extension ExtPose

Keyword: status

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
661 (+1.1% / +7)
4.8095(+0.0000) (21+0 votes)
298 (+4.9% / +14)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
10,822 (-0.3% / -31)
4.3594(+0.0000) (281+0 votes)
2,160 (+0.7% / +16)
4.24(+0.0000) (50+0 votes)
3,285 (+0.4% / +14)
4.3934(+0.0000) (183+0 votes)
813 (+1.0% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
760 (-1.3% / -10)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
2,923 (+3.0% / +84)
4.675(-0.0263) (80+3 votes)
351,460 (-0.4% / -1,352)
4.5021(+0.0000) (6,943+0 votes)
66 (+10.0% / +6)
3,072 (-0.1% / -4)
4.7241(+0.0000) (29+0 votes)
294 (+2.8% / +8)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
653 (-1.2% / -8)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
730 (+2.4% / +17)
2.2857(+0.0000) (7+0 votes)
2,853 (+0.9% / +25)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
476 (-0.8% / -4)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
456 (+1.8% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
182 (+2.2% / +4)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
2,997 (+1.5% / +45)
4.9333(+0.0000) (15+0 votes)
1,042 (-0.9% / -9)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
87 (-6.5% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22
SEOInfo
917 (+0.5% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
51 (-1.9% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
765 (-0.3% / -2)
3.16(+0.0000) (25+0 votes)
4,444 (+0.1% / +5)
4.6316(+0.0000) (19+0 votes)
821 (-0.5% / -4)
1.8571(+0.0000) (7+0 votes)
50 (-9.1% / -5)
620 (-1.0% / -6)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
464 (-2.9% / -14)
4.6471(+0.0000) (17+0 votes)
164 (-1.8% / -3)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
314 (+0.6% / +2)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
419 (+2.7% / +11)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
355 (-0.6% / -2)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
407 (-3.6% / -15)
224 (+0.4% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
263 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
939 (+1.4% / +13)
4.8372(+0.0000) (43+0 votes)
193 (-1.0% / -2)
846 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
706 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
221 (+3.3% / +7)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
90 (+2.3% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
371 (+1.1% / +4)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
173 (-1.1% / -2)
4.4615(+0.0000) (13+0 votes)
18,669 (-0.5% / -88)
3.8739(-0.0170) (111+1 votes)
610 (+0.0% / +0)
433 (+0.2% / +1)
4.8125(+0.0000) (48+0 votes)
16,770 (+0.3% / +55)
4.2586(-0.0045) (58+1 votes)
498 (+3.8% / +18)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
186 (+2.2% / +4)
2.1667(+0.0000) (6+0 votes)
81 (-3.6% / -3)
102 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
81 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
10,297 (+0.4% / +40)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
293,022 (+2.8% / +8,063)
4.415(-0.0061) (559+1 votes)
332 (+0.9% / +3)
203,147 (+0.2% / +383)
4.6512(+0.0001) (3,268+1 votes)
239,728 (+0.4% / +1,053)
4.4341(+0.0019) (880+3 votes)
78 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
60
uMatrix
127,409 (-0.0% / -5)
4.7242(+0.0000) (747+0 votes)
187 (-6.5% / -13)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
87 (+13.0% / +10)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
974 (-0.7% / -7)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
416 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
66 (+3.1% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
71 (-6.6% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
59 (+5.4% / +3)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
81 (+1.2% / +1)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
448,577 (+1.8% / +7,914)
4.2026(-0.0010) (2,221+1 votes)
58 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
76 (+1.3% / +1)
15 (+0.0% / +0)
178 (+3.5% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
146 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40 (-2.4% / -1)
2,033 (+1.2% / +25)
4.3906(+0.0000) (128+0 votes)
102,404 (+0.2% / +198)
3.25(+0.0000) (20+0 votes)
54 (+1.9% / +1)
2.7143(+0.0000) (7+0 votes)
384 (+0.3% / +1)
3.8571(+0.0000) (14+0 votes)
1,626 (-0.4% / -6)
4.5263(+0.0000) (19+0 votes)
93 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,294 (+0.6% / +8)
4.2414(+0.0000) (29+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,561 (+0.9% / +14)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
2.8889(+0.0000) (9+0 votes)
20,539 (+0.4% / +83)
4.5625(+0.0000) (64+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
25,402 (+0.0% / +5)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,779 (+1.4% / +154)
4.7179(+0.0000) (39+0 votes)
59 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,459 (+0.2% / +25)
3.9837(+0.0000) (246+0 votes)
9,330 (+0.0% / +3)
4.4884(+0.0000) (43+0 votes)
7,709 (+0.1% / +9)
4.5167(+0.0000) (60+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
