extension ExtPose

Keyword: capture take -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
470,902 (+0.1% / +322)
4.8(+0.0000) (9,442+0 votes)
673,927 (+0.0% / +133)
4.3(+0.0000) (947+2 votes)
327,405 (-0.0% / -27)
4.7(+0.0000) (1,419+2 votes)
3,071,529 (+0.1% / +2,063)
4.7(+0.0000) (36,126+8 votes)
186,947 (+4.4% / +7,909)
4.7(+0.0000) (670+5 votes)
191,926 (-0.2% / -473)
4.4(+0.0000) (657+1 votes)
75,065 (+4.9% / +3,494)
4.8(+0.0000) (215+3 votes)
1,879,432 (-0.5% / -8,547)
4.6(+0.0000) (16,724+4 votes)
91,099 (+0.1% / +66)
3.6(+0.0000) (119+0 votes)
1,384,804 (+0.0% / +74)
4.3(+0.0000) (211+0 votes)
87,174 (+7.3% / +5,897)
4.7(+0.0000) (296+0 votes)
30,797 (-0.1% / -29)
4.0(+0.0000) (226+0 votes)
1,046,775 (+0.1% / +1,375)
4.4(+0.0000) (41+0 votes)
220,712 (+0.6% / +1,411)
4.7(+0.0000) (10,140+0 votes)
2,972,016 (-0.0% / -1,201)
4.4(+0.0000) (6,754+0 votes)
122,170 (+0.6% / +716)
2.2(+0.0000) (132+0 votes)
22,942 (-0.4% / -81)
3.9(+0.0000) (37+0 votes)
799,379 (+1.3% / +10,017)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
21,312 (-0.3% / -54)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
155,022 (-0.7% / -1,141)
4.2(+0.0000) (173+0 votes)
2,508 (+0.2% / +5)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
1,347 (+0.1% / +2)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
11,143 (-0.4% / -45)
4.9(+0.0000) (99+0 votes)
237,069 (-0.2% / -508)
4.0(+0.0000) (804+0 votes)
114 (+1.8% / +2)
5.0(+0.0000) (57+0 votes)
2,485 (-4.4% / -114)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
2,517 (-0.4% / -10)
4.7(+0.0000) (89+0 votes)
193,054 (-0.1% / -252)
4.0(+0.0000) (128+0 votes)
1,937 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
47,426 (-4.6% / -2,283)
4.7(+0.0000) (357+1 votes)
6,413,850 (-0.2% / -10,640)
4.9(+0.0000) (66,249+12 votes)
327,737 (-0.7% / -2,263)
4.4(+0.0000) (498+0 votes)
738 (-0.1% / -1)
3,285 (-0.6% / -19)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
2,799 (+0.2% / +5)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
513 (-1.2% / -6)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
869,097 (+1.0% / +8,967)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,197 (+0.3% / +3)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
780 (-0.5% / -4)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
2,175 (+1.3% / +28)
4.9(+0.0000) (26+0 votes)
177,804 (+0.1% / +159)
4.6(+0.0000) (671+0 votes)
59 (+7.3% / +4)
1,027 (-0.4% / -4)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
362 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
50 (-7.4% / -4)
8,626 (+1.3% / +109)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,504 (-0.6% / -36)
4.9(+0.0000) (52+0 votes)
1,038,930 (+0.2% / +2,494)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
9,060 (-1.1% / -99)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
50,489 (-0.2% / -124)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
130 (+4.8% / +6)
550 (+0.0% / +0)
5,935,369 (-0.1% / -3,114)
4.7(+0.0000) (9,991+0 votes)
70 (-4.1% / -3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
333 (-1.2% / -4)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
5,748 (-2.3% / -133)
3.5(+0.0000) (129+0 votes)
80,478 (-0.3% / -258)
3.8(+0.0000) (87+0 votes)
1,072,306 (+0.5% / +4,937)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
347 (-0.6% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,165,951 (-0.7% / -22,640)
4.7(+0.0000) (130,189+2 votes)
584 (+3.0% / +17)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
922 (-0.3% / -3)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
2,135 (-0.1% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
64
Dooly
3,460 (-0.0% / -1)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,562 (+0.8% / +12)
2.6(+0.0000) (11+0 votes)
25,370 (-0.2% / -49)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
49,347 (-0.1% / -25)
4.9(+0.0000) (977+0 votes)
651 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
144,575 (+0.3% / +407)
4.2(+0.0000) (1,130+0 votes)
