extension ExtPose

Keyword: typing -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
544,083 (-10.1% / -61,057)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
10,323 (-0.1% / -11)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
123,823 (+0.2% / +211)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,989 (+2.8% / +82)
203,258 (+0.6% / +1,250)
3.7(+0.0000) (325+0 votes)
3,002 (+0.4% / +12)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,844 (+0.4% / +10)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,975 (+0.8% / +15)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
541 (+0.9% / +5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
956 (+0.7% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,551 (+1.6% / +24)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
550 (-0.2% / -1)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
39,433 (+0.2% / +65)
4.8(+0.0000) (535+0 votes)
4,488 (+1.3% / +59)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
730 (+3.5% / +25)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
368 (+1.9% / +7)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
3,108 (-0.1% / -3)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
6,171 (+0.0% / +3)
4.9(+0.0000) (258+0 votes)
8,993 (+0.5% / +44)
4.6(+0.0000) (99+0 votes)
118 (+3.5% / +4)
1,614 (-0.1% / -2)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
230 (+4.5% / +10)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
121 (+1.7% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
862 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,842 (+0.2% / +20)
4.7(+0.0000) (64+0 votes)
90,713 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (791+0 votes)
14,444 (+0.3% / +43)
3.2(+0.0000) (44+0 votes)
160 (+0.0% / +0)
7,933 (+0.7% / +54)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
1,079 (-0.8% / -9)
4.2(+0.0000) (46+0 votes)
107 (+0.9% / +1)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
201 (-0.5% / -1)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
39,519 (+0.7% / +264)
5.0(+0.0000) (908+5 votes)
40,934 (+0.7% / +266)
3.2(+0.0000) (95+0 votes)
23,176 (+0.5% / +125)
4.6(+0.0000) (284+0 votes)
36
Utime
15,595 (+0.3% / +42)
4.6(+0.0000) (82+0 votes)
24,566 (+0.1% / +25)
2.5(+0.0000) (416+0 votes)
170 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
749 (+0.3% / +2)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
214 (+0.5% / +1)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
879 (-1.2% / -11)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
53 (+1.9% / +1)
786 (+1.9% / +15)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (7,544+32 votes)
409 (+3.0% / +12)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,388 (+0.2% / +11)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
2,681,576 (+0.3% / +7,518)
4.0(+0.0000) (5,178+0 votes)
3,761 (+0.4% / +16)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
51
L.O.C
606,752 (+0.3% / +1,972)
4.6(+0.0000) (1,678+4 votes)
6 (+0.0% / +0)
274 (+2.6% / +7)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
355,223 (+0.5% / +1,648)
4.4(+0.0000) (2,278+0 votes)
438,297 (+1.5% / +6,478)
2.9(+0.0000) (122+0 votes)
1,111 (+0.8% / +9)
2.7(+0.0000) (7+0 votes)
89,521 (+0.4% / +324)
4.9(+0.0000) (425+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
701 (+0.1% / +1)
1.8(+0.0000) (17+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
86,133 (+0.6% / +547)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
44,155 (+0.2% / +73)
4.6(+0.0000) (200+0 votes)
64
ProKeys
41,864 (+0.4% / +164)
4.4(+0.0000) (213+0 votes)
78 (+1.3% / +1)
123,581 (+0.1% / +136)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
25,809 (+0.2% / +64)
4.6(+0.0000) (46+0 votes)
40,611 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (18+0 votes)
19,264 (+0.9% / +179)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
3,890 (+3.5% / +132)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
17,742 (+0.5% / +90)
