extension ExtPose

Keyword: black theme -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
8,814,642 (+0.0% / +0)
4.502(+0.0000) (2,502+0 votes)
6,077,987 (+0.0% / +0)
4.6593(+0.0038) (91+1 votes)
4,256,651 (+0.0% / +0)
4.5196(+0.0000) (306+0 votes)
2,691,383 (+0.0% / +0)
4.2094(+0.0000) (382+0 votes)
1,077,101 (+0.0% / +0)
4.6244(-0.0031) (607+3 votes)
1,120,177 (+0.0% / +0)
4.702(+0.0000) (453+0 votes)
986,546 (+0.0% / +0)
4.8393(+0.0000) (336+0 votes)
1,676,288 (+0.0% / +0)
4.4062(+0.0000) (32+0 votes)
800,010 (+0.0% / +0)
4.4945(+0.0000) (1,284+6 votes)
1,625,048 (+0.0% / +0)
4.4074(+0.0000) (27+0 votes)
368,342 (+0.0% / +0)
4.8472(+0.0000) (288+0 votes)
281,812 (+0.0% / +0)
4.8142(+0.0000) (113+0 votes)
158,548 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
4,350,499 (+0.0% / +0)
4.7718(+0.0000) (333+0 votes)
9,268 (+0.0% / +0)
4.661(+0.0000) (59+0 votes)
11,190 (+0.0% / +0)
4.3704(+0.0000) (27+0 votes)
13,037 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
1,108 (+0.0% / +0)
4.4375(+0.0000) (16+0 votes)
736 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
8,124 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.9103(+0.0000) (4,784+0 votes)
60,553 (+0.0% / +0)
4.5152(+0.0000) (33+0 votes)
4,193 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
29,043 (+0.0% / +0)
4.6094(+0.0000) (64+0 votes)
9,316 (+0.0% / +0)
2.0769(+0.0000) (39+0 votes)
56,549 (+0.0% / +0)
4.7378(+0.0006) (1,266+3 votes)
341,689 (+0.0% / +0)
4.6478(-0.0039) (423+1 votes)
1,705 (+0.0% / +0)
2.25(+0.0000) (16+0 votes)
9,723 (+0.0% / +0)
4.8592(+0.0084) (71+4 votes)
79,144 (+0.0% / +0)
4.2394(+0.0000) (213+0 votes)
29,371 (+0.0% / +0)
4.4477(+0.0000) (172+0 votes)
264,371 (+0.0% / +0)
4.4871(+0.0000) (661+0 votes)
890,762 (+0.0% / +0)
4.7038(+0.0000) (547+0 votes)
76,678 (+0.0% / +0)
4.0252(+0.0000) (318+0 votes)
59,209 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (42+0 votes)
304,313 (+0.0% / +0)
4.2818(+0.0000) (1,029+0 votes)
24,662 (+0.0% / +0)
4.6879(+0.0000) (173+0 votes)
20,809 (+0.0% / +0)
3.5407(+0.0000) (135+0 votes)
33,170 (+0.0% / +0)
4.5401(+0.0000) (511+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
8,808 (+0.0% / +0)
4.5238(+0.0000) (21+0 votes)
5,705 (+0.0% / +0)
3.9286(+0.0000) (182+0 votes)
263,132 (+0.0% / +0)
4.3664(+0.0035) (1,845+10 votes)
479 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,148 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
204,035 (+0.0% / +0)
4.6987(+0.0000) (989+0 votes)
34,450 (+0.0% / +0)
193 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30,190 (+0.0% / +0)
3.6739(+0.0000) (46+0 votes)
382 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
12,617 (+0.0% / +0)
3.9444(+0.0000) (90+0 votes)
14,161 (+0.0% / +0)
4.2368(+0.0000) (76+0 votes)
384,536 (+0.0% / +0)
4.5121(+0.0001) (6,706+1 votes)
120,529 (+0.0% / +0)
4.1273(+0.0000) (165+0 votes)
17,586 (+0.0% / +0)
4.8526(+0.0000) (95+0 votes)
1,933 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,035 (+0.0% / +0)
4.0769(+0.0000) (13+0 votes)
3,563 (+0.0% / +0)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
2,168,424 (+0.0% / +0)
3.5831(-0.0014) (1,914+1 votes)
21,317 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
13,579 (+0.0% / +0)
4.44(+0.0000) (25+0 votes)
854 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,669 (+0.0% / +0)
4.6607(+0.0000) (56+0 votes)
4,239 (+0.0% / +0)
2.1667(+0.0000) (18+0 votes)
11,665 (+0.0% / +0)
4.4462(+0.0000) (186+0 votes)
34,255 (+0.0% / +0)
3.8995(+0.0000) (2,129+0 votes)
83,686 (+0.0% / +0)
4.1997(+0.0000) (701+0 votes)
26,469 (+0.0% / +0)
4.7172(+0.0000) (548+0 votes)
1,349 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
5,975 (+0.0% / +0)
4.2105(+0.0000) (19+0 votes)
20,149 (+0.0% / +0)
3.4087(+0.0000) (115+0 votes)
16,520 (+0.0% / +0)
4.0923(+0.0000) (65+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
2,676 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
28,632 (+0.0% / +0)
4.7935(+0.0000) (92+0 votes)
5,593,956 (+0.0% / +0)
4.7042(+0.0000) (11,258+11 votes)
246,782 (+0.0% / +0)
4.7193(+0.0000) (114+0 votes)
19,107 (+0.0% / +0)
4.014(+0.0000) (214+0 votes)
22,059 (+0.0% / +0)
4.6304(+0.0000) (138+0 votes)
354,510 (+0.0% / +0)
3.1966(+0.0030) (595+1 votes)
1,843 (+0.0% / +0)
1.75(+0.0000) (12+0 votes)
986,070 (+0.0% / +0)
4.6064(-0.0076) (343+1 votes)
147,941 (+0.0% / +0)
4.4306(-0.0069) (483+3 votes)
1,089 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
11,762 (+0.0% / +0)
4.7313(+0.0000) (67+0 votes)
7,568 (+0.0% / +0)
1.903(+0.0000) (134+0 votes)
10,931 (+0.0% / +0)
4.8148(+0.0000) (27+0 votes)
94,744 (+0.0% / +0)
4.0408(+0.0000) (147+0 votes)
28,116 (+0.0% / +0)
4.0164(+0.0000) (61+0 votes)
3,326 (+0.0% / +0)
4.2174(+0.0000) (23+0 votes)
2,367 (+0.0% / +0)
4.6591(+0.0000) (44+0 votes)
153,185 (+0.0% / +0)
4.4715(+0.0000) (246+0 votes)
25,811 (+0.0% / +0)
3.2979(+0.0000) (141+0 votes)
31,336 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (22+0 votes)
7,391 (+0.0% / +0)
3.7391(+0.0000) (23+0 votes)
3,953 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
477 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
