extension ExtPose

Keyword: password -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (29,808+0 votes)
3,887,823 (-0.2% / -9,644)
3.8(+0.0000) (321+0 votes)
407,997 (-0.2% / -621)
4.8(+0.0000) (7,449+0 votes)
747,559 (-1.3% / -9,804)
4.3(+0.0000) (915+0 votes)
4,278,954 (-0.2% / -8,290)
3.2(+0.0000) (1,057+0 votes)
616,101 (-0.3% / -1,993)
4.2(+0.0000) (1,442+0 votes)
3,882,045 (-0.5% / -18,793)
3.4(+0.0000) (1,804+0 votes)
144,240 (-0.3% / -372)
3.2(+0.0000) (252+0 votes)
1,616,876 (-0.9% / -14,428)
4.8(+0.0000) (3,238+0 votes)
1,490,098 (-0.9% / -12,887)
3.3(+0.0000) (480+0 votes)
9,617 (+0.1% / +6)
4.4(+0.0000) (85+0 votes)
36,469 (-0.6% / -235)
4.1(+0.0000) (108+0 votes)
30,567 (+0.1% / +42)
4.5(+0.0000) (122+0 votes)
2,936 (+0.9% / +25)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
19,976 (-1.3% / -266)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
92,335 (-0.2% / -158)
2.8(+0.0000) (27+0 votes)
58,158 (-0.2% / -122)
3.8(+0.0000) (74+0 votes)
34,482 (-0.6% / -211)
4.6(+0.0000) (78+0 votes)
15,004 (-0.0% / -1)
2.8(+0.0000) (42+0 votes)
827,684 (+0.1% / +697)
2.1(+0.0000) (460+0 votes)
37,701 (-3.1% / -1,192)
4.1(+0.0000) (37+0 votes)
50,885 (-0.9% / -488)
4.4(+0.0000) (199+0 votes)
33,334 (-0.5% / -159)
4.0(+0.0000) (43+0 votes)
11,212 (-0.2% / -26)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
33,892 (-0.8% / -268)
670,308 (-19.6% / -163,048)
1.3(+0.0000) (3+0 votes)
29,492 (-0.4% / -131)
4.0(+0.0000) (93+0 votes)
19,008 (-1.8% / -354)
3.7(+0.0000) (33+0 votes)
38,101 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (29+0 votes)
124,245 (-1.8% / -2,246)
3.6(+0.0000) (190+0 votes)
9,047 (-0.4% / -36)
2.5(+0.0000) (115+0 votes)
6,098 (-0.3% / -17)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
121,890 (-0.6% / -695)
4.6(+0.0000) (310+0 votes)
1,377 (+0.6% / +8)
3.5(+0.0000) (52+0 votes)
864 (+0.1% / +1)
3.8(+0.0000) (21+0 votes)
36
Blur
132,772 (-0.6% / -793)
4.3(+0.0000) (4,496+0 votes)
5,431 (-0.5% / -29)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
15,173 (-0.3% / -46)
4.1(+0.0000) (41+0 votes)
3,044 (-0.4% / -12)
3.7(+0.0000) (47+0 votes)
2,626 (-0.2% / -6)
4.7(+0.0000) (17+0 votes)
3,061 (-0.7% / -23)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
1,663 (+0.1% / +1)
2.9(+0.0000) (9+0 votes)
846 (-2.4% / -21)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,784 (-0.1% / -1)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
3,523 (-3.0% / -109)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,139 (-7.5% / -93)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
75,177 (-0.1% / -58)
3.0(+0.0000) (553+0 votes)
985 (+0.5% / +5)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
1,241 (-0.1% / -1)
2,176 (-0.8% / -17)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,438 (-0.3% / -5)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
24,882 (-1.3% / -329)
3.1(+0.0000) (31+0 votes)
1,638 (-1.7% / -28)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
840 (-0.2% / -2)
3.8(+0.0000) (14+0 votes)
360 (+0.8% / +3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,960 (+0.4% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
84,249 (-4.7% / -4,137)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
862 (+1.7% / +14)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,308 (-0.5% / -17)
3.7(+0.0000) (16+0 votes)
12,461 (-1.0% / -124)
3.5(+0.0000) (40+0 votes)
9,056 (-0.3% / -24)
3.4(+0.0000) (237+0 votes)
229 (-2.6% / -6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,482 (-0.4% / -18)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
16,690 (-0.1% / -22)
3.3(+0.0000) (64+0 votes)
93,891 (-1.0% / -930)
4.2(+0.0000) (571+0 votes)
127 (+0.8% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,592 (-0.9% / -51)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
3,326 (+0.8% / +28)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
17,794 (-1.2% / -225)
3.8(+0.0000) (35+0 votes)
326 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,432 (-1.2% / -18)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,561 (+0.2% / +12)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
3,575 (-0.1% / -3)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
10,076 (-0.1% / -15)
4.2(+0.0000) (52+0 votes)
1,475 (-0.2% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,643 (+0.9% / +57)
3.1(+0.0000) (18+0 votes)
1,866 (-1.0% / -18)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
7,785 (-2.0% / -161)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
441 (-0.7% / -3)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
794 (-0.3% / -2)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
18,198 (-0.2% / -37)
3.6(+0.0000) (86+0 votes)
3,434 (-1.4% / -47)
4.5(+0.0000) (42+0 votes)
230 (-1.7% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
378 (+1.6% / +6)
3.5(+0.0000) (45+0 votes)
81 (-3.6% / -3)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,211 (-1.8% / -22)
4.8(+0.0000) (46+0 votes)
87
PawHash
366 (-0.3% / -1)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
