extension ExtPose

Keyword: password

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (29,226-2 votes)
3,226,810 (+0.3% / +10,035)
3.7(+0.0000) (252+0 votes)
327,303 (+0.1% / +273)
4.8(+0.0000) (6,757+3 votes)
713,927 (+0.1% / +956)
4.3(+0.0000) (903+0 votes)
4,194,521 (+0.0% / +1,588)
3.3(+0.0000) (1,013+0 votes)
615,909 (-0.1% / -458)
4.2(+0.0000) (1,317+0 votes)
4,335,290 (+0.5% / +22,863)
3.6(+0.0000) (1,527+1 votes)
60,151 (+0.6% / +373)
3.8(+0.0000) (132+0 votes)
785,588 (+0.1% / +999)
3.7(+0.0000) (241+0 votes)
651,073 (+0.3% / +1,713)
4.8(+0.0000) (1,845+1 votes)
29,488 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (121+0 votes)
238,077 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (100+0 votes)
23,404 (+0.3% / +75)
4.2(+0.0000) (86+0 votes)
3,409 (-0.8% / -26)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
26,099 (+0.7% / +178)
4.8(+0.0000) (67+0 votes)
51,415 (+1.4% / +727)
3.9(+0.0000) (30+0 votes)
27,725 (+0.4% / +121)
2.8(+0.0000) (13+0 votes)
54,047 (+0.1% / +32)
46,186 (+0.2% / +88)
4.4(+0.0000) (194+0 votes)
9,272 (+0.2% / +18)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
8,930 (+0.3% / +24)
4.0(+0.0000) (53+0 votes)
12,451 (-0.1% / -11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
19,928 (-0.0% / -7)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
1,165 (+0.9% / +10)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
28,508 (+0.2% / +65)
4.1(+0.0000) (81+0 votes)
39,248 (+0.6% / +241)
2.9(+0.0000) (26+0 votes)
9,880 (+0.0% / +4)
2.5(+0.0000) (115+0 votes)
1,652 (+0.4% / +7)
3.5(+0.0000) (51+0 votes)
14,898 (-0.3% / -46)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
30
Blur
157,387 (-0.0% / -66)
4.3(+0.0000) (4,498+0 votes)
13,847 (+0.7% / +90)
3.8(+0.0000) (24+0 votes)
952 (+0.6% / +6)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
81,629 (+0.3% / +266)
3.6(+0.0000) (152+0 votes)
12,111 (+0.1% / +12)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
117,976 (+0.1% / +106)
4.6(+0.0000) (301+0 votes)
5,554 (+0.5% / +25)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,696 (+0.0% / +1)
3.7(+0.0000) (47+0 votes)
14,562 (-0.1% / -13)
4.2(+0.0000) (42+0 votes)
2,377 (+0.8% / +18)
4.7(+0.0000) (17+0 votes)
2,799 (+0.2% / +5)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
3,598 (+0.3% / +11)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,501 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
63,330 (+0.1% / +72)
3.0(+0.0000) (515+0 votes)
1,779 (+0.1% / +1)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
42,742 (+0.2% / +97)
3.9(+0.0000) (59+0 votes)
3,830 (+0.2% / +8)
4.3(+0.0000) (34+0 votes)
1,716 (-0.1% / -1)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
76,724 (+0.2% / +163)
4.5(+0.0000) (167+1 votes)
13,163 (+0.3% / +45)
3.5(+0.0000) (40+0 votes)
376 (+1.9% / +7)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,708 (+0.2% / +3)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
12,034 (+0.8% / +97)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
18,321 (+0.0% / +2)
3.5(+0.0000) (24+0 votes)
4,086 (+0.0% / +2)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
8,124 (+0.5% / +41)
3.4(+0.0000) (233+0 votes)
195 (+1.6% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,437 (-0.4% / -23)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
87,349 (+0.2% / +153)
4.2(+0.0000) (521+0 votes)
426 (+2.4% / +10)
3,919 (+0.1% / +5)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
38,349 (+1.4% / +525)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
453 (+0.9% / +4)
3.1(+0.0000) (15+0 votes)
124 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,024 (-0.1% / -1)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,267 (+0.3% / +11)
4.0(+0.0000) (40+0 votes)
16,145 (+0.1% / +23)
3.9(+0.0000) (33+0 votes)
318 (+1.3% / +4)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,373 (-0.6% / -8)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,389 (-0.1% / -6)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
119 (+1.7% / +2)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
2,267 (+0.8% / +17)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
10,180 (+0.2% / +24)
4.1(+0.0000) (50+0 votes)
2,130 (-0.7% / -14)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
16,041 (+0.2% / +34)
3.9(+0.0000) (75+0 votes)
227 (+0.4% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
852 (+0.5% / +4)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
144 (+1.4% / +2)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
5,138 (+0.1% / +5)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
484 (+0.6% / +3)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
177 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,891 (+0.0% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
373 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (46+0 votes)
1,362 (-0.5% / -7)
4.8(+0.0000) (46+0 votes)
17,584 (+0.5% / +86)
3.7(+0.0000) (26+0 votes)
4,758 (+0.2% / +8)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
86
PawHash
372 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
825,271 (+0.1% / +605)