2,660 (+0.0% / +0)
4.5517(+0.0000) (29+0 votes)
62 (+0.0% / +0)
1,050 (+0.0% / +0)
4.8667(+0.0000) (15+0 votes)
2,198 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
3,538 (+0.0% / +0)
3.9688(+0.0000) (32+0 votes)
917 (+0.0% / +0)
1.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9677(+0.0000) (31+0 votes)
2,574 (+0.0% / +0)
2.25(+0.0000) (8+0 votes)
107
Dark mode
30,411 (+0.0% / +0)
4.3049(+0.0000) (82+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
2,243 (+0.0% / +0)
4.5357(+0.0000) (28+0 votes)
14,282 (+0.0% / +0)
3.8312(+0.0000) (77+0 votes)
94,591 (+0.0% / +0)
3.339(+0.0000) (177+0 votes)
226 (+0.0% / +0)
845 (+0.0% / +0)
2.3846(+0.0000) (13+0 votes)
17,102 (+0.0% / +0)
4.8234(+0.0000) (2,208+0 votes)
115
DarkCloud
61,939 (+0.0% / +0)
4.8357(+0.0000) (213+0 votes)
651 (+0.0% / +0)
3.5556(+0.0000) (9+0 votes)
409 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
7,794 (+0.0% / +0)
4.8108(+0.0000) (37+0 votes)
240,470 (+0.0% / +0)
4.4318(+0.0000) (447+0 votes)
1,550 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
47,831 (+0.0% / +0)
4.8568(+0.0000) (1,278+0 votes)
16,222 (+0.0% / +0)
1.7372(+0.0000) (156+0 votes)
420 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,644 (+0.0% / +0)
2.64(+0.0000) (25+0 votes)
654,474 (+0.0% / +0)
3.3933(-0.0023) (1,040+1 votes)
2,735 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
944 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (12+0 votes)
382 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,327,338 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (420+0 votes)
189 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
132
Dark Mode
2,349 (+0.0% / +0)
2.9167(+0.0000) (12+0 votes)
472 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
3,089 (+0.0% / +0)
4.4894(+0.0000) (47+0 votes)
1,030 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
143 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
688 (+0.0% / +0)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
1,927 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
208 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
220 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
147 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
718,047 (+0.0% / +0)
4.5457(-0.0084) (372+2 votes)
1,648,749 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
3,812 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
146
DarkiTon
8,901 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
143 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
934 (+0.0% / +0)
4.0625(+0.0000) (16+0 votes)
149
Readwell
295,921 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
12,377 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (54+0 votes)
346 (+0.0% / +0)
3,039 (+0.0% / +0)
3.5135(+0.0000) (37+0 votes)
7,106,806 (+0.0% / +0)
4.6089(+0.0022) (179+1 votes)
2,785 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (16+0 votes)
1,741 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
82 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
569 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
9,043 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
145 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
201 (+0.0% / +0)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
33,484 (+0.0% / +0)
3.9037(+0.0000) (187+0 votes)
66,670 (+0.0% / +0)
3.4344(+0.0000) (122+0 votes)
189 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,913 (+0.0% / +0)
4.1875(+0.0000) (48+0 votes)
2,741 (+0.0% / +0)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
1,121 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (8+0 votes)
14,123 (+0.0% / +0)
3.3077(+0.0000) (13+0 votes)
2,278 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
169
Octo-Free
858 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
790 (+0.0% / +0)
3.5789(+0.0000) (19+0 votes)
1,531 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
63,704 (+0.0% / +0)
3.0809(+0.0000) (173+0 votes)
700 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
327 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
194 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
282 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
11,537 (+0.0% / +0)
2.0076(+0.0000) (131+0 votes)
178 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
3,798 (+0.0% / +0)
4.2881(+0.0000) (59+0 votes)
996,618 (+0.0% / +0)
4.1867(-0.0023) (166+2 votes)
123,824 (+0.0% / +0)
4.7744(+0.0011) (811+4 votes)
237,181 (+0.0% / +0)
4.3681(+0.0000) (345+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
38,366 (+0.0% / +0)
4.3529(+0.0000) (17+0 votes)
369 (-1.3% / -5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
11,766 (+0.0% / +0)
4.3667(-0.0020) (180+1 votes)
714 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
152 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
29,641 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (32+0 votes)
288 (+0.0% / +0)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
5,262 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (15+0 votes)
42,605 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
