extension ExtPose

Keyword: chrome homepage -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
304,313 (+0.0% / +0)
4.2789(-0.0007) (1,022-1 votes)
147,941 (+0.0% / +0)
4.4746(+0.0084) (413+14 votes)
397,597 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
44,100 (+0.0% / +0)
4.2264(+0.0000) (53+0 votes)
336,643 (+0.0% / +0)
4.5991(-0.0027) (1,509+20 votes)
647,223 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (36+0 votes)
17,144 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0440) (14+1 votes)
9,268 (+0.0% / +0)
4.6552(+0.0060) (58+1 votes)
3,328 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,004,767 (+0.0% / +0)
4.6213(+0.0019) (845+12 votes)
284,652 (+0.0% / +0)
4.228(+0.0000) (636+0 votes)
42,776 (+0.0% / +0)
4.1667(-0.0248) (96+2 votes)
8,412 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (34+0 votes)
219,791 (+0.0% / +0)
4.6495(+0.0000) (8,600+1 votes)
341,689 (+0.0% / +0)
4.6569(+0.0017) (411+2 votes)
240,470 (+0.0% / +0)
4.4318(-0.0013) (447-1 votes)
7,334 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0357) (60+4 votes)
382 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
9,999,963 (+0.0% / +0)
4.443(+0.0002) (307,585+172 votes)
9,584 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
1,326,560 (+0.0% / +0)
4.5078(-0.0011) (451+1 votes)
1,641,105 (+0.0% / +0)
3.8769(+0.0000) (65+0 votes)
1,949 (+0.0% / +0)
4.4737(+0.0000) (19+0 votes)
72,959 (+0.0% / +0)
4.4468(-0.0000) (9,720+1 votes)
113,709 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
759,143 (-15.7% / -140,857)
3.6897(-0.0511) (29+2 votes)
7,858 (+0.0% / +0)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
368,342 (+0.0% / +0)
4.8456(-0.0030) (285+1 votes)
2,192,098 (+0.0% / +0)
4.5294(-0.0042) (612+3 votes)
5,525 (+0.0% / +0)
3.92(-0.1217) (25+1 votes)
655,470 (+0.0% / +0)
4.8143(+0.0001) (15,228+7 votes)
857,641 (+0.0% / +0)
4.2424(+0.0237) (33+1 votes)
1,560,683 (+0.0% / +0)
4.2143(+0.0000) (84+0 votes)
897,860 (+0.0% / +0)
4.7177(+0.0008) (372+1 votes)
2,595 (+0.0% / +0)
3.1429(+0.0000) (7+0 votes)
1,133,481 (+0.0% / +0)
4.8315(+0.0020) (1,098+83 votes)
2,366,915 (+0.0% / +0)
4.2743(+0.0000) (791+0 votes)
55,311 (+0.0% / +0)
4.2073(+0.0000) (82+0 votes)
272,564 (+0.0% / +0)
3.9635(+0.0000) (603+0 votes)
331,019 (+0.0% / +0)
4.1262(-0.0099) (317+1 votes)
1,359,111 (+0.0% / +0)
3.875(-0.0279) (104+1 votes)
226,818 (+0.0% / +0)
4.4388(+0.0000) (1,356+0 votes)
816,136 (+0.0% / +0)
4.596(-0.0049) (1,468+2 votes)
3,006,640 (+0.0% / +0)
4.7324(-0.0176) (213+1 votes)
1,346,492 (+0.0% / +0)
4.5232(-0.0073) (776+5 votes)
2,831 (+0.0% / +0)
4.5714(-0.0952) (7+1 votes)
715,755 (+0.0% / +0)
4.0582(-0.0052) (584+1 votes)
25,345 (+0.0% / +0)
4.3968(+0.0000) (126+0 votes)
5,920,283 (+0.0% / +0)
4.2792(-0.0044) (2,020+3 votes)
464,935 (+0.0% / +0)
4.625(-0.0157) (272+2 votes)
6,597 (+0.0% / +0)
505,279 (+0.0% / +0)
4.7131(+0.0000) (359+0 votes)
6,539 (+0.0% / +0)
1,272,161 (+0.0% / +0)
4.7677(+0.0000) (452+0 votes)
1,160,742 (+0.0% / +0)
4.5878(-0.0064) (558+1 votes)
424,824 (+0.0% / +0)
4.1331(+0.0000) (323+0 votes)
