extension ExtPose

Keyword: power -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
4,000,000 (+0.0% / +0)
1.8455(+0.0000) (110+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
2.0323(+0.0000) (62+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
2.8644(+0.0000) (59+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.1111(+0.0000) (9+0 votes)
8,000,000 (+0.0% / +0)
4.6176(+0.0000) (34+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.794(+0.0000) (301+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.0865(+0.0000) (1,295+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.84(+0.0000) (25+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.8399(+0.0000) (1,237+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7263(+0.0000) (95+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4149(+0.0000) (388+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.7269(+0.0000) (260+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.783(+0.0000) (106+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7581(+0.0000) (124+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (18+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.1753(+0.0000) (97+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5177(+0.0000) (4,369+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6913(+0.0000) (515+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.76(+0.0000) (275+0 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6742(+0.0000) (445+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.8943(+0.0000) (246+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.8988(+0.0000) (326+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5009(+0.0000) (531+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4,000,000 (+0.0% / +0)
3.8732(+0.0000) (71+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5407(+0.0000) (418+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.5838(+0.0000) (346+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8105(+0.0000) (95+0 votes)
986 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.8381(+0.0000) (105+0 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
3.6968(+0.0000) (188+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.4222(+0.0000) (45+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.9368(+0.0000) (1,029+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
512 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
716 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.7073(+0.0000) (41+0 votes)
8,000,000 (+0.0% / +0)
4.08(+0.0000) (125+0 votes)
197 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8725(+0.0000) (102+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7989(+0.0000) (542+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.3019(+0.0000) (53+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.8409(+0.0000) (88+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.5769(+0.0000) (26+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9316(+0.0000) (424+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6786(+0.0000) (28+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4242(+0.0000) (33+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3986(+0.0000) (148+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6986(+0.0000) (73+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0645(+0.0000) (217+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4852(+0.0000) (1,589+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
615 (+0.0% / +0)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
654 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8953(+0.0000) (86+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.4804(+0.0000) (102+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (26+0 votes)
279 (+0.0% / +0)
1.8293(+0.0000) (41+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.5769(+0.0000) (26+0 votes)
566 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.5333(+0.0000) (30+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (32+0 votes)
80
VidRate
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.913(+0.0000) (23+0 votes)
279 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
3.7722(+0.0000) (79+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4423(+0.0000) (52+0 votes)
751 (+0.0% / +0)
4.9322(+0.0000) (59+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.3186(+0.0000) (2,260+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4348(+0.0000) (23+0 votes)
494 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6071(+0.0000) (28+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.1801(+0.0000) (622+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8118(+0.0000) (85+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6142(+0.0000) (267+0 votes)
419 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8429(+0.0000) (70+0 votes)
607 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
805 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
309 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.125(+0.0000) (48+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.8789(+0.0000) (10,309+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.9467(+0.0000) (769+0 votes)
100 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2432(+0.0000) (37+0 votes)
699 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2286(+0.0000) (35+0 votes)
631 (+0.0% / +0)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
277 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
158 (+0.0% / +0)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
111
Lensify
500,000 (+0.0% / +0)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
233 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
3.5833(+0.0000) (120+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
492 (+0.0% / +0)
1.5556(+0.0000) (9+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.7649(+0.0000) (404+0 votes)
739 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.0769(+0.0000) (39+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.5122(+0.0000) (41+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
122
Adkrig
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.2407(+0.0000) (54+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.4483(+0.0000) (29+0 votes)
243 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.9159(+0.0000) (856+0 votes)
211 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7295(+0.0000) (366+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2195(+0.0000) (41+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (495+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.92(+0.0000) (25+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (66+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4667(+0.0000) (15+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
136
SnapTrans
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.8095(+0.0000) (21+0 votes)
137
Link VPN
2,000,000 (+0.0% / +0)
3.8714(+0.0000) (70+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (28+0 votes)
140
AI Magic
2,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.199(+0.0000) (598+0 votes)
440 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
87 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
9,000 (+0.0% / +0)