29 (+3.6% / +1)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
4,974 (-0.3% / -14)
4.4928(+0.0000) (485+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
102
Strine
78 (-1.3% / -1)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
45 (+15.4% / +6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
264 (+1.1% / +3)
4.6316(+0.0000) (38+0 votes)
913,892 (+1.1% / +10,274)
4.8807(+0.0000) (7,873+0 votes)
87 (-1.1% / -1)
3.0(+0.0000) (9+0 votes)
3,111 (+0.8% / +26)
4.5909(+0.0000) (22+0 votes)
2,208,962 (-0.5% / -11,684)
3.6568(-0.0071) (236+1 votes)
35 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,456 (+0.7% / +18)
4.0309(+0.0000) (97+0 votes)
2,830 (-0.1% / -2)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,953 (-0.6% / -11)
4.5882(+0.0000) (17+0 votes)
1,733 (-0.3% / -5)
3.7059(+0.0000) (17+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
120
VK Online
3,826 (-0.2% / -7)
3.8577(+0.0000) (274+0 votes)
52 (+4.0% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
68 (+1.5% / +1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
125
SaltyBet+
1,310 (+0.8% / +10)
4.1081(+0.0000) (37+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
127
aCompass
25 (+4.2% / +1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
758,609 (+3.2% / +23,234)
4.4667(+0.4667) (15+11 votes)
342,066 (+0.3% / +1,122)
4.2546(-0.0030) (597+3 votes)
354 (+1.1% / +4)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,377 (+0.6% / +19)
3.3636(+0.0000) (33+0 votes)
133
Mogicons
125,453 (-0.1% / -64)
3.9472(+0.0000) (7,115+0 votes)
155,593 (+0.6% / +917)
4.3486(+0.0000) (1,288+0 votes)
896 (-0.7% / -6)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
838 (+0.7% / +6)
3.4219(+0.0000) (64+0 votes)
35 (-5.4% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
83,889 (+0.0% / +12)
4.2887(+0.0000) (2,899+0 votes)
13 (-13.3% / -2)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
84 (-1.2% / -1)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
55,813 (+0.7% / +410)
4.7822(+0.0002) (909+1 votes)
142
CCS Max
630 (+0.2% / +1)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
86,041 (-0.0% / -15)
4.636(-0.0006) (566-1 votes)
3 (+0.0% / +0)
75 (-1.3% / -1)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
490 (-0.2% / -1)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
481 (+0.2% / +1)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
32 (-3.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
31 (-3.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
435 (-2.2% / -10)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
46,246 (-0.0% / -17)
4.0625(+0.0000) (336+0 votes)
440 (+0.7% / +3)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
424 (+1.0% / +4)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
398 (+1.5% / +6)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
53,511 (+0.3% / +150)
4.175(+0.0000) (40+0 votes)
404 (+5.2% / +20)
3.6579(+0.0000) (38+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
33,383 (+0.3% / +85)
4.3713(+0.0000) (501+0 votes)
50,047 (+2.7% / +1,333)
2.9101(+0.0000) (356+0 votes)
44,071 (+2.0% / +879)
3.675(+0.0000) (40+0 votes)
534 (+17.1% / +78)
310 (-1.9% / -6)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
163
Tubenav
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
346 (+0.9% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
165
MadCourse
23 (+4.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
18,549 (+0.2% / +46)
4.8636(+0.0000) (220+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
40 (-4.8% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
599 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
25,704 (+0.1% / +21)
3.9718(+0.0000) (71+0 votes)
34,072 (+0.6% / +197)
3.6066(+0.0000) (122+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
58 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
18,589 (+0.1% / +25)
4.4519(+0.0000) (208+0 votes)
175
NX Watch
34 (-2.9% / -1)
4.5789(+0.0000) (19+0 votes)
64 (-1.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
23,377 (+3.0% / +676)
4.5556(+0.0000) (27+0 votes)
18,723 (+0.3% / +63)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
180
FindIT
24,050 (+0.1% / +36)
2.7143(+0.0000) (7+0 votes)
10,307 (+4.3% / +424)
4.9459(+0.0000) (74+0 votes)
170 (+5.6% / +9)
4.875(+0.0179) (8+1 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
12 (+9.1% / +1)
12,608 (+0.2% / +30)
4.3077(+0.0000) (39+0 votes)
12,006 (-0.1% / -14)
4.325(+0.0000) (40+0 votes)
17,137 (+0.2% / +33)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
198 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
39 (+5.4% / +2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
80 (-2.4% / -2)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
184 (+5.1% / +9)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,013 (-0.2% / -11)
4.4127(+0.0000) (63+0 votes)
7,422 (+0.0% / +1)
3.8286(+0.0000) (35+0 votes)
7,978 (+0.4% / +33)
3.5738(+0.0000) (237+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
200
ClickDesk
7,542 (-0.1% / -4)
3.4138(+0.0000) (29+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5,712 (+2.3% / +131)