20,093 (-0.1% / -17)
3.8(+0.0000) (138+0 votes)
71
Swash
46,658 (-0.4% / -209)
4.8(+0.0000) (5,097+0 votes)
1,094 (+0.3% / +3)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
75 (-1.3% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,646 (+0.5% / +9)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
1,730 (+0.9% / +16)
41 (+13.9% / +5)
3,059 (-0.5% / -15)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
62,067 (-0.1% / -64)
4.5(+0.0000) (370+1 votes)
188 (+6.2% / +11)
13,836 (-0.3% / -46)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
43,583 (+0.2% / +72)
4.7(+0.0000) (131+0 votes)
147,032 (+0.5% / +710)
4.6(+0.0000) (261+0 votes)
18,432 (-0.3% / -62)
4.6(+0.0000) (101+0 votes)
498,737 (+0.1% / +421)
4.8(+0.0000) (4,282+15 votes)
4,648 (-0.2% / -10)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
354 (+2.0% / +7)
1,916 (+1.3% / +25)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,525 (+0.4% / +6)
14,037 (+0.5% / +68)
4.0(+0.0000) (133+0 votes)
46,296 (+0.0% / +11)
4.9(+0.0000) (210+0 votes)
2,236 (-0.1% / -3)
3.5(+0.0000) (45+0 votes)
110 (+0.0% / +0)
7,298 (+0.2% / +11)
4.0(+0.0000) (33+0 votes)
38 (+5.6% / +2)
6,462 (-0.7% / -47)
4.5(+0.0000) (25+0 votes)
1,095 (-9.4% / -114)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
197 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
14,014 (+0.1% / +15)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
232,945 (+0.3% / +806)
4.8(+0.0000) (86+1 votes)
221,627 (-2.4% / -5,337)
3.7(+0.0000) (1,070+0 votes)
685 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,885 (-0.4% / -13)
3.3(+0.0000) (18+0 votes)
8,801 (-0.5% / -45)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
5,077 (+0.0% / +1)
3.4(+0.0000) (12+0 votes)
41,114 (+0.0% / +14)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
14,725 (-0.1% / -16)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
52,254 (+2.1% / +1,054)
4.9(+0.0000) (89+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
307 (-0.6% / -2)
110
Mereos
14 (+16.7% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
10,207 (+1.2% / +118)
4.9(+0.0000) (157+1 votes)
936 (+1.2% / +11)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,363 (+2.5% / +57)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
313,915 (-0.5% / -1,430)
3.8(+0.0000) (306+0 votes)
355 (+0.6% / +2)
1,911 (-4.4% / -88)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,877 (-0.3% / -5)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
307 (-0.6% / -2)
71 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,215 (+2.1% / +45)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
190 (-5.0% / -10)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
17,380 (-0.5% / -87)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
120 (+2.6% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,783 (+0.7% / +13)
3.5(+0.0000) (32+0 votes)
483 (+0.2% / +1)
80 (-3.6% / -3)
1,473 (-1.0% / -15)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
128
SwappID
5,119 (-1.3% / -65)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
369,938 (+0.6% / +2,239)
3.2(+0.0000) (126+0 votes)
84 (+2.4% / +2)
131
Zoof
10,583 (+0.2% / +21)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
683 (+0.6% / +4)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
213,477 (+0.0% / +37)
4.3(+0.0000) (1,358-1 votes)
2,065,341 (-0.1% / -1,392)
4.6(+0.0000) (33,464+0 votes)
135
SlidesPro
68,102 (-1.7% / -1,174)
3,971 (+0.3% / +13)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
61,294 (-0.3% / -184)
4.4(+0.0000) (291+0 votes)
355 (-0.3% / -1)
1,380,693 (-0.5% / -7,573)
3.7(+0.0000) (396+0 votes)
8,458 (+1.6% / +130)
4.8(+0.0000) (113+0 votes)
75 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,144 (-0.1% / -7)
4.0(+0.0000) (30+0 votes)
72 (-1.4% / -1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
177,860 (-0.3% / -502)
3.7(+0.0000) (466+0 votes)
2,747 (+3.1% / +83)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
48,080 (-7.1% / -3,695)
