extension ExtPose

Keyword: password

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5528(-0.0002) (28,947+2 votes)
2,229,385 (+1.0% / +21,179)
3.6597(+0.0000) (238+0 votes)
261,241 (+2.4% / +6,121)
4.7828(+0.0001) (6,202+2 votes)
818,938 (+0.2% / +1,768)
4.3048(+0.0000) (899+0 votes)
3,863,948 (+14.5% / +488,056)
3.6072(+0.0000) (1,418+0 votes)
3,892,169 (+1.1% / +41,132)
3.2441(+0.0000) (934+0 votes)
682,635 (+0.8% / +5,554)
4.3015(+0.0000) (1,237+0 votes)
1,024,427 (+1.4% / +13,925)
4.1287(+0.0032) (272+1 votes)
561,292 (+0.7% / +3,775)
3.8077(+0.0000) (208+0 votes)
18,183 (+1.0% / +172)
4.274(+0.0000) (73+0 votes)
5,027 (+1.0% / +52)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
346,911 (+0.9% / +3,175)
4.8245(+0.0003) (1,345+2 votes)
323,667 (+2.5% / +7,913)
3.2475(+0.0000) (101+0 votes)
26,745 (+2.0% / +517)
4.605(+0.0000) (119+0 votes)
83,520 (+0.2% / +150)
3.625(+0.0000) (24+0 votes)
75,265 (+0.4% / +308)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
15,497 (+1.0% / +156)
4.8889(+0.0000) (54+0 votes)
6,304 (+0.7% / +41)
3.6818(+0.0000) (22+0 votes)
42,126 (+1.5% / +605)
4.4607(+0.0000) (191+0 votes)
8,660 (+3.6% / +301)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
7,526 (+2.2% / +161)
4.1224(+0.0000) (49+0 votes)
38,468 (+1.3% / +489)
2.88(+0.0000) (25+0 votes)
8,448 (-0.3% / -24)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
29,974 (+1.1% / +330)
3.8571(+0.0000) (21+0 votes)
4,169 (+15.9% / +573)
3.2(-0.0222) (10+1 votes)
9,990 (+1.2% / +117)
2.5263(+0.0000) (114+0 votes)
13,711 (+0.8% / +115)
4.5862(+0.0000) (29+0 votes)
16,687 (+1.6% / +269)
4.1905(+0.0000) (63+0 votes)
1,766 (+0.5% / +9)
3.4902(+0.0000) (51+0 votes)
14,037 (+2.0% / +278)
3.96(+0.0000) (25+0 votes)
31
Blur
177,701 (+2.3% / +3,918)
4.3165(+0.0000) (4,505+0 votes)
4,216 (+2.7% / +109)
3.6809(+0.0000) (47+0 votes)
640 (+3.4% / +21)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
900 (-1.3% / -12)
3.75(+0.0000) (20+0 votes)
107,304 (+0.8% / +839)
4.6182(+0.0000) (296+0 votes)
53,852 (+1.5% / +799)
3.6032(+0.0000) (126+0 votes)
8,993 (+0.7% / +63)
3.8889(+0.0000) (18+0 votes)
2,190 (+2.0% / +43)
4.9375(+0.0000) (16+0 votes)
11,643 (+0.9% / +101)
4.1842(+0.0000) (38+0 votes)
2,130 (-0.3% / -7)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
4,977 (+0.8% / +41)
4.3611(+0.0000) (36+0 votes)
472 (+2.2% / +10)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,294 (+0.2% / +2)
4.1111(+0.0000) (18+0 votes)
53,203 (+1.4% / +735)
3.0216(+0.0021) (464+1 votes)
2,300 (+0.3% / +6)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
54,609 (-0.7% / -361)
4.8115(+0.0000) (122+0 votes)
1,672 (+2.5% / +40)
3.1111(+0.0000) (9+0 votes)
12,174 (+3.1% / +362)
3.4615(+0.0000) (39+0 votes)
33,514 (+1.2% / +397)
3.8679(+0.0000) (53+0 votes)
16,064 (-0.8% / -131)
3.4052(+0.0000) (232+0 votes)
1,459 (+1.6% / +23)
4.5862(+0.0000) (29+0 votes)
871 (+2.0% / +17)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
1,763 (+0.5% / +9)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,806 (-0.1% / -2)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
11,110 (+1.0% / +113)
3.4545(+0.0000) (11+0 votes)
140 (+6.1% / +8)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,295 (+0.6% / +29)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
4,083 (+0.5% / +19)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
79,214 (+1.8% / +1,407)
4.2705(+0.0000) (488+0 votes)
5,236 (+0.5% / +27)
3.95(+0.0000) (40+0 votes)
2,095 (+3.3% / +66)
4.5714(+0.0714) (7+1 votes)
16,448 (+0.7% / +118)
4.0882(+0.0000) (34+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
6,751 (+2.4% / +161)
4.2667(+0.0000) (30+0 votes)
1,142 (+3.7% / +41)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
173 (+0.6% / +1)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
946 (+2.4% / +22)
4.5625(+0.0000) (16+0 votes)
9,265 (+2.2% / +201)
4.1373(+0.0000) (51+0 votes)
16,309 (+1.0% / +155)
3.9296(+0.0000) (71+0 votes)
563 (+5.6% / +30)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
221 (+3.8% / +8)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
72
gPass
261 (+0.4% / +1)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
1,739 (+0.5% / +8)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
400 (+1.5% / +6)
3.5217(+0.0000) (46+0 votes)
2,810 (+2.8% / +77)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
76
PawHash
455 (-1.7% / -8)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
4,088 (-1.7% / -71)
3.6429(+0.0000) (14+0 votes)
1,394 (+1.2% / +17)
4.7826(+0.0000) (46+0 votes)
55,904 (+1.0% / +542)
4.3255(+0.0000) (381+0 votes)
139 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,010 (+0.1% / +1)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
3,620 (+1.7% / +60)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
697,745 (+2.2% / +14,825)
4.6887(+0.0001) (10,649+2 votes)
446 (+2.3% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
522 (-0.9% / -5)
3.9737(+0.0000) (38+0 votes)
269 (+4.3% / +11)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
28,128 (+1.6% / +441)
4.6765(+0.0000) (34+0 votes)
2,103 (+2.8% / +58)
4.4138(+0.0000) (29+0 votes)
1,960 (+2.1% / +40)
3.2(+0.0000) (25+0 votes)
108 (+5.9% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
289 (+1.8% / +5)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
390 (+2.1% / +8)
4.8621(+0.0000) (29+0 votes)
891 (-10.4% / -103)
