extension ExtPose

Keyword: development

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
35,136 (-0.0% / -14)
4.9164(+0.0001) (562+1 votes)
615 (+0.8% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
506,113 (+0.5% / +2,617)
3.0(-1.6667) (6+3 votes)
1,420 (-0.1% / -2)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
5
MaMITs
28 (-3.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,684 (+0.0% / +4)
4.8269(+0.0000) (104+0 votes)
515,565 (+0.0% / +35)
2.8(-0.4500) (5+1 votes)
11,179 (+0.9% / +102)
4.4386(+0.0000) (114+0 votes)
53 (-3.6% / -2)
94 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
11
Notepad
114,928 (-0.4% / -438)
3.915(+0.0000) (871+0 votes)
12
3CX
204,099 (+0.7% / +1,319)
4.2778(+0.0000) (18+0 votes)
4,032 (-1.1% / -44)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
3,337 (-0.1% / -3)
3.9825(+0.0000) (57+0 votes)
1,776 (-0.8% / -15)
3.7917(+0.0000) (24+0 votes)
29,041 (-0.1% / -35)
4.9062(+0.0000) (32+0 votes)
50,594 (+0.3% / +140)
1.8333(+0.0000) (36+0 votes)
4,215 (+0.1% / +6)
4.8627(+0.0000) (102+0 votes)
16,711 (-2.0% / -346)
4.9038(+0.0000) (52+0 votes)
1,998 (-1.0% / -21)
4.2667(+0.0000) (15+0 votes)
31,421 (+0.6% / +175)
1,260 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
30,002 (+0.1% / +24)
4.7788(-0.0014) (565+1 votes)
208 (+4.0% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4377(-0.0003) (170,588+74 votes)
11,401 (-0.3% / -32)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
9,062 (-0.4% / -40)
4.875(+0.0000) (24+0 votes)
8,562 (+0.4% / +33)
4.2917(+0.0000) (48+0 votes)
7,134 (+0.5% / +36)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
11,171 (+0.6% / +69)
2.5(+0.0000) (36+0 votes)
8,630 (-3.3% / -295)
2.6667(+0.0000) (9+0 votes)
18,067 (+1.1% / +192)
4.7083(+0.0000) (72+0 votes)
144 (-0.7% / -1)
143 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,383 (-0.3% / -22)
2.3103(+0.0000) (116+0 votes)
110 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
4,649 (+0.4% / +20)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
3,611 (-0.6% / -23)
4.56(+0.0000) (25+0 votes)
3,421 (-1.5% / -51)
4.6471(+0.0000) (17+0 votes)
3,932 (-0.5% / -21)
3.6(+0.0000) (30+0 votes)
1,222,857 (-0.1% / -717)
4.5396(-0.0000) (8,379+8 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
82 (+9.3% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,373 (-0.1% / -11)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,829 (+0.5% / +9)
4.5263(+0.0000) (19+0 votes)
1,559 (-0.4% / -6)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
1,810 (-0.3% / -6)
3.4717(+0.0000) (53+0 votes)
382,248 (-0.3% / -1,000)
4.1028(+0.0000) (1,343+0 votes)
1,326 (+1.1% / +14)
3.9444(+0.0000) (18+0 votes)
141,343 (-0.2% / -237)
4.7228(+0.0000) (6,234+0 votes)
1,142 (-0.6% / -7)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
869,922 (+25.7% / +177,795)
4.0(+0.5000) (3+1 votes)
1,130 (-0.5% / -6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
239,225 (-3.3% / -8,223)
4.3035(+0.0007) (1,285+17 votes)
305 (-1.0% / -3)
4.8125(+0.0000) (16+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
124,558 (+0.2% / +306)
4.0816(+0.0028) (331+1 votes)
866 (+0.2% / +2)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
131 (+10.1% / +12)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
70,520 (-0.3% / -188)
4.7786(+0.0000) (384+0 votes)
652 (+0.2% / +1)
3.7778(+0.0000) (9+0 votes)
730 (+0.4% / +3)
3.4545(+0.0000) (11+0 votes)
412 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
1,503 (+2.5% / +37)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
481 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
603 (-2.3% / -14)
545 (+1.7% / +9)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
387 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
96 (+2.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
32,635 (-0.0% / -12)
4.3719(+0.0000) (242+0 votes)
32,046 (-0.3% / -85)
4.6106(+0.0000) (113+0 votes)
33,978 (-0.1% / -39)
4.3019(+0.0000) (53+0 votes)
352 (-2.5% / -9)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
259 (-2.6% / -7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
22,698 (-0.9% / -216)
4.3534(+0.0000) (232+0 votes)
544 (+1.1% / +6)
4.375(+0.0000) (16+0 votes)
15,422 (-0.7% / -107)
4.3529(+0.0000) (85+0 votes)
15,390 (-0.6% / -91)
3.9189(+0.0000) (74+0 votes)
258 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
240 (+3.0% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
361 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
148 (-3.3% / -5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
919,141 (+0.1% / +983)
4.6875(-0.0002) (8,441+8 votes)
53 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
290 (-2.0% / -6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
163 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,344 (+0.1% / +12)
3.3276(+0.0000) (58+0 votes)
181 (-1.6% / -3)
8 (+0.0% / +0)
171 (-0.6% / -1)
7,551 (-0.1% / -9)
4.3182(+0.0000) (22+0 votes)
9,167 (+0.2% / +22)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,124 (-0.5% / -16)
