extension ExtPose

Keyword: password -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (27,538+2 votes)
5,584,752 (+0.9% / +49,591)
3.9(+0.0000) (441+0 votes)
2,178,780 (-0.4% / -8,064)
4.7(+0.0000) (11,760+29 votes)
3,512,735 (-0.6% / -20,685)
4.8(+0.0000) (5,512+6 votes)
3,900,900 (+0.0% / +543)
3.1(+0.0000) (1,186+3 votes)
4,003,470 (-0.7% / -28,668)
2.8(+0.0000) (1,362+1 votes)
867,124 (+1.0% / +8,977)
4.3(+0.0000) (898+0 votes)
452,487 (+0.1% / +236)
4.1(+0.0000) (2,475+17 votes)
502,278 (-1.4% / -6,985)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
649,386 (-0.5% / -3,222)
4.5(+0.0000) (2,882+2 votes)
462,905 (+0.1% / +646)
4.4(+0.0000) (306+0 votes)
275,041 (+0.2% / +615)
3.5(+0.0000) (22+0 votes)
88,564 (+3.1% / +2,689)
4.5(+0.0000) (387+7 votes)
1,145,593 (-0.1% / -1,619)
4.8(+0.0000) (8,160+3 votes)
118,230 (+1.0% / +1,213)
4.2(+0.0000) (296+2 votes)
875,582 (+0.2% / +1,565)
4.9(+0.0000) (89+5 votes)
120,258 (-0.1% / -128)
3.7(+0.0000) (90+0 votes)
78,409 (-0.3% / -248)
3.8(+0.0000) (67+0 votes)
51,555 (-0.7% / -343)
4.5(+0.0000) (84+0 votes)
39,600 (-0.3% / -118)
4.5(+0.0000) (123+0 votes)
37,284 (-1.2% / -463)
4.0(+0.0000) (71+0 votes)
43,141 (-0.1% / -28)
2.7(+0.0000) (56+0 votes)
78,800 (-0.1% / -47)
4.4(+0.0000) (200+0 votes)
343,073 (+0.0% / +87)
3.2(+0.0000) (83+0 votes)
33,194 (-1.4% / -483)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
1,686,929 (-0.2% / -2,943)
2.0(+0.0000) (935+3 votes)
13,044 (-0.9% / -122)
4.3(+0.0000) (89+0 votes)
21,056 (+0.9% / +179)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
20,077 (+0.4% / +86)
3.9(+0.0000) (48+0 votes)
34,384 (+1.8% / +597)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,796 (-0.3% / -53)
3.3(+0.0000) (40+0 votes)
168,969 (+106.7% / +87,229)
4.9(+0.0000) (68+8 votes)
313,428 (+1.2% / +3,583)
3.6(+0.0000) (292+1 votes)
66,338 (-0.1% / -93)
3.0(+0.0000) (29+0 votes)
196,969 (-0.8% / -1,553)
4.4(+0.0000) (64+0 votes)
477,700 (-0.1% / -301)
4.6(+0.0000) (304+1 votes)
14,694 (+0.9% / +130)
3.3(+0.0000) (246+0 votes)
10,926 (+0.6% / +63)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
16,959 (+0.1% / +18)
2.6(+0.0000) (11+0 votes)
10,472 (+0.4% / +45)
3.5(+0.0000) (39+0 votes)
6,045 (+0.4% / +24)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
6,900 (-1.4% / -101)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
6,923 (+7.2% / +465)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
159,490 (+0.2% / +243)
4.6(+0.0000) (328-1 votes)
6,819 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
178,490 (+0.7% / +1,325)
3.0(+0.0000) (643+2 votes)
10,636 (-0.1% / -11)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
3,261 (+0.2% / +5)
4.0(+0.0000) (25+0 votes)
2,949 (-1.2% / -36)
3.7(+0.0000) (48+0 votes)
3,802 (-4.4% / -174)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
2,664 (+0.1% / +3)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
2,161 (+0.7% / +14)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
5,387 (-0.4% / -24)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
2,491 (+1.3% / +33)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,058 (+1.3% / +27)
4.7(+0.0000) (34+0 votes)
1,721 (+0.5% / +9)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
5,841 (-1.0% / -60)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
7,013 (+0.9% / +61)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,739 (+0.9% / +95)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
178,053 (+0.5% / +910)
3.4(+0.0000) (29+0 votes)
11,790 (+0.8% / +96)
3.9(+0.0000) (132+0 votes)
1,353 (+0.3% / +4)
3.4(+0.0000) (48+0 votes)
121,170 (-0.2% / -187)
3.6(+0.0000) (388+0 votes)
1,394 (-0.1% / -2)
3.8(+0.0000) (14+0 votes)
1,559 (-0.6% / -9)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
10,449 (+0.7% / +72)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
813 (-1.0% / -8)
5.0(+0.0000) (61+0 votes)
98,855 (-0.6% / -639)
4.3(+0.0000) (4,420+0 votes)
2,693 (-0.6% / -17)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,022 (-0.2% / -2)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
759 (-0.8% / -6)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,097 (-3.0% / -34)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
3,343 (-0.7% / -23)
3.0(+0.0000) (9+0 votes)
4,183 (+1.1% / +44)
883 (+1.1% / +10)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,987 (-1.2% / -35)
3.7(+0.0000) (16+0 votes)
20,157 (+1.9% / +378)
4.4(-0.1000) (35+2 votes)
998 (+2.0% / +20)
29,429 (+0.4% / +119)
3.1(+0.0000) (69+1 votes)
7,828 (-0.3% / -24)
4.6(+0.0000) (46+0 votes)
9,243 (+1.7% / +157)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,236 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
877 (+2.5% / +21)
4.8(+0.0000) (21+1 votes)
103,884 (-0.3% / -309)
4.2(+0.0000) (620+0 votes)
31,448 (+0.9% / +275)
3.5(+0.0000) (43+0 votes)
632 (+1.4% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
659 (+1.2% / +8)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
593 (+1.7% / +10)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