4.9(+0.0000) (303+0 votes)
48 (-2.0% / -1)
149
Opal
40 (-2.4% / -1)
80,254 (-0.3% / -224)
3.9(+0.0000) (289+0 votes)
10 (+25.0% / +2)
1,693 (-0.2% / -3)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
999 (+2.0% / +20)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
154
EdShot
1,423 (-0.2% / -3)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
40,626 (-1.9% / -793)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
424 (-0.9% / -4)
2,907,239 (-0.4% / -10,387)
4.6(+0.0000) (25,620+4 votes)
607 (-2.7% / -17)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
20,103 (-0.2% / -46)
4.5(+0.0000) (133-1 votes)
5,847 (+0.1% / +4)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
161
Ybug
985 (+0.6% / +6)
41 (+2.5% / +1)
250,411 (-0.0% / -80)
4.4(+0.0000) (275+0 votes)
102,560 (+0.1% / +141)
3.8(+0.0000) (115+0 votes)
938 (+2.0% / +18)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
516 (+0.8% / +4)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
178,758 (-0.0% / -27)
3.9(+0.0000) (224+0 votes)
417,095 (-0.2% / -796)
4.4(+0.0000) (1,775+2 votes)
12,750 (-0.2% / -22)
4.8(+0.0000) (225+1 votes)
962 (+0.9% / +9)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
97 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
173
Fluxshot
35 (-2.8% / -1)
174
LINE
2,662,777 (-3.0% / -83,423)
3.7(+0.0000) (6,792+0 votes)
74,137 (-0.0% / -21)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
3,036 (-0.7% / -22)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
177
EdPage
1,015 (-0.4% / -4)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
128 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
417 (+0.2% / +1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
797,444 (+2.1% / +16,304)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
22,639 (-0.4% / -102)
4.7(+0.0000) (91+0 votes)
1,786 (+1.4% / +24)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
178,504 (+8.8% / +14,512)
4.6(+0.0000) (607+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4,238 (+0.3% / +13)
1,126 (-0.3% / -3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,173 (+0.9% / +20)
4.5(+0.0000) (45+0 votes)
3,949 (-0.1% / -5)
2.2(+0.0000) (40+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
394 (-1.5% / -6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11,638+3 votes)
387 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
7,569 (-0.4% / -33)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
4,604 (-0.7% / -31)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
1,585 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
37 (-5.1% / -2)
75 (-6.2% / -5)
200
Smartshot
12,366 (-5.8% / -762)
4.2(+0.0000) (1,026+0 votes)
53 (+3.9% / +2)
92 (+0.0% / +0)
127 (+4.1% / +5)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
204
Weflow
298 (-1.7% / -5)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
39,786 (-0.5% / -210)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
772,889 (+0.1% / +986)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
207
Highlight
311 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,741 (-0.4% / -11)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
15,037 (+0.6% / +91)
2.9(+0.0000) (20+0 votes)
2,688 (+0.2% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,226 (+0.7% / +15)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
83 (-2.4% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
213
Readily
375 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
75 (+5.6% / +4)
5,407 (-0.3% / -18)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
349,477 (-0.4% / -1,252)
4.6(+0.0000) (2,229+0 votes)
305,920 (-0.0% / -131)
4.1(+0.0000) (12,514+15 votes)
218
Clarity
1,324 (-3.2% / -44)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
186 (-0.5% / -1)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
665 (+0.2% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
793 (-0.6% / -5)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
19,042 (-0.0% / -5)
4.8(+0.0000) (102+0 votes)