99 (-3.9% / -4)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
772 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
7,624 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
44 (+0.0% / +0)
4.0 (1 votes)
143 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,488 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (18+0 votes)
3,691 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (42+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,709 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
13,133 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
205
Slack++
2,082 (+0.0% / +0)
4.2353(+0.0000) (17+0 votes)
12,506 (+0.0% / +0)
4.4889(+0.0000) (45+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,338 (+0.0% / +0)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
1,513,957 (+0.0% / +0)
4.4191(+0.0000) (1,713+0 votes)
609 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
211
CYSCE
122 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
36,940 (+0.0% / +0)
2.9806(+0.0000) (155+0 votes)
7,817 (+0.0% / +0)
4.881(+0.0029) (42+1 votes)
448 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
149 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
6,885 (+0.0% / +0)
3.9916(+0.0000) (119+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
6,168 (+0.0% / +0)
4.1159(+0.0000) (164+0 votes)
2,400 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
387 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
222
Illumify
2,677 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (54+0 votes)
7,858 (+0.0% / +0)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,169 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
97 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
145 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,646 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
11,328 (+0.0% / +0)
4.6753(+0.0000) (77+0 votes)
4,964 (+0.0% / +0)
4.5238(+0.0000) (21+0 votes)
121 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
3,134 (+0.0% / +0)
4.4167(+0.0000) (12+0 votes)
177 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
5,211 (+0.0% / +0)
4.8686(+0.0000) (137+0 votes)
12,295 (+0.0% / +0)
3.7191(+0.0000) (89+0 votes)
2,500 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
517 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,229 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,390 (+0.0% / +0)
2.4286(+0.0000) (14+0 votes)
7,174 (+0.0% / +0)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
243
Weatherly
14,080 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (65+0 votes)
8,881 (+0.0% / +0)
3.7647(+0.0000) (17+0 votes)
9,199 (+0.0% / +0)
4.812(+0.0000) (117+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
320 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
397 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
975 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,552 (+0.0% / +0)
4.5625(+0.0000) (32+0 votes)
5,552 (+0.0% / +0)
4.434(+0.0000) (53+0 votes)
254
Worldtime
7,947 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (28+0 votes)
112,606 (+0.0% / +0)
4.0995(+0.0045) (201+1 votes)
68 (+0.0% / +0)
29,671 (+0.0% / +0)
4.6644(+0.0023) (146+1 votes)
60 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
248 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
359 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
654 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
264
Dark ESEA
222 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
552 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
267
TabNotes
1,689 (+0.0% / +0)
4.4615(+0.0000) (13+0 votes)
7,469 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
923 (+0.0% / +0)
4.5769(+0.0000) (26+0 votes)
2,779 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
643 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,929 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
108 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
276
BBC Dark
1,045 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
110 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
76 (+0.0% / +0)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
586 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
629 (+0.0% / +0)
3.72(+0.0000) (25+0 votes)
593 (+0.0% / +0)
2.9167(+0.0000) (36+0 votes)
2,136 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8,688 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (36+0 votes)
4,719 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
1,029 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
3,819 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (28+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,313 (+0.0% / +0)
4.1613(+0.0000) (31+0 votes)
785 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
403 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,050 (+0.0% / +0)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
417,887 (+0.0% / +0)
4.6397(-0.0002) (7,419+4 votes)
3,891 (+0.0% / +0)
3.6857(+0.0000) (35+0 votes)
6,713 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,955 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)