extension ExtPose

Keyword: application

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
55,637 (+0.0% / +0)
4.2057(+0.0000) (389+0 votes)
67,843 (+0.0% / +0)
4.3635(+0.0000) (553+0 votes)
554,017 (+0.0% / +0)
4.7116(-0.0004) (1,120+2 votes)
197,423 (+0.3% / +607)
4.5394(+0.0006) (710+1 votes)
51,570 (+0.0% / +0)
3.9446(+0.0000) (397+0 votes)
17,403 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
79,482 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
567,639 (+0.0% / +251)
4.7208(+0.0003) (2,135+2 votes)
74,185 (+0.0% / +0)
4.2887(+0.0000) (142+0 votes)
832,898 (+0.0% / +0)
4.3951(+0.0000) (4,611+0 votes)
173,079 (+0.0% / +0)
2.1389(+0.0000) (72+0 votes)
56,315 (+0.0% / +0)
4.533(+0.0004) (1,092+3 votes)
33,152 (+0.0% / +0)
4.7345(+0.0028) (388+4 votes)
1,290 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,399 (+0.0% / +0)
14,764 (-0.4% / -59)
4.2258(+0.0000) (31+0 votes)
17,242 (+0.0% / +0)
4.7278(+0.0015) (180+1 votes)
54,970 (+0.0% / +0)
4.8115(+0.0000) (122+0 votes)
7,496 (+0.0% / +0)
3.7895(+0.0000) (19+0 votes)
1,187 (+0.0% / +0)
4.65(+0.0000) (20+0 votes)
1,987 (+0.7% / +14)
3.7692(+0.0000) (13+0 votes)
6,379 (+0.0% / +0)
4.0952(+0.0000) (21+0 votes)
6,632 (+0.0% / +0)
3.5526(+0.0000) (38+0 votes)
212,206 (+0.0% / +0)
4.8237(+0.0000) (2,433+0 votes)
2,719 (+0.0% / +0)
4.7083(+0.0000) (96+0 votes)
7,517 (+0.0% / +0)
4.4511(+0.0042) (133+1 votes)
6,763 (+0.0% / +0)
4.2748(+0.0000) (131+0 votes)
142,702 (+0.0% / +0)
2.7531(+0.0000) (1,381+0 votes)
2,358 (-0.3% / -7)
4.1481(+0.0000) (27+0 votes)
47,065 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,088 (+0.0% / +0)
3.85(+0.0000) (20+0 votes)
331,769 (+1.0% / +3,124)
3.2696(+0.0000) (115+0 votes)
26,883 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (271+0 votes)
2,672 (-0.3% / -7)
4.3939(+0.0000) (33+0 votes)
313 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
697,275 (+0.0% / +0)
4.6423(+0.0001) (45,524+13 votes)
54,631 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,017+0 votes)
36,624 (+0.5% / +178)
3.4475(+0.0000) (257+0 votes)
48,456 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,074+0 votes)
12,700 (+0.0% / +0)
2.8904(+0.0000) (73+0 votes)
56,370 (+0.1% / +36)
5.0(+0.0000) (305+0 votes)
6,371 (+0.0% / +2)
4.7059(+0.0000) (17+0 votes)
49,869 (+0.0% / +0)
4.8358(+0.0000) (341+0 votes)
813,431 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
703,540 (+0.0% / +0)
3.5424(+0.0000) (59+0 votes)
465 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
17,019 (+0.0% / +0)
4.9946(+0.0000) (1,106+0 votes)
11,248 (+0.0% / +0)
4.0455(+0.0000) (44+0 votes)
1,691 (+0.1% / +2)
3.3077(+0.0000) (13+0 votes)
249,148 (+0.0% / +0)
2.7704(+0.0000) (135+0 votes)
1,007 (+0.0% / +0)
4.7727(+0.0000) (22+0 votes)
281,618 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
54,183 (-2.7% / -1,504)
4.9993(+0.0000) (5,704+0 votes)
7,883 (+0.0% / +0)
4.1375(+0.0000) (160+0 votes)
142,445 (+0.0% / +0)
4.4807(+0.0024) (233+3 votes)
7,255 (+0.7% / +51)
4.1282(+0.0000) (39+0 votes)
67,028 (+0.0% / +0)
4.9966(+0.0000) (882+0 votes)
201,013 (+1.0% / +2,057)
3.607(+0.0000) (341+0 votes)
62,402 (+0.0% / +0)
4.9991(+0.0000) (1,113+0 votes)
2,507 (+0.0% / +0)
3.4762(+0.0000) (21+0 votes)
2,346 (+0.0% / +0)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
54,127 (+9.7% / +4,777)
5.0(+0.0000) (1,176+0 votes)
49,776 (+0.0% / +0)
4.9982(+0.0000) (1,095+0 votes)
51,353 (+0.0% / +0)
4.9978(+0.0000) (901+0 votes)
47,577 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,011+0 votes)
9,399 (+0.0% / +0)
4.6815(+0.0013) (248+1 votes)
17,547 (+0.0% / +0)
4.9565(+0.0000) (46+0 votes)
56,840 (+0.0% / +0)
4.9964(+0.0000) (278+0 votes)
5,764 (-0.4% / -23)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
6,152 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (893+0 votes)
55,640 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
63,453 (+0.0% / +0)
4.9936(+0.0000) (1,090+0 votes)
1,945 (+0.0% / +0)
3.9412(+0.0000) (17+0 votes)
2,137 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
52,381 (+0.0% / +0)
4.9982(+0.0000) (1,092+0 votes)
137,718 (+0.0% / +0)
5,643 (-1.7% / -99)
5.0(+0.0000) (712+0 votes)
13,714 (+0.0% / +0)
4.4419(+0.0000) (43+0 votes)