11,609 (+0.0% / +0)
4.8447(+0.0000) (206+0 votes)
944,503 (+0.0% / +0)
4.4698(+0.0001) (10,524+2 votes)
11,783 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8317(+0.0000) (202+0 votes)
700,435 (+0.0% / +0)
4.6013(+0.0009) (898+2 votes)
574,516 (+0.0% / +0)
3.2753(-0.0022) (1,028+1 votes)
2,836,211 (+0.0% / +0)
4.7684(-0.0000) (81,033+7 votes)
8,808 (+0.0% / +0)
4.6842(+0.0000) (19+0 votes)
1,234,289 (+0.0% / +0)
3.889(-0.0017) (1,450+5 votes)
62,265 (+0.0% / +0)
3.8919(+0.0000) (74+0 votes)
1,137,113 (+0.0% / +0)
4.1585(-0.0220) (738+7 votes)
13,037 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
471,286 (+0.0% / +0)
4.2691(+0.0000) (223+0 votes)
12,295 (+0.0% / +0)
3.7159(+0.0000) (88+0 votes)
91,466 (+0.0% / +0)
4.3923(+0.0000) (650+0 votes)
48,211 (+0.0% / +0)
4.2494(+0.0000) (5,296+0 votes)
6,607 (+0.0% / +0)
4.3617(+0.0000) (47+0 votes)
1,008 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
106,571 (+0.0% / +0)
4.622(+0.0047) (82+1 votes)
26,914 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (24+0 votes)
4,193 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
871,655 (+0.0% / +0)
4.1923(-0.0061) (260+3 votes)
130,329 (+0.0% / +0)
2.2406(+0.0049) (561+1 votes)
787,157 (+0.0% / +0)
4.5968(+0.0000) (248+0 votes)
246,821 (+0.0% / +0)
2.9091(+0.0000) (44+0 votes)
1,595,389 (+0.0% / +0)
4.7184(-0.0008) (4,229+10 votes)
465,279 (+0.0% / +0)
4.1067(+0.0064) (853+15 votes)
17,124 (+0.0% / +0)
890,762 (+0.0% / +0)
4.725(-0.0065) (531+2 votes)
29,017 (+0.0% / +0)
954 (+0.0% / +0)
4.1364(+0.0000) (44+0 votes)
1,409,663 (+0.0% / +0)
4.6729(+0.0018) (538+3 votes)
1,577,833 (+0.0% / +0)
4.829(+0.0000) (421+0 votes)
538 (+0.0% / +0)
3.7727(+0.0000) (22+0 votes)
1,225 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
25,193 (+0.0% / +0)
4.6071(+0.0000) (28+0 votes)
244,928 (+0.0% / +0)
4.0722(-0.0233) (180+2 votes)
74 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
4,350,499 (+0.0% / +0)
4.7833(+0.0000) (323+0 votes)
5,334,958 (+0.0% / +0)
4.7123(+0.0001) (46,896+34 votes)
703,924 (+0.0% / +0)
4.8192(-0.0010) (177-1 votes)
37,200 (+0.0% / +0)
4.6308(+0.0000) (195+0 votes)
2,543 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
263,132 (+0.0% / +0)
4.3523(+0.0024) (1,737+8 votes)
1,681 (+0.0% / +0)
2.6(+0.2667) (5+2 votes)
153,185 (+0.0% / +0)
4.525(+0.0000) (240+0 votes)
6,342,764 (+0.0% / +0)
4.8541(-0.0000) (361,329+51 votes)
2,744,610 (+0.0% / +0)
4.52(+0.0000) (25+0 votes)
355 (+0.0% / +0)
4.3043(+0.0000) (23+0 votes)
587,937 (+0.0% / +0)
4.8515(-0.0015) (101-1 votes)
24,369 (+0.0% / +0)
4.9474(+0.0009) (57+1 votes)
9,204 (+0.0% / +0)
4.8989(+0.0015) (277+4 votes)
7,624 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
760,666 (+0.0% / +0)
4.044(+0.0000) (3,133+0 votes)
25,960 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
397,000 (+0.0% / +0)
3.6706(+0.0000) (252+0 votes)
247,271 (+0.0% / +0)
4.87(+0.0000) (454+0 votes)
343,887 (+0.0% / +0)
4.3333(-0.6667) (6+1 votes)
14,227 (+0.0% / +0)
4.8429(+0.0541) (70-1 votes)
476,565 (+0.0% / +0)
4.6986(+0.0000) (73+0 votes)
