extension ExtPose

Keyword: class

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
4,394,777 (+7.0% / +287,116)
3.4161(+0.0000) (2,151+0 votes)
451,640 (+30.0% / +104,334)
659,478 (+16.6% / +93,686)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
436,273 (+27.3% / +93,431)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,594,345 (+3.4% / +84,329)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
665,063 (+12.6% / +74,679)
2.2778(+0.0278) (18+2 votes)
459,862 (+13.4% / +54,273)
4.9821(+0.0000) (391+1 votes)
925,936 (+4.3% / +37,899)
4.3079(+0.0008) (1,692+2 votes)
398,156 (+3.0% / +11,555)
3.1923(+0.0000) (26+0 votes)
362,431 (+3.0% / +10,635)
4.4915(+0.0000) (59+0 votes)
333,036 (+1.4% / +4,491)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
323,784 (+0.8% / +2,609)
4.2385(+0.0001) (2,218-1 votes)
6,846 (+23.9% / +1,320)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
278,503 (+0.3% / +952)
4.7855(+0.0000) (6,488+6 votes)
354,235 (+0.2% / +840)
4.1339(+0.0000) (829+0 votes)
263,796 (+0.3% / +691)
4.0702(+0.0000) (1,211+0 votes)
15,702 (+4.1% / +615)
4.9286(+0.0000) (42+0 votes)
18
Blur
168,390 (+0.3% / +452)
4.3185(+0.0000) (4,503+0 votes)
9,924 (+4.2% / +404)
3.3889(+0.0000) (18+0 votes)
55,718 (+0.7% / +383)
4.7914(+0.0002) (935+1 votes)
8,423 (+4.2% / +336)
4.9167(+0.0000) (48+0 votes)
115,606 (+0.2% / +278)
4.5679(-0.0002) (611+2 votes)
2,593 (+9.8% / +231)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
17,833 (+1.2% / +215)
4.9216(+0.0000) (51+0 votes)
51,822 (+0.4% / +205)
3.8636(+0.0000) (22+0 votes)
7,887 (+1.7% / +135)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
1,073 (+13.7% / +129)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,340 (+1.5% / +121)
4.8636(+0.0032) (44+1 votes)
5,367 (+1.9% / +102)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
30
uMatrix
124,442 (+0.1% / +98)
4.7289(+0.0000) (760+0 votes)
4,384 (+2.1% / +92)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
2,042 (+4.3% / +85)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
168,033 (+0.0% / +65)
3.8731(+0.0000) (1,418+0 votes)
3,890 (+1.6% / +63)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
77,438 (+0.1% / +62)
4.529(+0.0000) (397+0 votes)
2,277 (+2.4% / +53)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,257 (+0.6% / +37)
3.7857(+0.0000) (28+0 votes)
1,937 (+1.7% / +32)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
6,074 (+0.5% / +30)
4.5579(+0.0000) (328+0 votes)
23,262 (+0.1% / +28)
4.3438(+0.0000) (32+0 votes)
3,518 (+0.8% / +27)
3.5556(+0.0000) (18+0 votes)
42
smaxer
1,201 (+2.2% / +26)
4.8235(+0.0000) (17+0 votes)
1,207 (+1.9% / +23)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
5,562 (+0.4% / +23)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
12,727 (+0.2% / +21)
4.5135(+0.0000) (74+0 votes)
583 (+3.2% / +18)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,205 (+0.6% / +18)
4.9434(+0.0000) (53+0 votes)
1,317 (+1.3% / +17)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
359 (+4.7% / +16)
1,028 (+1.6% / +16)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,974 (+0.3% / +16)
3.375(+0.0000) (40+0 votes)
287 (+5.1% / +14)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,583 (+0.9% / +14)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
105 (+14.1% / +13)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,309 (+0.6% / +13)
4.8261(+0.0000) (69+0 votes)
9,040 (+0.1% / +13)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
258 (+4.5% / +11)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
358 (+2.6% / +9)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
832 (+1.1% / +9)
1.8333(+0.0000) (6+0 votes)
422 (+2.2% / +9)
115 (+7.5% / +8)
286 (+2.9% / +8)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
918 (+0.9% / +8)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
312 (+2.3% / +7)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
65
Notely
383 (+1.3% / +5)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
860 (+0.6% / +5)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
1,728 (+0.3% / +5)
4.6471(+0.0000) (17+0 votes)
28 (+16.7% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
43,301 (+0.0% / +4)
4.7066(+0.0000) (576+0 votes)
892 (+0.5% / +4)
4.6538(+0.0000) (26+0 votes)
245 (+1.7% / +4)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
378 (+1.1% / +4)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
48 (+9.1% / +4)
48 (+9.1% / +4)
2,658 (+0.2% / +4)
4.9487(+0.0000) (39+0 votes)
5,634 (+0.1% / +4)
4.5357(+0.0000) (28+0 votes)
49 (+8.9% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
71 (+6.0% / +4)
696 (+0.6% / +4)
3.9677(+0.0000) (31+0 votes)
101 (+4.1% / +4)
441 (+0.7% / +3)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
82
+Widget
