extension ExtPose

Keyword: reference

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,736 (-0.7% / -12)
4.5769(+0.0000) (26+0 votes)
6,290 (+0.1% / +9)
4.7857(+0.0000) (42+0 votes)
4,363 (-0.6% / -25)
3.1429(+0.0000) (7+0 votes)
47,369 (-0.0% / -19)
2.1084(+0.0000) (166+0 votes)
7,492 (+0.9% / +65)
4.1538(+0.0000) (26+0 votes)
396 (+0.3% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
584 (+0.7% / +4)
2.8462(+0.0000) (13+0 votes)
5,769 (-0.3% / -16)
4.3559(+0.0000) (59+0 votes)
1,661 (+0.4% / +6)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
224 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
101 (+5.2% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
540 (-0.6% / -3)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
818 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
14
Augury
301,502 (-0.3% / -1,030)
3.7627(+0.0000) (236+0 votes)
506 (+0.6% / +3)
25 (+8.7% / +2)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
95 (-3.1% / -3)
86,591 (-0.6% / -489)
4.8121(+0.0000) (149+0 votes)
24,486 (-0.4% / -97)
4.6077(+0.0000) (209+0 votes)
375 (+1.1% / +4)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,755 (-0.1% / -8)
3.6176(+0.0000) (34+0 votes)
462 (+0.2% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
101 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,388,283 (-0.5% / -6,606)
3.1769(+0.0000) (1,283+0 votes)
5,368 (-1.2% / -66)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
2,262 (+0.3% / +6)
4.8636(+0.0000) (22+0 votes)
1,270 (-0.1% / -1)
3.7143(+0.0000) (14+0 votes)
45 (+7.1% / +3)
154 (-0.6% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,039 (+0.1% / +1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
17 (+6.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
42,133 (-0.1% / -61)
4.7007(+0.0000) (578+0 votes)
53,073 (-0.4% / -225)
4.2128(+0.0000) (390+0 votes)
78 (+2.6% / +2)
8 (+0.0% / +0)
42,827 (+0.2% / +94)
4.0442(+0.0000) (113+0 votes)
18,333 (-0.4% / -69)
4.3851(+0.0000) (335+0 votes)
15,818 (-0.1% / -17)
4.6765(+0.0000) (34+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11,583 (-0.2% / -27)
4.6512(+0.0000) (43+0 votes)
2,280,305 (-0.1% / -3,360)
4.562(+0.0000) (1,315+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
44
Paperly
94 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,316 (-0.3% / -12)
4.4348(+0.0000) (23+0 votes)
219 (+3.8% / +8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
1,917 (-0.2% / -4)
3.9625(+0.0000) (80+0 votes)
1,929 (-0.2% / -4)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
2,843 (+0.1% / +3)
17 (+0.0% / +0)
1,301 (+10.1% / +119)
4.2857(+0.1190) (7+1 votes)
90 (-3.2% / -3)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
54
Anypage
60 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
52 (+13.0% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
645 (+0.6% / +4)
4.7059(+0.0000) (17+0 votes)
627 (-0.8% / -5)
4.7368(+0.0000) (19+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
7 (+16.7% / +1)
14 (-6.7% / -1)
861 (+0.5% / +4)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
1,024 (+0.0% / +0)
2.6154(+0.0000) (13+0 votes)
938 (-1.9% / -18)
580 (-0.7% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
104 (+1.0% / +1)
559 (+33.4% / +140)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
3 (+200.0% / +2)
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
371 (+1.4% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
313 (+1.3% / +4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
73
ohmdox
219 (+0.9% / +2)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
210 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
5,254 (+0.4% / +20)
3.2162(+0.0000) (37+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
138 (-2.1% / -3)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
126 (-3.1% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
142 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
100 (-2.9% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
92 (+1.1% / +1)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
132 (-2.2% / -3)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
109 (-1.8% / -2)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
107 (-2.7% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
100 (+1.0% / +1)
92
WikifY
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
80 (+2.6% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
88 (-4.3% / -4)
56 (+1.8% / +1)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
74 (+1.4% / +1)
97
Dossy
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
45 (+4.7% / +2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
316 (+5.3% / +16)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
20 (-13.0% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23 (+9.5% / +2)
2 (+0.0% / +0)
108
Autofill
511,921 (-0.3% / -1,546)
3.9336(+0.0000) (1,460+0 votes)
109
WWA Beta
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
110
MDNJump
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
318,352 (+0.5% / +1,593)
4.3467(+0.0000) (150+0 votes)
112
LinkEmu
14 (+7.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13 (-18.8% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
115
XML Tree
135,016 (-0.2% / -313)
4.135(+0.0000) (852+0 votes)