4.7(+0.0000) (12,067+2 votes)
542 (+0.7% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
39,502 (+0.1% / +44)
4.3(+0.0000) (387+0 votes)
505 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (38+0 votes)
29,480 (-0.0% / -5)
4.7(+0.0000) (34+0 votes)
264 (+1.5% / +4)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
152 (+2.0% / +3)
1,868 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (26+0 votes)
95
gPass
201 (-0.5% / -1)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,889 (+0.3% / +6)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
291 (+1.0% / +3)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
309 (+0.7% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
215 (-0.5% / -1)
774 (-0.8% / -6)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
245 (+1.2% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
31,906 (+0.7% / +230)
4.0(+0.0000) (152+0 votes)
349 (-0.6% / -2)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
4,117 (-0.7% / -29)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
1,613 (-0.2% / -4)
1.5(+0.0000) (8+0 votes)
85 (+2.4% / +2)
115 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
504 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
149 (+2.1% / +3)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
287 (+2.9% / +8)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
111
LessPass
4,021 (+0.7% / +28)
4.8(+0.0000) (42+0 votes)
59,433 (+0.5% / +307)
4.2(+0.0000) (38+0 votes)
7,045 (+0.6% / +39)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
91,286 (+0.3% / +235)
4.7(+0.0000) (604+2 votes)
177 (+0.6% / +1)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
123 (+0.0% / +0)
117
LogMeOnce
8,881 (+0.0% / +4)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
90 (+1.1% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
128 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
744 (-0.8% / -6)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
1,286 (+1.1% / +14)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
122
Hashword
61 (+1.7% / +1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
6,978 (+0.1% / +4)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
164 (+0.6% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
305,738 (-0.1% / -298)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
418 (+0.5% / +2)
4.6(+0.0000) (308+0 votes)
53 (-1.9% / -1)
12,322 (+0.2% / +26)
4.9(+0.0000) (90+0 votes)
4,450 (+0.7% / +30)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
3,034 (+0.4% / +12)
3.5(+0.0000) (22+0 votes)
698 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (96+0 votes)
132
Shield
171 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
935 (+0.8% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
95 (+3.3% / +3)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
445 (+0.7% / +3)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
136
MyIPCam
75,169 (+0.0% / +7)
3.8(+0.0000) (761+0 votes)
925 (-0.8% / -7)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
2,057 (+1.7% / +34)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
139
Passman
2,741 (+0.3% / +8)
4.0(+0.0000) (32+0 votes)
140
PwdFly
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
4,640 (+0.1% / +5)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
142
Securlio
33 (-2.9% / -1)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
345 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,273 (+0.5% / +26)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
1,489 (+0.3% / +5)
3.8(+0.0000) (45+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
147
Reveal
5,010 (-0.4% / -19)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
10,361 (+0.3% / +31)
3.6(+0.0000) (63+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,402 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (38+0 votes)
181 (+3.4% / +6)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
11,156 (+0.7% / +74)
3.3(+0.0000) (63+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
187 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
150 (+7.9% / +11)
39 (+8.3% / +3)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
458 (+0.7% / +3)
3.9(+0.0000) (47+0 votes)
19 (-9.5% / -2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,005 (-0.2% / -2)
2.7(+0.0000) (9+0 votes)
956 (+1.3% / +12)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
2,701 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
203 (-2.4% / -5)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
136 (+3.0% / +4)
40 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
23 (-11.5% / -3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
208 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
294 (-1.3% / -4)
120 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
41 (-2.4% / -1)
611 (-0.5% / -3)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
4,314 (-0.1% / -6)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,658 (-0.8% / -14)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
31,889 (+1.2% / +379)
3.6(+0.0000) (13+0 votes)
3,059 (+0.4% / +13)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