4.2917(+0.0000) (72+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4074(+0.0000) (27+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6769(+0.0000) (65+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
8,000 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (56+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8273(+0.0000) (278+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
340 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
410 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4231(+0.0000) (52+0 votes)
975 (+0.0% / +0)
3.3158(+0.0000) (19+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
2.1429(+0.0000) (7+0 votes)
162
EmuFlash
700,000 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
164
Rainbow
100,000 (+0.0% / +0)
4.4717(+0.0000) (53+0 votes)
536 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
858 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
102 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
706 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
379 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
400 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7024(+0.0000) (84+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.9927(+0.0000) (137+0 votes)
455 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (16+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2143(+0.0000) (84+0 votes)
170 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5055(+0.0000) (91+0 votes)
180
Qwer PDF
40,000 (+0.0% / +0)
4.1892(+0.0000) (37+0 votes)
298 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.8636(+0.0000) (22+0 votes)
776 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
223 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
434 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6165(+0.0000) (133+0 votes)
188
Finnie
30,000 (+0.0% / +0)
4.471(+0.0000) (155+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8372(+0.0000) (344+0 votes)
335 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
391 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
34,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6606(+0.0000) (29,992+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6774(+0.0000) (62+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7681(+0.0000) (276+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.3636(+0.0000) (22+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7895(+0.0000) (19+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4253(+0.0000) (87+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (16+0 votes)
699 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
2.4545(+0.0000) (33+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (32+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8636(+0.0000) (44+0 votes)
139 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8431(+0.0000) (102+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.2222(+0.0000) (27+0 votes)
211
AnimeSR
6,000 (+0.0% / +0)
4.6842(+0.0000) (19+0 votes)
11,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6105(+0.0000) (95+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.9074(+0.0000) (40,664+0 votes)
112 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
107 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
220
Zip Power
19 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (28+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (45+0 votes)
312 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5123(+0.0000) (570+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.1818(+0.0000) (11+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (32+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.2381(+0.0000) (21+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.871(+0.0000) (31+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
700,000 (+0.0% / +0)
4.4982(+0.0000) (6,555+0 votes)
234
Chat GPT
600,000 (+0.0% / +0)
4.6663(+0.0000) (1,615+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.913(+0.0000) (23+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.6185(+0.0000) (3,510+0 votes)
237
FlowChai
82 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
225 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.6776(+0.0000) (304+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.5208(+0.0000) (48+0 votes)
241
SharpGrip
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.0588(+0.0000) (17+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
3.9979(+0.0000) (478+0 votes)
243
RazorWave
2,000,000 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (28+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7778(+0.0000) (9+0 votes)
536 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
400,000 (+0.0% / +0)
3.8685(+0.0000) (365+0 votes)
144 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
431 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8917(+0.0000) (1,884+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7333(+0.0000) (30+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3352(+0.0000) (349+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4118(+0.0000) (51+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.556(+0.0000) (241+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8421(+0.0000) (342+0 votes)
180 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
645 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.0833(+0.0000) (12+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.3481(+0.0000) (135+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6152(+0.0000) (998+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
266
Readwell
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.7778(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.763(+0.0000) (211+0 votes)
276 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3714(+0.0000) (35+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8765(+0.0000) (583+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.839(+0.0000) (236+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5393(+0.0000) (178+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.8542(+0.0000) (48+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3922(+0.0000) (232+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6818(+0.0000) (22+0 votes)
473 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7901(+0.0000) (1,677+0 votes)
309 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
2.7692(+0.0000) (39+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8696(+0.0000) (184+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6929(+0.0000) (140+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3265(+0.0000) (49+0 votes)
298 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (60+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8563(+0.0000) (167+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
2.1765(+0.0000) (17+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.697(+0.0000) (33+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1582(+0.0000) (158+0 votes)
771 (+0.0% / +0)
292
Shortkut
40 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8706(+0.0000) (255+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.9394(+0.0000) (231+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0249(+0.0000) (321+0 votes)
803 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (29+0 votes)