extension ExtPose

Keyword: power -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
2,867,082 (+0.9% / +26,819)
1.7(+0.0000) (82+0 votes)
1,765,824 (-0.0% / -8)
2.0(+0.0000) (60+0 votes)
115,077 (+4.1% / +4,517)
3.0(-0.1000) (11+2 votes)
440,742 (+0.1% / +483)
4.8(+0.0000) (128+0 votes)
42,974 (+5.1% / +2,102)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,887,827 (+3.6% / +66,445)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
541,445 (+0.4% / +2,077)
4.6(+0.0000) (263+0 votes)
1,225,640 (+0.6% / +6,876)
2.8(+0.0000) (25+0 votes)
12,390 (+5.4% / +630)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
38,794 (+0.3% / +103)
4.7(+0.0000) (87+0 votes)
14,920 (+0.7% / +101)
2.8(+0.0000) (30+0 votes)
8,218 (+0.6% / +46)
4.8(+0.0000) (106+0 votes)
1,085,501 (+8.8% / +87,455)
4.5(+0.0000) (202+10 votes)
43,670 (+125.1% / +24,273)
4.7(+0.1000) (20+6 votes)
20,158 (-0.1% / -29)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
5,049,334 (+0.2% / +9,552)
4.8(+0.0000) (3,022+51 votes)
684,691 (+2.6% / +17,162)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
1,022,078 (+0.1% / +955)
4.9(+0.0000) (544+1 votes)
32,377 (+0.6% / +186)
4.6(+0.0000) (80+0 votes)
17,087 (+2.9% / +481)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
6,729,271 (+1.7% / +112,979)
4.8(-0.2000) (24+1 votes)
787,763 (+0.2% / +1,487)
4.6(+0.0000) (1,935+21 votes)
520,771 (+3.6% / +18,206)
4.7(+0.0000) (313+5 votes)
219,302 (-0.3% / -555)
4.6(+0.0000) (383+0 votes)
2,558 (+13.2% / +298)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,852 (+14.1% / +229)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
1,079,379 (+0.1% / +690)
4.7(+0.0000) (98+0 votes)
714,736 (-0.0% / -210)
4.7(+0.0000) (210+8 votes)
246,789 (-0.4% / -882)
4.4(+0.0000) (346+0 votes)
2,543 (+0.2% / +4)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
1,763,581 (+0.5% / +9,531)
3.6(+0.0000) (25+0 votes)
591,927 (-0.1% / -301)
4.9(+0.0000) (107+0 votes)
1,914,809 (+0.1% / +2,084)
4.8(+0.0000) (1,781+3 votes)
890 (+3.2% / +28)
3,706,896 (+0.8% / +31,126)
4.0(+0.0000) (123+0 votes)
1,277 (+1.5% / +19)
518 (+3.0% / +15)
3,125,644 (+0.5% / +17,037)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
980,489 (+0.1% / +679)
5.0(+0.0000) (1,064+0 votes)
490 (+30.3% / +114)
2,568 (+0.7% / +17)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
33,381 (+0.3% / +113)
3.8(-0.1000) (33+1 votes)
235 (+4.0% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
468 (-1.3% / -6)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
229 (-6.5% / -16)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,362,351 (-0.0% / -2,913)
4.2(+0.0000) (117+0 votes)
486,788 (+3.8% / +17,650)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
121,168 (-0.1% / -112)
4.9(+0.0000) (93+0 votes)
2,090,009 (+0.0% / +799)
4.9(+0.0000) (572+0 votes)
3,013 (+0.1% / +3)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
60,825 (-0.5% / -333)
4.8(+0.0000) (85+0 votes)
47,464 (-3.6% / -1,761)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
2,828,921 (+0.6% / +16,916)
3.6(+0.0000) (13+0 votes)
14,170 (+2.4% / +338)
29,265 (+0.6% / +180)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
986,170 (+2.2% / +21,663)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
17,356 (+0.4% / +68)
4.4(+0.0000) (150+0 votes)
642,633 (+4.2% / +25,863)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
487,151 (+3.6% / +17,135)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
486,053 (+6.0% / +27,582)
5.0(+0.0000) (21+1 votes)
16,242 (-0.1% / -14)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
167,188 (+0.2% / +310)
4.6(+0.0000) (1,582+0 votes)
837 (-0.6% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
645 (+0.3% / +2)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
1,825 (+0.8% / +15)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
176,391 (+97.9% / +87,282)
4.6(+0.1000) (191+22 votes)
1,053 (-0.5% / -5)
6,363 (+0.8% / +48)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
157,635 (+1.3% / +2,012)
4.3(+0.0000) (115+0 votes)
3,550 (-0.1% / -3)
4.9(+0.0000) (71+0 votes)
2,987,843 (+0.6% / +18,320)