3.8(+0.0000) (142+0 votes)
18,792 (+0.5% / +91)
4.1(+0.0000) (65+0 votes)
26,862 (-0.4% / -119)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
28,322 (+2.9% / +794)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
75
Looksee
185 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
131 (+6.5% / +8)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
8,821 (+0.2% / +20)
3.7(+0.0000) (144+0 votes)
6,301 (+0.1% / +9)
4.7(+0.0000) (122+0 votes)
11,700 (+0.7% / +81)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
14,674 (+0.5% / +71)
3.2(+0.0000) (56+0 votes)
5,482 (+0.8% / +45)
4.7(+0.0000) (151+0 votes)
7,729 (+0.5% / +35)
4.5(+0.0000) (73+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,463 (+0.2% / +7)
4.7(+0.0000) (54+0 votes)
6,379 (-0.2% / -10)
4.0(+0.0000) (32+0 votes)
131 (+1.6% / +2)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,005 (-0.1% / -6)
4.5(+0.0000) (73+0 votes)
8,811 (+0.3% / +26)
1.0(+0.0000) (141+0 votes)
3,943 (+0.8% / +33)
4.9(+0.0000) (49+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
4,464 (-0.2% / -7)
4.2(+0.0000) (60+0 votes)
4,292 (+0.6% / +24)
4.5(+0.0000) (73+0 votes)
4,853 (+1.5% / +74)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
116 (+1.8% / +2)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
26 (-7.1% / -2)
4,409 (+0.8% / +36)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
119 (+1.7% / +2)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,762 (-1.0% / -27)
5.0(+0.0000) (90+1 votes)
243 (+2.5% / +6)
102 (-1.9% / -2)
3,076 (-0.4% / -12)
3.8(+0.0000) (27+0 votes)
102
Singreesi
1,693 (+0.6% / +10)
4.9(+0.0000) (95+0 votes)
2,694 (+0.1% / +2)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
4,982 (+1.6% / +79)
1.8(+0.0000) (13+1 votes)
3,065 (-0.2% / -5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
106
sez
84 (-3.4% / -3)
3,001 (+0.6% / +19)
3.6(+0.0000) (16+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
1,626 (+0.2% / +4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,323 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (34+0 votes)
111
Moto Key
1,042 (+0.8% / +8)
4.1(+0.0000) (44+0 votes)
1,466 (+1.4% / +20)
3.3(+0.0000) (23+0 votes)
1,323 (+0.2% / +2)
3.5(+0.0000) (41+0 votes)
50,988 (+0.3% / +135)
4.5(+0.0000) (567+0 votes)
1,833 (+0.2% / +3)
1,012 (-0.1% / -1)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
930 (+0.1% / +1)
2.8(+0.0000) (31+0 votes)
474 (-0.8% / -4)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
761 (+2.3% / +17)
4.7(-0.1000) (23+1 votes)
1,039 (-0.8% / -8)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
121
BBOtext
41 (+0.0% / +0)
28 (+3.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
547 (-0.9% / -5)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
759 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
428 (-0.5% / -2)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
938 (+1.1% / +10)
127
Emojify
26,242 (-0.1% / -17)
3.1(+0.0000) (366+0 votes)
549 (+2.6% / +14)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
129
Varnam
443 (-0.2% / -1)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
477 (+0.2% / +1)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
534 (-0.6% / -3)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
450 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
15,242 (+0.7% / +113)
3.2(+0.0000) (82+0 votes)
134
vx
397 (+1.0% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,213 (+1.0% / +102)
4.2(+0.0000) (52+0 votes)
270 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
13,123 (+0.3% / +44)
2.7(+0.0000) (13+0 votes)
7,469 (+0.1% / +6)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
197 (-3.0% / -6)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
263 (+3.1% / +8)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
3,678 (+1.1% / +40)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
238 (+0.4% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,607 (+0.8% / +21)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
