extension ExtPose

Keyword: theme -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
8,000,000 (+0.0% / +0)
4.4893(+0.0002) (2,512+1 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.5081(+0.0000) (307+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6452(+0.0000) (93+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.2051(-0.0005) (395+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6183(-0.0067) (655+7 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.702(+0.0000) (453+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.4362(-0.0098) (1,552+23 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8266(+0.0005) (346+1 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.3235(+0.0000) (34+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (28+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.7706(+0.0000) (340+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.8493(+0.0000) (292+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.9375(+0.0000) (48+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6359(-0.0008) (434-1 votes)
100,000 (-50.0% / -100,000)
4.7241(+0.0000) (116+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(-0.1000) (4-1 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.2315(-0.0150) (216+1 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7377(+0.0002) (1,300+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.505(-0.0068) (301+4 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4043(+0.0000) (47+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6377(+0.0053) (69+1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.9113(-0.0000) (4,793-1 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.0408(+0.0030) (319+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3404(+0.0000) (47+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0147(+0.0000) (68+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6839(+0.0000) (174+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5401(+0.0000) (511+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5259(+0.0000) (135+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (35+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.59(-0.0016) (261-1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7172(+0.0000) (548+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9329(+0.0000) (149+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7407(+0.0238) (54+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3529(-0.0068) (493+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4737(+0.0000) (19+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (147+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8163(+0.0000) (98+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.9227(+0.0000) (181+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.7885(+0.0000) (52+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7023(-0.0003) (991-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.1111(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1613(+0.0000) (31+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (78+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
2.0244(+0.0000) (41+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.2326(+0.0000) (43+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.6868(+0.0000) (562+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
1.8065(+0.0000) (62+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4509(+0.0000) (173+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.263(+0.0003) (21,061+6 votes)
970 (+0.7% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.6667(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.381(+0.0000) (21+0 votes)
802 (+0.6% / +5)
4.8718(+0.0000) (78+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0769(+0.0000) (13+0 votes)
433 (-2.9% / -13)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
611 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
452 (-1.3% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
60,000 (+20.0% / +10,000)
4.5349(+0.0000) (43+0 votes)
513 (-1.2% / -6)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6405(-0.0017) (509+6 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6542(+0.0003) (8,578-2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4924(+0.0000) (658+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.35(+0.0000) (20+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
387 (+1.0% / +4)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
320 (-1.5% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,000 (+12.5% / +1,000)
3.0833(+0.0000) (12+0 votes)
214 (-0.5% / -1)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
6,000 (-14.3% / -1,000)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.817(+0.0000) (1,306+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
1.9167(+0.0000) (132+0 votes)
44 (+7.3% / +3)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2712(-0.0003) (1,040+1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
154 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
441 (+2.1% / +9)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4615(+0.0000) (26+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.7903(+0.0000) (267+0 votes)
798 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
477 (+0.4% / +2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
102
Deezerify
4,000 (+0.0% / +0)
2.1667(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4263(+0.0000) (448+0 votes)
105
csTimer+
20,000 (+0.0% / +0)
4.623(-0.0270) (61+1 votes)
374 (+1.4% / +5)
3.6842(+0.0000) (38+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7892(-0.0126) (223+11 votes)
182 (+7.1% / +12)
172 (+3.6% / +6)
124 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.881(+0.0000) (42+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3828(+0.0000) (209+0 votes)
4,000 (-20.0% / -1,000)
4.9756(+0.0006) (41+1 votes)
232 (-0.9% / -2)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
681 (+0.9% / +6)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
339 (+1.2% / +4)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
172 (+7.5% / +12)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
957 (+0.5% / +5)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
395 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8234(+0.0000) (2,220+0 votes)
497 (+0.6% / +3)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.5159(-0.0000) (6,819+6 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.6596(+0.0000) (47+0 votes)
665 (-1.5% / -10)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.8985(+0.0000) (19,364+4 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6692(-0.0026) (130+2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.75(+0.0000) (12+0 votes)
465 (-2.5% / -12)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (55+0 votes)
156 (+2.0% / +3)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2984(+0.0000) (124+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2174(+0.0000) (23+0 votes)
77 (-4.9% / -4)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
215 (+3.9% / +8)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.3636(+0.0000) (22+0 votes)