4.0(+0.0000) (134+0 votes)
9,149 (+1.0% / +92)
4.8(+0.0000) (122+0 votes)
2,966,466 (+0.6% / +18,826)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
303 (-0.3% / -1)
1.8(+0.0000) (41+0 votes)
6,189 (+0.5% / +29)
4.1(+0.0000) (39+0 votes)
153,527 (+11.6% / +15,913)
775 (+1.8% / +14)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,333 (+0.4% / +18)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
1,263,139 (+1.2% / +15,524)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
288 (-3.4% / -10)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
701,575 (+26.1% / +145,119)
4.9(+0.0000) (227+19 votes)
49,945 (+0.3% / +136)
4.2(+0.0000) (79+0 votes)
47,631 (-0.2% / -87)
4.6(+0.0000) (95+1 votes)
1,054,261 (+2.5% / +25,528)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
85
Muncher
11,344 (+2.9% / +323)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
875,754 (+2.0% / +16,912)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
470,811 (+0.9% / +4,100)
4.4(+0.0000) (1,847+4 votes)
346,039 (+0.3% / +1,127)
4.7(+0.0000) (406+2 votes)
604,503 (+3.2% / +18,857)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
2,053 (-2.2% / -47)
4.2(+0.0000) (24+0 votes)
501,746 (+0.2% / +763)
4.1(+0.0000) (311+1 votes)
168 (+0.6% / +1)
687,032 (+1.2% / +8,171)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
487 (+0.4% / +2)
4.9(+0.0000) (58+0 votes)
95
VidRate
486,332 (+3.7% / +17,188)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
20,643 (+2.0% / +407)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
2,855 (-0.7% / -20)
3.0(+0.0000) (43+0 votes)
476,886 (+4.1% / +18,732)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
303,561 (+0.2% / +522)
4.6(+0.0000) (262+0 votes)
656 (+1.1% / +7)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
19,567 (+0.0% / +5)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
712 (+0.8% / +6)
401,132 (+1.4% / +5,384)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
10,425 (+1.8% / +182)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
11,563 (+0.9% / +101)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
9,003 (+0.2% / +15)
3.9(+0.0000) (772+0 votes)
225 (-0.4% / -1)
2,560 (+3.1% / +77)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
413 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
110
Flashback
209,834 (+16.9% / +30,285)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
473 (+3.3% / +15)
7,429 (+20.8% / +1,278)
4.5(-0.1000) (110+21 votes)
88,750 (+97.0% / +43,695)
4.8(+0.0000) (25+6 votes)
8,139 (+2.1% / +167)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
288 (+1.8% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
431 (-0.5% / -2)
71,439 (+10.8% / +6,978)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
5,290 (+1.2% / +61)
4.5(-0.1000) (34+1 votes)
260 (+3.2% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
116 (+1.8% / +2)
144 (+2.9% / +4)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
2,432 (+0.4% / +10)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
742 (+2.5% / +18)
1.6(+0.0000) (9+0 votes)
221 (+4.2% / +9)
34,279 (+1.0% / +346)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,276,444 (+0.6% / +17,988)
3.8(+0.0000) (59+0 votes)
179 (+4.1% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
204 (-2.9% / -6)
1,129,471 (-0.0% / -409)
4.9(+0.0000) (872+0 votes)
3,117,719 (+0.6% / +17,818)
3.7(+0.0000) (26+0 votes)
2,954,595 (+0.6% / +16,934)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
1,728,535 (+2.6% / +44,233)
4.0(+0.0000) (491+0 votes)
2,917,207 (+0.6% / +17,887)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
3,144,854 (+0.5% / +16,436)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
22,360 (+0.4% / +86)
4.1(+0.0000) (34+0 votes)
3,287 (+1.8% / +59)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,794 (-0.5% / -9)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
489 (+0.4% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,525,075 (+1.4% / +21,757)
5.0(+0.0000) (21+1 votes)
101 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