144
Openure
15 (+0.0% / +0)
133 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
173 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
147
Typist
2 (+0.0% / +0)
165 (+3.8% / +6)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
173 (-2.8% / -5)
139 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
152 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (10+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
94 (-3.1% / -3)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
108 (+1.9% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
121 (+2.5% / +3)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
93 (-3.1% / -3)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
157
GitMeme
98 (+2.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
86 (+6.2% / +5)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
140 (+1.4% / +2)
80 (+3.9% / +3)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
87 (+2.4% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,457 (+1.3% / +19)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
83 (+1.2% / +1)
85 (-1.2% / -1)
165
Shalin
63 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
58 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
167
Web CLI
70 (-1.4% / -1)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
81 (+0.0% / +0)
53 (+3.9% / +2)
494 (+0.6% / +3)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
171
CapAlert
11 (+10.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
53 (+3.9% / +2)
123 (+0.0% / +0)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (29,808+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26,126+1 votes)
5 (+0.0% / +0)
3,792,731 (+0.5% / +19,624)
4.7(+0.0000) (10,068+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
383 (+0.8% / +3)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
2,689,297 (+0.3% / +6,727)
4.4(+0.0000) (11,492+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
1,144,699 (+0.3% / +3,961)
4.7(+0.0000) (12,340+1 votes)
1,566,206 (+0.5% / +7,452)
4.6(+0.0000) (14,936+6 votes)
24 (-7.7% / -2)
27 (+0.0% / +0)
1,375,864 (+0.5% / +6,574)
4.6(+0.0000) (1,750+0 votes)
127 (-0.8% / -1)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
189
jump
6 (+0.0% / +0)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,023,593 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1,897+0 votes)
1,124,165 (+0.5% / +5,190)
4.0(+0.0000) (614+0 votes)
1,094,095 (+0.4% / +4,402)
4.6(+0.0000) (940+0 votes)
194
nombre
18 (-5.3% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
666,860 (+0.2% / +1,057)
4.1(+0.0000) (7,867+0 votes)
167 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,021,664 (+0.3% / +2,840)
3.6(+0.0000) (2,225+0 votes)
615,495 (+0.4% / +2,568)
4.2(+0.0000) (1,442+0 votes)
287,095 (+0.5% / +1,390)
4.9(+0.0000) (2,050+2 votes)
436,971 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (90+0 votes)
857,840 (+0.2% / +1,718)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
203
Cedille
120 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
290,690 (+0.3% / +844)
4.2(+0.0000) (8,880+0 votes)
106,182 (+0.1% / +158)
4.7(+0.0000) (12,260+0 votes)
18 (-10.0% / -2)
259,571 (+0.2% / +424)
4.5(+0.0000) (1,233+0 votes)
224,170 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,015+0 votes)
322,938 (+0.5% / +1,447)
3.1(+0.0000) (1,329+0 votes)
224,170 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,015+0 votes)
322,938 (+0.5% / +1,447)
3.1(+0.0000) (1,329+0 votes)
107,376 (+0.1% / +78)
4.7(+0.0000) (1,323+0 votes)
213
colorexa
65 (+3.2% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
139,487 (+0.3% / +408)
4.3(+0.0000) (426+0 votes)
215
Keyclick
13 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
86,155 (+0.1% / +80)
3.8(+0.0000) (3,174+0 votes)
100,020 (+0.1% / +111)
4.5(+0.0000) (728+0 votes)
98,906 (+0.4% / +428)
4.2(+0.0000) (620+0 votes)
113,083 (+0.4% / +404)
3.9(+0.0000) (202+0 votes)
262,821 (+36.1% / +69,645)
