+0.0000) (139+0 votes)
757 (+0.7% / +5)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
30,366 (-0.3% / -94)
4.6(+0.0000) (235+0 votes)
692 (-1.0% / -7)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
812 (+2.7% / +21)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,252 (-0.7% / -22)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
942 (+0.5% / +5)
11,723 (+0.1% / +7)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
1,449 (-1.0% / -14)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,727 (+0.9% / +15)
1.8(+0.0000) (12+0 votes)
833 (+0.2% / +2)
488 (+2.1% / +10)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
20,774 (+0.1% / +24)
4.8(+0.0000) (51+0 votes)
566 (+0.7% / +4)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
1,751 (+0.7% / +12)
3,004 (-0.1% / -2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
563 (+1.1% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
956 (+0.6% / +6)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
565 (+0.7% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
498 (+1.2% / +6)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
16,668 (+0.8% / +131)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
533 (+0.8% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
349 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
97,334 (-0.2% / -162)
4.2(+0.0000) (100+0 votes)
473 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
553 (-4.0% / -23)
18,211 (+1.4% / +256)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
860 (-0.3% / -3)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
9,988 (-0.5% / -54)
4.5(+0.0000) (44+0 votes)
511 (-2.5% / -13)
383 (-2.3% / -9)
3.6(+0.0000) (39+0 votes)
380 (+1.6% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
885 (+0.9% / +8)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
63,138 (-2.3% / -1,495)
4.0(+0.0000) (45+0 votes)
425 (-0.5% / -2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
467 (+0.6% / +3)
453 (+0.0% / +0)
348 (+4.8% / +16)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
140,789 (-0.5% / -701)
4.5(+0.0000) (4,160+0 votes)
423 (-0.2% / -1)
50,186 (-0.9% / -463)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
1,862 (-0.4% / -7)
415 (-1.0% / -4)
231 (+1.8% / +4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
13,416 (-0.3% / -34)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
6,551 (+0.9% / +58)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
1,970,781 (+0.4% / +8,024)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
3,842 (-0.9% / -33)
4.2(+0.0000) (48+0 votes)
5,173 (-0.3% / -13)
4.0(+0.0000) (69+0 votes)
408 (-0.2% / -1)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
1,608 (-1.4% / -23)
1.6(+0.0000) (11+0 votes)
18,563 (-0.0% / -9)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
626 (+2.0% / +12)
4,058 (+1.8% / +73)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
2,664 (+0.1% / +3)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
777 (-0.5% / -4)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
7,496 (+2.3% / +170)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
287 (+0.0% / +0)
8,718 (-0.3% / -26)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
218 (+2.3% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
35,413 (-0.2% / -70)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
283 (+0.0% / +0)
275 (+0.4% / +1)
246 (+1.7% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
170 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
21,580 (+4.1% / +859)
4.0(+0.0000) (204+0 votes)
211 (+3.9% / +8)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,165 (+1.2% / +59)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
439 (+4.8% / +20)
268 (-0.4% / -1)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
890 (-0.9% / -8)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,565 (+0.2% / +6)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
229 (+1.8% / +4)
511 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
3,214 (+0.5% / +17)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
18,111 (-0.3% / -59)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
10,385 (-0.7% / -70)
2.6(+0.0000) (66+0 votes)
165 (+2.5% / +4)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
4,102 (+0.8% / +32)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
7,774 (-0.0% / -2)
4.8(+0.0000) (107+0 votes)
797 (-0.9% / -7)
2.4(+0.0000) (13+0 votes)
200 (-1.5% / -3)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,901 (+1.9% / +55)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
140 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
490 (-1.8% / -9)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
311,379 (+0.0% / +128)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
286 (-4.0% / -12)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
184 (-2.6% / -5)
613 (+2.3% / +14)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
261 (-5.8% / -16)
5.0(+0.0000) (170+1 votes)
9,613 (+0.1% / +10)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
137 (+10.5% / +13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
796 (-1.1% / -9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
159 (-0.6% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,062 (-0.5% / -14)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
167 (+5.0% / +8)
178
Dark Mode
10,731 (+0.0% / +5)
4.1(+0.0000) (75+0 votes)
102 (+2.0% / +2)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
