extension ExtPose

Keyword: width -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
353,463 (+0.0% / +0)
1.2(+0.0000) (6+0 votes)
89,276 (+0.6% / +550)
4.3(+0.0000) (135+0 votes)
642,470 (+0.8% / +5,005)
3.6(+0.0000) (693+0 votes)
5,850 (+0.6% / +36)
4.5(+0.0000) (120+0 votes)
55,251 (+0.3% / +156)
4.6(+0.0000) (121+0 votes)
27,986 (+0.1% / +16)
4.4(+0.0000) (76+0 votes)
1,579 (+0.0% / +0)
1,021,664 (+0.3% / +2,840)
3.6(+0.0000) (2,225+0 votes)
9,035 (+0.6% / +54)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
7,740 (+0.3% / +22)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
6,890 (+0.2% / +14)
4.6(+0.0000) (34+0 votes)
1,452 (+0.3% / +5)
3.9(+0.0000) (84+0 votes)
1,839 (+1.2% / +22)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
2,619 (+1.0% / +27)
4.3(+0.0000) (114+0 votes)
15,464 (+0.6% / +93)
3.7(+0.0000) (32+0 votes)
1,225 (+1.7% / +21)
380 (+1.1% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,503 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (56+0 votes)
1,554 (+0.3% / +5)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
28,160 (+0.4% / +107)
4.1(+0.0000) (293+0 votes)
130 (+3.2% / +4)
885 (+1.4% / +12)
2.7(+0.0000) (19+0 votes)
215 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
738 (+1.5% / +11)
226,221 (+2.8% / +6,064)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
79,926 (+0.3% / +240)
4.7(+0.0000) (406+0 votes)
554,498 (-9.6% / -58,910)
4.7(+0.0000) (34+0 votes)
6,056 (+0.5% / +28)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
29
iZoom
3,382 (+0.5% / +16)
3.7(+0.0000) (87+0 votes)
140 (-0.7% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
522 (-1.1% / -6)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
9,440 (+0.5% / +47)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
59 (-3.3% / -2)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
1,738 (-0.2% / -3)
52 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
76 (-5.0% / -4)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
37
Columns
362 (-1.1% / -4)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
91 (+2.2% / +2)
3,028 (+0.2% / +7)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
21,507 (+0.5% / +105)
3.1(+0.0000) (17+0 votes)
1,726 (+0.6% / +10)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
131 (+1.6% / +2)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
65 (+1.6% / +1)
370 (+0.5% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
45
Zoom it
122,145 (+0.0% / +41)
2.4(+0.0000) (13+0 votes)
8,423 (+0.2% / +20)
4.4(+0.0000) (266+0 votes)
18,322 (+0.9% / +156)
2.1(+0.0000) (34+0 votes)
8,503 (+0.2% / +15)
4.1(+0.0000) (101+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
8,286 (+0.4% / +35)
4.1(+0.0000) (59+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
495 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,166 (+1.4% / +16)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
1,971 (+0.4% / +8)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,682 (+0.5% / +9)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,108 (+0.1% / +1)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
404,145 (+0.5% / +1,932)
4.5(+0.0000) (385+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
142 (+0.0% / +0)
510 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
36 (-2.7% / -1)
606 (-0.5% / -3)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,657 (+0.5% / +8)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
30,896 (+0.3% / +86)
4.7(+0.0000) (253+0 votes)
60,851 (+0.5% / +287)
4.1(+0.0000) (38+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
414 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
22,495 (+0.4% / +91)
4.8(+0.0000) (268+0 votes)
29,101 (+0.5% / +133)
4.6(+0.0000) (533+0 votes)
71
Skinny
224 (+0.4% / +1)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
14,685 (+0.8% / +123)
5.0(+0.0000) (41+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
31,767 (+0.6% / +192)
1.3(+0.0000) (39+0 votes)
11,473 (-0.1% / -6)
3.8(+0.0000) (337+0 votes)
