extension ExtPose

Keyword: password

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5432(-0.0000) (29,116-1 votes)
2,980,604 (+0.2% / +7,065)
3.6586(+0.0000) (249+0 votes)
292,485 (+0.2% / +561)
4.784(-0.0000) (6,536-1 votes)
662,145 (+0.0% / +104)
4.3151(+0.0000) (898+0 votes)
4,079,245 (+0.1% / +3,625)
3.2399(+0.0000) (988+0 votes)
608,457 (+0.1% / +466)
4.2258(+0.0000) (1,289+0 votes)
5,245,795 (-18.1% / -1,160,455)
3.5931(+0.0000) (1,482+0 votes)
910,762 (-0.2% / -1,856)
4.1182(+0.0000) (296+0 votes)
707,377 (+0.1% / +685)
3.7532(+0.0000) (231+0 votes)
554,976 (+0.1% / +430)
4.8344(+0.0000) (1,612+0 votes)
33,542 (+0.9% / +297)
3.619(+0.0000) (84+0 votes)
264,750 (+0.1% / +203)
3.2673(+0.0000) (101+0 votes)
27,560 (+0.1% / +30)
4.5702(+0.0000) (121+0 votes)
4,066 (+0.6% / +26)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
22,079 (+0.2% / +43)
4.175(+0.0000) (80+0 votes)
22,573 (+0.5% / +123)
4.8667(+0.0000) (60+0 votes)
59,349 (+0.1% / +88)
3.8214(+0.0000) (28+0 votes)
65,403 (-0.4% / -290)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,112 (-0.2% / -12)
3.8095(+0.0000) (21+0 votes)
43,227 (+0.0% / +0)
4.4249(+0.0000) (193+0 votes)
8,753 (-0.4% / -38)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
8,245 (-0.0% / -3)
4.1176(+0.0000) (51+0 votes)
11,351 (+1.0% / +110)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
18,676 (+0.3% / +49)
4.5152(+0.0000) (33+0 votes)
24,714 (+0.1% / +18)
4.0769(+0.0000) (78+0 votes)
31,955 (+1.8% / +569)
2.8846(+0.0000) (26+0 votes)
25,281 (-0.5% / -124)
3.8571(+0.0000) (21+0 votes)
9,556 (+0.2% / +17)
2.5478(+0.0000) (115+0 votes)
745 (-0.3% / -2)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
1,663 (-0.6% / -10)
3.4902(+0.0000) (51+0 votes)
31
Blur
162,754 (-0.1% / -148)
4.3186(+0.0000) (4,501+0 votes)
12,294 (-0.1% / -14)
4.0435(+0.0000) (23+0 votes)
918 (-0.4% / -4)
3.75(+0.0000) (20+0 votes)
109,576 (+0.3% / +329)
4.6087(+0.0000) (299+0 votes)
12,401 (+0.5% / +65)
3.75(+0.0000) (20+0 votes)
70,610 (+0.1% / +47)
3.6449(+0.0000) (138+0 votes)
3,453 (-0.1% / -4)
3.6809(+0.0000) (47+0 votes)
5,059 (+0.1% / +5)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
13,657 (+0.3% / +38)
4.1667(+0.0000) (42+0 votes)
2,300 (+0.0% / +0)
4.7059(+0.0000) (17+0 votes)
2,313 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
1,405 (+0.9% / +13)
3.9048(+0.0000) (21+0 votes)
55,476 (+0.5% / +297)
3.0569(+0.0000) (492+0 votes)
4,331 (-0.9% / -38)
4.3611(+0.0000) (36+0 votes)
407 (+0.7% / +3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,660 (-2.4% / -40)
3.1111(+0.0000) (9+0 votes)
12,799 (+0.5% / +63)
3.5(+0.0000) (40+0 votes)
1,345 (-0.3% / -4)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
37,173 (+0.4% / +145)
3.8333(+0.0000) (60+0 votes)
65,734 (+0.0% / +20)
4.6026(+0.0000) (156+0 votes)
1,574 (+0.1% / +1)
4.5862(+0.0000) (29+0 votes)
4,100 (+0.4% / +17)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
15,424 (+0.5% / +75)
2.875(+0.0000) (16+0 votes)
8,479 (-0.1% / -6)
3.3853(+0.0000) (231+0 votes)
1,891 (+0.0% / +0)
4.0769(+0.0000) (13+0 votes)
1,638 (+1.4% / +22)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
5,132 (+0.0% / +2)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
84,848 (+0.1% / +51)
4.2266(+0.0000) (512+0 votes)
3,850 (+0.3% / +11)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
4,396 (+0.3% / +14)
3.95(+0.0000) (40+0 votes)
15,070 (+0.2% / +32)
4.0606(+0.0000) (33+0 votes)
7,068 (-0.3% / -20)
4.2667(+0.0000) (30+0 votes)
1,218 (+1.4% / +17)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
264 (-2.2% / -6)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
109 (-1.8% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
19,758 (+2.1% / +409)
3.6364(+0.0000) (11+0 votes)
9,628 (+0.3% / +32)
4.1373(+0.0000) (51+0 votes)
152 (-1.3% / -2)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
509 (-0.2% / -1)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
15,919 (-0.2% / -38)
3.8816(+0.0000) (76+0 votes)
286 (+0.4% / +1)
3.1333(+0.0000) (15+0 votes)
1,871 (-0.2% / -3)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
851 (-0.2% / -2)
4.5625(+0.0000) (16+0 votes)
1,553 (-0.6% / -9)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
3,031 (+0.1% / +4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
397 (-2.2% / -9)
3.5217(+0.0000) (46+0 votes)
3,916 (+0.7% / +28)
3.6429(+0.0000) (14+0 votes)
1,347 (+0.5% / +7)
4.7826(+0.0000) (46+0 votes)
80
PawHash
403 (+0.5% / +2)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
16,457 (+0.3% / +48)
3.76(+0.0000) (25+0 votes)
4,321 (+0.8% / +34)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
149 (+4.9% / +7)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
801,570 (+0.1% / +990)
4.6928(+0.0000) (11,510+0 votes)
41,029 (-0.0% / -18)
4.3135(+0.0000) (386+0 votes)
495 (+0.8% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
497 (+0.0% / +0)
3.9737(+0.0000) (38+0 votes)
266 (+2.3% / +6)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
28,507 (+0.4% / +121)
4.6765(+0.0000) (34+0 votes)
90
gPass
200 (-3.8% / -8)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
1,798 (-0.5% / -9)
3.2308(+0.0000) (26+0 votes)
