extension ExtPose

Keyword: donate

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
105,353 (-0.3% / -317)
4.4(+0.0000) (166+0 votes)
21,168 (-1.0% / -219)
4.4(+0.0000) (433+0 votes)
93,386 (-0.2% / -158)
4.6(+0.0000) (294+0 votes)
186 (+1.1% / +2)
4.9(+0.0000) (27+0 votes)
209,824 (+0.1% / +190)
4.8(+0.0000) (2,506+3 votes)
14,316 (-0.1% / -12)
3.5(+0.0000) (761+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
103,869 (-0.1% / -97)
3.6(+0.0000) (3,081+0 votes)
168 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
72 (-2.7% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30,958 (+2.2% / +671)
3.7(+0.0000) (117+0 votes)
360 (-2.4% / -9)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
35 (-7.9% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
142 (+0.7% / +1)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
82,015 (-0.1% / -112)
4.4(+0.0000) (1,184+1 votes)
380 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
9,367 (-0.2% / -20)
4.0(+0.0000) (247+0 votes)
19
4thWall
295 (-1.7% / -5)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
491 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
2,971 (-0.3% / -8)
4.8(+0.0000) (446+0 votes)
23
Donate
6 (-14.3% / -1)
24
GiveBuy
112 (+1.8% / +2)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
677 (-2.7% / -19)
4.0(+0.0000) (40+0 votes)
12,849 (+0.2% / +22)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
29
Donatio
18 (-10.0% / -2)
2,892 (-0.7% / -19)
5.0(+0.0000) (14+1 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
150 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
34
tipsy
43 (-4.4% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
157 (-0.6% / -1)
97,866 (+0.5% / +518)
4.1(+0.0000) (113+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
38
PreMiD
91,652 (+3.5% / +3,120)
4.4(+0.0000) (99+2 votes)
1,162 (+0.8% / +9)
3.8(+0.2000) (8+1 votes)
47 (+4.4% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,563 (+0.3% / +58)
3.9(+0.0000) (2,165-1 votes)
68 (-2.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
761 (+0.7% / +5)
18,476 (-0.3% / -54)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
7,330 (+0.0% / +1)
4.7(+0.0000) (159+0 votes)
60 (+3.4% / +2)
11,913 (-0.7% / -84)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
15,616 (+1.0% / +149)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
105 (+1.0% / +1)
453 (-3.4% / -16)
10,983 (+0.1% / +8)
3.2(+0.0000) (150+0 votes)
53
Buoy Up
26 (-3.7% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
7,075 (+0.1% / +6)
4.6(+0.0000) (55+0 votes)
6,943 (-0.2% / -12)
4.7(+0.0000) (15+1 votes)
410,604 (-0.3% / -1,071)
4.6(+0.0000) (43,017+19 votes)
4,000 (-0.6% / -26)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
478 (+1.5% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,835 (+0.2% / +5)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
224 (+1.8% / +4)
2,426 (-0.9% / -23)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
62
Browsy
250 (-1.2% / -3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
134 (+4.7% / +6)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
138,210 (-0.3% / -372)
4.1(+0.0000) (344+0 votes)
1,600 (+4.3% / +66)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
83 (-2.4% / -2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
67
Playify
1,335 (-0.1% / -2)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
1,527 (+0.1% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,065 (-0.8% / -9)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,110 (+1.4% / +15)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
1,016 (+1.4% / +14)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,016 (-0.7% / -7)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
44,305 (+0.3% / +134)
4.4(+0.0000) (150+0 votes)
64 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
157 (-1.3% / -2)
21,544 (-0.6% / -137)
4.6(+0.0000) (320+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
20,390 (-0.3% / -71)
3.8(+0.0000) (110+0 votes)
640 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
3 (-25.0% / -1)
17,361 (-20.0% / -4,333)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
24,627 (+0.1% / +24)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
220 (-5.2% / -12)
4.8(+0.0000) (72+0 votes)
11,737 (-0.3% / -34)
4.4(+0.0000) (159+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
179 (-0.6% / -1)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
193 (-2.0% / -4)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
92
PicTab
193 (-3.5% / -7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
266 (-0.7% / -2)
151 (+0.7% / +1)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
3,052 (-0.8% / -25)
4.4(+0.0000) (58+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
2,736 (-8.0% / -238)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
132 (-5.0% / -7)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,538 (+0.1% / +3)
