extension ExtPose

Keyword: black theme -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (597+0 votes)
70,000
9,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (55+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (20+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (4,213+9 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (10+0 votes)
316 (+0.6% / +2)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
60,000 (+100.0% / +30,000)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (619+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (169+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (40+0 votes)
123 (+6.0% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
432 (+2.1% / +9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (5,966+0 votes)
309 (-1.3% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (150+0 votes)
30,000 (+50.0% / +10,000)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
289 (+1.8% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
295 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (52+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (133+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (118+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
934 (-0.6% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
174 (+1.2% / +2)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (76+0 votes)
526 (+5.2% / +26)
6,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (194+0 votes)
99 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (2,681+0 votes)
56 (+1.8% / +1)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (828+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (174+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (15+0 votes)
63 (+3.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
80,000
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
302 (-0.3% / -1)
3.4(+0.0000) (18+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
215 (+0.5% / +1)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (96+0 votes)
554 (-1.4% / -8)
2.9(+0.0000) (36+0 votes)
237 (+1.3% / +3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
37 (-2.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (657+0 votes)
914 (-1.2% / -11)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (417+0 votes)
156 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
66 (+3.1% / +2)
156 (+5.4% / +8)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (2,155+1 votes)
81 (-2.4% / -2)
133 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (56+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
179 (+0.0% / +0)
53 (+0.0% / +0)
192 (-2.0% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
84 (+6.3% / +5)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (40+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (22+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4,207+0 votes)
41 (-2.4% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
530 (-1.3% / -7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
8 (-11.1% / -1)
111 (-1.8% / -2)
25 (+0.0% / +0)
82 (-1.2% / -1)
31 (+6.9% / +2)
28 (+3.7% / +1)
18 (+0.0% / +0)
769 (+0.3% / +2)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
32 (-3.0% / -1)
927 (+1.8% / +16)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
48 (-2.0% / -1)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,848-4 votes)
13 (+0.0% / +0)
689 (+0.7% / +5)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (105+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (29+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (107+0 votes)
318 (-0.9% / -3)
89 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (70+0 votes)
36 (+2.9% / +1)
5 (+25.0% / +1)
5 (+0.0% / +0)
526 (+3.5% / +18)
28 (+3.7% / +1)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (246+0 votes)
67 (-1.5% / -1)
94 (+4.4% / +4)
9 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (49+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
18 (-5.3% / -1)
85 (+2.4% / +2)
10 (+0.0% / +0)
23 (+4.5% / +1)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
7,000 (+133.3% / +4,000)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
321 (+0.9% / +3)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
74 (-1.3% / -1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
13
100,000 (+0.0% / +0)
70,000 (+0.0% / +0)
70,000 (+0.0% / +0)
104 (-1.0% / -1)
479 (+2.1% / +10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
80 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
22 (+10.0% / +2)
10 (-9.1% / -1)
7,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (76+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (54+0 votes)
41 (-2.4% / -1)
477 (+54.4% / +168)
60 (+0.0% / +0)
60 (+5.3% / +3)
126 (+0.8% / +1)
138 (+3.0% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (29+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
40,000 (+33.3% / +10,000)
40,000 (+0.0% / +0)
165
Dark Mode
7,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (152+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
194 (+0.0% / +0)
252 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (303+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
45 (+4.7% / +2)
819 (+0.7% / +6)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (193+0 votes)
565 (+0.0% / +0)
589 (+1.2% / +7)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
828 (+2.6% / +21)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
87 (+2.4% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
534 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (176+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (5,541+9 votes)
1,000 (-50.0% / -1,000)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (54+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (672+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (515+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
179 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+11.1% / +1,000)
954 (+0.7% / +7)
2.4(+0.0000) (55+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (51+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (349+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
70 (+6.1% / +4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3,000 (+50.0% / +1,000)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
69 (+3.0% / +2)
856 (+1.5% / +13)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
326 (-2.7% / -9)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
213
Porkchat
52 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
127 (-4.5% / -6)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (549+0 votes)
25 (+8.7% / +2)
929 (+1.2% / +11)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (52+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+25.0% / +2,000)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
26 (+4.0% / +1)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
181 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
123 (-3.9% / -5)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (178+0 votes)
5,000 (+25.0% / +1,000)
649 (+3.3% / +21)
1,000 (+0.0% / +0)
148 (+0.7% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+100.0% / +1,000)
2,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+100.0% / +1,000)
2,000 (+100.0% / +1,000)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
930 (-0.2% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
249
Dark Mode
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (1,577+0 votes)
378 (+2.7% / +10)
427 (+49.3% / +141)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
6,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (91+0 votes)
5,000 (+25.0% / +1,000)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
8 (-11.1% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
507 (+2.4% / +12)
605 (-0.2% / -1)
4 (+33.3% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
37 (-2.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (13+0 votes)
400 (+1.8% / +7)
669 (-1.2% / -8)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
546 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
594 (+1.7% / +10)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
74 (-1.3% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)