289 (-3.0% / -9)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,884 (-0.6% / -12)
4.5357(+0.0000) (28+0 votes)
96 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,270 (+0.1% / +4)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
354 (-1.1% / -4)
4.8621(+0.0000) (29+0 votes)
30,749 (+0.3% / +102)
4.0676(+0.0000) (148+0 votes)
200 (+1.0% / +2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
123 (-1.6% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100
Hashword
74 (+1.4% / +1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
160 (+2.6% / +4)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
659 (-1.1% / -7)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
232 (-2.5% / -6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,536 (+0.3% / +5)
1.5(+0.0000) (8+0 votes)
113 (+4.6% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
106
LogMeOnce
8,662 (+0.1% / +7)
3.7941(+0.0000) (34+0 votes)
107
LessPass
3,830 (+0.1% / +2)
4.7949(+0.0000) (39+0 votes)
79 (+5.3% / +4)
773 (+1.2% / +9)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
50,508 (+1.0% / +500)
4.2432(+0.0000) (37+0 votes)
78,241 (+0.0% / +0)
4.692(+0.0000) (526+0 votes)
169 (+3.0% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
389 (-0.8% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
108 (-4.4% / -5)
1,258 (-0.5% / -6)
4.6552(+0.0000) (29+0 votes)
2,209 (-5.2% / -121)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
6,525 (+0.0% / +1)
4.3077(+0.0000) (13+0 votes)
137 (-2.8% / -4)
4.8095(+0.0000) (21+0 votes)
153 (-1.3% / -2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
453 (-0.9% / -4)
4.5617(+0.0000) (308+0 votes)
205 (+2.5% / +5)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
70 (-2.8% / -2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
252,356 (+0.3% / +825)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
54 (+3.8% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
755 (+0.4% / +3)
3.9271(+0.0000) (96+0 votes)
4,487 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
11,083 (+0.2% / +26)
4.9529(+0.0000) (85+0 votes)
82 (-4.7% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
129
Securlio
41 (-4.7% / -2)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,719 (+1.5% / +39)
3.65(+0.0000) (20+0 votes)
132
Shield
147 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
133
Passman
2,871 (-0.2% / -6)
3.9688(+0.0000) (32+0 votes)
134
MyIPCam
69,492 (+0.2% / +134)
3.7761(+0.0000) (746+0 votes)
888 (+1.0% / +9)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
688 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
601 (+3.1% / +18)
1,524 (-0.3% / -4)
3.7556(+0.0000) (45+0 votes)
359 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
322 (+3.2% / +10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
81 (-4.7% / -4)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
4,471 (+0.4% / +16)
4.4615(+0.0000) (13+0 votes)
1,256 (+2.3% / +28)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
144
Reveal
4,731 (-0.2% / -9)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
77 (+2.7% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
146
PwdFly
36 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
40 (+2.6% / +1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
10,575 (+0.1% / +11)
3.2857(+0.0000) (63+0 votes)
496 (+1.2% / +6)
3.9362(+0.0000) (47+0 votes)
164 (+3.1% / +5)
3.84(+0.0000) (25+0 votes)
45 (+2.3% / +1)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,930 (+1.1% / +21)
4.5938(+0.0000) (32+0 votes)
153
Gpass
207 (+3.0% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
202 (-1.5% / -3)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
322 (-0.3% / -1)
1,051 (+0.5% / +5)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
207 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
156 (-0.6% / -1)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,343 (-0.8% / -19)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
25 (+8.7% / +2)
783 (+0.1% / +1)
2.875(+0.0000) (8+0 votes)
5,047 (+0.7% / +37)
3.4615(+0.0000) (26+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
106 (-1.9% / -2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
567 (-0.4% / -2)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
88 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,574 (-0.1% / -1)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
4,386 (-0.0% / -2)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
28,625 (+0.1% / +41)
3.6154(+0.0000) (13+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
91 (+1.1% / +1)
2,738 (+0.3% / +9)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
13,420 (+0.3% / +35)
3.2667(+0.0000) (60+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
311,697 (+100.2% / +156,041)
178
EKVault
24 (+4.3% / +1)
1,282 (+2.7% / +34)
13 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
71 (-5.3% / -4)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
66 (+3.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,256 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
100 (+2.0% / +2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
119,717 (-0.0% / -28)
3.6203(+0.0000) (345+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