4.4(+0.0000) (48+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
8 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
19 (+11.8% / +2)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
81,265 (+0.4% / +325)
4.2(+0.0000) (770+0 votes)
145,247 (+0.5% / +706)
3.2(+0.0000) (254+1 votes)
156,881 (+0.4% / +577)
2.6(+0.0000) (609+0 votes)
48,698 (+0.4% / +190)
4.8(+0.0000) (156+0 votes)
77,815 (+0.1% / +81)
4.1(+0.0000) (38+0 votes)
61,261 (+0.3% / +199)
4.3(+0.0000) (127+0 votes)
60,949 (+0.5% / +301)
3.9(+0.0000) (80+0 votes)
117,365 (+0.0% / +4)
234
goto.my
11 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
43,366 (+0.2% / +94)
3.8(+0.0000) (306+0 votes)
237
Notepasta
43 (+4.9% / +2)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
91,771 (+0.4% / +391)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
42,752 (+0.2% / +66)
4.3(+0.0000) (135+0 votes)
33,993 (+0.4% / +148)
4.0(+0.0000) (557+1 votes)
39,084 (+0.3% / +129)
4.6(+0.0000) (179+0 votes)
52,449 (+0.3% / +146)
2.9(+0.0000) (136+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
16,614 (+0.3% / +48)
4.7(+0.0000) (734+1 votes)
40,544 (+0.5% / +203)
4.4(+0.0000) (49+0 votes)
33,389 (+0.7% / +229)
4.6(+0.0000) (237+0 votes)
27,266 (+0.0% / +6)
4.4(+0.0000) (336+0 votes)
40,618 (+0.2% / +81)
2.7(+0.0000) (214+0 votes)
26,496 (+0.3% / +88)
4.4(+0.0000) (219+0 votes)
37,099 (+0.6% / +216)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
34,587 (+0.2% / +84)
4.5(+0.0000) (29+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
253
Fresh Tab
36,395 (-0.1% / -40)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
254
countDown
20,630 (+0.7% / +146)
4.2(+0.0000) (451+0 votes)
21,081 (+0.4% / +78)
4.2(+0.0000) (265+0 votes)
23,658 (+0.3% / +67)
4.0(+0.0000) (117+0 votes)
18,355 (+0.4% / +77)
4.1(+0.0000) (268+0 votes)
17,909 (+0.4% / +80)
4.4(+0.0000) (367+0 votes)
26,759 (+0.6% / +159)
4.2(+0.0000) (32+0 votes)
260
Safe Doc
40,659 (+0.9% / +358)
1.9(+0.0000) (10+0 votes)
18,074 (+0.7% / +129)
4.2(+0.0000) (87+0 votes)
12,574 (+0.4% / +54)
4.8(+0.0000) (111+0 votes)
691 (-0.4% / -3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
14,693 (-0.0% / -2)
4.0(+0.0000) (188+0 votes)
21,590 (+0.8% / +168)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
19,634 (+3.0% / +581)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
267
SCleaner
119,003 (+0.2% / +234)
10 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
8 (-11.1% / -1)
271
Paste It
12,368 (+0.2% / +27)
3.9(+0.0000) (73+0 votes)
272
Spell Bee
15,918 (+0.0% / +5)
3.4(+0.0000) (112+0 votes)
273
Duplazy
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15,047 (+0.2% / +29)
3.0(+0.0000) (83+0 votes)
11,034 (-0.1% / -11)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
8,421 (+0.7% / +55)
4.7(+0.0000) (59+0 votes)
8,825 (+0.4% / +31)
3.8(+0.0000) (236+0 votes)
10,198 (+0.4% / +38)
4.6(+0.0000) (52+0 votes)
7,587 (+0.7% / +54)
4.9(+0.0000) (56+0 votes)
7,709 (+0.0% / +2)
4.2(+0.0000) (232+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
31,587 (+3.9% / +1,191)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
6 (-14.3% / -1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
16,357 (+0.4% / +64)
1.8(+0.0000) (89+0 votes)
287
Popchrom
7,041 (+0.6% / +40)
3.8(+0.0000) (218+0 votes)
5,265 (+0.5% / +25)
4.7(+0.0000) (172+2 votes)
8,765 (+0.1% / +11)
4.7(+0.0000) (43+0 votes)
290
bLeengo
12,969 (+0.2% / +27)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
291
Dynamit
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,628 (+0.0% / +1)
4.7(+0.0000) (45+0 votes)
10,222 (-0.3% / -26)
3.4(+0.0000) (54+0 votes)
8,592 (+0.8% / +66)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
9,070 (+0.0% / +1)
3.3(-0.1000) (238+1 votes)
4,895 (+0.6% / +30)
4.9(+0.0000) (134+0 votes)
6,763 (-0.1% / -6)
3.8(+0.0000) (61+0 votes)
298
EZProxy
6,666 (+0.4% / +26)
4.4(+0.0000) (43+0 votes)
4,372 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (96+0 votes)
5,405 (+0.3% / +18)
4.5(+0.0000) (85+0 votes)