extension ExtPose

Keyword: integration

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
18,336 (+0.8% / +154)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
54,509 (+0.1% / +63)
4.6597(+0.0000) (191+0 votes)
6,692 (+0.9% / +62)
3.6316(+0.0000) (19+0 votes)
321,900 (+0.0% / +72)
3.7847(+0.0000) (288+0 votes)
36,708 (+0.1% / +28)
4.3675(+0.0000) (536+0 votes)
11,131 (+0.4% / +39)
4.4789(+0.0000) (71+0 votes)
595 (+1.4% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,075 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
13,238 (-0.0% / -6)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
201 (-2.0% / -4)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
204,481 (+0.9% / +1,750)
4.3057(+0.0017) (952-2 votes)
21,530 (+1.4% / +304)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
95 (+4.4% / +4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
257 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,037 (+0.4% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,647 (+1.3% / +34)
4.6471(+0.0000) (17+0 votes)
88,771 (+1.2% / +1,091)
3.8759(+0.0000) (137+0 votes)
4,403 (-0.1% / -5)
4.5102(+0.0000) (49+0 votes)
11,622 (+0.1% / +12)
4.4873(+0.0000) (158+0 votes)
2,660 (-0.2% / -5)
4.3818(+0.0000) (55+0 votes)
23,722 (+0.5% / +113)
4.5833(+0.0000) (24+0 votes)
6,876 (+0.2% / +11)
4.1122(+0.0000) (98+0 votes)
1,773 (+0.0% / +0)
4.9333(+0.0000) (15+0 votes)
4,028 (+1.1% / +42)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
10,093 (-0.3% / -27)
4.2054(+0.0000) (297+0 votes)
1,411 (+0.9% / +12)
3.5484(+0.0000) (31+0 votes)
489 (-0.2% / -1)
2,690 (+1.3% / +34)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
5,621 (+0.2% / +12)
4.3333(+0.0000) (66+0 votes)
12,945 (+0.7% / +91)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
70,474 (+0.4% / +295)
3.513(+0.0000) (269+0 votes)
2,459 (+0.4% / +11)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
411 (-0.5% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,304 (+0.5% / +38)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,781,311 (+1.7% / +29,454)
4.589(-0.0001) (8,471-2 votes)
157 (-1.9% / -3)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
3,143 (+0.5% / +16)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
5,669 (+0.0% / +0)
4.5294(+0.0000) (34+0 votes)
402 (-1.0% / -4)
4.1429(+0.0000) (14+0 votes)
99 (+3.1% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
41
Holmes
13,659 (+0.2% / +26)
4.4557(+0.0000) (158+0 votes)
42
Buffer
337,568 (+0.1% / +288)
4.7007(+0.0000) (3,137+0 votes)
143 (-2.7% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
401 (+0.8% / +3)
376,393 (-0.0% / -27)
4.1004(+0.0000) (1,344+0 votes)
266 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,325 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
265 (+1.5% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
260 (+0.4% / +1)
228,766 (+2.0% / +4,548)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
92,605 (+0.2% / +198)
3.9434(-0.0022) (424+1 votes)
25,808 (+1.1% / +279)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
218 (+4.3% / +9)
54
XtendIn
719 (-0.4% / -3)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
766 (+1.3% / +10)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
16,108 (+0.3% / +49)
4.3579(+0.0000) (95+0 votes)
155 (-1.3% / -2)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
337 (-0.9% / -3)
4.8235(+0.0000) (17+0 votes)
251 (-3.1% / -8)
18,975 (+0.3% / +60)
4.6983(+0.0000) (474+0 votes)
338 (+0.6% / +2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
372 (+2.8% / +10)
3.3636(+0.0000) (11+0 votes)
92 (+2.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
127,808 (-0.1% / -123)
4.5083(+0.0000) (181+0 votes)
138 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
43 (-2.3% / -1)
1,605 (+0.5% / +8)
3.7778(+0.0000) (72+0 votes)
8,278 (+0.2% / +19)
3.641(+0.0000) (39+0 votes)
106 (+1.9% / +2)
14,142 (+0.5% / +65)
4.3271(+0.0000) (321+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
6,298,111 (-0.0% / -1,217)
4.6866(-0.0001) (48,862+12 votes)
12,519 (+0.4% / +50)
4.3889(+0.0000) (36+0 votes)
238 (+1.7% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
57 (+3.6% / +2)
194 (+1.6% / +3)
128 (-0.8% / -1)
4.5714(+0.0000) (14+0 votes)
177 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
931 (+0.4% / +4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
32,851 (+0.8% / +249)
3.5283(+0.0000) (53+0 votes)
1,766 (+0.1% / +2)
4.5882(+0.0000) (17+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
18 (-5.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,946 (+0.2% / +18)
4.6571(+0.0000) (35+0 votes)
1,355,531 (-0.1% / -1,620)
4.3131(-0.0002) (3,932+2 votes)
1,287 (+0.5% / +6)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
131 (+1.6% / +2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
788 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9,913 (+0.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
299,795 (+0.0% / +0)
4.7843(+0.0000) (6,583+1 votes)