173 (+4.2% / +7)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2889(+0.0000) (45+0 votes)
362 (-1.9% / -7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,000 (+12.5% / +1,000)
3.08(+0.0000) (50+0 votes)
1,000 (+0.3% / +3)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8148(+0.0000) (27+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
228 (+2.7% / +6)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
105 (+7.1% / +7)
372 (+1.6% / +6)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5178(+0.0000) (4,119+0 votes)
729 (-0.8% / -6)
4.0526(+0.0000) (19+0 votes)
315 (-1.3% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.0288(+0.0000) (139+0 votes)
925 (-1.4% / -13)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
592 (-0.3% / -2)
925 (-1.7% / -16)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
390 (-0.3% / -1)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8667(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
222 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.5385(+0.0000) (13+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.3077(+0.0000) (13+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5946(+0.0000) (37+0 votes)
703 (+1.0% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1633(+0.0000) (49+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
129 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
694 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0203) (42+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3929(+0.0000) (28+0 votes)
922 (+1.5% / +14)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6626(+0.0021) (163+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (22+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
304 (+2.7% / +8)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4783(+0.0000) (46+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8504(+0.0001) (1,297+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0093(+0.0000) (216+0 votes)
820 (+0.4% / +3)
2.3846(+0.0000) (13+0 votes)
898 (+1.8% / +16)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5357(+0.0000) (28+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.3716(+0.0000) (148+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
130 (+4.8% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5959(+0.0000) (33,539+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5517(+0.0000) (29+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
409 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
195
Dark Mode
10,000 (+0.0% / +0)
3.9444(+0.0000) (90+0 votes)
543 (+0.0% / +0)
4.9957(+0.0000) (231+1 votes)
177 (-7.3% / -14)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.85(+0.0000) (20+0 votes)
115 (-2.5% / -3)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3667(+0.0000) (30+0 votes)
154 (+0.0% / +0)
249 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
321 (-1.5% / -5)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
471 (-1.3% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.892(+0.0000) (176+0 votes)
176 (+3.5% / +6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
468 (-2.7% / -13)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.3923(-0.0015) (418-1 votes)
134 (+2.3% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (79+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
32 (-8.6% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (35+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9688(+0.0000) (32+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.6035(+0.0000) (343+0 votes)
93 (-7.9% / -8)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
770 (-4.1% / -33)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
73 (+5.8% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5238(+0.0000) (63+0 votes)
301 (-2.3% / -7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9021(+0.0000) (2,124+0 votes)
200 (-2.4% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
640 (-3.2% / -21)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
685 (-0.6% / -4)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.4474(+0.0000) (38+0 votes)
69 (-6.8% / -5)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
548 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
184 (-4.7% / -9)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
622 (-1.4% / -9)
3.6154(+0.0000) (13+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
149 (-1.3% / -2)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
55 (+7.8% / +4)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
95 (-1.0% / -1)
235
CYSCE
111 (+3.7% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
667 (-4.3% / -30)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
209 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
891 (+0.3% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
172 (+5.5% / +9)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
555 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
242
Dark Mode
2,000,000 (+0.0% / +0)
3.5834(+0.0000) (1,942+0 votes)
249 (+0.8% / +2)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7766(+0.0000) (27,468+29 votes)
414 (-4.8% / -21)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
368 (-1.3% / -5)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
243 (-1.6% / -4)
5.0(+0.0000) (8+1 votes)
588 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4118(+0.0000) (17+0 votes)
250
Slack++
2,000 (+0.0% / +0)
4.2353(+0.0000) (17+0 votes)
121 (-2.4% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
109 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
81 (-8.0% / -7)
400,000 (+0.0% / +0)
4.1239(-0.0000) (7,634+3 votes)
212 (+2.9% / +6)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5101(+0.0000) (149+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
458 (-4.2% / -20)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
126 (-1.6% / -2)
395 (+1.8% / +7)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7273(+0.0000) (22+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (24+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.75(+0.1786) (20-1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
361 (+1.1% / +4)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6438(+0.0000) (146+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
60 (+9.1% / +5)
251 (-4.6% / -12)
200,000 (+0.0% / +0)
4.376(-0.0022) (1,976+6 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
296 (-2.6% / -8)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
293 (-2.0% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
88 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8372(+0.0000) (43+0 votes)
50 (+6.4% / +3)
337 (-0.9% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
767 (+5.1% / +37)
4.964(+0.0000) (139+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.2105(+0.0000) (19+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7935(+0.0000) (92+0 votes)
291
Whave
19 (-13.6% / -3)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (42+0 votes)
508 (-5.2% / -28)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8984(+0.0000) (187+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.6355(-0.0000) (7,582+5 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0762(+0.0000) (105+0 votes)