3,248 (-0.1% / -3)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,855 (+1.8% / +51)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
229 (-4.6% / -11)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,443 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9,176 (-0.5% / -44)
4.1(+0.0000) (68+0 votes)
254 (-3.8% / -10)
186
Deezerify
3,694 (-1.4% / -51)
2.4(+0.0000) (15+0 votes)
380 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,296 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
11,057 (+0.8% / +89)
2.7(+0.0000) (105+0 votes)
31,557 (+0.4% / +128)
4.2(+0.0000) (31+0 votes)
145 (-4.6% / -7)
404 (-0.7% / -3)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
7,387 (-0.2% / -16)
4.9(+0.0000) (435+0 votes)
967 (+1.0% / +10)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
997 (+0.9% / +9)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
427 (+1.2% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,410 (+2.1% / +29)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,984 (-0.6% / -29)
5.0(+0.0000) (66+0 votes)
2,781 (-0.2% / -6)
3.5(+0.0000) (36+0 votes)
160 (-1.2% / -2)
3.8(+0.0000) (14+0 votes)
431 (+0.5% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
20,100 (+0.2% / +37)
4.6(+0.0000) (112+0 votes)
5,438 (+0.2% / +11)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
997 (-0.5% / -5)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
1,205 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
116 (+3.6% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,655 (-0.9% / -25)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
118 (+5.4% / +6)
1,742 (-0.8% / -14)
4.9(+0.0000) (65+1 votes)
6,537 (-1.2% / -80)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
307 (-1.6% / -5)
116 (+1.8% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
101 (-1.0% / -1)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
31,755 (-0.4% / -137)
3.9(+0.0000) (2,125+0 votes)
874 (-2.2% / -20)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
105 (-5.4% / -6)
102 (-1.0% / -1)
4,700 (+0.3% / +16)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,791 (-1.1% / -20)
4.7(+0.0000) (16+0 votes)
1,696 (+0.6% / +10)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
90 (+2.3% / +2)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
9,931 (-1.6% / -164)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
223 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
172 (+3.6% / +6)
1,051 (+1.5% / +16)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
91 (-1.1% / -1)
690 (-1.0% / -7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
87 (+1.2% / +1)
92 (+3.4% / +3)
359 (-1.6% / -6)
880 (+0.8% / +7)
92 (+0.0% / +0)
3,577 (+0.6% / +21)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
241 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
62 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
155 (-1.3% / -2)
577 (-2.0% / -12)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
268 (-1.5% / -4)
91 (-3.2% / -3)
83 (-6.7% / -6)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
307 (-4.4% / -14)
1,620 (+0.7% / +12)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
82 (-2.4% / -2)
81 (+11.0% / +8)
83 (+1.2% / +1)
241 (+2.1% / +5)
248 (+5.5% / +13)
120 (-4.0% / -5)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
131 (+3.1% / +4)
251
Dark Mode
2,153,240 (-0.3% / -6,504)
3.6(+0.0000) (1,811+1 votes)
74 (+4.2% / +3)
607 (-1.1% / -7)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
179 (-0.6% / -1)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
167 (-2.9% / -5)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
40,116 (-0.6% / -243)
4.9(+0.0000) (32+0 votes)
30,214 (+0.0% / +12)
4.8(+0.0000) (93+0 votes)
623 (+0.0% / +0)
591 (+1.5% / +9)
705 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
58 (-3.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
111 (+2.8% / +3)
378 (-1.6% / -6)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
30,795 (+0.0% / +8)
3.9(+0.0000) (176+0 votes)
63 (+0.0% / +0)
99 (+4.2% / +4)
267
Slack++
2,120 (+0.2% / +4)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
675 (+1.4% / +9)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
61 (+5.2% / +3)
63 (+6.8% / +4)
57 (-9.5% / -6)
90 (+3.4% / +3)
9,627 (-0.6% / -59)
4.5(+0.0000) (149-1 votes)
470 (-1.3% / -6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,423 (-0.2% / -7)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
138 (+1.5% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
536 (-4.5% / -25)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
56 (-5.1% / -3)
77 (-1.3% / -1)
52 (+8.3% / +4)
525 (+1.5% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
375 (+1.1% / +4)
283
TFS+
506 (+1.8% / +9)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
101 (-5.6% / -6)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
134 (+3.9% / +5)
590 (-0.3% / -2)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
434 (+1.4% / +6)
1,433 (+5.6% / +76)
289
Kiwix
7,428 (-1.9% / -147)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
130 (+0.0% / +0)
515 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,467 (-0.4% / -6)
2.5(+0.0000) (52+0 votes)
293
Dark Mode
453 (+0.7% / +3)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
38 (+5.6% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
272 (+1.9% / +5)
100 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,841 (-0.1% / -1)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)