869,044 (-0.3% / -2,983)
4.7(+0.0000) (13,722+0 votes)
530 (-2.6% / -14)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
503 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,072 (-0.4% / -22)
3.3(+0.0000) (20+0 votes)
365 (+0.6% / +2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
36,291 (-0.4% / -133)
4.3(+0.0000) (403+0 votes)
20,600 (-2.7% / -575)
3.7(+0.0000) (27+0 votes)
697 (-0.7% / -5)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
101 (+3.1% / +3)
246 (+0.8% / +2)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
314 (+3.0% / +9)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
956 (-1.8% / -18)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
258,501 (+18.7% / +40,725)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
394 (-2.7% / -11)
4.0(+0.0000) (38+0 votes)
1,723 (-0.9% / -15)
3.2(+0.0000) (26+0 votes)
129 (-0.8% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
104
LogMeOnce
14,020 (-0.6% / -86)
3.8(+0.0000) (35+0 votes)
105
gPass
203 (+1.0% / +2)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
410 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
32,573 (-2.0% / -673)
4.0(+0.0000) (164+0 votes)
30,896 (-0.2% / -48)
3.1(+0.0000) (90+0 votes)
184 (+2.8% / +5)
68,113 (-0.3% / -177)
4.2(+0.0000) (446+0 votes)
211 (-1.4% / -3)
120 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
88,717 (-2.1% / -1,927)
4.2(+0.0000) (43+0 votes)
325 (-2.1% / -7)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
155 (-4.3% / -7)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,149 (+1.6% / +18)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
160 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
728,946 (-2.4% / -17,653)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
119
LessPass
4,095 (-0.2% / -7)
4.8(+0.0000) (42+0 votes)
514 (-1.0% / -5)
13,881 (+3.5% / +466)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
164 (-2.4% / -4)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
407 (-0.7% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
143 (-5.9% / -9)
4,058 (+0.4% / +15)
3.5(+0.0000) (25+0 votes)
682 (-0.3% / -2)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
170 (-1.2% / -2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
128
Hashword
63 (+5.0% / +3)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
16,375 (-1.3% / -221)
4.9(+0.0000) (91+0 votes)
1,136 (-0.4% / -5)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
156 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
7,508 (-0.5% / -41)
3.6(+0.0000) (19+0 votes)
1,190 (-0.9% / -11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
713 (-0.1% / -1)
3.9(+0.0000) (96+0 votes)
3,851 (-0.3% / -12)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
1,260 (-0.2% / -2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
315 (-1.3% / -4)
4.6(+0.0000) (307+0 votes)
936 (-0.4% / -4)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
88 (+1.1% / +1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
991 (+0.7% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,309 (-2.0% / -47)
3.2(+0.0000) (26+0 votes)
143
Shield
163 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
144
MyIPCam
72,580 (-0.5% / -360)
3.8(+0.0000) (766+0 votes)
11,820 (-0.0% / -2)
4.7(+0.0000) (64+0 votes)
146
Passman
2,387 (-0.8% / -20)
4.0(+0.0000) (32+0 votes)
147
PwdFly
52 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
23 (+9.5% / +2)
397 (+1.5% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
43,750 (+0.7% / +291)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
37,231 (-2.5% / -965)
3.6(+0.0000) (13+0 votes)
152
Reveal
5,340 (+0.5% / +29)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,297 (-0.4% / -5)
3.8(+0.0000) (45+0 votes)
207 (-1.9% / -4)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
23 (-17.9% / -5)
60 (-1.6% / -1)
58 (-6.5% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
51 (+8.5% / +4)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
159
URLocker
136 (+5.4% / +7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
552 (+3.4% / +18)
32 (-3.0% / -1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
157 (-0.6% / -1)
1,209 (-0.7% / -8)
2.7(+0.0000) (9+0 votes)
10,287 (-0.8% / -85)
3.2(+0.0000) (66+0 votes)
51 (-5.6% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
166
Securlio
31 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
151 (-0.7% / -1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
173 (-3.4% / -6)
47 (-2.1% / -1)
136 (+3.0% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,668 (+0.3% / +8)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
47 (-2.1% / -1)
183 (+2.8% / +5)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
274 (-1.1% / -3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
169 (-1.2% / -2)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
109 (+1.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
782 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
198 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
179
AdHalt