3,117 (+0.0% / +0)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
1,340 (+0.8% / +10)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,110 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
18,762 (-2.9% / -570)
4.9973(+0.0000) (1,103+0 votes)
21,010 (+0.0% / +0)
4.9931(+0.0000) (721+0 votes)
18,283 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (904+0 votes)
17,464 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (919+0 votes)
17,022 (+0.0% / +0)
4.9989(+0.0000) (932+0 votes)
2,474 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
1,876 (+0.0% / +0)
4.9091(+0.0000) (22+0 votes)
2,334 (-0.1% / -3)
3.8462(+0.0000) (13+0 votes)
1,959 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
1,648 (+1.0% / +16)
4.8095(+0.0000) (21+0 votes)
18,542 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (879+0 votes)
611,376 (+0.0% / +0)
4.5002(+0.0003) (9,826-1 votes)
29,484 (+0.0% / +0)
2.9778(+0.0000) (722+0 votes)
524 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
83,748 (+0.9% / +735)
4.3333(+0.0000) (39+0 votes)
6,854 (+0.0% / +0)
1.9423(+0.0000) (52+0 votes)
1,338 (-3.1% / -43)
5.0(+0.0000) (908+0 votes)
1,873 (+1.0% / +18)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,243 (-2.9% / -37)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
1,619 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
103
Math Game
21,174 (+0.0% / +0)
3.2099(+0.0000) (81+0 votes)
6,101 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (926+0 votes)
3,530 (+0.0% / +0)
3.8824(+0.0000) (17+0 votes)
1,663 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,110 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
131,305 (+0.0% / +0)
4.0481(+0.0000) (748+0 votes)
3,190 (+12.1% / +344)
4.4146(+0.0146) (41+1 votes)
7,996 (-0.4% / -35)
5.0(+0.0000) (884+0 votes)
1,074 (+0.0% / +0)
4.0952(+0.0000) (21+0 votes)
67,228 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,065+0 votes)
1,038 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
65,909 (+0.0% / +0)
4.991(+0.0000) (885+0 votes)
64,619 (+2.4% / +1,504)
5.0(+0.0000) (1,044+0 votes)
60,911 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,094+0 votes)
72,019 (+13.9% / +8,773)
4.9988(+0.0000) (864+0 votes)
1,044 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
57,870 (+0.0% / +0)
4.9972(+0.0000) (1,088+0 votes)
56,595 (-4.4% / -2,628)
4.9967(+0.0000) (922+0 votes)
57,013 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,080+0 votes)
55,449 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,208+0 votes)
54,716 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,179+0 votes)
4,080 (+0.0% / +0)
4.99(+0.0000) (1,000+0 votes)
54,953 (+0.7% / +395)
4.9991(+0.0000) (1,086+0 votes)
53,929 (+0.0% / +0)
4.982(+0.0000) (1,110+0 votes)
55,859 (+0.0% / +0)
4.9955(+0.0000) (890+0 votes)
1,043 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
1,078 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
682,920 (+0.0% / +0)
4.6886(+0.0001) (10,647+13 votes)
53,068 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (903+0 votes)
53,248 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (883+0 votes)
52,526 (+0.0% / +0)
4.9967(+0.0000) (916+0 votes)
52,090 (+0.0% / +0)
4.9834(+0.0000) (904+0 votes)
49,591 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,107+0 votes)
50,679 (+1.2% / +592)
5.0(+0.0000) (904+0 votes)
844 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
228,403 (+0.0% / +0)
4.4337(+0.0009) (611+1 votes)
49,018 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (889+0 votes)
1,355 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
62,303 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (279+0 votes)
48,040 (+1.1% / +507)
5.0(+0.0000) (874+0 votes)
1,130 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,318 (+0.0% / +0)
57,122 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (291+0 votes)
700 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
1,100 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
701 (+0.0% / +0)
4.7857(+0.0000) (14+0 votes)
653 (+0.5% / +3)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
894 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
1,044 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