9,070 (+0.2% / +19)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
361 (-0.8% / -3)
3.8(+0.0000) (24+0 votes)
38,014 (+1.5% / +545)
3.0(+0.0000) (35+0 votes)
346 (+0.9% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,134 (-1.6% / -35)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
425 (-1.2% / -5)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
20,879 (+2.1% / +430)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
290 (-1.0% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
101,910 (-0.3% / -268)
4.6(+0.0000) (1,625+6 votes)
1,502 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
836 (-0.1% / -1)
929 (-0.5% / -5)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
34,298 (+0.2% / +79)
4.4(+0.0000) (56+0 votes)
594 (+3.1% / +18)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
396 (+0.3% / +1)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
104
PawHash
366 (+1.4% / +5)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
7,484 (+1.8% / +134)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
554 (-0.5% / -3)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
213 (+4.4% / +9)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,650 (+1.4% / +22)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
477 (-1.4% / -7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
235 (+2.2% / +5)
6,919 (+7.4% / +477)
4.8(+0.0000) (28+2 votes)
1,226 (+0.8% / +10)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
1,716,362 (-0.1% / -2,510)
4.4(+0.0000) (26,857+28 votes)
806,745 (-0.3% / -2,025)
4.7(+0.0000) (15,484+4 votes)
317,313 (+3.9% / +11,769)
4.5(+0.0000) (181+1 votes)
132 (-2.9% / -4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
448 (-1.8% / -8)
157 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
225 (+2.7% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
110 (+2.8% / +3)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
4,003 (-0.5% / -20)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
232 (-1.7% / -4)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
367 (-0.8% / -3)
3.8(+0.0000) (23+0 votes)
44,846 (+1.9% / +829)
3.8(+0.0000) (30+0 votes)
1,511,390 (+1.8% / +26,819)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
37,571 (+0.1% / +19)
4.0(+0.0000) (176+1 votes)
1,232,961 (+1.2% / +14,184)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
622 (-0.6% / -4)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
151 (+8.6% / +12)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
318 (-1.2% / -4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
340 (-1.2% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
214 (+1.4% / +3)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
335 (+2.1% / +7)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
1,118 (-0.3% / -3)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
95 (-7.8% / -8)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
2,326 (-0.2% / -4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
419 (-1.2% / -5)
1,055 (-0.4% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
142 (-2.1% / -3)
123 (+2.5% / +3)
141
PwdFly
56 (-3.4% / -2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
485 (-3.0% / -15)
595 (-2.6% / -16)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
624 (-0.8% / -5)
3.9(+0.0000) (53+0 votes)
54 (+3.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,494 (+1.4% / +35)
3.0(+0.0000) (26+0 votes)
1,543 (+0.2% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,103 (+2.0% / +22)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
265 (+6.4% / +16)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
46 (+4.5% / +2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
56 (+12.0% / +6)
440 (+5.3% / +22)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
950 (+2.7% / +25)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
154
gPass
237 (-2.5% / -6)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
62 (-3.1% / -2)
12,351 (-0.4% / -52)
4.1(+0.0000) (50+0 votes)
192 (-2.0% / -4)
43 (+10.3% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
82 (-2.4% / -2)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
66 (-2.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
518 (-3.5% / -19)
56 (+0.0% / +0)
163
Securlio
41 (+5.1% / +2)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
3,910 (+0.7% / +29)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
40 (+5.3% / +2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,767 (-0.5% / -9)
2.5(+0.0000) (10+0 votes)
167
LessPass
4,627 (-0.7% / -32)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
594 (-1.0% / -6)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
47 (-2.1% / -1)
180,181 (+1.7% / +2,967)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
171
LogMeOnce
17,331 (+0.2% / +39)
3.5(+0.0000) (40+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
8,063 (+1.1% / +86)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
27,032 (-0.3% / -69)
4.9(+0.0000) (93+0 votes)
175
Reveal
6,865 (-0.2% / -17)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