4.8728(+0.0000) (228+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
7,049 (-0.6% / -44)
3.9286(+0.0000) (14+0 votes)
113 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
121 (-2.4% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
626,608 (-0.4% / -2,202)
4.4978(+0.0001) (7,186+1 votes)
5,750 (-0.1% / -6)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
270 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
138 (+3.0% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
135 (+1.5% / +2)
109
XSwitch
5,034 (+1.1% / +54)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
4,473 (-0.2% / -7)
3.9(+0.0000) (40+0 votes)
111
AnimeLost
4,481 (-0.7% / -33)
4.2121(+0.0000) (33+0 votes)
4,112 (+0.0% / +2)
4.4074(+0.0000) (54+0 votes)
6,771 (+0.4% / +28)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
113 (+10.8% / +11)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,180 (-0.0% / -1)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
116
Watcher
26 (-3.7% / -1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
242 (+3.0% / +7)
118
EyeSaver
101 (-2.9% / -3)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
80 (-7.0% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
80 (-10.1% / -9)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
74 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
122
Mind Map
4,494 (+0.7% / +32)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
24 (+9.1% / +2)
2,561 (+0.4% / +10)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
3,413 (+0.4% / +14)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
126
MyHook
72 (+4.3% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,162 (-2.8% / -62)
4.7857(+0.0000) (14+0 votes)
88 (+6.0% / +5)
85 (+1.2% / +1)
2,609 (+0.1% / +3)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
58 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,617 (-0.3% / -9)
2.9143(+0.0000) (35+0 votes)
133
Aline
2,171 (+0.2% / +4)
3.9048(+0.0000) (21+0 votes)
138,437 (+0.1% / +191)
4.5853(+0.0000) (1,519+0 votes)
79 (+2.6% / +2)
3,377 (+6.9% / +218)
128 (+1.6% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
1,475 (-0.6% / -9)
4.9524(+0.0000) (21+0 votes)
2,250 (-0.2% / -5)
3.5625(+0.0000) (16+0 votes)
1,511 (-0.9% / -14)
4.4412(+0.0000) (34+0 votes)
128,005 (+0.2% / +212)
4.5056(+0.0000) (180+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
2,245 (-2.5% / -58)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,625 (+1.1% / +17)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
1,410 (+0.4% / +6)
4.6087(+0.0000) (23+0 votes)
1,766 (-0.5% / -8)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
47 (-2.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,278 (+0.4% / +5)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
150
Kioskier
118 (-2.5% / -3)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
46 (+7.0% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,049 (+1.4% / +14)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,290 (-0.7% / -9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
156
Event Spy
1,485 (-0.5% / -8)
2.3158(+0.0000) (19+0 votes)
1,135 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
43 (+7.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
815 (+0.4% / +3)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
1,010 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
743 (-0.4% / -3)
4.2381(+0.0000) (21+0 votes)
162
Notepad
922 (+1.7% / +15)
3.2143(+0.0000) (14+0 votes)
34 (-2.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
881 (-1.0% / -9)
3.6154(+0.0000) (13+0 votes)
1,187 (+10.4% / +112)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
702 (-1.8% / -13)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
671 (+0.3% / +2)
4.1429(+0.0000) (21+0 votes)
749 (-2.1% / -16)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
580 (-1.5% / -9)
4.0(+0.0000) (39+0 votes)
45 (+12.5% / +5)
31 (-3.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
605 (-0.8% / -5)
3.8571(+0.0000) (21+0 votes)
28,838 (-0.3% / -85)
4.3007(+0.0000) (153+0 votes)
666 (+0.9% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
25,518 (-0.3% / -69)
4.3202(-0.0058) (228+1 votes)
3 (+0.0% / +0)
735 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
823 (-1.0% / -8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
778 (+1.0% / +8)
2.4286(+0.0000) (7+0 votes)
492 (-0.6% / -3)
4.375(+0.0000) (16+0 votes)
33 (-2.9% / -1)
489 (-0.8% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
32 (-3.0% / -1)
185
devLens
60 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
454 (+0.2% / +1)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
187
WebCite
468 (-2.1% / -10)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
532 (+1.3% / +7)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
433 (+1.4% / +6)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
589 (+1.9% / +11)
19,846 (-1.4% / -282)
3.0(+0.0000) (19+0 votes)
435 (+1.9% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
504 (-0.4% / -2)