171 (-2.3% / -4)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
13,211 (+0.6% / +79)
4.2(+0.0000) (32+0 votes)
133 (+2.3% / +3)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
160 (+2.6% / +4)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
80
Cleanse
107 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,388 (+0.8% / +43)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
5,903 (+0.4% / +25)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
114 (-2.6% / -3)
2,513 (-0.1% / -3)
4.9(+0.0000) (27+0 votes)
3,619 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
2,101 (-0.1% / -2)
4.9(+0.0000) (54+0 votes)
1,950 (+0.7% / +13)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
2,164 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
2,667 (-0.2% / -6)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
2,139 (+0.6% / +13)
4.2(+0.0000) (53+0 votes)
91
CSS Spy
2,461 (+0.0% / +1)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
1,928 (+0.7% / +13)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
2,658 (+0.6% / +16)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
81 (+2.5% / +2)
2,295 (+0.0% / +1)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
1,904 (+0.6% / +12)
4.0(+0.0000) (25+0 votes)
1,648 (-0.1% / -1)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
1,768 (+0.3% / +6)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
1,670 (+0.7% / +12)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
1,821 (+0.8% / +14)
3.0(+0.0000) (26+0 votes)
101
Grrrid
1,207 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (21+0 votes)
1,104 (+0.1% / +1)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
1,944 (+0.3% / +5)
2.6(+0.0000) (30+0 votes)
104
Gitoqlok
1,235 (+1.7% / +21)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,343 (-0.3% / -4)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
58 (+1.8% / +1)
70,576 (+0.4% / +298)
4.4(+0.0000) (188+0 votes)
1,176 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
45 (-2.2% / -1)
1,070 (+0.4% / +4)
3.2(+0.0000) (34+0 votes)
1,006 (+1.5% / +15)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
36 (-2.7% / -1)
522 (-2.8% / -15)
3.7(+0.0000) (27+0 votes)
512 (+1.2% / +6)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
537 (-0.2% / -1)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
473 (+0.4% / +2)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
318 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
324 (+1.2% / +4)
280 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
121
fusidebar
196 (-1.5% / -3)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
4,741 (-0.2% / -8)
4.0(+0.0000) (47+0 votes)
202 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
152 (-0.7% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
215 (+0.0% / +0)
113 (+0.9% / +1)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
126 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
169 (+2.4% / +4)
142 (-2.1% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
134 (+2.3% / +3)
1.3(+0.0000) (3+0 votes)
118 (+1.7% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,053 (-0.0% / -1)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
82 (-2.4% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
72 (+1.4% / +1)
61 (-1.6% / -1)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
56 (+1.8% / +1)
138
my-bible
59 (+0.0% / +0)
50 (+0.0% / +0)
4,921,102 (+0.4% / +20,306)
4.9(+0.0000) (54,629+21 votes)
6 (+0.0% / +0)
45 (-4.3% / -2)
143
kinspaX
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
39 (-2.5% / -1)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
146
PSTui
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23 (+15.0% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
149
Maxwidth
18 (-5.3% / -1)
1 (+0.0% / +0)
683,931 (+0.4% / +2,555)
4.3(+0.0000) (2,534+0 votes)
486,959 (+0.1% / +525)
3.9(+0.0000) (995+1 votes)
250,459 (+0.2% / +461)
4.5(+0.0000) (5,840+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
190,996 (+0.3% / +644)