4.1053(+0.0000) (38+0 votes)
5,441 (+1.4% / +76)
4.2449(+0.0000) (49+0 votes)
3,506 (+0.1% / +4)
4.662(+0.0000) (71+0 votes)
5,046 (+0.3% / +16)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
5,103 (+0.7% / +37)
3.9286(+0.0000) (14+0 votes)
112 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,689 (-0.2% / -9)
3.1212(+0.0000) (33+0 votes)
4,174 (+1.8% / +74)
4.4898(+0.0000) (49+0 votes)
2,513 (+1.5% / +36)
4.9459(+0.0000) (111+0 votes)
3,413 (+2.3% / +76)
4.7143(+0.0000) (28+0 votes)
93 (-1.1% / -1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
104 (+2.0% / +2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
130 (+8.3% / +10)
215
Homely
2,753 (-0.4% / -12)
4.7167(+0.0000) (60+0 votes)
4,527 (+1.8% / +79)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
217
Sheetgo
4,091 (+2.6% / +102)
4.5714(+0.0000) (21+0 votes)
112 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,536 (+5.0% / +216)
4.4762(+0.0000) (21+0 votes)
3,084 (+0.2% / +5)
4.4651(+0.0000) (43+0 votes)
3,152 (+0.4% / +12)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
103 (+2.0% / +2)
3,469 (+1.8% / +62)
3.1167(+0.0000) (60+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
64 (+3.2% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,434 (-0.1% / -3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
87 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
229
InStock
78 (-2.5% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,736 (+0.6% / +10)
4.6818(+0.0000) (22+0 votes)
2,108 (-0.4% / -8)
4.6154(+0.0000) (26+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
1,453 (-0.3% / -5)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
1,269 (+1.7% / +21)
4.8(+0.0000) (35+0 votes)
1,530 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
236
XymonTool
60 (-1.6% / -1)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
12 (+33.3% / +3)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
240
HN Status
3 (+0.0% / +0)
54 (+8.0% / +4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,536 (+1.2% / +18)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,288 (+0.4% / +5)
4.1538(+0.0000) (13+0 votes)
1,297 (+1.7% / +22)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
245
TextAid
950 (-2.6% / -25)
4.3281(+0.0000) (64+0 votes)
1,423 (+0.5% / +7)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
937 (-0.2% / -2)
4.875(+0.0000) (16+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
62 (+47.6% / +20)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
250
FIP Radio
796 (-0.7% / -6)
4.25(+0.0000) (48+0 votes)
923 (+0.3% / +3)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
706 (-0.7% / -5)
4.3514(+0.0000) (37+0 votes)
253
Axon Guru
41 (-6.8% / -3)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
923 (+1.8% / +16)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
39 (-4.9% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
541 (+0.2% / +1)
4.875(+0.0000) (16+0 votes)
748 (-0.3% / -2)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
620 (-0.5% / -3)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
264
FreeKiss
483 (+2.8% / +13)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
660 (+0.8% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
33 (+6.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
538 (+1.1% / +6)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
396 (+1.8% / +7)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
512 (+0.8% / +4)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
508 (-0.2% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
402 (+1.5% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
511 (+1.4% / +7)
1.9412(+0.0000) (34+0 votes)
292 (-1.7% / -5)
4.4118(+0.0000) (17+0 votes)
287 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
258 (+1.2% / +3)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
437 (+1.6% / +7)
279
EyeSimple
247 (-2.0% / -5)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
306 (+1.3% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
6 (+20.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
236 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
254 (+0.4% / +1)
3.6875(+0.0000) (16+0 votes)
307 (+1.0% / +3)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
286
Q-EmoText
221 (-0.5% / -1)
4.4643(+0.0000) (28+0 votes)
271 (+4.2% / +11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
280 (+0.4% / +1)
3.5625(+0.0000) (16+0 votes)
257 (-1.9% / -5)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
279 (+1.1% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
291
BitShip
19 (+5.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
293 (+2.8% / +8)
195 (+1.6% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,508 (+0.8% / +27)
4.8113(+0.0000) (53+0 votes)
187 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
205 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
211 (+1.0% / +2)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
235 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
195 (+1.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)