156,941 (+0.0% / +0)
4.5588(+0.0000) (34+0 votes)
38,976 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (7+0 votes)
440,648 (+0.0% / +0)
4.1976(+0.0005) (1,665+1 votes)
120
Active8
78,072 (+0.0% / +0)
4.8947(+0.0000) (19+0 votes)
370,145 (+0.0% / +0)
3.6481(+0.0000) (54+0 votes)
169,280 (+0.0% / +0)
4.2489(+0.0007) (1,093+1 votes)
389,339 (+0.0% / +0)
4.4304(-0.0085) (560+4 votes)
34,326 (+0.0% / +0)
4.5455(+0.0106) (44+1 votes)
2,870 (+0.0% / +0)
2.9412(+0.0000) (17+0 votes)
3,427 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
4,878 (+0.0% / +0)
4.88(+0.0000) (50+0 votes)
166,928 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (36+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
17,169 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
121,256 (+0.0% / +0)
4.4414(-0.0008) (3,376+4 votes)
75,698 (+0.0% / +0)
4.3954(+0.0050) (612+5 votes)
1,335,387 (+0.0% / +0)
4.7932(-0.0000) (142,460+39 votes)
1,774,803 (+0.0% / +0)
4.689(-0.0036) (299+3 votes)
1,312 (+0.0% / +0)
4.35(+0.0000) (20+0 votes)
2,562 (+0.0% / +0)
3.9333(+0.0000) (15+0 votes)
389,138 (+0.0% / +0)
4.5111(-0.0571) (45+1 votes)
725,298 (+0.0% / +0)
4.6538(+0.0000) (52+0 votes)
3,254 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
31,327 (+0.0% / +0)
3.5055(-0.0059) (91+3 votes)
1,627,245 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
38,366 (+0.0% / +0)
4.1765(+0.0000) (17+0 votes)
5,220 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
870,073 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (70+0 votes)
1,881 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
146
Gearch
67,045 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (18+0 votes)
2,003,137 (+0.0% / +0)
4.7847(+0.0000) (144+0 votes)
1,229 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
2,973 (+0.0% / +0)
3.3846(+0.0000) (13+0 votes)
117,110 (+0.0% / +0)
4.1381(+0.0000) (1,086+0 votes)
895,691 (+12.0% / +95,691)
4.4604(+0.0000) (4,972+0 votes)
295,962 (+0.0% / +0)
4.6667(-0.0323) (282+3 votes)
1,206 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
254,992 (+0.0% / +0)
4.7586(+0.0000) (29+0 votes)
22,064 (+0.0% / +0)
4.9315(+0.0000) (146+0 votes)
1,145 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
77 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,691,383 (+0.0% / +0)
4.2189(-0.0087) (370+1 votes)
7,393 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
584,286 (+0.0% / +0)
3.85(+0.0000) (60+0 votes)
134,238 (+0.0% / +0)
4.9014(+0.0002) (9,096+109 votes)
53,319 (+0.0% / +0)
4.5048(-0.0084) (416+1 votes)
235 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
567,077 (+0.0% / +0)
4.6802(-0.0076) (197+8 votes)
1,077,101 (+0.0% / +0)
4.6461(-0.0006) (568-1 votes)
2,480,966 (+0.0% / +0)
4.7784(-0.0001) (26,179+35 votes)
225,976 (+0.0% / +0)
3.6347(+0.0000) (1,158+0 votes)
2,779 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
153,520 (+0.0% / +0)
4.5517(-0.1268) (29+1 votes)
890 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,797 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (24+0 votes)
4,142,861 (+0.0% / +0)