442 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
60 (+5.3% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
150 (+2.0% / +3)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
241 (+1.3% / +3)
3.25(+0.0000) (16+0 votes)
512 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
32 (+10.3% / +3)
142 (+1.4% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
161 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
8,605 (+0.0% / +2)
4.6364(+0.0000) (22+0 votes)
246 (+0.8% / +2)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
38 (+5.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
38 (+5.6% / +2)
154 (+1.3% / +2)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
104 (+2.0% / +2)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
59 (+3.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
37 (+5.7% / +2)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (+25.0% / +2)
27 (+8.0% / +2)
26 (+8.3% / +2)
189 (+0.5% / +1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
191 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
103
MyDart
37 (+2.8% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
155 (+0.6% / +1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
221 (+0.5% / +1)
21 (+5.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
108
Xpath0r
13 (+8.3% / +1)
101 (+1.0% / +1)
21 (+5.0% / +1)
328 (+0.3% / +1)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
113
Lion Time
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
36 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
5 (+25.0% / +1)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
132 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
59 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
345 (+0.3% / +1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
123
ClassChat
47 (+2.2% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
33 (+3.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
290 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
463 (+0.2% / +1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
2,047,804 (+0.0% / +0)
4.4471(+0.0000) (2,628+0 votes)
4,018,192 (+0.0% / +0)
3.9318(-0.0020) (938+2 votes)
21 (+0.0% / +0)
59 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
162 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
146
Gold 2.0
245 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
2,017,237 (+0.0% / +0)
4.5902(-0.0000) (8,480-1 votes)
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,135 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
153
ELMo
196 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
537 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
157
bluecheck
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
128 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
250 (+0.0% / +0)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
164
Power+
249 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,216 (+0.0% / +0)
4.3509(+0.0000) (57+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
168
Yogurt
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
169
GauchoMap
167 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
173
EvalPal
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
400 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
176
UBC Zap
38 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
348 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,881 (+0.0% / +0)
2.3103(+0.0000) (116+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
265 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,012 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
3,949 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
105 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
84 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
68 (+0.0% / +0)
63 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
192
MyGann+
323 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
375 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
196
Contextly
8 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
2,620,599 (+0.0% / +0)
3.0667(+0.0000) (15+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
136 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
2,230,890 (+0.0% / +0)
2.155(-0.0040) (329+2 votes)
405,675 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (386+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
130,421 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (306+0 votes)
208
Avgr
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40 (-2.4% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
67 (-1.5% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
22 (-4.3% / -1)
7 (-12.5% / -1)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
239 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