76 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
889 (-0.7% / -6)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
187 (+5.6% / +10)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
180
Passman
2,680 (-0.1% / -2)
4.0(+0.0000) (32+0 votes)
106 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
151 (+2.7% / +4)
34 (+21.4% / +6)
148 (+1.4% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
90 (-2.2% / -2)
36 (+12.5% / +4)
188
mSecure
2,736 (-1.6% / -45)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
509 (-3.4% / -18)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
73 (+2.8% / +2)
8,762 (+0.8% / +72)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
197 (+0.5% / +1)
4.5(+0.0000) (190+0 votes)
25 (-10.7% / -3)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
250 (+0.4% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
32 (+6.7% / +2)
50 (+2.0% / +1)
636 (-1.2% / -8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
747 (+0.3% / +2)
25 (-10.7% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
764 (-3.2% / -25)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
171 (+1.2% / +2)
2,822 (+3.7% / +100)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
107 (-2.7% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
222 (+1.8% / +4)
4.0(+0.0000) (46+0 votes)
2,140 (+0.8% / +16)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
22 (-8.3% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
264 (-0.4% / -1)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
215 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
192 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
212
LockPW
217,635 (+0.2% / +473)
3.3(+0.0000) (699+57 votes)
26 (+4.0% / +1)
101 (+3.1% / +3)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
26 (+13.0% / +3)
701 (-1.1% / -8)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
439 (+0.5% / +2)
152 (-1.9% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
220
Hashpass
139 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
142 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
384 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
338 (+1.8% / +6)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
78 (-2.5% / -2)
72 (+4.3% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
74 (+5.7% / +4)
3,928 (+1.0% / +39)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
29 (-9.4% / -3)
358 (+0.3% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
231
SynthPass
28 (-6.7% / -2)
570 (-1.4% / -8)
65 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
235
EKVault
16 (+14.3% / +2)
16 (+0.0% / +0)
92 (-4.2% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
239
vPass
88 (+2.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
240
JPwd
63 (-7.4% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
49 (-2.0% / -1)
21 (+16.7% / +3)
40 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
28 (+3.7% / +1)
96 (-1.0% / -1)
14 (+7.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
93 (-1.1% / -1)
135 (-5.6% / -8)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
24 (+20.0% / +4)
52 (+2.0% / +1)
18 (-5.3% / -1)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
162 (+6.6% / +10)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
17 (+13.3% / +2)
76 (-1.3% / -1)
33 (-2.9% / -1)
11 (-8.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
156 (+0.0% / +0)
835 (-1.1% / -9)
17 (+0.0% / +0)
235 (-2.9% / -7)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
22,135 (+0.7% / +154)
3.9(+0.0000) (49+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
17 (+0.0% / +0)
196,285 (-0.2% / -434)
4.8(+0.0000) (944+1 votes)
211 (-4.1% / -9)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,788 (+1.6% / +180)
4.0(+0.0000) (43+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
1,274 (-0.1% / -1)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
6,176 (+2.3% / +141)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
139,116 (+0.2% / +336)
4.6(+0.0000) (548+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
277
PassWatch
500 (-1.2% / -6)
14 (+16.7% / +2)
9 (+0.0% / +0)
14 (+16.7% / +2)
126 (-2.3% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,367 (-0.2% / -5)
2.8(+0.0000) (29+0 votes)
136,213 (-0.1% / -195)
4.5(+0.0000) (565+1 votes)
70 (+7.7% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
71,239 (-1.1% / -765)
4.7(+0.0000) (673+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
55 (-1.8% / -1)
288
FusionKey
37 (-5.1% / -2)
1,009 (+0.1% / +1)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
290
Aura
26,029 (+0.3% / +84)
3.6(+0.0000) (17+0 votes)
291
GMP
59 (-11.9% / -8)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
77 (+2.7% / +2)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
8 (-20.0% / -2)
294
Elpass
1,451 (-0.7% / -10)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
664 (-0.9% / -6)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
15 (-11.8% / -2)
979 (-0.5% / -5)
4.8(+0.0000) (28+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)