166,375 (+0.6% / +936)
4.3333(+0.0000) (111+0 votes)
109,858 (-0.3% / -309)
4.21(+0.0000) (900+0 votes)
118
Fynd Now
63 (-1.6% / -1)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
57,955 (-0.1% / -49)
4.6623(+0.0011) (616+2 votes)
96,447 (-0.4% / -405)
4.2119(+0.0000) (453+0 votes)
86,118 (-0.6% / -480)
4.2643(+0.0000) (140+0 votes)
47,564 (-0.3% / -121)
4.8358(+0.0000) (341+0 votes)
157,800 (-0.4% / -675)
2.6445(+0.0000) (886+0 votes)
149,773 (-1.1% / -1,739)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
54,899 (+0.0% / +0)
4.3949(+0.0000) (195+0 votes)
55,928 (-0.0% / -3)
4.3893(+0.0000) (149+0 votes)
127
IA4Chrome
100,099 (-18.8% / -23,169)
2.6667(+0.0000) (9+0 votes)
344 (-0.9% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19,158 (+0.1% / +19)
4.8541(+0.0000) (233+0 votes)
24,172 (-0.2% / -60)
4.7193(+0.0000) (57+0 votes)
31,945 (-0.1% / -36)
4.4677(+0.0000) (62+0 votes)
23,184 (+0.0% / +0)
4.5938(+0.0000) (320+0 votes)
26,833 (-0.1% / -15)
4.1412(+0.0102) (85+1 votes)
5,672 (+0.8% / +44)
3.6875(+0.0000) (16+0 votes)
21,989 (-3.2% / -727)
3.7083(+0.0000) (72+0 votes)
136
HackBar
21,261 (-0.1% / -18)
3.6774(+0.0000) (62+0 votes)
137
Citable
20,506 (-5.0% / -1,077)
4.1077(+0.0000) (65+0 votes)
19,532 (-0.3% / -67)
4.5405(+0.0000) (74+0 votes)
139
VCAT
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,892 (+0.2% / +20)
4.7949(+0.0000) (39+0 votes)
141
Capture
26 (+4.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13,685 (-0.0% / -6)
4.5429(+0.0000) (35+0 votes)
9,378 (-0.1% / -10)
4.3574(+0.0000) (263+0 votes)
8,731 (-0.5% / -48)
3.8921(+0.0000) (343+0 votes)
12,052 (+1.5% / +178)
4.0833(+0.0000) (36+0 votes)
8,238 (-2.7% / -231)
4.9268(+0.0000) (41+0 votes)
12,662 (+2.5% / +303)
3.75(+0.0000) (16+0 votes)
11,033 (-0.2% / -26)
4.3889(+0.0000) (36+0 votes)
489 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,396 (-0.1% / -11)
4.4091(+0.0000) (66+0 votes)
8,018 (+0.4% / +35)
4.5934(+0.0000) (91+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,137 (-0.3% / -25)
4.6667(+0.0000) (18+0 votes)
3,402 (-4.2% / -148)
4.9758(+0.0000) (330+0 votes)
9,407 (+0.2% / +18)
3.2973(+0.0000) (74+0 votes)
156
HackBar
7,910 (+0.4% / +29)
4.4286(+0.0000) (21+0 votes)
6,472 (+0.2% / +12)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
9,055 (-0.3% / -24)
2.313(+0.0000) (115+0 votes)
8,859 (+0.2% / +15)
2.6(+0.0000) (15+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,321 (-0.9% / -58)
3.5172(+0.0000) (58+0 votes)
4,425 (-0.2% / -9)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
4,699 (-0.9% / -45)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
5,658 (-2.6% / -149)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
168
Petapator
2,547 (-0.5% / -12)
4.7083(+0.0000) (96+0 votes)
4,126 (-0.2% / -8)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
4,132 (-0.0% / -2)
4.3125(+0.0000) (16+0 votes)
4,275 (-0.3% / -15)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
4,837 (+0.3% / +13)
3.625(+0.0000) (24+0 votes)
3,035 (+0.1% / +4)
4.4306(+0.0000) (72+0 votes)
2,269 (+2.0% / +44)
4.6984(+0.0000) (63+0 votes)
175
One LinGo
3,633 (-0.8% / -30)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,478 (-0.2% / -6)
4.7368(+0.0000) (19+0 votes)
3,494 (-1.1% / -39)
3.5278(+0.0000) (36+0 votes)
3,075 (-0.7% / -21)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
2,878 (+0.3% / +10)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
2,316 (+1.0% / +24)
4.9412(+0.0000) (17+0 votes)
181
Snip It
4,195 (-1.6% / -68)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,532 (-5.4% / -201)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
184
Relatio
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,559 (+6.1% / +205)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,347 (-0.8% / -18)
4.2222(+0.0000) (18+0 votes)
1,802 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
1,870 (+0.6% / +11)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
1,578 (+0.1% / +1)
4.1148(+0.0000) (61+0 votes)
2,356 (+0.4% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
1,591 (+0.1% / +1)
3.9333(+0.0000) (15+0 votes)
2,049 (-0.7% / -14)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,258 (+0.5% / +12)
2.0769(+0.0000) (13+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
196
Copycat
1,678 (-10.5% / -196)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
2,168 (+0.5% / +10)
2.5789(+0.0000) (38+0 votes)
1,416 (+0.5% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,201 (-1.1% / -13)
3.8947(+0.0000) (19+0 votes)
1,809 (-1.9% / -35)
1.9(+0.0000) (10+0 votes)
1,008 (-0.3% / -3)
4.4516(+0.0000) (31+0 votes)
913 (+0.4% / +4)
4.25(+0.0000) (44+0 votes)
1,175 (-0.7% / -8)
3.4706(+0.0000) (17+0 votes)
737 (-0.7% / -5)
4.4767(+0.0000) (86+0 votes)
205
SplashID
1,436 (+0.7% / +10)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,001 (+0.6% / +6)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
915 (-1.3% / -12)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
208
EasyRead
1,011 (+1.3% / +13)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
742 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
915 (-1.3% / -12)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
211
EasyRead
1,011 (+1.3% / +13)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