4.2(+0.0000) (22+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
1,846 (-0.1% / -2)
4.4(+0.0000) (127+0 votes)
1,802 (-0.3% / -6)
4.2(+0.0000) (57+0 votes)
69 (-2.8% / -2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
82 (-5.7% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100 (+1.0% / +1)
78 (-6.0% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
1,100 (+0.8% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
110
Breathe
1,090 (-0.3% / -3)
3.5(+0.0000) (24+0 votes)
111
Code Red
17 (+0.0% / +0)
2 (-33.3% / -1)
76 (-2.6% / -2)
114
Prizle
1,430 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
660 (+2.0% / +13)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
116
Folo Bar
565 (-0.7% / -4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
62 (+5.1% / +3)
120
iFree
558 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (27+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
122
Green Hat
10 (+11.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
431 (+1.2% / +5)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
261 (+2.0% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
551,175 (-0.2% / -964)
4.8(+0.0000) (93,430+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13 (+18.2% / +2)
1,302,965 (-0.1% / -1,648)
4.6(+0.0000) (1,787+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
145 (-4.0% / -6)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
135
DownAlbum
478,126 (-0.2% / -929)
4.0(+0.0000) (3,343+3 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,703 (-0.5% / -19)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
231,400 (-0.7% / -1,709)
3.9(+0.0000) (1,769+0 votes)
241,481 (-0.1% / -128)
4.4(+0.0000) (1,097+0 votes)
94,215 (-0.2% / -233)
4.8(+0.0000) (4,611+0 votes)
182,165 (+0.0% / +15)
4.1(+0.0000) (522+1 votes)
118,167 (+0.0% / +6)
4.3(+0.0000) (546+0 votes)
9,166 (-0.8% / -74)
4.9(+0.0000) (669+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
53 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
50,690 (+0.1% / +69)
4.8(+0.0000) (551+2 votes)
74 (+5.7% / +4)
92,256 (+0.0% / +18)
4.4(+0.0000) (120+0 votes)
152
Ponyhoof
25,057 (-0.1% / -13)
4.8(+0.0000) (5,393+0 votes)
75,912 (-0.2% / -155)
4.6(+0.0000) (158+1 votes)
47,594 (+0.2% / +106)
4.7(+0.0000) (220+1 votes)
55,674 (-0.2% / -99)
4.0(+0.0000) (443+1 votes)
156
MIST
42 (-4.5% / -2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
157
Mailto:
54,849 (-0.3% / -153)
3.7(+0.0000) (271+0 votes)
46,207 (-0.4% / -182)
3.8(+0.0000) (506+0 votes)
64,058 (+0.0% / +24)
3.9(+0.0000) (47+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
40,204 (-0.0% / -5)
4.5(+0.0000) (718+0 votes)
162
Charitism
12 (+20.0% / +2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
49,289 (+0.1% / +62)
4.2(+0.0000) (54+0 votes)
23,158 (+0.7% / +156)
4.8(+0.0000) (251+0 votes)
165
nOverlay
49,423 (+8.3% / +3,769)
4.2(+0.0000) (31+1 votes)
10 (+0.0% / +0)
7 (-22.2% / -2)
68,660 (+8.2% / +5,215)
2.3(+0.0000) (33+0 votes)
26,113 (-0.5% / -129)
4.6(+0.0000) (210+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
4,085 (-0.9% / -39)
4.5(+0.0000) (101+0 votes)
18,563 (+0.6% / +110)
4.4(+0.0000) (138+1 votes)
173
iFoster
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
174
Thirdweb
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16,134 (-0.1% / -15)
4.0(+0.0000) (52+1 votes)
8 (+0.0% / +0)
177
Hanzisize
30 (-9.1% / -3)
5.0 (2 votes)
35 (+6.1% / +2)
14,912 (+0.0% / +2)
3.8(+0.0000) (52+0 votes)
13,504 (-0.2% / -32)
4.5(+0.0000) (93+0 votes)
15,571 (+1.6% / +244)
4.6(+0.0000) (37+0 votes)
182
GiveSmile
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
11,726 (-0.1% / -14)
4.7(+0.0000) (115+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8,988 (+1.0% / +91)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
5,029 (+2.3% / +112)
4.8(+0.0000) (205+2 votes)
7,069 (-0.3% / -18)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
189
Balances
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
3 (+50.0% / +1)
28 (+7.7% / +2)
8,658 (+0.1% / +11)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
9,377 (-0.1% / -14)
3.6(+0.0000) (74+0 votes)
28 (+12.0% / +3)
4,612 (-0.2% / -8)
4.7(+0.0000) (83+0 votes)
304,265 (-0.4% / -1,123)
4.4(+0.0000) (2,220+1 votes)
6,501 (-0.5% / -31)
4.0(+0.0000) (60+0 votes)
5,655 (-0.5% / -30)
4.3(+0.0000) (124+0 votes)
8,640 (+0.2% / +13)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
8,624 (+0.7% / +61)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
6,909 (-0.3% / -23)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
9,017 (+1.1% / +97)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
7,345 (+0.7% / +49)
2.9(+0.0000) (60+0 votes)
4,891 (+0.3% / +14)
4.4(+0.0000) (61+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5,682 (+0.2% / +14)
3.2(+0.0000) (13+0 votes)
3,281 (+0.2% / +8)
4.6(+0.0000) (119+0 votes)
3,136 (+1.6% / +49)
