extension ExtPose

Keyword: typing -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (400+1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
869 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (33+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (32+0 votes)
920 (-1.4% / -13)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
509 (+1.2% / +6)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (255+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (12,575+17 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (107+0 votes)
209 (-2.3% / -5)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
241 (-0.4% / -1)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(-0.1000) (24+3 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (41+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (812+0 votes)
984 (-0.1% / -1)
4.2(+0.0000) (46+0 votes)
118 (+1.7% / +2)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
232 (+0.4% / +1)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
245 (-2.0% / -5)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
173 (+1.2% / +2)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (95+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (293+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (84+0 votes)
29
Utime
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (83+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
232 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
77 (-1.3% / -1)
20,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (443+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
96 (+7.9% / +7)
171 (-1.7% / -3)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
187 (-1.6% / -3)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
423 (-0.7% / -3)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5,199+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
920 (+0.3% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
313 (+0.3% / +1)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
4.7(+0.0000) (69+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (605+1 votes)
7 (+0.0% / +0)
400,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (112+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
41 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (219+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (330+0 votes)
56
ProKeys
50,000 (+25.0% / +10,000)
4.4(+0.0000) (216+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
13 (+0.0% / +0)
59
Looksee
311 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.1000) (17+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (159+0 votes)
58 (+5.5% / +3)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (40+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (73-1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (18+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (113+0 votes)
188 (+2.2% / +4)
9 (-10.0% / -1)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (30+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (124+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (87+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (145+0 votes)
199 (-1.0% / -2)
105 (+1.9% / +2)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (209+0 votes)
161 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
142 (+2.2% / +3)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
153 (-1.3% / -2)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (79+0 votes)
318 (+1.3% / +4)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (53+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (78+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (58+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (35+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (94+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (51+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (16+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
93
sez
93 (+4.5% / +4)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
48 (+2.1% / +1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
3,000
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (33+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (27+0 votes)
100
Omni
64 (-12.3% / -9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
68 (+3.0% / +2)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
48 (+2.1% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (41+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (577+0 votes)
111
BBOtext
49 (-3.9% / -2)
112
Moto Key
761 (+1.6% / +12)
4.1(+0.0000) (44+0 votes)
547 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
562 (+2.6% / +14)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
411 (+0.7% / +3)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
399 (-1.7% / -7)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
374 (+6.9% / +24)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
118
vx
508 (+2.6% / +13)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
119
Emojify
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (364+0 votes)
589 (-0.8% / -5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
507 (+1.0% / +5)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
29 (+7.4% / +2)
123
Varnam
384 (+1.3% / +5)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
538 (+0.6% / +3)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(-0.1000) (79-1 votes)
366 (+0.5% / +2)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (51+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (26+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (32+0 votes)
289 (-1.0% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
132
CapAlert
33 (+10.0% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
226 (+1.3% / +3)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
136
UpPocket
131 (-2.2% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
168 (-2.3% / -4)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
120 (+1.7% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
140 (-2.1% / -3)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
119 (+3.5% / +4)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
164 (+3.1% / +5)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
112 (-0.9% / -1)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
143
GitMeme
113 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
92 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
145
Honeit
99 (-2.9% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
124 (-4.6% / -6)
147
Openure
12 (+0.0% / +0)
148
Omni Go
12 (+0.0% / +0)
83 (+1.2% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
150
jump
12 (+0.0% / +0)
151
Movio
56 (-3.4% / -2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
78 (+4.0% / +3)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
10 (+11.1% / +1)
55 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
156
Shalin
64 (+4.9% / +3)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
158
Web CLI
69 (+4.5% / +3)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
70 (+1.4% / +1)
160
Typed
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (44+0 votes)
53 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
59 (+1.7% / +1)
35 (+6.1% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
508 (+2.6% / +13)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
455 (+0.2% / +1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (29,826+0 votes)
33 (-2.9% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
41 (-2.4% / -1)
41 (-4.7% / -2)
40 (+0.0% / +0)
36 (-2.7% / -1)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,584-2 votes)
30 (+0.0% / +0)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11,542+1 votes)
33 (+3.1% / +1)
178
Cedille
237 (+1.3% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
179
Capijzo
28 (+7.7% / +2)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,811+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,935+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (981+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (622-1 votes)
18 (+0.0% / +0)
3.2(-0.4000) (6+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (2,294+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (2,748+1 votes)
22 (-4.3% / -1)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,301+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (123+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (8,850+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
16 (+6.7% / +1)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,328+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,577+0 votes)
4 (-20.0% / -1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,199-1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (1,337+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
201
colorexa
64 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,277-2 votes)
59 (+11.3% / +6)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (915-1 votes)
90,000 (+12.5% / +10,000)
3.8(+0.0000) (3,178+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (423+0 votes)
207
SCP Go
11 (+10.0% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (307+0 votes)
209
Duplazy
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (952+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
212
goto.my
13 (+0.0% / +0)
80,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (773+0 votes)
214
nombre
12 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (255+2 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (131+3 votes)
12 (-7.7% / -1)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (167+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (653+0 votes)
220
tabtiles
3.6(+0.0000) (44+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (810-1 votes)
11 (+10.0% / +1)
11 (+0.0% / +0)
60,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (37+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (253+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (639+0 votes)
50,000 (+25.0% / +10,000)
4.3(+0.0000) (78+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (58+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (105+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
232
Memecase
3 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (338-1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (68+1 votes)
60,000 (+50.0% / +20,000)
237
Glean
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (37+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (52+0 votes)
240
countDown
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (473+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (221+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (214+0 votes)
243
Notepasta
39 (+5.4% / +2)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (357+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (267+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
249
OmniMemo
9 (+12.5% / +1)
250
Shortcuts
9 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (368+0 votes)
846 (+0.4% / +3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
253
Safe Doc
40,000 (+33.3% / +10,000)
1.8(+0.0000) (10+0 votes)
30,000 (+50.0% / +10,000)
255
Paste It
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (76+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (119+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (118+0 votes)
20,000
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (32+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (179-1 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (774+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (89+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (172+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (65+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
271
BBViewer
8,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (59+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (86+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (43+0 votes)
275
Spell Bee
10,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (115+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (52+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (236+0 votes)
28 (+3.7% / +1)
8,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (96+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (91+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
8,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (44+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (234+0 votes)
10,000 (+25.0% / +2,000)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (164+0 votes)
289
Popchrom
6,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (215+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (240+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (250+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (137+0 votes)
10,000 (+11.1% / +1,000)
9,000 (+12.5% / +1,000)
296
Quick 'K'
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (61+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
298
TurboVPB
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (61+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)