extension ExtPose

Keyword: application

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
52,421 (+0.3% / +152)
4.2(+0.0000) (392+0 votes)
331,893 (+0.2% / +581)
4.5(-0.1000) (940+16 votes)
107,438 (-0.0% / -53)
4.2(+0.0000) (782+2 votes)
175,537 (+0.4% / +684)
4.3(+0.0000) (140+1 votes)
44,375 (+0.9% / +417)
4.0(+0.0000) (570+6 votes)
480,791 (+0.3% / +1,224)
4.5(+0.0000) (1,449+1 votes)
234,350 (+0.1% / +211)
4.5(+0.0000) (982+1 votes)
564,622 (+0.2% / +916)
4.5(+0.0000) (747+1 votes)
143,631 (+0.3% / +396)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
20,831 (-0.1% / -19)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
232,753 (-0.1% / -126)
4.3(+0.0000) (4,624+14 votes)
159,574 (+0.1% / +96)
4.3(-0.1000) (1,481+14 votes)
88,945 (+0.5% / +422)
4.3(-0.1000) (772+13 votes)
854,015 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (4,745+1 votes)
81,048 (-0.0% / -2)
4.1(-0.1000) (836+12 votes)
2,150 (+0.0% / +0)
754,841 (+0.1% / +804)
4.4(+0.0000) (202+2 votes)
29,760 (+0.4% / +104)
4.2(+0.0000) (31+0 votes)
88,068 (+7.8% / +6,400)
2.1(+0.0000) (76+0 votes)
6,071 (+0.4% / +22)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
1,843,019 (+0.3% / +4,606)
4.5(+0.0000) (25,287+3 votes)
76,062 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (165+0 votes)
209,634 (-0.0% / -19)
4.8(+0.0000) (2,503+0 votes)
2,762 (+0.0% / +1)
4.7(+0.0000) (96+0 votes)
3,213 (-0.2% / -8)
4.1(+0.0000) (29+0 votes)
13,258 (+0.5% / +65)
4.2(+0.0000) (125+0 votes)
18,830 (+0.1% / +28)
4.2(+0.0000) (121+1 votes)
257 (+0.8% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
106,574 (-0.1% / -68)
3.9(+0.0000) (66+0 votes)
115,908 (+0.3% / +341)
4.7(+0.0000) (675+3 votes)
30,332 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (77+1 votes)
106,349 (+0.2% / +209)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
410,246 (+0.3% / +1,364)
4.6(+0.0000) (1,164+12 votes)
852,027 (+0.5% / +4,248)
3.6(+0.0000) (57+0 votes)
12,849 (+3.0% / +376)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
161,918 (+0.1% / +111)
4.9(+0.0000) (2,070+3 votes)
8,961 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (48+0 votes)
321,805 (-0.1% / -221)
2.8(+0.0000) (141+0 votes)
28,024 (-0.1% / -39)
4.8(+0.0000) (409+0 votes)
9,619 (+0.3% / +33)
3.2(+0.0000) (31+0 votes)
11,817 (-0.0% / -5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
155,277 (+1.0% / +1,507)
4.4(+0.0000) (121+1 votes)
3,169 (-1.0% / -33)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
2,064,758 (+0.8% / +15,867)
4.8(+0.0000) (64,018+4 votes)
20,347 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (48+0 votes)
2,753 (+0.5% / +14)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
115,940 (+4.0% / +4,447)
3.9(+0.2000) (25+1 votes)
69,170 (+0.8% / +575)
4.6(+0.0000) (265+4 votes)
7,898 (+0.0% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
17,850 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
3,124 (+0.9% / +28)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
7,515 (+0.7% / +50)
4.0(-0.3000) (88+8 votes)
12,593 (+0.3% / +39)
1.9(+0.0000) (51+0 votes)
55
Mobdro
1,078 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
2,984 (+0.3% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
727,706 (+0.7% / +4,751)
3.5(+0.0000) (590+1 votes)
126,435 (+0.4% / +522)
4.4(+0.0000) (49+0 votes)
2,304 (+0.7% / +17)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
732,298 (+0.3% / +1,833)
4.5(+0.0000) (9,916+0 votes)
229,852 (-5.1% / -12,444)
5.0(+0.0000) (357+0 votes)
560 (+1.1% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
328,500 (-0.1% / -279)
4.8(+0.0000) (6,748+1 votes)
1,596 (+1.5% / +23)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
6,090 (+0.3% / +20)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
18,048 (+2.7% / +468)
4.8(+0.0000) (35+1 votes)
5,402 (-0.5% / -25)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
243,855 (+0.9% / +2,163)
4.3(+0.0000) (126+2 votes)
1,329 (+2.0% / +26)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
23,052 (-10.1% / -2,584)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
826,612 (-0.0% / -304)
4.7(+0.0000) (12,049+7 votes)
1,419 (+3.5% / +48)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
950 (-0.4% / -4)
4.2(+0.0000) (24+0 votes)
797 (+0.1% / +1)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
16,398 (-34.7% / -8,700)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,129 (-0.9% / -10)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
787 (-0.5% / -4)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
797 (+3.2% / +25)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
637 (+0.3% / +2)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
742 (+3.8% / +27)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
383,414 (+11.0% / +38,046)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
3,220 (+13.3% / +379)
702 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (40+0 votes)
845 (+1.0% / +8)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
648 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
689 (+1.0% / +7)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
109,054 (-0.1% / -61)
3.3(+0.0000) (213+0 votes)
674 (+1.7% / +11)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
22,985 (+0.5% / +109)
4.6(+0.0000) (54+0 votes)
133 (+7.3% / +9)
19,280 (+1.0% / +194)
3.7(+0.0000) (58+1 votes)
769 (+2.7% / +20)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
531 (+0.8% / +4)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
29,229 (+0.2% / +53)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