78 (+2.6% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
642 (-0.5% / -3)
3.7647(+0.0000) (17+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
7,874 (+0.1% / +4)
3.6111(+0.0000) (18+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
242 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,256 (-0.2% / -15)
3.35(+0.0000) (20+0 votes)
4,218 (+0.7% / +28)
4.6471(+0.0000) (51+0 votes)
518 (+0.8% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
186 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
470 (+0.9% / +4)
3.4792(+0.0000) (48+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
107
Tenfold
11,575 (+2.2% / +249)
4.2444(+0.0000) (45+0 votes)
85,216 (+0.3% / +275)
4.7083(+0.0000) (2,228+0 votes)
410 (+2.0% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
197,733 (-0.0% / -13)
4.0(+0.0000) (35+0 votes)
3,174 (+0.1% / +4)
1,462 (+0.0% / +0)
4.7273(+0.0000) (22+0 votes)
402 (+0.0% / +0)
754 (+1.2% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
602 (-0.2% / -1)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
700 (+2.2% / +15)
2.75(-0.2500) (4+1 votes)
90,328 (+0.7% / +631)
4.6207(-0.0043) (58+2 votes)
1,192 (+0.5% / +6)
4.3111(+0.0000) (45+0 votes)
1,291 (+0.3% / +4)
4.3333(+0.0000) (21+0 votes)
91,559 (+0.3% / +274)
3.0958(+0.0000) (522+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
122
Fusion
1,383 (+0.4% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
6 (-14.3% / -1)
172 (+0.6% / +1)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
17,821 (+0.1% / +21)
4.7348(+0.0000) (3,258+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
359 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
33,510 (+0.4% / +128)
4.5902(+0.0000) (205+0 votes)
63,331 (-0.6% / -402)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
400 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
284 (+1.1% / +3)
4.9172(+0.0000) (447+0 votes)
25 (-10.7% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
35,322 (+0.5% / +159)
3.68(+0.0000) (25+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
30,943 (+0.0% / +0)
3.5242(+0.0000) (248+0 votes)
29,052 (+0.3% / +81)
3.3246(+0.0000) (114+0 votes)
863 (-0.7% / -6)
22 (+0.0% / +0)
16 (-5.9% / -1)
51 (+0.0% / +0)
156 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
29,852 (+0.8% / +231)
3.5556(+0.0000) (9+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
19 (-5.0% / -1)
8,658 (-0.9% / -81)
4.677(+0.0000) (226+0 votes)
11,414 (+0.1% / +15)
4.8889(+0.0000) (63+0 votes)
1,956,499 (+0.2% / +3,586)
4.695(+0.0000) (2,734+0 votes)
109 (+2.8% / +3)
89 (+3.5% / +3)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
547 (-0.2% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
362 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
154
Vemos
19,488 (+2.1% / +401)
2.6923(+0.1923) (13+1 votes)
9,171 (+1.2% / +105)
4.875(+0.0000) (24+0 votes)
12,702 (+0.2% / +22)
3.4444(+0.0000) (63+0 votes)
157
Slappey
50 (-2.0% / -1)
9,294 (+3.3% / +299)
4.4054(+0.0000) (37+0 votes)
97 (+1.0% / +1)
4.6296(+0.0000) (54+0 votes)
7,768 (+0.1% / +7)
4.3571(+0.0000) (42+0 votes)
140 (-2.8% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
162
GreenRope
71 (+1.4% / +1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,942 (+0.3% / +28)
3.3333(+0.0000) (33+0 votes)
296 (-0.3% / -1)
2.8333(+0.0000) (12+0 votes)
5,629 (+0.2% / +14)
3.6719(+0.0000) (64+0 votes)
319 (-0.3% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
116 (+2.7% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,474,226 (+0.0% / +668)
3.4397(+0.0000) (721+0 votes)
5,172 (+1.0% / +50)
4.8421(+0.0000) (19+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
6,002 (+0.3% / +18)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
137 (-2.8% / -4)
174
UC Dialer
20 (+5.3% / +1)
175
iLink
122 (+1.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,750 (+0.3% / +15)
4.5(+0.0000) (34+0 votes)
177
Mailwork
121 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
918,084 (+0.2% / +1,404)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
271 (+2.3% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,417 (+2.7% / +171)
181
Writer
3,780 (-0.1% / -2)
3.7826(+0.0000) (23+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
183
HackMD-it
3,130 (+0.7% / +22)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
3,814 (+0.2% / +9)
3.1905(+0.0000) (42+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
2,712 (-0.7% / -18)
4.0345(+0.0000) (29+0 votes)
197 (+2.1% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,188 (+0.7% / +22)
3.5278(+0.0000) (36+0 votes)
194 (+1.0% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
159 (+6.0% / +9)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
82,890 (+0.2% / +145)
4.8027(+0.0000) (4,608+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
44 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
1,898 (+0.9% / +17)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
123,246 (-0.0% / -3)
4.2148(+0.0000) (1,150+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,169 (-0.6% / -7)