338 (-2.3% / -8)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,985 (+1.0% / +20)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
1,033,450 (+2.6% / +26,507)
4.8(-0.2000) (22+1 votes)
1,045,985 (+1.3% / +13,913)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
138 (+7.8% / +10)
2,177 (+1.8% / +38)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
897,596 (+4.9% / +42,064)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
27 (+8.0% / +2)
92 (+3.4% / +3)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
9,222 (+0.1% / +12)
4.3(+0.0000) (71+0 votes)
325 (+1.2% / +4)
1,836 (-0.1% / -2)
24,621 (+142.9% / +14,486)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
43 (+16.2% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
264,416 (+0.0% / +11)
4.9(+0.0000) (295+0 votes)
439,873 (+4.0% / +16,737)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
430,655 (+4.7% / +19,221)
5.0(+0.0000) (21+1 votes)
158
SnapTrans
438,982 (+6.4% / +26,508)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
159
Link VPN
522,873 (+3.4% / +17,206)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
160
AI Magic
1,507 (-0.3% / -5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,173 (-1.2% / -14)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
405,902 (+1.9% / +7,481)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
5,390 (+10.8% / +525)
4.8(-0.2000) (23+2 votes)
759 (+2.6% / +19)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
91 (-2.2% / -2)
71,356 (-0.1% / -73)
5.0(+0.0000) (4,344-1 votes)
3,643 (+0.7% / +24)
4.8(+0.0000) (45-1 votes)
948 (-0.7% / -7)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
178,682 (+0.2% / +398)
4.6(+0.0000) (101+0 votes)
305,868 (+6.3% / +18,236)
171
EmuFlash
311,321 (+8.3% / +23,925)
6,124 (+1.2% / +74)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
148,916 (+10.0% / +13,568)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
44,634 (+126.7% / +24,949)
4.9(+0.1000) (77+31 votes)
60,175 (+256.8% / +43,310)
4.9(+0.0000) (68+29 votes)
501 (+0.6% / +3)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
383 (+5.5% / +20)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
461 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
477 (+3.0% / +14)
3.1(+0.0000) (16+0 votes)
509 (+4.1% / +20)
25,246 (+290.7% / +18,784)
5.0(+0.0000) (56+3 votes)
414 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
252 (+1.6% / +4)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
43,732 (+31.6% / +10,499)
4.1(+0.0000) (65+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
306 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
187
Qwer PDF
43,834 (+0.1% / +25)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
268 (+0.8% / +2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
142 (+1.4% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
352 (+0.9% / +3)
1,185 (+1.6% / +19)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
20,334 (-0.4% / -85)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
63 (+1.6% / +1)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (26,704-1 votes)
175 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
196
Finnie
6,718 (+0.7% / +47)
5.0(+0.0000) (115+0 votes)
26 (-10.3% / -3)
12,734 (+1.6% / +201)
3.5(+0.0000) (29+0 votes)
2,625 (-0.3% / -7)
3.8(+0.0000) (19+0 votes)
7,484 (+1.8% / +134)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
9,016 (+0.4% / +35)
2.8(+0.0000) (27+0 votes)
127 (-1.6% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,907 (+3.1% / +297)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
6,032 (+1.8% / +108)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
6,170 (+1.3% / +81)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
8,762 (+0.8% / +72)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
5,519 (+0.7% / +39)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
208
Tagbird
4,335 (-0.3% / -13)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
6,615 (-0.6% / -41)
3.2(+0.0000) (26+0 votes)
3,606 (+1.7% / +59)
5.0(+0.0000) (43+0 votes)
4,600 (+0.6% / +27)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