4.7(+0.0000) (694+0 votes)
140,555 (+0.3% / +440)
4.8(+0.0000) (1,976+2 votes)
131,117 (+0.2% / +235)
4.6(+0.0000) (1,576+0 votes)
155,128 (+0.5% / +837)
4.4(+0.0000) (460+0 votes)
143,069 (+0.4% / +508)
4.6(+0.0000) (276+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
110,231 (+0.5% / +596)
3.8(+0.0000) (440+0 votes)
92,386 (-0.2% / -151)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
53,836 (+0.5% / +247)
4.7(+0.0000) (663+0 votes)
125,690 (+1.1% / +1,354)
3.6(+0.0000) (190+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
55,927 (+1.0% / +580)
4.5(+0.0000) (721+0 votes)
168
nightTab
58,600 (+1.8% / +1,028)
4.9(+0.0000) (154+0 votes)
50 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
51,069 (+0.4% / +189)
3.8(+0.0000) (171+0 votes)
30,776 (-0.2% / -62)
4.1(+0.0000) (502+0 votes)
35,466 (+0.3% / +92)
3.9(+0.0000) (208+0 votes)
33,389 (+0.7% / +229)
4.6(+0.0000) (237+0 votes)
174
APNG
28,052 (-0.1% / -18)
4.0(+0.0000) (320+0 votes)
39,188 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (27+0 votes)
176
GCalPlus
34,963 (+0.5% / +169)
3.7(+0.0000) (65+0 votes)
42,305 (+0.4% / +178)
3.5(+0.0000) (163+0 votes)
19,048 (+1.0% / +196)
4.9(+0.0000) (161+0 votes)
34,323 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (505+0 votes)
26,269 (+0.5% / +133)
4.5(+0.0000) (90+0 votes)
34,262 (+0.3% / +92)
3.6(+0.0000) (84+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
18,739 (+0.2% / +42)
4.6(+0.0000) (323+0 votes)
32,227 (+0.5% / +159)
2.9(+0.0000) (116+0 votes)
29,794 (+0.6% / +178)
2.9(+0.0000) (126+0 votes)
30,348 (-0.3% / -77)
4.2(+0.0000) (12+0 votes)
27,699 (+0.0% / +4)
3.6(+0.0000) (20+0 votes)
16,823 (-34.2% / -8,745)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
18,952 (+0.1% / +23)
3.8(+0.0000) (59+0 votes)
21,852 (+0.3% / +69)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
16,478 (+1.0% / +157)
4.6(+0.0000) (91+0 votes)
11,308 (+0.2% / +20)
4.5(+0.0000) (682+0 votes)
23,313 (+0.8% / +181)
3.3(+0.0000) (27+0 votes)
14,952 (+1.1% / +166)
4.4(+0.0000) (104+0 votes)
13,300 (+0.3% / +35)
4.6(+0.0000) (172+0 votes)
10,634 (+0.1% / +14)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
12,083 (-0.1% / -9)
4.1(+0.0000) (169+0 votes)
10,486 (+0.1% / +15)
4.7(+0.0000) (46+0 votes)
10,467 (+0.2% / +18)
4.0(+0.0000) (133+0 votes)
11,771 (+0.4% / +50)
4.6(+0.0000) (73+0 votes)
12,843 (+0.3% / +38)
3.5(+0.0000) (763+0 votes)
10,275 (+0.1% / +11)
4.9(+0.0000) (24+0 votes)
19,620 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
6,371 (-0.1% / -6)
4.7(+0.0000) (151+0 votes)
7,386 (+0.4% / +32)
4.7(+0.0000) (64+0 votes)
13,851 (+1.8% / +239)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
16,681 (+0.1% / +16)
2.4(+0.0000) (53+0 votes)
209
csTimer+
7,933 (+0.7% / +54)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
9,860 (+0.4% / +41)
4.1(+0.0000) (32+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
7,707 (+0.5% / +40)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
8,014 (-0.4% / -34)
4.6(+0.0000) (87+0 votes)
9,204 (+0.4% / +35)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
6,499 (-0.0% / -2)
5.0(+0.0000) (46+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
7,894 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (63+0 votes)
10,184 (+0.7% / +68)
3.5(+0.0000) (44+0 votes)
6,324 (+0.3% / +16)
4.0(+0.0000) (140+0 votes)
6,595 (+0.6% / +41)
4.5(+0.0000) (79+0 votes)
9,085 (+0.2% / +19)
2.5(+0.0000) (38+0 votes)
6,431 (+0.2% / +14)
3.7(+0.0000) (36+0 votes)
5,480 (+0.7% / +37)
4.0(+0.0000) (72+0 votes)
7,938 (+1.3% / +102)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
4,054 (+0.7% / +27)
4.9(+0.0000) (41+0 votes)
6,968 (+0.4% / +29)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
227
img2tab
5,471 (+0.1% / +3)
4.1(+0.0000) (50+0 votes)
228
Drawing
7,514 (-0.2% / -13)
2.7(+0.0000) (53+0 votes)
229
MarkView
4,877 (+0.5% / +25)
4.0(+0.0000) (44+0 votes)
230
Sheetgo
5,318 (+0.2% / +13)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
5,150 (+0.1% / +5)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
