extension ExtPose

Keyword: black theme

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
495,339 (+2.1% / +10,140)
4.5(-0.1000) (459+22 votes)
1,361,812 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (15+0 votes)
806,958 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
615,937 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
147,552 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (99+0 votes)
809,349 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
235,736 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (505+0 votes)
336,836 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
840,166 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (30+0 votes)
461,710 (+72.3% / +193,692)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
233,343 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
805,314 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (43+0 votes)
677,618 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (70+0 votes)
809,207 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (7+0 votes)
15
Dusk
811,504 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
86,538 (+17.7% / +13,004)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
807,619 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
155,955 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
220,900 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
562,214 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,519+0 votes)
1,233 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (7+0 votes)
1,731 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
141,043 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (616+0 votes)
491,500 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (3,238+0 votes)
597 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,921 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (692+0 votes)
271 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
30,456 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (164+0 votes)
1,639 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (39+0 votes)
59,270 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (62+0 votes)
3,130 (+1.0% / +31)
3.2(+0.0000) (13+0 votes)
25,300 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (39+0 votes)
353 (+0.0% / +0)
28,818 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (35+0 votes)
3,641 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (8+0 votes)
1,482 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
3,361 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
15,646 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (108+0 votes)
305 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
22,828 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (132+0 votes)
1,841 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,082 (+0.0% / +0)
44,150 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
21,398 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (165+0 votes)
484 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
186 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
198 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,754 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
268 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
145 (+0.0% / +0)
453 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
63,439 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (23+0 votes)
54,263 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (21+0 votes)
2,139 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
85,994 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (648+0 votes)
6,830 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (193+0 votes)
12,406 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (140+0 votes)
46,494 (-0.7% / -341)
4.8(+0.0000) (952+0 votes)
47,944 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (9+0 votes)
1,174 (+14.3% / +147)
5.0(+0.0000) (7+1 votes)
25,777 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
33,586 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
38,661 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (10+0 votes)
34,144 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
37,565 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (10+0 votes)
32,422 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
33,682 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
27,278 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
35,020 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
32,823 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
71
Bump.io
32,499 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
33,696 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (9+0 votes)
32,526 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
2,015 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (55+0 votes)
902 (+0.3% / +3)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
243 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,651 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,284 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,955 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
235,807 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (5,546+0 votes)
97 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
419 (+0.0% / +0)
3,638 (+0.0% / +0)
1.3(+0.0000) (13+0 votes)
71,929 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (619+0 votes)
22,753 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (2,666+0 votes)
22,544 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (399+0 votes)
5,313 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (12+0 votes)
314 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (19+0 votes)
298 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
215 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
1,763 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,558 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
1,590 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (10+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
191 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,239,396 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,246+0 votes)
690 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
87,422 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (364+0 votes)
605 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (35+0 votes)
73 (+12.3% / +8)
1,021 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
19,140 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (2,165+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
501 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
6,769 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
411 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
317 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,278 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (37+0 votes)
665 (+0.0% / +0)
2,894 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
4,391 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (49+0 votes)
44,150 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
2,549 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (52+0 votes)
165,399 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4,236+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
57 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
533 (+0.0% / +0)
767 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,555 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
11 (-15.4% / -2)
24 (+0.0% / +0)
87 (+0.0% / +0)
36 (+0.0% / +0)
96 (+0.0% / +0)
23,528 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (3,753+0 votes)
200 (+0.0% / +0)
5,376 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (27+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
370 (+0.0% / +0)
75 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
1,473 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
13,312 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (1,776+0 votes)
8,577 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
7,915 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
8,230 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (1,890+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
77 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
1,022 (+0.0% / +0)
11,152 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (62+0 votes)
1,588,640 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,695+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
67,846 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (90+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
154
Octo-Free
822 (+0.0% / +0)
38 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
225 (+0.0% / +0)
2,398 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
43,592 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,313 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
317 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
19,684 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
3,572 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
4,141 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
152 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
441 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
1,434 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
445 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
140 (+0.0% / +0)
81 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
11 (-15.4% / -2)
13 (+0.0% / +0)
679 (+0.7% / +5)
4.7(+0.0000) (76+0 votes)
424 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
35 (+9.4% / +3)
6 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
84,298 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (182+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
82 (+0.0% / +0)
1,006 (+0.0% / +0)
3,846 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (130+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
192
Dark Mode
4,667 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (122+0 votes)
62 (+0.0% / +0)
21,314 (+2.6% / +541)
4.7(+0.0000) (417+7 votes)
28 (+0.0% / +0)
65,135 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (166+0 votes)
88 (+0.0% / +0)
30 (+0.0% / +0)
9 (+28.6% / +2)
1,485 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (74+0 votes)
370 (+9.8% / +33)
116,354 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3,032+0 votes)
30,257 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (6+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
799,013 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
6 (-33.3% / -3)
16 (+23.1% / +3)
95,601 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (264+0 votes)
4,775 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (43+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
799,013 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
6 (-33.3% / -3)
16 (+23.1% / +3)
95,601 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (264+0 votes)
4,775 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (43+0 votes)
135 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
385 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
190 (+11.8% / +20)
5.0 (2 votes)
1,024 (+0.0% / +0)
34,688 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,209+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
926 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
3,922 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,106 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (173+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
6 (+20.0% / +1)
70 (+0.0% / +0)
12,572 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
105 (+0.0% / +0)
13,777 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (164+0 votes)
72 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,066 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (56+0 votes)
99 (+0.0% / +0)
34,321 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (552+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
359 (+0.0% / +0)
313 (+0.0% / +0)
2,942 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (12+0 votes)
129 (+0.0% / +0)
243
Porkchat
54 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
138 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,067 (+0.0% / +0)
225 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
66 (+0.0% / +0)
143 (+0.0% / +0)
3,444 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
77,819 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (43+0 votes)
2,615 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
323 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
566 (+14.6% / +72)
19 (+46.2% / +6)
149,482 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (510+0 votes)
260
Dark Mode
1,566,126 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (1,375+0 votes)
10,096 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (346+0 votes)
562 (+0.0% / +0)
10,986 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
5,111 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
37,352 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (83+0 votes)
5,513 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
1,978 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
581 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
1,565 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
718 (+0.0% / +0)
50,414 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (39+0 votes)
2,407 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
166 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
192 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
50,669 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
238 (+0.0% / +0)
123 (+0.0% / +0)
549 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
4 (+100.0% / +2)
175 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
1,261 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
616 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
998,435 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,226+0 votes)
4,067 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (26+0 votes)
2,693 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
362 (+0.0% / +0)
374 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
190 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (26+0 votes)
666 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)