4.4(+0.0000) (154+0 votes)
2,887 (-0.9% / -26)
4.4(+0.0000) (183+0 votes)
3,490 (-0.6% / -21)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
3,820 (-0.4% / -14)
3.8(+0.0000) (17+0 votes)
3,252 (+0.1% / +2)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
2,555 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
2,517 (+1.0% / +24)
4.3(+0.0000) (53+0 votes)
2,807 (+0.7% / +19)
4.3(-0.1000) (25+1 votes)
2,035 (-0.1% / -3)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
2,802 (-0.7% / -20)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
220
TubeToTV
1,879 (+0.5% / +10)
4.5(+0.0000) (127+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
2,550 (+2.5% / +63)
4.7(+0.1000) (18+1 votes)
225
GSE RED
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
226
Flowbar
2,139 (+0.2% / +5)
4.1(+0.0000) (29+0 votes)
2,018 (+0.4% / +8)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
228
ShotPin
2,420 (-0.4% / -10)
2.8(+0.0000) (66+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
1,793 (-0.6% / -11)
4.2(+0.0000) (47+0 votes)
1,469 (-0.1% / -1)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
1,694 (+0.6% / +10)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
1,457 (+0.1% / +1)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
25,427 (-0.2% / -61)
4.7(+0.0000) (480+0 votes)
1,517 (-0.7% / -10)
3.8(+0.0000) (17+0 votes)
1,886 (+0.3% / +5)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
1,074 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
1,385 (+0.4% / +5)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
239
soLucky
817 (-0.2% / -2)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
793 (-0.5% / -4)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
1,238 (-0.7% / -9)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
1,212 (-0.8% / -10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
1,174 (-0.7% / -8)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
245
HeroTab
688 (+0.7% / +5)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
1,350 (+0.6% / +8)
1,289 (+0.5% / +6)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
248
GoPdf
1,191 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (6+0 votes)
974 (+0.3% / +3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
46 (-4.2% / -2)
251
GiveBack
1 (-50.0% / -1)
613 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
568 (-0.4% / -2)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
675 (+0.6% / +4)
4.4(+0.0000) (20+1 votes)
255
Touch20
585 (-0.3% / -2)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
13,752 (+0.3% / +35)
4.6(+0.0000) (70+2 votes)
257
Html2pdf
910 (-0.8% / -7)
2.0(+0.0000) (11+0 votes)
708 (+0.1% / +1)
4.7(+0.0000) (16+0 votes)
604 (-0.7% / -4)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
534 (+0.9% / +5)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
620 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
917 (+2.8% / +25)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
852 (+1.2% / +10)
604 (-0.3% / -2)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
463 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
368 (+0.5% / +2)
4.6(+0.0000) (109+0 votes)
641 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
637 (-0.8% / -5)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
480 (-0.8% / -4)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
518 (+5.3% / +26)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
376 (+2.2% / +8)
4.0(+0.0000) (54+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,288,604 (+3.8% / +120,377)
3.8(+0.0000) (418+8 votes)
457 (+1.3% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
504 (+0.8% / +4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
468 (-1.5% / -7)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
279
Liveries
3 (+0.0% / +0)
2 (-33.3% / -1)
27 (+8.0% / +2)
2 (+0.0% / +0)
2,884 (-0.9% / -26)
4.7(+0.0000) (37+0 votes)
373 (-0.3% / -1)
131 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (103+0 votes)
232 (+1.3% / +3)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
273 (+2.2% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
288
adSubmit
304 (+0.3% / +1)
2.9(+0.0000) (8+0 votes)
276 (-3.2% / -9)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
347 (-0.9% / -3)
1,070,341 (+0.0% / +118)
3.6(+0.0000) (2,112+0 votes)
277 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
293
ModHeader
414,790 (-0.4% / -1,797)
4.1(+0.0000) (501+0 votes)
214 (-1.4% / -3)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
169 (+1.8% / +3)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
296
MoodiModo
208 (-1.0% / -2)
3.6(+0.0000) (17+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
247 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (22+0 votes)
299
OpenTabs
1,700 (+1.8% / +30)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
300
WebGiv
80 (+6.7% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)