4.6842(+0.0000) (38+0 votes)
1,487 (+2.5% / +36)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
111,677 (+0.1% / +66)
4.197(+0.0000) (330+0 votes)
2,047 (+0.4% / +9)
3.2222(+0.0000) (9+0 votes)
1,909 (+0.9% / +17)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
1,871 (+0.5% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
206
Skrapp
91,241 (+0.0% / +11)
4.2362(+0.0035) (436+2 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
112,321 (+0.8% / +887)
4.5316(+0.0000) (79+0 votes)
1,706 (-0.6% / -10)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
112,321 (+0.8% / +887)
4.5316(+0.0000) (79+0 votes)
1,706 (-0.6% / -10)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,222 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (36+0 votes)
1,933 (+0.8% / +16)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
77,427 (+0.1% / +88)
4.4451(+0.0000) (519+0 votes)
131,257 (+0.4% / +535)
3.2944(+0.0000) (214+0 votes)
33 (+3.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,102 (-0.8% / -9)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
71,431 (+0.5% / +366)
4.395(+0.0000) (400+0 votes)
48,743 (+0.5% / +239)
4.7557(+0.0011) (221+1 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,739 (+0.2% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
55,159 (-0.1% / -48)
4.6366(+0.0000) (699+0 votes)
44 (+4.8% / +2)
27 (+0.0% / +0)
1,262 (+0.2% / +3)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
115 (-3.4% / -4)
4.5882(+0.0000) (17+0 votes)
905 (+0.4% / +4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
496 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
761 (+1.5% / +11)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
32,205 (+0.5% / +153)
3.8615(+0.0000) (231+0 votes)
26,285 (+0.0% / +0)
4.0238(+0.0000) (420+0 votes)
689 (+0.7% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
25,922 (+0.2% / +52)
4.3438(+0.0000) (96+0 votes)
235
ShareX
25,293 (-0.1% / -14)
4.35(+0.0000) (60+0 votes)
614 (+0.8% / +5)
3.5769(+0.0000) (26+0 votes)
18,626 (-0.3% / -55)
4.0751(+0.0000) (333+0 votes)
18,839 (+0.4% / +72)
3.6842(+0.0000) (114+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
676 (+0.4% / +3)
2.3(+0.0000) (10+0 votes)
546 (+1.3% / +7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
17,061 (+0.4% / +73)
4.9167(+0.0000) (24+0 votes)
536 (+0.6% / +3)
2.7(+0.0000) (10+0 votes)
245
Clockwork
13,227 (-0.1% / -19)
4.9286(+0.0000) (56+0 votes)
246
Clip
20 (+5.3% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
500 (+1.4% / +7)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
614 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
610 (-0.7% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
582 (+0.9% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
482 (-0.6% / -3)
3.6154(+0.0000) (13+0 votes)
583 (+1.6% / +9)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
23 (-8.0% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
22,143 (+0.3% / +62)
1.4(+0.0000) (10+0 votes)
11,296 (+1.5% / +172)
3.6774(+0.0000) (31+0 votes)
202 (+2.0% / +4)
4.9667(+0.0000) (30+0 votes)
377 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,935 (+0.2% / +15)
3.8723(+0.0000) (47+0 votes)
10,597 (+0.5% / +52)
4.0714(+0.0000) (14+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
236 (+0.9% / +2)
4.5926(+0.0000) (27+0 votes)
386 (-1.8% / -7)
2.4615(+0.0000) (13+0 votes)
240 (+1.7% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
266
Folx
11,267 (+0.4% / +41)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
325 (+2.2% / +7)
11,163 (+0.1% / +14)
2.5(+0.0000) (36+0 votes)
187 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
308 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
273
Level365
30 (+3.4% / +1)
3 (-25.0% / -1)
275
Dev Tabs
52 (-16.1% / -10)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
158 (+3.9% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
277
Loup
28 (-3.4% / -1)
28 (-3.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
181 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
174 (-1.7% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
174 (+2.4% / +4)
163 (+1.9% / +3)
159 (+2.6% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,992 (-0.1% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
157 (+0.0% / +0)
153 (+3.4% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
73 (+10.6% / +7)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
2,387 (+0.1% / +2)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,739 (+0.4% / +7)
4.1053(+0.0000) (19+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
292
Helppier
126 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
122 (+0.8% / +1)
112 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,393 (+1.8% / +25)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
76 (+2.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
732 (-0.9% / -7)
4.6897(+0.0000) (29+0 votes)
75 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
770 (+0.5% / +4)
4.9412(+0.0000) (17+0 votes)
86 (-1.1% / -1)