7,001 (+1.4% / +95)
4.0(-0.2000) (7+1 votes)
192 (-0.5% / -1)
213 (+1.4% / +3)
37 (+5.7% / +2)
23 (-4.2% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
275 (-1.1% / -3)
3.9(+0.0000) (47+0 votes)
551 (-0.2% / -1)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
254 (-2.3% / -6)
570 (+0.0% / +0)
128 (-28.5% / -51)
83 (+6.4% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
70 (+2.9% / +2)
100 (+3.1% / +3)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (-0.9% / -27)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
26 (+13.0% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,535 (-0.6% / -23)
2.6(+0.0000) (7+0 votes)
147 (+8.1% / +11)
81 (+2.5% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
114 (+1.8% / +2)
88 (+0.0% / +0)
59 (-3.3% / -2)
181 (+2.8% / +5)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,770 (-0.5% / -14)
2.8(+0.0000) (29+0 votes)
1,520 (+0.0% / +0)
297 (-3.9% / -12)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
113,894 (-0.9% / -1,092)
3.6(+0.0000) (363+0 votes)
205
EKVault
18 (+0.0% / +0)
105,783 (-1.1% / -1,146)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
17,028 (-0.6% / -99)
4.1(+0.0000) (43+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
25 (+4.2% / +1)
70 (+0.0% / +0)
25 (+4.2% / +1)
70 (+1.4% / +1)
16 (+14.3% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
349 (-2.8% / -10)
120,551 (+0.3% / +356)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
122,272 (+0.4% / +443)
27 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
53 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
156 (-1.9% / -3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
268 (+1.5% / +4)
85 (+0.0% / +0)
21 (-4.5% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
545 (+1.1% / +6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
306 (-1.3% / -4)
117,606 (+0.1% / +174)
1,238 (-0.5% / -6)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
142 (+2.9% / +4)
108 (-5.3% / -6)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
116 (-4.1% / -5)
234
Splikity
139 (-0.7% / -1)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
235
vPass
67 (-2.9% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
19 (-17.4% / -4)
64 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
239
Passwords
31 (-8.8% / -3)
24 (+0.0% / +0)
74 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
242
SplashID
1,558 (-1.0% / -16)
2.1(+0.0000) (7+0 votes)
6,727 (-2.9% / -198)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
244
JPwd
55 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
245
TeamsID
1,809 (-0.6% / -11)
3.2(+0.0000) (14+0 votes)
12,779 (-0.8% / -99)
3.5(+0.0000) (763+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
162 (-0.6% / -1)
197 (-0.5% / -1)
14 (-6.7% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
214 (-7.8% / -18)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
94 (-4.1% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
258,938 (-0.4% / -1,160)
4.5(+0.0000) (1,231+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
1,520 (+0.5% / +7)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
1,116 (-1.2% / -13)
4.8(+0.0000) (28+0 votes)
146,081 (-0.8% / -1,153)
4.8(+0.0000) (651+0 votes)
234 (-2.9% / -7)
180 (-4.8% / -9)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
262
Passit
598 (+2.2% / +13)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
263
SynthPass
18 (+5.9% / +1)
279 (+2.2% / +6)
265
SailPoint
51,008 (-1.2% / -616)
3.8(+0.0000) (40+0 votes)
266
forghetti
76 (-3.8% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
78 (+1.3% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
575 (+0.2% / +1)
55 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
270
Hashapass
64 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
5,705 (-0.8% / -45)
3.0(+0.0000) (14+0 votes)
272
Elpass
933 (-0.9% / -8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
144 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
275
LockPW
82,029 (-0.2% / -145)
4.0(+0.0000) (297+0 votes)
6,718 (-0.8% / -53)
3.4(+0.0000) (106+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
278
Entropass
34 (-5.6% / -2)
279
GMP
47 (-4.1% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
15 (+15.4% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
143 (-2.7% / -4)
12 (-7.7% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
496 (-0.2% / -1)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
26 (-13.3% / -4)
29 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
289
DataVault
299 (-2.0% / -6)
290
sitePass
10 (+11.1% / +1)
31 (+0.0% / +0)
292
RndPhrase
18 (-5.3% / -1)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
2,101 (-1.1% / -23)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
43,039 (-0.4% / -184)
3.7(+0.0000) (282+0 votes)
297
syspass
373 (-0.8% / -3)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,802 (-1.4% / -25)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
299
BackSpace
301 (-3.5% / -11)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
90 (+2.3% / +2)