5,255 (+0.4% / +23)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
458 (+4.3% / +19)
214
AnimeSR
4,542 (-0.3% / -15)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
3,172,943 (+0.1% / +3,853)
4.6(+0.0000) (2,865+0 votes)
3,456 (+0.3% / +11)
4.5(-0.1000) (48+1 votes)
11 (-8.3% / -1)
11 (+10.0% / +1)
90 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,885 (+0.4% / +17)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
104 (-1.0% / -1)
296 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,118,612 (+0.8% / +8,798)
4.9(+0.0000) (7,157+77 votes)
3,357 (-0.5% / -17)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
846,731 (+0.2% / +1,961)
4.8(+0.0000) (4,261+260 votes)
55 (+5.8% / +3)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
620,658 (+0.1% / +565)
4.8(+0.0000) (7,159+93 votes)
304 (+4.8% / +14)
3,937 (+3.3% / +127)
1.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,590,884 (+0.6% / +16,504)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
57 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,437,211 (+0.5% / +13,293)
4.4(+0.0000) (42+0 votes)
1,557 (-1.2% / -19)
4.9(-0.1000) (44+3 votes)
4 (+300.0% / +3)
788,188 (-0.0% / -376)
4.5(+0.0000) (6,558+0 votes)
737,861 (+0.1% / +549)
4.8(+0.0000) (280+1 votes)
1,094,865 (+6.9% / +70,388)
4.9(+0.0000) (25+1 votes)
142 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
55 (-3.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
50 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,022,670 (+2.7% / +27,362)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
1,872 (+1.2% / +22)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,140 (-0.6% / -12)
403,585 (-0.1% / -605)
4.7(+0.0000) (3,018+3 votes)
618,782 (+2.5% / +15,272)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
1,372 (+0.7% / +10)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
1,370 (+0.2% / +3)
2.7(+0.0000) (41+0 votes)
11 (+22.2% / +2)
370,761 (+0.3% / +1,134)
3.8(+0.0000) (237+0 votes)
141,018 (+0.7% / +1,023)
4.9(+0.0000) (1,879+0 votes)
471,284 (+5.1% / +22,855)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
46 (+9.5% / +4)
1,045 (+0.3% / +3)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
305,999 (+6.4% / +18,457)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
303,035 (+0.1% / +298)
4.6(-0.1000) (51+1 votes)
230,585 (+0.4% / +912)
4.5(+0.0000) (237+0 votes)
769 (+0.8% / +6)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
110,203 (-0.1% / -62)
4.8(+0.0000) (334+0 votes)
242,333 (+6.8% / +15,432)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
830 (+1.5% / +12)
406 (+1.8% / +7)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
85,043 (+107.0% / +43,950)
4.7(+0.0000) (81+18 votes)
50,854 (+0.3% / +142)
4.8(+0.0000) (864+0 votes)
109,687 (+1.5% / +1,655)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
95,494 (+0.5% / +508)
3.8(+0.0000) (38+0 votes)
69,392 (+0.4% / +276)
4.6(+0.0000) (176+0 votes)
54,318 (-0.1% / -56)
4.6(+0.0000) (434+7 votes)
271
SharpGrip
123,637 (+15.3% / +16,365)
65,220 (-0.1% / -65)
3.9(+0.0000) (46+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
32,648 (+2.2% / +716)
4.9(+0.0000) (195+0 votes)
344 (+2.1% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
276
Text Zoom
37,514 (+168.6% / +23,550)
5.0(+0.0000) (62+14 votes)
29,336 (+1.9% / +544)
4.9(+0.0000) (189+23 votes)
456 (+0.2% / +1)
1.3(+0.0000) (3+0 votes)
47,540 (+0.1% / +33)
4.4(-0.1000) (52+1 votes)
373 (-0.3% / -1)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
62,533 (-0.2% / -104)
3.1(+0.0000) (33+0 votes)
37,100 (+1.7% / +636)
4.5(+0.0000) (163+0 votes)
47,806 (+14.5% / +6,041)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
251 (+13.6% / +30)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
29,623 (+1.0% / +305)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
162 (+6.6% / +10)
19,490 (+0.6% / +124)
4.9(+0.0000) (157+0 votes)
21 (+10.5% / +2)
12 (+9.1% / +1)
23,591 (+2.8% / +645)
4.4(+0.0000) (109+1 votes)
6 (+20.0% / +1)
46,904 (+1.2% / +571)
2.1(+0.0000) (10+0 votes)
20,371 (+0.9% / +180)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)