620 (-0.5% / -3)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
533 (-2.4% / -13)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,867,286 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (35,404+2 votes)
476 (+0.4% / +2)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
494 (-0.4% / -2)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
3,564,169 (+0.1% / +1,940)
4.4(+0.0000) (1,343+1 votes)
245 (+0.8% / +2)
50,414 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (598+3 votes)
528 (-0.9% / -5)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
499 (-0.8% / -4)
4.6(+0.0000) (14+1 votes)
542 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
473 (+1.7% / +8)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
21,588 (+55.8% / +7,729)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
449 (+2.5% / +11)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
441 (+2.1% / +9)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
478 (+0.6% / +3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
433 (+2.9% / +12)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
424 (+1.2% / +5)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
544 (+1.7% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
28,869 (+0.5% / +150)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
426 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
400 (+0.5% / +2)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
40,223 (+0.3% / +102)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
4,502 (-0.5% / -21)
4.4(+0.0000) (53+0 votes)
333 (+0.3% / +1)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
421 (+6.0% / +24)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
362 (-0.3% / -1)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
446 (+0.9% / +4)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
428 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
124
LogMeOnce
8,863 (-0.3% / -30)
3.7(+0.0000) (32+0 votes)
621 (+1.8% / +11)
537 (+4.3% / +22)
435 (+3.8% / +16)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
501 (+0.4% / +2)
863 (-0.8% / -7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
304 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
421 (+4.7% / +19)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
366 (-0.5% / -2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
373 (+1.9% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
341 (+0.3% / +1)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
289 (+4.0% / +11)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
7,286 (+3.9% / +273)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
137
gitoqlik
351 (+0.9% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
333 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
310 (+3.7% / +11)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
267 (+0.4% / +1)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
301 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
320 (+0.9% / +3)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
90,692 (+0.4% / +366)
4.7(+0.0000) (603+4 votes)
3,075 (+0.2% / +5)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
2,709 (+0.4% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
256 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
274 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
376 (+2.2% / +8)
366 (+4.6% / +16)
4,298 (+0.4% / +19)
4.0(+0.0000) (82+0 votes)
268 (-0.4% / -1)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
275 (-1.4% / -4)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
350 (-0.3% / -1)
216 (+3.8% / +8)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
155
Office
4,409,283 (+0.8% / +35,568)
4.1(+0.0000) (4,168+1 votes)
58 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
341 (+2.1% / +7)
325 (+2.8% / +9)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
512 (+0.8% / +4)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
262 (+3.6% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
250 (-0.8% / -2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
237 (+1.3% / +3)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
215 (+1.4% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
164
SailPoint
73,863 (-0.3% / -221)
3.8(+0.0000) (40+0 votes)
229 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
169,286 (+2.0% / +3,338)
3.0(+0.0000) (154+0 votes)
46 (+4.5% / +2)
97,789 (-0.0% / -6)
4.9(+0.0000) (39+0 votes)
238 (-1.2% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
225 (-0.4% / -1)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
206 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
301 (+1.7% / +5)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
189 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
228 (+2.2% / +5)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
185 (+3.9% / +7)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
7,598 (+0.0% / +3)
4.4(+0.0000) (111+0 votes)
528 (-1.7% / -9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
458,544 (+2.3% / +10,284)
3.0(+0.0000) (2,820+0 votes)
179
Wuha
653 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
165 (-1.8% / -3)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
223 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
260 (+5.3% / +13)
229 (-0.9% / -2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
164 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
229 (-0.4% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
192 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
195 (+1.6% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
204 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