58 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
56 (+1.8% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
75 (+2.7% / +2)
57 (+1.8% / +1)
140 (+0.7% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
141 (-2.8% / -4)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
10 (-16.7% / -2)
2,233 (+0.7% / +16)
2.48(+0.0000) (25+0 votes)
12,682 (+0.2% / +20)
4.3889(+0.0000) (36+0 votes)
1,708,571 (+0.2% / +2,874)
4.5147(-0.0000) (25,019-2 votes)
49 (+4.3% / +2)
36,449 (+0.0% / +10)
4.9156(+0.0000) (557+0 votes)
58 (+3.6% / +2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
258 (-0.4% / -1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
208
Splikity
145 (+0.7% / +1)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
209
Passwords
36 (-2.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
210
Splikity
145 (+0.7% / +1)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
211
Passwords
36 (-2.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
80 (-2.4% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
213
vPass
64 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14,388 (+0.2% / +33)
3.4704(+0.0000) (759+0 votes)
36 (-5.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
293 (+1.4% / +4)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
217
TeamsID
1,602 (+0.5% / +8)
3.2143(+0.0000) (14+0 votes)
75 (+4.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
48 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
75 (+2.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,243 (+0.5% / +6)
4.75(+0.0000) (28+0 votes)
90 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
228
SailPoint
75,233 (-0.7% / -521)
3.775(+0.0000) (40+0 votes)
144 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
230
Hashapass
84 (+3.7% / +3)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
45 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
205,880 (+2.8% / +5,513)
4.5307(+0.0029) (863-1 votes)
198 (-0.5% / -1)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
234
URLocker
21 (-4.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
100,328 (+1.3% / +1,275)
4.7765(+0.0000) (595+0 votes)
102,229 (+0.2% / +198)
4.8506(+0.0000) (415+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
70 (-1.4% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
95,767 (+1.7% / +1,607)
3.9561(+0.0000) (569+0 votes)
242
Passit
393 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
244
SynthPass
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,554 (+0.2% / +13)
3.3592(+0.0000) (103+0 votes)
246
JPwd
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
77,341 (+0.1% / +86)
4.529(+0.0000) (397+0 votes)
248
Elpass
729 (-1.9% / -14)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,740 (+1.2% / +20)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,431 (+0.9% / +29)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
68 (-4.2% / -3)
5 (-16.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
90 (-2.2% / -2)
255
LockPW
55,712 (+0.6% / +346)
4.0569(+0.0000) (246+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
126 (-1.6% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
209 (+0.5% / +1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
260
forghetti
64 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
261
sitePass
17 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
263
FusionKey
24 (+4.3% / +1)
41,314 (+0.1% / +47)
3.7132(+0.0000) (265+0 votes)
508 (+0.8% / +4)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
43 (-4.4% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
33 (-5.7% / -2)
10 (-9.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,126 (-0.0% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
166 (+3.1% / +5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
271
Entropass
26 (-3.7% / -1)
787 (-0.3% / -2)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
273
RndPhrase
21 (+5.0% / +1)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
274
HashMask
141 (+2.2% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
275
BackSpace
304 (+0.3% / +1)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
46 (-4.2% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
40 (+8.1% / +3)
19 (+5.6% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
72 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,023 (+0.7% / +47)
4.1053(+0.0000) (19+0 votes)
283
Pass box
102 (-2.9% / -3)
3.7273(+0.0000) (11+0 votes)
44 (-4.3% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
313 (+1.3% / +4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
286
DataVault
189 (+2.2% / +4)
11 (-8.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
947 (-0.4% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
324 (+1.2% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
934 (+1.7% / +16)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
32,196 (+0.4% / +124)
4.8497(+0.0000) (153+0 votes)
12,469 (+0.0% / +5)
4.35(+0.0000) (20+0 votes)
12,232 (+0.3% / +39)
3.913(+0.0000) (23+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
952 (+3.8% / +35)
4,441 (+0.1% / +4)
3.4615(+0.0000) (13+0 votes)
50 (-3.8% / -2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)