389 (-4.4% / -18)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
404 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
24 (-7.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
350 (+0.9% / +3)
3.2941(+0.0000) (17+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
415 (-0.5% / -2)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
19 (-9.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
7,833 (-0.3% / -27)
4.6509(+0.0000) (106+0 votes)
363 (+1.7% / +6)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
314 (+1.0% / +3)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
253,057 (+0.4% / +936)
4.3314(-0.0007) (3,920+20 votes)
5,525 (+0.8% / +43)
4.875(+0.0000) (40+0 votes)
11,685 (-1.7% / -208)
2.3846(+0.0000) (13+0 votes)
253,057 (+0.4% / +936)
4.3314(-0.0007) (3,920+20 votes)
5,525 (+0.8% / +43)
4.875(+0.0000) (40+0 votes)
11,685 (-1.7% / -208)
2.3846(+0.0000) (13+0 votes)
277 (-1.1% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
274 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
215
Stopwatch
276 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,684 (+0.0% / +2)
4.0375(+0.0000) (80+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
288 (-0.3% / -1)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
183 (+0.5% / +1)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
272 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
274 (+1.1% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
271 (-1.8% / -5)
192 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
225
BEES
160 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
129,431 (+0.3% / +390)
4.5043(+0.0013) (1,170+7 votes)
227
Sail
193 (+1.0% / +2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
135 (+1.5% / +2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
224 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
146 (-3.3% / -5)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
169 (-2.3% / -4)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
183 (+1.7% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20 (+33.3% / +5)
67,596 (+0.4% / +292)
4.5684(+0.0028) (614+4 votes)
63,899 (+0.6% / +391)
4.3519(-0.0050) (557+5 votes)
144 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
144 (+2.1% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
241
TagGadget
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
243
Alchemy
80 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
244
Style Me
115 (-0.9% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
114 (-1.7% / -2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
136 (-3.5% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
95 (-1.0% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
131 (-5.1% / -7)
1,881 (-0.9% / -18)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,164 (-0.8% / -18)
3.3939(-0.0748) (33+1 votes)
1,357 (+0.5% / +7)
4.9444(+0.0000) (18+0 votes)
98 (-1.0% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,937 (-0.5% / -10)
2.8182(+0.0000) (11+0 votes)
255
Synction
13 (+8.3% / +1)
11 (+10.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
258
D-Faster
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
103 (+0.0% / +0)
94 (+3.3% / +3)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
77 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
71 (+2.9% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
68 (-5.6% / -4)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
94 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,207 (+0.1% / +1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
70 (+6.1% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7 (-30.0% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
1,014 (+0.5% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
272
Vectorly
43 (-2.3% / -1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
74 (+4.2% / +3)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
58 (+1.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
277
CollectIt
58 (+3.6% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
673 (-8.9% / -66)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
50 (+4.2% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
51 (+4.1% / +2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
423 (-0.7% / -3)
4.6364(+0.0000) (44+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
285
OpenTabs
451 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
49 (+2.1% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
57 (+1.8% / +1)
51 (-8.9% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
350 (+0.9% / +3)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
290
RootDesk
36 (-5.3% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
386 (-1.8% / -7)
4.2174(+0.0000) (23+0 votes)
293
Fileboard
41 (-4.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
533 (-1.3% / -7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
46 (-2.1% / -1)
7 (+0.0% / +0)
298 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
299
NashLoad
46 (+7.0% / +3)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)