192 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11,725 (-0.7% / -79)
201 (+2.0% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,165 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
184 (+2.8% / +5)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
162 (-3.0% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
226 (+1.3% / +3)
64,198 (-0.1% / -55)
3.8(+0.0000) (60+0 votes)
160 (+1.9% / +3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
194 (+3.2% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
219 (-1.8% / -4)
226 (-1.3% / -3)
175 (+1.2% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
192 (-1.0% / -2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
183 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
157 (+2.6% / +4)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
1,204 (+0.2% / +2)
155 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
206 (-2.4% / -5)
148 (-1.3% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
200 (-1.5% / -3)
155 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
206 (-2.4% / -5)
311 (+1.6% / +5)
148 (-1.3% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
200 (-1.5% / -3)
16,185 (+0.6% / +91)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
158 (+3.9% / +6)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
172 (+1.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
154 (+2.0% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
154 (+2.7% / +4)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
501 (+0.2% / +1)
166 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
168 (+1.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
159 (+1.9% / +3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
171 (+0.6% / +1)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
138 (-1.4% / -2)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
301 (-3.2% / -10)
1.9(+0.0000) (12+0 votes)
121 (-1.6% / -2)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
184 (+2.2% / +4)
176 (-3.3% / -6)
131 (-2.2% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
240,567 (-0.2% / -578)
3.3(+0.0000) (100+0 votes)
185 (+3.4% / +6)
144 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
120 (+2.6% / +3)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
63,726 (+0.4% / +233)
168 (+1.8% / +3)
146 (+4.3% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
125 (+0.8% / +1)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
31,300 (+0.5% / +143)
4.5(+0.0000) (82+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
131 (+1.6% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
198 (-3.4% / -7)
1.4(+0.0000) (26+0 votes)
668 (-0.4% / -3)
3.2(+0.0000) (16+0 votes)
157 (+1.3% / +2)
165 (+6.5% / +10)
103 (-3.7% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
131 (-5.1% / -7)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
118 (+0.9% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
155 (+3.3% / +5)
117 (+5.4% / +6)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,831 (+0.2% / +6)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
114 (-1.7% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
108 (+1.9% / +2)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
147 (+2.8% / +4)
23,690 (+1.0% / +225)
4.5(+0.0000) (118+0 votes)
116 (-1.7% / -2)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
96 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
145 (+5.1% / +7)
108 (+1.9% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
113 (+2.7% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
93 (+2.2% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
72,698 (+0.2% / +181)
4.1(+0.0000) (800+0 votes)
109 (+0.9% / +1)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
111 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
109 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
114 (+3.6% / +4)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
140 (+2.9% / +4)
125 (+5.0% / +6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
104 (+4.0% / +4)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
116 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
119 (+3.5% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
138 (+3.0% / +4)
113 (-1.7% / -2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
101 (-2.9% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
96 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
101 (-1.9% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
99 (-3.9% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
238 (-2.1% / -5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
117 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
281
Phone Spy
517 (+0.4% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
107 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
845 (+3.4% / +28)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
125 (+2.5% / +3)
95 (-2.1% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
287
My App
453 (+0.2% / +1)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
90 (-3.2% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
105 (+4.0% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
119 (+0.8% / +1)
342,202 (+0.2% / +846)
4.2(+0.0000) (440+0 votes)
108 (+2.9% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
216 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
80 (-2.4% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
114 (+4.6% / +5)
73,435 (+0.0% / +31)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
113 (-0.9% / -1)
95 (+2.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
112 (+2.8% / +3)