29 (-9.4% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
15,337 (-0.2% / -37)
3.3(+0.0000) (61+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
76 (+5.6% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
79 (-1.2% / -1)
15 (+15.4% / +2)
66 (-1.5% / -1)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
187
EKVault
22 (+4.8% / +1)
120,521 (+0.4% / +432)
3.6(+0.0000) (351+0 votes)
1,156 (-0.6% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
58 (+3.6% / +2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
86 (-3.4% / -3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
75 (+4.2% / +3)
194
URLocker
54 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
146 (-2.0% / -3)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
137 (-1.4% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
14,316 (+0.2% / +35)
4.3(+0.0000) (38+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
57 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,234 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (25+0 votes)
218 (+0.0% / +0)
9 (-10.0% / -1)
31 (+10.7% / +3)
40 (-4.8% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
262 (-1.5% / -4)
207
Splikity
147 (-2.6% / -4)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
208
Passwords
41 (+2.5% / +1)
49 (+0.0% / +0)
210
Passwords
41 (+2.5% / +1)
49 (+0.0% / +0)
212
vPass
69 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
108 (-1.8% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
216 (+0.0% / +0)
87 (+3.6% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
61 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,315 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (761+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
53 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
222
TeamsID
1,755 (+0.3% / +6)
3.2(+0.0000) (14+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
290 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
101 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
1,220 (+0.8% / +10)
4.8(+0.0000) (28+0 votes)
482 (+0.4% / +2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
230 (+2.2% / +5)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
235,306 (+0.1% / +208)
4.5(+0.0000) (987+2 votes)
235
SailPoint
73,061 (-0.2% / -136)
3.8(+0.0000) (40+0 votes)
137,568 (-10.1% / -15,437)
4.9(+0.0000) (496+1 votes)
17 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
238
Hashapass
80 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
11 (+10.0% / +1)
15 (+0.0% / +0)
115,451 (+25.0% / +23,107)
4.7(+0.0000) (612+0 votes)
72 (-1.4% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
244
SplashID
605 (-0.8% / -5)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,530 (+0.4% / +11)
17 (+0.0% / +0)
247
Passit
455 (+1.8% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
110,756 (-0.2% / -237)
3.9(+0.0000) (580+0 votes)
249
SynthPass
15 (+0.0% / +0)
120 (-0.8% / -1)
251
JPwd
26 (-10.3% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
130,226 (-0.1% / -105)
4.2(+0.0000) (66+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
4,508 (+0.2% / +11)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
255
Elpass
847 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
80 (-2.4% / -2)
7,997 (-0.1% / -11)
3.4(+0.0000) (104+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
259
FusionKey
26 (+0.0% / +0)
260
LockPW
65,162 (+0.1% / +89)
4.0(+0.0000) (265+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
26 (+8.3% / +2)
263
forghetti
70 (+0.0% / +0)
133 (+3.1% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
3,575 (+0.6% / +23)
624 (+1.5% / +9)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
43,048 (-0.1% / -33)
3.7(+0.0000) (270+0 votes)
504 (-0.6% / -3)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
271
Entropass
29 (+0.0% / +0)
2,891 (+0.2% / +6)
273
sitePass
16 (+0.0% / +0)
52 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,696 (+0.1% / +3)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
277
HashMask
145 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
775 (-0.6% / -5)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
280
RndPhrase
19 (-5.0% / -1)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
281
BackSpace
296 (-3.6% / -11)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
378 (+0.8% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
98 (-2.0% / -2)
285
GMP
38 (+5.6% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
39,436 (+80.1% / +17,543)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
287
DataVault
219 (-0.5% / -1)
142 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
5 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
28 (+3.7% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
293
Pass box
97 (+1.0% / +1)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
1,088 (-0.4% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
378 (+1.1% / +4)
20 (-4.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25 (+8.7% / +2)
7 (+0.0% / +0)
29 (+3.6% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6 (-14.3% / -1)