93 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
219
BitShip
17 (-5.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
57 (-1.7% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
34 (-2.9% / -1)
10 (-9.1% / -1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
198 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
224
Vergil+
1,899 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,909 (-0.1% / -1)
4.5946(+0.0000) (37+0 votes)
116 (-1.7% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
13 (-13.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
153 (-1.3% / -2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
139 (-1.4% / -2)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
105 (-1.9% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
231
clickest
98 (-2.0% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
786 (-0.3% / -2)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
451 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
24 (-11.1% / -3)
142 (-2.1% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
195 (-1.5% / -3)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
757 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
301 (-1.3% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
260 (-1.9% / -5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
372 (-1.3% / -5)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,516 (-0.2% / -5)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
139 (-3.5% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
587 (-0.8% / -5)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
431 (-1.4% / -6)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
310 (-1.9% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
268 (-2.2% / -6)
4.4375(+0.0000) (16+0 votes)
247
Iskoduler
153 (-4.4% / -7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
295 (-2.6% / -8)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,629 (-0.4% / -10)
3.5082(+0.0000) (61+0 votes)
1,886 (-0.6% / -11)
4.2121(+0.0000) (33+0 votes)
518 (-2.4% / -13)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
6,889 (-0.2% / -15)
3.431(+0.0000) (58+0 votes)
2,906 (-0.6% / -18)
4.375(+0.0000) (32+0 votes)
4,171 (-0.8% / -34)
3.0606(+0.0000) (33+0 votes)
7,029 (-0.5% / -36)
3.1667(+0.0000) (24+0 votes)
6,476 (-0.8% / -51)
4.8667(+0.0000) (45+0 votes)
3,291 (-1.7% / -57)
3.8182(+0.0000) (22+0 votes)
10,112 (-1.2% / -126)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
23,110 (-0.6% / -150)
4.4367(-0.0004) (980+1 votes)
56,606 (-0.3% / -164)
4.5981(+0.0000) (107+0 votes)
261
ChroPath
145,280 (-0.3% / -482)
4.6826(+0.0000) (797+0 votes)
335,066 (-0.2% / -656)
334,689 (-0.2% / -678)
91,483 (-1.6% / -1,490)
4.1972(+0.0000) (2,084+0 votes)
357,751 (-3.9% / -14,443)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
357,561 (-3.9% / -14,468)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
500,328 (-3.5% / -18,358)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
499,015 (-3.6% / -18,433)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
320,501 (-7.9% / -27,417)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
330,785 (-7.7% / -27,479)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
323,384 (-7.8% / -27,499)
324,371 (-7.8% / -27,525)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
324,195 (-7.8% / -27,531)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
324,370 (-7.8% / -27,534)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
275
Smash Hit
327,677 (-7.8% / -27,545)
1.6667(+0.0000) (6+0 votes)
323,530 (-7.8% / -27,546)
323,403 (-7.8% / -27,548)
323,517 (-7.8% / -27,550)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
323,349 (-7.9% / -27,553)
324,148 (-7.9% / -27,625)
1.6667(+0.0000) (6+0 votes)
323,599 (-7.9% / -27,636)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
323,553 (-7.9% / -27,647)
323,611 (-7.9% / -27,648)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
323,829 (-7.9% / -27,677)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
329,651 (-7.7% / -27,686)
2.0(+0.0000) (5+0 votes)
286
Mr.Bullet
325,460 (-7.9% / -27,751)
324,617 (-7.9% / -27,771)
324,473 (-7.9% / -27,774)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
325,805 (-7.9% / -27,776)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
325,137 (-7.9% / -27,781)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
324,426 (-7.9% / -27,783)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
323,774 (-7.9% / -27,796)
324,182 (-7.9% / -27,803)
323,660 (-7.9% / -27,804)
323,971 (-7.9% / -27,815)
324,574 (-7.9% / -27,840)
324,729 (-7.9% / -27,847)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
324,461 (-7.9% / -27,850)
324,713 (-7.9% / -27,912)
2,509,552 (-12.3% / -352,532)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)