38,414 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,087+0 votes)
36,500 (+0.0% / +0)
4.9957(+0.0000) (932+0 votes)
6,803 (+0.0% / +0)
3.9241(+0.0000) (79+0 votes)
875 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
33,432 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,073+0 votes)
34,340 (+0.0% / +0)
4.9957(+0.0000) (925+0 votes)
949 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27,783 (+0.0% / +5)
5.0(+0.0000) (2,280+0 votes)
3,352 (-3.8% / -131)
5.0(+0.0000) (300+0 votes)
95,065 (+0.8% / +760)
3.2905(+0.0000) (210+0 votes)
683 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
28,089 (-2.3% / -651)
5.0(+0.0000) (1,088+0 votes)
1,016 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
29,603 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (867+0 votes)
749 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
570 (+0.0% / +0)
4.3704(-0.0527) (27+1 votes)
2,010 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,109+0 votes)
55,306 (+0.0% / +0)
4.9991(+0.0000) (1,103+0 votes)
17,009 (+0.0% / +0)
4.4694(+0.0000) (49+0 votes)
877 (+0.3% / +3)
638 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
55,230 (+0.0% / +0)
4.992(+0.0000) (1,005+0 votes)
2,761,589 (+0.0% / +0)
3.8186(-0.0001) (34,832+1 votes)
698 (+0.6% / +4)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
176
uberAgent
181,639 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
99,920 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,857 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (877+0 votes)
20,607 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (879+0 votes)
20,113 (+0.2% / +32)
4.9989(+0.0000) (911+0 votes)
18,364 (-1.2% / -229)
4.9973(+0.0000) (1,109+0 votes)
18,625 (-2.9% / -559)
5.0(+0.0000) (922+0 votes)
19,304 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (886+0 votes)
542 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
18,986 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (902+0 votes)
24,316 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (282+0 votes)
17,809 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,104+0 votes)
563 (-5.9% / -35)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
668 (+2.6% / +17)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
18,111 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (908+0 votes)
17,967 (+0.0% / +0)
4.9871(+0.0000) (932+0 votes)
19,086 (+1.0% / +183)
4.9929(+0.0000) (707+0 votes)
17,878 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (891+0 votes)
17,711 (+0.0% / +0)
4.9989(+0.0000) (922+0 votes)
416 (+0.0% / +0)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
17,886 (+1.5% / +260)
4.9989(+0.0000) (883+0 votes)
17,386 (-0.7% / -125)
5.0(+0.0000) (898+0 votes)
17,733 (+2.5% / +431)
5.0(+0.0000) (932+0 votes)
17,149 (-0.9% / -163)
5.0(+0.0000) (900+0 votes)
510 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
436 (+0.0% / +0)
4.6129(+0.0000) (31+0 votes)
17,363 (+1.8% / +306)
5.0(+0.0000) (896+0 votes)
16,847 (+0.0% / +0)
4.982(+0.0000) (945+0 votes)
16,682 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (908+0 votes)
16,615 (+0.0% / +0)
4.9989(+0.0000) (887+0 votes)
17,373 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (709+0 votes)
531 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
2,087,358 (+0.0% / +0)
4.1835(+0.0003) (9,839+4 votes)
16,152 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (901+0 votes)
597 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
696 (+0.0% / +0)
411 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,779 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
434 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,561,973 (+0.0% / +0)
4.4297(+0.0005) (1,124+1 votes)
441 (+0.9% / +4)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
484 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
16,863 (-0.6% / -100)
5.0(+0.0000) (439+0 votes)
17,363 (-2.3% / -416)
5.0(+0.0000) (287+0 votes)
18,133 (+2.5% / +438)
5.0(+0.0000) (293+0 votes)
670 (+5.7% / +36)
4,975 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
487 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
446 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
15,466 (+0.0% / +0)
3.5556(+0.0000) (9+0 votes)