4.5534(+0.0000) (309+0 votes)
221 (+0.9% / +2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
167 (+7.1% / +11)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
75 (+1.4% / +1)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
27,632 (+0.8% / +228)
4.1742(+0.0000) (132+0 votes)
78 (+4.0% / +3)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,559 (+1.1% / +17)
1.5(+0.0000) (8+0 votes)
100
LogmeOnce
9,199 (+0.9% / +81)
3.7333(+0.0000) (30+0 votes)
115 (-2.5% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
134 (-2.2% / -3)
875 (+0.1% / +1)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
191 (-1.0% / -2)
4.8095(+0.0000) (21+0 votes)
558 (+4.1% / +22)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
199 (+4.2% / +8)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
107
LessPass
3,702 (-0.4% / -14)
4.7895(+0.0000) (38+0 votes)
199 (+1.5% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
109
Shield
241 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
341 (+1.2% / +4)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
193 (+2.7% / +5)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
83 (+3.8% / +3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
69,037 (+0.8% / +570)
4.6783(+0.0008) (401+1 votes)
41,790 (+0.6% / +253)
4.25(+0.0000) (32+0 votes)
143 (+1.4% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
113 (+5.6% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,179 (+2.7% / +31)
4.6552(+0.0000) (29+0 votes)
6,298 (+2.9% / +178)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
832 (+1.3% / +11)
3.9271(+0.0000) (96+0 votes)
4,803 (+1.3% / +62)
4.4737(+0.0000) (19+0 votes)
1,595 (+0.1% / +1)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
123
PwdFly
57 (+7.5% / +4)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
10,089 (+0.3% / +32)
4.9459(+0.0000) (74+0 votes)
125
Passman
2,995 (+9.9% / +270)
4.0(+0.0000) (31+0 votes)
146,441 (+39.6% / +41,569)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
926 (+2.7% / +24)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
128
MyIPCam
69,870 (+1.7% / +1,148)
3.7776(+0.0000) (742+0 votes)
100 (+3.1% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,916 (+1.9% / +54)
101 (-4.7% / -5)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
1,702 (+1.1% / +18)
3.7556(+0.0000) (45+0 votes)
615 (+1.5% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
43 (+10.3% / +4)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
433 (-1.6% / -7)
136
Reveal
4,643 (+2.2% / +98)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
313 (+2.3% / +7)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
578 (+1.8% / +10)
3.875(+0.0000) (48+0 votes)
266 (+4.7% / +12)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
24 (+14.3% / +3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
11,570 (+1.7% / +191)
3.3279(+0.0000) (61+0 votes)
246 (-0.4% / -1)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
30 (+7.1% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,214 (+0.4% / +14)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
85 (+3.7% / +3)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
146
Gpass
208 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
349 (+1.2% / +4)
148 (-2.6% / -4)
3.84(+0.0000) (25+0 votes)
903 (+4.0% / +35)
3.8333(+0.2333) (6+1 votes)
172 (+4.9% / +8)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
787 (+3.8% / +29)
3.875(+0.0000) (16+0 votes)
226 (+2.3% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,018 (+1.6% / +16)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
15,620 (+0.5% / +71)
3.8333(+0.0000) (24+0 votes)
35 (-5.4% / -2)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
598 (-1.6% / -10)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
1,080 (+2.3% / +24)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
1,573 (-0.3% / -4)
3.5556(+0.0000) (9+0 votes)
99 (+3.1% / +3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
600 (+0.5% / +3)
2.875(+0.0000) (8+0 votes)
27 (+8.0% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,031 (+1.4% / +41)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
80 (-7.0% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
31 (+6.9% / +2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,634 (+2.7% / +97)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
24,252 (-1.3% / -313)
3.6154(+0.0000) (13+0 votes)
33 (+10.0% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
1,356 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
76 (+8.6% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
29 (-6.5% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12,178 (+1.1% / +135)
3.2881(+0.0000) (59+0 votes)
68 (-2.9% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
65 (+3.2% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
98 (-1.0% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,235 (+0.7% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
117,912 (+1.5% / +1,739)
3.59(+0.0000) (339+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,618 (+0.3% / +17)
4.2(-0.0449) (50+1 votes)
57 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
138 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
69 (-6.8% / -5)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,994,028 (+0.9% / +18,486)
4.5207(+0.0001) (24,277+5 votes)
2,348 (+1.6% / +36)
2.48(+0.0000) (25+0 votes)
52 (+6.1% / +3)
