extension ExtPose

Keyword: password -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (29,833+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4,469+9 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (399+1 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.1000) (2,792+95 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (1,127+18 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8,042+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (867+9 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (906+6 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.4(-0.1000) (2,499+12 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (654+3 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (552+8 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (577+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (59+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (205+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(-0.1000) (378+2 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (54+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (82+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (125+0 votes)
50,000 (+25.0% / +10,000)
3.0(+0.0000) (28+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (95+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(-0.1000) (45+2 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (55+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (131+2 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (52+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (66+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (24+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (85+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (605+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (240+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (22+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (39+1 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
7,000 (+16.7% / +1,000)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (77+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (44+1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (95+2 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
3,000
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (47+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
3,000 (+50.0% / +1,000)
3.7(+0.1000) (16+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14,580+10 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (324+3 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (859+3 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (238+2 votes)
65
Blur
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4,476+13 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (25+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (828+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (170+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (51+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (81+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
935 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
964 (+0.2% / +2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (51+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (430+0 votes)
748 (+0.8% / +6)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
839 (+0.2% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
617 (-0.2% / -1)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
644 (-0.5% / -3)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (19+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (27+0 votes)
450 (+0.7% / +3)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
485 (+2.8% / +13)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
487 (+1.0% / +5)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
470 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (36+0 votes)
511 (+1.4% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
496 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
520 (-1.1% / -6)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
497 (-1.6% / -8)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (89+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (26+0 votes)
782 (+0.1% / +1)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
364 (+0.6% / +2)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
371 (+2.5% / +9)
3.6(+0.0000) (44+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.1000) (40+1 votes)
425 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
459 (+0.4% / +2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
217 (-1.8% / -4)
4.6(+0.0000) (306+0 votes)
721 (-1.0% / -7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
243 (-2.0% / -5)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
180 (-2.7% / -5)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
113
LogMeOnce
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(-0.1000) (38+1 votes)
249 (-1.2% / -3)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (9+0 votes)
254 (-0.8% / -2)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (70+3 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
291 (-1.4% / -4)
239 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
174 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
219 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
123
LessPass
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (43+0 votes)
223 (+0.0% / +0)
125
Reveal
5,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
192 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
713 (+0.1% / +1)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
201 (+3.1% / +6)
227 (+3.2% / +7)
181 (-2.2% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
616 (+0.7% / +4)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
206 (+0.5% / +1)
168 (-0.6% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
154 (+1.3% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
193 (+0.5% / +1)
138 (-2.8% / -4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
158 (+2.6% / +4)
139
Passman
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (32+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (34+0 votes)
583 (+0.0% / +0)
211 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
129 (+2.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
91 (+2.2% / +2)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
122 (-0.8% / -1)
63 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+1 votes)
129 (+1.6% / +2)
229 (-1.3% / -3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
343 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
86 (+8.9% / +7)
5.0(+0.0000) (4-1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (46+1 votes)
118 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
110 (+0.0% / +0)
87 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
104 (-1.9% / -2)
178 (-1.1% / -2)
73 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
160
mSecure
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
91 (-2.2% / -2)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (26,239+78 votes)
73 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
271 (+1.9% / +5)
73 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
618 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (96+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
75 (-3.8% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
703 (+0.9% / +6)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
52 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (29+0 votes)
47 (+4.4% / +2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
151 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
61 (-3.2% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
137 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
194 (-0.5% / -1)
61 (+7.0% / +4)
501 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
59 (+1.7% / +1)
43 (+4.9% / +2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
183
TeamsID
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (14+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
53 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
215 (-1.4% / -3)
51 (-3.8% / -2)
66 (+4.8% / +3)
381 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (35+0 votes)
299 (-0.7% / -2)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
50 (-2.0% / -1)
48 (+0.0% / +0)
194
PawHash
321 (-2.1% / -7)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
196
CommonKey
3,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (40+0 votes)
427 (+1.7% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (843+0 votes)
51 (+2.0% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
207 (-3.3% / -7)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
586 (-0.2% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (28+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
564 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
241 (-0.8% / -2)
3.9(+0.0000) (47+0 votes)
417 (+0.0% / +0)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
210
Elpass
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
211
LockPW
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (355+1 votes)
88 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
283 (-0.4% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
60,000 (+20.0% / +10,000)
4.8(+0.0000) (642+3 votes)
32 (+28.0% / +7)
25 (-3.8% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.4(-0.1000) (304-2 votes)
455 (-1.5% / -7)
28 (-6.7% / -2)
31 (+6.9% / +2)
33 (-2.9% / -1)
129 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
224
gPass
224 (+0.4% / +1)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (106+0 votes)
28 (+3.7% / +1)
29 (-3.3% / -1)
550 (+0.9% / +5)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
167 (+1.2% / +2)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
144 (+0.7% / +1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
24 (+4.3% / +1)
35 (+0.0% / +0)
119 (+0.0% / +0)
238
Passit
793 (-0.8% / -6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
239
Hashpass
122 (-1.6% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
108 (-0.9% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
242
syspass
380 (+0.5% / +2)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
44 (-4.3% / -2)
18 (+12.5% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
22 (+0.0% / +0)
247
PassGen
40,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (292+1 votes)
249
BackSpace
319 (+0.3% / +1)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
199 (+0.0% / +0)
18 (+5.9% / +1)
151 (+1.3% / +2)
253
Passwords
39 (-4.9% / -2)
173 (+0.0% / +0)
207 (+0.5% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
266 (+1.1% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (32+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (17+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (75+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (837+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (231+1 votes)
18 (-5.3% / -1)
18 (+0.0% / +0)
68 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
269
HashMask
95 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
270
Splikity
149 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
356 (+0.3% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
94 (-2.1% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
18 (+5.9% / +1)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
37 (-2.6% / -1)
277
Pass box
107 (-0.9% / -1)
3.5(+0.0000) (12+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
279
vPass
78 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
247 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
95 (-1.0% / -1)
284
forghetti
95 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
286
Hashword
72 (+2.9% / +2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
96 (-7.7% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
636 (+0.3% / +2)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
147 (-1.3% / -2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
295
PwdFly
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
90 (-2.2% / -2)
358 (+1.1% / +4)
13 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)