157,183 (-0.2% / -287)
3.1(+0.0000) (533+0 votes)
8,456 (-0.7% / -61)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
214,666 (+0.0% / +94)
2.4(+0.0000) (701+0 votes)
227
Chartnote
511 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
50,468 (-0.2% / -119)
3.9(+0.0000) (154+0 votes)
124,820 (-0.0% / -4)
52 (-5.5% / -3)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,033,747 (+1.2% / +11,858)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
233
mSecure
2,228 (+0.5% / +11)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
5,282 (-0.2% / -10)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
706 (+0.7% / +5)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
1,052 (-0.2% / -2)
4.8(+0.0000) (43+0 votes)
755 (+0.1% / +1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
6,659 (-0.4% / -25)
4.8(+0.0000) (159+0 votes)
57,135 (-0.1% / -70)
3.7(+0.0000) (1,749+0 votes)
722 (+1.5% / +11)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,870 (+0.8% / +14)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
242
Bonjoro
5,133 (-0.4% / -22)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
47 (-2.1% / -1)
1,393 (-0.9% / -13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
992 (-0.8% / -8)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
6,678 (+0.1% / +10)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
80 (-1.2% / -1)
86,669 (-0.2% / -168)
3.1(-0.1000) (20+1 votes)
217,390 (-0.8% / -1,860)
4.7(+0.0000) (1,012+2 votes)
3 (+50.0% / +1)
197 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
713 (+1.6% / +11)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
109 (-3.5% / -4)
23,967 (+0.3% / +77)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
284 (+5.2% / +14)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
320,244 (-0.4% / -1,192)
3.6(+0.0000) (173+0 votes)
28,849 (+1.2% / +345)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
972 (-0.6% / -6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
45 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
54,590 (-3.4% / -1,932)
4.5(+0.0000) (77+0 votes)
2,493 (-0.1% / -2)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
197 (+0.5% / +1)
774 (-0.8% / -6)
5,199 (+0.3% / +14)
4.8(+0.0000) (246+0 votes)
823 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
267
Glance
144 (+1.4% / +2)
27 (-10.0% / -3)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
269
FrameGrab
26 (+4.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
270
SageMob
6 (+0.0% / +0)
659 (+0.2% / +1)
65 (-1.5% / -1)
1,011 (+0.8% / +8)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
10,943 (-2.0% / -227)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
105 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
38,212 (-0.1% / -51)
3.5(+0.0000) (81+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
16,214 (+1.1% / +179)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
54,948 (-2.9% / -1,643)
4.6(+0.0000) (204+0 votes)
162 (+1.2% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
543 (-3.4% / -19)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
66,952 (-0.1% / -91)
4.2(+0.0000) (105+0 votes)
2,337,781 (-0.4% / -8,762)
4.2(+0.0000) (7,753+0 votes)
10,944 (-0.1% / -10)
4.1(+0.0000) (47+0 votes)
59,141 (+0.3% / +191)
4.0(+0.0000) (123+0 votes)
43,334 (-0.7% / -315)
3.3(+0.0000) (127+0 votes)
77 (-1.3% / -1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
46,186 (-0.0% / -11)
4.3(+0.0000) (80+0 votes)
204 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
30 (+7.1% / +2)
921 (-0.4% / -4)
6,962 (+0.2% / +11)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
15,882 (-0.4% / -61)
4.3(+0.0000) (51+0 votes)
17,800 (-0.3% / -49)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
14,898 (+0.4% / +60)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
126,600 (-0.4% / -513)
4.2(+0.0000) (1,640+0 votes)
157,023 (-0.1% / -116)
4.3(+0.0000) (448+0 votes)
28,250 (-0.2% / -47)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)