632 (-3.8% / -25)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
10,697 (+0.2% / +25)
4.4242(+0.0000) (33+0 votes)
224 (-2.2% / -5)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
33,246 (+0.7% / +243)
4.9193(+0.0000) (483+0 votes)
273 (+3.8% / +10)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
191
Passwords
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
192
Splikity
161 (-0.6% / -1)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
29 (+11.5% / +3)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
23,393 (+1.6% / +360)
4.0339(+0.0000) (59+0 votes)
44 (-4.3% / -2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
197
SynthPass
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
29 (-3.3% / -1)
13 (-7.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
15,412 (+1.9% / +280)
3.4649(+0.0000) (755+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
203
vPass
58 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
205
TeamsID
1,737 (+1.5% / +25)
3.2143(+0.0000) (14+0 votes)
66 (-5.7% / -4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
314 (+1.3% / +4)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
178,341 (-31.5% / -82,127)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
268 (+1.1% / +3)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
212
SplashID
1,075 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
101 (+6.3% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
350,217 (+0.3% / +1,068)
3.9665(+0.0000) (567+0 votes)
1,345 (+1.4% / +19)
4.75(+0.0000) (28+0 votes)
28 (-6.7% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
217
Hashapass
94 (+1.1% / +1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
218
SailPoint
88,779 (+1.3% / +1,138)
3.775(+0.0000) (40+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
222
PassCamp
3,079 (-0.2% / -7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
118,808 (-0.3% / -321)
4.9516(+0.0000) (1,426+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
3,650 (-0.9% / -34)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
137 (-5.5% / -8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
197,994 (+0.3% / +571)
4.5394(+0.0000) (710+0 votes)
228
Pass box
382 (+163.4% / +237)
3.7273(+0.0000) (11+0 votes)
229
JPwd
34 (+3.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
185 (-2.1% / -4)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,873 (+3.0% / +317)
3.3592(+0.0000) (103+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
234
EKVault
9 (-10.0% / -1)
235
sitePass
23 (+9.5% / +2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
349 (-2.8% / -10)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
76,679 (+0.7% / +558)
4.8304(-0.0067) (224+3 votes)
62 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
240
forghetti
86 (+2.4% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
81,495 (+1.5% / +1,235)
4.529(+0.0000) (397+0 votes)
29 (-6.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
243
Passit
316 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
68 (+0.0% / +0)
245
Entropass
33 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
33 (+3.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
46,290 (+1.5% / +685)
4.068(+0.0000) (206+0 votes)
513 (+1.6% / +8)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
116 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
41,341 (+1.1% / +432)
3.722(+0.0000) (259+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,441 (+0.8% / +35)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,522 (+2.9% / +43)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
2,044 (+0.9% / +19)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
257
Hio
26 (+4.0% / +1)
860 (+0.5% / +4)
3.6471(+0.0000) (17+0 votes)
36 (+5.9% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
260
HashMask
144 (+1.4% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
262
BackSpace
320 (+2.9% / +9)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
6 (+0.0% / +0)
1,692 (+2.5% / +42)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
61 (+5.2% / +3)
370 (-0.3% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
269
RndPhrase
18 (-10.0% / -2)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
1,357 (+21.8% / +243)
3.2174(+0.0000) (23+0 votes)
271
FusionKey
17 (+6.2% / +1)
34 (-2.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
29 (+3.6% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
97 (-3.0% / -3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
7 (-30.0% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
60 (-3.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,943 (+1.5% / +182)
4.013(+0.0000) (77+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
284
GMP
25 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
12,623 (+1.4% / +169)
4.25(+0.0000) (16+0 votes)
11,651 (+0.2% / +22)
4.0952(+0.0000) (21+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
288
Elpass
217 (+843.5% / +194)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4 (+33.3% / +1)
290
DataVault
127 (-1.6% / -2)
27,217 (+1.4% / +380)
4.8357(+0.0000) (140+0 votes)
167 (+1.8% / +3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
8 (+33.3% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
663 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
245 (+2.9% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,409 (+0.3% / +11)
3.4167(+0.0000) (12+0 votes)