5,517 (+0.9% / +47)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
233
Papercuts
3,624 (-0.1% / -5)
4.4(+0.0000) (147+0 votes)
3,546 (+0.7% / +23)
4.4(+0.0000) (104+0 votes)
235
Voz Next
3,834 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
236
URLColors
4,232 (+1.1% / +45)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
237
TopScroll
2,240 (+1.6% / +36)
4.8(+0.0000) (100+0 votes)
4,036 (+0.6% / +24)
4.1(+0.0000) (25+0 votes)
3,324 (+0.4% / +12)
4.3(+0.0000) (34+0 votes)
4,266 (-0.7% / -31)
3.2(+0.0000) (46+0 votes)
4,049 (-0.1% / -4)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
4,034 (+0.6% / +26)
3.5(+0.0000) (22+0 votes)
3,817 (+0.6% / +22)
3.5(+0.0000) (32+0 votes)
2,496 (+0.2% / +6)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
2,339 (+1.3% / +30)
4.3(+0.0000) (80+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
3,438 (+0.1% / +2)
3.1(+0.0000) (15+0 votes)
2,232 (+0.4% / +8)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
2,867 (+0.5% / +13)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,620 (+0.4% / +11)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
2,486 (+1.7% / +42)
3.8(+0.0000) (19+0 votes)
3,324 (+0.5% / +16)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,025 (+0.6% / +12)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
256
Measure
2,105 (+0.3% / +7)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
1,883 (+0.5% / +10)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
1,223 (+0.8% / +10)
4.8(+0.0000) (46+0 votes)
1,915 (+0.6% / +11)
3.3(+0.0000) (125+0 votes)
1,791 (+1.2% / +22)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
1,644 (+0.9% / +15)
4.5(+0.0000) (25+0 votes)
2,032 (-0.1% / -2)
3.2(+0.0000) (20+0 votes)
2,128 (+2.2% / +46)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
2,036 (+0.8% / +17)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,575 (+0.6% / +10)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
2,514 (+0.8% / +20)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,585 (+0.1% / +2)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
2,134 (-0.3% / -6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,516 (+0.6% / +9)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,360 (+0.1% / +1)
4.5(+0.0000) (25+0 votes)
1,959 (+0.4% / +7)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
57 (+1.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
739 (+0.3% / +2)
4.7(+0.0000) (77+0 votes)
1,160 (+0.2% / +2)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
963 (-0.9% / -9)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
1,402 (+2.3% / +31)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
277
Html Scan
1,167 (-0.2% / -2)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,172 (-0.4% / -5)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
2,636 (+3.5% / +90)
1,000 (-0.2% / -2)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
281
Web Paint
1,170 (+1.8% / +21)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
867 (+0.8% / +7)
4.6(+0.0000) (35+0 votes)
1,115 (+0.9% / +10)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
1,051 (+0.3% / +3)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
1,101 (+2.0% / +22)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
691 (+0.1% / +1)
4.6(+0.0000) (74+0 votes)
920 (+1.5% / +14)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
1,454 (+1.1% / +16)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
922 (-0.3% / -3)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
725 (+0.3% / +2)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
990 (+1.0% / +10)
3.0(+0.0000) (16+0 votes)
1,214 (+0.1% / +1)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
743 (-0.4% / -3)
4.1(+0.0000) (21+0 votes)
982 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (12+0 votes)
779 (+0.6% / +5)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
299
Web Ruler
1,068 (+0.6% / +6)
1.7(+0.0000) (30+0 votes)
895 (+1.6% / +14)
2.9(+0.0000) (16+0 votes)