3.9213(+0.0123) (89+1 votes)
1,727 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
174
Hearth
40 (+0.0% / +0)
327,814 (+0.0% / +0)
4.3919(-0.0081) (74-1 votes)
8,489 (+0.0% / +0)
3.9828(+0.0000) (348+0 votes)
2,072,277 (+0.0% / +0)
4.8069(+0.0005) (378+1 votes)
1,013 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
358 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
616,238 (+0.0% / +0)
4.2213(+0.0037) (2,666+19 votes)
423,350 (+0.0% / +0)
4.8071(-0.0069) (534+7 votes)
2,064,236 (+0.0% / +0)
4.7088(-0.0052) (1,858+5 votes)
235,104 (+0.0% / +0)
4.5465(+0.0012) (913+9 votes)
354,510 (+0.0% / +0)
3.1629(+0.0064) (577+2 votes)
23,741 (+0.0% / +0)
4.7083(+0.0000) (48+0 votes)
117,879 (+0.0% / +0)
4.9224(+0.0010) (232+3 votes)
84,240 (+0.0% / +0)
4.9243(+0.0002) (911+2 votes)
136,634 (+0.0% / +0)
4.651(+0.0017) (404+2 votes)
29,371 (+0.0% / +0)
4.4477(+0.0000) (172+0 votes)
1,745 (+0.0% / +0)
4.7105(-0.2289) (38+5 votes)
173,079 (+0.0% / +0)
3.898(+0.0000) (49+0 votes)
7,383 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,167 (+0.0% / +0)
4.6571(+0.0000) (70+0 votes)
150,799 (+0.0% / +0)
4.125(-0.0665) (48+1 votes)
195
CCTV View
49,633 (+0.0% / +0)
3.5164(+0.0000) (579+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
92 (+3.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
369 (+0.0% / +0)
25,301 (+0.0% / +0)
3.9241(+0.0000) (79+0 votes)
160,524 (+0.0% / +0)
4.2105(+0.0000) (57+0 votes)
7,817 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (40+0 votes)
986,070 (+0.0% / +0)
4.6302(-0.0056) (338+3 votes)
1,039,134 (+0.0% / +0)
4.637(-0.0001) (18,617+1 votes)
4,186,183 (+0.0% / +0)
4.523(+0.0001) (3,237+1 votes)
583 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
2,010 (+0.0% / +0)
3.3307(+0.0000) (127+0 votes)
5,259,653 (+0.0% / +0)
4.7396(-0.0022) (4,481+5 votes)
281,812 (+0.0% / +0)
4.8125(+0.0000) (112+0 votes)
8,688 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (36+0 votes)
475 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
344,236 (+0.0% / +0)
4.3046(+0.0000) (3,601+0 votes)
12,858 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
330,171 (+0.0% / +0)
4.8742(+0.0004) (2,298+8 votes)
960,289 (+0.0% / +0)
4.6542(-0.0001) (2,357+8 votes)
12,506 (+0.0% / +0)
4.5581(+0.0000) (43+0 votes)
230,069 (+0.0% / +0)
4.8645(+0.0002) (1,934+3 votes)
201 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,343 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
127,483 (+0.0% / +0)
4.6452(+0.0000) (31+0 votes)
645,192 (+0.0% / +0)
4.0075(+0.0075) (133+1 votes)
264,253 (+0.0% / +0)
4.7333(-0.0086) (30-1 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6919(+0.0001) (58,784+36 votes)
40,687 (+0.0% / +0)
3.8768(+0.0000) (211+0 votes)
7,666,851 (+0.0% / +0)
4.6471(+0.0000) (34+0 votes)
46,660 (+0.0% / +0)
3.3662(+0.0000) (71+0 votes)
408 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,722 (+0.0% / +0)
4.9322(+0.0000) (59+0 votes)
30,183 (+0.0% / +0)
4.7692(+0.0000) (26+0 votes)
8,814,642 (+0.0% / +0)
4.5096(-0.0002) (2,488-1 votes)
7,260 (+0.0% / +0)
3.7019(+0.0000) (359+0 votes)