742 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
636 (-1.7% / -11)
4.8889(+0.0000) (18+0 votes)
789 (-1.3% / -10)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
576 (-0.9% / -5)
4.8824(+0.0000) (17+0 votes)
788 (-0.8% / -6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
629 (+0.5% / +3)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
812 (-0.7% / -6)
3.0(+0.0000) (16+0 votes)
677 (+0.3% / +2)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
560 (+1.4% / +8)
4.4615(+0.0000) (39+0 votes)
655 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
751 (+3.0% / +22)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
697 (-1.4% / -10)
2.9231(+0.0000) (26+0 votes)
633 (-1.4% / -9)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
225
Tabbo
531 (+0.8% / +4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
622 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
537 (-1.6% / -9)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
666 (-0.3% / -2)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
423 (-0.9% / -4)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
547 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
733 (-1.6% / -12)
457 (-0.7% / -3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
571 (-3.2% / -19)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
440 (-4.1% / -19)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
688 (+1.0% / +7)
672 (-1.3% / -9)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
417 (-0.2% / -1)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
494 (+0.2% / +1)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
651 (-0.2% / -1)
563 (+0.2% / +1)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
552 (+0.5% / +3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
438 (+1.4% / +6)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
532 (-0.2% / -1)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,204,329 (-0.2% / -5,406)
3.9851(+0.0000) (1,884+0 votes)
245
OpenBD
433 (-1.4% / -6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
389 (-1.0% / -4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
250 (+2.5% / +6)
4.9167(+0.0000) (48+0 votes)
372 (-0.5% / -2)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
295 (+1.0% / +3)
4.875(+0.0000) (16+0 votes)
513 (-1.5% / -8)
1.8636(+0.0000) (22+0 votes)
418 (-0.7% / -3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
511 (+0.0% / +0)
431 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
254
Auto4Mex
271 (-1.5% / -4)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
485 (+0.0% / +0)
389 (+0.5% / +2)
3.1333(+0.0000) (15+0 votes)
372 (-1.3% / -5)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
370 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
316 (-0.9% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
266 (-0.7% / -2)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
281 (-1.4% / -4)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
326 (+2.2% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
252 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
278 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
306 (-1.0% / -3)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
254 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
254 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
339 (+3.7% / +12)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
320 (-1.5% / -5)
2.3333(+0.0000) (9+0 votes)
213 (+0.5% / +1)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
296 (+1.7% / +5)
1.7143(+0.0000) (14+0 votes)
233 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
256 (+3.6% / +9)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
239 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
278 (+1.1% / +3)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
189 (+0.0% / +0)
3.9231(+0.0000) (13+0 votes)
277
Genotify
207 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
265 (+1.5% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
214 (-0.9% / -2)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
207 (+1.5% / +3)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
281
MTDeck
247 (-1.2% / -3)
196 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
77 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
170 (+1.8% / +3)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
181 (-1.1% / -2)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
250 (+4.2% / +10)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
240 (+0.0% / +0)
237 (+2.2% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
236 (+1.3% / +3)
180 (+2.3% / +4)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
219 (+0.5% / +1)
169 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
201 (+1.0% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
294
footnote
124 (+0.8% / +1)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
295
AnonAddy
172 (+1.2% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
144 (+2.9% / +4)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
126 (+3.3% / +4)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
122 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4 (-20.0% / -1)
300
LeadLake
110 (-1.8% / -2)
4.0833(+0.0000) (12+0 votes)