extension ExtPose

Keyword: chrome homepage -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (941+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (559+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (48+0 votes)
4.6(+0.0000) (548+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (425+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (82+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9,723+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
9,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (182+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (1,101+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,816+0 votes)
6,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,937+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,338+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (508+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5,339+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,187+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (24+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
535 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (23+0 votes)
23
Active8
80,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
730 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (44+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (3,415+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (3,212+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (39+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
32
Gearch
70,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
468 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (48+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (82+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (60+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (53+0 votes)
509 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17,413+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (288+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (2,467+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (590+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (170+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (45+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (127+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
82 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6,940+0 votes)
182 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
248 (+0.0% / +0)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,161+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (352+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (360+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,732+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (672+0 votes)
816 (+0.0% / +0)
777 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (131+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (191+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,567+0 votes)
791 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (622+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
154 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (182+0 votes)
763 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (28+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
853 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
693 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (328+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (79+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (272+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (89+0 votes)
385 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
84 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5,872+0 votes)
438 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (90+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (55+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (123+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
301 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
105
Cosmic
50,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (43+0 votes)
108
Pocetna
675 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
109
Hearth
17 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
111
People
70,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (89+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (617+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (21+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (50+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (632+0 votes)
117
Matte Tab
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
483 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
120
Light Tab
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
122
Search45
70,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
60,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
383 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
38 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
135
Helix Tab
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
90,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (468+0 votes)
138
Simpli
509 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (20+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
399 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (75+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (51+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (52+0 votes)
716 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5,401+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
151
EverBee
50,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (50+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (14+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (91+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
157
Qwik Bee
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
888 (+0.0% / +0)
658 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (100+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
88 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
427 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (106+0 votes)
171
iHomepage
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
63 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (30+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (32,448+0 votes)
176
Homepage
17 (+0.0% / +0)
177
Laser Cat
70,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (88+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
396 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (41+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (39+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (30+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (882+0 votes)
685 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
196 (+0.0% / +0)
190
Trackie
282 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (38,808+0 votes)
377 (+0.0% / +0)
193
MyAwin
10,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (45+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
105 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (58+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (345+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (34+0 votes)
88 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
202
0x3.com
79 (+0.0% / +0)
636 (+0.0% / +0)
64 (+0.0% / +0)
540 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (195+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (13+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (13,387+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (166+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (260+0 votes)
107 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (60+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (36+0 votes)
224
Plexita
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
103 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (280+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (261,916+0 votes)
337 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (45+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (70+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
234
Blockify
476 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (53+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (356,015+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
239
flashkill
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (71+0 votes)
297 (+0.0% / +0)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6,534+0 votes)
984 (+0.0% / +0)
9,000,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (97+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (28+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (282+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
872 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (16+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (39+0 votes)
251
Stylebot
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,840+0 votes)
784 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
327 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (17+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (671+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
300,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4,021+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (104+0 votes)
357 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
273 (+0.0% / +0)
999 (+0.0% / +0)
264
MyZen Tab
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,707+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (80,737+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (32+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (619+0 votes)
81 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (43+0 votes)
274
Neat Tab
1,000 (+0.0% / +0)
135 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (145+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (134+0 votes)
280
Ojjina
415 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (69+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (62+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
285
Muse
94 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (55+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (667+0 votes)
293
Netfix
3,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (50+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (49,247+0 votes)
296
Homepaw
10 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4.4(+0.0000) (795+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (325+0 votes)