extension ExtPose

Keyword: encrypt

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
2,594,004 (+0.2% / +5,676)
4.4349(+0.0020) (1,159+4 votes)
3,860,147 (+0.1% / +5,450)
4.5112(+0.0001) (24,935-1 votes)
380,403 (+0.8% / +3,191)
4.8296(+0.0004) (1,414+3 votes)
1,865,536 (+0.1% / +2,759)
4.4933(-0.0002) (18,928+80 votes)
2,613,317 (+0.0% / +1,224)
3.8179(-0.0004) (34,856+8 votes)
939,749 (+0.1% / +1,190)
4.5664(-0.0000) (16,612-1 votes)
1,337,270 (+0.1% / +1,071)
4.7646(+0.0002) (27,098+55 votes)
155,977 (+0.7% / +1,025)
4.6136(-0.0016) (885+12 votes)
789,375 (+0.1% / +823)
3.6768(+0.0000) (9,334+0 votes)
12,250 (+5.1% / +591)
4.8289(+0.0029) (76+7 votes)
209,175 (+0.3% / +548)
4.4302(+0.0013) (437+1 votes)
576,117 (+0.1% / +537)
4.4197(-0.0015) (2,883+1 votes)
30,812 (+1.1% / +348)
4.8484(-0.0092) (310+8 votes)
169,562 (+0.2% / +261)
4.4444(+0.0000) (423+0 votes)
66,197 (+0.4% / +233)
4.3327(+0.0000) (1,082+0 votes)
164,859 (+0.1% / +146)
3.7422(+0.0000) (322+0 votes)
8,608 (+1.3% / +113)
4.7188(+0.0091) (64+2 votes)
14,116 (+0.7% / +102)
3.0(+0.0000) (37+2 votes)
37,826 (+0.2% / +63)
3.624(+0.0000) (375+0 votes)
28,596 (+0.2% / +53)
4.1429(-0.0004) (399+1 votes)
170,339 (+0.0% / +52)
4.5071(-0.0001) (20,321+7 votes)
58,056 (+0.1% / +45)
4.8107(+0.0000) (338+0 votes)
1,413 (+3.1% / +43)
1.6667(+0.0000) (3+0 votes)
18,292 (+0.2% / +41)
3.9111(+0.0000) (45+0 votes)
22,150 (+0.2% / +37)
4.84(+0.0000) (25+0 votes)
11,127 (+0.3% / +36)
3.4183(+0.0000) (153+0 votes)
18,334 (+0.2% / +35)
4.2162(+0.0000) (74+0 votes)
4,099 (+0.8% / +34)
3.6429(+0.0000) (14+0 votes)
1,463 (+2.0% / +28)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,078 (+1.3% / +26)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
19,287 (+0.1% / +24)
3.8753(+0.0000) (489+0 votes)
2,744 (+0.7% / +18)
4.4643(+0.0000) (168+0 votes)
7,569 (+0.2% / +18)
4.0182(+0.0000) (110+0 votes)
76,109 (+0.0% / +16)
4.8473(+0.0012) (262+2 votes)
432 (+2.9% / +12)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
598 (+1.7% / +10)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
25,835 (+0.0% / +9)
4.2943(+0.0000) (367+0 votes)
3,708 (+0.2% / +8)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,233 (+0.7% / +8)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
1,059 (+0.7% / +7)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
2,874 (+0.2% / +7)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
146 (+4.3% / +6)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
174 (+3.6% / +6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,128 (+0.2% / +6)
3.5094(+0.0000) (53+0 votes)
99 (+5.3% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
161 (+3.2% / +5)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
99 (+4.2% / +4)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
71 (+6.0% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,557 (+0.2% / +4)
4.0902(+0.0000) (133+0 votes)
695 (+0.6% / +4)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
65 (+4.8% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
880 (+0.3% / +3)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
25 (+13.6% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
264 (+1.1% / +3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
16 (+14.3% / +2)
125 (+1.6% / +2)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
38 (+5.6% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
350 (+0.6% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
833 (+0.2% / +2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
35 (+6.1% / +2)
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
37 (+2.8% / +1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
97 (+1.0% / +1)
95 (+1.1% / +1)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
26 (+4.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
69
Babble
27 (+3.8% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
133 (+0.8% / +1)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,721 (+0.1% / +1)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
53 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
610 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
262 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
128 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
79
vSecure
198 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
80
Zalcode
20 (+0.0% / +0)
143 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
26 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
86
Cryptex
79 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
32,998 (+0.0% / +0)
3.8889(+0.0210) (54+1 votes)
44 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.548(-0.0002) (29,014+3 votes)
257 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
103
Cryptext
148 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
104
MyCrypt
6 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
58 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
113
BasePass
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
114
encr
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
1,592 (-0.1% / -1)
3.7556(+0.0000) (45+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
6,267 (-0.0% / -1)
4.7(+0.0000) (70+0 votes)
4 (-20.0% / -1)
13,206 (-0.0% / -1)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
121
Dev Tool
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
31 (-3.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
77 (-1.3% / -1)
133 (-1.5% / -2)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
128
Rot13
1,016 (-0.2% / -2)
3.6667(+0.0000) (12+0 votes)
129
EnigmaGPG
319 (-0.6% / -2)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
61 (-3.2% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
5,759 (-0.0% / -2)
4.22(+0.0000) (50+0 votes)
948 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
60 (-3.2% / -2)
52 (-3.7% / -2)
220 (-1.3% / -3)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
136
Z Crypter
74 (-3.9% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
132 (-2.2% / -3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
52 (-5.5% / -3)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
139
Blur
166,620 (-0.0% / -4)
4.3165(+0.0000) (4,505+0 votes)
140
KodaMail
37 (-9.8% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
542 (-0.7% / -4)
3.875(+0.0000) (48+0 votes)
147 (-2.6% / -4)
1,207 (-0.3% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
144
Buttercup
3,556 (-0.1% / -4)
3.8462(+0.0000) (13+0 votes)
359 (-1.1% / -4)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
146
Splikity
154 (-3.1% / -5)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
189 (-2.6% / -5)
148
gPass
242 (-2.0% / -5)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
149
Encryptor
139 (-4.1% / -6)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
150
Cryptr
269 (-2.2% / -6)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
4,383 (-0.2% / -8)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
5,906 (-0.2% / -10)
4.589(+0.0000) (146+0 votes)
11,852 (-0.1% / -10)
4.2566(+0.0000) (113+0 votes)
1,518 (-0.9% / -14)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
155
ToolCat
2,987 (-0.7% / -20)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
156
iFly
4,682 (-0.7% / -35)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
657,837 (-0.0% / -42)
4.7031(+0.0002) (22,887+31 votes)
66,781 (-0.1% / -83)
4.3229(+0.0000) (576+0 votes)
76,392 (-0.3% / -235)
2.619(+0.0000) (21+0 votes)
257,003 (-0.1% / -281)
4.7842(+0.0002) (6,292+6 votes)
102,213 (-0.3% / -311)
4.2206(+0.0000) (2,969+0 votes)
33,378 (-1.5% / -492)
4.397(+0.0025) (1,355-1 votes)
760,002 (-0.1% / -696)
4.6948(+0.0000) (32,916+1 votes)
2,141,840 (-0.1% / -2,963)
4.4538(+0.0000) (4,154+0 votes)
365,560 (-1.2% / -4,605)
4.5474(+0.0018) (506+2 votes)
3,658,296 (-0.2% / -6,430)
3.4356(+0.0000) (202+0 votes)