12,724 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (890+0 votes)
449 (+1.8% / +8)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
521 (+1.4% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
622 (+4.5% / +27)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
408 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28,115 (+1.1% / +300)
3.8152(+0.0000) (92+0 votes)
18,061 (+0.0% / +0)
4.4642(+0.0000) (1,590+0 votes)
524 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
437 (-0.7% / -3)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
377 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
385 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,117 (+0.0% / +0)
4.3962(+0.0000) (53+0 votes)
541 (-0.7% / -4)
239
LogmeOnce
9,118 (+1.0% / +90)
3.7333(+0.0437) (30+1 votes)
2,976 (+0.0% / +0)
3.8929(+0.0000) (28+0 votes)
478 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
528 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
406 (+2.0% / +8)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
372 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
309 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
392 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
387 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
330 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
340 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
18,372 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1,188+0 votes)
477 (+0.0% / +0)
317 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
7,388 (-8.0% / -642)
5.0(+0.0000) (1,081+0 votes)
297 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
17,798 (+0.0% / +0)
3.8616(+0.0000) (159+0 votes)
381 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
257
Moto Key
1,895 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (42+0 votes)
8,813 (+0.0% / +0)
3.5517(+0.0000) (29+0 votes)
416 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,727,740 (+0.0% / +0)
4.7675(+0.0000) (63,784+4 votes)
10,077 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (283+0 votes)
17,328 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (893+0 votes)
311 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
7,920 (+0.0% / +0)
4.9957(+0.0000) (698+0 votes)
20,993 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (301+0 votes)
2,692 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
352 (+4.1% / +14)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
295 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,319 (+0.5% / +28)
4.0488(+0.0000) (82+0 votes)
421 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
435 (+3.6% / +15)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,976 (+0.0% / +0)
4.2778(+0.0000) (36+0 votes)
298 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,224 (+1.4% / +43)
3.7778(+0.0000) (18+0 votes)
400 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
310 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,689 (+0.0% / +0)
4.8824(+0.0000) (17+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
323 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
284 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
7,144 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (278+0 votes)
275 (-0.7% / -2)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
11,780 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (920+0 votes)
360 (+0.0% / +0)
285
Wuha
945 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
305 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
356 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
350 (+0.3% / +1)
4,847 (-2.0% / -101)
5.0(+0.0000) (874+0 votes)
290
SailPoint
87,641 (+0.0% / +0)
3.775(+0.0000) (40+0 votes)
294 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
337 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
68,467 (+0.0% / +0)
4.6775(+0.0000) (400+0 votes)
331 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
258 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
529 (-0.9% / -5)
5.0(+0.0000) (906+0 votes)
327 (+1.9% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
713,134 (+0.4% / +2,867)
2.972(+0.0000) (2,817+0 votes)
165,858 (-0.1% / -117)
3.0362(+0.0000) (138+0 votes)
247 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)