2,561 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
781 (+0.0% / +0)
1,165,463 (+0.0% / +0)
4.5963(-0.0004) (2,720+7 votes)
822,624 (+0.0% / +0)
4.5554(+0.0012) (740+2 votes)
4,256,651 (+0.0% / +0)
4.5567(-0.0052) (300+1 votes)
7 (+0.0% / +0)
26,434 (+0.0% / +0)
4.2929(+0.0000) (338+0 votes)
239
Tab Split
3,834 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
71,115 (+0.0% / +0)
4.0732(+0.0000) (205+0 votes)
1,098,665 (+0.0% / +0)
4.8008(+0.0000) (266+0 votes)
1,722 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
23,590 (+0.0% / +0)
3.931(+0.0000) (29+0 votes)
3,812 (+0.0% / +0)
4.2632(+0.0000) (19+0 votes)
118,880 (+0.0% / +0)
4.2755(-0.0006) (432+1 votes)
1,550 (+0.0% / +0)
4.7561(+0.0061) (41+1 votes)
977,557 (+0.0% / +0)
4.8975(+0.0000) (244+0 votes)
47,007 (+0.0% / +0)
4.4318(+0.0000) (44+0 votes)
850,954 (+0.0% / +0)
4.9156(+0.0000) (320+0 votes)
847,450 (+0.0% / +0)
4.8556(-0.0005) (284-1 votes)
3,794 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0014) (81+1 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
70,482 (+0.0% / +0)
4.65(+0.0000) (20+0 votes)
16,921 (+0.0% / +0)
4.2115(+0.0000) (52+0 votes)
425,048 (+0.0% / +0)
4.619(+0.0190) (21+1 votes)
822 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
6,571 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,162,530 (+0.0% / +0)
4.8434(+0.0000) (894+0 votes)
37,914 (+0.0% / +0)
3.1933(+0.0000) (326+0 votes)
1,685,906 (+0.0% / +0)
4.7315(+0.0001) (9,449+2 votes)
1,120,177 (+0.0% / +0)
4.7007(+0.0016) (451-1 votes)
10,284 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (22+0 votes)
176 (+0.0% / +0)
2,157,334 (+0.0% / +0)
4.8045(+0.0000) (1,279+0 votes)
8,992 (+0.0% / +0)
4.9459(+0.0000) (37+0 votes)
944 (+0.0% / +0)
4.4667(+0.0000) (30+0 votes)
1,129 (+0.0% / +0)
4.7111(+0.0000) (45+0 votes)
24,843 (+0.0% / +0)
4.7812(+0.0000) (32+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
38,350 (+0.0% / +0)
4.7007(+0.0001) (7,009-1 votes)
1,447,655 (+0.0% / +0)
4.5986(+0.0005) (837+1 votes)
4,782,235 (+0.0% / +0)
4.1013(-0.0001) (54,315+18 votes)
13,975 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
923,064 (+2.6% / +23,064)
4.8248(+0.0009) (565+3 votes)
279,741 (+0.0% / +0)
4.9341(+0.0000) (91+0 votes)
818,168 (+0.0% / +0)
4.7781(-0.0002) (11,921+64 votes)
277
Cats Fan
39,159 (+0.0% / +0)
4.3774(+0.0000) (53+0 votes)
9,669 (+0.0% / +0)
4.1304(+0.0000) (23+0 votes)
493,337 (+0.0% / +0)
3.5224(+0.0006) (781+1 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
18,215 (+0.0% / +0)
4.843(-0.0014) (1,484+6 votes)
445,581 (+0.0% / +0)
4.0961(+0.0000) (2,665+0 votes)
113,965 (+0.0% / +0)
3.7853(+0.0000) (191+0 votes)
1,200,741 (+0.0% / +0)
4.4572(+0.0006) (1,822+4 votes)
12,203 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
217,440 (+0.0% / +0)
4.182(-0.0013) (1,225+3 votes)
9,233 (+0.0% / +0)
4.2697(+0.0000) (89+0 votes)
658,092 (+0.0% / +0)
3.8764(+0.0000) (639+0 votes)
896 (+0.0% / +0)
4.8056(+0.0000) (36+0 votes)
503,017 (+0.0% / +0)
4.0536(-0.0097) (317+1 votes)
73,016 (+0.0% / +0)
4.7655(+0.0004) (4,933+9 votes)